Hřbitov

Poslední Bitva Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Utíkám o holý život záhadným lesem. Větve mě šlehají do obličeje jako biče a zanechávají mi na obličeji krvavé rány, jako by mě samotný les chtěl zastavit a vydat do náručí té dívky. Utíkám… utíkám jak nejrychleji mohu. Nemohu popadnout dech a v plicích cítím píchání tisíců jehliček. Najednou se zešeří a já nic nevidím. „Nesmím se zastavit“, říkám si v duchu a slepě běžím dál, ruce natažené před sebe, chráníce si tak obličej… Najednou zakopnu. „Zatracený kořen“, pomyslím si, je pozdě, ach ano, už je pozdě…

„Pozor!“, zahřmí mohutným hlasem náš kapitán a my se vzorně sešikujeme. Celá akce trvá zlomek sekundy. Vidím jak v dáli rozvážným krokem přichází náš pán. Má na sobě bílou košili, vyšívanou květinovými vzory, černé kamaše, vysoké kožené boty a na rukou černé jezdecké rukavice… Přichází pomalu k nám, napětí a očekávaná atmosféra by teď šla přímo krájet. Tu tam vzadu někdo přešlápne nebo si něco neurčitého zabrumlá mezi vousy. Já však čekám tiše a s rozvahou. Náš pán přijde před nás a vážným, rozvážným hlasem praví: „Vojáci, povolal jsem vás dnes, kvůli hrozbě, jenž postupně dopadá na naše zemanství. Jak již všichni víte, naše hlavní obchodní stezka vede skrz Turgonský les. V poslední době se ovšem začínají množit zvěsti, že ve hvozdu přebývá tajemné zlo. Les se stal postrachem malých karavan a soukromých obchodníků. Těch už se tam ztratilo nespočet a dnes se nikdo neodváží do lesa bez skupinky vojáků čítajících minimálně padesát mužů. Proto jsem vás dnes nechal povolat, hrozí nám, že ztratíme náš nejdůležitější obchodní spoj a to by bylo pro naši zem zlé. Musíme tam vtrhnout a vymýtit zlo jednou provždy! Zítra s rozbřeskem vyrážíme.“ Nastalo hrobové ticho… Zeman zvolna odešel a každého z nás svírala nejistota a napětí. Dnes nebude nikdo spát.

„Ách,“ …slastně si povzdechnu a rozvalím se na svém stromě. Miluji tenhle život. Už jsem přepadla nespočet lidí, ale poslední úlovky byly obzvláště tučné. S radostným uchechtnutím si vzpomenu jak jsem dostala toho posledního kupce. Bál se jako malé dítě a myslel si že mi unikne… Byl tak pošetilý a doslova mě naštval, jeho snahou utéci mi. Měl za to ošklivou smrt, ale tak už to bývá. Nemám ráda lidi, kteří pochybují o mých schopnostech, pak umírají dlouho a pomalu. Ale co, nebudu se tím znepokojovat, další oběti zabiji rychle a vysaji je do sucha. Dost už bylo hraní. To mi připomíná že už jsem dlouho nepoužila magii, vrtne mi hlavou, příště, ach příště budu bojovat naplno…

Jiskry ohnišť vyletovaly vysoko do chladného vzduchu a ty nejodvážnější z nich si povídaly s hvězdami. Seděl jsem u ohně s přáteli a v popelu se nám pekly brambory. Všichni se bavily o zítřejší výpravě. Jedině já a přítel Cassilas, jsme zadumaně hleděli do ohně. Oba nás tento živel přitahoval a vábil, jako ty můry, které za svojí zvědavost mnohdy zaplatily vlastním životem. Můj pohled po čase ulpěl právě na Cassilasovi. Byl to černovlasý, modrooký mladík, statné postavy. Povídá se o něm, že nosí kouzelný plášť a že to je věhlasný chodec, který ovládá přírodní živly, ovšem já jsem bral tyto báchorky s rezervou. Lidská mysl má jedinečný dar překrucovat fakta a mě stačila skutečnost, že Cassilas byl už patnáct let můj věrný přítel, který mistrně ovládal své záhadné zbraně. Jednalo se o krátké zahnuté čepele okolo ruky, říkal jim cestusy a v boji byl z náš všech nejlepší. Vlastně on sám byl záhada sama. V prvních letech, když jsem ho začal poznávat a myslet si, že už o něm vím všechno, pokaždé mě něčím překvapil. Někdy temnou minulostí, původem, nebo záhadnými znalostmi. Pořád je na něm co objevovat, pořád kolem sebe vyvolává otázky, leč on sám je mlčenlivý a o sobě jen nerad mluví. Naučil jsem se jeho soukromí respektovat a žít s jeho aurou tajemna, která ho stále obklopuje. To v něj jsem věřil, v jeho schopnosti a moudrost a jedině on mi dával oporu, že ta výprava nebude moje poslední… Opět jsem se zahleděl do ohně a pozoroval, jak se další můra zmítá v plamenech.

