Nová Povolání

Bard 2 Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 61

Znají ho všichni. Tam kam přijde bývá vítaný pro své poutavé vyprávění a písně o hrdinech a králích, o bitvách a láskách, o bozích a lidech. Muži ho hned zvou do čela stolu a mladé ženy naň vysílají milostné vše říkající úsměvy. Všichni baží po jeho slovech, a když konečně nechá svůj melodický hlas vyprávět dávné ságy doprovázen často jen drkáním loutny, oni propadnou jeho kouzlu vypravěče a básníka a zažívají ona bájná dobrodružství sami znova a znova. Třesou se s ním strachy o krásnou pannu a jásají radostí nad poraženým drakem. Malé děti kulí jen své velké oči a přejí si zažít něco podobného. Takový je Bard.

No, to ví asi každý, žejo. Bard může být ale i něčím mnohem větším. Není jen tulákem bez domova, který si písničkou vydělá na talíř polévky. Pro správné pochopení jejich mentality je třeba si nejdříve uvědomit, že Bard si tento způsob života vybral sám, protože ho baví. Nejvíce ze všeho totiž Bard nesnáší nudu a stereotyp. Díky tomu byli vždy Bardi odkázáni na neustálé cestování po světě, aby hledali dostatek vzrušení a námětů pro své básně. Bardi tudíž nemají žádnou základnu, ani žádný svůj cech. Přesto se všichni povětšinou mezi sebou znají. Je to dané tím, že Bardů vlastně zas až tolik není a hlavně proto, že se všichni pravidelně jednou za tři roky scházejí na velkém pěveckém turnaji, konaném o svátku Velkého Hernea první dubnovou neděli. Zde zápolí asi dvě stovky Bardů o zlatý vavřínový věnec. To je bájný magický artefakt spletený prý samotným bohem radosti Herneem, který si vítěz turnaje smí ponechat na další tři roky, a který prý propůjčuje svému nositeli nečekané schopnosti.

Bard je pro účely Drd vytvořen jako bojový mág. Jeho magie ale nespočívá v koncentraci a meditaci, ale ve schopnosti splétat slova a hlásky do magických písní nebo veršů. Bard umí z magie hlavně formule očarování, podpory schopností a zesílení pocitů.

Základní vlastnosti

Charisma: 15-21
Inteligence: 13-19

Životy a zkušenosti

Pro jednoduchost stejné jako alchymista. (nemá s alchymií nic společného, ale je odolnější (živější) než kouzelník ale zase ne tolik jako hraničář….takže logicky alchymista). Přechod na příští úroveň je u Barda otázkou bezvýznamnou. Bard nemá přirozenou touhu rozvíjet své schopnosti (to bolí co?), protože je hlavně umělcem. Pro přechod tudíž neprochází výcvikem ani nemusí nic platit…..jediné co hráč musí udělat je složit báseň alespoň o dvou slokách (rozhodne PJ podle hráčovo schopností a určí i téma básně). Logicky by si proto toto povolání měli rozmyslet hráči s citem pro tekoucí krev a zálibou ve vnitřnostech, avšak beze smyslu pro poezii. Toto je podle mě velice důležité, protože hrát za Barda se časem ukáže velice náročné na hlavu a cit pro hudbu (viz kouzelné písně a básně).

Přesvědčení a rasy

Bard může mít jakékoliv přesvědčení, ale většinou jsou všichni neutrální. To jim umožňuje pídit se po bohatství, slávě a hlavně po milostných pletkách. Tak jeden Bard ze sta je zákoně dobrý = Hlasatel světla, a jeden ze sta zákoně zlý = Temný prorok. Co se ras týká, hudba si neklade podmínek a i když teskně vyjící krol s loutnou může vzbuzovat nanejvýše zoufalství, není v rasách žádných podmínek či omezení. Nejčastějšími Bardy jsou lidé, elfové a barbaři (kupodivu…). Hobiti, trpaslíci a kudůci mají většinou před davem posluchačů o dvě hlavy větších, trému a potí se jim ruce.

Zbraně:

Bard ale není žádný zámecký zpěváček. Chodí po světě a umí ovládat spoustu zbraní, zvláště dýky a krátké meče. Nesmí používat obouruční zbraně (mimo hole ,vidlí a cepu) a velkou kuši. Z jednoručních zvládá všechny mimo válečného kladiva. Bard je velmi slušný v boji s kordem.

