Kouzelník

Spása krollích kouzelníků Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Spása krollích kouzelníků

Kouzelník se může rozhodnout, že během svého přestupu na vyšší úroveň se bude nějaké kouzlo učit intenzivněji, navzdory faktu, že jiná kouzla zanedbá. Na následujících řádcích se nacházejí pravidla pro toto rozhodnutí:

 • Počet nových kouzel, které by měl dle pravidel kouzelník na dané úrovni získat = X
 • Základní pravděpodobnost seslání kouzla (Viz tabulka pravděpodobnosti) = Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování jednoho kouzla = [(X-1)/X]×Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování druhého kouzla = [(X-2)/X]×Z
 • ...
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování ypsilontého kouzla = [(X-Y)/X]×Z

- Jednotlivé bonusy se zaokrouhlují na celá procenta dle běžných pravidel pro zaokrouhlování a pak sčítají.


Slovy řečeno:

Má-li se někdo na dané úrovni naučit X kouzel, tak za obětování jednoho z nich si může k některému z těch ostatních přidat X-1 ixtin pravděpodobnosti na seslání. Pokud obětuje dvě kouzla, potom si k němu připočítá nejprve X-1 ixtin a potom ještě X-2 ixtin. Pokud obětuje Y (Y>2) kouzel, připočítá nejprve X-1 ixtin, pak X-2 ixtin, a obdobně pokračuje, až připočítá X-Y ixtin.

Snižující se tendence u bonusu za obětování většího počtu kouzel je dána tím, že čím lépe kouzelník dané kouzlo ovládá, tím hůře se učí, jak ho ovládnout ještě o kousek lépe.

Na vyších úrovních, kdy se kouzelníci při přestupu učí více kouzel (minimálně čtyři nová kouzla za úroveň) je možné upřednostnit více kouzel - platí ale, že jedno obětované kouzlo dodá bonus pouze jednomu upřednostněnému kouzlu.

Změny pravděpodobnosti seslání oproti normálu se vyplatí připsat k příslušnému kouzlu v osobním deníku, a to i v případě, že je výsledná pravděpodobnost vyšší, než 99% - to pokud by pak kouzelník chtěl sesílat dané kouzlo bez mluvení či gestikulace, což by pravděpodobnost seslání snížilo. Při samotném sesílání to ale nemá vliv a nejvyšší možná pravděpodobnost je stále oněch 99%.


Příklad:

Kroll kouzelník Buchar (Int 8, Z = 32%) se na první úrovni chce naučit jen jedno kouzlo, místo obvyklých tří: Modré blesky.

Jeho pravděpodobnost na jejich seslání tak bude 32% + [(3-1)/3]×32% + [(3-2/3]×32% = 32% + 21% + 11% = 64%

Pokud by se chtěl kromě upřednostněných modrých blesků naučit ještě třeba neviditelnost (a obětovat tak pouze jedno kouzlo), potom bude pravděpodobnost seslání modrých blesků 32% + 21% = 53%, zatímco pravděpodobnost na seslání neviditelnosti zůstane 32%.

Pokud by se Bucharovi podařilo stát se čarodějem a postoupit na 11. úroveň, mohl by si vybrat z následujících možností:

 1. Naučit se čtyři kouzla, každé s pravděpodobností seslání 32%
 2. Naučit se tři kouzla, jedno s pravděpodoností seslání 56%, ostatní s pravděpodobností seslání 32%.
 3. Naučit se dvě kouzla, jedno s pravděpodobností seslání 72%, druhé s pravděpodobností seslání 32%.
 4. Naučit se dvě kouzla, obě s pravděpodobností seslání 56%.
 5. Naučit se jedno kouzlo s pravděpodobností seslání 80%

Dále se kouzelník může rozhodnout, že se místo učení nových kouzel bude zdokonalovat v kouzlech starých. Mechanismus je prakticky stejný, bonus k pravděpodobnosti se počítá naprosto stejně, s tím rozdílem, že takto může kouzelník obětovat všechna kouzla, která by se na nové úrovni naučil.

Mohlo by se zdát, že se vyplatí se na nižších úrovních učit kouzla jako o život a počkat si na vyšší úrovně, kdy je zvyšování pravděpodobnosti na seslání jednodušší. To je ale vyváženo tím, že k tomu, aby se kouzelník na ty vyšší úrovně dostal, musí ty nižší úrovně projít s kouzly s nízkou pravděpodobností na seslání, což s sebou nese mnohem více nepovedených kouzel, mnohem více fatálních neúspěchů a mnohem více proplýtvané magenergie.

