Předměty

Mapa Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 55

Skupina: Kouzelné předměty

Sféra: 6

Váha: 2 mn

Popis:

Napřed tedy démon, který za to může…

Démon kartografie přebývá nejníže ve sféře 6., tedy Jésael. Tento démon má prostřednictvím své domovské sféry přehled o poloze mapových objektů a také o poloze všech momentálně žijících osob. Objekty lze definovat podle známé Komenského mapy Moravy, či jiných historických map. Na těchto bývají zobrazeny většinou cesty, sídla, vodní toky a plochy, lesy a jiné významné porosty, reliéf. Bohužel záběr těchto věcí je obrovský a zde bych nechal vše na PJ a vyspělosti jeho světa. V podstatě by se nemělo jednat o PŘEDMĚTY movité (stoly, židel, povozy, klády, bedny, kameny (ale velké skály ano!) apod. Démon získává ze své sféry původu. Platí tedy například i pravidlo o blokování informací. Zde je sféra, odkud se získává informace sféra původu démona. Ví, jak vysoká je hora, jak je hluboké jezero, jakou rozlohu má les...

Nejlépe však bude jeho schopnosti ukázat na následujícím předmětu…

Mapa

Tento kouzelný předmět je neocenitelnou pomůckou poutníků, stejně tak jako uchovávačem tajemství. Jeho výrobu zvládne každý alchymista s dostatkem magenergie a správnými ingrediencemi.

Jeho zhotovení je velice jednoduché, leč časově náročnější. Je na něj potřeba surovin za 75 zl., inkoustu chobotnice, chycené za prvního letního úplňku a pravého pergamenu, na který je zachycena vlastní mapa. Magenergie závisí na velikosti zobrazovaného území a nejnižší hodnota je 300 magů.

Postupujeme takto. Nejprve poprosíme zručného kartografa, aby nám namaloval mapu (plán) zvoleného území, zde je nutné mít na paměti potřebu velké přesnosti, jinak může vše skončit neúspěchem. Velikost , důležitost a četnost objektů musí být úměrná měřítku a nelze na sebe značky kupit tak, aby byla mapa pouze černým listem papíru. V takovém případě se stane bezcenným kusem pergamenu a výroba se nezdaří, jak je popsáno níže. Zobrazovat lze domy, městské kanály, či celá království. Jak vyplývá z popisu démona, měly by se zaznamenávat pouze nemovité objekty (definice výše), ale je možné zaznamenat i jiné věci, ovšem nebudou se na ně vztahovat některé schopnosti mapy. Mapa musí být zanesena výše uvedeným inkoustem, aby bylo možno provádět níže popsané akce. Může zobrazovat libovolně velké území v libovolném měřítku, toto musí být na mapě též namalováno v podobě vzdálenostní stupnice, jakou známe snad z každé atlasové, či turistické mapy. Až je tato část hotova, můžeme přikročit k zaklínání démona. Démon si vyžádá základních 300 magů na své povolání a dalších 5 magů za každých zobrazených (i započatých) 100 mil čtverečních nad rámec plochy 6000 mil čtverečních (100x60 mil, o něco větší rozloha než Ostravský kraj). Samozřejmě, že démon z vyšší sféry má také jinou maximální velikost mapy, při které může být zaklet za základní magenergii. Za každou sféru nad 6. se přidá k maximální rozloze při zákl. magenergii 1000 mil čtverečních. Jak je vidět, předmět se tedy nevyplácí na zobrazování příliš malých území, ale pro toho, kdo bude chtít použít jeho schopností, nebudou vynaložené peníze a energie nic znamenat. Pokud je démon přenesen do pergamenu, začne jeho příprava, kdy se tento spojí se sférou a pokusí se získat informace o zobrazených objektech na mapě. Démon se totiž snaží rozpoznat, která část světa je namalována. Z jeho povahy vyplývá, že je schopen tak činit pouze na základě zakreslených objektů, které navíc musejí mít v době, kdy je démon vyhledává stejnou polohu, jako na mapě, takže zde vzniká riziko při výrobě z map starých, byť by byly malovány sepiovým inkoustem! Mapa by také měla být opatřena dostatečným počtem popisků (názvy řek, měst, úz. Celků,…) neboť ty démon také využívá pro svoji orientaci. Tento proces trvá 1k6 dní a démon při něm každý den spotřebuje veškerou denní magenergii mapy. Při zakletí démona z vyšší sféry, se doba, po kterou vyhledává informace zkrátí o tolik dní, kolik je jeho sféra výš než 6, ale vždy trvá tento úkon nejméně 1 den. Pokud je mapa dobře vyobrazena, démon nakonec vše srovná, tedy posune značky na mapě tam kam skutečně patří, a mapa začne fungovat. Pokud se zakreslení nezdařilo (kartograf byl amatér, kreslil pouze zprostředkované informace, na mapě byla kaňka zabírající více jak 30% plochy mapy, apod.) démon z předmětu unikne zpět do svého domova. Během této doby musí být předmět odložen a jakákoli prudší manipulace s ním může způsobit i shoření mapy, či výbuch (zranění za 2k6 životů). V případě, že by se zakreslená oblast podobala jiné ve vašem světě, může také vzniknout mapa zcela jiné oblasti, než bylo v plánu. Ale to by byla moc veliká náhoda. Na konci celého procesu je ještě nutné určit potřebná hesla pro přístup k některým vlastnostem.
Předmět má denní magenergii 15 magů, která se dobíjí o každé půlnoci.