Bonusy:

Vrh dýkou +2 zranění
Boj s kordem +1 OČ
Boj s kordem "Zpěvák" 6 / -1 / +3 Spec: šum
Boj proti kyji -2 OČ

Kord Zpěvák je magická zbraň vyráběná alchymistou a obsahuje obraného démona. Bard jí smí získat až na patnácté úrovni u někoho, kdo ji umí vyrobit. Výroba pak Barda stojí: Stříbřený kord (90zl), Suroviny (165 zl), Alch. Magenergie ( 220Mag = cca100zl. podle kursu alchymistů vašeho světa), a Práce (30 zl). evidentně to tedy není laciná záležitost. Kord Zpěvák ale za to stojí. Při boji s nemrtvými má díky stříbru 50% poškození navíc. Proti ostatním bytostem lze jednou za tři kola seslat s útokem "Šum". Málo kdo si totiž uvědomuje, že při boji s rychlými zbraněmi za nás bojují hlavně instinkty. Ty umí "šum" oklamat. Při útoku to prudce svistne nebo zašumí na soupeřově opačné straně, než je veden skutečný útok. To ho zmate a on se pokusí o rychlou změnu krytu. Dostává pro toto kolo postih -3OČ. Pozor, takto nelze oklamat bojovníka o 5 úrovní zkušenějšího, nebo šermíře s min úrovní 7. Zbraň má trvanlivost jeden rok a pak se při nějakém boji změní její čepel ve vítr a odšumí.

Zbroje a brnění

Bard není typické válečnické povolání a tak smí nosit nejvýše šupinovou zbroj. Nesmí nosit štít, kované boty ani helmu. K této bídě nahlížejí Bardi s nadhledem a různě si své oblečení zdobí pentlemi, ozdobnými pery a dámským spodním prádlem, které ukazuje velikost a hojnost jejich milostných úspěchů. Bard má jednu speciální součást oděvu. Je jí šerpa přes hruď. Často bývá magická a její moc je používána hlavně při vyjednávání, nebo se na ní (nemagickou) věší vrhací dýky. Šerpa (magická) stojí u Alchymisty 500 zl. a její schopnosti jsou popsány v mém Průvodci Barda pro pokročilé.

Rozdělení Bardů

Na třetí úrovni zcela klasicky se i cesty Bardů větví na dva směry jejich dalšího života. Je to buď bohémštější a uřvanější PĚVEC, nebo tajuplnější KRYSAŘ. Nelekejte se toho krysaře. Je to především Bard a jako takový vám bude předveden.

Hudební nástroje

Jsou to sice nezbytné potřeby pravého Barda ale používat je smí až po třetí úrovni, kdy se definitivně rozhodl jakou další životní dráhu si zvolí. Hráč si hází na pravděpodobnost získání určitého nástroje podle následující tabulky:

0-25% 26-70% 71-99%
Pěvec Tamburína Harfička Loutna
Krysař Píšťala Flétna Panova flétna

Hudební nástroje má velký vliv na další Bardovo život, protože mají odlišné vlastnosti. Ty ukazuje další tabulka bonusů na past nebo na účinek ,při doprovodu určitého typu písně na hudební nástroj. (podrobnosti o písních, a hudbě vůbec, jsou u jednotlivých zaměření) Každý nástroj navíc zvládne jeden jednoduchý speciální magický úkon.

PĚVEC

Písně očarování Písně živlů Bojové písně Speciální
Tamburína 0 +1 +3 Hluchota
Harfička +3 0 +1 Spánek
Loutna +1 +3 0 Barva

KRYSAŘ

Písně očarování Písně živlů Bojové písně Speciální
Píšťala 0 +1 +3 Strach
Flétna +3 0 +1 Zoufalství
Panova flétna +1 +3 0 Radost
Hluchota: 1za týden prudký úder způsobí vyřazení sluchu nepříteli na 1směnu.
Spánek: 1za týden uspí struny Harfy nebojující human. Bytost na 1směnu.
Barva: 1za týden změní Loutna barvy zraku bytosti na lib. Spektrum, 1směna.
Strach: 1za týden ječivý hvizd způsobí útěk jednoho lib.nepřítele, trvá 1směnu.
Zoufalství: 1za týden zvuk rozzoufá nepřítele, ten usedne a pláče 1směnu.
Radost: 1za týden roztančí libovolnou humanoidní bytost na 1směnu.

