Dovednosti

Brtnictví Hodnocení: Geniální

Obtížnost: Těžká

Ověřování: Při každé manipulaci se včelami

Totální úspěch: Brtníkovi se podařilo vytěžit z včelstva maximální množství medu i vosku.
Ostatní práce se zdařily za poloviční dobu.
Brtník byl pobodán jen za 0-1 život.

Úspěch: Brtníkovi se podařilo vytěžit z včelstva polovinu medu i vosku.
Ostatní práce se zdařily.
Brtník byl pobodán za 1-3 životy.

Neúspěch: Brtníkovi se podařilo vytěžit z včelstva jen čtvrtinu medu i vosku.
Ostatní práce se nezdařily.
Brtník byl pobodán za 1-6 životy.

Fatální neúspěch: Brtníkovi se nepodařilo vytěžit ze včelstva nic.
Ostatní práce se nezdařily. Brtník si poškodil nástroje, roztrhl ochranné oblečení, podpálil les, pokud používal oheň, našel jiný druh hmyzu (vosy, sršně...). A tak dále a tak podobně, PJ (nebo i zkušený hráč) si určitě snadno vybere, co je při dané činnosti nejpravděpodobnější.
Brtník byl pobodán za 2-12 životů.

Popis:

Brtník je předchůdcem včelaře. Na rozdíl od něj však nechová včely v úlech, ale po medu se shání přímo tam, kde mají včely svůj přirozený domov - většinou v lese. Na rozdíl od medvěda brtníka, se však většinou nechová tak hrubě, bere med jen ve správnou dobu a jen množství, které včelstvu příliš neublíží, aby měl i v dalších letech zaručenu svou obživu.

Brtnictví je dovednost, která se může hodit každému, kdo se často pohybuje v přírodě nebo tam dokonce bydlí, ideální je pro druidy a podobné přírodomilné tvory, kteří odmítají zabíjet a jíst zvířata a pro každého s mlsným jazykem. Pomocí této dovednosti se dá také něco vydělat, ne sice tolik, kolik si myslí lidé, kteří si med a vosk kupují ve městě za nemalý peníz, ale na skromné živobytí to brtníkovi a jeho rodině většinou stačí. Rovněž je tato dovednost pro dobrodruhy užitečnější než včelařství, kterému včelař musí věnovat většinu roku, aby se mohl těšit z plodů své práce.

Nalezení včelstva

Zkušenému brtníkovi nedělá problém zjistit, kde se v okolí vyskytuje nějaké včelstvo, stačí se zaposlouchat do zvuků přírody, rozhlédnout se, co, kde a hlavně kam létá, pozorovat jiné druhy hmyzu, ptáky a jiné tvory a pak už může jít najisto.

Hledání včelstva trvá běžně 1-6 směn v kruhu o poloměru jedné míle, brtník samozřejmě neví, kdy má šanci na hod na dovednost (hází PJ, který také určuje, zda tam nějaké včelstvo je), takže bude hledat tak dlouho, dokud ho to bude bavit, více jak 6 směn to ale nemá smysl. Hod na nalezení je běžný hod na dovednost brtnictví, akorát se místo odolnosti použije inteligence.

Šance, že se v okolí nějaké včelstvo vyskytuje závisí hlavně na typu krajiny. Přibližné hodnoty pravděpodobnosti pro nejobvyklejší typy krajiny a podnebí udávají následují tabulky. V polárních oblastech a velehorách včely nežijí.

Krajina Pravděpodobnost
les 70%
hvozd, prales, džungle 50%
zemědělská krajina střídaná lesy 90%
zemědělská krajina pouze s remízky80%
step, obilné lány, holá krajina 30%
pouště a polopouště jen poblíž vodních zdrojů 20%
Podnebí Oprava
Subpolární oblasti-30%
Mírný pás 0%
Subtropy +5%
Tropy +10%
Hory -20%
Mořské pobřeží -10%

Vybírání zásob

Nejprve musí PJ určit sílu včelstva, stejně jako by šlo o lovnou zvěř. Jedná se o jeden hod 2k6, který určí, kolik je možné z daného včelstva vybrat medu a vosku, pobodání na síle včelstva (pro jednoduchost) nezávisí, spíš záleží na tom, jak jsou včely rozzuřené.

surovinamnožství
med 10*2k6 mn (2k6 čenů)
vosk 2*2k6 mn

Tabulka ukazuje zásoby včelstva, které může brtník vybrat, aniž by včelstvu příliš ublížil. Může vybrat i dvojnásobek, ale tím včelstvo zničí a obdrží i dvojnásobek zranění pobodáním.

