Hraničář

Rituály meče Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

RITUÁLY MEČE

Cílem rituálů není co nejvíce posílit chodcův meč, je posílit duševní vazbu mezi chodcem a jeho mečem. Chodec musí při rituálu něco obětovat nebo něco dokázat a odměna je na první pohled malá. Cesta rituálů je cestou osvícení.

Jeden rituál má několik cest jak jej vykonat, všechny jsou si podobné a pro souznění s mečem není důležité, kterou z cest si chodec vybere. Jednotlivým variacím se říká zaměření a každý rituál má svých několik jedinečných zaměření.

Jeden chodec a jeden meč mohou mít provedeny současně všechny rituály, ale každý rituál pouze jedenkrát ( s jedním zaměřením ). Nezáleží na pořadí vykonávání rituálů, mohou být provedeny v libovolném pořadí ( s výjimkou rituálu zapečetění, který musí být poslední ). Mentální vazba se utvoří nejen v meči, ale i v hraničáři. Jednou provedený rituál nejde nijak vzít zpět, pokud se tedy chodec jednou rozhodne pro jisté zaměření rituálu a vykoná je, již nikdy nemůže daný rituál projít jinou cestou ( resp. s jiným zaměřením ).

Používá-li chodec „cizí“ meč ( na který si již „zvykl“ ) a na meči jsou provedeny nějaké rituály, chodec to při nejbližší meditaci pozná a ví, zda jsou rituály stejného zaměření, jaké provedl kdysi on. Původních rituálů na meči je schopen použít pouze v případě, že daný rituál na meči je stejného zaměření jako rituál, jímž kdysi prošel i chodec. Chodec může rituál provést i na meči, který již byl vylepšen daným typem rituálu, ale musí se jednat o rituál se stejným zaměřením, jaký je na meči.

„Př.: Chodec Kyrre provedl na svém meči rituál krve se zaměřením boj proti skřetům a rituál magie se zaměřením transmutace kovu. Později nešťastnou náhodou o meč nevratně přijde. Kyrre po záchraně lesního království proti nekromantům z Deiye dostane jako odměnu meč svého mistra Gelu ( který mimochodem získal pro sebe lepší meč :-) ) – s rituálem krve se zaměřením proti nemrtvým a rituálem harmonie se zaměřením - boj s neviděnými. Kyrre může provést rituál se zaměřením boj proti skřetům a rituál harmonie se zaměřením boj s neviděnými, ale rituál krve nemůže provést, protože meč a chodec jdou jinou cestou ( resp. mají jiné zaměření ) a není možnost, jak by se navzájem přizpůsobili. Chce-li Kyrre provést závěrečný rituál zapečetění, musí mít všechny předešlé, což s mečem mistra nejde, musí si pořídit nový chodcův meč, aby jej mohl provést rituálem krve ( ale pak jej musí znovu provést i zbývajícími dvěma rituály ). Kdyby na meči Kyrreho mistra byl rituál krve se zaměřením proti skřetům, nemusel by Kyrre rituál provádět, protože na meči i na chodci by byl vtvořen stejný druh vazby.“

Následující tabulka zahrnuje potřebnou úroveň chodce a pořadí první sféry, ze které musí být vyvolán démon meče:

- úroveň chodce sféra démona
první rituál 10 3
druhý rituál 14 5
třetí rituál 18 7
rituál zapečetění 22 9

Při každém rituálu se chodec dostává do transu, každá směna transu stojí chodce 1 bod únavy ( vyjma rituálu zapečetění, kde 12 směn soustředění stojí jen 1 bod únavy ).

U rituálů může PJ vytvořit i jiná zaměření, měl by však dbát na vyváženost, aby bonus ze zaměření nepřevyšoval zlepšení z ostatních zaměření.

Rozhodne-li se jednou chodec vydat cestou rituálů, už nikdy nebude moci jeho pes získat další schopnosti dle pravidel PPE ( to kvůli tomu, že chodec nesoustředí tolik úsilí výcviku svého psa ). Když svého psa ztratí, bude si moct ochočit jen psa dle PPZ a nikdy se jeho pes nezlepší.

Rituál krve

Chodec může specializovat svůj meč na boj s jedním vybraným druhem nepřátel.