Vzpomínám na staré časy… vzpomínám na starý život a také na magická hesla. Musím se hodně soustředit, abych zvládla i jednoduší kouzla. Upřu svůj zrak na nedaleký dub v dáli a soustředím se… nic. Myslím pouze na ten strom a na plameny… stále se nic neděje. Zapomenu na všechno, na vítr, slunce, okolní stromy a mým jediným cílem je pouze ten dub a všespalující plameny… A najednou spodní větvě začnou černat, soustředím se a cítím brnění na konečkách svých prstů… Znenadání celý strom vzplane a shoří během několika minut. Cítím se slabá a sesunu se na zem, jemná stébla trávy mi příjemně šimrají bříško a stehna. Hravě si přejíždím konečky prstů po břiše a sbírám síly. Stačilo pár let lenošení a život v přepychu, který poskytoval tento les a karavany, abych ztratila mnohé ze své magické moci. Soustředím se na svou auru… je řidší než dřív. Čeká mě ještě hodně hodin cvičení a soustředění, ale musím to zvládnout. Musím si oživit staré vědomosti, protože mě každým dnem probouzí silnější a silnější myšlenka, že mě čeká velká zkouška.

Brzo ráno nás vzbudil hluboký hlas našeho kapitána: „Vstávat, bando líná! Za hodinu odjíždíme, seřaďte se u hlavní brány!“ Slyším tiché klení a ospalé nadávky z řad svých spolubojovníků a mlčky se začnu chystat. Stejně tak Cassilas. Letmo na něj pohlédnu a zaplaví mě pocit bezpečí… Budu se držet blízko něj a nic se mi nestane. Za chvilku stojíme všichni vzorně v řadách a od hlavní brány k nám jede naproti náš pán. Pobídne koně a naše výprava vyjíždí z města. Čeká nás asi dvoudenní pochod do Turgonského lesa. Každý s sebou nese pouze minimum jídla, nejčastěji solené maso nebo čerstvou zeleninu. Před námi se otevírá široká pole a vzadu na obzoru se rýsuje onen pověstný Turgonský les. Je nějak temnější, než si ho pamatuji naposled, nejspíš má náš pán pravdu. Odvrátím od něj pohled a mlčky kráčím dál. Čeká nás výprava do neznáma a to vždy nutí k zamyšlení.

