Nové Rasy

(Lesní) Víla Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Pozor! Poukazuji na to, že nevycházím z bestiáře z PPP, takže je klidně možné že si budou dílka protiřečit, či cokoli jiného. Má víla bude tedy značně obměněná a více přizpůsobená pro hru vlastních postav.
Já jsem zastáncem pouze víl - žen, pokud mé názory nesdílíte a toužíte mít i mužké pohlaví, můžete. V tom případě si zřejmě pozměňte vznik na "klasický" tj. ten člověku dobře známý.
Pravidla pro boje armád aj. jsou účelně vynechána, neboť je to proti myšlence celého díla.

Základní charakteristika:

Víly vypadají jako okouzlující a křehounké mladé dívky. Občas bývají mylně považovány za elfky, oproti nim jsou však menší, podstatně lehčí a postrádají typicky protáhlé elfí uši. Jejich pokožka je o něco bledší než lidská, ovšem to jim na kráse neubírá, spíše naopak. Jejich rysy jsou velice jemné, dokonalé. Krom vlasů, které bývají tmavé i světlé, či dokonce s modravým a zelenavým nádechem, jejich tělo nepokrývá žádné druhotné ochlupení. Vlasy mají vesměs dlouhé, krásné, kolikráte spletené do spousty copů. Andělskou tvář, jakoby vytesanou do bílého mramoru tím nejzručnějím umělcem, doplňují inteligentní oči, zabarvené někerou z barev duhy. Mají jen drobná ústa s malinkými, avšak bílými a rovnými zuby. I jejich hlas je velice jemný, skoro jako pohlazení. Anatomicky se nijak výrazně neliší od menší elfky. Ovšem je tu jeden rozdíl - nemohou otěhotnět a jsou díky tomu zbaveny jistých typicky ženských starostí.

Víly nosí převážně šaty různé délky, a to vesele barevné a zdobené. Kalhoty pro ně nejsou přirozené a nesníží se k jejich používání. Boty také, ovšem zde jsou někdy ochotny udělat výjimku. Pokud je opravdu velká zima, zahalují se do zvířecích kůží.

Ve víle není nijak možné spatřit magenergii.

Ilustrační obr. (díky Ascelle, které bych tímto rád vyjádřil svůj vděk).


Pro zvětšení klikni na obrázek...

Víla jako postava

Pokud se náhodou nějaká víla dostane mezi dobrodruhy, což se stává výjimečně, věnuje se spíše alchymii či kouzlům, pro což obojí má nadání. Zlodějina jako pravé řemeslo je velice nečestná a nepřípustná. Občas se vyskytne víla, využívající "zlodějiny" pro dobré úmysly. Např. šplh, podstrčení nějakého daru lesa, sběr důkazů... Ovšem víly se pak nenazývají zlodějkami. Ne mezi sebou. Válečnictví však není tím pravým pro žádnou vílu. Občas se najdou hraničářky, ale dále se stávají převážně druidkami, chodkyněmi zřídka.

Charakteristika v číslech:

Výška: 120-150 coulů
Váha: 500-800 mincí (25-40 kg)
Třída velikosti: A
Pohyblivost: 13/humanoid
Postřeh: bonus 5% pro hledání objektů
Zranitelnost: humanoid, ale A/2, N
Rodová zbraň: žádná
Přesvědčení:
1 ZkD
2 ZkD
3 ZkD
4 ZkD
5 ZkD
6 ZkD
7 ZmD
8 ZmD
9 N
0 ZkZ
Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
2-7 11-6 5-10 12-17 13-18
-5 +3 -5 +2 +3

Charakter & vlastnosti

Víly jsou velice krásné, avšak zároveň obratné a inteligentní. Současně jsou i velmi plaché, opatrné a citlivé. Získat si u víly opravdovou důvěru není nikterak jednoduché. Pokud víla něco slíbí, tak to dodrží, pokud se ve výsledku nejedná o věc, která je v rozporu s jejím přesvědčením. Jsou silně pacifistické a cení si každého života. Pokud nemusí, nezabijí. Ne že by to nedokázaly v případě, že jde o jejich život, či život nějaké blízké osoby. Lov pro obživu je jiná věc. Ovšem každému zabitému zvířeti složí úctu za to, že jim pomohlo přežít a ukojit hlad. Spory se snaží řešit po dobrém, boj je až na posledním místě. Pokud k němu přeci jen dojde, dokaží bojovat, avšak stále se snaží nikoho nezabít. To ovšem neplatí pro nemrtvé, které vyloženě nenávidí a nemají s nimi žádné slitování. Smrt skřeta, který dozajista páchal špatnosti vůči přírodě také přenesou (ač nerady) přes srdce. Nikdy by nikoho nenapadly ze zálohy, nečestně či jiným hanebným způsobem.

