Články&Eseje

Duše keřů Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 30


Dobrý večer
Napsal jsem jednoduchou básničku s přímou osnovou o JEZINKÁCH - BEZINKÁCH jako příklad pro mojí kamarádku slečnu Eilonwy, které občas pomáhám s psaním a jejíž jsem rádcem. Možná pomůže i někomu z vás...

VEDRODUŠE KEŘŮ

Krásné jsou palouky
za nocích hvězdnatých,
pojď tančit sestřičko
na stéblech střapatých.

Opusť svou rostlinu
kořeny v zemi
rozprostři vlasy své
nad květy všemi.

Zmámíme poutníky
překrásným zjevem
pojď slavit sestřičko
tancem a zpěvem.

Hle, jakás družinka
statečných hrdinů
sladce a mámivě
k sobě je přivinu.

Vyber si sestřičko
statného junáka
tvá píseň přesladká
v močál ho vyláká.

Zvolila mladičká
bezinka chasníka
slotou a kamením
on za ní utíká.

Proč ho však sestřičko
do bažin nemámíš
pryč od něj nechvátáš
srdce své zapálíš.

Budeme trnko má
s vojáčkem žíti
s láskou a přešťastně
jak luční kvítí.

Utíkej bláhová
Nejste si souzeni
Voják je krkavec
Utne ti kořeny.

Ukojil chtíč a zanechal slzy
rozbité tělo a zničenou duši
na lítost pozdě a na smrt brzy
nebohá dívenka si listy suší.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

tahle tématika je mi velmi blízká, proto, nikoli JEN proto, hodnotím plným počtem..
při čtení jsem je viděla.. jak tam poskakujou po paloučku, jak si užívají.. líbivé.. veli líbivé..


 Uživatel úrovně 3

Fafrin Vok atd.: Vedro se sice pobavil, ale mně to nedá. V té sloce se rytmus nezměnil, je to pořád na tři doby, jen ty zapomínáš na nestejnou délku jednotlivých not a pomlky (lepší terminologie než hudební mě zde nenapadá). Zkusím to znázornit, ale neproporciální font mi to trochu komplikuje.

1 - 1 - 1| 2 - 1 | 1 - 1 -1 | 1 - 1 - P |
U-ko-jil | chtíč - a | za-ne-chal| sl - zy - P |

1 - 1 - 1|1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - P|
roz-bi-té| tě-lo- a | zni-če-nou| du-ši -P |

1 - 1 - 1|1 - 1 - P | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - P|
na- lí-tost| poz-dě- P| a - na - smrt| br-zy- P|

1 - 1 - 1|1 - 1 - 1 | 1 - 1 - 1 | 1 - 1 - P|
ne-bo-há| dí-ven-ka |si- lis-ty| su-ší- P.|

Číslíčka znamenají délku noty, 1 = 1 doba, 2 = 2 doby, P je pomlka na 1 dobu. Znak | je taktová čára a pomlčky mají naznačit, ke které době patří slabika.


 Uživatel úrovně 0

Velmi hezká báseň, ale moc se mi nelíbí poslední verš. Působí trochu těžkopádně, jako by autor nevěděl jak to skončit a tak tam šoupnul pár slov, které se alespoň trochu rýmovala. Ale zbytek veršů je úžasný...


 Uživatel úrovně 0

Marsia: Jako bych to neříkal ;o) Ne, jen si z Tebe utahuji... Stejně Ti budu muset dát za pravdu, argumentuješ na mě moc dobře ;o) Ale pocit vítězství jsem na chvíli měl *šťastně zvedá ruce nad hlavu a rozbíjí při tom lustr* :o)


 Uživatel úrovně 5

Vážený pane Fafrine Voku :-)

....no díky za rozbor...psal jsem to, z hlavy a byl jsem s tím hotov ani ne za deset minut. Musím říci, že mne Váš rozbor velice pobavil.... :-))

S přáním krásného dne :-)))

Napsal Vedro


 Uživatel úrovně 0

Poslední sloka zcela vybočuje z rytmu celé básně, a vzhledem k tomu, že nenese jakoukoliv novinku či změnu, ale je prostým dokončením očekávatelného, je to špatně.
Celkově je to pěkně, vybroušené do jemna a ohrané do nekonečna.

Rytmus rupne přesně na tomto místě: ukojil chtíč A zanechal slzy, rozbité tělo A zničenou duši. Schválně si to zkuste říct nahlas. Počet slabyk by nebyl tak zásadní, protože zvolený rytmus (nevim, jak se jmenuje, ale je to RAZ-dva-tři, RAZ-dva-tři, občas RAZ-dva-tři, RAZ-dva.) který drží celou báseň, se na konci mění na:
RAZ-dva-tři a RAZ-dva-tři RAZ-dva.
RAZ-dva-tři RAZ-dva-tři RAZ-dva-tři RAZ-dva.
RAZ-dva-tři RAZ-dva RAZ-dva-tři RAZ-dva.(což už je dost kolizní, přímo si to žíká o dva různé řádky)
RAZ-dva-tři RAZ-dva-tři RAZ-dva-tři RAZ-dva.

tzn, že kromě toho, že lechce zakopnete v prvním žádku, se všechno pohne někam úplně jinam, než jste byly celou dobu této krásně rytmické a zpěvné básničky zvyklý.

Celou věc by možná vyřešilo rozdělení poslední sloky na dvě.

Taky tvar "za nocích" by možná snesl jednoduché a lépe vyslovitelné (a nejspíš i spisovnější) "za nocí" Jo a v poslední sloce se také mění rým na A - B - A - B, což se ovšem za chybu považovat nedá.
A ještě souvislost mezi Vojákem, krkavcem a urváním kořenů poněkud kulhá.


 Uživatel úrovně 4

Zdravím.
Tato básnička mě zaujala svým nekomplikovaným (to bude lepší než tvrdit "jednoduchým", ono takhle psát příliš snadné není) stylem.
Oceňuji zapamatovatelnost, kvalitní rýmy a zvládnutý děj, připomínající lidové písně o nešťastné lásce. Autor balancuje na hranici mezi povídačkou pro děti a příběhem ze života zde se svými city ne natolik nadpřirozených bytostí, podaným jazykem vyzrálého člověka.
Tento dojem jisté původnosti nebo starobylosti podtrhává vhodné použití některých archaičtějších výrazů (junák, chasník).
Báseń je tedy nápaditá a kvalitní.

Z hlediska využití v DrD také naprosto v pořádku, tohle skutečně pomáhá dokreslit atmosféru.

Jen se mi moc nelíbí poslední verš této sloky:

Proč ho však sestřičko
do bažin nemámíš
pryč od něj nechvátáš
srdce své zapálíš. (zde mi to přijde příliš násilné a nutně doplněné, asi je to ve smyslu Proč srdce své zapálíš, tedy proč zahoříš láskou... nevím, ale to bych jako jediné vytkl)

Celkově hodnotím pěti hvězdami, dílo na mě poměrně silně zapůsobilo.

S úctou, Shadowmage


 Uživatel úrovně 0

Líbí se mi pasáž o vlákání do bažin. Je tam skvělý obrat událostí. ona ho má nejdříve usmrtit, ale nakonec skončí se zlomeným srdcem... jako ze života...


 Uživatel úrovně 0

Ještě znova jsem si to přečítal a narazil jsem na něco, co se mi nezdá -

za nocích hvězdnatých

Nějak se mi motá hlava, když si to mám správně vyskloňovat, ale nemělo by to být za nocí hvězdnatých?


 Uživatel úrovně 5

Díky....