Nová Povolání

Dezertér Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Dezertér je vcelku staré povolání, skoro tak staré jako to válečnické. Již od počátku věků se vždy našel někdo, komu se do války nechtělo a utekl od spřáteleného vojska. Již v samém počátku dějin se našel někdo, kdo s jednáním ostatních nesouhlasil a pobuřováním nakazil ostatní svým názorem. A dokonce i v počátcích králů se našla skupina odpůrců, kteří dobře zacházeli se zbraněmi a vrhali se z lesů vstříc ozbrojeným transportům, knížecím kočárům a královským strážím s úmyslem obohatit nejen sebe, ale i trpící obyvatelstvo pod tvrdou krutovládou. Podle některých jsou to jen mýty, podle jiných (zejména těch výše postavených) je to tvrdá realita. Někteří říkají, že umí kouzlit, jiní zase, že jsou to budižkničemové, skrs na skrs prohnilí jako loupežníci nebo zlodějové. Prosté obyvatelstvo je miluje, bohatí se jich bojí a vojáci je od pohledu napadají, protože je na ně obvykle vypsána velká odměna.

Základní vlastnosti

Síla12-17
Charisma13-18

Právě se rozednívalo. Kolem tábora se mihla tornou obtěžkaná postava. O hodinu později se náhle v táboře vyhlásil poplach. Jeden z vojáků-branců utekl. Velitel ihned rozdává rozkazy:' Najděte ho za každou cenu! Prohledejte celé okolí a doveďte mi ho živého! Když se to podaří jemu, rozuteče se nám celé vojsko. Bude viset! Pro výstrahu všem...

Vyslal 7 po zuby ozbrojených vojáků. Uprchlík zatím utíká s vyplazeným jazykem co nejrychleji to jde. Pomalu mu ubývají síly. Oči se mu podlévají krví z nevyspalosti, dech se mu krátí. Les už je na dohled. Vtom ale za sebou zaslechne výkřik ´Stůj´ a přibližující se kroky spojené s řinčením plechu. Instinktivně sáhne k boku, aby nahmatal svůj meč. Není tam. Z posledních sil se rozběhne proti svému pronásledovateli s kamenem v ruce. Vtom náhle odněkud zadrnčí tětiva a jeho protivník se skácí k zemi se šípem zabořeným až po opeření v hlavě. Uprchlík se skácí k zemi a nevěřícně se dívá na krev, maso a kov, který zbyl z ozbrojeného těžkooděnce. Nemůže uvěřit svému štěstí. Vtom náhle zaslechne další kroky. Tyto však našlapují lehce na travní porost a zezadu k němu dolehne hlas: „Tak už se zvedej! Nezachránil sem tě jen tak. Řady zbojníků jsou omezené a každý další bojovník se hodí. Tak sebou hni, než sem příjdou jeho přátelé.“ Dezertérovi to dojde. Je zachráněn!

Dezertér může ovládat pouze lehké a střední zbraně, dále také cep a ze střelných mohou používat luky, praky, lehké a střední vrhací a ze zbrojí vycpávanou, koženou a šupinovou. Nemohou používat štíty.

Zvláštní schopnosti

Dezertér má tyto zvláštní schopnosti: Lesní skrýš: Již od první úrovně se umí schovat v lese tak, že má poměrně vysokou úspěšnost nenalezení. Schování a zamaskování trvá 9 kol, avšak dá se zkrátit . Toto snížení však sebou nese i snížení úspěšnosti. 20/25/30/35/40/45% + 2 bonus za charismu.

Od první úrovně může také použít svou schopnost zběsilý útěk. Tato schopnost je velice užitečná. Pokud se mu povede hod na procenta, může svou pohyblivost zvýšit na 6 kol o 2. Jeho šance je 20/26/32/38/44% + 3 bonus za sílu.

Od 2. úrovně může schovat svou nebo cizí zbraň. Toto je také velmi důležitá schopnost. Většinou se používá při ohledávání strážnými. Procentuální hod je však omezen pouze na zbraně s délkou 1 nebo na krátký luk či prak. Procentuální hod je 16/20/24/28 +3 bonus na charismu.