Jejich pravým opakem jsou víly zlé. Využívají mnoha lstí a podobných věcí pouze pro poškození někoho a vlastní pobavení. Například lákají zbloudilé poutníky do bažin, případně je samy omámí a odvedou na jakési neznámé místo, odkud není cesty zpět. Zlá víla by nikdy neudělala nic co by někomu pomohlo, cítí k tomu vyloženě odpor. ("Útoky" závisí na PJ) Zlá víla je tedy pravým opakem hodné, klasické víly.

Zvláštní schopnosti

Víly jsou díky svému životu v přírodě mnohem odolnější vůči běžným nemocem, jako je nachlazení atp. Pravidlově by to mohlo vypadat tak, jako by se jejich bonus za Odolnost rovnal +5. Ovšem pouze v případě bežných nemocí! Na nemoci exotické a takové, s kterými neměly možnost se setkat, se bonus nevztahuje.

Pobyt v přírodě jim přináší ještě jednu užitečnou věc, a to je bonus +1 proti všem přírodním jedům.

Pokud se víla nachází v lese, nebo lépe, ve hvozdu, má šanci se zde ukrýt před nepřáteli. Hází si na past obr ~7~ splyne s okolím a její nápadnost se sníží na 20%/nic se nestane.

Díky souznění s přírodou mají v jiném než nepoužitelném terénu víly - hraničářky (a obory) bonus pro stopování 10%. Bohužel to platí pouze pro přírodu a ve městech a je tomu právě naopak, tedy 10% postih.

Vznik

Víly, se rodí zcela odlišně než kterákoli jiná známá a existující rasa. Ony se vlastně ani tak nerodí, ale spíše vznikají. A to za pomoci magie. Vznikají v neposkvrněné přírodě za působení přírodní magie, či jak ony samy říkají, díky "síle Matičky Přírody". Vznikají vždy na památném místě, jako je křišťálově čistý potůček deroucí se ze skály, či ze starých, památných a mocných stromů v hlubokých hvozdech. Vytvoření víly stojí hvozd 200 magů probouzecí magenergie. Zhmotní si takto vlastně svůj sen. Najednou vznikne vždy pouze jedna jediná víla, která se během jednoho kola zformuje z malého obláčku mlhy. Pokud má vzniknout, tak je to vždy při úplňku. Ovšem nikdy, ale opravdu nikdy nevznikne, pokud je v okolí 10 mil jakákoli forma života, vyjma tvory přírodní (zvěř) a jiné víly. Nově vzniklá víla si plně uvědomuje svou existenci. V prvé řadě poděkuje za své stvoření a poté vyhledá vílí osadu, která je těměř vždy někde poblíž (viz níže). Zlé víly, ač je to překvapivé, vznikají stejným způsobem. Potíž je v tom, že ani sám hvozd dopředu neví, zda vznikne zlá nebo hodná víla.

Těžký život magické postavy

Víla, jakožto drobně magická postava je zranitelná jako humanoid, ovšem A/2.
Horší již však je, že je zranitelná bílou střelou.
Při zásahu démonem požírače magenergie je jí odsávána životní energie, což se projeví dalším zraněním ve výši odebírané magenergie.
V nepřírodním magickém poli se můžou stávat podivné věci, v závislosti na úvaze Pj.

Délka života

Tělo víly se po svém vzniku již nijak vzhledově nemění - svou podobu si zachovávají od narození až po skon. Vyhlížejí tedy neustále jako mladé dívky, bez ohledu na věk. Jediný proces, který viditelně probíhá, je růst vlasů a nehtů. Nehty si však pravidelně zastřihávají a nechávají je krátké. Vlasy si nechávají delší, ovšem zkracují je dle svého uvážení. Občas nějaký ten vlas vypadne, ano, ale plešatost a podobné nešvary vílám nehrozí.

I když Víly vznikají magicky, nežijí věčně, jelikož jejich magický zdroj pomalu, ale jistě vyhasíná. Navenek se to nijak znatelně neprojevuje, ovšem víla ke konci svého života pociťuje slábnutí, které se projevuje podobně jako staří u obyčejných lidí, ač v menší míře. Víly žijící po celý život v radovánkách ve svém lese se mohou dožít až 120 let. Bohužel víly, jež se vydají dobrodružnou cestou se rychleji vyčerpávají a zemřou o dost dříve. Po přirozené smrti se tělo víly přibližně po 6 směnách rozplyne zpět na mlhu, ze které vznikla. Při násilné smrti se životodárný zdroj energie víly vyzáří do okolí neškodným namodralým světlem, které má intenzitu přibližně čajové svíčky. Poté se tělo opět rozplyne. Pokud však někdo zabije "dobrou" vílu ve hvozdu jinak než v sebeobraně, zvýší se probouzecí magenergie hvozdu o 120-stáří víly magů a na dotyčného je seslána Nenávist lesa.

