Články&Eseje

Budoucím generacím Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 23

Na přelomu loňského a letošního školního roku (tedy v létě roku 2007) proběhla na Matičním gymnáziu v Ostravě k výročí 110. let od založení školy soutěž o nejlepší SF/F povídku (popř. krátký film) na téma "čas". Tato povídka se v kategorii nižšího gymnázia (což odpovídá šesté až deváté třídě základní školy) umístila na prvním místě. S drobnými gramatickými úpravami mi pomáhala Mgr. Naděžda Nováková, které tímto děkuji :o)
„Obos! Obos tarab dehe! My lite! Lal et kam! Yly oyen ecci! Meta ijed demje!“ rozléhalo se mezi kamennými zdmi kostela. Dvanáct mužů v maskách dnes zažívalo velký den. Končilo čtvrté novoluní v roce. Nastal čas, aby si Yfryd vzal oběť.

Mezi obřad konajícími se nacházel i Hron, městský knihovník. Napravo od něj stál majitel největšího veřejného domu ve městě. Nalevo od Hrona poskakoval vrchní rádce starosty a naproti němu starosta sám. A členů městské smetánky tu bylo víc, vlastně každý přítomný něco znamenal.

Jak bylo možné, že si tolik významných lidí navléklo na hlavy plátěné masky v katovském stylu, začalo tančit nesmyslné tance a vykřikovat nesmyslná slova? Je tomu už pět let. Zakladatel kultu, Turan Palášek, tenkrát svolal první schůzi. Tehdy patnácti dalším přítomným vyprávěl o svých vizích. Několik dnů nazpět se mu před spaním zjevil Yfryd, ohnivý obr. Přikázal mu svolat patnáct měšťanů, dokonce Paláškovi nadiktoval jejich jména. Měli se sejít v opuštěném podzemí místního kostela. Tak se taky stalo. Palášek všem vylíčil, jak se věci mají. Yfryda něco popudilo, začal zuřit. Pokud ho nikdo neuklidní, jeho hněv zničí svět. Na oněch patnácti bylo tomu zabránit. Jsou obrovi oblíbenci, pokud ho budou dostatečně uctívat a rozmazlovat, snad utiší jeho zlobu.

Měsíc se potají scházeli, měsíc konali obřady a dělali ze sebe šašky, jen aby Yfryda pobavili. Palášek měl od té doby několik dalších vizí, ze kterých bylo patrné, že se obrova nálada lepší. Poslední vidění dostal právě večer před poslední schůzí.

„Pánové,“ řekl tehdy, „dnes v noci mi Yfryd sdělil důležitou věc. Už přes měsíc se tady scházíme a uctíváme ho, ale jedno zůstává nevykonáno.“

„Oběť,“ napadlo někoho a mezi maskovanými to zašumělo.

„Ano,“ přitakal Palášek. „Musíme Yfrydovi obětovat věrnou duši. Zítra večer.“

„Už zítra?“ podivil se Luzar, velkovýrobce lodí.

„Přesně tak. A pak ve stejný den každý rok další. Určíme ji losem. Ten z nás, který si vytáhne nejkratší špejli, bude vhozen do hrobky králů. Pro tuto příležitost jsem ji, samozřejmě potají, odpečetil.“

Pohled všech spočinul na dveřích síně. Věděli, že se za nimi nachází místnost s kryptou, pod níž byla dávno vyhloubena hrobka krále a královny. Bylo dost možné, že někteří s otevíráním starého hrobu v duchu nesouhlasili, ale nemohli nic dělat. Mělo to tak být.

Druhý den se dostavili všichni. Klasický obřad vykonali dvakrát. Pak došli k masivnímu kamennému kvádru s těžkým odsuvným víkem a postavili se kolem něj do kruhu. Stojan nesl patnáct špejlí. Neukazoval, jak jsou dlouhé. Ta chvíle se zdála být nekonečnou. Hron měl však štěstí, jeho byla druhá nejdelší. Prvním, koho určil los, se stal sám Palášek.Po následujících pět let se Yfryd ještě nikomu nezjevil. Musel ale být šťastný. Každoročně dostával novou krev. Koncem každého čtvrtého novoluní se jeden z bratrů obětoval, aby mu vzdal čest svou pomalou smrtí hladem a žízní. Dnes tomu nebylo jinak. Obřad končil. Stojan byl ustaven uprostřed víka. V sále panovalo ticho. Napětí. A pak, bez jakéhokoliv pokynu, si každý vytáhl tu svou. Hron jako každý rok vnímal všechno vteřinu po vteřině. Už ji má, drží ji. Je krátká, zatraceně krátká. Hází očkem po ostatních. Vypadá to zle.

