Články&Eseje

Zimní příběh Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 28

Temný stín blízkého modřínu dopadá na bílý sníh se zbytky jehličí. Jedle stojí opodál a sklánějí své větve s čerstvě napadenými vločkami k mé hlavě. Proč? Udělal jsem snad něco, co si zaslouží jejich obdiv?

Padající vločky si kolem mne bezstarostně tancují na rozmanité množství tónů, jež loudí nepříjemně štiplavý vánek. Smějí se mi. Já to cítím.

Topím se ve vlastních myšlenkách. Něco je špatně. Co?

Na špičkách stromů se kymácí několik zbylých šišek. Ponuře kymácí.

Je mi úzko při pohledu tam vzhůru, kde si osamoceně poskakuje rezavá veverka. Jen jediný chybný krůček a pádu do temnot by se asi těžko vyhnula. Opravdu je to to rezavé zvíře, o které se nyní tak bojím?

V pozadí těchto všedně dojemných okamžiků se nadechuje do dalšího dne obloha. Není blankytně modrá, jak tomu bývá po letních lijácích, ani temná, věštící lidský skon. Možná její barva naznačuje sled dalších událostí, které prožiji později. Při souboji.

Nedokážu to. Nechci se vymlouvat, ale smrt je tvrdý trest za vlastní hloupost.

Chvíle váhání. Přemýšlím. Mohu ještě vůbec rozumně jednat? Můj roztržitý duch se rozhoduje. Ach jak cenná by byla dobrá rada. Nevím, nevím už vlastně vůbec nic. Připadá mi to v této panenské přírodě stejně nepatrné jako život jepice. Zároveň si však uvědomuji veledůležitost mých dalších kroků. Odporný stav. Kterou cestou dál?

Jsem hlupák.

Teď to všechno vidím. Okamžik před vlastní smrtí si uvědomuji, že chci žít. Chci žít lépe než dosud a být odvděčen přízní Všemohoucího, kterým jsem natolik opovrhoval.

Ještě několik kroků. Nemůžu se vrátit. Má cesta ztrácí své pilíře - můj vždy

přítomný humor se mi snad stane osudným? Ne, to nemohu dopustit. Ale jak tomu zabránit?!

Zmatený zrak bloudí po okolí, sleduje pramínky vody, které přeskakují po kamenech vzpříčených v řece, a prodírají se přes ledové kry vytvořené mrazíkem včerejšího večera. V mysli si představuji, jak to tu vypadá v létě, jaký klid vždy pociťuji sedíce na jednom z kamenů a sledujíce život kolem vodního toku. Bože, dopřej mi toho klidu i dnes. Prosím tě o to! Slyšíš?

Ze smuteční vrby na protějším břehu se zvedlo několik havraních hlav, zamávalo křídly a odletělo si hledat ranní kořist.

Trápení. Vždyť je to možná má poslední cesta touto krajinou. Nemohu se rozloučit, nemohu říci sbohem, protože bych si přiznal, že odcházím. Já… já nechci odejít.

Poslední zákrut cesty. Už vidím mýtinu, na níž stojí můj sok, můj věrný přítel Robert. A po jeho boku tvář té prokleté ženy. Hrdá tvář, žhavé ženské tělo, divoký vzhled, úžasné rty, pronikavý pohled… Bože, jak jsem mohl neodolat?

Chtěla mě snad zahubit? Plánovala tento souboj a nyní se bude smát, když ze mě budou vytékat potůčky krve? Cítím to. Už krvácím.

Mé srdce je slabé. Nevzmáhám se na jakoukoliv obranu. Jejich oči ve mně propalují díry. Pálí to. Trpím.

Hlupáku. Myslel sis snad, že to bude jiné? Že s tebou uteče a opustí tak skvělého muže, jakým je Robert? Snílku. Žádá tvou smrt. Každým coulem svého těla ta žena touží po tvé smrti. Nevzdávej souboj s ní. Dokaž, že nejsi hoden takto potupné smrti.

Celé město si o souboji vykládá. Tíha je ještě větší. Ještě že neznají místo konání. Kdyby snad… jen hloupá myšlenka. Vzmuž se.

Vidím tváře, matku, strýčka Gerbera, ryšavého bratrance Davida, mistra Kublaje. Nevážil jsem si jich tak, jak si zasloužili, a Bůh mne za to musí ztrestat.

Příliš velký tlak na mé nervy.

Robert nevzrušeně vyčkává, ruce založené, u jeho pasu se setkávám se svou smrtí. Má krásný meč. Bude mi potěšením zemřít takovou zbraní.

Co to zase povídám? Potěšení? Činí snad někomu smrt potěšení? Začínám bláznit. Přestávám rozumně uvažovat. Proč? Copak se opravdu už blíží můj skon? Je tohle to, co pociťují odsouzenci před šibenicí?

