Nová Povolání

Bojový mág Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 48

Bojový mág

Bojový mág je nový obor kouzelníka. Od ostatních oborů 6. úrovně se liší asi tak jako válečník od zloděje. Mají toho jen málo společného.
Bojový mág ovládá kouzla, je inteligentní (pokud to není kroll) a rozhodně je vítaným členem družiny. To je asi tak všechno.
Čím se liší? Je silný, dokáže používat zbraně a nosit zbroj a není marné nechat ho bojovat vepředu (čtěte prosím dál, já nejsem šílenec). Jeho název napovídá, že se specializuje na užívání kouzel k bojovým účelům. Na rozdíl od čaroděje má ale bonus k útočným kouzlům. A i když mu dojde magenergie, neznamená to jeho konec. K tomu ještě několik vylepšováků. A to rozhodně není k zahození.

Jak je to s tou silou?

Bojový mág (občas napíšu jen mág, protože je to kratší) je skvělou příležitostí pro barbary, trpaslíky nebo krolly, kteří se na ostatní kouzelnické obory moc nehodí. Ale co když se bojovým mágem stane třeba elf? Pak musí podstoupit magický rituál, který mu zvětší sílu. Bez této vlastnosti by boj v první linii dlouho nevydržel.
Rituál probíhá takto: Mág si nejprve najde místnost, ve které ho nebude nikdo rušit. Pak nakreslí na podlahu magický kruh s runami označujícími sílu. Pak musí hodinu meditovat. Po dokončení rituálu hráč určí novu sílu a odolnost své postavy.
Určují se takto:
Síla: Pokud se kouzelník stane bojovým mágem, stane se síla jeho druhou základní vlastností. Charisma už nebude tak důležitá a sníží se (nebo zvýší) podle vlastností rasy.
Rozsah síly bojového mága je 10-15. Její velikost se pak určuje stejně jako u základní vlastnosti.
Pozor! Takovou tělesnou přeměnu tělo špatně snáší, takže bojový mág upadne na dvě hodiny do bezvědomí. Navíc, tento rituál neúčinkuje trvale. Bojový mág ho musí opakovat každý den o půlnoci (poprvé ho může uskutečnit kdykoliv). Když ho mág nezopakuje má pak stejnou sílu jako před ním. Sice už podruhé neomdlí ale i tak je to dost otrava (když ho zopakuje přibude mu stejná síla jako poprvé). Po přestupu na další úroveň se nutnost provádění rituálů sníží o den.

Bojová magická róba

Proto musí mág co nejdříve vyhledat nějakého mocnějšího kouzelníka, který mu věnuje speciální kouzelnou róbu. Pokud mág podstoupí rituál v této róbě, jeho síla se zvětší natrvalo. Tato róba má na rozdíl od klasických kouzelnických rób kapuci, krátké rukávy a sáhá mágovi po kolena. Bojový mág pod ní může nosit zbroj, maximálně kroužkovou. Pokud o róbu přijde dřív než přejde do 8. úrovně, svou sílu ztratí a charismu znovu nabude. Pak musí svou róbu znovu získat nebo si pořídit novou a opakovat rituál (opět se síla změní stejně jako při prvním provedení). Od 8. úrovně to už neplatí. To neznamená, že by se ji pak měl zbavit. Bojový mág bez své róby je všem jen pro smích. Navíc se mu díky ní od 8.úrovně zvyšuje pravděpodobnost, že sešle kouzlo Magický štít o 10% (max. 99%).

Jak je to s tím kouzlením?