„Nuže, bratři,“ řekl starosta, momentálně nepsaný vůdce kultu, „ukažme Yfrydovi, jak si vybral.“

Všichni ochotně ukázali své špejle a... Hron prohrál. Nebo vyhrál? Teď by měl být šťastný, Yfryd si ho přece zvolil, ale pocit pýchy nebo uspokojení se nedostavoval. Pokoušel se vzpomenout si, jakže se to loni usmíval Sládek. Napodoboval ten úsměv, když mu sundávali masku. Pak dostal do ruky svíčku, jeho poslední zdroj světla na cestě za smrtí. Opatrně překročil nízkou stěnu a zůstal stát v kamenné ohrádce. Na schodech, které se svažovaly dolů do neznáma.

„Nashle, bratři,“ řekl a vydal se dolů. Uslyšel nad sebou zavírání víka a pocítil temnotu, která ho pohltila. Až teď si uvědomil, jak málo světla mu svíce poskytovala. Ve snaze vidět lépe s ní kolem sebe začal mávat, ale docílil jen toho, že se plamínek zatřepotal a téměř uhasl. Uklidnil se tedy a postoupil dál. Zvolna, ale se srdcem bijícím na poplach.

Když zdolal schody, zjistil, že stojí v malé, čtvercové místnosti s úzkým průchodem v protější zdi. Žulové stěny pokrývalo dřevěné obložení zhruba do výšky prsou. Jinak zde nebylo zhola nic.

Došel až k průchodu. Ještě než si posvítil do další místnosti, zaujalo ho obložení, jež tady končilo. Jedna z desek byla potlučená, zjevně i okopaná botou. Na druhé pak bylo vidět dlouhou svislou rýhu. Hron si na ni posvítil. Byla zabarvená krví. Na jejím konci trčel ze dřeva zabodnutý lidský nehet. Potlačil chuť zvracet a vydal se do hlavní místnosti hrobky.

Poslední místo odpočinku nejslavnějšího krále a jeho ženy mělo tvar kruhu s poloměrem více než dva sáhy. Dominovalo mu bezesporu překrásné sousoší v jeho středu, obklopené zlatem a šperky. Muselo tu stát už věky, ale protože byla většinu té doby hrobka zapečetěna a uštědřena okolních vlivů, nijak více mu to neuškodilo. Znázorňovalo muže a ženu, nejspíše oba pohřbené, v pozici blízké sedu. K přesnému určení by Hron potřeboval více světla. Oba byli zády k sobě, jako by spolu nemluvili, a přesto je něco spojovalo, přesto k sobě pařili. Pod sousoším se nejspíš nacházela mumifikovaná těla královského páru.

Hron by dílo vydržel pozorovat celé hodiny, ale věděl, že mu svíčka příliš dlouho nevydrží. Proto jej obešel a zalapal po dechu, když spatřil výjev za ním. Do zdi byl vyhrabán více než pět sáhů dlouhý, stoupající tunel. Těsně u jeho ústí pak ležela tři mrtvá těla, některá časem téměř na kost ohlodaná. Vedle nich čtyři svíčky, pero a malá kniha v kožené vazbě. Znovu potlačil odpor při pohledu na zrající mrtvoly svých bratrů z kultu, vzal knížku do ruky a začal číst.

...Skočili na to! Ta banda idiotů mi to sežrala.Výborně! Skvěle! Zítra je první schůzka. Všechno jim vysvětlím. Už se těším.

