Kouzelník

Spása krollích kouzelníků Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Spása krollích kouzelníků

Kouzelník se může rozhodnout, že během svého přestupu na vyšší úroveň se bude nějaké kouzlo učit intenzivněji, navzdory faktu, že jiná kouzla zanedbá. Na následujících řádcích se nacházejí pravidla pro toto rozhodnutí:

 • Počet nových kouzel, které by měl dle pravidel kouzelník na dané úrovni získat = X
 • Základní pravděpodobnost seslání kouzla (Viz tabulka pravděpodobnosti) = Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování jednoho kouzla = [(X-1)/X]×Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování druhého kouzla = [(X-2)/X]×Z
 • ...
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování ypsilontého kouzla = [(X-Y)/X]×Z

- Jednotlivé bonusy se zaokrouhlují na celá procenta dle běžných pravidel pro zaokrouhlování a pak sčítají.


Slovy řečeno:

Má-li se někdo na dané úrovni naučit X kouzel, tak za obětování jednoho z nich si může k některému z těch ostatních přidat X-1 ixtin pravděpodobnosti na seslání. Pokud obětuje dvě kouzla, potom si k němu připočítá nejprve X-1 ixtin a potom ještě X-2 ixtin. Pokud obětuje Y (Y>2) kouzel, připočítá nejprve X-1 ixtin, pak X-2 ixtin, a obdobně pokračuje, až připočítá X-Y ixtin.

Snižující se tendence u bonusu za obětování většího počtu kouzel je dána tím, že čím lépe kouzelník dané kouzlo ovládá, tím hůře se učí, jak ho ovládnout ještě o kousek lépe.

Na vyších úrovních, kdy se kouzelníci při přestupu učí více kouzel (minimálně čtyři nová kouzla za úroveň) je možné upřednostnit více kouzel - platí ale, že jedno obětované kouzlo dodá bonus pouze jednomu upřednostněnému kouzlu.

Změny pravděpodobnosti seslání oproti normálu se vyplatí připsat k příslušnému kouzlu v osobním deníku, a to i v případě, že je výsledná pravděpodobnost vyšší, než 99% - to pokud by pak kouzelník chtěl sesílat dané kouzlo bez mluvení či gestikulace, což by pravděpodobnost seslání snížilo. Při samotném sesílání to ale nemá vliv a nejvyšší možná pravděpodobnost je stále oněch 99%.


Příklad:

Kroll kouzelník Buchar (Int 8, Z = 32%) se na první úrovni chce naučit jen jedno kouzlo, místo obvyklých tří: Modré blesky.

Jeho pravděpodobnost na jejich seslání tak bude 32% + [(3-1)/3]×32% + [(3-2/3]×32% = 32% + 21% + 11% = 64%

Pokud by se chtěl kromě upřednostněných modrých blesků naučit ještě třeba neviditelnost (a obětovat tak pouze jedno kouzlo), potom bude pravděpodobnost seslání modrých blesků 32% + 21% = 53%, zatímco pravděpodobnost na seslání neviditelnosti zůstane 32%.

Pokud by se Bucharovi podařilo stát se čarodějem a postoupit na 11. úroveň, mohl by si vybrat z následujících možností:

 1. Naučit se čtyři kouzla, každé s pravděpodobností seslání 32%
 2. Naučit se tři kouzla, jedno s pravděpodoností seslání 56%, ostatní s pravděpodobností seslání 32%.
 3. Naučit se dvě kouzla, jedno s pravděpodobností seslání 72%, druhé s pravděpodobností seslání 32%.
 4. Naučit se dvě kouzla, obě s pravděpodobností seslání 56%.
 5. Naučit se jedno kouzlo s pravděpodobností seslání 80%

Dále se kouzelník může rozhodnout, že se místo učení nových kouzel bude zdokonalovat v kouzlech starých. Mechanismus je prakticky stejný, bonus k pravděpodobnosti se počítá naprosto stejně, s tím rozdílem, že takto může kouzelník obětovat všechna kouzla, která by se na nové úrovni naučil.

Mohlo by se zdát, že se vyplatí se na nižších úrovních učit kouzla jako o život a počkat si na vyšší úrovně, kdy je zvyšování pravděpodobnosti na seslání jednodušší. To je ale vyváženo tím, že k tomu, aby se kouzelník na ty vyšší úrovně dostal, musí ty nižší úrovně projít s kouzly s nízkou pravděpodobností na seslání, což s sebou nese mnohem více nepovedených kouzel, mnohem více fatálních neúspěchů a mnohem více proplýtvané magenergie.

