Nové Rasy

Beduín Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

„Musím se tam vydat ihned“ zazněla odpověď. Písečná bouře byla čím dál tím blíž. Slunce už tolik nehřálo. Během dalších pěti minut zapadlo. Pozoroval tento jev sice už řadu let, ale stále ho to fascinovalo. Začalo být chladněji. Hodil na sebe ještě další pokrývku a pospíchal ke svému velbloudu. „Počkej alespoň do rána“ ozvalo se. „ Nemohu čekat, vezmu Ahmeda a vydáme se do města, ještě dnes“. Došel až k velbloudovi a zavolal na psa. Ten okamžitě přiběhl a smutně štěkl. Bouře už byla před vraty. Vzal svou hůl a usedl na velblouda. Ten se počal zvedat. Nejprve na zadní, a potom zvedl i své mohutné tělo. Odfrkl si. Ještě naposled se podíval na vesnici. Poté upřel oči do písečné bouře. „Za Alláha“ pronesl a vyjel.

Beduín

Upozornění: Citáty se nechci dotknout náboženského cítění čtenářů!!!

Historie:

Beduíni se vyvinuly z lidí, avšak začaly žít na poušti a utvořily si vlastní víru a odlišný způsob života. Jsou to v podstatě kočovníci, i když někteří se již i usadily. Nejprve si našly v poušti pramen a v jeho blízkosti si utvořili vesnici. Když pramen vyschl sbalily si fidlátka a odcestovali k jinému prameni.

Takto vzniklo i více rodů, které mezi sebou začaly soupeřit. Ne ovšem ve stylu „my vyhladíme vaši vesnici a nazdar“, ale soupeřily o to, kdo bude mít větší, početnější a bohatší vesnici. Beduíni jsou kočovníci a ne válečníci, protože v poušti nemají žádného velkého protivníka, takže ani umět bojovat nechtějí.

Nemyslím, že jsme kočovníci, jen cestujeme z místa na místo, Alláh.

Vzhled:

Beduíni vypadají jako snědý člověk menší postavy. Beduíni nosí bílé pláště, bílé boty a bílý šátek na hlavě. Náčelník se svými potomky nosí šátek barevný, aby si je už od raného věku ostatní beduínové mohli předcházet. U beduínek je oblečeni složitější. Na vnitřní straně své tuniky mají nádherné barevné vzory, které mohou nosit pouze ve svém stanu. Na veřejnosti odkryjí vnější stranu, která je celá černá. Šátek musí mít přes obličej, aby jim byli vidět pouze oči. Jinak se beduínky rádi malují. Jako make-up používají zvláštní prášek, který se rozděluje na černý a bílý. Bílým si třou tváře a černý poté používají na oční stíny a jako řasenku. Vztahy mezi muži a ženami jsou velmi dobré, nefunguje zde patriarchát, ani matriarchát. Problém jejich vzhledu a chování je v tom, že asi 60% beduínů trpí duševní chorobou, nebo vadami vzhledu. Je to tím, že beduíni ctí tradice, a proto jsou často rodiče také bratry a sestry. Pokud bude tedy někdo hrát beduína, musí si hodit na % jestli nebude náhodou postižený. Lehčí postižení je například šest prstů nebo lehká forma schizofrenie. Horší ovšem je, když je beduín postižený například ochrnutím, nebo těžšími duševními chorobami. Takže je pravděpodobnost 40% na zdravého beduína, 45% na beduína s lehkou formou postižení a 15% na těžce postiženého beduína.

Prý snědí lidé, hrůza, Alláh.

Kde bydlí:

Beduíni žijí ve vesnicích na pouštích, blízko pramene s vodou. U každé beduínské vesnice jsou 2% pravděpodobnosti že našla mateřský pramen a nebude se muset už nikdy stěhovat. Takové vesnice bývají bohatší a domy už jsou uplácané i z hlíny a písku. Každá beduínská vesnice má náčelnický stan, který je obvykle větší a pohodlnější. Dále mají kuchyňský stan, který je největší, poněvadž beduíni jedí všichni pospolu. Beduínská vesnice obsahuje cca 5 normálních stanů, ve kterých bydlí vždy celá rodina. Vesnice dostávají jméno po nejstarší beduínce. Například když se nejstarší beduínka bude jmenovat Dalfa, jméno vesnice bude znít Omidalfa, protože omi znamená arabsky žena.

To není Omidalfa, ale Omidálfa, Alláh.