***

Schůzka před chvilkou skončila. Řekl jsem jim všechno, přesně tak, jak jsem si to připravil. Namluvil jsem jim, že jsem spatřil Yfryda a že by se ho měli bát. Cha! Jak tomu může vůbec někdo uvěřit? Hlupáci. Zítra je další.

Hron obrátil namátkou až téměř na konec.

...Zítra budou ti tupci vzdávat oběť. Jde to jako po másle. Postupně se jich zbavím všech. Nesmějí mě začít podezřívat. Když nechám zabít jednoho ročně, nebude to vůbec vadit. Ach, jak sladké to je! Všichni ti papaláši tady šaškují a ještě se zabíjejí. A kdo pak shrábne jejich majetek? Komu všechno odkážou? Samozřejmě věrnému bratru Paláškovi. Bude to moje. Nemůžu se dočkat.

***

Ne! Ne, to se nesmí stát! Proč ještě nepřijeli?! Bylo to tak krásně naplánované! Parta zločinců mě unese a já zmeškám radu. Oni nebudou chtít, aby se Yfryd rozzlobil, a tak jednoho z nich zabijí. A já to zmeškám, nehrozí mi žádné nebezpečí. Tak proč tu nikdo není?! Už měli přijet, už jsem měl naoko svázaný odjíždět pryč z města. Teď mi hrozí, že padnu do vlastní pasti. Už končím, schůze začíná.

Poslední dvojstránku musel Hron rozlepovat. Písmo téměř nešlo přečíst. Už nebylo psáno inkoustem, žádný tu nebyl. Poslední zápisy byly psány krví.

Věděl jsem to! Samozřejmě nemohli vylosovat nikoho jiného! Teď tu trčím. Řval jsem, aby mě pustili. Křičel jsem na ně: „Pomoc! Pomoc, zachraňte mě! Slyšíte? Lhal jsem vám! Byly to jen kecy! Nezabíjejte mě!“ Neslyšeli. Tak jsem tady. Chcípnu jako slimák, kterého zavřou pod sklenici. Víko odklopit nejde, je moc těžké. Nemám jídlo ani vodu. Je tu málo vzduchu a já ho dýchám a spaluji svíčkou. Zblázním se tu! Může mě těšit jen to, že ti blbci nahoře tomu věří. Dobře jim tak. Budou se zabíjet dál. Každý rok. Píšu svou krví, musím končit.

Hron si teprve teď uvědomil celou věc v pravých souvislostech. Pět let. Úplně zbytečně. Žádný Yfryd nikdy neexistoval. Ta slova, o kterých si mysleli, že je to nějaká motlitba, byla obyčejnými výkřiky zoufalství. Pomoc, zachraňte mě! Obos tarab dehe! Slyšíte? My lite! Lhal jsem vám! Lal et kam! Byly to jen kecy! Yly oyen ecci! Nezabíjejte mě! Meta ijed demje! Tři lidi zemřeli, jen aby se někdo, kdo už je po smrti, dostal k moci. A on bude další. Pročetl si zbylé zápisy. Pocházely od ostatních obětí. Hron vzal pero, bodl se do prstu a přidal svůj. Pak si prohlédl celou stránku.

Přečetl jsem si Paláškův deník. Ten hajzl nás celou dobu tahal za nos. Pokud nic neuděláme, budou tu umírat další a další. Začnu kopat tunel. Když ho nedokončím já, dokončí ho někdo jiný. Prohrabe se na svobodu a řekne o tom ostatním. Vyřiďte mé ženě, že ji mám moc rád. Zhasínám svíčku, abych měl více vzduchu. Doležal.

***

Pokračuji v kopání. Všechen majetek odkazuji synovi a dceři. Horák.

***

Vyřiďte mému synovi, že jsem schoval v letním sídle pod kachličku plány na nové záoceánské lodě. Ať je začne vyrábět. Pokračuji v kopání. Luzar.

***

Pivovar dostane můj nejstarší syn. Pokračuji v kopání. Sládek.

***

Knihovnu odkazuji svému bratrovi. Všechen můj ostatní majetek také. Pokračuji. Hron.