Jako příslušenství je také možné vytvořit speciální stříbrné odpichovátko (dva hroty spojené kloubem, vydrží stejnou dobu, co mapa, ke které bylo vyrobeno). Je na něj potřeba 5 mincí stříbra a 15 magů. Používá se k měření vzdáleností. Odpichovátko má denní magenergii 7 magů. K mapě lze použít pouze odpichovátka, se kterou bylo vyrobeno, nebo jej lze vyrobit dodatečně, ale pouze jedno. Lze též vyrobit nové, pokud bylo předchozí zničeno. Na každou mapu je však možné mít pouze 1 kouzelné odpichovátko

Mapa má následující vlastnosti:

Zjev/Smaž
Se zvoleným slovem lze za 2 magy nechat zmizet/objevit celý obsah mapy. Pergamen pak vypadá jako naprosto prázdný. Pokud na něj někdo něco napíše, tato poznámka, ať je jakéhokoli obsahu, při příštím nabití magenergie zmizí! Na mapu je možné činit poznámky opět výše uvedeným inkoustem, který jediný nebude smazán a také bude skryt při použití této vlastnosti.

…Putujeme celé dni, pak prolezem celou jeskyni a najdeme jenom truhličku se složeným pergamenovým svitkem. Kudas, co dělá ty dryáky tvrdí, že je určitě nějaký divný a furt se dožaduje, aby ho mohl prozkoumat. Jenže Fist, jak ten umí otvírat zámky!, ji předal radši Hulinovi, tomu blonďatému elfovi, by mě zajímalo, co ten s tím spraví. Zatím jenom mluvil a nic nedokázal. Tváře se chytře a všechny nás poučuje o tom, jak se máme chovat a že nemáme střílet do všeho, co se hýbe. Ani nevím, proč s námi vlastně jde…
…„Mám to zvolal naráz Hulin. Všichni jsme se k němu samosebou seběhli, abychom viděli, co že převratného zjistil. Držel ten pergamen, jenže ten už teď nebyl prázdný, byla na něm mapa. Nejlepší mapa, co sem kdy viděl. Přesná a tak pěkně namalovaná. Pak ale Fist něco řekl a všecko to zmizelo. Trošku mě to zarazilo, jenže Hulin taky něco zašeptal a bylo to zase zpátky... Zajímavá hračka, řeknu vám, jen nevím, k čemu nám bude a ten elf asi taky nebude zas tak na nic…
člověk hraničář Oljan

Najdi osobu/místo
Za 5 magů démon zobrazí polohu místa, které si uživatel přeje vidět, popř. osoby. Tyto musí být podrobně popsány a pokud možno pojmenovány. Zobrazení jejich polohy bude trvat 1k6 kol za každých 1000 čtverečních mil na mapě zobrazených. Poloha se zobrazí v podobě červeného křížku na místě, kde se skutečně místo/osoba nachází. Křížek na mapě vydrží po dobu 3 směn, nebo dokud si to bude uživatel přát, či dokud nebude mapa smazána. Pokud se místo, či osoba na mapě nenalézá, či na ní nejde zobrazit, křížek se objeví po uplynutí stanovené doby na místě držitele předmětu.Budou zobrazeny i postavy a místa v podzemí na mapě povrchu, promítnutím jejich polohy. Pokud existuje více takovýchto míst/osob, pak se zobrazí poloha té, která je nejblíže uživateli.