Obživa

Víly se stravují zcela obyčejně, jako ostatní rasy, avšak velice střídmě. Nejraději mají ovoce, zeleninu a kořínky. K masu také nemají žádné výhrady. Alkoholu se strikně vyhýbají, stejně jako všem drogám. Jejich tělo na takové látky není stavěno, může snadno dojít k předávkování a organimus tyto látky odbourává velice pomalu. Oblíbeným nápojem jsou ovocné šťávy, pramenitá voda a mléko, ke kterému se však dostanou zřídkakdy. Víly jsou schopné po 2 měsíce přežít bez jakékoli potravy. Tuto schopnost většinou využívají v zimě, kdy je téměř nemožné sehnat dostatek potravy. Pít ovšem musí. Pokud Víla zahájí "hladovku" tak za každý den bez jídla dostává postih -1 k síle a obratnosti, který se zvyšuje až na maximální hodnotu -5. Zároveň s tím se sníží maximální počet magenergie a to na 10% z obvyklého maxima.

Osady

Osady víl nebývají nijak veliké. Čítají vždy pouze pár víl, jež žijí pospolu a navzájem si pomáhají. Žijí rovnoprávně, žádná se nevyvyšuje nad druhou, tedy snad až utopicky. Občas mívají jednu Vílu zvolenou za vůdkyni osady. Bývá to ta nejmoudřejší a většinou ovládá pár jednoduchých druidových či chodcových kouzel. Žijí izolované od okolních civilizací. Živí se "dary přírody" a celkově žijí v souladu s ní. Osada je vlastně paseka s ohništěm uprostřed. Většinou víly spí okolo ohně na mechu, zřídkakdy na hromádkách listů. Na zbytečný přepych si nepotrpí.

Jazyk & písmo

Vílí řeč je téměř totožná s řečí obecnou, jelikož se projevila jako nejužitečnější. Už od svého vzniku dokáží mluvit bez jakýchkoli obtíží. Umí v obecné řeči i drobně číst a psát.

Svátky & tradice & náboženství

Víly uznávají bezpočet drobných svátků, kdy o samotě rozjímají, či pospolu tančí u ohně. Snad nejznámějším svátkem vůbec je Probouzení přírody, které se slaví první úplněk v období Matky přírody, tedy na počátku jara. Při oslavě víly přidávají hvozdu probouzecí magenergii. Podobně důležitý svátek je slaven o prvním úplňku, avšak v období Srnce, a tím je Usínání přírody. Při tomto svátku naopak víly magenergii zase odebírají. Tyto svátky se slaví celý den od východu do západu slunce.

Víly věří pouze v jedinou sílu, a to jest síla Matky přírody, která je stvořila, která je živí a která o ně pečuje. V bohy jako takové nevěří, věří pouze v to, co vytvořila Matka příroda. Nedokážou snést pohled na někoho, jak jí ubližuje.

Magie & alchymie

Víly mají k magii celkově dobrý vztah, vzhledem k tomu, že z ní samy pocházejí a díky ní žijí. I alchymie je poměrně ceněná a vážená.

Pro víly kouzlící v lese však platí jedna zásadní věc - hvozd magenergii přijme pouze, pokud víla zakouzlí některé z útočných kouzel (kouzelnických či podobných). Obraná a jiná pomocná jakoby nechával bez povšimnutí.

Víly & jiné rasy

Víly žijí většinou o samotě v hustých hvozdech a lesích, ovšem i výjimky extistují. S jinými rasami nemají žádné zvláštní vztahy. Občas jsou někde zadobře s elfy, ale obchodní styky a podobné věci neudržují, nepotřebují to. Žijí pouze v souladu s Matkou přírodou. Samy víly jsou však v závislosti na místě výskytu různé, takže se občas může nalézt nějaká odnož, která vyrazí do blízké civilizace v přestrojení na nákup.

