Články&Eseje

Dobrý a špatný, hodný a zlý, živý a mrtvý Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13


     Byl chladný podzimní večer pána našeho jediného. Vesnička Šenillken ležela v malém údolí Jasmín a stávala se jakým si majákem v okolní pustině. Vesnička to nebyla velká. Jak už to bývá, měla sotva tucet chalup, hospodu, kovárnu a jednoduchý chrám zaslíben bohu Yzinovi Pravdivému. Město žilo jen z toho, co samo vypěstovalo. Když byla úroda špatná, oni hladověli. Byl to ničím nerušený koloběh života.
     Až do dneška. Slunce zapadlo před pár chviličkami. Na obzoru byla stále ještě vidět rudá záře. Jakoby celé to místo bylo v plamenech. Od západu přijížděl jezdec, jako by to byl on, kdo to místo za ním zapálil.
     Kůň byl obrovský a černý. Stříbrem okovaná kopyta tiše klusala po ušlapané cestě. Kdyby měl ďábel nějakého oře, musel by to být on.
     Jezdec byl neméně strašlivý. Byl oděn do téměř roztrhané černé kutny a skrz ní byly zřetelně vidět ocelové kroužky. Jezdec měl u pasu meč. Pochva byla značně opotřebovaná. Hlavice meče byla ukována do tvaru odpudivého kozla. Dvojice vzbuzovala dojem, že opravdu existuje dobro a zlo. A tohle je představitel toho druhého.
     Jezdec se zastavil u jednoho z obyvatelů, který se včas nestačil uklidit z cesty.
     „Kde je tu hostinec, člověče?“ zeptal se Temný chladným a zlým hlasem.
     „Támhle! Na konci vesnice, urozený pane,“ odpověděl co nejslušněji obyvatel. Temný mu nevěnoval už žádný pohled a dal se klidným krokem ukázaným směrem. Cestou se ještě jezdec zastavil u kovárny.
     Mladý kovář se už chystal dalšího zákazníka odmítnout, ale po prvním shlédnutí dotyčného si to rozmyslel.
     „Co si přejete, vzácný pane?“zeptal se a snažil se, aby to vyznělo co nejzdvořileji.
     „Tady Deamon si pochroumal podkovu na přední levé noze. Můžeš to hned spravit?“ zeptal se opět Temný chladně a bez jakékoli známky emocí. I ta otázka ve větě byla slabá, jako by to bylo něco, na co není zvyklý.
     „Ale jistě. Pro vás vše, pane.“, odpověděl kovář stejně uctivě. Bože! Jeho kůň se jmenuje „démon“? Co je tohle za netvora? Pomyslel si ve stejnou chvíli.
     „Za hodinu chci opět vyjet. Snaž se a budeš bohatě odměněn.“
     „Budu se určitě snažit, pane.“ To si piš, že se budu snažit, ale ne kvůli penězům, ale proto, aby jsi co nejrychleji vypadl!
     Chvilku se zdálo, že Temný umí číst myšlenky, pak se ale otočil a došel do hostince.
     Ve stejnou chvíli vjel do vesnice další jezdec. Tenhle byl pravým opakem toho prvního. Jeho kůň byl bílý jako právě padlý sníh. A jezdec sám měl podobu anděla se zlatými vlasy a v bělostném oblečení se zlatým vyšíváním. I on měl u pasu meč, jehož jílec i hlavice byly ukovány do tvaru mladé krásné ženy.
     S úsměvem ve tváři dojel k jednomu z obyvatelů. Shodou okolností to byl ten samý, u kterého se zastavil Temný.
     „Zdravím tě dobrý muži. Můžeš mě prosím zavést k fojtovi? To bys byl moc laskavý.“ řekl Světlý zpěvným hlasem a zároveň se mu v ruce objevily stříbrné mince. Dotyčný neváhal a okamžitě se s ním vydal na cestu.
     Fojt byl muž ve středních letech a i když už měl ve vlasech šediny, pořád vypadal na pořádného bojovníka.
     „Dobrý večer. Mé jméno je Brulis Sillinkr. Jsem říšský vyšetřovatel. Hledám muže zvaného Ryšichtr. Řezníka od Merinberu. Nejel náhodou tudy?“ Brullis se stále usmíval.
     „O nikom takovém nevím a…“
     „Ale já ano! Asi před deseti minutami vjel do města. Měl namířeno do hostince U Tekoucích vod!“ skočil fojtovi do řeči vesničan.
     „Výborně! Veď mě!“ Stačilo k tomu pět minut a říšský vyšetřovatel stál před hostincem.
     Světlý se obrátil k obyvateli.
     „Zůstaň radši tady. Nechci, aby se ti něco stalo…“ Světlý se usmál takovým způsobem, že to obyvatele skoro polekalo, ale jenom na chvíli. Dyť někdo takový přece nemůže mít špatné úmysly. Obyvatel se otočil a pomalu odcházel. Světlý se zhluboka nadechl.
     Vešel. Byla to klasická venkovská hospůdka. Až na hostinského byla úplně prázdná. Až na hostinského a muže v koutě celého zahaleného do černého hábitu. Temný se při příchodu vyšetřovatele postavil.
     Světlý se natočil k hostinskému: „Odejdi dobrý člověče, a žij dlouho a blaze.“ pak se na točil k Temnému.: „A mám tě, ty vrahu nevinných!“
     Temný s klidným hlasem řekl: „Ty víš, že…“
     „Vím, že tě mám ty bestie! Připrav se na setkání s ďáblem. Zemřeš za své činy“, při těchto slovech se Světlý usmál. Vrhl se na temného. Hostinský se radši klidil z cesty.
     Temný tasil zbraň a vrhl se vstříc Světlému. Jejich barvy, bílá a černá, se srazily. Vířili kolem sebe ve smrtonosném tanci. Světlý s krásnou ženou a Temný pekelným kozlem. Světlý se snažil vše skončit prvním rychlým úderem, ale Temný se mu piruetou vlevo vyhnul a při tom ho škrábl do boku. Na bílé látce se rozlila červená barva.
     Říšský vyšetřovatel švihl krátkým smrtícím obloukem. Temný menším odskokem uhnul a hned následujícím výpadem se vydal vstříc k Světlému. Ten to jen tak, tak vykryl. To ho připravilo o jeho jistotu. Začal být opatrnější. Při dalším výpadu Temného se kolem něj obtočil a ostřím mu projel po zádech. Temný narazil do stolů před sebou a upadl. Meč s pekelným kozlem mu vyletěl od ruky.
     Světlý potěšen svým úspěchem se zhluboka zasmál a začal do temného mlátit mečem. Temný neměl jinou možnost než se kutálet mezi jednotlivými ranami. Když mu kolem hlavy lítaly třísky z podlahy, sjela mu kápě z hlavy a odhalila tak kdysi hezkou tvář, která byla zohyzděna silným požárem.
     Až teď dosáhl Temný na meč a několika rychlými švihy získal čas k tomu, aby se postavil.
     „Proč po mě jdeš? Už nic neznamenám. Jsem nikdo a nic…“ řekl potichu Temný.
     „Nesmíš ani existovat.“ odpověděl mu Světlý a znovu se na něj vrhl. Temný se jen bránil. Nechával meč Světlého sklouzávat po čepeli a ustupoval. Nakonec byl přiražen ke zdi. Oba dva naráz sekli a zároveň chytli tomu druhému ruku. Nastala patová situace.
     Temný si všiml tvaru jílce, který držel Světlý.
     „Jak jsi mohl?“
     „Snadno!“ Světlý zatlačil a odhodil Temného na zeď.
     „A máme tu šťastný konec…“ procedil skrz zuby Světlý a rozmáchl se s mečem. Temný počkal, až se meč přiblíží a sjel tělem na zem. Meč se mu zabodl nad hlavou do stěny. Světlý ho prudce vytrhl, zdvihl nad hlavu a sekl. Temný bodl…