„Děkuji vám mistře Kroderiku, hned to vyzkouším.“
„Jistě paní a odměna?“
„Ach promiňte zde máte peníze…“
„Děkuji. Stačí říci pouze „Korpus“ a pak si jen přát vědět polohu požadované osoby.“
„Ach tak, tak tedy můžete jít, děkuji“
„Jistě madam, vždy k službám…“
„Tak a teď se podíváme, jestli nám skutečně hrabě sedí na zasedání rady nebo… No jistě baronka Sulcká, já si všimla hned jak na ni při královnině plesu zírá. Jen počkej Ruperte až přijdeš domů, já ti dám!!!“
Hraběnka Inocencie z Horky a Malé Pšovky

Zorientuj
Mapa položená na zem natočí se podle sv. stran, tak aby bylo možno se podle ní řídit v terénu. Schopnost si odebere 1 mag.

Změř vzdálenost
Mapa změří vzdálenost 2 zadaných bodů. K jejich určení se použije právě vyrobeného odpichovátka. Pokud si člověk nepřeje vzdálenost měřit za pomoci magenergie, nic se nestane, jestliže chce přesně určit vzdálenost, zobrazí se na polovině úsečky mezi oběma body jejich vzdálenost v mílích, či sázích apod. (záleží na tom, byly zadány při výrobě). Z odpichovátka se odčerpá 1 mag a magenergie mapy se sníží o 2 magy. Vzdálenost se objeví v mílích s přesností nejmenšího dílku měřítka. Je-li tedy měřítko po 5 mílích, pak se vzdálenost 1 míle zjeví jako 5 mil atp.

Srovnej
Může se stát, že mapa zastará a za několik let se stane nepoužitelnou, vzhledem ke své neaktuálnosti. Tomu dokáže zabránit následující schopnost. Při srovnávání se mapa jakoby smaže, tedy její obraz na pergamenu zmizí. Démon mezitím projde vědomosti sféry a v případě potřeby překreslí některé údaje na mapě, či přejmenuje popisky apod. Tento proces trvá 1k6 dní na 1000 mil čtverečních zobrazovaného území (platí pro sféru pův. 6, při vyšší se odčítá stejně jako při výrobě, vždy však trvá nejméně 1 den) jako u výroby. Stejně tak démon spotřebuje každý den veškerou denní magenergii. Při této činnosti nelze mapu nijak používat a pokud by po ní někdo vehementně chtěl nějaké služby, může mu shořet v rukách (magickým ohněm), či vybuchnout, nebo skončit jinačím podobným efektem a zranit za 2k6 životů. Samozřejmě, že předmět je tímto nenávratně zničen.

Prozraď
Tuto schopnost je možno použít také za pomoci vůle. Lze ji aplikovat na jakýkoli zakreslený bod mapy. U tohoto se po 1k6-2 kolech objeví červeným písmem informace o něm. Objektů může být samozřejmě mnoho typů, a tak uvedu alespoň některé:
Řeka:
Zobrazí se její všeobecný název v řeči země, kterou protéká. Pod názvem se napíše její délka od pramene k ústí. Na mapě se dále křížkem vyznačí nejbližší brod nebo most (podle přání) od místa, kde stojí uživatel mapy
Cesta:
Podobně jako u řeky se zobrazí její délka mezi dvěma nejbližšími křižovatkami od uživatele. Dále bude napsáno z jakého materiálu je vystavěna, tedy v postatě její kvalita. Zobrazí se také, jakou maximální rychlostí je na ní schopen jít průměrný člověk pešky v mílích za hodinu.
Les:
Zobrazí jednak jeho název, ale také jeho rozlohu a potom též typ lesa (dubiny, bučiny, bory, smrčiny, dubo-habrové porosty, tvrdý a měkký luh, jedlovo-bukový les, apod.)
Vodní plocha:
Zobrazí opět její plochu a hloubku místa, které si uživatel bude přát. Rozliší, zda se jedná o slanou, či sladkou vodu. Pokud je přítomen přístav (rozumí se lidské sídlo nad 50 stálých obyv. s molem a kotvištěm) zobrazí ten nejbližší k uživateli v podobě malé kotvy.
Hory:
Vypíše název pohoří a ukáže jeho nejvyšší vrchol, spolu s jeho jménem, u kterého se zobrazí také jeho nadmořská výška (počítáno k nejbližšímu moři). Dokáže určit zda se na vrcholcích nachází sníh (vytvoří bílé čepičky, či plochy na mapě tam, kde se ledovec v daném pohoří nachází
Sídla:
Zobrazí nejen název sídla (počítají se nejen města a vesnice, ale také hrady a podobná rozlehlá stavení), ale také kolik obyvatel se v něm momentálně nachází. Určí zdali je místo obehnáno hradbami.
Územní celek:
Je možné také zobrazit informace o stavu jednotl. království, knížectví,... Zde ovšem záleží na tom, zdali jsou na mapě naznačeny hranice těchto zemí. Pokud ano, je schopen démon nalézt informace o názvu území, počtu jeho obyvatel, jménu vladaře.
Zobrazení informací stojí pro každé použití schopnosti 3 magy. Je možné dotázat se pouze na jednu věc (např. les). Vše je ovládáno vůlí, tedy postavě stačí dívat se 1 kolo na mapu do míst, kde tento les leží a démon již sám zjistí, co chceme vidět a vše potřebné vyhledá. Všechny informace se vypíší do mapy červenou barvou a zůstanou vypsány do doby, než si bude uživatel přát, aby zmizeli, či než bude mapa "smazána" (viz. výše), nebo bude použita jiná schopnost nebo bude dobita magenergie.