Zalezl do tunelu. Rozhlédl se. Na konci leželo mrtvé tělo Sládka. V ruce dosud pevně tisklo obroušenou kost. Hron jej odnesl mimo tunel. Vybral nejstarší mrtvolu z hromady a vytrhl jí stehno, které následně očistil od zbytků masa. Zalezl zpátky s přísným pohledem královy sochy v zádech. Jasně si uvědomoval, jak málo času mu zbývá. A také, že z něj musí využít co nejvíce. Dát tak budoucím generacím větší naději dokončit, co se jemu nejspíš za života nepovede. Naslinil si prsty a zhasl svíčku. Nastala úplná tma. Pak začal hrabat.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

fleewov: Autor se spíše pokoušel napsat nějakou další :o) Různé, více čí méně úspěšné pokusy si můžeš prohlédnout v Dílně...


 Uživatel úrovně 0

Přijde mi divné, že následující oběť po samotném strůjci tohoto plánu nepoložila deník ke vchodu do kripty tak, aby si toho při dalším otevření hned všimli a prohlédli tak lest....


 Uživatel úrovně 0

Mimochodem, nevíte jestli autor napsal ještě nějakou povídku?


 Uživatel úrovně 0

Toto dílo je podle mého skvost, proto také dávám 4*,

abych mohl dát všech pět je tu jedna vada (budu jmenovat jen jednu, protože ostatní to už mnohokrát řekli, popsali, autor sám i vysvětlil), a tou je, zásoba kyslíku v hrobce. To je jediná věc která mi kazí celou povídku (spíše sráží hodnotu z pěti hvězdiček na, ani ne tak pouhé jako krásné, čtyři hvězdičky).

zá věrem bych chtěl i autorovi poděkuvat za pěkné dílo, díky kterému mu jde pěkně ztrávit čas :D


 Uživatel úrovně 0

Ne, nečerpal, Sinuheta jsem ani nečetl :o) Každopádně ale díky moc za tvůj koment, moc jsem se dozvěděl! Vlastně jsem nikdy nehledal nějaké bližší informace o sektách a kultech, takže bylo i hodně zajímavé zjišťovat, kde jsem se trefil, a kde ne :o)


 Uživatel úrovně 0

Ještě dodatečně mě napadlo, že je to podobné jedné situaci v Egypťanovi Sinuhetovi od Waltariho... čerpals inspiraci i tam, Darne?


 Uživatel úrovně 0

Tak spousta už byla řečená, nechci se opakovat, ale mám i pár nových věcí, se kterými si můžu u jinak dobré povídky se skvělou morbidní pointou smočit.

V semináři náboženského myšlení jsme asi měsíc probírali sekty, skoro rok jsem se pohyboval v jedné společnosti, která bilancovala na hranici sekty a filosofické školy, a myslím si, že se Darn dopustil v líčení gurua Paláška, členů i průběhu celého tyjátru několika chyb.

Sekta se zpravidla točí okolo charismatického podvodníka, gurua, který většinou nevěří tomu, co hlásá, a sektu provozuje jen za účelem obohacení nebo získání moci. Má v sektě moc absolutní pravdy, tj. cokoliv řekne, udělá, neudělá, naznačí apod. je svaté a správné. Vzhledem k tomuto postavení si i volí nějaké honosné jméno, obzvlášť, když se jmenuje tak uboze jako Palášek.

Své nohsledy rekrutuje z lidí, kteří jsou v nějakém presu a neštěstí a nevědí z něj kudy kam, nemají správně ošetřenou svou duševní sféru (proto sektářství bují obzvlášť, pokud prochází normální náboženství krizí, třeba dnes). Tyto nešťastné lidi, kteří třeba nikdy neměli s kým oslavit narozeniny, najednou zahrnou vlnou úsměvů, dárečků, pozváními na besídky s občerstvením apod., čímž získají jejich důvěru. Spousta sektářů dnes verbuje v čekárnách JIPek, kde jsou lidé, kterým někdo umírá.

