Dovednosti

Ovládání davu Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Obtížnost: Těžká

Ověřování: Každou hodinu ovládání

Totální úspěch:

Dav reaguje přesně tak, jak si Ovládající přeje. Zuří, uklidňuje se, běží na hrad osvobodit vězně, dobývá Bastilu, vyhazuje z oken konšele... Navíc je veliká šance, že si nikdo neuvědomí, kdo toto hnutí vyvolal (pokud si to Ovládající vyloženě nepřeje). Dav provede i úkony, které jsou proti jeho původnímu záměru (tedy dav, který se vydal zabít všechny generály se rozejde, popřípadě je bude chránit, dav vojáků prchajících z hradeb v hrůze se na hradby vrátí a bude je bránit...). Může dojít i ke zfanatizování davu.

Úspěch:

Dav bude jednat podle přání Ovládajícího, ovšem jen velmi neochotně bude konat proti svým původním záměrům. Dále je velká šance, že bude Ovládající odhalen. Ke zfanatizování davu nedojde, maximálně k mírnému posílení záměru v případě shody Ovladatelova a davového záměru.

Neúspěch:

Dav nereaguje na pokyny Ovládajícího, není mu kladně nakloněn, v případě otevřeného ovlivňování (proslov) může být Ovládající vypískán. Je téměř jisté, že bude Ovládající dříve či později odhalen.

Fatální neúspěch:

  1. V případě otevřeného ovlivňování dav zaútočí na řečníka (Ovládajícího) a jeho doprovod, začne jednat naprosto jinak než si přeje Ovládající (uklidňovaný dav se ještě více rozzuří, dav, který měl být rozzuřen přesměruje svůj hněv na Ovládajícího. Dav, u kterého měla být vyvolána panika se začne uklidňovat a uvědomovat si, kdo za to může, posléze nejspíš napadne Ovládajícího.

  2. V případě skrytého ovládání je Ovládající okamžitě odhalen a zlynčován davem, mohou se o něj začít dokonce zajímat i tajné služby. Dav se také začne chovat naprosto jinak než zamýšlel Ovládající.

Popis:

Tato dovednost je velice užitečná zvláště pro zloděje a všechny, kdo žijí a operují ve městech. Spočívá v napojení se na mysl davu a její ovládání. To může probíhat dvěma způsoby: Otevřeným ovlivňováním nebo skrytým ovlivňováním, čili šeptandou.

Otevřené ovlivňování: Ovládající si například stoupne na vyvýšené místo a snaží se ovlivnit dav svým projevem. Je to snazší a spolehlivější způsob ovlivňování Ovšem řečník je vystaven nebezpečí, je totiž zřejmé, kdo se snaží dav ovlivnit. Takže se může stát cílem atentátu, nebo zájmu strážných.

Skryté ovlivňování: takzvaná šeptanda. Ovládající je skryt v davu a šíří kolem sebe nenápadně informace a fámy, jimiž řídí dav. Není to způsob tolik úspěšný, ale je o mnoho bezpečnější, Pokud se ovšem vše vydaří. Je -li ovládající odhalen, bývá brán jako špion, rozvratník, případně diverzant. Pokud se snaží ovládat dav k činům, které se protiví jeho původnímu záměru a je prozrazen, může si být jist, že nevyvázne se zdravou kůží. Obecně je nejvýhodnější kombinace obou variant.

Technické údaje: Davem myslíme shluk osob o větším počtu než 9.

Samozřejmě existují faktory ovlivňující úspěch pozitivně i negativně. Zde uvedu jejich seznam a jejich vliv na úspěšnost. (Pozn.: všechny opravy se týkají hodu, tzn.: Skryté ovlivňování davu o 500 členech bude mít celkový postih -6, tedy: past, hod k10 - 6)