Chci být obejmut a pochopen. Lituji svých činů, všech špatných, kterých jsem se kdy dopustil, slyšíte? Lituji. Lituji.

Stojím na okraji mýtiny. Stále čeká. Nač? Postoupím o několik kroků blíže. Palčivá bolest u srdce mnou projede jako blesk. Další nenávistný pohled. Odpusť, příteli.

Pozvedám hlavu k nebi. Možná už mne očekává. Zbývá mi několik minut na tomto světě, poté už budu navždy odpočívat v ráji: Já a ráj? Jak směšná představa, ale uspokojivá. Můj dech je klidnější, nejsem tak vzrušen.

Vždyť smrt je jen součástí cesty, čeká každého, nikdo jí neunikne. Nejsem první a nebudu ani poslední. Tisíce lidí umírají pro nevýznamné hádky králů, zabíjejí se z donucení, pro peníze či zábavu, ale já měl vyšší cíl. Byl bych dobrým bardem. Nikdo by mi nezkřivil ani vlásek. Mé jméno by znal každý hlupák a mnou vyřčené slovo by přirovnávali ke zpěvu slavíka. Kde vůbec je? Dluží mi to. Tehdy v zahradě jsem mu říkal, aby přiletěl, až budu umírat.

Jak dětinské představy. Realita je jiná, příteli. Poraz jej a zůstaneš. Dostaneš novou možnost, najdeš si věrnou ženu, vychováš mnoho dětí a odejdeš spokojen s vědomím, že jsi něco dokázal, něco si tu po sobě zanechal. Ale nyní? Necítím se jako ustaraný otec. Nejsem nic. Nezasloužím si ten ráj.

Rozhlížím se kolem. Louka je pokrytá sněhem, který pod mými kroky děsivě křupe a připomíná mi svou bezmoc. Již brzy se zbarví čerstvou krví.

Nabíhá mi na čele pot. Malé kapky. Kam se poděla má včerejší jistota? Dnes je vše pryč. Nevím nic z toho, co bylo včera. Už to chci mít za sebou.

Proč je tak tísnivé ticho? Vražedné.

Z úvah mě probírá sebevědomý hlas. Poslouchám jej omámen jeho silou. Další Robertovy projevy už nevydržím. Padnu. Zemřu na kolenou.

Zasloužím si to? Zemřít s pohledem upřeným na něčí boty není hrdinské, ale jsem hrdinou? Včera jsem si tak připadal, zbořil bych celý svět, ale dnes je všemu jinak. Bezbranný hlupák umírá. Ztrestán za svou chybu svým nejlepším přítelem.

Prober se. Co sis uvařil za patok, vypij si sám. Chceš snad umřít?

Nechci.

Tak se vzchop a nandej to tomu, co tě o ni připravil. Kdyby nechodil s bradou nahoru a v šatech zdobených sametem, tak by si ho ani nevšimla. On je jediná překážka. Zabij ho.

Zabiju ho.

Tak se mi líbíš.
Děkuji všem těm, co si v Dílně udělali čas a řekli mi svůj názor na toto dílo. Zvláště pak děkuji Shelagh, která mi pomohla jej dotáhnout až do této, konečné, podoby.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Četla jsem část diskuze, budu na to drze reagovat i teď, když si to nejspíš nikdo nepřečte..Co se týká toho strohého závěru, myslím, že se tam hodí a kdyby byl závěr delší, ztratila by povídka kouzlo. Možná by začátek mohl být trošičku kratší, ale kdybys to zkrátil, moc by toho už nezbylo, délka je podle mě optimální. Ad název- souhlasím s tím, že název ničím nezaujme a například já sama patřím k těm Frantům, kteří do ČaE zavítají jednou za uherský rok a vybírají si četbu podle názvu. Proto se podle mě vyplatí vymýšlet názvy, které ostatní zaujmou..Další věc je to, že si vybírám povídky podle hodnocení, takže jsem narazila i na tuto..Kdybych ji měla celkově zhodnotit-no, vlastně už není co dodat, všechno tu ostatní napsali..snad jen to, že na mě moc zapůsobila, zdálo se mi, že se mi zastaví srdce..:-)

Takže, Fine, přeji mnoho dalších pěkných povídek:-)..


 Uživatel úrovně 5

Milý Findrede, jsem ráda, že jsi celý proces zrodu dílka dovedl do zdárného konce a protože se mi příběh stále více líbí, hodnotím plným počtem.


 Uživatel úrovně 0

Tristan de la Tour: Děkuji za přečtení a zhodnocení. Možná máš částečně pravdu. Vím, že já jako člověk jsem takový a snažím se hodně povzbudit. Nakolik jsem to (přiznávám, že neúmyslně) převedl do svého hrdiny, to by měly posoudit především lidé, kteří mě znají. Jsem ale rád, že i za několika řádky textu můžete vidět alespoň matnou siluetu člověka.