Speciálním bonusem, který ale bude zajímat spíše bylinkářku, mastičkáře nebo alchymistu je včelí matka (královna) nebo mateří kašička. V každém včelstvu je s pravděpodobností 98% včelí matka, kterou je možné získat v případě, že brtník včelstvo zničí a padne mu totální úspěch. Matku může použít alchymista k vydestilování 1-2 magů. Mateří kašička je mnohem vzácnější, je jen v 10% včelstev, kde se vyvíjí nová matka. Získat jde tak, že buď brtníkovi padne totální úspěch a nebo mu při ničení včelstva za účelem získání všech zásob stačí obyčejný úspěch. Z mateří kašičky může alchymista vydestilovat 1-3 magy. Je možné ji také výhodně prodat nějakému léčiteli který ji využije do svých přípravků (cena se může pohybovat okolo 3 zl za jednu dávku 0,02 mn).

vybírání zásob trvá běžně 1-3 směny

Zničení včelstva a odchycení roje

Občas může někdo brtníka požádat, aby odstranil včely, které se mu uhnízdily v blízkosti domu a ztěžují mu život. Pokud nejde o získání zásob, je celá akce mnohem jednodušší a rychlejší, trvá jen 1 směnu, brtník dostane bonus +3 k hodu ale může získat maximálně čtvrtinu zásob včelstva (pokud bude chtít), zbytek je zničený. Podobně lze ničit i hnízda jiných druhů létavého společenského hmyzu (vos, sršňů...), jen je třeba příslušně upravit obdržené zranění.

Stejný postup se dá uplatnit i u odchycení roje, potřebuje na to nějakou uzavíratelnou nádobu bez děr, kterými by včely ulétly (stačí pytel). Roj žádné zásoby nemá, je v něm jen matka (na 100%). Roj může brtník umístit do dutiny ve stromě, pokud mu padne totální úspěch, přemístění se zdařilo, jinak včely znovu uletí nebo uhynou.

Pomůcky a podmínky

Brtníkovi může mnoho věcí znepříjemnit život, ale také si může práci zjednodušit používáním různých pomůcek.

pomůcka/podmínkabonus/postihpoznámky
úl+3Pro vybírání zásob z úlů (pomoc včelaři nebo krádež)
dobře přístupné hnízdo+1 až +2Není potřeba nikam lézt, vletový otvor je dostatečně velký, dřevo je ztrouchnivělé...
nepřístupné hnízdo-1 až -6Vysoko na stromě/skále, malý otvor, pevné dřevo...
nedostatečné pomůcky-1 až -4Brtník nemá sekeru, nůž... Hlavně podle toho, s čím se musí potýkat
použití ohně a kouře+2Včely se uklidní, ale hrozí podpálení okolí při fatálním neúspěchu
brtník zapáchá-1 až -3Brtník je propocený, posilněný alkoholem nebo jinou aromatickou látkou. Včely to nemají rády.
kompletní vybrání zásob dvojnásobek zranění + zničení včelstva
pevný oblek Rukavice + oblečení zahalující celé tělo mimo hlavy - jen polovina zranění
kukla Oblečení, zahalující celé tělo, včetně síťované kukly nebo klobouku - jen čtvrtina zranění
hledání hnízda Pro hod na dovednost se použije inteligence místo odolnosti, žádné pomůcky nejsou potřeba ani nijak nepomůžou
nevhodné počasí pro hledání-1 až -6Počasí, při kterém včely létají málo nebo nelétají vůbec (chladno, vítr, déšť, tma...)

Všeobecné poznámky

Odolnost: Brtník, který se svému řemeslu věnuje pravidelně několik let, získá odolnost vůči pobodání včelami a zranění může být jen poloviční nebo dokonce čtvrtinové. Nepředpokládá se však, že by tuto odolnost mohly získat postavy, keré to mají jen jako koníčka.

Roční doba: Množství medu medu je počítáno pro období od června do srpna (ve středoevropském podnebí) a v jiné roční době to může být úplně jinak. Nejméně medu ve včelstvu je v březnu (prakticky žádný). Rovněž mateří kašičku je možné ve včelstvu najít jen od května do srpna, jindy je pravděpodobnost 0%. Množství vosku a výskyt matky na roční době nezáleží. Vyrušení včelstva za mrazu jej velmi rychle zabije, ale zase se nikdo nemusí obávat bodnutí.