Jistě, že i městská honorace mohla procházet nějakou společenskou krizí, ale nápisy v Paláškově deníku svědčí spíš o opaku ("vzkažte mé ženě, že ji miluju"). Nehledě na to, že je přirozenou snahou sekty vytrhat své členy z kořenů, z rodinného zázemí, ze společnosti. Guru většinou říká, že svět okolo je špatný a jediný správný život je uvnitř sekty, bez kontaktu s vnějškem. V tomto momentě se i obyčejně přistupuje i k přesvědčování o tom, jak je správné společné sektovní pokladně odevzdat svůj majetek. Veškeré názory se nátlakově přeskupují do podob výhodných pro sektu, jedná se o brainwashing neboli vymývání mozků.

Člen sekty, který má vymytý mozek, už přijímá gurua za naprostou autoritu. Palášek by ani nemusel být "unesen", prostě by řekl, že jeho si obr obětovat nepřeje, popřípadě vůbec by měl označit jednoho z patnáctky za vnitřního nepřítele a obětovat jeho (jak se v tvrdých sektách i skutečně děje).

Staly se i případy, kdy chtěl guru sektu ukončit a zrušit. Zabili ho vlastní služebníci, protože se jim zhroutil veškerý svět ve vymytém mozku. S absencí gurua sekta ztrácí svůj neuralgický bod a rozpadá se, maximálně pokračují roztroušení členové v nějakých soukromých okultistických odvarech, ale k obětování už moc nedochází.

Takže ve skutečnosti, pokud by byl guru takový idiot, aby spadnul do pasti, kterou sám nastražil, všichni by byli z jeho ztráty vyjevení, párkrát by si ještě zakřepčili a odešli domů, s tím, že obr se s Paláškem jako s obětí nasytil a už nepotřebuje pozornost. Pokud by si samozřejmě Palášek nenašel nějakého oblíbence, kterého by byl výš než ostatní a mohl v převzetí moci vidět profit.

Tolik tedy k nepřesnostem ohledně sektářských mechanismů. I tak se to dá číst a ta pointa je správně dekadentní a smradlavá.
Rozhoduju se mezi třemi a čtyřmi hvězdami... jen tak dál, Darne!


 Uživatel úrovně 0

Mě se povídka velmi líbí, už jsem ji četl asi před půrokem, kdy to bylo jen pár vět a rozmyšlený příběh. Velmi se mi líbí, že Darnathorn nepřestal s povídkou tak, jako já už mnohokrát. Tato povídka má výborný příběh a Marhax: Žádné logické chyby nevidím.
Rozhodně za 5*.


 Uživatel úrovně 0

Tak abych to vzal postupně...


Nejdřív musím poděkovat Shelagh za její trpělivost s tím, jak pomalu sháním informace u našich profesorů. A samozřejmě taky za kritiku. Zejména to s těžkopádností si rozhodně vezmu k srdci a budu se jí snažit do příště vyvarovat :o)


Marhax, Shadowmage: Díky moc Vám oběma za kritiky, které pro mě byly určitě přinejmenším poučné. Některé Vámi vytýkané věci opravdu vyvrátit nedokážu, občas jsem se dokonce i potají zastyděl (třeba u toho počtu lidí, ale k tomu se ještě dostanu), ale pár věcí mi stejně nevezmete :o) Tak tedy:


Proč se Palášek neprozradil hned? To je má největší chyba. Abych se přiznal, nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel. Určitě bych mohl říct to, co navrhl Shadowmage, ale - pokud to vezmu tolkienovsky - myslím si, že to tak nebylo. Řekl bych, že do poslední chvíle doufal, že los nepadne na něj. A když přece padnul, už se smířil se svou prohrou. Kdyby jim na místě řekl pravdu, tedy že je už bůhvíkolik měsíců tahá za fusekli, asi by ho na místě stejně ukamenovali, a tak se rozhodl raději zemřít s pomyšlením, že za svou blbost alespoň zemřou všichni. To, co vlastně provedl, na něj dolehlo až ve chvíli, kdy se nad ním zavřelo víko, proto začal křičet až v tu chvíli. Ale je mi jasné, že tohle vysvětlení je hodně krkolomné a nepravděpodobné.


