Předměty

Čarozbroje Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

Skupina: Kouzelná zbroj

Popis:

Stromová zbroj

Kvalita zbroje: 2
Váha: 160 mn

Tato dřevěná zbroj byla vyřezána z kmene posvátného dubu. Je plná děr, ze kterých sem tam ukápne kapka medu a jakoby se zevnitř ozývalo včelí bzučení. Zbroj může nosit jen druid.

Neohnivzornost: Zbroj je velice náchylná na působení ohně.

Zásek: Sečné zbraně mají 30% šanci, že se při útoku do zbroje zaseknou. Jestliže se tak stane, útočník si hází na past Sil - 3 - zbraň zůstává zaseknutá/podařilo se zbraň vytáhnout.

Zakořeň: Díky této vlastnosti zbroje může druid své nohy proměnit v kořeny a nechat je zapustit do země. Díky tomu získá velkou stabilitu- odolá poryvům silného větru, nebude možné ho srazit na zem nebo může pomalu a bezpečně stoupat do prudkého kopce apod. Zakořenění trvá 5 kol a nelze zakořenit do kamenných či jinak pevných povrchů.

Včelí roj: Zbroj je v podstatě úlem lesních včel. Kdykoliv na zbroj někdo zaútočí (tváří v tvář), roj bude bránit svůj úl a vrhne se na útočníka. Nositeli zbroje roj nikterak neublíží. Včely rovněž produkují med a vosk, které druid může použít. Zahyne-li roj, během několika dní se do zbroje nastěhuje nový- zbroj včely přitahuje.

Včelí roj: Životaschopnost: 5, Úč: 4, Oč: 0


Magnetická zbroj

Kvalita zbroje: 6
Váha: 400 mn

Jedná se o plátovou zbroj zhotovenou z podivného modrozeleného magnetického kovu.

Magnetismus: Zbroj přitahuje drobné kovové předměty.

Odpuzování: Zbroj odpuzuje rychle letící kovové předměty- šípy, hvězdice apod. Útoky tváří v tvář kovovými zbraněmi mají postih –2 (je třeba překonat magnetický odpor).

Přitahování: Nositel zbroje může manipulovat s kovovými předměty, jakoby ovládal hraničářovu telekinezi na stupni znalosti 6.

Magnetická vlna: V jednom kole může nositel zbroje vyvolat silné magnetické záření, které prudce přitáhne všechny volně ležící kovové předměty o maximální hmotnosti 150 mincí ve vzdálenosti 10 sáhů. Kovové předměty, které někdo drží budou přitaženy v případě, kdy jejich držitel neuspěje v hodu proti pasti na sílu s nebezpečností 4. Pj zváží zda, některý předmět mohl nositeli ublížit.V dalším kole budou předměty vrženy velkou silou do nejbližšího okolí. Pj opět vyhodnotí, koho a jak mohly předměty zranit a jaké škody způsobí (záleží na počtu a druhu předmětů). Magnetickou vlnu lze použít max. jednou za den a po jejím použití jsou oslabeny všechny ostatní schopnosti zbroje.


Démonická zbroj

Kvalita zbroje: 7
Váha: 500 mn

Démonická zbroj má zapůsobit na nepřátele jejího nositele. Je to rytířská zbroj z černého kovu, která má vyvolávat dojem nadpřirozenosti až démoničnosti jejího nositele.

Temnota: Zbroj pohlcuje až 80% veškerého světla v okolí o poloměru deseti sáhů. V okolí jejího nositele tak panuje neustále nepřirozená tma a to dokonce i za slunečného dne.

Žhnoucí pohled: Přilba démonické zbroje umožňuje jejímu nositeli vidět ve tmě, takže pohlcené světlo ho nijak neomezuje. Přilba rovněž vyvolává dojem rudě žhnoucích očí, které ve tmě nelze přehlédnout.

Obrovitost: Další vlastností zbroje je i to, že vyvolává dojem, že její nositel je větší o jednu třídu velikosti. Jedná se pouze o iluzi (past Int – 8 – vidí nositele zbroje v normální velikosti/ vidí jej většího).

Aura strachu: V blízkosti postavy, která zbroj nosí panuje aura strachu. I díky výše popsaným vlastnostem si může nositel přičíst bonus k zastrašování, jako by byl válečník o deset úrovní výše.