Konečně jsem udělala nějaký pokrok, zvládám už i složitější kouzla, ale ta opravdu mocná jsem už bohužel zapomněla. Budu si tedy muset vystačit s tou hrstkou vědomostí, které se my podařilo oživit. Dokonce jsem měla včera vidění. Zahlédla jsem početnou karavanu čítajících tak dvě stě mužů, jak míří k mému hvozdu. Svírá mě nejistota, to je moc. Opravdu, to je na mě veliké sousto, ti lidé se už nejspíše dovtípili, že jim tady mizí hodně překupníků a jdou zjistit proč. Věděla jsem, že tento den jednou přijde, ale snažila se na to nemyslet. Bála jsem se toho dne. Tento les je mým domovem. Pomalu dojdu ke svému stromu a ve skryté dutině objevím svůj jediný poklad. Zbroj jedné bojovnice, kterou jsem před lety poslala do náruče smrti. Není to ovšem ledajaká zbroj, tahle zbroj dokáže násobit mou rychlost a pak se v bitvě pohybuji, rychle, jako gepard. Hlavou mi prolétne myšlenka, jak těžký soupeř byla ta bojovnice, když měla na sobě právě tuto zbroj. Svěsím hlavu a začnu se pomalu oblékat. Poprvé za dlouhá léta, si něco přikládám na holou kůži. Zavazuji si vzadu zdobený kyrys, naštěstí má tvarované poprsí, přesně takové, jaké potřebuji… trošku se v něm zavrtím a překvapí mě, jak je pohodlný. Ještě si zavážu nátepníky na rukou a náholeníky na nohou. Musím uznat, že mi to docela sluší, zvláště k mým černým vlasům. Celá zbroj je černá jako sama noc a po okrajích jí zdobí krvavě rudé lemování. Cítím se však zbytečně těžká a neohrabaná, budu to však muset vydržet, čeká mě totiž boj o vlastní život. Boj kde rozhoduje rychlost a mrštnost, žádná hrubá síla. Nyní si uvědomím, jak se asi musí cítit mé oběti a to mě naplní ještě větší dávkou zuřivosti. Jen pojďte, já jsem připravena.

Náš pán jede vpředu a jako první vstupuje do Turgonského lesa, za ním hned my. Udivuje mě, jaké je tu ticho. Jako by tady všude působilo nějaké kouzlo, které zbaví tento les jakéhokoliv zvuku. Neslyším šustění listí, zpěv ptáků, ani všudypřítomné bzučení hmyzu. Usedavé, tíživé ticho nás za chvilku naplní nejistotou… Takové hrobové ticho. Držím se blízko Cassilase, na kterého tato tíživá atmosféra snad ani neulehá, stále si zachovává vnitřní klid. Ovšem celé naše družstvo je zocelené bezpočtem bitev a tak nikdo ani nešpitne, mlčky pochodují za naším pánem, ve tvářích mají však strach a bázeň.

Už je vidím! Je jich hrozně moc. Pořád postupují do lesa a jejich zástup nekončí. Cítím žaludek až v krku, ale ovládám se. Tento les nezná nikdo lépe, než já. Chvilku se soustředím a zjistím, že pouze hrstka z nich, ovládá magické umění. Ovšem nikterak dobře, ušklíbnu se. Spíše jednoduchá kouzla, podle řídkosti jejich aury. Ovšem u jednoho muže cítím veliké nadání a moc. Ale na druhou stranu... jeho krev musí být delikátní... Už se těším, jak se jí napiji, už cítím tu opojnou chuť, ten sladký zážitek, to příjemné šimrání v podbřišku, které ucítím ihned po polknutí. Kvůli tomu stojí riskovat, pomyslím si. Opatrně se přesunuji v korunách stromů na konec jejich šiku a nechám si je dojít pěkně hluboko do lesa. Pak na ně zaútočím zezadu. Doufám že mě dnes moje instinkty nezklamou a využiji schopnosti svého lesa tak, jak to umím jenom já.

Opatrně postupujeme lesem a ostražitě se rozhlížíme na všechny strany. Zkušenosti nás naučily nepodceňovat situaci a ačkoliv tu snad máme co dělat jen s hrstkou banditů, postupujeme pomalu a obezřetně. Les je stále temnější a dusivá atmosféra ticha nás nutí křičet. Křičet a učinit přítrž, té usedavé atmosféře, která se vám zahryzne hluboko pod kůži a tam také zůstane. Ale já si věřím, věřím sobě, věřím v Cassilase a věřím v našeho pána. Postupujeme dál a Cassilas je stále neklidnější. Poznal jsem to podle toho, jak se jeho vždy klidný výraz změnil na vypjatý a ostražitý. Možná se nejedná pouze o bandity, vrtne mi hlavou, ale znenadání les ztmavne. Už tak vzácné paprsky světla, probleskující mezi korunami košatých stromů se vytratí a celý les se jakoby semkl do jednoho velikého temného mraku. Nevidím nic, ani svou ruku před obličejem. Ovládne mě strach a všechny nás zaplavuje panika. Ochladilo se… bože jak příšerně se ochladilo. Naše, neohrožené mužstvo pomalu ztrácí formaci. To neprostupné ticho se ještě více prohloubí a jediného co slyším, jsou ustrašené hlasy vojáků a zmatek v mužstvu. Někteří pobíhají sem a tam, další se vzdalují pryč od nás a celá posádka se postupně rozpadá. „Cassilasi!“, volám z plných plic, „Cassilasi!“

