Kouzelník

Spása krollích kouzelníků Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Spása krollích kouzelníků

Kouzelník se může rozhodnout, že během svého přestupu na vyšší úroveň se bude nějaké kouzlo učit intenzivněji, navzdory faktu, že jiná kouzla zanedbá. Na následujících řádcích se nacházejí pravidla pro toto rozhodnutí:

 • Počet nových kouzel, které by měl dle pravidel kouzelník na dané úrovni získat = X
 • Základní pravděpodobnost seslání kouzla (Viz tabulka pravděpodobnosti) = Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování jednoho kouzla = [(X-1)/X]×Z
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování druhého kouzla = [(X-2)/X]×Z
 • ...
 • Bonus k pravděpodobnosti seslání daného kouzla za obětování ypsilontého kouzla = [(X-Y)/X]×Z

- Jednotlivé bonusy se zaokrouhlují na celá procenta dle běžných pravidel pro zaokrouhlování a pak sčítají.


Slovy řečeno:

Má-li se někdo na dané úrovni naučit X kouzel, tak za obětování jednoho z nich si může k některému z těch ostatních přidat X-1 ixtin pravděpodobnosti na seslání. Pokud obětuje dvě kouzla, potom si k němu připočítá nejprve X-1 ixtin a potom ještě X-2 ixtin. Pokud obětuje Y (Y>2) kouzel, připočítá nejprve X-1 ixtin, pak X-2 ixtin, a obdobně pokračuje, až připočítá X-Y ixtin.

Snižující se tendence u bonusu za obětování většího počtu kouzel je dána tím, že čím lépe kouzelník dané kouzlo ovládá, tím hůře se učí, jak ho ovládnout ještě o kousek lépe.

Na vyších úrovních, kdy se kouzelníci při přestupu učí více kouzel (minimálně čtyři nová kouzla za úroveň) je možné upřednostnit více kouzel - platí ale, že jedno obětované kouzlo dodá bonus pouze jednomu upřednostněnému kouzlu.

Změny pravděpodobnosti seslání oproti normálu se vyplatí připsat k příslušnému kouzlu v osobním deníku, a to i v případě, že je výsledná pravděpodobnost vyšší, než 99% - to pokud by pak kouzelník chtěl sesílat dané kouzlo bez mluvení či gestikulace, což by pravděpodobnost seslání snížilo. Při samotném sesílání to ale nemá vliv a nejvyšší možná pravděpodobnost je stále oněch 99%.


Příklad:

Kroll kouzelník Buchar (Int 8, Z = 32%) se na první úrovni chce naučit jen jedno kouzlo, místo obvyklých tří: Modré blesky.

Jeho pravděpodobnost na jejich seslání tak bude 32% + [(3-1)/3]×32% + [(3-2/3]×32% = 32% + 21% + 11% = 64%

Pokud by se chtěl kromě upřednostněných modrých blesků naučit ještě třeba neviditelnost (a obětovat tak pouze jedno kouzlo), potom bude pravděpodobnost seslání modrých blesků 32% + 21% = 53%, zatímco pravděpodobnost na seslání neviditelnosti zůstane 32%.

Pokud by se Bucharovi podařilo stát se čarodějem a postoupit na 11. úroveň, mohl by si vybrat z následujících možností:

 1. Naučit se čtyři kouzla, každé s pravděpodobností seslání 32%
 2. Naučit se tři kouzla, jedno s pravděpodoností seslání 56%, ostatní s pravděpodobností seslání 32%.
 3. Naučit se dvě kouzla, jedno s pravděpodobností seslání 72%, druhé s pravděpodobností seslání 32%.
 4. Naučit se dvě kouzla, obě s pravděpodobností seslání 56%.
 5. Naučit se jedno kouzlo s pravděpodobností seslání 80%

Dále se kouzelník může rozhodnout, že se místo učení nových kouzel bude zdokonalovat v kouzlech starých. Mechanismus je prakticky stejný, bonus k pravděpodobnosti se počítá naprosto stejně, s tím rozdílem, že takto může kouzelník obětovat všechna kouzla, která by se na nové úrovni naučil.

Mohlo by se zdát, že se vyplatí se na nižších úrovních učit kouzla jako o život a počkat si na vyšší úrovně, kdy je zvyšování pravděpodobnosti na seslání jednodušší. To je ale vyváženo tím, že k tomu, aby se kouzelník na ty vyšší úrovně dostal, musí ty nižší úrovně projít s kouzly s nízkou pravděpodobností na seslání, což s sebou nese mnohem více nepovedených kouzel, mnohem více fatálních neúspěchů a mnohem více proplýtvané magenergie.

Poděkování za aktivitu v MS

Spize

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

tak toto je velice dobré a nápadité, ale máš tam matematickou chybičku:)

v tom řpíkladu ti tam chybí ukončení závorky (tak pokud si toho nějaký redaktor všimne, tak to opravte)
je to u toho
32% + [(3-1)/3]×32% + [(3-2/3]×32% = 32% + 21% + 11% = 64%

ale dílko si určitě OHZD zaslouží


 Uživatel úrovně 0

Výborný nápad, výborné zpracování. Dal bych určitě 5*, kdybych ještě mohl ohodnotit.