S pozdravem

Findred z Celenu


 Uživatel úrovně 0

Prý vnitřní monolog zlomeného muže... no nevím... když se na to člověk podívá, určitě by něco takového mohl říct, ale já s tím asi nemůžu souhlasit....
Mám vnitřní tušení o jisté vychytralosti hlavní postay... Celou dobu jsem měl dojem, že vešekerý ten srovnávací a sebesrážející monolog byl jenom takový proces, který měl podvědomí vyburcovat... k čemu vyburcovat? To asi nevím, k síle, k odhodlání zabít přítele, nebo jen nabrat sílu, natlakovat flašku, a´t je výbuh co největší... Jestli si ovšem tenhle proces uvědomovala he otázka... možná někde uvnitř, možná ne.

Povídka je hezkou ukázkou psychologické próze a jako takové je moc hezky vyvedená. Vyzdvihl bych hezký vnitřní dialog... ale možná... na můj vkus byl obrat ("Zabiju ho)" hrozně rychlý a moc mi tam neseděl.

Řekl bych, že by se dílko mohlo líbit. Určitě nelituju času na něm stráveném.

Tristan de la Tour


 Uživatel úrovně 0

Deeph: Děkuji za cennou radu. Při příští podobné práci si na ni snad vzpomenu. Chtěl jsem dát čtenáři v podstatě jistou volnost... ať už na konci příběhu, tak při pohledu na hlavního hrdinu. Nevím, zda se mi to vyplatilo, či ne, ale každopádně jsem rád, že si povídku přečetlo poměrně dost čtenářů a snad jsem je nezklamal a spíše obohatil.

S pozdravem

Findred z Celenu


 Uživatel úrovně 0

Tento příběh je postaven na čtenářově soucítění s hlavním hrdinou. Cílem je navodit silné emoce. U tohoto druhu "pocitového" příběhu (bez děje) je nejdůležitější, aby autor dal čtenáři co největší možnost vcítit se do hrdiny. Proto je lepší ze začátku přistupovat k postavě z dálky - popisovat jak vypadá, co dělá, popřípadě se už pomalu pokoušet vysvětlit, "proč to dělá". Teprve, když si člověk oblíbí postavu hrdiny, může si následně oblíbit i jeho osobnost. K tomu slouží popis pocitů, pochybností a duševního boje přesně tak, jak to v tomto příběhu vystihl autor. Ale pokud se přeskočí úvodní seznámení s jeho vzhledem a chováním, pak na čtenáře popis myšlenek a pocitů působí chaoticky a nezaujme ho. Mě například začal příběh bavit asi až v polovině. Ale nutno přiznat, že o té chvíle jsem ho hltal očima jako v extázi :)

Příště postupuj ke čtenáři jemněji a polehoučku ho zasvěcuj do své myšlenky. Vyplatí se to tobě, ale především jemu... A o to by autorovi mělo jít v prvé řadě.

S pozdravem
Deeph


 Uživatel úrovně 0

Dien: Děkuji moc za zhodnocení.

Krtecek: Tady nejde jen o průměr. Jsem rád, že povídka přilákala poměrně dost čtenářů a doufám, že nepatříte k posledním. Je jasné, že se nikdy nemůže žádný autor líbit všem bez výjimky. K havraním hlavám - děkuji za názor, v dílně jsem se naopak dozvěděl, že to navozuje jistou ponurou atmosféru a je to velmi dobré. Je vidět, že opravdu velmi záleží na vkusu čtenáře.

S pozdravem

Findred z Celenu


 Uživatel úrovně 0

Opravdu se mi to líbilo, hlavně ten napínavý konec.
Ze začátku mi to připadalo trochu zmatené jako bych nevěděl o co se jedná, ale pak jsem to pochopil. Líbil se mi styl napsání této povídky.

Dávám 5*.

D.


 Uživatel úrovně 5

Přiznám se, že mě dílo příliš neoslovilo, ke konci mi vnitřní dialog připadá dosti naivní. Jinak přiznávám autorovi velmi dobrou "techniku pera", zvláště na začátku příspěvku.

Našel jsem i několik faktických chyb

"Ze smuteční vrby na protějším břehu se zvedlo několik havraních hlav, zamávalo křídly a odletělo si hledat ranní kořist."

Hlavy nemohou mávat křídly a jako metafora ... IMHO ne.

Takže dávám 3* a je mi líto, že autorovi kazím průměr.


 Uživatel úrovně 0

Sir Ardos: Chlapče, chlapče... účelem povídky není dozvědět se, jak to dopadlo, ale jaké to bylo předtím. Vlastní dokončení nechávám na každém čtenáři.