Články&Eseje

Skřetí requiem Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 32


Jak se ubránit hrdinovi v magické zbroji?
Když ty máš jen šavli,
zubatou věkem a kostmi tvých brachů?

Jak se vyhnout marnému boji o kus žvance,
o kus mizerného chleba,
který jen prohloubí hlad?

Co řekneš své milé,
až se nevrátíš?

Kdo ti zabrání jít do první řady
před popravčí četu dobra?
Ty sám?

Jsi odsouzen
za zločin narození se
skřetem!


Jeskynní průvan píská podivné requiem,
skřípavě zní
kostmi neznámého skřeta.

… a ani tvá milá nezapláče!

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Marsia: Pokud je requiem totéž co píseň za mrtvé, potom pláč je přirozený requiem za naše milované zemřelé. A pokud nemohou zaplakat oni, zapláče země samotná...


 Uživatel úrovně 0

Když tak toužíte vcítit se do kůže skřeta, vadilo by vám viset společně s ním na jedné šibenici?


 Uživatel úrovně 0

Z pohledu kultivovaných a zcivilizovaných lidí hluboce podceňujeme citlivost a emotičnost primitivů.
(Pro Marsiu: když tě nakopnu a ty řekneš "au", jde o zásadní a jednoznačné vyjádření emoce!) Citoslovce a "gesta" převedená do mluvené řeči jsou pravděpodobně (téměř jistě) nejstarší lidská slova! Jejich opakování, melodické a rytmické řazení do skupin (veršů), je logické a slouží jak k zesílení emocí posluchačů, tak jako pomůcka pro zapamatování. Z toho vyplývá drobný detail - verše nejsou "vrcholem" kultury, ale naopak jejím počátkem. Jako u všeho, co člověk dělá, se jim časem dostalo té "správné" formy, kterou ale dnes, s velkou slávou, opět opouštíme kvůli tvůrčí volnosti (většinou brr, fuj a hnus).
Jakýkoliv primitivní známý národ má vždy svoje příběhy, písně, tance a poezii - díky, že jsi mi to připomněl KrwekrwZlotassone. Sice si nedovedu úplně představit skřetí lyriku, ale ten nápad je opravdu zajímavý.
Hodnotit báseň nebudu, mám z ní rozporuplné pocity a těžko bych hledal správný počet *. Zajímavý je nápad i první dojem, ale nelíbí se mi jako báseň.
S ohledem, na to co jsem uvedl výše, upozorňuji, že autorovo dílo NENÍ primitivní poezií, naopak odráží trend poslední doby, po úplně volných a nevázaných verších. Také tragika mi přijde umělá, stejně jako stylizace - moderní stavbou vět je navozována "syrová" atmosféra. V tom autor uspěl, opravdu takový dojem báseň vzbuzuje. Jen si myslím, že primitiv by ji vůbec nepochopil. (Viz.: kdo mluví o míru, musí znát dříve válku. Z toho vyplývají pojmy: hrdina, marný boj, obecné dobro, abstrakce soudu a zločinů) Lze mluvit o autorské stylizaci (např. pokud by skřet byl v cele smrti společně s autorem a předal mu své emoce), spisovatel by takto mohl vyjádřit právě to, co sdílením převzal a sám prožil.
Pokud by skřeti měli nějakou poezii (při pravidlové inteligenci), měla by formu dětských zvukových projevů - popěvků, nejlépe ve spojení s pohybem. Obojí současně totiž umožňuje daleko osobnější a jednoznačné vyjádření emocí, bez intelektuálních hrátek se slovy a jejich stylizací. Jenže to by se zde špatně vyjímalo a bylo mizerně ohodnoceno.


 Uživatel úrovně 0

Fafrir: ano, to je docela zajímavé... skřeti se opravdu mohli lecos přiučit...


 Uživatel úrovně 0

S jednou věcí musím marsii okamřitě oponovat. Láska že je výmysl "pokročilých národů"? Ještě řekni, že je to mechanismus, který stvořily finančníci, aby nás donutily přečerpat konto :) Ne, láska je biochemický mechanismus, sloužící k výběru geneticky vhodného partnera a následující kvalitní výchově potomků. Touto svou oponentůrou rozhodně nechci zažehnout diskuzi na dané téma.

Dále bych shrnul jeden závěr, který tady už delší dobu bublá. Toto nepsal příslušník rasy skřet z pravidel. Příslušník rasy, jejíž obyvatelé/vojáci mají inteligenci 4.¨
Samozřejmě je otázkou pojetí skřetího národa, jestli je tento schopen básnit nebo ne. V této souvislosti bych rád připoměl, že tolkienovští skřeti mají kořeny v elfím národě (Neb <teď si nevzpomenu, jak se jmenovel, hlavní záporný bůh - Melkor?> neuměl tvořit, jen pokřivovat, co již bylo stvořeno.) a jednalo se o nejlepší kováře po elfech a trpaslících, kterým se téměř mohly rovnat. Další věcí je, že lidé také neustále bojují mezi sebou i s jinými (starověké japonsko, arabský poloostrov, řím, řecko, když už jsme u toho), a přesto by nikdo nepochyboval o umělecké vyzrálosti těchto kultůr.


 Uživatel úrovně 3

Proč by nemohl skřet šaman (tedy poněkud inteligentnější skřet) napsat tyto verše? Proč?

V této básni se určitě nejedná o svět s integrovanými skřety (je to tam dostkrát řečeno).

A teď už jen záleží na tom, jakou těm skřetům přiřkneš kulturu. Jelikož žijí tak, jak žijí (z básně - rvou se mezi sebou i s jinými o přežití), kulturně na výši zřejmě nebudou. Žijí v divočině (ať už dobrovolně nebo z donucení), bojují o život v krutých životních podmínkách - tak proč z nich neudělat přírodní primitivní rasu?