Porazí-li chodec význačného nepřítele, může se pokusit o tento rituál. Pomaže se krví nepřítele jako symbol jeho zdolání ( nebo jinak naznačí svůj triumf ). Během tří směn duševních cvičení a rituálů ( podobných jaké provádí při meditaci, akorát zaměřené na meč ) je rituál hotov.

Ale to neznamená, že je automaticky úspěšný. Na úspěšnost má velký vliv „nebezpečnost“ nepřítele. Jednalo-li a se o skřeta, kterého mu ještě pomohli zabít ostatní, je rituál na 99% neúspěšný. Jednalo-li se o draka, kterého nejvíce zranil chodec a navíc mu dal poslední ránu bude úspěch rituálu 99% ( vždy je dobré nechat 1% na vůli náhody ).

Orientační past ~ 5 – ROZ ~ rituál se zdařil / nic. Past by měl PJ vhodně upravit podle počtu příšer, podle zásluh chodce na jejich poražení a podle toho zda dal poslední úder ( nechávám plně v kompetenci PJ – rituál se bude provádět párkrát za hru, nejsou proto nutné podrobné pravidla )

Zaměření na třídu bestií

Sem spadají zaměření na magické tvory, na nemrtvé, na konstrukty, na draky, na lykantropy nebo na neviděné ( každé se počítá jako jiné zaměření ).

Pro tyto zaměření platí další podmínka, aby se rituál zdařil - sféra démona meče musí být minimálně první, ve které se nachází útočný démon proti dané skupině bestií.

Po úspěšném rituálu se démon meče bude chovat jako útočný démon proti dané skupině nepřátel, tzn. že pro boj s daným typem nepřátel bude bonus k síle zbraně za démona meče dvojnásobný ( až do celkového maxima SZ 21 ). Ale proti ostatním bude bonus k SZ poloviční ( pouze do maxima celkové SZ 11; zaokr. dolů ). Na kapacitu meče, magické schopnosti a kouzla nemá rituál vliv. Po úspěšném rituálu se vytvoří na čepeli žilkování, barva žilkování záleží na zaměření ( přenáší se na všechny transmutace kovu, ale na některých nemusí být patrné ):

zaměření na … lykantropy nemrtvéneviděné magické tvory draky konstrukty
barva žilkování stříbrné černé průhledné sv. modré červené tm. hnědé
min. sféra démona 3. 4. 5. 6. 7.8.

Zaměření proti rase nebo druhu

Sem spadají zaměření boje např. proti lidem / elfům / trpaslíkům / skřetům / jelenům / kobře plivající / atd. ( opět se jedná o několik různých zaměření rituálu ). Zaměření rituálu funguje pouze na 1 živočišný druh nebo na 1 rasu.

Funguje tedy na termity jako dělník, voják a královna ( jedná se o stejný druh, pouze jiné pohlaví nebo povolání ), ale ne třeba na hady jako kobra plivající a zlatulka ( jedná se o úplně jiný živočišný druh ).

Proti dané rase získává chodec bonus +1 do útočnosti. Proti danému nehumanoidnímu druhu +2 do útočnosti. Ostří na vnitřní straně dostane barevný nádech po krvi dané příšery nebo rase. Meč se po rituálu bude zaměřovat na jejich zranitelnějšími místa a způsobovat jim tak větší zranění.

Rituál harmonie

Před započetím rituálu musí být meč bez vady ( nesmí mít žádné zuby na ostří – lze použít rituál uspání popsaný u rituálu zapečetění ).

Přípravou k rituálu je měsíční trénink současně s mistrem chodcem a mistrem šermířem ( oba dva si musí chodec zaplatit a navíc mistra šermíře by mělo být těžké přemluvit, aby učil chodce ), jehož cílem je docílit větší harmonie mezi chodcem a jeho mečem - cílem chodce je splynout s myslí démona meče.

Poslední den výcviku tráví chodec sám, během celého dne nepoužívá žádné své speciální schopnosti či dovednosti, kromě ranní meditace. Jinak během dne relaxuje pohlouben do svých myšlenek a za žádnou cenu nesmí používat kouzla. Hodinu před půlnocí si sedne do kruhu svíček a dostane se do hlubokého transu. O půlnoci, kdy se dobíjí magenergie meče, rituál vyvrcholí a chodec otiskne do meče část své vlastní duše.