Tak, to by bylo. Věděla jsem že atmosféra mého milovaného lesa a malé kouzlo přiměje tuto chátru k panice. „A jak se slastně rozutekli,“ říkám si. Stačilo se soustředit na ty největší strašpytle, co ihned vzali nohy na ramena a byly první oběti. Ti lidé jsou tak hluční, vůbec netuší že je někdo sleduje a pak jen stačí jim skočit na záda a slastně prokousnout jejich hrdlo… proud teplé krve mě celou smáčí. Nemám času nazbyt a tak je tam prostě nechám vykrvácet. Přepadám dalšího a dalšího, všichni jen tlumeně vyjeknou, když se jim přisaji na krk a stisku jim ústa, aby nekřičeli. Takto jsem jich zabila už pět, ale marně se rozhlížím po dalších... Vracím se k místu, kde je celá posádka, bohužel vidím obrázek, který zatím zhatí moje další plány. Opravdu je tam člověk, který má nadání v magii.

Najednou moje oči zaslepí proud namodralého světla. Uprostřed naší roztřesené hromádky vojáků, je Cassilas klečící na zemi. Celý modře září a po chvilce se nad námi objevují opět známé paprsky světla. Ale mnohem intenzivnější! Celé naše mužstvo osvětlil kruh bílého světla z korun lesa. Cítím jak se mi do žil vlévá příjemné teplo. Cassilas se zvedne a vypadá vyčerpanější, než kdy dříve. S ohromením ho pozoruji a vzpomenu si na ty povídačky, které se o něm tradují.

„Panebože,“ špitnu, ony jsou pravdivé!

Najednou slyším hlas našeho pána. „Výborná práce Cassilasi, opravdu jsi naší oporou“, pochválí mého přítele a ten jen mlčky přikývne. „Tak, vojáci, nejspíše tu máme co do činění s odpornou magií, budeme muset být na pozoru a držet se ve světelném kruhu. Nikdo nechoďte do okolní tmy, je-li vám život drahý. Musíme rychle pročesat les, světlo nám totiž nevydrží dlouho. Světelný kruh se bude pohybovat společně tady s Cassilasem, proto se držte pohromadě. Elrosi, tvoji lidé tady zůstanou, rozdělají oheň a připraví tábor, my půjdeme dál.“