Podle mě je to i v souladu s pravidly DrD - kde, dle mě, nízký stupeň inteligence u rasy neznamená jen to, že jsou všichni hloupí, ale spíše to, že nemají znalosti, sociální předpoklady a bůhvíco-ještě potřebné k tomu, aby se dostali na vyšší kulturní úroveň. Jsou prostě jiní a pravidla to řeší tak, jak to řeší.

A tak jsou, dle mého názoru, skřeti kulturně na úrovni primitivních národů, žijících v malých kmenech, válčících proti sobě a všem. A na kulturu jim čas nezbývá. Skřetí šamani jsou s písmem (bez vnějších zásahů, naučit se ho samozřejmě časem mohou) asi tak u jeskynních maleb, ve slovní zásobě mají docela díry ("rekviem" mi tam nezapadá určitě) a v umění jsou to neumělé kresbičky, "Věstonické venuše", rituální tance a bojové písně hrané na bubny, možná primitivní píšťaly.

Poezie sem nepatří - ať už s rýmy či bez. Nedovedou ještě pracovat se slovy na takové úrovni, aby je dovedli použít k vyjádření citů a pocitů (osobně pochybuji o tom, že mají taková slova) - a obávám se, že toto by se nezměnilo ani delším pobytem skřeta mezi elfy (a ne že by to nešlo, jsou i takoví blázni, kteří ani skřety nezabíjí odpohledu, hlavně když se je ti skřeti neznaží zabít), musel by tam žít moc dlouho, aby to nahradilo stovky let přirozeného vývoje jeho rasy. Ani lidé nepsali poezii odjakživa.

Ano, i ten skřetí šaman by mohl mít šanci naučit se plno věcí, naučit se i napsat takovou působivou báseň - ale byl by takový šaman schopen i integrovat se opět se svým lidem? Mohl by mít mezi nimi milou (nejsem si tím docela jistá, ale myslím, že u primitivních kultur se vztah mezi ženou a mužem moc lásce milé k milému nepodobal), mohl by se s nimi opět jen tak rvát o kus žvance, mohl by s nimi žít?

Mno, nevím, osobně bych báseň přiřkla nějakému umělci, který proti skřetům nic neměl. Snažil se v básni vžít do skřetího vypravěče, přiblížit se jeho myšlení (ovšem opět se nedokázal tak úplně přiblížit myšlení tak odlišnému od jeho). A snad zde bych viděla ten důvod, proč se báseň ocitla na zdi cely, autor se svou báseň snažil přiblížit skřeta "středověkému" protiskřetovsky naladěnému publiku.

A když už jsem se tak rozepsala, osobně bych báseň přiřkla skřetovi - skřetovi zcela běžné naší společnosti, ano, pokřivenému, ošklivému zjevu, které však porodila lidská matka. Skřetovi, s krásnou duší, který musí kvůli zlobě lidí utéci do lesů, žít mezi vyhnanci, bojovat o život a, jak už to tak někdy bývá, skončit na popravišti, protože nakonec pro všechny (kromě své milé) je jen krvežíznivá odporná obluda.


 Uživatel úrovně 0

Proč všichni skřety odsuzují, mají je za naprosté debily, kteří by snad neměli mít vlastní jazyk čí písmo? Kdo tvrdí, že to ten skřet napsal v obecném jazyce?
Ať tak či tak, zde se má hodnotit poetická stránka věci, a na mne báseň úžasně působí. Navíc se dobře čte (komu špatně, ať čte více) rýmy sice aby pohledal, ale jazykově je to prostě úžasné.
Proč se nezkusit zamyslet nad významem posledního řádku?
...ani tvá milá nezapláče!
Znamená to snad přiznání, že jsme stejně bezcitní, zlý a neschopni lásky, neb naši nejbližší pro nás slzu neuroní a my to víme?
Nebo to jen má prohloubit odsouzení "dobra", které nás vyvražďuje všechny, včetně žen a dětí, takže nad naší hrdinou smrtí už nemá kdo zaplakat?
Co si myslíte vy? Pojďme o tom diskutovat?
(V mém světe si tento národ vzal pod své tlapy jeden mocný bůh a díky jeho starostlivosti jsou nejsilnější mocí ve světě, se kterou se snaží vyjednávat všechny znepřátelené strany o podpoře. A to je právě pro skřety doba úpadku.)


 Uživatel úrovně 5

Falhire oni to spíš pochopili tak, že si hodnotil řekněme pravdlový soulad s básničkou, nikolivěk její literární kvalitu.


 Uživatel úrovně 0

Falhir:

Ale nikdo, a já už vůbec ne, Tě nepeskuje za Tvé hodnocení. Mně se pouze nelíbila ta myšlenka (naznačil jsem v prvním příspěvku). Na nic jiného jsem nereagoval.

Tvé hodnocení je pouze Tvé a schopnost hájit si své názory bez ústupků, dělá z každého osobnost.


 Uživatel úrovně 0

Tři hvězdy znamenají nadprůměr. To se moc omlouvám, ó velectění, že jsem dal "tak málo". Kdybych dal za 0* či 1*, nedivil bych se, snad bych dostal i zápornou reputaci a byl bych - alespoň tady - nenáviděn za své vlastní názory.

Jenže jsem jsem hodnotil dílo za nadprůměrné a pro mne nádprůměrné je. Není kvalitní ani nijak skvostné, avšak téměř bezchybné. Nenaplňuje mne natolik, abych hodnotil lépe, neznechucuje mne tak moc, abych hůře kritizoval a snižíl vlastní hodnocení.

3* jsou dost. Můj názor jsem odůvodnil, též jsem vyslovil klady díla.