Magenergie

Magy získává Bard stejně jako hraničář (snažím se nevymýšlet zbytečná nová pravidla aby se hra nekomplikovala….s ctnostným hraničářem nemá pochopitelně bohém Bard skoro nic společného ). Magickou sílu obnoví dobrý spánek po dobrém jídle. Jinak ne. Spánek na bojišti o hladu, nebo jiné rušivé elementy nevytvoří podklad pro obnovu. Po desáté úrovni dokáže Bard načerpat i v takovém prostředí 30% denních magů, po dvacáté úr. 60% a po třicáté až 80% magů. Magenergie při přestupu na další úroveň stoupá s jako hraničářovi. Bard Magenergii nepočítá jako kouzelník. Prostě jí cítí v sobě a ve všem co dělá. Počet Magů je jen pro hratelnost.

Schopnosti a neschopnosti

1)Obchod

Soubor praktik smlouvání a psychologického nátlaku. Umožní Bardovi snížit cenu nakoupených věcí, nebo zvýšit cenu prodaného o tolik %, na jaké je úrovni.

2)Pletky

Schopnosti působit potřebným dojmem na osoby opačného pohlaví past je Char7 Pletky/nic. Pokud se pletky povedou, je třeba určit zda se povede druh kontaktu, jaký bard zamýšlí. Zde se podle tabulky sečte hod na k% s úrovní Barda a pokud přesáhne limit%, je pletka úspěšná. Pokud se to nepovede, jedná se o Faux-pax [čti: fóóó pááá] a Bard ztratí u této osoby trvale sympatie. Takže pozor s touto schopností.

Min.úroveňPletkaLimit %ÚčinekTrvání
3 Livý pohled 60 šíření dobré pověsti 1-5 dní
5 Lichotka 65 Informace 1-2
7 Polibek 70 Dáreček (jídlo, nocleh…) 1
10 Objímání 75 Cenná rada 1
14 Žhavá noc 80 Příští den iniciativa +2 a úč+2 1
17 Prudké vzplanutí 85 Velký cenný dar 1
20 Věrná láska 90 Připojení osoby k družině 1-3Týdny

3)Odhad davu

Bard dokáže díky svým stálým vystoupením odhadnout příští jednání davu (dav = více jak 5 lidí bez schopného vůdce). Při vyjednávání oznámí PJ-ovi že se o to chce pokusit. Hází na přehození pasti: (úroveň/2) < 1k6 +inteligence(bonus) + úroveň - počet lidí v davu. Při úspěchu oznámí PJ Bardovi dvě varianty chování davu.

4)Chlípnost

Na jedenácté úrovni je Bard již všude známým milovníkem svobodných i vdaných žen. Zákoně dobré bytosti k němu proto cítí určitou nedůvěru a navíc je všude dost opuštěných žen, které se mu chtějí pomstít (nemluvě o jejich manželech). Ve hře se to projeví tak, že družina může být někde odmítnuta, nebo jí bude dopřáno jiného zacházení, může být i napadena (šikovný bard ale umí tomuto čelit např: poutavým příběhem, lichotkami…atd)

5)Diplomacie

Bard dokáže vést diplomatická jednání a je neocenitelným výmluvným řečníkem při rozepřích a hádkách. Většinou najde vtipné, snadné a logické řešení dané situace. K tomu mu pomáhá bonus diplomacie, který má tolik % jako Bardova úroveň. Bard jednoduše hází na past prosazení vlastního názoru. Velikost pasti určí PJ 11-99% podle náročnosti situace. Hráč hází po určení PJ (nahlas) pasti, 1k6 x 10 + bonus diplomacie.

6)Svádění

Na třicáté úrovni ztrácí bard "schopnosti" svádět ženy na lůžko a straní se chování, vedoucí k milostným aktům. Inu, všeho moc škodí, ale více o tom raději v pravidlech pro experty.