Zrak mi ulpí na těch třiceti mužích, kteří stojí u ohně. V okruhu světla se rozprostřou do úhledné formace, zatímco pár z nich vybaluje zavazadla a jídlo. Chvilku počkám, až druhá skupina odejde dál a potom se k nim potichu přemístím. Mám je pod sebou. Potichu se nadechnu, zbystřím všechny smysly a skočím dolů jednomu chlapovi na hlavu. Srazím ho skokem na zem a během zlomku sekundy se z něho odrazím a jako tygr skočím po dalším, který stál k němu zády. Rychle mu prokousnu hrdlo a pocáká mě proud teplé krve. Ostatní tasí a řítí se proti mě. Prvnímu vojákovi proklouznu pod ranou mířenou na mé levé rameno a počkám si až dokončí sek. Poté mu rychlým a přesným tahem vytrhnu meč z ruky. Právě nyní musím pochválit mou zbroj. Dokázat v boji takhle rychle reagovat a rozhodovat se uprostřed seku co právě udělám, to jsem si bez ní nemohla nikdy dovolit. Radostně na toho vojáka pohlédnu. Asi jsem mu zlomila zápěstí, jelikož se ihned sesunul k zemi, držíc si pravou ruku. Rychlým tahem mu ještě stihnu proseknout hrdlo, když to už jsou u mě další dva vojáci. Jen v poslední chvíli vykryji zběsilou ránu na hlavu a to už mi další rána míří na trup. Bleskově sjedu mečem po nepřítelově čepeli a chytnu mu ruku, ve které drží meč. S vypětím všech sil vykryji druhou ránu jeho mečem, ovšem poloha, ve které jsem mě nutí upadnout. Naštěstí upadl i ten voják a tak mám čas vyskočit na nohy, ovšem jsem v pasti. Kolem mě už stojí početná skupina vojáků a jdou stále blíž. Nemám moc času. Vzpomenu si na oheň a zavřu oči… soustředím se... listí pod jejich nohama najednou vzplane a muži se zběsile rozutečou. Nejbližšímu vojákovi vrazím příčku meče do hrdla a utíkám. Utíkám co mi nohy stačí, protože slyším, jak se druhé mužstvo vrací. Cítím jak cizí magická síla vzdoruje té mé a hasí moje plameny... Cassilas? Že by byl tak mocný? Ach ne, přibližuje se. Poznala jsem, že tento boj je nad mé síly. Možná jsem udělala chybu, takhle se nechat vlákat do pasti. Naštěstí nejsem obyčejný člověk a v běhu se mi nikdo nevyrovná. Vojáci jsou však všude, postupují v rojnicích po celém lese a já se musím uchýlit do nejvyšších korun stromů. To mi ale také nedělá žádné problémy a rychle mířím ke kraji lesa, když v tom ucítím řezavou bolest v rameni a padám k zemi. Teprve nyní si uvědomím, že zbroj, na kterou nejsem zvyklá, vzbuzuje v lese příliš mnoho hluku. Dříve tiché putování v korunách, je nyní příliš hlučné a já ztrácím svou přirozenou výhodu… padám. Naštěstí je pode mnou slušná hromádka listí a já spadnu do měkkého. Ovšem když se zvednu, další bolest ucítím v levém stehnu. Pohlédnu, co je její příčinou a uvidím že mám v rameni a ve stehnu šíp. Lučištníka nevidím a tak utíkám jak nejrychleji mi to zraněná noha dovolí. Normálního člověka by bolest ihned skolila a nedovolila mu běhat, já můžu jen děkovat své magii, že mě zatím nezradila a zbavila mě bolesti, ačkoliv si připadám hrozně slabá. Utíkám, když ucítím nesnesitelné pálení pod levým ňadrem. Zděšeně koukám na stříbrný hrot šípu, který projel mou zbrojí jako máslem a z větší poloviny uvízl v mém těle. Najednou cítím obrovské pálení při každém nádechu. Jakoby samotný hrot šípu byl z rozžhaveného železa. Opět padám k zemi. Když se vyškrábu na kolena a pohlédnu na své zubožené tělo, projede mým tělem vlna bolesti a každý nádech mě strašně bolí. Ovšem někde uvnitř vím kdo ty šípy vystřelil, vím kdo mě to ze stínu sleduje, hledí na mě do poslední chvíle Ve tváři se mi objevují první slzy. Už se nezmůžu vůbec na nic. V poslední chvíli si vzpomenu, že takto já umřít nechci. Zlomím ten pahýl šípu, co mi trčí ze zad a bolestí tlumeně vykřiknu, pak si pomalu sundám zbroj. Klečím tam celá nahá, ruce rozepjaté, připravená obejmout matičku smrt. Cítím pramínky teplé krve jak mi vytékají z ran a hladí naposledy mé tělo, než skončí v kaluži krve pode mnou. Vidím před sebou jen můj milovaný les a cítím jak mým tělem postupně odchází život… ach ta bolest, kdy to skončí. Uslyším už jen praskání napínané tětivy.

Poděkování: Tímto děkuji Legarovy, za dlouhodobou nezištnou pomoc v Moudré Sově u mých děl.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

anarion: Mně zase dělá problémi tvoje vytříbená čeština...

Pokud se tam řešila gramatika, zajímalo by mne, kdo ti jí kontroloval, protože ji buď neuměl, nebo byl dost ospalej, některé čárky jsou fakt úplně mimo mé chápání.

Tři dny se dá vydržet bez jídla, když jsme u toho. Jenže tohle jsou vojáci a ti mají přecijen nějaký výdej energie. Ale tohle bych neřešil, prostě mě to tam zarazilo.

