Kouzelník

Rozšíření kouzelníkových přátel Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Rozšíření kouzelníkových přátel

Rozeznáváme tři nové kouzelníkovi společníky: Skřítek, Netopýr, Džin.
Skřítka i netopýra může kouzelník vyvolat již od třetí úrovně (tedy stejně jako u ďáblíka, černé kočky a havrana). Avšak džina může povolat až od šesté úrovně.
Kouzelník se může o vyvolání pokusit maximálně třikrát za život a každého společníka vyvolat jen jednou.Skřítek:

Je to dvacet pět coulů vysoký mužíček, jenž v oblibě nosí miniaturní cylindr a zelený kabátek. Bojům se zásadně vyhýbá, neboť spoléhá především na svá kouzla. Při kouzlení nemusí mluvit ani gestikulovat. Ovládá jen ta kouzla, která umí jeho pán.
Je-li skřítek mimo svého pána více jako 150 sáhů po dobu pěti hodin, začíná být magicky neaktivní. Po návratu ke kouzelníkovi bude muset čtyři směny čerpat magenergii z jeho aury.
Vyvolání skřítka trvá na rozdíl od původních kouzelníkových přátel až patnáct směn. K jeho povolání je zapotřebí čtrnáct magů.
• Schopnosti:
1) Skřítek je výplodem magie a pochází (dost možná) z jiné sféry. Následkem je jistá magická odolnost. Pokud je tedy na skřítka sesláno jakékoliv kouzlo, skřítek má možnost 25% (1/4), že danému kouzlu plně odolá – či jej kouzlo mine. 2) Skřítek dokáže se svým pánem hovořit obecnou řečí (na rozdíl od ostatních přátel, kteří neumí mluvit).


Životaschopnost: 1
Magenergie: 10
Počet kouzel: 4
Útočné číslo: (+0 + 1) = 1 (pěsti)
Obranné číslo: (+4 + 1) = 5
Odolnost: 12
Velikost: A0
Váha: 20 – 25 mn
Zranitelnost: humanoid, ale N, I – M 1/4
Pohyblivost: 12/humanoid
Vytrvalost: 14/humanoid
Inteligence: 12
Charisma: 12
ZSM: jako jeho pán
Přesvědčení: jako jeho pán
Poklady: nic
Zkušenost: 80


Netopýr:

Jedná se o poměrně velký druh netopýra. I když je vyvoláván magií, je to tvor z masa a kostí. Není to dobrý kouzelník, zato je úžasně tichý, rychlý a statnější v boji, nežli skřítek. Zabarvením je celý černý, jen očka má nažloutlé. Oplývá nad zvířecí inteligencí, avšak nedokáže mluvit. S kouzelníkem se dorozumívá myšlenkami.
Pokud je netopýr mimo kouzelníka více jako 200 sáhů po dobu šesti hodin, začne být magicky neaktivní. Po návratu je svému pánovi bude muset tři směny čerpat magenergii z jeho aury.
Vyvolání netopýra trvá deset směn a stojí dvanáct magů.
• Schopnosti:
1) Splynutí se tmou. Ať už v temné kobce či nepřátelském tažení, má netopýr schopnost naprosto dokonalého splynutí se tmou – ovšem pokud se jedná o otevřený prostor, musí nastat noc. Této schopnosti využívá zejména coby průzkumník a špeh. Toto netopýrovo skrytí se dá odhalit pouze kouzlem anebo náhlým osvětlením (sluneční paprsky, pochodeň…).
2) Čarovný netopýr se dovede dorozumívat s ostatními netopýry. Ti mu většinou prozradí vše, co chce inteligentní netopýr vědět. Výjimkou jsou jiní inteligentní netopýři či netopýři ovládnutí kouzlem.


Životaschopnost: 2
Magenergie: 3
Počet kouzel: 1
Útočné číslo: (+1 + 2) = 3 (křídla)
Obranné číslo: (+6 + 1) = 7
Odolnost: 15
Velikost: A
Váha: 25 – 30 mn
Zranitelnost: humanoid, ale N
Pohyblivost: 1 na zemi, 17 ve vzduchu/okřídlenec
Vytrvalost: 14/okřídlenec
Inteligence: 9
Charisma: 10
ZSM: jako jeho pán
Přesvědčení: jako jeho pán
Poklady: nic
Zkušenost: 120


Džin:

Džin je tvor zvláštní, tvořený pouze magickou esencí. Povětšinou se tato esence formuje do přibližné podoby člověka – jen průzračné. Barvu může mít takřka jakoukoli, leč nejčastěji tomu bývá, že jeho zabarvení vypovídá o jeho přesvědčení (ZkD – stříbrná, ZmD – modrá, N – zelená, ZmZ – červená, ZkZ – černá).
Neumí mluvit, zato je inteligentní a schopný v magii. Se svým pánem se dorozumívá telepatií. Dává přednost kouzlům, ale i v boji je poměrně zdatný. Nepotřebuje jíst ani pít, což je jeho další výhodou. Na první pohled se zdá, že chodí normálně po zemi. Ve skutečnosti však levituje deset coulů nad zemí. Džin není, co se týče kouzlení, na kouzelníkovi závislý, tudíž od něj může být vzdálený až na dvě míle a stále dokáže kouzlit. I tak ale může být od svého pána pryč maximálně dva dny. Poté už skutečně ztrácí schopnost kouzlit a navíc – za každý další den mimo kouzelníka ztrácí 1xK6 životů.
Džin má jednu nevýhodu, a sice že nesmí dlouho přetrvávat v uzavřených prostorech, jež jsou menší jak 6x6 sáhů. Tato nevýhoda se může přirovnat ke klasické klaustrofobii, jen je poněkud odlišná v tom, jak ji džin vnímá; on totiž necítí strach, nýbrž jednoduše nemůže setrvávat v takovýchto prostorech. Nedovoluje mu to jeho magická podstata.
Vyvolání džina trvá celých dvacet směn a stojí třicet magů.
• Schopnosti:
1) Džin má 40% odolnost vůči magii = veškerá nepřátelská kouzla mu působí o 40% (2/5) menší škody. Navíc je imunní vůči obyčejným zbraním a kouzelné mu působí o 1/3 menší škody.
2) Džin se nemusí při kouzlení řídit tím, jaká kouzla ovládá jeho pán. Dokáže sesílat svá vlastní kouzla, maximálně jich může znát a sesílat pět. Jsou to jen následující kouzla: Dým, Metamorfóza, Modré blesky, Protoplazma, Světlo
Ovšem jakmile je na další úrovni (tedy u kouzelníka na 7. – 10.), získává dvě nová kouzla: Zaklep, Tma
Když dosáhne ještě další úrovně (11. – 15), dostane další dvě kouzla: Sugesce, Mágův velký mix


Životaschopnost: 4
Magenergie: 20
Počet kouzel: 6
Útočné číslo: (+2 + 3) = 5 (pěsti)
Obranné číslo: (+2+ 5) = 7
Odolnost: 18
Velikost: B
Zranitelnost: C 2/3, D, G, I - M 2/5, N
Pohyblivost: 10/magický tvor
Vytrvalost: magický tvor
Inteligence: 12
Charisma: 11
ZSM: jako jeho pán
Přesvědčení: jako jeho pán
Poklady: nic
Zkušenost: 400


Zvýšení atributů podle úrovně kouzelníka

čarovný skřítek:

Životaschopnost1 (6. – 10. Úroveň) / 2 (11. – 15. Úroveň)
Magenergie 14 (6. – 10. Úroveň) / 20 (11. – 15. Úroveň)
Počet kouzel7 (6. – 10. Úroveň) / 10 (11. – 15. Úroveň)
ÚČ(+1 + 2) = 3
(+4 + 2) = 6
OdolnostStejná
VelikostStejná
VáhaStejná
ZranitelnostStejná
Pohyblivost13/humanoid
Vytrvalost 15/humanoid
InteligenceStejná
CharismaStejná
ZSMJako pán
PřesvědčeníJako pán
PokladyNic
Zkušenost 150 (6. – 10. Úroveň) / 220 (11. – 15. Úroveň)


čarovný netopýr:

Životaschopnost2 (6. – 10. Úroveň) / 3 (11. – 15. Úroveň)
Magenergie 5 (6. – 10. Úroveň) / 7 (11. – 15. Úroveň)
Počet kouzel2 (6. – 10. Úroveň) / 3 (11. – 15. Úroveň)
ÚČ(+2 + 2) = 4
(+6 + 2) = 8
OdolnostStejná
VelikostStejná
VáhaStejná
ZranitelnostStejná
Pohyblivost19/okřídlenec
Vytrvalost16/okřídlenec
InteligenceStejná
CharismaStejná
ZSMJako pán
PřesvědčeníJako pán
PokladyNic
Zkušenost 200 (6. – 10. Úroveň) / 280 (11. – 15. Úroveň)


Džin:

Životaschopnost6 (7. – 10. Úroveň) / 7 (11. – 15. Úroveň)
Magenergie24 (7. – 10. Úroveň) / 30 (11. – 15. Úroveň)
Počet kouzel7 (7. – 10. Úroveň) / 9 (11. – 15. Úroveň)
ÚČ(+3 + 3) = 6
(+3 + 6) = 9
OdolnostStejná
VelikostStejná
VáhaStejná
ZranitelnostStejná
Pohyblivost12/magický tvor
Vytrvalostmagický tvor
InteligenceStejná
CharismaStejná
ZSMJako pán
PřesvědčeníJako pán
PokladyNic
Zkušenost 500 (6. – 10. Úroveň) / 650 (11. – 15. Úroveň)

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

to Kibe: myslel jsem že odvolávat se na Asterion je zde zakázané páč přeci asterion vychází z pozměněných pravidel než klasické drd, tak mi to aspoň bylo naznačeno...a hle někdo se na to odvolává při hlasování...jéjé jéjé tady asi neplatí stejná pravidla pro všechny? jaká to novina...:-P


 Uživatel úrovně 0

Falhir - ano, třeba netopír je celkem skvělý. Takže jestli příště, tak podle něj.


