Předměty

Meč Ragnar Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 18

Skupina: Artefakty

Síla zbraně: 7 /+13

Kvalita zbroje: -1

Délka: 1-2

Sféra: 13

Váha: 3120 mn

Popis:

Anotace: Sethem Tartir (01:04:23 24/03/2008): "VEEEEELKÝ meč!"

Historie:

Ragnar vykovali trpaslíci ze své nejlepší oceli jako odměnu pro přítele svého národa, barbara Ethrika. Ten, aniž by k tomu byl jakkoliv zavázán, bez nároku na odměnu, bojoval za bezpečnost trpasličího krále při jeho cestách. Říká se, že touto službou chtěl odčinit vraždu jednoho trpaslíka, kterou údajně spáchal v mladém věku ve stavu opilosti. Během jedné z těchto cest byla většina králova doprovodu pobita a král sám unesen. Útočníky ale Ethrik sledoval a krále ze zajetí vysvobodil, i když s vypjetím všech sil. Společně uprchli a dostali se do bezpečí.
Už původní meč byl sám o sobě výjimečný. Byl obrovský, měřil na výšku dost přes sáh, přesněji 124 coulů. Ještě masivnější byla jeho stavba; Ragnar připomínal monstrózní šavli či mačetu [... /podrobněji v kapitole Vzhled]. Už jen proto Ethrik jásal, když spatřil dar od trpasličích kovářů. Jásal ale ještě víc, když mu sdělili, že meč je připraven přijmout do sebe démona a tím z Ethrika udělat opravdového hrdinu. Neváhal ani chvíli a vydal se hledat theurga, který by mu za peníze od trpaslíků do meče démona povolal a zároveň obětoval část své duše. Peněz od trpaslíků nebylo málo.
Bohužel pro Ethrika, lidé jsou různí, a theurg, kterého pro účely stvoření artefaktu zaměstnal, toho byl příkladem. Ekruldash nejdříve působil sympaticky a moudře, Ethrika uvítal a nabídl mu výhodnou cenu. Pak se ale ukázalo, že ho šidí; Ethrik si za dveřmi vyslechl rozhovor theruga s jeho pomocníky, ve kterém jim sděloval svůj plán, že do meče zakleje běžného útočného démona z nižších sfér. Ethrik rozzuřen vpadl dovnitř a pomocníky zabil. Poté pohrozil životem i theurgovi samotnému. Ekruldashe to přesvědčilo, že s Ethrikem není radno si zahrávat, takže do meče opravdu našel démona z dostatečně vysoké sféry. Chudák Ethrik však nevěděl, že démoni jsou také někdy na škodu, a ten, kterého do meče Ekruldash zaklel, pochopitelně nebyl zrovna dobrák. Ekruldash byl dostatečně schopný theurg a podařilo se mu spojit s třináctou sférou, a aby nepojal Ethrik podezření, měl tento démon opravdu blahodárný vliv na sílu zbraně. Přesto Ethrik nevěděl o jistém vedlejším efektu, který s sebou démon do meče přenesl. Odcházel proto navýsost spokojen, jako hrdý majitel meče, který drtil nepřátele na prach a získal mu slávu. I díky tomu je tu Věhlas: +2.

Démon:

Démon, kterého Ekruldash povolal do meče, se zove Burdeniel a pochází ze sféry Zezael (13.). Opravdu poměrně mocně posiluje parametry meče, především pak útočnost, protože mu dodává velikou drtivou sílu. Zároveň meči umožňuje drtit i tvrdé materiály jako kámen či železo, aniž by se meč jakkoliv poškodil - je tedy odolný proti působění běžných mechanických sil, byť ne zcela. Burdeniel je nicméně démon značně podlý, a proto dva měsíce po svém vyvolání začal na meč působit také efektem nežádoucím - tíhou. Přesně dva měsíce po získání démona Ethrik vstal a chystal se s mečem opět vyrazit vstříc novému souboji, avšak nestačil se divit, když meč zkrátka nezvedl. Ať tahal jak tahal, meč se téměř nehnul. Nejdříve si myslel, že se pouze zasekl o nějaký kořen, ale meč byl prostě příliš těžký. A také tak zůstal.
Démonovo působení od té doby nesílí, avšak ani neslábne. Meč stále váží přes tři tisíce mincí. Ethrik ho za pomoci několika dalších mužů dopravil do nejbližšího města, odkud pak byl meč převezen zpět k trpaslíkům. Ti zkoumali démona a pokoušeli se tohoto efektu zbavit, leč marně. Silný a spolehlivý meč tak byl ztracen, protože se nenašlo smrtelníka, který by ho uzvedl a zároveň s ním mohl vstoupit do boje. Aby také ne, představte si, že se pokoušíte mávat ve vzduchu traverzou.
Přesto trpaslíci po čase zjistili, že démonovo působení má své odchylky. Každý druhý týden od začátku působení té hrozivé tíhy se na dvě hodiny tento efekt zruší a meč opět váží stejně jako předtím (to jest 180 mn). (Trpaslíci si to vysvětlují tím, že démon si dává oddech, když už musí dva týdny působit takovou tíhou.) To sice stačilo na nějakou tu exhibici a předvádění, kterým si Ethrik nyní přivydělával, ale na běžné dobrodruhování to bylo k ničemu. Dalšího podobného efektu, byť ne úplného, si trpaslíci všimli, když se meč dostal do blízkosti (4 sáhy) nemrtvého (nějak se jim dostal do místnosti, kde byl meč uložen). V takovém případě vážil sice třikrát tolik co kdysi (to jest 540 mn), ale nějaký zrůdný a silný nemrtvý by s mečem pravděpodobně mohl zacházet. To pochopitelně nebyla příliš hezká vyhlídka, že by nemrtvý vládl takovou zbraní, takže se o této informaci pomlčelo a sféry až po tu pátou mají tuto informaci zablokovanou (úroveň toho, kdo sféry zablokoval, je 10). Není vyloučeno ani potvrzeno, že podobného efektu krom nemrtvých mohou dosáhnout i jiní tvorové, kupříkladu nevidění. (Nechť si PJ zvolí libovolně, jak tomu bude.) Ale pozor, přestože meč těmito způsoby ztrácí na váze, působení démona na ostatní vlastnosti zbraně stále trvá.
Démonovo působení se dá prolomit či zmírnit, ačkoliv jen dočasně. Kupříkladu kouzlo Pírko, seslané kumulativně několika kouzelníky, umožní alespoň dočasně tuto zbraň použít. Stejně tak bude působit Uspi démona, meč však poté krom tíhy ztratí také své schopnosti a bude mít parametry [4 /+7 -2]. Jiná kouzla či postupy neúčinkují. A narozdíl od poklesů hmotnosti v předchozím odstavci, veškeré postupy, které démonovo působení na tíhu potlačují omezením démona jako takového, potlačují také démonův vliv na parametry zbraně.

Vzhled:

Ragnar je obouruční zbraň, která, ač je úderná a tupá stejně jako dvojručné meče, je vytvarovaná do tvaru šavle či mačety, směrem vzhůru se tedy mírně rozšiřuje a nahoře je zaoblená. Úder je tedy veden vždy stejnou stranou meče, stejně jako u šavle. Oproti šavli je však nesrovnatelně větší, Ragnar totiž měří na výšku 124 coulů a je v nejširším místě široký něco málo přes 20 coulů. Čepel je zdobená trpasličími runami po celé své ploše, ty však nemají žádnou moc a plní dekorativní funkci. Jílec meče je převelice dlouhý (45 coulů), protože pořádný úchop je nutný k uzdvižení tak těžké a nepříliš vyvážené zbraně, a je také mírně zahnutý (podobně jako u katany). I přesto se meč běžně drží vychýlen na tu stranu, kterou rukou jsme blíže čepeli, usnaďnuje to vedení úderu. Hruška meče je poměrně masivní, obstojně tak vyvažuje čepel. Je převelice krásně zdobená a v jejím středu se nachází safír - srdce artefaktu.
Překlad runového nápisu: "S neskonalou vděčností a s díky za záchranu života věnuje král trpaslíků, Bromdir, barbaru a příteli trpaslíků Ehtrikovi tento meč. Nechť v jeho rukách drtí nepřátele a získá mu slávu, kterou si zaslouží."