…Nechápu, jak může Stibor vždycky vědět všecko o každé říčce, přes kterou přejdeme nebo o každém lese co v něm táboříme. Vždycky civí večer do nějakého pergamenu, ale co já jsem vždycky viděl, tak je prázdný…
člověk válečník Hulp

Všechny úkony lze vyvolat pouze za pomoci vůle, jenom vlastnost Zjev/Smaž je nutno uvést kouzelným slůvkem, které slouží jako heslo.
Cokoli je na mapu zapsáno po tom, co je vyrobena, se ztratí při příštím dobití magenergie! Při zaznamenání movitých předmětů (kameny, nábytek,…) se na ně nebudou vztahovat tyto vlastnosti: Srovnej, Najdi a Prozraď. Ostatní vlastnosti zase nejdou už z jejich povahy na tyto případy aplikovat. Mapa je jako kouzelný předmět odolná proti mechanickému poškození, či různým chemickým sloučeninám (kyseliny, louhy, ox. činidla) a je nehořlavá, pokud není zapálena magickým ohněm. Pro všechny vlastnosti platí, že jejich efekty pominou pokud bude použita jiná schopnost, uživatel si přestane přát, aby byl efekt viditelný, magenergie bude dobita, či bude použito schopnosti Smaž. Předmět vydrží tak dlouho, dokud z něj neunikne démon, pak je již samozřejmě nepoužitelný.

Snad se vám tento předmět líbí a doufám, že najde použití v nějakém dobrodružství a pomůže třeba i k jeho vyřešení. Díky všem, kteří mi pomohli doladit chybičky v MS.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 55

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Škoda že je uzavřené hlasování dostal bys za 5*!!! Mě osobně se to líbí.


 Uživatel úrovně 0

perfektna pracicka.gooood


 Uživatel úrovně 0

Korhul: Dal bych ti čtyři, ale ty nulaře opravdu rád nemám - a poškodili tě. To dílo si to nezaslouží.
Proti Potterovi nic zvláštního nemám, přestože mě stačilo přečíst si jen první díl. Ale šlo mi spíš o to, že jsem původně ke kladnému hodnocení přidával i zcela původní nápad...
Jsem rád, že ti mé připomínky posloužily...