Způsob života:

Beduíni se živí tím co jim dá poušť, a také chovem zvěře. Beduíni jsou ohromně šikovní a zruční. Beduínky vyrábí různé náramky, šperky, či jiné ozdoby, Šijí ozdobné látky i praktické tuniky. Beduíni zas chodí kutat do pouště různé druhy kamenů, ze kterých se poté vyrábějí ozdobné předměty. Z mouky a vody dělají výborný chlebík, který se nazývá Aysh. Beduíni chovají různé druhy zvířat. Jejich nejčastějším dopravním prostředkem je velbloud, nebo pouštní kůň. Pro maso a mléko chovají kozy a ovce. Oblíbenou beduínskou pochoutkou jsou holubi, které chovají ve velkých holubnících. Pijí velmi sladký a dobrý čaj, či mléko.

Ve vesnici se vždy zvolí jeden obchodník, který dojíždí do lidských měst prodat šperky a přebytečné věci. Za utržené peníze pak nakoupí mouku a luštěniny. Tímto se beduíni živí a k životu jak je vidno jim to stačí.

Občas máme ve vesnici i psa, Alláh.

Medicína a magie:

Beduínská medicína je založena čistě na přírodní bázi. Jsou docela schopnými léčiteli lehkých nemocí, na horší nemoci už raději navštěvují specializovaného lékaře v lidských městech. Dokáží léčit exém speciálním olejíčkem, či bolesti hlavy mazavou hmotou. Na trávící potíže používají čaje z mnoha druhů pouštních rostlin.

Magie je pro ně jedna velká neznámá. Rozhodně ji nevěří, trochu se jí bojí a nikdy ji neovládají. Bylo by to v rozporu s jejich přesvědčením.

Magie, co to jé, Alláh.

Vlastnosti:

Nejprve uvedu tabulku, poté vysvětlím.

Pro beduína:
 • Síla: 8-13 / -1
 • Obratnost: 10 - 15 / +1
 • Odolnost: 11 - 16 / +2
 • Inteligence: 8 - 13 / -1
 • Charisma: 5 -15 / -2
Pro beduínku:
 • Síla: 6 - 11 / -2
 • Obratnost: 11 - 16 / +2
 • Odolnost: 10 - 15 / +1
 • Inteligence: 8 - 13 / -1
 • Charisma: 10 - 15 / -1

Síla: Jak jsem již napsal beduíni neumějí, ani nechtějí bojovat, navíc sílu ve svém životě využívají minimálně, a proto ji nemají nijak vysokou. Beduínky sílu nevyužívají vůbec a od přírody nejsou silné.

Obratnost: Beduíni jsou ohromně zruční a umějí vyrábět nádherné věci. Navíc se odmalička učí jezdit na velbloudech (popřípadě na koních) a k tomu obratnost potřebují také. Beduínky se na zručnost zaměřují ještě více než muži. Když jsou malé učí se vařit, šít a podobně.

Odolnost: V poušti se musíte umět chránit před žhavím slunce, rozpáleným pískem nebo před písečnými bouřemi. Beduíni si v takovýchto podmínkách vyvinuly vysokou odolnost. Beduínky tolik nevycházejí z vesnice, ale i tak mají odolnost dosti slušnou.

Inteligence: U beduínů dochází ke stejné výuce chlapců i dívek, a tak tato vlastnost je oběma pohlavím shodná. Jinak se beduínům ovšem nedostává takového studia jako ve specializovaných městech.

Charisma: Toto je docela kámen úrazu. Beduíni mohou mít různé vady (viz. výše), a proto je jejich charisma nízké. I nepostižení jedinci nedisponují velikou krásou. Beduínky se snaží se zkrášlovat a tak jsou na tom lépe než muži.


Byli jsme stvořeni k obrazu Alláhovu, Alláh.

Pohyblivost, velikost, váha a rodová zbraň:

 • Třída velikosti: B
 • Výška: 155 – 190 coulů
 • Váha: 1200 – 2000 mn. (60 – 100kg)
 • Beduíni jsou o něco menší a lehčí než lidé, aby na poušti nespotřebovali tolik vody a potravin.
 • Pohyblivost: 11 (13)

Jistě vás zajímá, proč jsou u pohyblivosti 2 hodnoty. Je to proto, že beduín se celý život pohybuje na poušti, a proto má přirozeně na písku větší pohyblivost. První hodnota je na jakémkoliv terénu (mimo písek), a druhá hodnota je pohyblivost beduína na písku.

 • Rodová zbraň: Beduínská hůl SZ 3 útočnost -1 obrana -1 délka 1 – 2 váha 15 cena 1zl.
  Nad tímto jsem přemýšlel hodně dlouho, ale nakonec jsem vybral tuto zbraň. Beduíni, jak již bylo řečeno, nikdy nebojují, a proto u nich nefunguje ani armáda. Takže beduínská hůl není zbraň v pravém slova smyslu. Je to nástroj, který se dá použít pro pohánění velbloudů, ovcí nebo koz. Mohou se o ní opírat staří, nebo postižení beduíni. K boji ji může použít jen neobvyklý, beduín dobrodruh. Je vyrobena z podivné hmoty tvořené převážně pískem a hlínou. Beduíni jsou vynikající obchodníci a turisty budou chtít pěkně oželit. Budou jim namlouvat jak je to výborná hůl a prodají jim jí za nehorázně velkou cenu 1zl.
Hůl, tu zrovna nemám, Alláh.