Kouzelné písně a básně

Jsou to zpěvy pronášené hlasem, nabitým skrytou silou, která pak překoná věci na první pohled nemožné. U každého zpěvu je uvedený počet rýmů, nebo slok (sloka = 4 rýmy, 1Rým = 2 básnické řádky ),počet magů a téma písně. Už vám určitě došlo, že Bard si své písně musí skládat sám!!! Je to nový přístup ke hře, který má umožnit hráčům větší možnost samostatného (pasivního) jednání. Pokud má píseň složenou (v klidu doma, ale možno pro nadané i při hře) a schválenou od PJ, smí jí pomocí magů zazpívat. Jedna sloka zpěvu trvá min.jedno kolo,ale všechny písně trvají max. 3kola. Písně mají určitou dobu účinku ,popsáno jednotlivě. A ještě jedno pravidlo: když je píseň (určitý text) zpívána poprvé, má dvojnásobný účinek. Tento stejný text písně lze pak samozřejmě používat i nadále, ale už bez bonusu. To by mělo dát možnost vyniknout dobrým Bardům. Hráč má tak totiž možnost být silnější, pokud se snaží. Za složení písně získává Bard zkušenosti. Ale nemyslete si že, je to lehce nabyté. Naopak skládat stále a stále něco nového je více a více obtížnější. Úroveň písně je součastně úrovní Barda na které dokáže danou píseň zazpívat.

Tabulka získaných zkušeností za složení písně

úr. písně zkušenosti úr. písně zkušenosti úr. písně zkušenosti úr. písně zkušenosti
1 10 11 145 21 455 31 1200
2 20 12 160 22 510 32 1320
3 30 13 180 23 560 33 1500
4 40 14 200 24 610 34 1650
5 55 15 220 25 675 35 1800
6 65 16 245 26 750 36 2000
7 80 17 285 27 815
8 95 18 300 28 885
9 110 19 350 29 950
10 125 20 400 30 1100

Pěvec

Bard pěvec. Je to potulný zpěvák, jak si ho asi většina představuje. Chodí po světě, skládá své zpěvy a rád se vydá s družinou do míst, kde by v dobrodružství nalezl námět pro svoji další baladu. Rád jí a v pití udrží s každým krok. Je trochu zhýčkaný a dopřává si vždy luxus. Oblečení má podle poslední soudobé módy, hezky zdobené a nechává vyniknout drahým kovům na drahocenných látkách. S penězi nedělává drahoty, je rozhazovačný, požitkářský a štědrý. Pěvec je snad nejvítanější záruka dobré nálady v celé družině.

Na 8. Úrovni se smí poprvé zúčastnit pěveckého turnaje o zlatý věnec
Na 12. Úrovni se naučí kouzelníkovo kouzlo sugesce.
Na 15. Úrovni se zvýší trvání účinků písní o 1kolo, na 20 o 2kola, a na 25 o 3kola.
Na 19. Úrovni dokáže urychlit dobu zpěvu o 1kolo.
Na 28. Úrovni přijde Pěvec díky únavě o schopnost nosit zbroj (tedy nejvýše vycpávanou).

1)Verš radosti

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 2
Velikost: 1 Rým
Téma: Jaro
Magy: 3
Nástroj: Zvýší účinek

Popis: Jednoduchý popěvek o jaru vnese do srdce jednoho člověka radost a pocit spokojenosti na dobu 1 hodiny. Na tuto dobu má bonus k iniciativě v boji +3.

2)Verš hlasu

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 2
Velikost: 1 Rým
Téma: bouřka
Magy: 4
Nástroj: Zvýší dobu trvání

Popis: Na dobu 5 kol rapidně zvýší sílu, hloubku a přesvědčivost hlasu jedné osobě. Lidé, kteří tento jev vidí, jsou ohromení, dostanou před ním uctivý strach a jsou povolnější.

3)Verš srdce

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 3
Velikost: 2 Rýmy
Téma: srdce
Magy: 6
Nástroj: Zvýší dobu trvání

Popis: Emotivní verš ovládne krev a umožní Bardovi na dobu 5 směn prudce zastavit působení smrtelného zranění, nebo šíření infekce, snížením výkonu srdce. Do té doby mu musí být podán lék, nebo musí být pacient přepraven do bezpečí.

4)Suchá sloka

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 3
Velikost: 3 Rýmy
Téma: sucho
Magy: 6
Nástroj: Zvýší rozsah sušení

Popis: Po zaznění prvních slov začne dout vítr a z nejbližšího okolí Pěvce se opařovat voda, nebo jiná odpařitelná kapalina. Používá se při vysoušení šatů, nebo mokrých listin. Proces trvá 1 směnu. Vysuší se vše ve válci o podstavě průměru 2 sáhy.