Mrazivá zbroj

Kvalita zbroje: 5
Váha: 200 mn

Jde o zbroj zhotovenou z šupin ledového draka, protkanou pery z mrazivého fénixe. Kůže toho, kdo zbroj nosí zmodrá a vlasy i vousy se změní v rampouchy.

Aura mrazu: Ze zbroje sálá velice siný mráz. Na oknech se tvoří námraza, rostliny zamrzají, kapky deště se mění na sněhové vločky a voda se mění v led (postava tímto způsobem může překonat vodní plochy- bude kráčet po tvořícím se ledu).

Postavy bojující s nositelem zbroje tváří v tvář s hází každých pět kol na past na odolnost s nebezpečností - 4 – nic/postih –1 na obranu i útok (zpomalené pohyby, tuhnou svaly, třes). Každý další hod se zvyšuje nebezpečnost o 1 a postihy se sčítají. Pj může nebezpečnost upravit podle toho, co má útočník na sobě (teplé oblečení apod.)

Antioheň: Útoky ohněm působí nositeli pouze poloviční zranění. V blízkosti zbroje je nemožné rozdělat oheň a ohnivá kouzla mají pouze poloviční šanci na úspěšné seslání.

Antiinfravidění: Tělesná teplota nositele zbroje je snížena natolik, že ho nelze detekovat pomocí zvláštní schopnosti infravidění.

Chladné srdce: Říká se, že mrazivá zbroj zažene veškerý žár citu toho, kdo ji nosí. Prý jeho srdce pak navždy zůstane chladné.


Měsíční zbroj

Kvalita zbroje: viz. níže
Váha: 1 mn

Tato éterická zbroj byla utkána z měsíčních paprsků. Téměř nic neváží a mohou ji nosit i kouzelníci.

Síla luny: Zbroj poskytuje ochranu podle toho, jak moc svítí měsíc. Čím více svítí, tím větší je i KZ. Aby zbroj poskytovala nějakou ochranu, musí být vystavena záři luny. Tudíž zbroj nefunguje v podzemí nebo ve dne.

KZ podle intenzity měsíčního svitu:

Den: 0
Večer: 1
Noc: 2
Půlnoc: 3
Hluboká noc: 4
Úplněk: 6

Úprava:
Zatmění měsíce: –2
Zatmění slunce: +2


Plynová zbroj

Kvalita zbroje: 2
Váha: 80 mn

Plynová zbroj je v podstatě vycpávaná zbroj speciálně upravena tak, že jsou do ní všity kapsy naplněné plynem. Součástí zbroje je i tzv. plynová maska.

Plynové kapsy: Běžně je zbroj vybavena deseti kapsami vepředu a deseti v zadu. Každá kapsa může být naplněna libovolným plynem- jedovatý plyn, ochromující plyn, dýmový plyn, halucinogenní plyn atd. Kdykoliv na postavu někdo zaútočí je šance 10xpočet kapes (bráno z jedné či druhé strany), že se některá z kapes roztrhne a bude vypuštěn příslušný plyn.

Plynová maska: Součástí zbroje je i speciální maska vybavena různými filtry se speciálně upraveným dýchacím systémem. Je-li nositel masky vystaven působení nějakého plynu, počítá se, jakoby nebezpečnost plynu byla o polovinu nižší.


Chodící zbroj

Váha: 500 mn

Tuto zvláštní zbroj si nikdo nemůže obléci. Jedná se o jakýsi druh oživlé rytířské zbroje, kterou může její majitel ovládat. Zbroj může ovládat ten, kdo má nasazenou tzv. ovládací helmu.

Jak funguje:

- Zbroj je třeba nejdříve „aktivovat“ (je třeba pronést určité heslo). Do té doby je to jen hromádka plechu. Po aktivaci se zbroj poskládá, jakoby si ji někdo oblékl, to trvá 6 kol. Poté je možné zbroj pomocí helmy ovládat (buďto myšlenkami nebo pomocí slov).

- Na ovládání zbroje je potřeba se soustředit (jako při kouzlení) a je možné ji ovládat na vzdálenost, kdy ji nositel ovládací helmy vidí. Ztratí-li zbroj z dohledu, tak se rozsype.