Dodatky:

Ragnar je mečem, který není nijak přesilný, a přesto ho postihl osud ne zrovna záviděníhodný. Stal se spíše atrakcí, sběratelským kusem, exhibiční zbraní, cílem mnoha snaživců, kteří uvěřili fámám o tom, že "meč uzvedne pouze právoplatný dědic trůnu trpaslíků/lidí", kterých se o meči vyrojilo spousty. I přesto může najít využití ve skutečném boji, pokud je člen družiny nemrtvý, či pokud meč nějaká ta horda nemrtvých ukořistí. Je to artefakt, jehož síla odpovídá mírně pokročilým hráčům a se všemi svými výhodami a schopnostmi bude ideální zbraní pro nemrtvého záporáka, z jehož pazour musí družina Ragnar vyrvat a za extrémního nasazení ho odvléci zpět tam, kam patří, k trpaslíkům. Meč každopádně má pro sběratele své výhody; krade se jen velmi těžko.

Shrnutí

  • Meč Ragnar
  • Parametry: [7 /+13 -1] ([4 /+7 -2] bez působení démona)
  • Váha: 3120 mincí (180 bez působení démona, 540 při oslabeném působení démona způsobeném přítomností nemrtvých v okruhu čtyř sáhů)
  • Délka: 1 - 2 (124 coulů); šířka: V nejširším místě přes 20 coulů
  • Srdce artefaktu: Safír ve středu hrušky; sféra: 13. (Zezael)
  • Zvláštní schopnosti: Odolnost proti běžnému mechanickému poškození, drcení pevných materiálů
  • Věhlas: +2

Poděkování patří pánům Skewerovi, UnknowNnovi, gallóglachovi a Sethemovi Tartirovi.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 18

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Fronty: Ta váha je ústředním motivem příspěvku a základní vlastností artefaktu, je tedy zcela správně. To bys věděl, kdybys četl celé dílo a nikoliv pouze úvodní tabulku, brouku.


 Uživatel úrovně 0

Ta váha je blbost víš vůbec kolik to je?? dyš jedna mince má 50g?? je to 156 kilo přesně..to ses ,ale asi jen překlep.Jinak nápad dobrej,ale já bych to nepoužil...


 Uživatel úrovně 0

3,5* bohužel není k dispozici.


 Uživatel úrovně 0

A mě se to sakra líbí. Osobně nespatřuji na tomto předmětu žádnou závadu, co se týče parametrů zbraně, čert to vzal. Pár drobností je nedotažených (posílení parametrů zbraně odpovídá tak 6-8 sféře, a vyplítvat zbylé sféry na pravidlově nepodchycené drcení a odolnost mi příjde drahé, navíc, když se jedná o artefakt. Co třeba útočný démon proti předmětům ;), pak jsou tu samutné parametry, 4/+7, nad kterými se můžeme hádat (viděl bych spíš 6/+4 (není delší než obouručák, je těžší, pádnější, neobratnější a určitě lépew vykovaný)), chybějící postih do inc s odvoláním na obouruční meče (kvůli bonusům šermíře) - to bvšechno jsou chyby, které bych zahrnul do pravidlových drobností max. za 1*, pak jsou tady neobjasněnosti ohledně chování démona, aneb proč se chová tak, jak se chová. Ovšem mám za to, že tohle má opravdu náležitosti artefaktu, nápad, historii, zpracování a svou zvláštnost. To je u artefaktů důležité.


 Uživatel úrovně 8

Běžné poškození: Extrémní teploty (ať už vysoké či nízké), působení řezných, sečných a drtivých nástrojů...

Neběžné poškození: Poškození magickými zbraněmi, magickými látkami, působením magických schopností...

Tak bych to alespoň viděl já.


 Uživatel úrovně 5

Nulácké komentáře - nasolena nemilá červená repka + smazány (obvyklý postup)


 Uživatel úrovně 5

Hodnocení s 0* jsou v řešení.


 Uživatel úrovně 0

Když jsem se na dílo podíval poprvé a kounul na hmotnost řekl sem si "blbost" řekněme, že 3000 mincí je moc to jo, ale po přečtení díla celého musím uznat, že se mi tento zvrácený artefakt celkem líbí.


 Uživatel úrovně 1

Já nejsem fyzik, ale v díle nic nikam neházím.
Krom toho nemůžeš říct, že není pravda, že láva není běžné mechanické poškození (není ani běžné, ani mechanické).
A proč se na to ptáš, když to všechno tak dokonale víš?


 Uživatel úrovně 0

ponoření do lávy je tepelné působení a ohnutí telekinezí je silové působení....lepší by to bylo napsat takhle..a ne všechno hodit pod mechanické poškození