Druh včel: Dovednost brtnictví je koncipována pro běžnou včelu medonosnou (Apis mellifera). Jiné druhy včel mohou mít jiné množství zásob a mohou jinak bodat (zvláště, pokud jsou zmutované magií nebo enormně velké). PJ pak musí parametry upravit.

Přístup k hnízdu: Brtnictví samo o sobě neumožní brtníkovi snadno šplhat po stromech, vysekávat (zvětšovat) v nich díry, manipulovat s ohněm..., k tomu musí použít jiné dovednosti (šplh, dřevorubectví...).

Opakované vybírání zásob: Pro jednoduchost budeme předpokládat, že z jednoho včelstva lze zásoby vybrat dvakrát do roka (opět ve středoevropských podmínkách). A mezi dvěma výběry musí být minimálně 6 týdnů, aby si včely stačily zásoby doplnit. Každý výběr zásob v srpnu nebo později však způsobí to, že včelstvo nepřežije zimu. Tohle každý trochu schopný brtník ví, takže to nedělá.

Úly: Brtnictví neřeší stavbu ani používání úlů a tedy se hodí spíše do světů "starších" (starověk až ranný středověk) a pro přírodní národy. Jen pomocí této dovednosti není možné úl postavit ani používat (mimo vybírání zásob z něj), to by řešila dovednost "včelařství", ve středověku už velmi rozšířená, ale pro dobrodruhy mnohem méně vhodná.

Dodatky

Královnina hojivá mast
Magenergie: 0
Základ: 1 dávka mateří kašičky, 1 mn medu
Suroviny: 4 zl
Výroba: 3 směny
Trvání: 6 směn
Trvanlivost:7-12 dnů

Tato mast je určená k léčení menších poranění, zejména popálenin, omrzlin, poleptání a pobodání hmyzem. Šest směn po namazání výše uvedených zranění touto mastí, přibude postiženému 1-6 životů o které v důsledku nich přišel. Mast je možné aplikovat i vnitřně, pak vyléčí jen 1-3 životy a na typu zranění nezáleží. Mast lze aplikovat na jednu postavu jen jednou denně, další použití už neléčí, ale také nemá žádné vedlejší účinky. Lze libovolně kombinovat s léčivými kouzly a lektvary.

Mast může vyrobit nejen alchymista, ale i zkušený mastičkář nebo bylinkářka. Suroviny jsou jejich běžnými pracovními pomůckami, takže pokud jich mají dostatečné množství, není to problém.

Konzervace
Magenergie: 1 mag na 5 dávek
Základ: mateří kašička
Suroviny: 2 zl na 5 dávek
Výroba: 1 směna na 5 dávek
Trvanlivost:12 měsíců

Mateří kašička je surovina, která se velmi rychle kazí. Obvykle vydrží jen 2-7 dnů. Alchymista dokáže vytvořit konzervu, která vydrží dokonce celý rok a zachová si veškeré své vlastnosti, dokonce z ní jde i destilovat magenergie. Pokud má alchymista k dispozici méně než 5 dávek mateří kašičky, musí za konzervu zaplatit plnou cenu, ale zakonzervuje samozřejmě jen to, co má.

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 23

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

A ještě k tomu ohni a kouři: samotný kouř včely sice neuklidní, ale jejich přirozená reakce na požár je vletět do úlu, nažrat se maximálně do prasknutí, aby až jim shoří bejvák, tak aby měly dost energie na to, aby se přestěhovaly jinam.

A PRÁVĚ TEN MED je totálně nadroguje a ony jsou pak jako docela v klidu a pohodě.
(já dyž si dám med tak se mi chce spat)

Ten bonus za kouř bych klidně zdvojnásobil.


 Uživatel úrovně 0Vzhledem k tomu, že jsem se trochu podílel na kritice tohoto užitečného dílka v Moudré sově, jsem rád, že získalo takových hvězdiček (také jsem dal pět).

Nejprve mne nadchl nápad - je to specializovaná dovednost, ale velmi vhodná k uplatnění ve volné přírodě, kde by se měl správný dobrodruh potloukat co nejčastěji. Tenhlecten zálesácký um (až na nějakou tu výrobu luků, broušení zbraní, napodobování hlasu zvířat, krotitelství, lov motýlů, bylinkářství, táborové stavitelství, dřevorubectví, horolezectví aj...) tu byl, zdá se mi, poněkud zanedbáván.
Je sice fakt, že se často zdá, že by se tím zasahovalo do kompetencí hraničáře, ale proč by měl být každý lovec či zálesák hraničářem. Na každou sortu zvířat kdysi existovaly či existují specializované druhy vyhledávání a lovu zvířat (čižba, šoulačka, lov do sklopců - vůbec stavba pastí), které by bylo záhodno zpracovat jako specializované dovednosti - jako je třeba i brtnictví.