Jak už bylo řečeno, bojový mág se specializuje na kouzla, která se uplatní hlavně v boji. Proto může normálně používat pouze kouzla patřící do oboru energetické útočné magie, energetické obranné magie a materiální magie(EU, EO a MA). Na ostatní obory má při sesílání tyto postihy:

Obor magiePostih
Časoprostorová magie (ČP)Efekt se sníží o polovinu* (pokud to jde).
Iluzionistická magie (IL)Seslání kouzla stojí 2x více magů.
Vitální magie (VI)Soustředění trvá 2x déle.
Psychická magie (PS)Kouzla tohoto oboru nedokáže ovládat. Ty, která už ovládá bez náhrady ztratí.
Magie Poznání (PO)Nemůže se naučit žádná nová. Ty, která už umí, sesílá se stejným postihem, jako iluzionistická.

*Př. Hyperprostor I. a II.-postava se přenese jen o 3 sáhy

Sehranost při kouzlení

O kouzelnících se říká, že nejsou mezi sebou schopni pořádné spolupráce a stále spolu soupeří o co největší moc (Jestli se to neříká v DrD, tak v ostatních fantasy jo. viz knihy Mr. Pratchetta). Bojový mágové dokážou být sehraní podobně jako válečníci. Nejedná se však o sehranost v boji tváří v tvář ale při kouzlení. Pokud spolu dva nebo více bojových mágů trénuje kouzlení, zvětšuje se účinnost kouzla.Viz tabulka:

Počet tréninkůBonus
2dvojnásobný dosah
5spotřebuje 0,75 původní magenergie
9dvojnásobný rozsah
14dvojnásobný efekt

Jedná se o společné seslání jednoho kouzla, které je pak účinnější než, kdyby ho sesílal jeden mág. Když tedy například sešlou dva mágové šest modrých blesků, bude každý blesk posílen podle jejich stupně sehranosti. Do 15. úrovně to však platí jen pro obory EU, EO a MA.
Více mágů může dokonce použít kouzlo, jehož spotřeba magenergie je větší než aktuální magenergie jich samotných (všichni zúčastnění ho musí znát). Každý z nich musí do kouzla vložit stejnou magenergii. Při tomto seslání už ale neplatí žádný bonus.
Od 6. do 8. úrovně se tato schopnost vztahuje jen na obory, na které nemají bojový mágové postih. Od 8. úrovně se sehranost vztahuje i na další obory, postihy na ně se však neruší. A od 15. úrovně mohou sehraní bojový mágové společně seslat i kouzlo z těchto oborů bez postihu (pouze společně).

Jak přibývá magenergie a životy?

Bojovému mágovy magenergie přibývá stejně jako ostatním oborům kouzelníka (tak jak je to v pravidlech pro pokročilé později pro experty).
Stejně tak se na bojového mága vztahuje i únava při kouzlení a má i stejnou šanci odvrátit neviděné.
Od 9. úrovně přibývají bojovému mágovi 2 životy za úroveň.

Jak je to s těmi zbraněmi?

Bojový mág může používat všechny druhy zbraní pro boj tváří v tvář, kromě těžkých obouručních. Může používat všechny střelné a vrhací zbraně. Může používat i štít. I to má ale své nevýhody. Při kouzlení se štítem a jednoruční zbraní nebo s obouruční zbraní se pravděpodobnost seslání kouzla sníží stejně jako kdyby byl spoutaný (o 10%), protože mág nemůže při sesílání gestikulovat.

