Hraničář

Druidský kruh Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 26

PROLOG

Kořeník Jabůrka byl už postarší druid. Znal les jako málokdo, zestárl v jeho službách. Největší překvapení jeho života ho čekalo jedno podzimní ráno, kdy na prahu svého srubu našel sedět chlapečka. Mohlo mu být něco kolem čtyř let, ale mluvit neuměl. Žvatlal pořád jen jediné slůvko: "Lístek".

DRUIDSKÝ KRUH

Kruh druidů... pouhé divadlo nebo mocná zbraň?

Jabůrka se chlapce ujal. Nic jiného mu ani nezbylo, pokud nechtěl drobečka odsoudit k jisté smrti. Časy byly nebezpečné. Chlapec byl asi z některé vypálené vesnice v okolí. Zuřila válka. Podle jeho žvatlání, které se ovšem jak léta plynula změnilo ve slušnou řeč, mu jabůrka dal jméno Lístek. Na druida, kterým se chlapec měl stát, to nebylo špatné jméno.

Nad touto otázkou se asi pozastavují mnozí. Má druidský kruh nějaký "reálný" smysl nebo je jen jakousi hrou, respektovaným divadlem? Zčásti je pravda obojí. Druidský kruh působí navenek jako tajemné společenství skrývající jakousi pochybnou sílu a vyžívající se v různých obřadech. Na druhou stranu, kruhu nelze upřít, že určitou moc má. Jen ovšem málokdo tuší jakou.

V tomto příspěvku jsou sice podána jakási pravidla, ale obrovský kus práce je na PJ, protože vnitřní vztahy kruhu, tedy to co kruh dělá kruhem, je především záležitost roleplayingu.

Kdy je druid členem kruhu?

Lístek rostl jako z vody. Už dobře znal blízké okolí Jabůrkova srubu a byl by zašel i dál, ale Jabůrka mu to nikdy nedovolil. Lístka zajímalo, kde bydlí ostatní druidové. Občas některý zašel za Jabůrkou, na sobě pečlivě vyčištěné roucho a i Jabůrka se vždy v tyto dny oblékl lépe. Pak spolu vždy někam odešli a Lístek nesměl celou noc ze srubu. Otázky mu nedávaly spát a stále víc a víc dorážel na svého pěstouna a učitele svými dotazy. Tak se jabůrka jednoho dne odhodlal povědět Lístkovi víc o druidech a jejich společenství. Od toho dne nastoupil Lístek základní druidský výcvik.

Členem kruhu se může stát kterýkoli drudi, který o to požádá, a kterého přijmou ostatní druidové. Žádost je důležitá, protože členství rozhodně není automatické a souhlas druidů je rovněž nutný, neboť kruh je cosi soukromého, intimního, do čeho si každý nenechá mluvit jen tak někým. Je potřeba poznamenat, že druid může nažívat ve hvozdu aniž by byl členem kruhu a byl kvůli tomu nějak perzekuován. V jednom hvozdu může být maximálně jeden druidský kruh.

Konkrétní pravidla pro přijetí do kruhu záleží na PJ, protože jsou v každém hvozdu jiná. Většinou se však posuzují zásluhy a životní zkušenost. Málokdy se jedná o nějakou zkoušku fyzické a psychické zdatnosti.

Etika a znaky kruhu

Po prašné cestě v palčivém slunci kráčel poutník v zeleném. Byl zjevně nesvůj. Mimo stín stromů nebyl už léta. Jabůrka poslal, ač velmi nerad, svého žáka a chovance mimo téměř rodný hvozd na zkušenou. Lístek putoval několik týdnů, než nalezl jiné druidské společenství. Druidi tam nechodili v hnědé a bílé, jako u něj doma, ale v temných odstínech zelené. Lístka už unavovalo dlouhé putování, takže uvítal nabídku u cizích druidů nějakou dobu zůstat.

Toto je část navenek nejviditelnější. Zde je hlavní díl práce na PJ. Já nabízím jen několik příkladů:

Druidi Březového hvozdu žijí v mírném pásmu kolem řeky pramenící někde v teplejších krajinách. Klima jejich hvozdu je tedy příznivé. Lesík je dobře ošetřovaný, nájezdnící kdesi v dáli. Není třeba se znepokojovat. Tomu odpovídají i znaky kruhu. Obřadní roucho je tenké a čistě bílé, druidi nosí na sněmy jako zbraně jen zlaté srpy a nikdy nenosí jakoukoli zbroj.