 Uživatel úrovně 0

Falhire, nenapsal jsem "rozmýšlím", ale rozmýšlel bych...kdyby tvoji noví přátelé už nebyli dříve a lépe vytvořeni v oficiálním asterionském modulu "Falešná apokalipsa".


 Uživatel úrovně 0

Falhir: neklesej na mysli... zas tak zlé to není.


 Uživatel úrovně 0

nic extra,ale celkem pěkný nápad,dá se to využít...


 Uživatel úrovně 0

Kibe: Je zvláštní, že rozmýšlíš mezi 3 - 4, ale dáš 2. Nevím proč, ale z nějakého "neznámého" důvodu mě to naštvalo. Jemně, tiše, ale přeci ano.

Je mi líto, většinou odpovídám na všechny ohlasy, ale teď? Další takové hodnocení, které jsem ku vší pravdě nečekal? Nebudu prohlašovat lži typu "ano, poučím se", nebo "a jéje, zase mi to uniklo. Achich ouvej..." Nemá to cenu, alespoň ne u tohoto díla.
Napsal jsem zřejmě blbost - ač jsem uvažoval dokonce o opaku - a podle toho pak přochází hodnocení, že? Spousta chyb, proč jsi to vůbec dělal, autore? Proč jsi neumístil všechny statistiky od 1. po 36. úroveň?
Já nemám zdání, proč jsem to neudělal. Nikoho nepeskuji za jeho hodnocení; vždyť je to rize jeho vlastní počínání. Prostě jsem opět sešel ze stezky, jak už to občas dělávám. A ani mne nenapadlo, jak moc bych mohl chybovat - což se stalo, já zachyboval. A to tak, že jsem zdánlivě pekné dílko proměnil v podprůměrné.

Zlatá 1 hvězdička, však je věcná!
Možná ještě něco připíšu, ale prozatím ještě zdůraznuji: tato zpráva není příznakem rezignace či opovržení vůči hlasatelům. Pouze je mi blbě, jakou blbost dokážu vymyslet.


 Uživatel úrovně 0

Vytvořit nového přítelíčka je celkem běžná a jednoduchá záležitost. Protože mám v družinách dohromady asi 5 kouzelníků a každý by chtěl něco nového a jiného, věnuji se tomu poměrně často.
Základem dobrého přítelíčka je jeho vyváženost s ostatnímy. Přítelíčci mají základně 3 oblasti, ve kterých jsou použitelní.
1) Boj - použitelnost v této oblasti se odvíjí od Žvt, Úč a Oč - nejsilnější mrchou v tédle oblasti je ďáblík, dalo by se však uvažovat i o silnějších potvorách
2) Magie - počet magů a kouzel na den.
3) Průzkumník - ostatní užitečné schopnosti, povšioměte si, že žádný z pravidlových pomocníků nemá další schopnosti, které by přímo byly uplatnitelné v boji, či na poli magie (Maximum zde tvoří ďáblík a ani kočka není úplným minimem)
Nového vyváženého pomocníka stvoříte jednoduše tak, že vezmete některého již existujícího (pravidlového) a přesouváte mezi jednotlivými schopnostmi. Podle případné výhodnosti či neobvyklosti přítelíčka pak udáte jeho pravděpodobnost vyvolání - kterou jsem nějak vůbec nenašel. Není žádný důvod měnit standartní množství magie, a dobu vyvolání, protože změnou těchto obecných parametrů jedině zesložitíte hru aniž by to mělo jakýkoliv pozitivní efekt.
Skřítek je v magii silnější než cokoliv a navíc má schopnost silně bojově zvíhodňující (Zranitelnost magií 1/4)
Netopýr je poměrně pěkně zpracovaný, jeho magické oslabení oproti havranu je vyváženo užitečnými schopnostmi navíc. Zranitelnost bych uvítal zvíře + M,N. Umožňuje to použít hraničářské bonusy, které jsou zde určitě na místě. Také obratnost, výše odolnosti jsou poněkud silné. Hodila by se MS (Manevrovací schopnost, nikoliv moudrá sova)
Džin je IMHO zcela mimo jakoukoliv pravidlovost, vyváženost či použitelnost.
Také nechápu, proč autor neumístil všechny statistiky (od 1 po 36 úroveň) přehledně do jedné tabulky pro každého přítelíčka.


 Uživatel úrovně 0

Dôvody prečo som hlasoval ako som hlasoval su celkom podobne ako ma Tobša a PinHead. Ospravedlnte ma že som to nenapísal hneď.


 Uživatel úrovně 0

Moje hodnocení vychází z todo, že na Asterionu už džin a netopýr jsou(ale i skřítkovi podobný rarach)...kromě mnoha dalších přátel. A tito přátelé tam jsou mnohem lépe vymyšleni i zpracováni...tedy moje hodnocení vychází z porovnání. Je sice možné, že autor nikdy tyto pomocníky neviděl, ale neznalost neomlouvá? Jinak by to byl docela dobrý nápad s průměrným zpracováním a rozmýšlel bych mezi 3-4.


 Uživatel úrovně 0

prosil bych odůvodňovat hlasování