Jazyk, písmo, náboženství:

Beduíni mluví a píšou arabštinou, která je jejich mateřským jazykem. Proto budou mít dobrodruzi problémy dorozumět se s nimi (pokud neovládají cizí jazyky). Beduíni se neučí ovládat cizí jazyky, snad jen pár obchodníků umí nějaké to vaše slůvko. Příklad arabského písma:

Zde měla být ukázka písma, po domluvě s autorem je možné na toto místo umístit odkaz na příslušné www stránky

Náboženství je u beduínů povinné a jasné. Uznávají radikálnější Islám. Takže, beduínky musí chodit na veřejnosti celé zahalené v černém, mohou jim být vidět pouze oči. Beduíni se musí mýt tekoucí vodou, takže, když jsou umyti, musí se ještě postříkat tekoucí vodou, kterou mu do dlaní lije jiný beduín. Modlí se ve své vesnické mešitě třikrát denně k Alláhovi. Islám má ještě spousty dalších zásad. A tak pokud někdo bude beduína hrát, může si desatero zjistit, nebo vymyslet.

Ó Alláhu, dej nám vláhu, Alláh.
Rodina, věk a válka:

Beduíni žijí celá rodina v jednom stanu. Hlava rodiny je vždy otec.

Beduíni se dožívají poměrně vysokého věku, díky lehkému životnímu stylu a zdravé stravě. Jedině nemoci, nebo postižení jim kazí průměr věku, kterého se dožívají. Průměrně se beduíni dožívají 70 let.

Beduíni opravdu nikdy neválčí, ani nemají armádu, či zbraně. Nemyslete si, že když vyznávají radikálnější Islám, že si vezmou alchymistické bomby a v sousední vesnici se odpálí. Nejsou to žádní teroristé, ba naopak, života si váží, s přírodou (pouští) žijí v symbióze.

Že 70, mně je již 80 let, Alláh.

Svatby, pohřby a zajímavosti:

Zde se budu zabývat jednou velkou zajímavostí u beduínů a to jsou svatby, Nejprve musím podotknout, že beduínské jmění se přepočítává na velbloudy. Beduín si nejprve vybere beduínku z jiné vesnice, která splňuje jeho požadavky. Hlavním požadavkem není krása beduínky, ale její majetek. Beduín si vybere nevěstu s podobným počtem velbloudů. Například, když má beduín 10 velbloudů vybere si nejspíše nevěstu s 9, 8, nebo 7 velbloudy. Když už má ženich vybráno, pošle do vesnice nevěsty zelenou větvičku. V nevěstině vesnici se dohodnou zda ženich také splňuje daná kritéria, a poté pošlou větvičku zpátky. Pokud beduín obdrží větvičku zelenou, jeho nabídka nebyla přijata a může větvičku poslat jiné. Ovšem pokud obdrží větvičku seschlou může se těšit na velkolepou svatbu. Nevěsta s celým svým rodem odcestuje do ženichovy vesnice. Tam se koná muslimský obřad, a poté jsou radovánky. Nakonec zůstanou novomanželé celý týden v jednom odděleném stanu, kde mají líbánky a snaží se splnit si svou manželskou povinnost (tj. zplodit potomka). Nakonec se zase přestěhují zpátky do vesnice, kde žijí již normálním způsobem života. Pokud beduínka otěhotní, bude se konat krutý a bolestivý porod. U toho je vždy pouze nejstarší žena vesnice. Novorozenci se namalují černě víčka na ochranu proti duchům. Kupodivu je velmi malé procento úmrtnosti při porodu. To beduíni připisují, komu jinému, než Alláhovi.

Beduíni se pohřbívají do vykopané jámy, bez jakékoliv rakve. S sebou do hrobu si mrtví vezmou jen nějaký talisman, jinak jsou zakopáni nazí. Takže když jdete po poušti, chodíte po tělech mrtvých beduínů, kteří jsou rozeseti po celé poušti.


Dostal jsem zpátky zelenou větvičku, co to je? Alláh.