To, že nenosila oblečení, pro mě zůstává logickou chybou, zmrzla by.

Při natahování luku v kauze Boromil praskalo dřevo, ne tětiva. Ten tvuk znám, ale tětiva ho nedělá.

Já Tobě nevyčítám, že čárky nevidíš, já zase nevidim spoustu věcí v matematice, mně jde o to, že sis nenašel nikoho, kdo by to zkontroloval, aby to bylo na úrovni.

Tvůj poslední odstavec, tedy spíše ty při jeho psaní, si bohůmžel neuvědomuje, že ti to dílo taky někdo musí schválit a ten Někdo řekl, že s tím při této kvalitě bude mít problém. Takže si pokračování klidně piš, ale bude muset být lepší, aby se sem dostalo.


 Uživatel úrovně 8

Darian: Tedy musím přiznat že tvoje vytříbená slovenština mi začíná dělat trošku problémi :o)

Lyrie: Rezolutně odmítám připouštět fakt, že povídku píši z komečního hlediska, ano, je tu pár uživatelů, kterým se líbí, vám ostatním možná ne, ale to pro mě není důvod pověsit tento příběh na hřebík a věnovat se něčemu jinému. Tak jsem vás nepotěšil, povídka se vám četla špatně a gramaticky vás také nepotěšilo... inu dali jste to najevo hvězdičkama. Nemám vám to za zlé, ale pokračovat v tvorbě budu, jelikož jsou lidi, které tyto příběhy opradu baví a JELIKOŽ to hlavně baví mě. Odmítám také slabé náznaky že toto dílko nebylo v MS. Pokud tak hodnotíte, koukněte se prosím jaká je realita. Toto dílko v MS bylo a gramatika, to byla hlavní věc, která se tam řešila.

Skorpion: Šíp jí zůstal v těle a špička hrotu jí vykukovala tělem ven... co je na tom nelogického?
Měli s sebou zeleninu, jelikož jeli na výpravu která měla trvat tak 2-3 dny. S osobní zkušenosti mohu povrdit, že 3 dny si vystačíte i s polovičním krajícem chleba a troškou mrkve... *třeba*

Oblečení nenosila... bylo to popsáno již v minulém díle a trošku se to nastínní i v dalších pokračováních.

Tětiva dokáže praskat. Bohužel mě nenapadá jiný příklad, než z Pána Prstenů: Když zabíjeli Boromira, nátah luku byl tak veliký, že tětiva a samotné lučiště luku praskalo, dále hromadné scénky skřetích válečníků a praskání jejich tětiv.

Ach ta interpunkce... inu klidně mě za to řešte holí, já jí prostě nevidím. Jsem na to anittalent :o(

Aritma: Jsem rád že se ti dílko líbilo :o)

Maris: Děkuji

pozn. Založit stůl? Proč? Myslím si že MS je dostatečná rubrika a je právě stvořená za tím účelem, aby se dílka zkvalitňovala. Obecně přijímám fakt, že nejspíše nebude dobrým nápadem posílat další pokračování do Hřbitova, ale když jsem četl koncepci, připadalo mi, že se toto dílko do Hřbitova hodí. Ptal jsem se i Lyrie... tedy pokud mohu poprosit redaktory, ať i oni se vyjádří *klidně poštou* kam mám směřovat další pokračování povídky.

Tato povídka je na pokračování, protože to tak chci. V hlavě mám další a další nápady a nechci je pohřbít s posledním dílem této ságy. Píšu to pro lidi, které to baví číst, vás ostatní omluvím, může se vám to nelíbit, ale já psát nepřestanu, ať mě hvězdičkujete jak chcete.

s úctou anarion


 Uživatel úrovně 5

anarion: jdeš výkonem nahoru... snaž se dál.


 Uživatel úrovně 0

Aritma:
Jenže tohle jsou MÉ postřehy, to, co tam nesedělo MNĚ. Chápej, tohle je strašně subjektivní. To, co se tobě líbí, já beru jako brak a naopak, to je normální. Já jsem vypsal, co mi nesedělo, jak s tím autor naloží je čistě jeho věc. Za tím, co jsem napsal, si plně stojím.
Jo, opakování slov slouží k zesílení, souhlasím, ale tady to je zvoleno nadmíru špatně a vůbec nepředpokládám, že by šlo o záměr - autor si toho prostě nevšiml.
Čerstvá zelenina zabírá moc místa na to, jak málo je výživná. Voják by měl solené maso a nějaké moučné placky.