Chodci klesne množství magenergie, kterou získává pří meditaci, o tolik, jakou měl na úrovní o 1 nižší. Na oplátku získá s mečem nový bojový styl ( dle zaměření ). Je-li chodec zabit a je-li na něj sesláno kouzlo oživ mrtvého a mrtvý chodec má u sebe ( tzn. do vzdálenosti 2 sáhů o sebe ) meč s otisknutou částí své duše, snižuje se pro něj past o 3.

Zaměření: obrana proti fintě …

Zaměření musí být proti jedné konkrétní šermířově útočné fintě. Proti zvolené šermířově fintě má bránící se chodec bonus +1 do OZ a kouzlo zvýšení OZ má dvojnásobný účinek proti dané fintě ( až do maxima +14 ).

Zaměření: kryt

Po zakouzlení kouzla zvýšení obrany zbraně může chodec pomoci s obranou svému družiníkovi. Družiník si připočítá do svého OČ bonus za OZ chodcova meče. Chodec na to vyplýtvá jednu svoji obranu. Může to být použito i vícekrát za kolo.

Zaměření: prasátkový útok

Při útoku na protivníka, kterého zároveň oslepuje kouzlem prasátko má bonus +1 do ÚČ a to, když je nepříteli snížena iniciativa o více než 3 nebo má bonus +2 do ÚČ, když protivník má sníženu iniciativu o více než 6 ( chodec provádí výpady po oslnění protivníka ).

Zaměření: boj poslepu

Chodec zasahuje lépe protivníky které nevidí, má postih o jedna snížen ( a kumuluje se s kouzly typu najdi nepřítele a jinými bonusy. Minimální postih při boji na protivníka, kterého nevidí, je 1 ( postih nemůže být úplně zrušen ).

Zaměření: jisté sevření

Meč nezpůsobuje nositeli žádné zranění ani mu nemůže vyletět z ruky při seslání trojseku nebo dvou dvojseků v jednom kole ( na dvojek a trojsek nebo na dva trojseky v jednom kole to pochopitelně nemá vliv )

Zaměření: odraz dýku

U tohoto zaměření je jako pomocný mistr zloděj libovolného oboru místo mistra šermíře. Meč bude odrážet nejen hvězdice, ale i dýky. Odražená dýka bude mít SZ 1/+3 ( dýka má menší šanci zasáhnout, ale když zasáhne, je zranění díky razanci odražené dýky větší ). V jednom kole může být odražena jen jedna dýka, ostatní jsou normálně sráženy k zemi.

Zaměření sraz šípy

I u tohoto zaměření je pomocným učitelem mistr zloděj. Mohou být odraženy až 3 šípy v jednom kole ( za 9 magů ) a šance na jejich poškození je jen 20% ( meč sráží šípy vychýlením hrotu, nikoli sekáním do dříku šípu )

Rituál magie

Před započetím rituálu si musí chodec opatřit drahý kámen, dostatečně kvalitní a velký. Pro ověření, zda je kámen dostačující, provede malé cvičení. Do jedné ruky si vezme daný drahý kámen a do druhé svůj chodcův meč, pak se bude 1 směnu soustředit jako při používání mimosmyslové schopnosti a na konci mu démon odpoví, zda daný drahý kámen je dostačující pro rituál magie nebo ne.

Tento drahý kámen musí být neodnímatelně zakován do meče ( nejlépe do záštity ). Avšak prvně, musí chodec prve démona v meči uspat, toho docílí rituálem uspání. Ten provede tak, že bude meditovat s mečem v rukou a na konci meditace místo obnovení magnenergie chodec přemluví démona v meči, aby „usnul“. Démon bude neaktivní 0-5 dní ( 1k6 – 1; padne-li jedna, znamená to, že se uspání nepovedlo ), během kterých může být do meče zakován drahý kámen a také může být meč překován či přebroušen, mohou tak být vyhlazeny zuby na ostří, které snižovaly útočnost zbraně. Může se stát, že se doba uspání nebyla dostatečná na zakování drahokamu, to pak musí chodec uspávací rituál zopakovat. Rituál uspání se neřadí mezi tvz. velké rituály, protože může být vykonávám opakovaně a po jeho vykonání se nestane nic jiného než, že démon meče usne.

Je-li zakováno, chodec počká až se démon vzbudí a pak může začít s rituálem magie. Vyhledá se místo, kde je „větší“ tok magie ( může to být poblíž magického zřídla, sopky nebo i poblíž osob nebo předmětů s velkou magickou mocí jako magická univerzita, obchod s magickými svitky; hvozd apod. ). Pak se opět pohloubí do transu a po šesti směnách je rituál zakončen.