Slovníček, jména:

Zde uvádím nějaká ta arabská slova, kterými mohou častovat dobrodruhy:

 • Šukran – děkuji
 • Salam alejkem – dobrý den
 • Alejkum salam – odpověď na dobrý den
 • Másaláma – nashledanou
 • Bokra - zítra
 • Habíbi – děti, miláček
 • Jalá – Rychle, ano
 • Naam - ano
 • Laá – ne

Tady jsou nějaká ta nejpoužívanější beduínská jména pro inspiraci:

Mohammed, Ahmed, Hassan, Ashraf, Gamal, Nabil, Bassem, Ayman, Emad, Sharif, Nashaat, Hasham, Tarek


Šukran Mohammed, Alláh.

Zvláštní schopnosti, oblíbená povolání:

Stopování:

Beduíni se velice dobře vyznají v přírodním terénu, především v poušti. Potřebují neustále v každodenním životě. Například když jdou napojit kozy, ovce nebo velbloudy k prameni. Nebo se občas může stát, že velbloud s beduínem se zaběhne a poté je potřeba se rychle vrátit zpět do vesnice. Beduín má 10% pravděpodobnost objevení stop, a s tím další spojené schopnosti, Na poušti je to 50%, pokud není hraničář, pokud je, tyto bonusy se mu přičítají.


Jízda na velbloudovi (popřípadě pouštním koni):

Beduín umí se 100% pravděpodobností jezdit na velbloudovi. Umí z jeho hřbetu bojovat, i ho jinak využívat.


Hledání pramene:

Beduín dokáže v poušti nalézt podzemní tekoucí vodu. K tomuto využívá velblouda, kterého nejprve nechá žíznit a poté ho vypustí do pouště. Tam kde se velbloud zastaví a začne hrabat by měl být podzemní pramen. Pravděpodobnost úspěchu záleží na typu velblouda, ale pohybuje se mezi 60 – 70%, PJ si může libovolně upravit.


Výroba šperků:

Tuto schopnost může použít pouze beduínka. Spočívá v tom, že si od beduína sežene materiál a zhotoví z něj šperky. Pravděpodobnost je 25% + 5krát obratnost beduínky. Dané šperky se dají prodat důvěřivým turistům i za jeden zl., ale pravá cena je 1st.


Výroba koberců:

Obdobná schopnost jako výroba šperků. Také pouze pro beduínky, ale je mnohem těžší sehnat kvalitní vlnu. Takový koberec se dělá až 6 týdnů, podle velikosti koberce. Pravděpodobnost je 40% + 5krát obratnost. Cena koberce se může vyšplhat až do výše 80zl. za kus.


Smlouvání:

Je schopnost výhradně beduínů a je to obdoba handlování, akorát to mají beduíni automaticky a mohou si vybrat i další dovednost na charisma.

Nyní se zaměřím na povolání, která jsou beduínům přirozená atd. Beduín určitě nevynikne mezi válečníky. Toto povolání považují za zbytečné a odporně krvavé. Podle vlastností byste možná řekli, že by mohl být dobrým alchymistou. To je z části pravda. Beduíni sice magii neznají, ale to neznamená, že by nemohli míchat lektvary atd. Sice beduín alchymista je hodně neobvyklý, ale může v tomto oboru zazářit. Kouzelníci z rodu beduínů neexistují. Nikdy by se nesmířily s magií a je to i proti jejich náboženství. Jinak mohou být beduíni i dobří zlodějíčci i obchodníci. Největší zastoupení ale mají v řadách hraničářů. V tom jsou opravdu výjimeční.


Stanu se dobrodruhem, budu šířit víru, Alláh.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Povedené dílko, jenom bych ještě upozornil že Arabové jsou podvodníci a lháři, takže zkušení obchodníci dokážou postavě pěkně zamotat hlavu a prodat jítéměř bezcennou tretku za pár desítek zlatých. Toť vše, mnoho štěstí při tvorbě jakéhokoliv díla.


 Uživatel úrovně 0

Jen k tomu čaji: Pouštní kmeny zbožňují klasický mátový velmi silně slazený - máš můj obdiv že o tom víš. Ty holubi mi také moc nesedí a ovce? Zkus si je chovat na poušti=) Nejsem moc oprávněna kritizovat tvé dílko a také se mi líbí, ale přijde mi, že ohledně zvyků a způsobu života jsi byl k této rase poněkud krutý...
Dodatek pro Krev: V Egyptě jsou možná v černém ale tradiční oděv je OPRAVDU světle modrý.


 Uživatel úrovně 5

Beduín je odrůda klasického člověka, proto nevím, proč mají natolik odlišné statistiky od klasických lidí. A již vůbec nechápu odlišnosti mezi pohlávími ( u i klasických lidí jsou muži považováni za silnější a ženy považovány z charismatičtější ( z pohledu mužů ) a i přesto mají shodné rozsahy vlastností ). Ohánět se podobnou pravidlou rasou - barbarem můžeš ( já nesouhlasím, aby jednotlivé druhy ras měli jiné rozsahy - když někdo žije na pošti může mít většinou sílu z nižší hranice a třeba odolnost z horní hranice rozsahů; rozsahy vlastností jsou také vyjádření přizpůsobení se dané rasy různým podmínkám ).