Jo a ještě k jejímu boji: Kdyby nebyla blbá, měla by nějakou dýku a nekousala každého na potkání, když ho nechce vysát, je to mizernej útok.


 Uživatel úrovně 0

Scorpion:
-> "nejčastěji solené maso nebo čerstvou zeleninu" -- že by voják chroupal mrkev?
...a proč by nemohl? neznáš podmínky, které v autorově světě byly. Nechápu proč by voják nemohl jíst zeleninu.

-> "napětí a očekávaná atmosféra" -- atmosféru nemůžeš očekávat.... spíše "atmosféra očekávání"
... já na očekávané atmosféře nevidím nic divného. Pokud tu atmosféru očekáváš, že taková bude, tak je "očekávaná". Je sice pravda, že by to šlo napsat lépe ale tohle spojení, ačkoliv není zrovna nejvhodnější, nemá žádnou chybu.

-> "Není to ovšem ledajaká zbroj, tahle zbroj" -- opakuješ se
... já osobně tady s opakováním souhlasím. Opakování lze použít pro vytvoření důrazu na určité slovo. Zde je tím slovem "zbroj"

K práci:
Jak zde se Scorpionem rozjímamé o této práci, všiml jsem si, že je v ní hodně používáno slovo Atmosféra. Při pečlivějším rozebrání to začalo bít do očí.


 Uživatel úrovně 0

Artma:
Nevidím důvod, proč bys autora hájit neměl, to může každý.

1.)
"Myslím zrovna některé věty, o kterých jsi tvrdil, že jsou nedokončené nebo nedávají smysl" -- hoď to do jednotného čísla, já mluvil v tomhle smyslu o jedné větě a to:
"S vypětím všech sil vykryji druhou ránu jeho mečem, ovšem poloha, ve které jsem mě nutí upadnout." --> Až teď si umědomuju, kde nastala chyba. Špatně jsem to přečetl, protože autor tam nedal čárku a já si jí špatně přebral... holt když někdo nepožádá jiné o gramatickou kontrolu, není se čemu divit.

2.) "Vyčetl jsi mu totiž i ty chyby, které tam nejsou." -- tak mi pověz ty další chyby! Ty mluvíš v množném čísle, povídej tedy, cituj je.


 Uživatel úrovně 0

Scorpion:
Možná bych tady neměl hájit autora ale myslím, že tvůj výčet chyb byl dost přehnaný. Vyčetl jsi mu totiž i ty chyby, které tam nejsou. Myslím zrovna některé věty, o kterých jsi tvrdil, že jsou nedokončené nebo nedávají smysl. Já bych to tedy považoval za normální věty... nevím co na tom vidíš. Jinak chyby v gramatice jistě uznávám. Ale stylistiku jsi teda trochu nevychytal.


 Uživatel úrovně 0

Po dlouhé sobě jsem dostal chuť na delší výčet chyb, třeba to k něčemu bude:


"Utíkám o holý život" - utíkáš, jako by ti za patami hořelo, ale o holý život se tak maximálně bojuje.

"Větve mě šlehají do obličeje jako biče a zanechávají mi na obličeji" -- opakuješ slovo "obličej"... druhé bych nahradil.... "na kůži"

"„Zatracený kořen“, pomyslím si" -- když si postava něco myslí, dej to do jednoduchých úvozovek

"Má na sobě bílou košili, vyšívanou květinovými vzory" -- bez té čárky

"napětí a očekávaná atmosféra" -- atmosféru nemůžeš očekávat.... spíše "atmosféra očekávání"

"Vojáci, povolal jsem vás dnes, kvůli hrozbě, jenž" -- bez první čárky a patří tam "jež" (- ženský rod, "jenž" by bylo u: "Tohle bude tvůj hrob, jenž budeš obývat po zbytek věků, pokud mi tohle ještě jednou napíšeš")

"myslel si že mi unikne" -- chybí čárka (VV podmětná)

"To mi připomíná že už jsem dlouho nepoužila magii" -- to samé

"Všichni se bavily" -- ale fuj

"Jedině já a přítel Cassilas, jsme zadumaně" -- bez čárky

"Oba nás tento živel přitahoval a vábil, jako ty můry" -- nejsem si jist, zda je můra tak blbá, že by vletěla k ohni... světlo jo, to je něco jiného, ale že by necítila žár?