Tento rituál je zvláštní tím, že zpravidla nikdo neví, jakého zaměření se docílí. PJ ví, že to záleží na použitém vloženém kameni, pro který platí, že musí splňovat podmínky pro srdce artefaktu – co je srdce artefaktu a jaké jsou pro něj podmínky, postavě může prozradit nějaký Theurg. Cena kamene, jeho opracování a zakování do meče by se měla pohybovat kolem 1000zt.

Zaměření: větvička

( Ametyst – zelený kámen )

Kouzlo větvička stojí pouze 3 magy, ale o půlnoci se sama sesílá i bez vůle chodce, pokud je v meči dostatek magenergie. Chce-li chodec změnit podobu větvičky, sešle větvičku znovu a tato nová podoba se udržuje i při obnovovacím procesu o půlnoci.

Zaměření: najdi úhlavního nepřítele

( Diamant – čirý kámen )

Účinkuje až pro provedení rituálu krve. Pro druh nebo třídu tvorů na které je vykonán rituál krve se zvyšuje dosah kouzla najdi nepřítele na 90 sáhů a prochází i přes pevné látky. Chodec navíc bude podvědomě znát jeho/jejich polohu, počet a druh činnosti.

Zaměření: transmutace kovu

( Perla – bílý „kámen“ )

Místo transformace na stříbro se meč transformuje na mithril nebo titan ( záleží na tom, co je ve vašem světě častější ). Vlastnosti mithrilového/titanového meče jsou stejné jako stříbrného, akorát daný materiál je pevnější - na meči nemůže vzniknout zub ( 0% na poškození ). Zranitelnost D je zachována. Je možno vymyslet jiné kovy pro jiné drahé kameny.

Zaměření: poznej nepřítele

( Topaz – žlutý kámen )

Skrze meč může být sesláno nové kouzlo poznej nepřítele II. Toto kouzlo stojí 4 magy, ostatní parametry jsou stejné jako u kouzla poznej nepřítele. Oproti němu toto kouzlo chodci „doporučí“ nejideálnější konfiguraci meče proti danému nepříteli ( např. proti lykantropovi doporučí stříbro a oheň, na ohnivého draka doporučí ocel a led apod. )

Zaměření: mocný démon

( Rubín – červený kámen )

V hodu proti pasti ROZ, se démon počítá, jakoby byl zaklet ze sféry o 2 vzdálenější.

Zaměření: zásoba many

( Safír – modrý kámen )

Kapacita meče se zvýší o 2 magy, které se s půlnocí obnovují.

Rituál zapečetění

Má-li chodec a meč z každého předešlého rituálu jedno zaměření, může chodec provést poslední z rituálů – rituál zapečetění. Chodec si musí zjistit, jaké runové slovo je předurčeno pro něj a pro meč ( je totožné ). To lze zjistit od sféry Jésael ( 6. sféry nebo vyšší ) nebo z křišťálové koule. Theurgovi se po spojení se sférou dané runové slovo vryje do paměti a je schopen, je věrohodně reprodukovat jako šmírák pro zlatníka. Meč se nechá opět uspat rituálem uspání, u jílce se do čepele vyryje příslušné runové slovo ( může provést pouze mistr zlatník ). První 3 runy představují po jednom z rituálů a jejich zaměření. Další dvě runy představují „podpis“ theurga, který rituál zapečetění vykoná a poslední dvě runy představují majitele meče ( mohou to být iniciály nebo jiné 2 charakterizující runy ). Runy představují druh písma, které je starobylejší a honosnější než obyčejné písmo ( může to být např. písmo bohů; zapomenuté písmo; písmo elfů; písmo kouzelníků – záleží svět od světa ). Vyryté runy se nakonec zalijí/zatepají vzácným kovem ( měl by být dražší než zlato – mithril, platina, kergar – opět záleží na vašem světě ).