- Zbroj vykoná jednoduché povely- jdi vpravo, zvedni kámen, otoč se, zachřesti apod. Není schopna samostatně myslet či uvažovat a není schopna nějak efektivněji bojovat.

- Pohyblivost, nosnost atd. zbroje jsou podobné hodnotám toho, kdo ji ovládá.

- Je-li na zbroj zaútočeno s útokem větším jak 7, zbroj se rozsype a je třeba ji znovu aktivovat.

Zbroj má celkem 500 životů. Příjde-li o ně, stává se nepoužitelnou.

Jak se dá využít:
Zmatení nepřítele
Spouštění pastí
Strašení
Jako sluha
Odlákání pozornosti


Pozn. Váhy zbrojí jsou uváděny pro postavy velikosti B.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 15

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Je pravda, že cenu a místy lepší pravidlové ošetření bych ocenil, dost možná tím spíš, že takové věci lze poměrně v klidu prodiskutovat ještě před zveřejněním (kupříkladu všeobecný neduh "hoď si na procenta při každém útoku"). Výrobní parametry dle mého názoru všeobecně rozšiřují možnosti použití - jakožto PJi mi to umožňuje nejen říct si "potřebuji zajímavou CP", ale i poskytnout družině náznak, aby se hráči sami zajímali, jak si danou věc obstarat.

Jedná se hlavně o nápady, ty se mi zamlouvají, ze zpracování obzvlášť zaujala chodící zbroj. Co se hodnocení týče, za normálních okolností bych asi hodnotil níž, ale za mě osobně, kdybych hledal, tak toto dílo by rozhodně stálo za zastávku.


 Uživatel úrovně 5

Samurai: Myslim že nápady z pravidlově ošetřenýho díla jdou přesadit do jinýho systému stejně tak jako surový nápady. Tím pádem, pokud je to spracovaný jako DrD, určitě to nápadu neublíží.

Pokud to jako drd spracovaný není, nebo to není pořádně, je nutný vyvinout úsilý to tam zasadit. Stejně jako do jakéhokoli jiného systému.


 Uživatel úrovně 0

Magnetická zbroj je reálně vyrobitelná. Ale nefungovala by tak, jak je popisovaná, protože by se přitahovala i sama k sobě, třeba ruce by se přitáhly k tělu a vzhledem k tomu, jaký má její působení dosah, musí být hrozně silná. Je šance, že by se i sama svou silou zhroutila dovnitř. A tedy nemůže být "magnetická" v pojetí našeho světa. A proto může mít vlastnosti, jaké má, protože je magická.
Líbí se mi měsíční zbroj, super nápad. Představoval bych si jí ale spíš jako amulet, který se živí měsíčním svitem a poskytuje pak ty vlastnosti, co má.


 Uživatel úrovně 5

A to je výhoda nebo nevýhoda? Jak jsem napsal, pro Plže a další ostřílený sekáče je to asi výhoda úsporností textu.

Ale pro člověka co to vyvážit neumí a přišel si najít předměty do DrD?


 Uživatel úrovně 0

Zdenál: Člověku v zápalu boje schlazení spíš pomůže než uškodí.

Tak to je vážně perla, to si musím někam zapsat :-)


 Uživatel úrovně 5

Stromová zbroj: Ten roj je úplně napytel. Nepromyšlený. Jako aktivní včelař můžu napsat následující:
Včely sami o sobě nezpůsobují nějaké zranění, na to jsou moc malý a slabý. Vždy jde o otravu.
O okamžité smrti jde uvažovat při alergii, ale hádám že ostřílení dobrodruzi, kteří se pohybují divočinou alergii většinou nemaj.

Boj s rojem je také na uplně jiné bázi, mečem ani kyjem, dokonce ani plácačkou se neubráníš. Zato jedna ohnivá koulička za pár magů je pro ně definitivum, dým za mag, dva tě proti nim uchrání.

Tzn, specifický útok, specifická zranitelnost. Rozhodně nejde brát jako klasickou nestvůru.