5)Slabika seku

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 4
Velikost: 1 Slabika
Téma: -
Magy: 6
Nástroj: Zvýší zranění

Popis: Bard rychle vysloví předem zvolenou slabiku, jejíž síla rozetne vzduch směrem k nepříteli a zraní ho za 1k4 +1životů. Slabika by měla být ostře znějící, nejlépe sykavka. Zde neplatí dvojnásobná zranění při prvním použití.

6)Děsivý sonet

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 5
Velikost: 1 Sloka,
Téma: Hrůza
Magy: 7
Nástroj: Zvýší dobu trvání

Popis: Bard ve stoje začne pronášet, strašlivě znějící báseň o hrůzách a utrpení, jaká potkají nepřátele při setkání s družinou. Všichni nepřátelé (mimo nemrtvých) automaticky ztrácí díky obavám 1OČ a 1ÚČ. Sonet působí 5 kol.

7)Zahradníkův zpěv

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 6
Velikost: 1 Sloka, 1 Rým
Téma: Růst
Magy: 9
Nástroj: Zvýší účinek

Popis: Mocným zpěvavým hlasem vyzve Pěvec okolní rostliny k boji proti přirozeným řádům přírody (nemrtvým). Tráva, okolní keře, obilí…rychle vyrostou, obalí okolní nižší nemrtvé. Píseň působí v okruhu (10 hexů). Kostlivec Zpomalí (1akce za 2kola) Zombie Rozklad (zraní 1ž za kolo) Ghůl Zmatení (ztráta zraku na 7 kol)

8)Kalich krve

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 10
Velikost: 1 Sloka
Téma: Uzdravení
Magy: 15
Nástroj: Přidá životy

Popis: Pěvec zazpívá nad pohárem naplněným vodou oslavnou a svatou píseň a na když skončí, voda se změní na rudou kapalinu (není to krev a chutná to po malinách). Kdo ji vypije, ten se uzdraví za 1k6+2 živ. Neutralizuje hadí jedy.

9)Milostná báseň

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 7
Velikost: 1 Sloka
Téma: Zamilování
Magy: 10
Nástroj: sníží nutnou magenergii.

Popis: Pěvec může nějaké ženě přednést Báseň, která na ní zapůsobí jako Amorův šíp. Ta má pocit, že konečně nalezla svého prince. Všechny limity schopnosti "Pletky" se sníží o 30 a úrovně použití Pletek o 3.

10)Víra

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 12
Velikost: 2min. vyprávění
Téma: Pravda
Magy: 17
Nástroj: Sníží past

Popis: Pěvec dokáže svým vyprávěním upoutat publikum k absolutní pozornosti, kterou vyruší jen smrtelný útok. Lidé slyšící Pěvce jsou díky dokonalé gestikulaci pevně přesvědčeni o pravdivosti jeho slov. Okruh dle doslechu. Pěvec hází na past char7 poměr je: Víra/výsměch

11)Pochodový zpěv

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 8
Velikost: 1 Sloka, 2Rýmy
Téma: odvaha
Magy: 12
Nástroj: zvýší počet bodů

Popis: Rázná pohodová skladba dodá družině rytmus v boji. Válečník má pak právo rozdělit členům družiny 6 bodů do útoku nebo obrany na dobu 6 kol.

12)Leenepotra

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 13
Velikost: 2 Sloky
Téma: Vítězství
Magy: 19
Nástroj: Sníží past

Popis: Pěvec zpěvem ztmaví okolí bojiště a způsobí, že oči spolubojovníků ohnivě ve tmě planou. To způsobí, že nepřátelé vždy ztrácí iniciativu a jsou za kolo boje zraněni za 2živ. (všichni). Zpěv vyžaduje hudební nástroj a Bard ztrácí na 6kol (trvání Leenepotry) 3OČ. Rozsah je 8 hexů (zahalení do tmy).

Shrnutí: Do 13. Úrovně je Pěvec bojový mág se schopnostmi, podpory, celé družiny, léčení a silných "prokletí" nepřátel. Má výborné posílení schopnosti Pletky a drží ducha družiny. Je schopen používat jednoručné zbraně.