Nový přítel

Bojovému mágovy přibude od 6. úrovně ještě jeden druh přítele. Je to smaragdový had.
Tento smaragdově zelený plaz dlouhý asi jako zmije se hodí se hlavně pro průzkum špatně dostupných míst a pro otrávení nepřítele. Jeho jed má nebezpečnost a sílu 1-5/10-50.
Co je na tomto příteli zvláštní, je způsob jak cestuje se svým pánem. Had se proměňuje ve zlatý, smaragdy posázený náramek v životním tvaru a velikosti, který jeho pán nosí na ruce. Když mág chce aby ožil, zašeptá zaklínadlo a had poslechne. Sám od sebe had ožívá pouze v noci, aby si opatřil potravu. Jedná se o přirozenou schopnost, ke které nemusí ani had ani mág používat žádnou magenergii.
Pokud mág náramek-přítele ztratí, had se promění v živou bytost a připlazí se k němu. Když mágovi náramek třeba ukradnou a on nechce aby had hned neožil, musí mu to telepaticky sdělit do doby jednoho kola. Jinak had na zloděje zaútočí. Pokud se někdo pokusí z náramku vydloubat smaragdy nebo roztavit ho, had oživne tak jako tak. Na jiné příkazy než ,,Proměň se“ nebo ,,Neproměňuj se“ had v podobě náramku neslyší.
Stejně jako havran a kočka je i had schopen kouzlit i po odloučení od pána. Může se od mága vzdálit až na vzdálenost 300 sáhů, pak ztratí schopnost kouzlit. Po návratu k mágovy, však stihne svoji ztracenou magii načerpat za jednu směnu.

Hadovy parametry:
Životaschopnost: 2
Magenergie: 4
Počet kouzel: 2
Útočné číslo: 3 (zuby)
Obranné číslo: 5
Odolnost: 15
Velikost: A
Váha: 20-50 mn
Zranitelnost: zvíře + M, N, P
Pohyblivost: 18/plaz
Vytrvalost: 3/plaz
Inteligence: 11
Charisma: 13
ZMS: jako bojový mág
Přesvědčení: jako bojový mág
Poklady: nic
Zkušenost: 60

Magická zbraň

Bojový mág je kouzelník. S obyčejnými zbraněmi se moc dlouho nespokojí. Proto si smí od 8. úrovně obstarat kouzelnou zbraň. Na rozdíl od chodce, který používá meč, si bojový mág může vybrat z několika druhů popsaných v tabulce.

JménoSílaÚtočnostObranaDélkaVáha
meč60+21-235
šavle5+2+1120
sekera4+1-1125
kladivo5+2-2140

(všechny jsou samozřejmě jednoruční)

Bojový mág si nejprve musí obstarat obyčejnou zbraň jako základ té magické (meč musí být dlouhý, sekera jednoruční). Tu odnese theurgovi, který jí přestaví na zbraň magickou.
Udělá to tak, že do zbraně zakleje démona, který u ní provede trvalou transmutaci kovu. Obyčejná ocel se promění v černý magický kov gurthang. Ten je lehčí než železo a nedá se nikde sehnat. Existuje jen v astrální sféře . Na zbrani se objeví magické runy, díky kterým má zbraň svoji vlastní magenergii. Bojový mág si z ní může brát magy i pro sebe a může své vlastní magy do zbraně vložit. Maximální magenergie zbraně je 30 magů. Jak je zbraň nabytá se pozná podle toho jak runy září. Plně nabytá zbraň má světle fialové zářící runy, runy na vybité zbrani jsou šedivé. Magenergie zbraně se doplňuje vždy o půlnoci.
Zbraň ztratí svou kouzelnou moc až bojový mág zemře. Mág si může kdykoliv vyvolat jinou zbraň, když ztratí tu původní. Nemůže ale mít dvě magické zbraně. Zbraň má pochopitelně i svá vlastní kouzla. Bojový mág se zbraní kouzlí stejně jako chodec se svým mečem (vysláním telepatického signálu démonovi). Démon používá k seslání kouzla magenergii zbraně. Pokud je zbraň vybitá a mág s ní chce kouzlit, musí do ní přelít svou magenergii. Tento proces trvá jedno kolo. Při každém kouzlení runy na zbrani jasně zazáří.
Kouzla zbraně bojového mága jsou tato:
  • Samovytasení
  • Boj s neviděným
  • Boj s lykantropem
  • Ohnivý úder
  • Bleskový úder
  • Otup čepel
  • Proraž zbroj
  • Boj bez pána
Samovytasení
magenergie: 1 mag
trvání: okamžitě
Pokud dojde k boji, mágova kouzelná zbraň sama vklouzne svému pánovy do ruky. Bojový mág tak může v tom samém kole zaútočit. Nezapomeňte, že je to kouzlo ne schopnost. Mág musí PJ oznámit, že chce toto kouzlo provést.
Kouzlo funguje i když mág zbraň ztratí a ona zůstane ležet na zemi. Maximální vzdálenost je 5 sáhů. S každým sáhem se zvětší počet magů o 1. Kouzlo se nedá použít, pokud má mág spoutané ruce nebo pokud v nich drží něco jiného. A kouzlo nefunguje ani když mágovu zbraň drží jiná postava nebo nepřítel (v tomto případě musí mít dotyčný zbraň v pochvě nebo za opaskem, aby si ji mohl mág přivolat).