Naproti tomu druidi Dubového hvozdu to mají těžší. Klima je u nich drsnější a hvozd neustále čelí nájezdům skřetích hord. Na sněmy tedy chodí druidi nikoli ve lněných rouchách, ale podstivých kožených kazajkách. Zlaté srpy samozřejmě nosí, ale díky permanentnímu nebezpečí se stalo nepsaným zákonem nosit jako část svého obřadního úboru i luk, který si pro tuto příležitost nějak vyzdobí. U nižších druidů žijících na okraji hvozdu se očekává zbroj pomalovaná válečnými barvami.

Jinými slovy, PJ vezme v úvahu strategickou a klimatickou pozici hvozdu a z ní podobným způsobem utvoří etiketu toho či onoho kruhu.

Hierarchie kruhu

Pro pozdější orientaci je potřeba si hned na začátku ujasnit několik pojmů: Hlavní druid též velkodruid, nejvyšší lesní kněží atp. - je druid na vyšší, než 25. úrovni. Žádný kruh bez někoho takového nemůže vzniknout a tento má v kruhu obzvláště význačné místo.

Vyšší druid - je druid na vyšší, než 16. úrovni, který není hlavním druidem. Vyšší druidi jsou jakési gró každého kruhu. Mohou využívat všech jeho výhod.

Nižší druid - je druid na nižší, než 15. úrovni. Je sice členem kruhu, ale nenosí všechny jeho odznaky a nemůže využívat všech jeho výhod. Kromě druidů se mohou dočasně členy kruhu stát ještě takzvané čisté osoby. Kruh takovou osobu přijímá, pokud mu může být užitečná a je vhodné ji "napojit" na komunikační cesty ve hvozdu. Většinou se tedy jedná o hraničáře nebo o telepaty od přírody. Potom pro ně platí komunikační zvýhodnění kruhu, a pokud se zúčastní svátku nebo obřadu, mohou dostat čtvrtinu bonusu, který by odpovídal druidovi na jejich úrovni (čili většinou nic moc).

Lesní kouzla

Strážní druid se na kraji lesa zadíval do otevřené krajiny. Byly obnoveny už dávno zapomenuté hlídky. Množily se nájezdy gobliních hord na hvozd, a pokud byli druidi předem varováni, mohli jim lépe čelit. Ale dnes to nevypadalo na vzrušivou noc. Bylo bezvětří, měsíc v úplňku... Náhle si strážný uvědomil, že slyší nějaký šramot. Tak blízko se někdo dostal a on ho neviděl!

"Stůj!"

"Jen klid, příteli." Ozvalo se ze tmy.

Ten někdo hovořil hlubokým hlasem, který rozhodně nepatřil žádnému goblinovi.

"Kdo jsi?"

"Druid tohoto hvozdu."

"Kdo byl tvůj učitel?"

"Starý Jabůrka."

"Tak pojď dál, ale mám pro tebe smutnou zprávu. Starý Jabůrka byl nedávno zabit."

"Vím to... Občas mám sny... Zaujmu jeho místo v kruhu."

Platí, že členové kruhu spolu mohou sesílat kouzla zanesená v pravidlech jako "hromadná" s následnými zvýhodněními: Každý nižší druid, který je členem kruhu snižuje potřebnou magenergii o 5 magů, každý vyšší druid o 10 magů a velkodruid dokonce o 20 magů.

Kromě tohoto zvýhodnění, mohou druidi jakožto kruh sesílat ještě několik nových kouzel. U všech by byla kolonka "hromadná", ale může je sesílat i jednotlivec pokud je členem kruhu. Platí i dále pro bojová kouzla."Střežený háj"
Magenergie: 75 magů/den
Vyvolání: 3 hodiny
Četnost: 1x za čtvrtletí

Název je poněkud zavádějící. Nemusí se jednat přímo o háj. Kouzlo působí na plochu jedné lesní tišinky (tj. místa ne většího, než tak 30 sáhů čtverečních, které je jasně vymezeno přírodními překážkami). Z tohoto místa se stane nejstřeženější místo ve hvozdu. Sedm stromů kolem něj bude proměněno ve spící Velké zlé stromy, které se probudí a začnou být aktivní, pokud do střeženého háje vstoupí jiná osoba, než druid kruhu."Uhas lesní požár"
Magenergie: 100 magů
Vyvolání: 1 směna
Četnost: 3x za den

Pokud kruh sesílá toto kouzlo, v okruhu jedné míle od sesílajících klesne pravděpodobnost rozšíření požáru o 30%. Pokud by se v daném okruhu navíc nějaký požár nacházel, jeho zbývající doba hoření se zkrátí na polovinu.