Poděkování za aktivitu v MS

Spize

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

FF:
Nikdo neřekl, že je to vrchol tvorby. Já jen říkám, že je použitelné a bez chyb, takže nevidím důvod ke strhávání. A když vidím, jak to tady pitváš...

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Než si spočítám jakých pravděpodobností a za jakou cenu lze dosáhnout, rád bych upozornil na dílo Kouzleník - Postup kouzelníka na další úroveň (by Thales, 2003), zvláště pak na diskusi u díla a odkaz na Dech Draka.

S úctou deshi


 Uživatel úrovně 8

Podle toho nového postupu by to tak bylo... Kdybychom se řídili přímou úměrou, tak by platilo "Učíš se kouzlo dvakrát déle, pravděpodobnost bude dvojnásobná". A čím vyšší úroveň kouzelník má, tím víc se tomuto ideálu bude blížit (60 kouzel odpovídá 18 úrovni).


 Uživatel úrovně 0

UnknowN: Obávám se, že tvému postupu dobře nerozumím... když umím 60 kouzel a věnuju nějakému kouzlu druhou "stránku", tak se mi pravděpodobnost zvýší o 59/60?
Tohle IMHO vypadá spíš jako brainstorming, který sis měl udělat před odesláním díla do rubriky...

Těm, kteří dávají 5*:

Opravdu je tohle vrcholem všech děl na zdejším serveru? Pokud ano, tak jsem asi právě přišel o jakýkoliv smysl tvorby...


 Uživatel úrovně 8

- Taktéž nerozumím úvahám na téma 'více než 100%' - snad každého napadne

ehe... snad každý umí číst... ehe...


 Uživatel úrovně 8

Zdá se, že tohle by mohlo fungovat lépe. Mám pocit, že je to přehlednější a navíc to zahrnuje snižující se tendenci při vylepšování kouzla. Třeba kouzelník se základní pravděpodobností na seslání 99% by se mohl celou svou kariéru věnovat jednomu jedinému kouzlu a přesto ho ještě na 35. úrovni vylepšit - obětování kouzla číslo 178 by mu vyneslo zvýšení pravděpodobnosti o 1%.


 Uživatel úrovně 8

Revize postupu:

Výchozí bod:

Kouzelník je v situaci, kdy si podle pravidel může zapsat nová kouzla do své "knihy kouzel".

Postup:

1. Určení základní řady

Základní řada začíná členem X/X a končí členem 1/X, kde X je celkový počet kouzel, která na dané úrovni může kouzelník ovládat. Tyto členy představují násobky kouzelníkovy základní pravděpodobnosti na seslání kouzla.

2. Využití kouzel

Jak kouzelník postupuje na vyšší a vyšší úrovně, přibývají mu do jeho "Knihy kouzel" nové "stránky". Jednu stránku může popsat buď fungl novým kouzlem, nebo "vylepšením" kouzla, které už má zapsané.

Pokaždé, když stránku věnuje nějakému kouzlu, zvýší se kouzelníkova pravděpodobnost na seslání daného kouzla. Toto zvyšování probíhá podle základní řady. První stránka věnovaná danému kouzlu zvýší pravděpodobnost na seslání kouzla o první člen základní řady, druhá stránka o druhý člen, atd. Vždy se přitom počítá s aktuálními členy, jak se mění počet kouzel, které by na dané úrovni měl kouzelník normálně ovládat.

Příklad:

Na první úrovni má kouzelník k dispozici tři stránky.

Základní řada má následující tvar: 3/3, 2/3, 1/3.

Krok 1: Kouzelník se naučí jedno kouzlo - dejme tomu "modré blesky". Tím tomuto kouzlu věnuje první stránku. Prvním člen základní řady je 3/3 a tudíž se jeho pravděpodobnost na seslání tohoto kouzla zvýší z nuly na tři třetiny kouzelníkovy základní pravděpodobnosti na seslání kouzla (jinými slovy: bude se základní pravděpodobnosti rovnat).