Od 3. ůrovně smí jednou za 3 směny použít velice vysilující schopnost překvapivý úder. Pokud se mu povede procentuální hod, dotane vysoký bonus do útočnosti (1xbonus za sílu +1). Hod na pravděpodobnost je 15/22/27 + 3 bonus za sílu.

Kouzlení

Od 4. úrovně začíná používat kouzla. Nemá jich mnoho, ale pro přežití mu to stačí. Počet magů: Počáteční magenergie je jako stupeň vaší charismy dělené dvěma, ke které přičtete trojnásobek ůrovně, která vás dělí od 4. úrovně (nejméně 1). Výsledek zaokrouhlete.

Vyvolávání kouzel je velice drahé na magenergii, avšak vyvolání všech kouzel trvá maximálně 1 kolo.

Doplnění magenergie: Magy se mu doplňují každý den v ranních hodinách (6-7 hodin ráno), podmínkou však jsou dva faktory: 1. Musí být při vědomí( tj. vzhůru) ;2. Nedoplní se mu, pokud použil v minulých 10ti hodinách schopnost Zběsilý ůtěk. Doplnění trvá 3 směny, nevyžaduje speciální soustředění, ale dezertér se nesmí pohybovat(komunikovat s ostatními může).

Seznam kouzel

  • Přišpendlení (4)
  • Výbušný šíp (4)
  • Trojité mračno (5)
  • Střela za roh (5)
  • Zapal (5)
  • Připrav k… (4)
  • Ztemnění (5)
  • Oslep (4)
  • Ukaž cestu (4)

Následující kouzla ovládá od 4. úrovně:

Přišpendlení

Při sesílání tohoto kouzla vystřelí dezertér na oběť ze své střelné zbraně, nebo na něj zaútočí zblízka. Potom toto kouzlo přidá +1 do útočnosti a navíc na jedno kolo shodí oběť na zem, což jí znemožňuje všechny bojové akce včetně kouzlení. Pokud postavu dezertér nezasáhl ani za jedno zranění, je 50% šance, že následující efekt shození nefunguje. Pokud má oběť odolnost 17 a vyšší, je 50% šance, že efekt shození nefunguje.

Vyvolání:1 kolo, 5 magů, dosah: výše, rozsah: 1 tvor.

Výbušný šíp

Při vyvolávání vystřelí dezertér na oběť ze střelné zbraně nebo vrhací zbraně ze vzdálenosti nejméně o 5 nižší, než je nejvyšší dosah zbraně. Projektil vymrštěný na oběť kromě normálního zranění vybuchne za 2-7 zranění.

Vyvolání: 1 kolo, 7 magů, rozsah: 1 tvor.

Připrav k…

Po seslání kouzla se v rukou dezertéra objeví buď střelná či vrhací zbraň připravená ke střelbě, nebo zbraň na boj tváří v tvář, které má dezertér u sebe.

Vyvolání: 0 kol, dosah: 0, rozsah: jen dezertér, 4 magy.

Oslep

Oslepí oběť na 1-2 kola,což jí znemožňuje všechny akce. K vyvolání tohoto kouzla je třeba mít v rukou nějaký předmět se schopností odrážet světlo, ale není potřeba zdroj světla.

Vyvolání: 1 kolo, dosah: 15 sáhů, rozsah: 1 tvor, 8 magů.

Ukaž cestu

Toto kouzlo je použitelné jak v uzavřených objektech, tak i ve volné přírodě. Dezertér musí při vyvolání myslet na určité místo, kam se chce dostat. Pokud není cesty, kouzlo jednoduše nebude fungovat. Vyvolání: 1 kolo, 3 magy, rozsah: jen dezertér.