"mě stačila" -- mně... 3. pád

"nejčastěji solené maso nebo čerstvou zeleninu" -- že by voják chroupal mrkev?

"Není to ovšem ledajaká zbroj, tahle zbroj" -- opakuješ se

"a pak se v bitvě pohybuji, rychle, jako gepard" -- bez těch čárek

"Poprvé za dlouhá léta, si něco přikládám na holou kůži" -- bez té čárky.... ona nenosila oblečení? To tam nezmrzla?

"Cítím se však zbytečně těžká a neohrabaná" -- Tak jak tedy může zbroj zvýšit rychlost?

"Cítím se však zbytečně těžká a neohrabaná" -- tvé použití čárek je nadmíru... podivné

"Naše, neohrožené mužstvo pomalu ztrácí formaci" -- viz předchozí

" vypětím všech sil vykryji druhou ránu jeho mečem, ovšem poloha, ve které jsem mě nutí upadnout." -- Heh? Nějak jsi nedokončil větu


"děšeně koukám na stříbrný hrot šípu, který projel mou zbrojí jako máslem a z větší poloviny uvízl v mém těle." -- Logika, anarione, logika. Když má v sobě někdo šíp a zůstal v tělě, jak se asi tak koukneš na to, že je hrot stříbrný?

"Když se vyškrábu na kolena a pohlédnu na své zubožené tělo, projede mým tělem vlna bolesti" -- no to je věta... přečti si jí ještě jednou

"Uslyším už jen praskání napínané tětivy" -- napínaná tětiva nepraská... maximálně tak praskne, když je špatná. Možná dřevo by mohlo nějaký zvuk vydávat...

Pár opakujících se chyb, hlavně v čárkách, jsem vynechal, to by bylo na dlouho.K povídce samotné:
Děláš jednu docela velkou chybu v ději, který by měl být rychlý... už na základní škole se učí, že pro rychlý děj, což boj je, se používají KRÁTKÉ ÚDERNÉ VĚTY ČI JEN VĚTNÉ EKVIVALENTY (to je: "Bolest!" například). Na konci tam máš šílený souvětí, který se pro složitost a chybějící čárky špatně čtou a vůbec to není svižné - to je asi největší chyba.

Dále se, hlavně v popisu lesa, uchyluješ ke klišé, zkus lepší přirovnání, něco originálního, tady jsem se docela nudil.

Jak již řekl Darian, nevymyslel jsi žádnou novou zápletku, nic nového, nic překvapujícího. Hodnotím za 2*, když to takhle bude pokračovat, budu přemýšlet o 1*.


 Uživatel úrovně 0

Mě se práce moc líbila, úplně jsem se do ní ponořil a klidně bych si přečetl další část. Nevidím v tom chybu. Nehledal jsem žádné stylistické ani gramatické chyby a během čtení jsem ani nenarazil na nic, co by mě nějak negativně zaujalo (to se nestává moc často). Jen bych možná později ještěsvé hodnocení snížil protože za tu dobu, co jsem práci četl, jsem nějak přestal uvažovat o jeho umístění. Asi bych toto dílo nedával do rubriky Hřbitov ale do ČaE. Ta temnota a smrt tasm moc nefigurují, spíš je zde hlavní postavou Cassilas, který je zde za hrdinu. Své hodnocení ještě tedy snížím vzhledem k umístění ale kdyby to bylo v ČaE tak dám jasných 5*... takhle jen 4*


 Uživatel úrovně 8

Tak, už by malo byť všetko v pohode. Ospravedlňujeme sa, niekedy nastávajú chyby aj v našom Matrixe.

Hodnoťte, prosím...