Způsob ovlivňováníBonus/postih
Otevřené ovlivňování 0
Skryté ovlivňování -3
Velikost davu:
10-100 lidí 0
101-1000 lidí -3
1001-10000 -6
10001+ -12
Pomocníci v davu
Za každého pomocníka +1
Obecná pověst Ovladatele(rozhodně PJ)
Velká příznivá +6 (Oblíbený, velmi známý, přijímaný kladně všude v dané oblasti. Pro lidi je čest pozvat ho na pití)
Střední příznivá +3 (Středně známý, oblíbený, má i své stinné stránky, ale obecně brán jako velmi příjemná a přínosná osobnost)
Malá příznivá +1 (znám spíše v menším okruhu, obecné povědomí spíše kladné, není brán jako cizinec.)
Žádná -2 (neznámý, je na něj pohlíženo s nedůvěrou a trochu s pochybami.)
Malá nepříznivá -1 (známý v menším okruhu lidí, nepříliš oblíbený, ovšem obecně považován za našince.)
Střední nepříznivá -5 (Známý padouch, neoblíbený, obávaný, nebo jednoduše nepochopený. Může, ale nemusí mít na svědomí to, co je mu přisuzováno. Například dívka považovaná za čarodějnici. Lidé se ji vyhýbají)
Velká nepříznivá -10 (Všeobecně nenáviděná osoba, bez ochranky vyjít ven mezi lidi je pro ni bezmála rozsudkem smrti. Lidé ji buď na potkání lynčují, nebo před ní utíkají. Snaží se ji vyhnat či zlikvidovat.)
Záměr davu (číslo před lomítkem platí , pokud je záměr Ovladatele v souladu se záměrem davu)
Velký +6/-6 (pohnutky jako krevní pomsta, bídné sociální podmínky, náboženské pohnutky...)
Střední +3/-3 (obecná nespokojenost, sociální podmínky a podobně)
Malé +1/-1(obecná nejistota, nervozita, nepříliš silné pohnutky)
Žádné +0 (dav u popraviště neznámého zlodějíčka a podobně)

Zvláštní případ: Ovládání jednoho davu dvěma Ovladateli protichůdných záměrů.

Probíhá jako boj, jehož jedno kolo probíhá cca jednu směnu. Oba si započítají veškeré bonusy a postihy a hodí si. Ten, kdo přehodí pasto více než druhý, zvítězil. Ovšem pokud hodil totální úspěch, nepočítá si ho, ledaže by se rozdíl mezi jeho a soupeřovým hodem rovnal šesti a více. Pokud jeden ze soupeřů přehodí a druhý nepřehodí, nastává pro poraženého automaticky fatální neúspěch.

PŘÍKLAD: Sicco Alvus se snaží ovládnout dav padesáti měšťanů, kteří táhnou na radnici, aby ji zapálili. Snaží se je od tohoto záměru odradit, a to veřejně. Ovšem dav již je ovládán lupičem Ralskim, který hodlá zmatku využít k vyloupení pokladnice. Dav ovládá skrytě. Alvus je ve městě známý, ovšem nepříliš oblíbený (PJ rozhodne o střední nepříznivé pověsti) Ralski je znám jen málo, ovšem zato jako správný chlapík, se kterým je radost posedět a který má pro chudáka vždy dobré slovo (malá příznivá pověst). Alvus začne řečnit a Ralski proti němu bojuje šeptandou. Alvus má Ovládání davu na stupni Velmi dobře (je tak trochu politikem a je v tomto umění zběhlý) Ralski má ovládání davu na stupni Dobře. Nyní si spočtěme jejich postihy a bonusy

Alvus: +0 (ovládá veřejně) +0 (počet měšťanů) -5 (střední nepříznivá pověst) -3 (měšťané už byli rozhodnuti radnici vypálit kvůli snižováním svých práv konšely) to nám dává: Past -1, hod k10 - 8

Ralski: -3 (ovládá skrytě) +0 (počet měšťanů) +1 (malá příznivá pověst) +3 (měšťané chtěli radnici podpálit už předtím kvůli omezením várečného práva pro dolní město) to nám dává: Past 2, hod k10 + 1. Nyní si oba dva hodí

Alvus hodí 8, což znamená že jeho výsledný hod je 0 a svou past přehodil o 1

Ralskimu padne na kostce 10, výsledný hod 11, přehodil svou past o 9.

Rozdíl je vyšší než 6, pro Alvuse tedy nedopadne tento proslov dobře a bude muset dlouho prchat, aby neskončil se sekerou v hlavě nebo aby se nehoupal na nejbližší lucerně. Měšťané se ještě více rozzuří a jakmile si to vyřídí s Alvusem, vrhnou se na radnici, Alvusův dům i domy ostatních konšelů.

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 14

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Myšlenka je to rozhodně dobrá a v DrD ji jen okrajově zabývá jedno kouzelnické kouzlo a skupina chodeckých. Mágové jsou dobří na vyjednávání z očí do oči, chodci se skupinkou, na vyloženě ovládání mas lidí toho v DrD mnoho není.