Po probuzení démona se provede samotný rituál zapečetění. Chodec jej vykoná spolu s theurgem ( to může vést k velkému nesouhlasu ze strany theurga, který nechce „čumily“ u své práce ). Theurg pomocí astronu požádá sféru, ze které je démon meče, nebo vyšší, aby démona více svázala s chodcem ( démonovy může být i přiklet z vyšší sféry ). Chodec je mezitím ve stavu meditace. Démon se po úspěšném rituálu chodci „otevře“, může mu povědět některé náznaky ze svého života, jeho starosti, jeho myšlenky a pocity vůči světu. Meč může začít do chodcova počínání mluvit, ale jinak jeho činy nijak neovlivní ( nemůže neuposlechnou chodcovy příkazy ). Démon má jen střípky znalostí, které měl za svého života a vůbec nemá znalosti sfér. Mezi chodcem a jeho mečem tak může vzniknout velmi pevný svazek, jako láska a přátelství ( u dobrých postav ) nebo nenávist a pohrdání ( u zlých postav ). Chodec si tak může se svým mečem povídat, děje se to na myšlenkové úrovni a nikdo nemůže ani kouzly tento hovor odposlouchávat. Avšak občas se může stát, že se chodec zapomene a bude hovořit se svým mečem nahlas, to se pak okolostojící lidé nemusí stačit divit. Démon meče zná většinu věcí, které zažil, když ještě byl na tomto světě jako smrtelník, ale většina jeho vzpomínek se s časem vytrácí ( „rozmazává“ ). Nezapomeňme, že i démon by měl mít svůj charakter. Také není vyloučené, že zákonně dobrá postava bude mít démona se zlým přesvědčením nebo naopak ( démon pak může působit jako „svědomí“ nebo jako „ďábel svůdce“ ). Pro některé chodce může být další duše natolik trýznivá, že zešílí nebo meč zahodí.

Kalidor kdysi býval vládcem mocné, dávno zapomenuté říše. Vládl pevnou rukou, byl rozhodný, mluvil jen když bylo třeba a byl tak trochu závistivý. O několik epoch později chodec Kyrre provedl všechny rituály meče, včetně rituálu zapečetění. Tu se mu jeho démon meče představí jako slavný vládce Kalidor. Démon si bude pamatovat, že jeho manželkou byla Sonja a že kdysi než se se svou ženou zasnoubil musel ji porazit v souboji. Ale už si nevzpomene na takové „nedůležité“ věci jako jaký byl tehdy letopočet, jak se jmenovala jeho říše a jaké historické události jeho vládu provázeli.

Kyrre někdy později se bude v hospodě chvástat jak zabil draka, když v tom se mu začne v hlavě ozývat: „Jen se nenaparuj, byl jsem to já, kdo mu proklál srdce a ne ty!“

Nebo někdy, když se bude Kyrre moc dlouho rozmýšlet ( démon cítí všechny myšlenky svého nositele ), může démon Kalidor začít radit: „To je přece jasné, jdi pořád za nosem. Nezastavuj se, vždyť je tam jen jeden bazilišek, tak zavři oči a zabij jej, ne? Ty jsi ale nemehlo, být na tvém místě, už bych jej dávno zabil. Co se to s tebou chlape děle, nějak kameníš! Kyrre, co se děje? Já to tak nemyslel!

Na zapečetěný meč si nemůže zvyknout jiný chodec, protože démon je tak svázaný se svým původním pánem, že si na jiného pána není schopen zvyknout. Po smrti chodce démon opouští meč, i před vypršením doby, po kterou by měl být zaklet do meče ( uprchne za 1k6 dní od smrti chodce ). Démon je zakletý na dvojnásobnou dobu, než podle Theurgovy tabulky a kdykoli před vypršením tohoto času i po vypršení může být tentýž démon znovu zaklet.

Poděkování

  • zerafelovi a Legarovi za přínosnou pomoc v MS
  • spolubydlovipotejovi za gramatickou a slohovou korekci

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Pěkné...dal bych 4,5 ;-)


 Uživatel úrovně 0

Chtěl bych mít nápady jako ty. Podle mne je to perfektně promyšlený a okamžitě použitelný. Smekám


 Uživatel úrovně 0

No, já ti k tomu držím palce.. Protože si myslím, že máš na to, aby jsi s tímhle tu OHZDu získal.. Držím.


 Uživatel úrovně 5

Upřímně fandím tomuto dílu k Ohyzdě, neboť si myslím, že kvalitativně daleko, vysoko a široko předčí toho pejska o patro níž. Teď už s tím moc nenadělám, nicméně říkám k tomu i svůj komentář.