Med apod: Kolik vyprodukují medu ve smyslu čenů? Dneska dávají včelstva ve velkoprovozech 20-30 kg za sezonu. Cestovat s úlem je s ohledem na biologii včel blbost - včely se zalétávají na místo kde mají úl. Pokud ho odsuneš o 2m vedle, na místě původního úlu ti budou přistávat zmatený včely. Něco jinýho je přesunout je za noc o několik kilometrů vzdušnou čarou. Pak se zalítají ráno znovu. Tady to je teda detail a pro laika nepodstatné, z herního hlediska možno přejít.
Další věc, včely sídlí v té dutině stromu. Proto by byli v brnění tam, kde má drud tělo a tam by měli i voskové dílo. Na nějaké škvírky a dutinky zapomeň.

Neohnivzdurnost: Co to sakra je? Chci čísla, písmenka a ještě jednou čísla.

Magnetická zbroj: tady je to lepší. Na zranění nositele při vlně se vykašli. Zranění ostatních ohodnoť číselně. Navrhuje se mechanismus ohnivé hlíny, příp se podívat po spracování nějakého granátu a tak.

Démonická: dobrý, ale bylo by fajn použít prostě a jednoduše mechanismus pro boj když postava nevidí a explicitně to zmínit. Na nějaký procenta se vybodni, v normálním dni by dělala tak stín. Prostě 10 sáhů absolutní temnoty.

Mrazivá: dejme tomu, ale to s tou pastí na odolnost vůči mrazu je divný. Člověku v zápalu boje schlazení spíš pomůže než uškodí.

Plynová:
Spíš jako nápad. Takhle se mi moc nelíbí. Spíš by se mi líbilo vidět to zpracovaný tak že umožní cíleně plyny uvolňovat když je potřeba.

Chodící:
viz obecná poznámka na konci

Všem zbrojím by slušelo následující: Každou by slušelo zpracovat jako samostatný předmět a pořádně a trochu se nad tím zamyslet. Tohle je spíš spatlanina nápadů než hotové dílo. Promiň.

V podstatě souhlasím s Plžem v tom že to může dát inspiraci zkušenému PJ kterému se již nedostává nápadů. Plžovi skusím pomoct s tím proč nedat za 5. Protože popis je tak prvoplánovej, že by ani nemusel být. Stačily by ty názvy a na téhle úrovni to tu dáme odboku všichni.


 Uživatel úrovně 5

Tak popořádku:
Stromová zbroj
- proč ne spíš včelí? podle mě je to spíš právě okolo včel. Ale budiž...
- zakořenění je založeno opravdu na principu změny nohou na dřevité kořeny? Nebo ponechává strukturu masa a kostí, jen je vnoří do země? Umím si představit případy, kdy je důležité to vědět...
- včelí roj by potřeboval uvést zranitelnost, protože s takový roj se dá těžko zranit typem útoků A, B, C, navíc je podle mě hodnota útoku nesmyslná, spíš bych použil nějakou past.

-Jako klad této zbroje považuju, ten vtip který to má, ale nemyslím, že je to směšné.


Magnetickou zbroj považuju rovnou za hloupou. Předměty umí přitahovat i odpuzovat zároveň.
- Dal bych jí prostě konstantní postih k útoku kovovou zbraní a je jedno jakého typu útoku ale přidal bych ho i obránci, pokud útočí kovovou zbraní.
- Pohybování kovovými předměty alá Magneto z X-mana? No dejme tomu... možnost telekineze i jinému povolání se hodí.


Démonická zbroj je dobrá jako NPC předmět, případně pro družinku záporáků to uznávám.


Mrazivá zbroj
- jak rychle se tvoří led? Může jít postava klidnou rychlostí, nebo musí jít pomalu, aby se stíhal vytvořit led dost pevný, aby ji unesl? A jak daleko? Vytvoření sáhu čtverečního mi moc nepomůže, protože nebude zrovna stabilní. A co se stane, hodím li takového chlapíka do vody, nebo na něj vchrstnu spoustu vody? Zamrzne uvnitř a nebude schopen nic dělat?
- a co poranění mrazem? z textu nedokážu poznat, jestli je mu odolný, nebo odolný jen mrazu co sám vyvolává, nebo na něj působí stejně jako by byl neustále v ledničce a může jej tak nosit jen někdo kdo je mrazu odolný?Měsíční zbroj - dílo s nejlepší myšlenkou ale už ne tak silným provedením. Jak vypadá, neničí se světlem slunce? Jak se opravuje?