První odstavec je sporný z pohledu pravidel - nezapočítávám do hodnocení.

Zvláštní schopnosti:
Speciální schopnosti povolání by měli zůstat jen u daných povolání. Představa beduína čaroděje, který v písku hledá stopy mi přijde docela komická.
Hledání pramene - nezáleží na beduínovi, ale na velbloudovi; nevidím důvod, proč by danou dovednost se nemohl naučit i jiné povolání (za profibody).
Další dovednosti - nevím, proč by beduíni měli dostávat nějaké dovednost úplně navíc, přijde mi to nesystémové, to je samé, jako by měkdo řekl, že každý trpaslím umí automaticky dokonale kovat nebo třeba každý hobit automaticky dokonale vařit ( aniž by do té schopnosti investovali jediný profibod ).

Pojal jsi reálnou "rasu" jako novou rasu do DrD. Zpracované to nemáš špatně, ale zdaleka ani ne dobré. Dílo je úplný průměr, jazýček vah vychýlo až dávání dovedností bez investice profibodů.


 Uživatel úrovně 0

Bude to obtížné, svou kritiku přede mnou již napsal Suk, Edax i Corwin a shrnuli tam opravdu skoro všechno, co bylo důležité, což je nesmírně kvalitní, ale neubírá to na tom, že my ostatní můžeme svoji kritiku a svůj náhled na tuto rasu dopsat dodatečně..

Myslím si, že je to moc pěkně zpracovaná rasa, která ale má bohužel pár chybiček, hlavně kolem toho, co se týče zásobování potravinami a pak ještě těmi sňatky. V prvním případě je problém, který již zmiňoval redaktor i Edax, dle mně to dobře a podstatně oba vystihli. Jen jsem chtěl dodat, že si myslím, že některá ta jídla a celkově zásobování není příliš promyšleno. Hlavně si myslím, že jak píšeš, jede jen jeden obchodník, tak pro to, aby uživil třeba celou vesnici by bylo třeba, aby jich jelo určitě víc než jeden. Zvlášť když nemohou táhnout za sebou vůz tak jako v mírném pásu, protože by se jim vůz propadal a mohl by se zabořiti do písku, odkud by se jej špatně dostávalo,(jestli znáte příběh o Vozkovi - jednom bývalém obchodníkovi z Hrubého Jeseníku) což by bylo rozhodně nepříjemné, takže by museli všechno táhnout sami velbloudi, a těch by muselo být opravdu hodně, aby se nakoupili všechny potřebné věci pro celou vesnici. A pokud by měl tolik těch velbloudů, aby mohl podniknout takový nákup, musel by být přinejmenším nějaký vládce tamní vesnice.

Toť je moje připomínka k jinak kvalitnímu příspěvku. A příběh o Vozkovi pokud neznáte, na požádání mohu poslat poštou, ačkoli si ho už pořádně nepamatuji.. :)

Fenqel


 Uživatel úrovně 0

Suk: Víš, Suku, po tobě se strašně špatně píší další komentáře, protože jen zřídka přehlédneš nějakou cybu, no aspoň to zkusím.

K dílu:
Dílko se mi líbilo. Přišlo mi napsané tak stručně, ale přece tak, že tam bylo všechno podstatného uvedeno a některé další věci už by tam jen překážely. Nazval bych to takovým stylem "po lopatě", a to se mi právě líbilo. Bylo to napsáno opravdu s takovým přehledem, který byl velmi srozumitelný, ale něco jsem tam přece jen našel, co se mi zas až tak příliš nelíbilo.