*Kalendář & čas*

Víly uznávají klasická roční období - jaro, léto, podzim a zima.
Ovšem místo výrazu "rok" využívají výraz "čtyřdobí".
Místo "měsíců" mají "období" které je vždy pojmenované po nějakém zvířeti. Kupodivu jsou období stejně dlouhá jako lunární měsíce.
leden - období Lišky
únor - období Zajíce
březen - období Matky přírody
duben - období Jelena
květen - období Medvěda
červen - období Rysa
červenec - období Vlka
srpen - období Veverky
září - období Sviště
říjen - období Ježka
listopad - období Kance
prosinec - období Srnce
"Týden" nazývají "sedmidením".
Názvy dnů nemají žádné. Pouze jednotku "den".

Čas víly vlastně ani neměří, nemají to zapotřebí, protože nikam nespěchají. Když musejí určit čas, většinou se jedná o dny, sedmidení, období. Časové jednotky nemají žádné.

Velký dík patří zejména Sccionovi (za úžasnou trpělivost a korekturu), dakeyrasovi, Fafrinovi, Danixxxovi a Nikdo(vi) za vysilující a rady a nápady.

Nesmím opomenou Ascellu, které vděčím za výbornou ilustraci a další konstruktivní názory.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

To je jak pro mě. :)


 Uživatel úrovně 0

Bart: Díky, ale můžu se, čistě ze zajímavosti, zeptat proč? =)


 Uživatel úrovně 0

Počtení je to moc pěkné, ale s vílama bych ve družině být nechtěl. ;)


 Uživatel úrovně 0

Dobře, beru na vědomí. =) I když, že by mě to vadilo. =D


 Uživatel úrovně 8

Mnojo. A hele, hodnocení jsem nějak neopravil... Tak teda "...ale nakonec bych na druhé přečtení opravil na 3*." :-)


 Uživatel úrovně 0

Nathaka:

Asi to ode mne teda opravdu špatně vyznělo. Nejde mi samozřejmě o to popsat všechno bez čísel. Jde o
to oddělování popisného a pravidlového textu (nejen že to imho víc navnadí, ono se to i líp čte a líp se v textu zpětně hledá).

A taky trochu o účelné členění příspěvku - první napsat něco, co je na tom všem zajímavé, navnadí to čtenáře a tak... třeba i do anotace. Pak až podrobný popis jak to vypadá, jaký to má statistiky, že v tom nejde vidět magenergie a tak dál.

I ta byrokracie by imho šla omezit, sem tam. V tomhle případě téměř beze zbytku těch 10 mil prázdnoty při zrodu. Když řeknu PJovi, že chci hrát vílu, co udělá - koukne na mapu, zamyslí se, dojde k názoru, že žádněj les v okolí není tak klidnej a tak mi zatrhne hrát vílu, protože by se žádná dostatečně blízko nemohla narodit ? Sotva.
Ostatní věci už jsou asi o názoru... Jak jsem psal, celej dračák je podobnýma věcma protkanej, tak se o tom nebudu hádat.


(A jinak celkem správnej postřeh:
Nepamatuji si, že bych tě někdy viděl v jiné rubrice stěžovat si na totéž
... přísahám, že jsem někam do postu chtěl původně připsat, že "takhle bych si ale asi mohl stěžovat u každýho druhýho příspěvku na serveru" :-)
Kvůli tomu -částečně- jsem taky dílo nehodnotil...)


 Uživatel úrovně 8

Joo, Skewere, kéž by to šlo, popisovat všechno atmosféricky, bez byrokracie, bez čísel... Jenže Globox má pravdu, ono to dost dobře nejde, protože ta čísla ke hře prostě potřeba jsou a obzvlášť na serveru pravidlofilů a rýpavců (máme Fafrina a nebojíme se ho použít) se z toho nevyvlíkneš - čím víc čísel ti tam chybí, tím víc otázek pak kritici kladou a tím více bodů za "neúplnost" a "neošetření pravidly" strhávají.

Navíc mám pocit, že je to jen taková tvá nálada. Nepamatuji si, že bych tě někdy viděl v jiné rubrice stěžovat si na totéž, třeba slovy: "Hele, tam nemusíš psát, kolik váží ten artefakt mincí, tím zabiješ atmosféru, raději ho popiš slovy: '... Artefakt je to ukrutně těžký a jen silní válečníci ho zvednou'."

Možná to ale jen špatně vyznělo - pokud tvá výtka směřovala spíš k nešetrnému zacházení s údaji a k tomu, že šlo od sebe atmosférické popisy a pravidlové údaje lépe oddělit, pak asi souhlasím.

---

Co se mého názoru na dílo týče, souhlasím s tím, že nepřináší nic objevného a nic překvapivého. U vzhledu víl mě to nemrzí - snaha o originalitu by tam (jako mnohde jinde) byla na škodu. Mrzí mě to u schopností a pravidel. Víly si mohly přinést zajímavé kouzelné schopnosti a originálnější dovednosti, ale hlavně nějaké nové a příjemné hrací mechanismy, třeba štěstí, které by ovlivňovalo jejich hody...