 Uživatel úrovně 0

Marat: Co ti vadí na HP? Podle mě je to dobrá knížka (přečetl jsem všechny ;-). To, že se kolem děje, co se děje, už je něco jiného něž obsah...
1) Hmmm. Ano, máš pravdu. To víš, zeměpis je tak trochu mým koníčkem, takže jsem to vzal hodně z kartografického hlediska. Skutečně jsem se na to chtěl dívat jako na opravdovou dnešní mapu. Tak doufám, že to až tak moc neškodí.
2) Chytil jsem se za hlavu, protože mi připadlo, že připomínka byla pravdivá. Pravidla pro vytváření kouz. map... No, skvělý nápad. Leč zřejmě jsem nedospěl do stadia, abych takto obecně uvažoval. Jsem zřejmě příliš retardován pravidly, kde také není mnoho podobných obecných pravidel. Lépe řečeno jsou až na vyšších místech a já jsem se bohužel nikdy s postavou nikam vysoko nedostal (málo her jsem zatím odehrál, přestože se věnuju DrD již čtyři léta), a tak to nemám, jak bych tak řekl zažité.
3) No já nevím. Tohle by bylo pěkné, leč když je to spojené se sférou, tak nevím. Ale vlastně by to šlo:
Má představa o pátrání démona po informaci ve sféře byla původně taková, že jakokdyby se ocitl v archivu plném zásuvek, ve kterých se tyto skrývají... To však bylo v době psaní příspěvku, někdy v létě. Od té doby se mi, díky intenzivní práci na mém světě, tato vize velmi změnila. Dnes bych jej spíš poslal komunikovat se zemřelými dušemi. A pak už by se to blížilo více k tvým požadavkům... Tolik sonda do sfér :-)
Ad zraňování: Někdy si připadám, že kvůli takovým chybám nejde udělat dokonalý příspěvek. Ať se můžu snažit sebevíc, nějaká taková se tam vyskytne :-) S tvojí poznámkou tedy bezvýhradně souhlasím...

Jo a jestli je těch 5* jenom kvůli těm nulám a jinak bys dal 4* (nebo snad 3* :-)), tak to klidně změň. Kvůli tomu to nemá smysl nadhodnocovat. Stejně to ničemu nepomůže...

Korhul


 Uživatel úrovně 0

Rozhodně dám 5*, kvůli vymazání tří tupounů.
Nápad je hezký, přestože z toho Pottera, jak se člověk dočte v diskuzi. Na provedení mi místy vadí jeho moc veliká současnost, chápání předmětu právě jedním možným způsobem a vševědoucnost mapy.
Vysvětlím:
1) současnost - zobrazí se nadmořská výška apod. formulace i informace, se kterými mám při hře trochu potíž.
2) chápání předmětu právě jedním možným způsobem - již zde padla připomínka o omezení magů (resp. zvedání počtu magů při tvorbě z vyšší sféry. Reakce autora bylo chycení se za hlavu. Myslím, že by vůbec neškodila univerzální pravidla pro vytváření kouzelných map - některé by měly třeba jen schopnost mizení, jiné by zvládaly i kouzla v textu nepopsané - zkrátka podání návodu na univerzalitu - je to zajímavé i z toho důvodu, že pokud se družinka setká s určitým typem předmětu, je pro ni další setkávání méně zábavné (už vědí, co to dělá). Když je funkčnost jiná, oživí to hru...chyběla mi jedna zásadní věc k ovládání - pochopil jsem, že mapu může ovládat každý, kdo zná její princip. Myslím, že jednou z věcí, které by neměly chybět, je vytváření mapy pro jednoho konkrétního uživatele (ostatní buď mapu nevidí - i bez použití zaklínadla, popř. vidí, ale nemohou sesílat kouzla atd.
3) vševědoucnost - myslím, že důležité je, aby mapa neměla informace, které nemají alespoň nějací lidé. Pak by mi to přišlo jako moc mocné i na těch třista magů. Zavedl bych i jistou podrobnost informace vzhledem k podrobnosti mapy. Mapy, které zakreslují malá území, mi totiž v tomto případě přijdou velice šikovná - a zavedl bych toto pravidlo: např. - mapa kontinentu apod. - u řeky se objeví jen název a poloha uživatele. Mapa vesnice se zdejším potokem - objeví se historie potoka, do jaké řeky vtéká, druh ryb, které v něm žijí...
a poslední drobnost: mapa by dle mého názoru neměla zraňovat za 2k6 životů, ale třeba za tolik k6, kolik v ní je zrovna použitelných magů v nějakém poměru (neříkám, že 1 mag 1k6 životů)


 Uživatel úrovně 0

Alcator: to fakt ?


 Uživatel úrovně 0

Al: Jak je staré toto pravidlo? Proc se o nem nemuví?


 Uživatel úrovně 3

Po dosažení reputace -10 je uživatel smazán.


 Uživatel úrovně 8

Nuže ID Trellac a El Sordo ode mne již dostali -5 za nevhodné chování na servšeru, ID gorodok dostane -5 zítra.


 Uživatel úrovně 0

Trellac, El Sordo, gorodok: Kdo by to byl řekl, že je vas blbejch tolik. Jenom skoda, že vam nemužu strhnout repku. Ja davam 5*