Obřady a svátky

...a tak se o letním slunovratu stal Lístek právoplatným členem druidského kruhu svého hvozdu. Nejvyšší druid mu podal zlatý srp a obřadní hůl a... a pak byl obřad zrušen kvůli nájezdu goblinů.

Druidské obřady a svátky kromě všudypřítomné přírodní mystiky poskytují svým účastníkům následující výhody.

Po každém úspěšném (tedy dokončeném) obřadu, získává druid z kruhu, který se ho účastní speciální bonusy v podobě magenergie a životů navíc. Ty se mu samy obnovují o každé půlnoci, ale jejich denní "dávka" postupně klesá.

Nejdříve je nutno stanovit "Základní bonus". Pro nižšího druida je toto základní číslo rovno 20 pro životy a 40 pro magy. Pro vyššího druida 35 pro životy a 70 pro magy. Velkodruid si může přijít až k 50 životům a jednomu stu magů.

První opravu učiníme podle významnosti svátku. Existují svátky Významné a Malé. Významné jsou obě rvnodennosti a slunovrat, méně významné jsou úplňky nebo různá zajímavá astronomická data (konkrétně závisí na PJ). Oprava pro Významný svátek je 100% (tedy žádná změna), oprava pro Malý svátek je 35% (tedy něco pře třetinu původní části).

Další oprava je podle toho, kolik druidů se obřadu účastní. 4% za každého nižího druida, 6% za každého vyššího druida, 15% za velkodruida. Poslední oprava zohledňuje jak velká část kruhu je přítomna. Tato oprava chrání malé kruhy, které se ovšm lépe sejdou celé, od znevýhodnění vůči velkým kruhům, které se ovšem naopak celé sejdou málokdy. Procentová část je rovna sešlé se části, tedy, pokud se sejde čtvrtina kruhu, dostanou druidi jen čtvrtinový bonus (25%). Navíc, pokud není přítomen velkodruid, bonus se ještě snižuje o dvacet procent. Zručný počtář si tím pádem jednoduše spočítá, že při určitém malém množství druidů nelze obřad vůbec vykonat.

Po všech opravách základní hodnoty dostane tedy druid svou porci energie navíc. Z ní ztracené magy nebo životy se samy v plném počtu obnoví o každé půlnoci, ovšem za každý den, který uplynul od obřadu, se snižuje o 4 magy a 2 životy.

Příklad: Kruh se jako každý úplněk sejde, aby ho společně uctili obřadem. Naším hlavním hrdinou je nižší druid, tedy základní údaje pro nás jsou 20 životů, 40 magů. Hned na začátku z nich zůstane jen 35%, protože se jedná o malý svátek (7 životů, 14 magů). Obřadu je přítomno šest nižších druidů, čtyři vyšší druidové a velkodruid (63% 4 životy, 9 magů). Kruh je zde ovšem skoro celý chybí jen dva druidi ze třinácti (85%, 3 životy, 8 magů). Náš nižší druid tedy nakonec bude o 3 životy a osm magů silnější, což mu vydrží asi jen den po obřadu, ale co by taky jeden čekal od prostého úplňku. O slunovratu bude veseleji...

Je zde spousta možností pro vymyšlení ještě mnoha dalších kouzel. Tohle mají být spíš návodné příklady.

Boj kruhu a komunikace kruhu

Druidi v kruhu samozřejmě mají mezi sebou zvýhodněnou komunikaci. Pokud spolu komunikují dva členové kruhu pomocí telepatie, dřevěné překážky nehrají roli, kamenné a ocelové mohou být až trojnásobné a vzdálenost dvojnásobná.