Následující kouzla ovládá od 5. úrovně

Trojité mračno

Je asi nejsilnějším, ale také nejdražším kouzlem dezertéra. Způsobí, že když dezertér vystřelí 1 šíp na jednoho tvora, tak pokud při sesílání použije toto kouzlo, jsou na oběť vystřeleny tři šípy namísto jednoho, a dva vykouzlené způsobí stejné zranění jako ten první, s tím rozdílem, že se dvěma ostatním brání jako zvlášť vystřeleným.

Vyvolání: 1 kolo, dosah: max. 30 sáhů, rozsah: 1 tvor, 14 magů.

Střela za roh

Toto kouzlo je velice užitečné, slouží totiž k střelení do cíle, o kterém sice víte, ale není ve vašem zorném poli, protože je za nějakou neproniknutelnou překážkou. Kouzlo nezpůsobuje žádné zranění mimo normální zranění šípu či střely, ani nezvyšuje dolet šípu. Pokud je cíl mimo dosah doletu, šíp jednoduše spadne k zemi jako normální vystřelený šíp. Pokud je ještě nějaká překážka, o které sesilatel neví, v cestě, šíp ji neobletí, ale zasekne se do ní, nebo do ní narazí.

Vyvolání:1 kolo, dosah: výše, rozsah: 1 tvor, 6 magů.

Zapal

Jak již název kouzla napovídá, slouží toto kouzlo k zapálení něčeho. Dezertér může s jeho pomocí zapálit jeden předmět, nebo se o jeho zapálení alespoň pokusit. S pomocí tohoto kouzla si zapaluje ohniště, šípy, když při sobě nemá zdroj ohně či křesadlo, ale také nepřátelské stany, střechy či plachty. Tabulka zápalnosti je uvedena v DRD PPZ pro Pj u pyrokineze. Zde uvádím ještě jeden dodatek: Dezertér se muže pokusit zapálit i kov s tím výsledkem, že místo zapálení se pouze rozžhaví a pří kontaktu s obětí způsobuje rozžhavený meč, kopí či hrot šípu o 3 vyšší zranění. Po prvním úderu se však zbraň zchladí. Dezertér tímto způsobem může zapálit maximálně 40 mincí materiálu, jinak ho kouzlo stojí tolik magů, jakoby vyvolával kouzla dvě, a také mu trvá vyvolání 2 kola místo jednoho.

Vyvolání: 1 kolo, dosah: max. 10 sáhů, rozsah: výše, 5 magů.

Ztemnění

Toto kouzlo slouží k útěku či ke schování se ve tmě proti nepřátelům. Temnota trvá 4 kola a je v rozsahu o poloměru 5 sáhů okolo dezertéra. Jediný problém je, že chce-li dezertér vidět v temnotě, musí připlatit k ceně 2 magy. V nastalé temnotě může trpaslík použít infravidění a jiné rasy vidění ve tmě, také jde kouzlo zničit kouzlem Rozptyl kouzla či Zlom kouzlo. V takovém případě se k seslané magenergii nezapočítají 2 magy za vidění, ale jen základ kouzla.

Vyvolání: 1 kolo, rozsah: výše, dosah: výše, 10 magů.


Dezertér: od 6. úrovně se dělí na zbojníka a buřiče. Zatímco zbojník je pokračováním dezertéra v plném rozsahu, se specializací na boj, tak buřič je spíše povolání s mimobojovými schopnostmi, které pobuřuje ostatní proti armádě, panovníkům, a často je to on, kdo vyvolá vzpouru či povstání.

Tak, a to je všechno. Snad se vám dezertér nejeví jako přesílený hraničář s lukem nebo bojově naladěný zloděj s magickými schopnostmi. Přeji hodně zábavy při hraní.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Název povolání dezertér se mi nelíbí a povolání jako takové je jen takovej divnej ranger, u kterého vážně nechápu odkud se berou jeho magické schopnosti. Přijde mi to nepoužitelné a jako odpovídající hodnocení bych viděl 1.


 Uživatel úrovně 8

Tak a teraz rozšírenejší komentár k povolaniu:

Charisma: Podla mna je extrémne vysoká na niekoho kto žije v lese a neustále uteká od vojakov, ktorý ho zháňajú. To by sa malo zmeniť.