Boj s neviděným
magenergie: 15 magů
trvání: 1 kolo
Bojový mág může pomocí tohoto magického útoku bojovat s neviděným jako kdyby to byla viditelná bytost z masa a krve. Může ho zranit jako obyčejného protivníka a bránit se jeho útokům. Musí však vědět, kde přesně se neviděný nachází. A nestačí když mu to řekne alchymista nebo jiný kouzelník. Při obraně pak nepočítá s kvalitou zbroje, ledaže by byla také kouzelná.

Boj s lykantropem
magenergie: 15 magů
trvání: 1 kolo
Probíhá stejně jako předchozí, s tím rozdílem, že boj je veden s lykantropem. Když lykantrop zaútočí, má bojový mág bonus k obraně +2.

Ohnivý úder
magenergie: 4 magy
trvání: 1 kolo
Zbraň až po rukojeť vzplane magickým ohněm a bojový mág pak může při zásahu ubrat protivníkovy 2-7 životů navíc. Když se zbraní zasáhne něco hořlavého, je 60% šance že látka vzplane. Mág nemůže ohnivým úderem zranit příšery odolné proti ohni (sochy, salamandry atd..). Útok se pak počítá jako bez kouzla. Nestvůry, které se ohně bojí, si netroufnou s mágem bojovat.

Bleskový úder
magenergie: záleží na druhu blesku
trvání: 1 kolo
Bojový mág si nejprve vybere druh blesku (musí ho umět vykouzlit i normálně). Když pak se zbraní zaútočí, přičte si k číslu, které hodil na útok i sílu blesku (blesk může být jen jeden, bez ohledu na druh). Prostřednictvím tohoto úderu může mág použít i kouzlo Ochrom bleskem. Kromě ochromení bude však zasažený i zraněn.

Otup čepel
megenergie: 6 magů
trvání: 1 směna
Pokud bojový mág bojuje proti nepříteli vyzbrojenému sečnou zbraní, může tímto kouzlem ztupit čepel jeho zbraně. Útočnost jeho zbraně je pak –5.

Proraž zbroj
magenergie: 7 magů
trvání: 1 kolo
Mág svojí zbraní prorazí protivníkovu zbroj, tudíž si zasažený při hodu na obranu nepočítá kvalitu zbroje. Pokud je ve zbroji zaklet démon obrany, dokáže mágův útok částečně vykrýt. Napadený si tedy k obraně připočítá démonův bonus na obranu.

Boj bez pána
magenergie: podle doby trvání
trvání: podle přání mága
Mágova zbraň se při tomto kouzlu bude vznášet ve vzduchu a sama bude útočit na nepřítele. Bojový mág může stát až 2 sáhy od ní a řídit ji myšlenkami. Při tom se na ni musí pořád dívat. Na samotnou vznášející se zbraň se nedá zaútočit, může však být poškozena chodcovým mečem. Při útoku zbraně si napadený normálně hází na obranu a může útok vykrýt. Nemůže však kolem zbraně proklouznout k mágovy. Zbraň nemůže v tomto stavu kouzlit. Kouzlo spotřebovává magenergii zbraně a s každým kolem se spotřeba zvyšuje o jeden mag. Seslání kouzla stojí 4 magy. Až zbraň přijde o všechny magy, spadne na zem. Pokud je mág při kouzle vyrušen, zbraň spadne na zem. Pokud je mág zabit, zbraň spadne na zem. Bojový mág může kouzlo kdykoliv přerušit a zbraň se mu s použitím kouzla samovytasení vrátí do ruky.