Plynová zbroj - jedna z nejnepoužitelnějších zbrojí... Podle mě by stačil démon s vlastní magii a kouzlem jedovatý plyn. Za prvé - mohu plyn uvolnit kdy chci, nebo neuvolnit, když nechci a neohrozit tak své spolubojovníky. Za druhé nemusím řešit opravu, protože ty kapsy musí být vzduchotěsné a po proražení nevím jak by je kdo látal, aby takové znova byly a navíc do nich vpravil ten plyn... snad nějaké externí pytlíky z žaludků zvířat.


Chodíci zbroj - dá se osvětlit démonem nosičem - mísot leť nahoru, dolů, rychleji, pomaleji, to bude prostě, udělej krok, ohni se, ... tedy stejné jednoduché příkazy a žádný velmi koordinovaný pohyb...
Navíc bych se do ní mohl obléknout a třebas při velké únavě se prostě nechat odnést, nebo ji aspoň použít jako možnost jak si odpočnout od nošení takové zbroje...

celkově hodnotím za 3* protože po zvážení je tam pár kousků, které jsou skutečně dobře využitelné, byť jim tam chybí nějaké věci a musím použít "DODO" (dodělej doma)


 Uživatel úrovně 4

Četl jsem dílo, četl jsem i kritiky. Závěr je takový, že se mi dílo líbí. Přináší pro mě jako pro PJe novou inspiraci v podobě krátkého a výstižného textu. Všechny věci, které já osobně potřebji pro hru jsou v díle uvedeny a tedy není moc co vytknout. Jako klad považuji to, že je dílo bez zbytečných omáček. Historie je jen pro kritiky protože jinak máme ve hře každý svůj svět a tedy je obecně nepoužitelná. Způsob výroby nebo cena jsou taktéž pro mě nepotřebné údaje. Souhlasím s autorem, že u takto ultimátních zbrojí je cena nevyčíslitelná a bezpeředmětná. Výroba opět souvisí s historií a tedy je to údaj, který je v mnoha světech nepoužitelný. Jediný zápor na který jsem tak nějak přišel je spojování několik zbrojí dohromady do jednoho díla, tím se trošku zhoršuje možnost hledání v databázi, ale na druhou stranu cháu v tomhle ohledu autora, protože jednotlivá brněí by asi neporšla do rubriky.
Samotné číselné hodnocení si ještě nechám projít hlavou, lépe řečeno přemýšlím proč bych neměl dát za 5.

Plž


 Uživatel úrovně 0

Jako inspirace a doplnek pro PJ je to dobré, ale jak už jiní psali chybí tam aspoň urývek toho jak zbroj vznikla, jakou má historii nebo např. u démonické zbroje máš u "obrovitosti" past na Int jelikož je to iluze, ale u "rudě žhnoucích očí" ne, jsou to tedy pravé rudé světélka nebo jen dojem (iluze) ?. Dalo by se to i provést jako celková past spolu s "obrovitosti". Jinak se mi dílo libí, vznik zbroje a jiné není zas tak těžké domyslet. Určitě nějakou z těchto zbrojí vyzkouším na nějaké CP.


 Uživatel úrovně 0

Je to takové...jednoduché, ale pokud se nad tím zamyslím, tak ani není o mnoho více potřeba...jako inspirace pro Pj, který občas potřebuje obohatit hru netradičním CP, nebo dát družině netradiční odměnu, se mi toto dílo líbí. Úplně vídím osamělého strážce jezerního chrámu elfů, jak se v mrazivé zbroji prochází po hladině. Nebo šíleného alchymistu, který je posedlý všemožnýmy plyny a v boji je díky plynové zbroji své vlastní konstrukce schopný rozpoutat hotové peklo.

Sice je dílo jednoduché a mohlo by být trochu více věnováno nějakým drobnostem, ale zase pro Pj toto stačí, každý si doupraví stejně sám.
Jediné co mi trochu chýbí jsou příklady použítí/krátké příběhy, které by dílo oživili.
Přes prvotní dojem jsem nakonec potěšen.