Krok 2: I zbývající dvě stránky věnuje modrým bleskům. Za druhou stránku se pravděpodobnost zvýší o druhý člen, za třetí o třetí člen - nejprve tedy o 2/3 základní pravděpodobnosti a pak o 1/3. Celkem tedy o 3/3 a pravděpodonost na seslání modrých blesků bude nyní dvojnásobná oproti základní pravděpodobnosti na seslání kouzla.

Kouzelník postoupí na druhou úroveň, jeho kniha kouzel se rozroste o dvě stránky - nyní má pět stránek.

Základní řada tedy vypadá následovně: 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5.

Použije-li dvě nové stránky na další vylepšení modrých blesků, potom bude postup následovný: Za čtvrtou stránku věnovanou modrým bleskům se pravděpodobnost na jejich seslání zvýší o čtvrtý člen základní řady, za pátou o pátý. Výsledná pravděpodobnost tak bude "Základní pravděpodobnost + 3/3 základní pravděpodobnosti + 2/5 základní pravděpodobnosti + 1/5 základní pravděpodobnosti".

Použije-li dvě nové stránky například na neviditelnost, potom za první stránku věnovanou neviditelnosti zvýší pravděpodobnost na její seslání o první člen, pět pětin základní pravděpodobnosti a za druhou stránku o druhý člen, čtyři pětiny základní pravděpodobnosti.

Obdobný postup lze pak opakovat s každou další úrovní.

Platí, že bonusy se zaokrouhlují na celá procenta, dle běžných pravidel pro zaokrouhlování.


 Uživatel úrovně 0

5*
No, po delší době mám pocit, že čtu něco opravdu použitelného.

- Nevidím jediný důvod, proč strhávat zvězdičky za stručnost, v tomto případě to vůbec není na škodu (ač jsem příznivce omáček). Nač popisovat takové jednoduché pravidlo nějak zdlouhavě?
- Taktéž nerozumím úvahám na téma 'více než 100%' - snad každého napadne udělat omezení, že šance na seslání nesmí být vyšší než (doplňte nějaké číslo, např. 2xzákl. pravděpodobnost a zároveň max. 99% nebo jen max. 99%...)

Já si myslím, mistře NeznámÝ, že se ti podařilo sepsat stručné a ihned použitelné, výborné dílo. Doufám, že si dílo udrží průmeř přes 4,5*, abych mu mohl dát zasloužený hlas v OHZD. Víc k dílu nemám co říci. Jen tak dál;-)

PinHead


 Uživatel úrovně 8

Aj aj... Teď jsem si uvědomil jeden nedostatek, týkající se vylepšování už naučených kouzel. Dochází tam k porušení klesající tendence...

Hehe, udělal jsem nějaké výpočty, a kdybyste se na první úrovni naučili jedno kouzlo a pak nedělali nic jiného, než ho pořád zlepšovali, tak se dostanete na 10553% (alespoň pokud jsem správně sledoval logiku svého postupu)... Ale naštěstí, když to nebudete kombinovat s nápadem číslo 2., tak se nic nestane :-)

Zkusím nějaké pokusy v rámci odvozování bonusu k pravděpodobnosti od poměru celkový počet kouzel / počet obětovaných kouzel...


 Uživatel úrovně 8

Tuvy: Ta možnost tam je - postup vyplývající z příspěvku má být takovýhle:

Započítáš si ke kouzlu bonusy (za obětovaná kouzla, za čarodějovu hůl...) a postihy (bez mluvení, bez gestikulace...). Potom jsou dvě možnosti:

A) Výsledná pravděpodobnost je menší nebo rovna 99% - žádné problémy.
B) Výsledná pravděpodobnost je vyšší než 99% - Uvažujeme, jakoby pravděpodobnost byla stále těch 99%. - tím pádem nedojde k eliminaci možnosti neúspěchu.

Je to asi jako bonus za používání čarodějovy hole.

-----------

Teď mě ještě napadlo:

1. Opačný postup: Kouzelník se může naučit víc kouzel, ale s nižší pravděpodobností
2. Tohle vysvětlím příkladem: Je-li pravděpodobnost na seslání třeba 250%, potom při seslání daného kouzla uvažujeme, jakoby bylo kouzlo automaticky sesláno dvakrát + je šance 50% že bude sesláno třikrát - to vše za ten samý obnos magenergie.

(Tohle už zavání, ale dává to tak trochu smysl - "Jsem mistr modrých blesků, studoval jsem je celý život a dokážu je sesílat mnohem efektivněji než někdo, kdo se je právě naučil!")