Shrnutí

Bojový mág je obor kouzelníka stvořený k boji. U mágů a čarodějů vzbuzuje opovržení a zároveň respekt. Dokonce i leckterý válečník si dobře rozmyslí, jestli se má pustit do křížku s tímto kouzelníkem. Mým cílem bylo stvořit kouzelníka, který se neztratí na bojišti. A bojový mág takovým kouzelníkem rozhodně je.


Poděkování
Rád bych poděkoval všem, kteří se k mému dílu vyjádřili v dílně Moudré sovy. Zvláštní poděkování patří Folcwinovi, který mi napsal svůj názor na skoro všechny verze tohoto příspěvku. P.S. Folcwine: Na většinu tvých rad jsem dal, i když si to asi nemyslíš.
Další zvláštní poděkování patří Andowerovi, který mi s příspěvkem pomáhal jak po stránce obsahové, tak po stránce technické.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

K přesílenosti: bojový mág má jednu celkem podstatnou nevýhodu a to nutnost opakování rituálu, další věcí je to že na kouzlení, jiných než bojeschopných kouzel má jisté pro dokonalou vyváženost upravitelné postihy... z čehož vyplývá že je to něco mezi... další věcí je že v mnoha kulturách různých světů by nebyl tak uznávaný mezi kouzelníky ani mezi válečníky protože mágové bývají filozofové a badatelé a nemají rádi tupou sílu načež válečníci některých ras nedůvěřují něčemu tak abstraktnímu jako je magie takže pokud takováto postava není v tom co dělá skutečně velice dobrá její postavení není tak dobré jako kdyby byl jen válečník nebo jen kouzelník(toto se zakládá na domněnce mojí). Toto povolání sebou nese hodně výhod ale má pár mínusů... nehledě na to že pokud se někomu něco konkrétního pro hraní nelíbí není nic jednoduššího naž si to pro svoje účely pozměnit


 Uživatel úrovně 0

Přídemi hodně silné když kouzelník umí bojovat jinak dobrý


 Uživatel úrovně 0

super povaloni, to se musi nechat.


 Uživatel úrovně 0

mne to nepříjde zas tak špatné minimálně je to dobrej nápad


 Uživatel úrovně 0

Tohle se mi zdá už docela přeplácané... a moc silné.
Napsané je to celkem dobře, ale uvital bych třeba nějaké vsuvky (tzv. minipovídky) které by celé čtení kapánek oživilo a ozvláštnělo.


 Uživatel úrovně 0

K úpravě ani formě nic, je to otřesné.

Jen jedna jediná prostá otázka: Proč boj s lykantropem?


 Uživatel úrovně 0

no já už jsem za to hrál není to zas tak špatné ale musím souhlasit svilencem opravdu je na prd že neumi pořadně ani jedno ani druhý ale jinak se za něj hraje docela dobře


 Uživatel úrovně 0

Celkom fajn. Chystám sa za to hrať tak dúfam že to bude hratelné.Ale nápad fakt dobrý.Konečne majú príležitosť aj trpaslíci.:)....Aj spracovanie je fajn keby hlasujem tak ****


 Uživatel úrovně 0

Ještě jednu připomínku které jsem si všiml před chvilkou. Píšeš že theurg tu zbraň ´přestaví´, nebylo by lepší tam napsat spíše zakleje? Ale to je jenom taková malá připomínka;-). Nemyslím to zle.......


 Uživatel úrovně 0

Bojovat umí, ale ne moc dobře, kouzlit taky, ale ne moc dobře, takže opravdu nevím....