Poděkování za aktivitu v MS

Spize

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Podle mě použitelné a dobře zpracované, zvažoval jsem mezi 4* a 5*, ale nakonec 5* za ten název :)


 Uživatel úrovně 0

Naopak si myslím, že takto nastavený systém, kdy se hráč musí rozhodnout pro jedno konkrétní kouzlo, které posiluje (postava se ho učí hodiny a hodiny) je naprosto v pořádku a odpovídá realitě.
Naopak, vzhledem k znásilnění matematiky pravidly DrD, se mi nelíbí nemožnost namaxovat pravděpodobnost kouzla na víc jak 100% - právě z duvodu ovlivňování kouzelníka okolními vlivy. Tohle je ale věc, kterou si dokážu upravit během deseti vteřin, takže neovlivní moje hodnocení.
Stručné, pochopitelné, byť systematicky by šlo vylepšit - pro mne přínosné = za 5*

Tuvy


 Uživatel úrovně 8

Hmm... Zajímavá myšlenka. Teoreticky by snad bylo možné jít na to třeba tak, že bonusová procenta, získaná za obětování kouzla, by bylo možné si libovolně rozdělit mezi libovolná kouzla... Domnívám se však, že aktuální systém je nastaven tak, aby rozhodování při obětování nebylo tak jednoznačné. Možnost přesně si stanovit, kolik procent kam půjde, by umožnila vymaxovat si všechna kouzla "tak akorát" a nebylo by potřeba zvažovat, jestli mi stojí za to vylepšit si pravděpodobnost na seslání daného kouzla, když tam budu mít o X% víc, než budu kdy potřebovat...

Další varianta by bylo poupravení vzorce... Ale to nejlepší, co bych možná dokázal vyplodit, by byl vzorec použitelný v případě, že by chtěl kouzelník upřednostnit X kouzel stejnou měrou (žádné víc ani míň). S trochou štěstí by se mi možná povedlo i napsat vzorec, který by zohledňoval, kolik procent své pozornosti mu kouzelník věnoval...

Ale to už by bylo pomalu lepší, kdyby si to hráč s PJem dořešil individuálně.


 Uživatel úrovně 0

Tak zde máme příspěvek pro krollí kouzelníky, což samo o sobě je velmi zajímavé, jak se ale následně dozvíme, nejde o doplněk ryze krollí. Ač je nápad jistě záslužný, poněkud pokulhává vlastní zpracování, které je poněkud chaotické a až příliš úzce zaměřené na onu malou, hloupou část kouzelnické populace. Přesněji co mi vadí:

- Seznam na začátku a vysvětlení až poté mě zpočátku velmi zmátly.
- Představme si, že nejsme kroll a pravděpodobnost seslání máme řekněme 70% (bohužel nemám u sebe pravidla…). Chtěli bychom větší jistotu a tak bychom se místo tří kouzel chtěli naučit jen dvě a tato lépe ovládnout. Toto pravidlo mi ale umožňuje pouze pravděpodobnosti seslání 117% / 70%, místo abych uměl obě kouzla řekněme na 93%, což by nepochybně bylo mnohem více žádoucí. Věcně přitom takovémuto postupu nic nebrání…
- Přílišná strohost díla. Zbytečná.

Naopak ale oceňuji myšlenku, neboť mi přijde velmi přínosná.

Nápad tedy považuji za dobrý, avšak pouhou myšlenku díla, neboť jeho zpracování originalitou neoplývá.
Zpracování je bohužel velkým kamenem úrazu díla, dle mého názoru je podprůměrné. Zvláště zbytečná je již zmiňovaná chyba ve stanovení vzorce, která nemá logickou oporu, snad jen zpřístupnit pravidlo pouze „tupcům“, což považuji za špatný důvod. Kompozice dílu také nepřidává a člověk si po přečtení musí ještě utřídit myšlenky.
Dojem je rovněž podprůměrný.
Použitelnost je docela dobrá, opravdu škoda slovíčka docela, protože pouhou úvahou nad svým dílem mohl autor docílit jeho vypuštění, protože dílo by „nepotřebovalo“ úpravu.

Celkem tedy velmi, velmi slabé 3*, dílo se mi vlastně zdá průměrné. Kdybych viděl snahu, která se nepovedla, autorovi bych přidal bez váhání, tady jde ale o dobrý nápad, který byl autor líný pořádně zpracovat, byl jsem tedy s hodnocením hodně na vážkách. Takováto idea člověka nenapadne každý den, je opravdu výborná, a to zpracování… Přitom stačilo se nad věcí zamyslet, sepsat ji alespoň průměrně a vzhledem ke zbylým kladům díla bych se rozhodoval mezi 3 a 4*… Nakonec jsem se ale rozhodl nebýt zbytečně negativostou.

Rada autorovi tedy již zazněla – zamýšlet se nad dílem a větší píle. Věřím, že příště se dílo povede lépe a nebudu muset s hodnocením tolik váhat a když, tak na vyšších stupních.


Firefanatic