Krysař

Potulný Bard cestující zahalen v tmavém rouchu. U lidí je oblíben pro svůj tichý vemlouvavý hlas se kterým jemně moduluje svá vyprávění. Má krásná, bezeslovná vystoupení na hudební nástroj, která dokáží vehnat slzy do očí i nejbrutálnějším zabijákům. Je známý léčitelskými schopnostmi, ale i obávaný pro svoji tajuplnou moc nad krysami. Často bývá povolán vládci, aby zbavil město krys a myší. Za své služby si nechává dobře platit a běda, koho stihne jeho hněv. Krysař se jako "bojový mág" soustředí více na boj než na magii.

Na 6 Úrovni si smí povolat přítele. Povolání je možné jen při přestupu a představuje past inteligence 6. Pokud se povolání povedlo, je třeba určit druh myši viz. Tabulka

Tabulka povolání přítele:

1-33% 34-66% 67-99%
Bílá myška Krysa Potkan

Ta pak roste ve schopnostech(úrovních) spolu s Krysařem, max. však 20úrovní, potom i tato speciální myš umírá stářím. Pokud Krysař o myš přijde, smí se při příštím přestupu pokusit o novou. Tento přítel je s tajemným krysařem v mentálním spojení, a dokáže vykonávat jednoduché příkazy. Myš je nošena pod kabátcem a krysař si s ní rád hraje. Tato myš dokáže jednu zvláštnost. Dokáže se na Krysařův příkaz zvětšit na velikost Obří krysy dle PPJ. To dokáže za úroveň jen tolikrát, jak je úroveň vysoká (př: 7úroveň = 7 zvětšení). Má po zvětšení hodnoty dle tabulky:

Bílá myška Krysa Potkan
životaschopnost 1 1,+2ž 2
útočné číslo 2 3 4
obrané číslo 1 2 3
odolnost 8 8 9
velikost A A A-B
inteligence 4 2 1
poklady 10 30 nic
zkušenosti 10 15 20
zvláštní Uhranutí Jed nic

Na 8. Úrovni se smí Krysař zúčastnit soutěže pištců, přidružené k pěveckému turnaji.
Na 12. Úrovni se naučí kouzelníkovo kouzlo hypnóza.
Na 10. úrovni získává krysař automatický Bonus 5% ke schopnosti diplomacie, na 15. Úrovni dalších 10%, a na 23. Úr. ještě 15% {celkem tedy max. bonus +30%}.
Na 18. Úrovni dokáže krysař zaútočit 3x za dvě kola a na 30. Úrovni 2x za kolo.
Na 28. Úrovni začnou Krysařovi špičatět uši a panenky očí se protáhnou. Musí proto více zakrývat svůj vzhled pod kapucí.

Protože má Krysař pomocné nástroje dechové, počítejme s tím, že vždy přeruší na chvilku báseň aby zahrál a zase pokračuje. Díky tomu se mu všechny jeho texty trochu zkrátí. Toto povolání by mělo dát šanci i méně nadaným "textařům". Samozřejmě vás nechci nutit, abyste při Drd hráli na flétnu, ale pokud chcete…

1)Skočná

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 3
Velikost: 1 Rým
Téma: -
Magy: 4
Nástroj: -

Popis: Krysař může pobavit lidi veselou hrou na svůj nástroj. Píseň nemá zpěv a jako každá veselá písnička může roztančit v krčmě hosty. Její pravý účel je ale odvést pozornost od ostatních členů družiny, pokud chtějí provést nějaký skrytý záměr (vyjednávání, zlodějské akce…) Působí asi 1 směnu.

2)Ponurá báseň

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 3
Velikost: 2 Rýmy
Téma: lidské špatnosti
Magy: 4
Nástroj: Prodlouží účinek

Popis: Bard-Krysař pronese temným hlasem dva verše o lidské nedokonalosti. Ti co ho uslyší se hluboce zamyslí nad jeho slovy a mají tendenci se vyznat z nějakého hříchu. Jde o to zpřístupnit člověka při získávání informací. Postižený je hovorný a nešťastný. Očarování působí jen 6 kol.

3)Píseň vodní milosti

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 4
Velikost: 2 Rýmy
Téma: pramen
Magy: 6
Nástroj: Přidá životy

Popis: Píseň očistí tělo a šaty dokonale od nečistot a špíny proudem vody ze země. Je efektivní i proti jednoduchým jedům z rostlin a nemocem. Po skončení očisty je ale očištěný zcela mokrý. Částečné posílení přidá ještě 1k4+1 životů. Možno seslat jen jednou za hodinu.