Proč Paláškovi věřili? Nad tím jsem také nikdy příliš neuvažoval, ale to bylo proto, že mi v duchu stačil fakt, že byl Palášek zkrátka přesvědčivý. Asi mi nebudete věřit, ale s tím Mohamedem to Shadomage trefil přesně, protože právě jím jsem se inspiroval :o) Další vytýkaná věc, pro kterou mám vysvětlení a která s tím souvisí, je jejich fanatismus. Žádný nebyl. Dělali to ze strachu. Pakliže je Palášek opravdu přesvědčil o tom, že existuje ohnivý gigant, který může z rozmaru zničit svět, nebyli to žádní fanatici, kteří by byli vděčni za to, že mohou pomalu umřít za svého boha. Jen měli strach, protože chtěli žít. A když už nebyl nikdo, jehož vize by je vedly, dělali stále to samé. Schválně si všimněte té části, kdy Hronovi sundávají masku a on se pokouší o úsměv. Stejně tak se i Sládek rok před tím pokoušel o úsměv, který před ním napodoboval zase někdo jiný.


Jak se Hron ocitl mezi takovou smetánkou? Když jsem začínal povídku psát, chtěl jsem jako hlavní postavu někoho inteligentního. Proto jsem se rozhlédl kolem sebe. A protože jsem povídku začal psát v knihovně měl jsem jasno. Můžeme to však zase vzít tolkienovsky a říct, že měl Hron pravděpodobně i jmění, které nesouviselo s knihovnou. Asi zdědil majlant po své pratetičce z východu, která umřela, když mu bylo čtrnáct...


Kde vzal Palášek tu jistotu, že odkážou majetek právě jemu? Má chyba.


A ještě jednou k Paláškovi… Myslím, že to byl Shadowmage, kdo zmínil původ jména. Ve skutečnosti jsem jméno vzal od jistého Vítězslava Paláška. Abych vysvětlil: Na naší škole učil biologii Jan Ševčík, jehož jméno mě napadlo jako první. Upřímně jsme se nenáviděli, Ševčík je pěkné české jméno a nevadilo by mi dát ho hlavnímu záporákovi. Jenže ouha, vždyť já tu povídku píšu do školní soutěže, co by asi udělali ostatní profesoři, kdyby tam viděli jeho jméno? Naštěstí vím, že Ševčík napsal knížku Rostliny Landeku (prodává se v městském informačním středisku a stojí 30 KČ :o). A když jsem se podíval na autora (vlastně autory), vedle jména Jan Ševčík jsem viděl právě Vítězslava Paláška. Takže odtud.


Paláškovy „únikové metody“: Toho jsem si vědom, určitě by to šlo vyřešit lépe…


Proč se za tu dobu ještě neprohrabali ven? Neumřeli by udušením, ale dehydratací. Opět mé chyby, v půdách ani v potřebném množství vzduchu se nevyznám, psal jsem to, jak mi to přišlo.


Počty mrtvých a živých: Tady jsem se zastyděl asi nejvíc. Jsem si jistý, že než jsem to odesílal do soutěže, počítal jsem to a vycházelo mi to, jenže od té doby jsem do povídky ještě vrtal, takže těžko říct, kde se vlastně stala chyba…


Styl řeči v deníku: Tohle je taky moje chyba…


Tolik k mým omluvám. Díky za všechny kritiky, ať už ty kladné, nebo ty záporné. A ještě jedna věc: Všechny povídky, které se soutěže zúčastnily budou někdy v blízké době zařazeny do sborníku. A sborník bude možná vyvěšen na internetu. Obletěl jsem všechny profesory, kteří by mohli znát adresu, byť i neaktivní, ale nikdo mi nic kloudného neřekl, proto až adresa bude, napíšu ji (asi do diskuze) co nejdříve to půjde. Kdyby ji však někdo vyšťoural dříve než já, neobviňujte mě z plagiátorství :o)Díky,

--Darn--


 Uživatel úrovně 0

Ach ano...tento příběh byl zajímavý, čtivý, měl nápad. Našlo by se pár nedostatků, vyjmenoval je už Marhax. Mě prostě přijde že když se někam napíše že povídka vyjrála tu a tu cenu, je to pro čtenáře automaticky pokyn k vysokému hodnocení. Ale buďme spravedlivý, líbilo se mi to a hodnotím za 4*.