Předměty

Morganit Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 26

Skupina: Obyčejné předměty

Popis:

Morganit

Bůh Kronos stvořitel země vzal prvního dne do rukou kladivo věčnosti a údery do kovadliny umístěné ve středu země rozdmýchával veškerou energii světa. Při každém jeho úderu se vztyčila na povrchu sopka, lávová jezera explodovala k výšinám a pak padala jako mraky žhnoucích kamenů. Druhého dne vzal do ruky měch a rozdmýchal živoucího ohně do bílého světla. Světlo se pak slilo do jednoho velkého kotouče, který bůh Kronos umístil na oblohu. Třetí den vzal do rukou vědro s ledovou vodou a celou zemi zalila voda. Čtvrtého dne voda ustoupila z hor a zůstala jen v údolích. Pátého dne se Kronos vypravil ze středu země na povrch a kudy procházel, tam se od jeho kroků šířily žíly železných rud, stříbra, zlata, mědi, morganitu…..
Úryvek z knihy „o vzniku světa“ sepsal Torricius


Geologické okénko:

Morganit je přeměněná hornina sopečného původu. Její vznik byl zapříčiněn obrovským tlakem a teplotou na styku ložní vrstvy hornin dvou pevninotvorných desek. Potom byl sopečnými erupcemi dopraven k povrchu, kde utuhl a krystalizoval do morganitické rudy. Jeho struktura je polokrystalická a textura všesměrně nepravidelná. Morganitická ruda je tmavé barvy a jsou v ní patrny drobná zrníčka morganitu. Ty jsou modrá a ve tmě září temnou modrou barvou. Toto záření není pouze efektivní, má také své negativní vlivy. Nikdo neví proč, ale velké množství morganitické rudy a především kovu z ní vyrobeného, má negativní vliv na vše živé. Osoby zdržující se v blízkosti velkého množství této rudy se cítí slabé, často se u nich vyskytují bolesti hlavy a krvácení z nosu. Při delším styku živé organismy začínají měnit svůj tvar a také svoje vlastnosti.

Těžba a zpracování rudy:

Ruda se těží v podpovrchových dolech. Naleziště jsou vzácná a pomůckou pro jejich vyhledávání je přítomnost stříbra, které se často v blízkosti morganitu vyskytuje. Výtěžnost rudy je různá. Záleží na mocnosti naleziště a dostupnosti. Výtěžnost se určuje pomocí jednoduchého vztahu: Nejprve si PJ hodí na procenta. A pak tímto číslem v desetinném tvaru vynásobí základní výtěžnost na kopáče, která je přednastavena na 1000 mincí/den.


Př: Pj si hodí 53%. Což znamená, že jeden horník za den vytěží 0,53*1000 = 530 mincí rudy za den.


Vytěžená ruda se drtí perlíky a v podobě jemného štěrku se sype do pece. Tam se za vysoké teploty(nad 1300 stupňů) a za přidávání přírodního vápence, taví a odlévá se do forem ve tvaru prutů. Poměr vytěžené rudy k odlitému kovu je 50:1 což znamená, že pokud dáme zpracovávat 1000 mincí rudy, získáme 20 mincí čistého morganitu. Dále se morganit předává kovářům a zlatníkům, kteří ho dále upravují do předmětů. Cena za výrobek z morganitu je 75 zlatých za jednu minci materiálu + přidaná práce řemeslníků.
Pozn. K těžbě: Horník nemůže rudu těžit déle než 1 týden. Potom se na něm začnou projevovat negativní účinky.


Ilustrativní (záměrně přehnaný) příklad : Jeden velice pracovitý horník, který pracoval dnem i nocí, po dvou měsících zpozoroval, že se mu začíná na čele tvořit nehezky vypadající vřed. Jaké překvapení pro něj bylo, když jednoho krásného rána otevřel všechny tři oči…


Vlastnosti Kovu:

Morganit je temně modře světélkující kov, dvakrát těžší než železo. Není příliš kujný, ani tažný. Má špatnou odolnost vůči agresivitě prostředí. Což znamená, že ve vlhku koroduje. Koroze je povrchová. Kov se pokryje černou vrstvičkou zoxidovaného morganitu. Jeho vlastnosti se tímto nezmění, leč jeho tmavě modré světélkování je pryč. Tato vrstvička lze odstranit mechanicky(odloupáním) a nebo vymáčením ve zkvašeném víně.

Vliv Morganitu na člověka:

Následující body jsou sepsané pro množství větší než 20 mincí. Menší množství morganitu živé tvory neovlivňuje.

1) Dosah záření morganitu je přímo úměrně závislý na jeho množství. Určuje se ze vztahu. Množství čistého morganitu/100 = dosah v sázích.

Množství morganitové rudy/5000= dosah v sázích.


Př: 200 mincí čistého morganitu ovlivňuje živé tvory v rozsahu dva sáhy. Stejný vliv by mělo na živého tvora 10 000 mincí morganitové rudy.