Kúzla: Táto schopnosť sa mi u dezertéra absolútne nepáči, lebo vôbec nemá žiadne opodstatnenie odkiaľ sa dezertér toto umenie vôbec naučil. Kúzla ako také sa mi páčia ale dal by som ich iba ako špeciálne schopnosti.

Ostatné je málo rozrobené a tiež veľmi málo schopností.

Nápad sa mi celkom páči, aj keď to spracovanie by mohlo byť trochu lepšie.

S úctou kamerask


 Uživatel úrovně 8

Je to veľmi zaujímavé a originálne povolanie, len sa mi nepáči schopnosť kúzliť u dezertéra. Dezertér by mal byť vojak, ktorý utiekol od armády, ako to, že môže kúzliť? Tie kúzla by som dal ako špeciálne schopnosti. Ale inač super povolanie a beriem si z neho inšpiráciu do môjho DsD(taká RPG hra).


 Uživatel úrovně 0

Dávat charismu někomu kdo žije v lese jen na základě toho, že by jí mohl od 6. úrovně potřebovat, mi příjde nešťastné.
Velmi divné a zdá se mi nedodělané zvláštní schopnosti.
Kouzlení mi připadá naprosto nevhodné a ani kouzla nejsou nijak převratná.
Celkově mi toto povolání přijde nedotažené a nepoužitelné. Kdyby za mnou přišel hráč, že to chce hrát(i když o tom silně pochybuju), řekl bych mu ne.

Ascela: Mě se nehrdinčnost u hry na hrdiny moc nelíbí.


 Uživatel úrovně 5

Jak se většinou žádá vysvětlení nízkého hodnocení, tak já bych zase zažádal o chutuluovo vyjádření, proč si tohle dílo zaslouží tak dobré hodnocení. Nechci autora urazit, že se mi nelíbí takové hodnocení jeho díla, ale protože je toto dílko celkově považováno za slabší až průměrné a není nijak kontroverzní, kde by někteří dávali hodně a jiní málo.


 Uživatel úrovně 5

Líbí se mi sřídmost povolání, nehrdinčnost, celková umírněnost, několik hezkých nápadů co se kouzel týče. Celek však na mne působí nedotaženě, magïi bych spíše zde viděla jako schopnost než skutečná kouzla. I když proč ne...těžký život zbojníka v něm může probudit jistou spjatost s jeho prostředím, ze které vznikne varianta na přírodní magii.


 Uživatel úrovně 0

Ani já bych nenazval povolání dezertér, přikláním se k Drakeyrasovi, rebel - zbojník, buřič zní mnohem příhodněji. Je tu pár slušných nápadů ve zvláštních schopnostech, které výrazně zvedly mé hodnocení. Magie a slohová stránka díla je naopak slabá, celkově však hodnotím spíše pozitivně. Škoda, že to na mě působí syndromem horké jehly.


 Uživatel úrovně 5

Tak můžu pokračovat v komentáři:

Pokud bych se odklonil od názvu dezertér, tak nejde o špatné povolání, ale bude vyžadovat specifický děj, ale pořád méně specifičtější, než dezertér jako takoví. Takový rebel není přímo vázán na armádu a navíc jak podotkl Romendacil takový voják už dostává určitý výcvik v jiných než dezertérských dovednostech. Ale pokud se do armády dostane, může své schopnosti využít k dezerci.
Je těžké odhadnout jak přesně se bude vyvíjet toto povolání dál, ale viděl bych to na analogii lupiče(zbojníka - akčně založené) a sicca (intriky a ovládání ostatních, nežli vlastní akce) v prostředí přírody a ne města.