Taky tu samozřejmě máme nějaká ta kouzla:"Uzavření hranice"
Magenergie: 50 magů za míli a den
Četnost: jednou za měsíc
Vyvolání: 2 směny

Tímto kouzlem mohou členové kruhu "uzavřít" hranici hvozdu. Neviditelnou bariérou bude zadržen každý inteligentní tvor, který není druidem kruhu. Pokud by chtěl násilím projít, bude si házet proti pasti Sil - 13 - projde/1-3."Šílení zvířat"
Magenergie: 500 magů
Četnost: 2x za rok
Vyvolání: 1 směna

Šílení zvířat je velmi mocné kouzlo. Všechny šelmy v okruhu deseti mil od sesílajících posedne jakési bojové šílenství a budou se hnát na nepřítele, kterého druidi označí (tento nesmí být dál, než 3 míle a druidi musí znát jeho přesnou polohu.

Šílení zvířat je pro hvozd sebezničující kouzlo, takže postihy za jeho seslání jsou obrovské. Hvozd se o 250 magů probudí, všem sesílajícím druidům klesne pravděpodobnost úspěšnosti lesních kouzel na 80% (získat zpět ji mohou obvyklou cestou)."Lesní vlna"
Magenergie: 15 magů/sáh
Četnost: 5x za den
Vyvolání: 2 kola

Druidi naprosto ztotožnění s hvozdem za pomoci společného vědomí kruhu, mohou podle svých momentálních potřeb částečně hvozd i měnit. Kouzlo Vlna nejde sesílat, pokud je hvozd na stupni probuzení I (je tedy potřeba, aby byl trochu probuzen). Druid může pomocí tohoto kouzla "naskládat" do cesty svým nepřátelům nevinně vypadající překážky (padlý strom, pařezy atp.) Pokud se na nich rovnou nepřizabijí, náročnost terénu stoupne o 10 (pro účely armád o 4).

EPILOG

Hvozd Lístkovi život zachránil a Lístek to hvozdu v den svého přijetí do kruhu životem splatil. Zemřel s gobliním palašem zaseknutým do obřadní řízy.

Děkuji všem, kteří mi pomohli v Moudré sově. Zejména deshimu.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

je to velice zajímavé a obsáhlé je sice uzavřené hlasování ale já dávám za 5*


 Uživatel úrovně 0

všichni dobře vědí že druidi jsou sice samotáři,ale o svátcích Beltainu vždy zapalují společně ohně..takže i ve světě drd musí mít nějaké "srazy" takže mi to připadá reálné..to šílení zvířet se mi velice líbí a jen si zkouším představit, jak někdo proti nim stojí..MUHIHI..škoda že nemůžu hlasovat, ale každopádně za 5 *


 Uživatel úrovně 0

To se mi líbí škoda že je uzavřené hlasování.


 Uživatel úrovně 0

zajímavé a propracované. Kdyby nebylo uzavřené hlasování, dal bych 5


 Uživatel úrovně 0

Salem:Nevím jak je to v tvém světě,ale u mě jsou druidi uzavřená společenství,spíš se jako samotáři jeví okolnímu světu


V popisu kouzla je že budou zmateny všechny Šelmy,takže situace kdyby vedle sebe běžela kachna s vlkem mi nepřijde moc pravděpodobná :-)


 Uživatel úrovně 0

Zajímavé.. Je to dobře propracovaná druidská hierarchie...

ovšem..moc mi to nesedí.. Druidi jsou většinou samotáři a tak je dosti nepravděpodobné, že by tvořily taková společenství o tolika členech....

Dále se mi moc melíbí to ,,šílení zvířat´´
To je ten druid zmnate, takže útočí na ty, co jim příjdou nebezpeční (tedy označení)?? Nebo je podvědomě ovládaj druidi a dávají jim příkaz zaútoit na nepřítele??
A jsou ty zvířata v nějakém tranzu??? Co kdyby spolu po boku bojovala kachna a vlk??? To ten vlk nezaútočí???

Jinak se mi to líbí.... Zdraví

Salem


 Uživatel úrovně 0

Super námět,
může neviditelnou stěnou projít i nějaký příznivec kruhu,kterého řekněme doprovází nějaký druid?(např. jen snížit past atp)


 Uživatel úrovně 0

Pěkně propracované


 Uživatel úrovně 0

Pěkně propracované


 Uživatel úrovně 5

Ako vidim mame predsa len na serveri ludi co robia dobre prispevky ... len tak dalej Master a zelam ti vela OHYZDOV :-)

Velmi zaujimavy clanok za ktory by som dal 5*

NOEH