Já bych myšlenku asi zapracoval do DrD trochu jinak - jako novou slodějskou schopnost (konkrétně siccovu schopnost od cca 12. úrovně).

Také v pravidlových mechanikách bych asi udělal něco změn:
- davem bych označil minimálně 25 lidí (10 je dle mého málo na efektivní ovládání, na to se lépe hodí chodec se svými kouzly/schopnostmi)
- být neoblíbený neznamená nevýhodu, pokud se řeč formuluje tak, že z nevýhody udělá výhodu, tak proč ne
- zahrnul bych opravy za RP (pokud si hodí sebelépe, tak to nevyváží špatný postup, leda PJ upozorní hráče, že zamýšlený tah není nejvhodnější).

Hlasoval bych 4* - 5* (spíše výše). Velmi dobrý nápad :).


 Uživatel úrovně 0

díky moc za tyto pozitivní ohlasy... dal jsem si trochu víc záležet a jsem rád, že je to poznat. jenom bych chtěl vědět, jaké výhrady má erikspilka, co můžu ještě vylepšit.


 Uživatel úrovně 0

Dílo se mi moc líbí, poněvadž je velmi originální, použitelné, moc se mi líbí styl kterým je psáno a děkuju, že je tam uveden příklad situace (na pravidla jsem trochu jalový, takže mi příklady a rady tzv. po lopatě velmi pomáhají), proto nevidím důvod proč nedát 5*
Hodně zdaru do další tvorby
Tvůj Pilipo


 Uživatel úrovně 0

Velmi povedené, pěkná práce, Quido. Nemám co dodat.

S pozdravem, axel.


 Uživatel úrovně 0

Velmi kvalitně provedeno. Okamžitě použitelné. V několika místech by si to možná zasloužilo lepší formulace pravidel, ale v zásadě nevidím důvod proč nedat plný počet.


 Uživatel úrovně 0

opravdu kvalitní práce.
šeptanda v hloučku deseti lidíí? nevidím velký problém, proč by ovládatel nemohl vhodně volenými větami navézt několik lidí k tomu, že to chtějí udělat, aniž by si uvědomili, že za to může on?


 Uživatel úrovně 0

Unknown: ano, je pravda, že ms tou šeptandou v malých skupinách lidí je to takové složité...


 Uživatel úrovně 8

QuidoYáfet: Máš pravdu, konečně pokud chce Sicco bonus, může si dav vlivovou sítí "připravit", tak aby už a začátku měl ten správný záměr, a navíc viděl v dotyčném siccovi toho pravého vůdce. Dalších bonusů už netřeba.


 Uživatel úrovně 8

Snad jediná výhrada, kterou bych měl, se týká skrytého ovlivňování v kombinaci s ovládáním malých skupin. Přeci jen, pokoušet se k něčemu šeptandou popíchnout hlouček 10-20 lidí bude asi o něco nápadnější, než šířit šeptandu ve stohlavém davu...

Ale jak jsem řekl, to by byla jen jedna jediná výhrada - dílo si podle mého zaslouží 5*.


 Uživatel úrovně 0

Jak to říci, ano, sicco by rozhodně měl mít určité bonusy, ovšem nejsem si jist, zda jeho výhodou není už to, že má vysokou charismu a jiné páky (například sítě) Pokud se týče schopnosti celkově, je určená spíše pro ty postavy, které nemají jiné možnosti (sítě vlivu nebo Davovou hypnózu. takže třeba král burcující své vojáky před bitvou, alchymista, snažící se odvrátit hněv měšťanů po nezdařeném pokusu s trhavinou následovaném prudkým požárem, hraničář přesvědčující lidi, aby neútočili na les, protože ho tím například ještě víc vydráždí...
uvažoval jsem dokonce i o bonusech za inteligenci (používání lepších argumentů apod) Ovšem zavrhl jsem to, protože dav se nenechá zas tak ovládnout rozumnými agumenty.jako spíš líbivými slovy... A pokud by některý PJ chtěl měnit nebo dodat nějaké opravy, může. Například vidím, že jsem nezapočítal u pomocníků to, jak jsou charismatičtí, zda také umějí ovládat dav apod.

Corwin45A: já ti děkuji za otagování, já sám to opravdu nezvládám, takže ti patří mé nezměrné díky a to otagování odpovídá mým představám... a děkuji i za kladnou reakci, ta potěšila snad ještě víc... upřímně jsem nečekal, že se to bude až tak líbit...