Ke zvláštním schopnostem mám pochvaly i kritiku
Lesní skrýš - převést na obratnost, protože podle mě je tvorba takové skrýše spíše záležitost obratnosti a zkušenosti, nežli charismy, jinak pěkná schopnost, kterou bych dál (na vyšších úrovních) zkusil rozvést do útoky z lesní skrýše - při útoku tváří v tvář bonus na útok, nebo postih na obranu oběti, v případě střelby zase pravděpodobnost, že zůstane skryt a nenalezen.
Zběsilí úprk - nemám co vytknout, snad jen návrh že bych přidal ještě 6 kol se zvýšením +1, protože 6 kol může být dost, ale i málo, takto se to prodlouží, rozumě vysvětlí ubývající silou a ničemu doufám neuškodí.
schování zbraně - zde bych dal pravděpodobnost na vizuální prohledání, protože při prohlídce, kde mě prohmatají těžko schovám meč kamkoliv na těle. Možná bych to ještě omezil na menší zbraně, protože i taková šavle má dosah 1 a už je to kus zbraně, nebo sekera či kladivo, které jsou zase docela masivní. Tuto možnost buď nechat na vyšší úrovně, nebo fatální úspěch.
překvapivý úder je napsáno, že jde o vysilující činnost, ale nikde pak není napsán vliv na vysílení - únavu. + bych dopsal, že pokud je bonus za sílu záporný tak bude vždy minimálně +1 (to může nastat u hobita pokud se nepletu)

Magie - to je podle mě největší bod sporu u tohoto povolání. Já osobně bych to přes magii neřešil. Kde se takové povolání naučí magii? Některé věci se dají řešit skrze dovednost a past, či procentuální hod a ty další bych mu prostě nedával, možná bych mu přiřadil některé kouzla hraničáře, aneb napojení na les a jeho magii.


 Uživatel úrovně 0

Ďelit použitelné nepoužitelné zbraně podle tipu(luky jo, kuše ne), nebo dokonce přímo podle zbraně(cep) mi přijde nevhodné.

Kouzla s nulovou dobou vyvolání mi příjdou dost podivná, jedná se spíše o jakousi placenou schopnost.

Zvláštní schopnosti jsou nápadité, trošku zmateně popsané a asi bych volil jiný přístup - třeba u zběsilého úprku formu konstantního bonusu k pohyblivosti za zvýšenou únavnost s možností ignorovat limit únavy na sprint (do vyčerpání)

U kouzlení bohužel dost chybí nějaká představa, kde magenergii bere, či jak jeho kouzlení funguje. To mi příjde jako zásadní nedostatek.

Místo používání procent, zvláště u kouzel, bych raději viděl pasti. Zvláště když se do toho ještě třeba zapojuje nějaká vlastnost dezertéra nebo oběti - od toho pasti jsou, ne?
Výbušný šíp je předražený :)

Myslím, že dezertérovi by dost pomohlo odpoutání od magenergie - ta tu totiž nefunguje moc jako magická energie, která by prováděla něco nadpřirozeného, ale spíše jako jakási počítačově-herní stamina, která určuje kolik toho zvládne dezertér denně vykonat.

Dílo má nápad. Zpracování ovšem není dobré a chybí mu přehlednost. Stejně tak po pravidlové stránce je dílo nehotové - chybí základní údaje(ZSM, životy, zkušenosti) a volba základních vlastností je poněkud nešťastná - vzhledem k zaměření na luk a střelné zbraně by se dala očekávat spíše Obr. Použitelnost a vyváženost je také sporná, vzhledem k předchozím dvěma bodům a podmíňenosti minulosti postavy - uvítal bych spíše něco jako zbojník, či zvěd s obdobnými schopnostmi. Na druhou stranu, povolání se na první pohled nejeví ani slabé, ani přesílené. Přimhouřím oči.


 Uživatel úrovně 5

teď nemám moc čas čís komentáře a dílo jsem si pročet jen zběžně. Čeho jsem si všiml tak to, že celé toto povolání se snaží našroubovat na roli Robina Hooda. Pak bych jej ale nenazval Dezertér, což podle mě není ani povolání, ale prostě označení uprchlíka. Dal bych mu název třeba Rebel? Poté je i příjemnější dělení na zbojníka, nebo buřiče.