Druhá věc, co se mi líbí, je způsob, jakým to je naservírováno PJům. Sám jsem poukazoval, že běžně člověk má rád, když je něco dopodrobna realistické, ale nedokáže si představit kvantitu těch náhodných jevů. K tomu se hrozně hodí tyhlety tabulky od člověka, který se tím oborem alespoň trochu zabývá.

Jediné s čím nesouhlasím: protože běžného obyvatele neberu jako tvora s životaschopností 1 (myslím, že tahle představa je dost nerealistická), si stále myslím, že fatální neúspěch by měl být drastičtější.

Závěrem - hrozně mě nakonec překvapilo, jak přehledně ten příspěvek vypadá, ne že by to bylo v MS špatné, ale teď to je všechno akorát dlouhé a uspořádané.


 Uživatel úrovně 0

Kdyby se dovednosti tvořily jen pro potřeby hráčských postav jako potulných dobrodruhů . . . nebylo by jihch moc a byla by to celkem nuda :)

Takhle se může dobrodruh usadit doma mít vybírání hrobek jen jako melouch, zatímco jinak je zedníkem nebo brtníkem :)


 Uživatel úrovně 0

Docela pěkná dovednost, i když asi né uplně běžná u vlastních postav


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,
Mno, jendo z mála děl co nemá cenu kritizovat.. to mco často neířkám..

Osobně se mi dílo velice líbí a nemám prakticky co bych vytknul, tedy:
Nápad: 100%
Zpracování: 95%
Hratelnost: 95%
Celkem: 96,6 tedy 5*


 Uživatel úrovně 0

moc dobrá schopnost dotvářehící char postavy dále tak yje naní pěkné to že je veldobře spracovaná akor škoda že si tam neuvedl co dělají včely kdiž to hodně blbě uděláš a jestli tim myslíš těch 1k6 tak to je hodně málo protože včely dokážoy zabít


 Uživatel úrovně 0

Chybí propolis a obtížnost těžká se mi zdá až příliš vysoko... ale jinak moc pěkné


 Uživatel úrovně 5

Nekroskop: Je. V první řadě nejde o úl ale o brť v dutině stromu, za druhé pokud bys to neudělal, tak by včely s největší pravděpodobností zimu nepřežily a nakonec musíš stejně v zátvoru nechat dírku, která pro dýchání včelstva stačí. Vůbec tady není řeč o úlech a materiál je tak z 98% stromová dutina. Staří brtníci historicky buď zamazávali onu dutinu jílem nebo ji překrývali dřevem a zamazávali hlínou.


 Uživatel úrovně 2

Tak tohle je opravdu dobré dílko. Velice kladně hodnotím to, že hra jakoby podporuje zájmy postavy. Že drd není jen o boji, pastech a hádankách, ale hlavně že de o role-play..

čistá 5*


 Uživatel úrovně 0

V první řadě bych chtěl pochválit Legara za dobře odvedenou práci u velmi zajímavé dovednosti nejen ve fantasy světech. To říkám proto, že jsem nově pečený včelař amatér. Mám tři úly :-)

Ještě k té mateří kašičce, proč ji je tolik u larvy včelý královny? Je to jediná potrava, kterou je za svého života krmena a v larválním stadiu v ní dokonce plave. Proto Legar říkal, že je vidět jen kolem matky.

S tím ohněm a kouřem bych si to dovolil trochu upřesnit. Včeli to neuklidňuje ba naopak, ale je jím přirozené, že před ním utíkají a pokud možno do úlu.

Zikvidováni královny nestačí k zničení včelstva, protože si včely dokáží vykrmit pomocí mateří kašičky jinou:-) Samozřejmě, pokud zůstanou po původní vajíčka.

Morter:
Není dobré zamazávat praskliny, protože se tím zvyšuje vlhkost v úle, jelikož včely v zimě ho neopouštějí a vytváří jakýs hrozen a pomocí křidýlky ohřívají vzduch. No a kdybys zamazaním zamezil cirkulaci vzduchu tak hrozí velké ryziko plísní. Také samozřejmě záleží na materiálu, ze kterého je příbytek pro včely zhotoven. Jak dýchá atd...

Hodnotím plným počtem :-)