 Uživatel úrovně 0

Výborný doplněk. Konečně budou i skřetí šamani taky trochu kouzlit na své nepřátele a ne fatálně umírat nebo střílet kouzla do vlastních řad.


 Uživatel úrovně 0

:) velmi inteligentní nápad... za krolly kouzelníky hraju velmi rád a nízká pravděpodobnost uspěchu kouzla mě vždy docela trapila...tohle mi jistě zpříjemní hru :)


 Uživatel úrovně 8

Dobrý nápad, co se týče posouvání v tabulce pravděpodobnosti. Tento nápad by se odlišoval také v tom, že by kouzelník nebyl omezen na kouzla, která by se učil při daném přestupu na vyšší úroveň - mohl by si třeba upravit pravděpodobnost na seslání kouzla, které se naučil o X úrovní dříve.


 Uživatel úrovně 5

Rozhodně vynikající nápad - zpřístupnit povolání kouzelníka i pro méně výhodné rasy než elf nebo člověk nebo barbar.

Dané řešení má 2 pro mě docela zásadní mouchy:

a) složitost - jednodušší by bylo, kdyby obětováním 1 kouzla se kouzelník mohl kouzlo naučit lépe (v tabulce pravděpodobnosti seslání se posune o 1 směrem dolů, s vyšší hodnotě šance seslání), možnost se takto dostat z 40% klidně na 99%

b) absence pojistky proti munchkinismu - DrD kouzelník má tu nevýhodu, že cca 10% kouzel je výhodných (tj. z pohledu powergamera/munchkina nutných) a zbytek jsou doplňky. Dílo ještě více podporuje výběr několika málo vyvolených kouzel a ostatní ještě více odsouvá do ústraní. Zde mě napadá pouze jedno nápravně opatření - všechna kouzla musí mít stejnou sesílací pravděpodobnost (ale to má také své mouchy...)

Prvotní myšlenka 5* (Přínos pro družiny bez powergamera/ů)
Zpracování 3* (- zbytečné složitosti, + jinak pěkně a srozumitelně sepsáno včetně příkladů, - podpora munchkinismu/powergamingu)


 Uživatel úrovně 0

Tak po dalším přečtení a pečlivém rozebrání (tedy doufám, že dostatečně počlivém), jsem se rozhodl svoje hodnocení nechat na plném počtu.
Ačkoliv práce vypadá na první pohled chaoticky, plní svůj účel dobře, je velmi užitečná a bez kolize s pravidly řeší jejich nedostatky.
Především se mi zamlouvá snižování pravděpodobnosti zlepšení, při opakované preferování jednoho z kouzel, to se mi zdá jako velmi realistické pojetí a během hry to může příjemě změnit uvažování čaroděje při volbě nových kouzel.
Název je příznačný, příklad dobře ukazuje, že i inteligencí méně obdaření kouzelníci mohou dosáhnout lepších výsledků díky píli.

A jako dodatek... pokud jde o diskusi, myslím, že princim jsem pochopil i podle původního textu, takže nemám důvod strhávat hodnocení za nedostatečnou srozumitelnost. Samozřejmě mi to nedosšlo na poprvé (to bych nebyl já). Přecijen, člověk se nad tím musí zamyslet a zkusit si to, pravidla také nejsou vždy přímá a některé situace jsou pochopitelné snadněji, jiné obtížněji.

s pozdravem a úctou Aritma


 Uživatel úrovně 0

Docela se mi líbí to provedení, ale celkové hodnocení si ještě rozmyslím. Už sem sice dal hodně ale asi sem se příliš unáhlil. Rozmyslím, uvidím, ohodnotím, zdůvodním... posím dejte mi čas aby se mi to rozleželo v hlavě.


 Uživatel úrovně 1

Líbí se mi to a napsané to je dobře. Hodnotím jako kvalitní. Opravdu to má svůj velký přínos a zpracování se mi zdá dobré. Jenom se domnívám, že pokud by UnknowNovy druhé, třetí a čtvrté "lepší" formulace tak nějak zapojoval do tvorby hned a pak vybral ty opravdu nejlepší alternativy, dopadl by (především u jiných děl) lépe, než když něco napíše a pak v diskuzi opravuje a opravuje... a opravuje.


 Uživatel úrovně 0

UnknowN +rep. za péči o dílo.

PinHead: Ona je občas i pitva lepší slepota, ale to je jedno. Věř, že pitva vypadá úplně jinak. Jenom nezohledňuji pouze klady...

Nicméně diskusi ohledně hodnocení (nejen) tohoto díla PŘESUNUJI ke svému stolu kritika & hlasování, jelikož by zde nebyla na pravém místě.