- Historie je realistická, tam je to v pořádku.
- Nelíbí se mi, jak píšeš, že možnost lehkého mentálního postižení je až 45%, to je více než možnost zdravého jedince. A když pak níže píšeš, že si většinou najdou partnerku z jiné vesnice, tak tam se ti to překrývá s tvrzením o těch 45% postižených. To podle mně není až takové riziko, jaké by mohlo být, že by se našli sourozenci v jiných vesnicích. Tohle je asi nejvážnější cyba, která se mi nelíbila. A pak taky co říká Suk ohledně toho, že by je později asi napadlo, čím se to stane, tak by už to přestali dělat.
- Mentálně i tělesně postižení by se asi měli dožívat trochu méně let. Hlavně ti těžce postižení, pokud by byli bez pohybu, tak by asi se nedožili až tolika let.
- Nevím, jak častý je pramen v poušti, aby u něj měla bydlet celá vesice. SPíše bych řekl, že je tam hodně podzemní vody, které odhalilo velký počet velbloudů :)
- Pokud jsi napsal, že jsou menší výšky, těch 155 - 190 centimetrů mi moc nesedí. Tam bych doporčoval asi menší rozsah, tak třeba 160 - 178 coulů. Tohle by mi asi více vyhovovalo.
- Zásobování: Pokud jsi psal, že se živí tím , co dá poušť, pak mi do toho nesedí kromě čaje ani nějak ta mouka. Hlavní na té mouce je, že si nejsem až tak příliš jistý, že i kdyby někoho poslali do toho města, že by se vrátil s moukou. Ono to asi nebude tak lehké v poušti sehnat. A čaj to stejné.
- Pak jsi psal, že jsou vzděláni jen základně. Mi teda přijde, že jsou na tom o dost lépe, tím co jsi psal. Jenže tento nápad nejvíce rozpracoval Elvisův_důch, takže bych jen musel opakovat, to mi přijde jako dobrý poznatek.
- A pak při popisu vesnice jsi nenapsal tu mešitu vesnickou, ve které se modlí ti Beduíni.
- Nelíbí se mi až tak ty komentáře pod každou částí, ale je to čistě autorova věc. Tohle je jen můj názor.
- Pak se mi moc nelíbí, že jsi trošku tu rasu odkázal na jen některá povolání, ale to je logické, ne každá rasa je univerzální na všechno. Ale mě by bavilo si zahrát za nějakého kouzelníka, ale když jsi to tady vyloučil, tak je to pak jasné - mám utrum. :)
+ Líbí se mi využívání těch velbloudů, tím jsi mě úžasně pobavil a přijde mi to i realistické.

Jinak to hodnotím jako kvalitní příspěvek, o který je určitě obohacen server, a který se hodlám využít. Dávám 4* a myslím si, že zaslouženě..


 Uživatel úrovně 5

Tak toto je velice dobře a kompaktně znějící rása. Pravda, díru do světa si tím neudělal, ale to si asi ani nechtěl což? Mě to velice zaujalo avšak to že beduíni nebojují... ehm bojím se že to může být dost ošemetné. Bral si v potaz nomády či jiné bojovné kmeny? Pak asi může dojít k masakrům... Ale budem teda uvažovat že ovládají celou poušť a nebudu se piplat v mořských národech, kolonizátorech, migracích kmenů a jiných neduhách....
Ani mi nevadí že si použil "pozemské" božstvo, ovšem lepší je vždy zapracovat s větší fantasíí.... Nu což, ale ani to nevadí. Říkáš ale, že beduíni jsou v podstatě lidé a to i lidé relativně nevzdělaní (ale zní to jako neinteligenteligentní, hloupí), ale oni jsou dle vyznění textu velice INTELIGENTNÍ (vidím to v tom textu - pacifismus a odpor k násilí je jedna ze známek vysoké inteligence). Proto bych jim inteligenci zvýšil ba možná i jim nějaký opravný bodík přidal. Ty si je ztotožnil s barbary a krapet je oproti nim (barbarům) degradoval opravou! Je to však neduha pravidel, neboť tu chybí jakási Moudrost, avšak tu bychom mohli brát jako součást úrovně zkušenosti. Proto třeba v beduínské vesnici (řekl bych) nebudou lidi si inteligencí cca 10 či 11, ale spíš inteligencí 11-12 či 12-13, ale převážně na nízké úrovni (oni to těžko někde naberou když nebojují - půjdem li na to od parkety:-) ).

Suma sumárum je to u mě na 3-4, ale jdám 4 a zahraji si za zvrácence.... Ovážu se ohnivou hlínou a odpálím se na Skawenské Královské Třídě:-)


 Uživatel úrovně 0

Předchozí dva hodnotitelé řekli už všechno tak snad jen nějaké poznámky.

Čaj který pijí beduíni, stejně tak jako všichni arabové není vyráběn z čajovníku, nýbrž z ibišku a je to velmi silný hořko kyselý vývar který má alespoň pro mě hodně daleko do chutnosti.

U oděvu beduínů bych se pozastavil. Sice by bylo logické aby na rozžhavené poušti nosili bílé oděvy ale ze své vlastní zkušenosti vím, že povětšinou nosí černý hábit a bílý turban, alespoň takové jsme potkali na Egyptské poušti.

Kde bydlí: Toto se mi opravdu nelíbí, buď mělo mít dílko jiný název, nebo se mělo víc připodobnit opravdovým beduínům. Oni jsou v 99 procentech pastevci a jejich způsob života je kočovný. Dojdou k oáze, jejich zvířata je spasou a oni zase pokračují dál. Nikdy se dlouho nedrží na jednom místě, natoš nějaké stavění hliněných chatek.