Nicméně souhlasím se Skewerem v tom, že dílo slibující roulplejovou rasu by mělo obsahovat kvalitnější a podrobnější popis charakteru, více rozvedený a více zajímavý.

Vyvážené a dobře popsané mi dílo přijde. Na statistikách bych nic výrazného neměnil - je pravda, že i proti dosud nejextrémnějšímu elfovi je víla hodně nevyvážená, ale hře to nemusí vadit, je pouze potřeba ji hrát opatrně.

Dílo je také přehledné a jazykově (až tedy na skutečně trochu nepříjemné míchání údajových částí s popisnými, jako by se nechumelilo) na úrovni. Doprovodná ilustrace je super, ale za to samozřejmě chválím Ascellu.

No já nevím. V něčem se Globoxe musím zastat, v jiném souhlasím s kritikou jiných, ale nakonec po druhém přečtení opravuji hodnocení na 3*. Jsou tam ještě velké rezervy, i když je to zdařilý pokus o popsání docela známé a přitom enormně různorodé rasy (resp. "bestie").


 Uživatel úrovně 0

KILLMAN:
No standartní zjev ano. Pokud bych udělal tříhlavou opici s patnácti chapadly namísto končetin, už by to víla asi nebyla, ač vzhled by byl nový a překvapující...
Již na začátku je uvedeno, že je možno Víly nechat množit klasicky. Ovšem autorovi více vyhovuje "vyskakovací" verze, za kterou si stojí. =)
Kalendář je nepovinné pravidlo, spíše doplněk a je možno ho bez starostí vynechat.


 Uživatel úrovně 0

Hmm víla. Standardního zjevu jak koukám. Vzásadě mě na nich nic moc nepřekvapí. To že vyskakují jentak z hvozdu, no proč ne, ale to že se nemůžou normálně množit mi přijde hloupé a zbytečně zabíjející možnosti pro hru a ten kalendář se mi nelíbí - názvy měsícu jsou prostě vybrané stylem že sis náhodně vyjmenoval jedenáct zviřátek, přičemž by bylo mnohem zajímavější aby ta období nějak souvisela s tím co se v přírodě děje...


 Uživatel úrovně 0

Skewer:
No, přeci jen jsem názoru, že u Víly je to dost o zahrání charakteru, příp. i svátku atp. Jakože "klasická (bouchačská) rasa" to dle mě není.

Je pravda, že by to asi chtělo srazit tyto popisné části k sobě. On to měl být zprvu jen základní popis a pak se mělo pokračovat. Pak se to rozvinulo trochu více, než bylo v plánu.
Neotěhotnitelnost víl jsem zařadil k jejich popisu. Byť je to na začátku, nevím jak jinam to přidat. Alespoň hráči hned ví, do čeho jdou.

Ano, vím jaké jsou charakteristiky zabijácké potvory, stejně jako strojní podání. Bohužel toto jsou pravidla pro hru. Pokud bych tam ony statistiky nedal, věřím, že by se našlo pár lidí, kterým by chyběly. Je to věc názoru. Jsem ovšem toho názoru, že je snazší je mít a vypustit, než nemít a doplnit.
Pokud bych rozdělil pravidlový a popisný text, podle mě samostatné nebudou tak lehce pochopitelné. Vznikla by slušná popisná část a nezáživná technická, která by odpuzovala. Přeci jen, obojí by být mělo, tak je dle mě nejlepší propojit příjemné s užitečným.

Samotnou využitelnost, tedy i četnost dobrodruhů nechávám čistě na domluvě Pjeje s partou. Přeci jen, každý svět je jiný a doufám, že toto dílko je schopno se přizpůsobit většině z nich. To byl jeden z hlavních cílů.
Statistiky jsem značně obměňoval, ano, ale přeci jen takhle je to asi nejlepší, vzhledem k samotným vílám. Přeci jen, jsou krásné a chytré, naopak silou ani odolností neoplývají. Naopak zase jsou vcelku imunní na běžné nemoci a přírodní jedy, tedy to, s čím se setkávají. Podle mě by se uchytily i jako alchymistky. Byť méně odolné, ale šikovnější. Jako hraničářky - léčitelky také obstojí poměrně slušně. Naopak silou jsou úmyslně vyrušena válečnická povolání. Šermíř třeba ještě, ale křehká víla s řemdihem jakožto válečník? Ne, děkuji. =)

Glob.