4)Krysí sonet

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 5
Velikost: 1 sloka
Téma: Krysy
Magy: 6
Nástroj: Prodlouží dobu účinosti
Popis: Sloka o krysách přivábí z okolí 20sáhů všechny myši. Ty se semknou do houfu a vykonají jeden jednoduchý Krysařův příkaz. Počet krys se určí podle místa povolání. Krysy nebudou vykonávat útočné akce, jen splní příkaz. Pokud se jim to nepovede do 3směn, rozprchnou se.

Hory 10-20
Louky 20-50
Mokřiny 50-70
Lesy 70-100
Města 100-130
Jeskyně 130-160
Kanály 160-200

5) Oheň v hlase

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 3
Velikost: 3 Rýmy
Téma: Nadávka
Magy: 5
Nástroj: Zvýší past

Popis: Posměšná báseň urazí a naštve nepřítele. Ten díky svému vzteku sice získá +1ÚČ, ale ztratí koncentraci a má postih -4OČ. Je nutno házet na past urážka/nic: inteligence protivníka 5 (pokud nepřehodí, je uražen)

6) Pokřik "na zteč"

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 6
Velikost: 3 Rýmy
Téma: Odvaha
Magy: 6
Nástroj: Zvýší bonus na dlouhé zbraňě

Popis: Tento popěvek dodá spolubojovníkům na jedno kolo velkou kuráž. Dokáží se toto kolo pohnout o dvojnásobek hexů (1=2, 2=4) díky ztečovému výpadu. Pokud některý používá zbraň s dosahem útoku 2hexy, dostane ještě bonus +1ÚČ. Útok je jen pro pěší.

7)Krysařova balada

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 8
Velikost: vyprávění
Téma: libovolný příběh o myších…a lidech
Magy: 10
Nástroj: Uspí inteligentější

Popis: Povídka z krysařova života uspí do jedné směny všechny posluchače s inteligencí 3-12. Proti ostatním hází na past Int. 5 uspí/neuspí. Spánek je obyčejný a trvá asi hodinu. Potom mají uspaní dojem zmatku a velkou žízeň.

8)Báseň proměny

Typ: Píseň očarování
Úroveň: 10
Velikost: Báseň o 1 Sloce a 2 Verších
Téma: Potkan
Magy: 17
Nástroj: Prodlouží dobu trvání

Popis: Tichým zpěvavým hlasem pronesená báseň způsobí Krysařovu proměnu v potkana (Past je 50% mínus 1% za úroveň). Na 15. Úrovni může krysař tuto báseň zapět i o někom jiném (a změnit jeho). Trvání je minuta za úroveň, ale ukončení může být i okamžité.

9)Zpěv Morové rány

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 12
Velikost: 2 Sloky
Téma: Mor
Magy: 25
Nástroj: Zvýší dosah nákazy

Popis: Mocný chorál sešle morovou ránu. Epidemie je šířena vzduchem (okruh 1sáh/úroveň) , nebo pomocí krys (dle množství) na vyšších úrovních (Krysí rozkaz, Zpěv živé řeky). Nakažené bytosti se stávají aktivními bacilonosiči ale příznaky se projeví až po třech hodinách. Léčba je hlavně pomocí kouzel a lektvarů. Krysař dokáže nemoc zastavit Písní vodní milosti. Mor je smrtelný a 24 hodin bez pomoci znamená skoro jistou smrt. Nedrážděte krysaře. Po zazpívání tohoto chorálu upadne Krysař na tři hodiny vyčerpán do spánku.

10)Krysí pomsta

Typ: Píseň živlů
Úroveň: 11
Velikost: 1 Sloka 2Verše
Téma: Nenávist k nepříteli
Magy: 21
Nástroj: Zvýší životaschopnost hejna

Popis: Píseň povolá z okolí krysy a pošle je zničit cíl. Počet určí PJ (20-200). Krysy podniknou bezhlavý útok bez ohledů na vlastní životy. Boj proti krysímu hejnu je popsán v PPJ. Zde si navíc Krysy zvolí nejsilnějšího samce, který koordinuje jejich útoky a přidává tak +1ÚČ a +1OČ. Pokud je vůdcem Krysařův Přítel-myš Mají myši:

Bílá myška: Vždy iniciativu, inteligentní útoky na citlivá a smrtelná místa (krk, oči, genit...)
Krysa: Poškození jedem 1-3živ./1kolo
Potkan: +2ÚČ, +1 životaschopnost

11)Krysařova píseň dechu

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 9
Velikost: 1 Sloka, 3 Verše
Téma: Dech
Magy: 13
Nástroj: Přidá automatické zranění

Popis: Píseň dechu vyvolá u soupeře krátkodobou zástavu dechu. To způsobí jeho ztrátu iniciativy a poškození 0-10 (nemusí ho vůbec poranit, ale může i zabít). Tato píseň mu pak do konce boje vždy jednou za tři kola ubírá ještě 0-5 životů. Pozor: lze s ní při správném zazpívání vrátit někomu dech (dušení, utonutí, plyny…). Pro to je ale nutná alespoň 20 úr. a polovina vší Magenergie.

12)Zpěv života

Typ: Bojová píseň
Úroveň: 13
Velikost: 1 Sloka 3 Verše
Téma: život a oživení
Magy: 17
Nástroj: Zvýší dobu účinku

Popis: V potyčce jde o speciální zpěv proti neživým bytostem, nemrtvým, duchům hrůzám a neviděným. Je to jedna z mála věcí, ze které mají tyto bytosti strach. V tomto zpěvu se totiž mění ve tvory s život prozrazujícími funkcemi (omráčení, útok na smrtelné místo, zranitelnost obyčejnou zbraní, funkčnost mnohých kouzel, Mdloby, strach, lidské potřeby…nezmění se ale přesvědčení a úmysly bytostí.Účinek trvá ale jen pět kol.

Shrnutí: Do 13. Úrovně je Krysař schopen komunikovat s myším národem a má přítele. Je dobrý bojovník s kordem. Umí sesílat i prokletí a menší pohromy, ale nedělá to často, protože manipulace s touto životní formou odpuzuje a budí nedůvěru lidí. Je více tichý a dumavý, ale v družině stále vítaný.


Hráč

Volba hrát Barda by neměla být unáhlená. Ne každý má k tomu předpoklady a mnohé by mohl za čas omrzet, protože nebudou schopni splnit všechny požadavky. Bard vyžaduje hlavně smysl pro hudbu, bohatou slovní zásobu, rychlé uvažování, postřeh a vtip, charismatičnost v chování i mluvě….a chuť experimentovat. Držte proto toto moto…

Postřehy Vedra:

Vážně jste se pročetli až sem? No to mě těší. Písní není zase tolik a PJ si smí samozřejmě vymyslet nové pokud vám jich připadá málo, ale měl by vzít v úvahu tom že bard není v boji nepoužitelný a nedělat ho zbytečně moc silným. Toto povolání jsem psal pro naše hraní, ale jsem rád, že mám možnost se o něj s vámi podělit na Internetu.

Dneska jsem odeslal Barda k zveřejnění a k mému žalu jsem při listování narazil na právě zveřejněného Barda Johna Jarika. No ale snad mě nikdo nebude podezírat z opisování. Vše je jen z mé hlavy. Mám doma skoro připraveného Barda pro pokročilé (také podrobnosti o pěveckém turnaji…atd) , a pokud by vás tohle zaujalo, můžu Ho přidat. S úctou

Vedro

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

hm hrat za nej asi nebudu ale udelam ho jako CP spolecnika hracum


 Uživatel úrovně 8

Pěkný, nejenom zpracováním, ale i originalitou :o) Barda jsme tu ještě neměly a pokud je takto zpracován :o), je to krása a čest...


 Uživatel úrovně 0

Good,vyzkouším a uvidím


 Uživatel úrovně 0

Masakr - RESPEKT VEDRO


 Uživatel úrovně 0

podle mě je to dost dobrý... sou tam drobnosti, který bych asi vytknul, ale jinak... no dávám 4* Uživatel úrovně 5

Očarilo ma to - a to ma bard ako povolanie vôbec neláka. Krása.


 Uživatel úrovně 0

Az na par drobnosti ktery uz tu padly (viz jehuwa) neni co vytknout....ZA PET!!!!!!(*)


 Uživatel úrovně 0

Jedno z výborných povolani 5*


 Uživatel úrovně 0

Super Super Super !!!! 5