Jsem rád za těch několik málo ařrabských slov, na dovolené mi totiž bylo divné, že nějaký arab nazíval jsou manželku Habíbi a stejně tak nazíval i svého velblouda. Myslel jsem si že je to nějaká přisprostlá metafora na hrb a ňadra :-)


 Uživatel úrovně 8

Velmi se mi líbí přechod od rasy ke kultuře, už nejde o co nejpodivnější druh bytostí, ale o lidi s výrazně odlišným způsobem života; výborně. Dovednosti beru jako doporučení kam investocat profibody, taktéž dobrý nápad. Hráči budou alespoň trochu donuceni přizpůsobit se kultuře rasy, kterou si zvolili. Popis některých rituálů je taktéž pěkný, mohl by sice být delší a podrobnější, ale většina autorů něco podobného nezahrne vůbec, jednoznačné plus.

Zvolení jednoho obchodníka poněkud koliduje s představou, že jsou všichni rození "smlouvači". Z toho bych spíš usizoval, že se na trh dostává často celá vesnice, nebo že v rámci vesnice probíhá neustálý aktivní obchod s čímkoliv a každý se snaží ze sportu ty druhé převést (i když, tohle je poněkud bizarní představa). Krom toho, pokud jsou tak skvělí obchodníci jistě z jazyků národů se kterými obchodují pochytili víc než "jen pár slůvek". Na zákazníka vždy působí lépe, pokud mluvíte jeho řečí.

Popis hledání manželky ukazuje na zvyklost odvozenou ze zjištění, že mít děti s příbuzným přináší určitá rizika. Většina kultur žijících v malých komunitách na to přišla a proto jejich svatební zvyky vyžadovali hledání nevěsty / ženicha mimo vlastní vesnici. Měl by sis tedy vybrat jestli dáváš přednost sňatkům bratr/sestra - třeba z náboženských důvodů, aby nedocházelo k "ředění krve", nebo raději hledání nevěsty odjinud. Ber v úvahu, že i u kultury tak silně zaměřené na zachování čisté krve jednoho rodu, jako byli Egypťané, docházelo ke sňatkům mezi sourozenci hlavně v královské rodině a byly vyvažovány velkým počtem jiných manželek nebo konkubín.

Nezdá se mi příliš úplný zákaz magie, pokud je jejich náboženství něco jako islám, mohl by nejspíš existovat někdo konající zázraky ve jménu Alláhově. I když je pravděpodobnější někdo zabývající se vyšší magií jako Theurg, nějakého divotvůrce by snesli také. Zrovna v tomhle se Islám dost liší od ranného křesťaství, s magií moc prolbémů neměli. Ale je to tvoje rasa, tajže do hodnocení to počítat nebudu.

Suk: radikální nemusí nutně znamenat agresivní nebo násilnický, jen daleko důraznější v realizaci svého názoru. To, že si dnešní muslimští radikálové vybrali zrovna ty části Koránu související s džihádem ještě neznamená, že jiný radikál si nemůže vybrat sůry o lásce k bližnímu svému (taky tam jsou, v chronologicky prvních částech knihy) a prosazovat je s nesmírnou úporností.


 Uživatel úrovně 5

Počáteční příběh:
Nezahrnuji ho do hodnocení, pokud bych ho měl ale komentovat, pak bych ho zařadil do sekce: "nenadchnul, neurazil". Tedy je vše vpořádku a vpodstatě splnil svoji úloh

Historie:
Nic vážnějšího proti.

Vzhled:
Ctí tradice, proto jsou manželé často bratr a sestra. Přesto se dále v textu dozvídám, že manžel a manželka žijí v sousední vesnici... což mi u bratra a sestry nějak tak nesedí - vzhledem k tomu, že celé rodiny žijí v jedné vesnici v jednom stanu.
Dále - jedna věc je ctít tradice a druhá je, že je polovina beduínů mrzáky - a ti by to měli na poušti hodně těžké. Nevím, z jakého zdroje jsi čerpal, ale i tak si myslím, že vzhledem k jejich inteligenci by jim příčina jejich poruch došla velmi brzy a tak by své "tradice" také velmi brzy změnili. Neříkám, že se něco takového nemůže vyskytnout např. u vysoce postavených vrstev, kde není zas tak velký výběr manželů / manželek (ne každý mám desítky a stovky velbloudů), ale mezi běžnou populaci mi to nesedí.
Stejně tak mě zaujalo, že jsi lehčí vadou nazval např. schizofrenii, nebo 6 prstů - uznávám, že 6 prstů se může hodit. Schizofrenie mi už přijde dosti vážná a na střední poruchy nebo dokonce vážné postižení, na to už bych snad raději ani nemyslel (tedy na to, co to tak může být).

Kde bydlí:
Opěž ponechám bez komentáře.