Máš tak 60% k výhře. I když ruka uživatele je nevyzpytatelná :o/

Takže bojuj až do konce - a někdy i déle :o)


 Uživatel úrovně 0

anarion:pokulhává myslím vzhledem k nápadu-který jak už jsem řekl považuji za dobrý, tutíž to neznamená že je špatné, ale že to mohlo být ještě o kousek lepší.
Fenqel:1hvězdička je za nápad, a 1 za Rituál krve který se mi ze všech líbil asi nejvíce.
Folcwine:Funkce pyroforovích kamenů je jiná než u těch tvých, tudíž opsané neber doslovně, nýbrž obrazně-mě totiž příde (subjektivní pohled na věc ) už ten nápad okopírovaný.

Takže to potom vypadá takhle:
-1spracování proti nápadu
-1přesílení (úhel pohledu)
-1kameny-pyrofor PEE

Dodatečně ke kamenům: Ty tady máš u rituálu magie že si vybere drahý kámen který jeho meči umožní zlepšit schopnosti v jeho meči (zaměření větvička atd.) u pyrofora je sice nezlepšuje, ale přidává to je pravda podstatný rozdíl. Leč stále se nemohu zbavit pocitu, že už ten nápad jsi ač třeba nevědomě opsal.

Všem s úctou Shardack


 Uživatel úrovně 5

Shardack:
Pyroforovi kameny se zabývají úplně něším jiným. Mohl by jsi mě konkrétně říci, které pasáže jsou opsané?
Já nepohrdnu zápornou kritikou - protože ta odhaluje nejvíce chyb. Nestyď se a zkus nám povědět v čem dle tebe zpracování pokulhává.
Občas se tu vyskytnou lidé, kteří střílí hodnocení od boku, doufám, že ty nejsi jedním z nich a své hodnocení jsi schopen obhájit.

P.S.: Děkuji Fenqelovi a anarionovi za podporu, když jsem byl dlouhodobě offline.


 Uživatel úrovně 0

Shardack: Tak počkej, tohle není normální vysvětlení. Možná si řekneš, proč se do toho pletu, ale jen by mě zajímalo, proč někdo hodnotí tak, že to absolutně vychází z průměru (na tom není nic špatného - za podmínky, že to pak náležitě osvětlí) a to dělá mnoho lidí. Jen prostě ohodnotit to jako podprůměrné dílo proto, že pokulhává zpracování, se kterým, tady nikdo moc problém nemá. Prosil bych o lepší vysvětlení.


 Uživatel úrovně 8

Shardack: Pokulhává??? Mohl by jsi to prosím vysvětlit?


 Uživatel úrovně 0

Nápad je velmi dobrý, ale spracování trošku pokulhává. Navíc to s těmi kameny mi příde trošku opsané z PPE, z pyrofora. Nehledě nato by byl podle mě chodec s touto schpností poněkud přesílený. S úctou Shardack.


 Uživatel úrovně 5

zerafel:
Pokud si chodec zakouzlí rychlost a v následném kole zvýšení obrany zbraně ( s cílem pomoci spoludružiníkovi ) a dvojsek nebo trojsek, pak jediným postihem bude ztráta jedné obrany pro vlastní obranu. Toto je však velmi magově náročné a tato situace nebude natolik častá. V normálním případě chodec při skrytí družiníka ztratí vlastní obranu a další nemá, tudíž má postih -3 za OZ ( zde jsou vyplývající postihy - to samé stručně je i v díle ).

Původně uspávací rituálů byl zamýšlen jen pro uspávání meče s nimž chodec vykonal alespoň 1 společný rituál. Při zkracování jsem zmínku o tom vypustil. Když se na to dívám zpětně, tak to ani tak moc nevadí. Pokud jsi schopen nepozorovaně vzít cizí meč, tak si jej můžeš nechat ( a soupeř pak žádný meč nemá ). Jestli se budeš zdržovat třísměnnou meditací s mečem, aby jsi uspal démona a pak meč vracet na původní místo je to jen tvá věc. Chodec pozná, že už v jeho meči není zaklet démon ( nebo se tak jeví == démon je uspán ), pokud si se s ním pokusí spojit ( stačí si s mečem jednou švihnout, stačí pokusit se zakouzlit nějaké kouzlo nebo pokusit se přelít magy.

zdraví slaboch Folcwine

P.S: zerafel; anarion: odpovědi na další body hledejte v poště