2) Pokud se dostane živá bytost do dosahu morganitu a zůstane v jeho blízkosti minimálně jednu hodinu, hází si na past Odl>5. Pokud při této pasti neuspěje snižují se jí všechny základní vlastnosti o jeden stupeň. Tento hod se opakuje po dvou hodinách znovu, s pastí o jedna vyšší. Dále po třech hodinách, po čtyřech, atd…


Př: Opilý trpaslík Fergus si ustlal ve skladišti blízko dřevěné bedny, která byla plná čistého morganitu…. V osm hodin usnul a snil své trpasličí sny o hroudě zlata.

V devět hodin si Pj hodil na past Odl>5, ale protože je Fergus trpaslík jak hora, tak se svojí odolností 19/+4 při prvním hodu uspěl. Pj hodil 4. (4+4=8)…. 8>5

V jedenáct hodin se odehrál další hod. Past se o jedna zvýšila. Takže si Pj házel proti pasti na ODL>6. Pj si hodil 1. (1+4=5) 5<6 Fergus tedy proti pasti neuspěl a všechny jeho vlastnosti se snížili rázem o jedna.

Ve dvě hodiny v noci se uskutečnil další hod. Fergus nyní musí přehodit Odl>7. Nesmíme zapomenout, že se mu při minulém hodu snížila odolnost na 18 což mu dává bonus o jedna nižší. Tentokráte měl štěstí a pasti se ubránil.

A štěstí měl i v 6 hodin ráno.

V osm se probudil a cítil se slabší, pomalejší, vypadalo mu několik vousů a na nose se mu udělala veliká bradavice…


3)Odstranění vlivu ozáření:

a)Účinky krátkodobého ozáření Morganitem lze odstranit plnohodnotným spánkem. Za osm hodin spánku se zregenerují všechny vlastnosti o jedna.

b) Účinky lze také odstranit použitím kouzla megacloumák, či hraničářským kouzlem uzdrav nemoc.

4) Morganit působí velice negativně nejen na vlastnosti, ale i na magii.

Vliv morganitu na magii.

Záření morganitu má následující efekty na povolání a jejich používání či zacházení s magií.

1) Všechny Povolání v dosahu moragnitu nedokáží komunikovat s démony. Samotné démony však morganit neovlivňuje.

2) Vliv na kouzelníka

a) Kouzelník je podrážděný. Nedokáže se dostatečně soustředit a tak je mu snížena pravděpodobnost úspěšného seslaní kouzla o 40%.
b)Pod vlivem záření morganitu je pro něj kouzlení náročnější. Vynaloží na kouzlo dvojnásobné množství magů.


Př. Kouzelník Xan se dostane do spárů hrdlořezů. Padl do léčky a teď sedí v tmavé kobce a na rukou má morganitové okovy. Ví, že bezpečí je od něj vzdáleno 100 sáhů. Pokusí se tedy zakouzlit Hyperprostor II(1.6). Jeho základní pravděpodobnost na seslání je 94%. Pod vlivem Morganitu má pouze 54%, bez gestikulace 44%. Má velké štěstí a povede se mu to. Hyperprostor II na sto sáhů by ho za normálních podmínek stál 15 magů. Xan však nemůže gestikulovat, takže se počet magů zdvojnásobí. Navíc pod vlivem záření morganitu musí vynaložit dvojnásobné množství magů. Tedy suma sumárum Xan se dostane na svobodu za 60 magů.


3) Vliv na hraničáře

Hraničář nedokáže komunikovat ze svým mečem. Ostatní kouzla (například léčení) ho stojí dvojnásobné množství magů

4) Vliv na Alchymistu.

Alchymista nezvládá vyvolávat. Nedokáže se spojit s astrálními sférami.Využití ve hře:

Šperky: Žilky zářivého morganitu na špercích jsou vyhledávaným artiklem bohatých paniček i neohrožených dobrodruhů.

Svítidla: Malé množství tohoto kovu dokáže ozářit místnost stejně dobře jako svíčka.Morganitové okovy.Příběh:

„Toto je velice zajímavá kniha,“ řekl obtloustlý muž sedící na židli u stolu a vzápětí dodal „poslouchej co stojí pod tímto obrázkem kočky s dvěma ocasy.“ Žena naproti němu se zadívala smutně na malé okénko ve zdi věže a přes mřížoví uviděla západ slunce. „Krásnější západ slunce jsem nikdy neviděla.“ Pomyslela si. Pak se vrátila očima na to tlusté prase, které se naproti ní potilo a proklínala se, jak mohla být tak hloupá. Muž pokračoval: „ Píšou zde, že v Aldaranském království se narodila blízko morganitového skladu kočka s dvěma ocasy, no není to zajímavé?“ Žena uviděla jak jeho zpocený prst obrátil list, znovu se zadívala na okénko ve zdi a viděla svůj život, jako by se za oknem opravdu odehrával. Viděla sebe jak stojí před akademií magie, viděla bitvy, ve kterých z ní prýštil oheň a spaloval těla nepřátel, viděla svého milence, viděla to, jak ve vášnivém opojení padla do léčky tohoto tlustého prasete, které umí sotva číst a poučuje jí, jako by to byl její mistr na akademii. „ A nejzajímavější pasáž je tato,“ tlustý muž se zhluboka nadechl a pokračoval:“Zjistilo se, že morganit pohlcuje energii a udolává postupně ducha, proto je velice důležité, aby byl uskladňován v olověných bednách, přes které jeho síla neprosákne, jinak se může stát, že osoby vyskytující se blízko čistého morganitu se stanou postupem času dementními…“ „Tak co povíš mi, kam jsi schovala ten amulet?“ Vykřikl muž a podíval se svýma prasečíma očkama do výstřihu krásné čarodějky. Čarodějka se podívala z okna a pak se její odevzdaný pohled vrátil na temně modře svítící okovy na jejich pažích, kolem kterých bujně rašily oranžové chlupy….

Popis okovů:

Na začátku bych chtěl podotknout, že tvar a vzhled těchto okovů si každý Pj může změnit jak chce. Je jedno jak okovy vypadají, důležitá je jejich funkce, že se k něčemu či někomu přidělají a tam drží a drží. Okovy by mohly vypadat kupříkladu takto: Dva kruhy z morganitu spojené řetězem, který je k nim připevněn pomocí oček z kruhů vybíhajících. Zavírání okovů je řešeno na dva zámky které jsou součástí kruhů. Zámky jsou naproti očkům co drží řetěz. Nejsou nějak speciálně bytelné, pro účely těchto okovů je ochrana proti chytrým ručičkám zlodějů téměř nepotřebná…

Tyto okovy jsou zvláštní v tom, že pokuď je do nich uvězněn kouzelník, či jiná osoba pracující s magií či jinou formou energie, nemůže se s těmito okovy na rukách soustředit na výkon svého povolání či komunikace s démony. Způsobuje to zvláštní záření morganitu.(viz.výše)

Samozřejmostí je, že okovy mohou vypadat jinak, může to být kupříkladu koule na řetězu, či obojek na krk. Účinek bude stejný, ale nesmíš zapomenout přepočítat váhu předmětu a tím pádem i náklady na materiál.

Nasazení okovů:

Málokterá postava si tyto okovy nechá dobrovolně nasadit, to by musela být neskutečně hloupá a nebo přehnaně sebevědomá morganit neznající. Většinou je zapotřebí spíchnout,kupříkladu na kouzelníka, léčku. Ve spánku, pod vlivem drog, po vyřazení z boje a v podobných případech se nasazují okovy nejlépe.

Na závěr bych chtěl podotknout, že mi v dílně před drahmo měsíci s tímto příspěvkem pomáhal Jehuwa a Alcator. Alcator vymyslel i název Morganit, za což mu děkuji.

Celý příspěvek byl inspirován dwimeritem.(Sapkowski)

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 26

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Chci se jen zeptat čím vším se dá tento kov tedy odstínit a jakým množstvím?
Protože díky odstínění účinků by se dal tento kov využívat i pro dobrodružství.

A taky se chci zeptat jestli i malé množství kovu bude účinkovat na magické vlastnosti kouzelníků pokud se jim dostane do krve(Popř. do těla) Př.:šíp s morganytovým hrotem.


 Uživatel úrovně 0

je to dost dobré..


 Uživatel úrovně 0

Docela ujde


 Uživatel úrovně 0

Co dodat, nic tomu nechybí, perfektní, popis je naprosto výborný jako vše ostatní.Kdybych mohl dal bych 5*
PP.


 Uživatel úrovně 0

Tak co k tomu povědět. Moc se mi líbilo, jak je podáno. Řekl bych, že tomu už nic nechybí. Těšík se až Morganit použiju ve své kampaňi, protože si vysloužil svoje místo i s dlouhou přípravou;) Hodnotím každopádně 5;) Skvělá práce


 Uživatel úrovně 0

perfektní, zezačátku jsem si myslel, že to bude takový klon toho šutru ze Supermana, ale teda jse mse šeredně zmýlil, kdyby to ještě šlo tak dám 5*, super, určitě to použiju ve svém svět, diky


 Uživatel úrovně 8

No, tak to sa mi teda páčilo. Raz som ako Pj chcek zabrániť kúzelnikovi kúzliť (bol v žalári) a vtedy by sa mi ten morganit hodil...


 Uživatel úrovně 0

vyborne nemam co dodat


 Uživatel úrovně 0

Jako ze jsis musel dat vazne pracicku dal bych ti hore troche repky protoze se mi o tomto kaminku i zdalo :) 5*


 Uživatel úrovně 0

Vidno,že si autor dal prácu...a vyplatilo sa.Musím oceniť najmä zaujímavý nápad!Nemám na výber... 5*.