Způsob života:
Živí se tím, co jim dá poušť... čehož by asi moc nebylo, tedy by to dost dobře nemuselo jít. Dále se ovšem dozvídáme, že se živý výměným obchodem, to už mi trošku koliduje s první větou, ale žádná vážná chybka. Jen tak trošku na zamyšlení.
Pijí velmi sladký a dobrý čaj (stejně tak je dobrý i "chlebík")... zde bych řekl dvě věci - to co je a není dobré, to je věc každého jedince, proto bych to takto striktně neurčoval, ale nevadí. Za druhé - čaj je rostlina - tedy čajovník - v poušti se mu jistě dařit nebude a blízkých městech také ne. Je to tedy skutečně čaj? Pokud to má být jejich národní nápoj, tak by to mohlo býti důležité.

Medicína a magie:
Volně naváži - používají čaje z mnoha druhů pouštních rostlin. Asi jsem zde až příliš zaujatý (jelikož čajování je má velká záliba), ale tato věta si protiřečí - vysvětlil jsem výše. Nebudou to tedy čaje, ale různé nápoje z vylouhovaných rostlin. Nic méně chápu banalitu tohoto problému a nebudu ho zahrnovat do hodnocení. Pouze na to upozorňuji.

Čísla:

Beduínky nevyuživájí sílu vůbec a tak od přírody nejsou silné. No, jejich průměrná síla je 10... tedy nejsou ani slabé. Nevyužívají sílu vůbec? To je velmi nešťastná formulace. Každý ji přeci využívá. Ať už při nošení nákupů nebo jiných běžných činnostech. Inu, zřejmě to bylo myšleno jinak.
Mají různé vady a proto nemají vysokou charismu - no, nepřijde mi to s tou jejich charismou tak tragické. Přesto bych rád uvedle, že pokládám za dobré vysoké rozpětí, které jsi jim pro charismu přidělil - tedy mužům.

Další čísla:
Pohyblivost - rozhodně bych nezvyšoval pohyblivost na písku. Dle tabulek pro pohyblivost v pravidlech jsou určeny jednotlivé postihy za různé terény, měl jsi jim tedy spíše přidělit menší postih. Pohyblivost 13 je totiž opravdu velmi "mocná".

Jazyk písmo náboženství:

Ukázka písma bohužel nevyšla - pokud bude mít autor zájem, mohu na prázdné místo doplnit odkaz na nějakou internetovou stránku, kde bude dané písmo znázorněno.
Pokud jde v této kapitole o jejich oblečení a zahalenost, tak zde už to vidím jen jako nešťastné opakování.
Pokud jde o modlení, tak mám pocit, že jsi chtěl vycházet z Koránu, dle toho se tuším modlí dokonce 5x denně, ale to je jedno. Ty tvoříš novou rasu, tvá rasa se může modlit třeba 3x denně a pokaždé jiným směrem, ale když už je to tak, pak bys to neměl směšovat s existujícím náboženstvím.

Rodina, věk a válka:
Hlava rodiny je vždy otec, přesto píšeš, že nevyznávají ani matriarchát ani patriarchát.
V čem je jejich Islám radikálnější? Pokud vůbec neválčí? Neuznávají svatou válku, džihád?

Svatby, pohřby, zajímavosti:
Co je to tradiční muslimský svatební obřad? Tos nám to moc nepopsal.

Slovníček, jména:
Hodnotím kladně.

Jízda na velbloudovi:
Umí tedy dokonale? To bych považoval za chybku. Je zcestné říci, že to prostě každý umí a tak může investovat své profibody jinam... To ne, každý to umí proto, že do toho vkládá velkou část svých profibodů, proto. Tedy by zde toto asi nemělo být. Měla by tu být maximálně poznámka o tom, že většinu bodů za obratnost jsou nuceni vložit do "jízdy na velbloudovi". Ale rozhodně to "prostě" neumí. To neumí nikdo nic.

Hledání pramene:
Hezká vsuvka, beru kladně.

Výroba šperků:
Snažte se prosím vyhnout takovým výrazům, jako je zde použitý výraz "turista", nepůsobí to moc "atmosféricky".

Smlouvání:
1) to samé jako u jízdy na velbloudu.
2) jaký stupeň dovednosti by to měl být?

Povolání:
Válečníka považují za zbytečně krvavé a odporné povolání... znovu narážím na to, jak prosazují svůj Islám. Má to být drsnější, než zastánci této víry v našem reálném světě, ale nic mi tomu nenasvědčuje.

Citáty:
Je mi líto, ale v díle mi nepřipadají jako plus.

Závěr:
Dílo pokládám za jasný nadprůměr a hodnotím velmi kvalitními 3 hvězdami, chybělo jen opravdu málo a já doufám, že tím autora jen motivuji k další tvorbě.