*

     „Díky bohu, že jste tady, pane kapitáne. Už jsem začal mít starosti.“ Fojt stál s lucernou na návsi a byl vážně velmi rád, že vojáci konečně dorazili.
     „Jen se uklidni. Radši řekni, co se stalo.“ Kapitán si popotáhl řemeny na zbroji. „No? Tak, co bude?“
     „Jistě pane. Nejdřív přijel ten první. Ten byl celý v černým. To byl jistě zlej chlap. Pak přijel ten vyšetřovatel Sillinkr,“při vyslovení toho jména se kapitán zamračil,“ vypadal jako správnej chlap. Pak se ti dva střetli v hospodě. Chvíli se tam ozývali zvuky boje a pak byl klid. To je vše, pane kapitáne. Pak jsme poslali pro vás a čekali.“
     „No tak mě teda veďte.“ ukončil rozhovor kapitán a vydal se vesnicí. Za chvíli stál celý oddíl před tavernou. Kapitán dal rozkaz. Muži dovnitř vtrhli okny i dveřmi. Chvilku se nic nedělo a pak zavolal jeden z vojáků.
     „Je tu čistej vzduch, šéfe. Jen jeden mrtvý týpek.“ Kapitán pomalým krokem vstoupil do místnosti.. V rohu místnosti ležela postava zahalená do temného pláště. Kapitán si k ní přikleknul a sejmul jí plášť z hlavy. Fojt mu nahlížel přes rameno.
     „To je on. To je ten vyšetřovatel. Ta zrůda ho zabila!“ kapitán se tiše díval na blonďáka s prorudnutým hrdlem. Pak zvedl ze země meč s dívkou na jílci. Na obličeji měla stopy po krvavém otisku rtů.
     „Tohle není vyšetřovatel Brulis Sillinkr. Ten uhořel před několika lety se svou rodinou. Žhářem byl Ryšichtr. Žhářem byl tenhle…“ Fojt jen nevěřícně zíral na muže, který se nezdál jako psychopatický řezník.

*

Na malém kopečku před městem stál velký oř s temným jezdcem. Ten upíral svůj zrak na sever a stíral si z obličeje krev. Tohle byl ten správný dramatický závěr, který poetové jednou sepíšou. Sepíšou příběh o tom, jak krásný, odvážný hrdina našel zlého odporného záporaka a božskou silou ho rozdrtil. Vrátil se domů ke svým milovaným a žil stovky a stovky let…

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

občas, když nemám co na práci, čtu si starší díla některých autorů. a dostal jsem se i k tomuhle.

a uchvátilo mě to. atmosférou a pointou. až mě mrazilo v zádech, jak opravdové to je. není to první věc, kterou od tebe čtu a do pomyslného adresáře si připíšu: Tristan de la Tour - muž s talentem;-)
opravdu výtečná věc. smekám. a věřím tomu, že teď po roce a půl bys to napsal ještě lépe.


 Uživatel úrovně 0

zajímavý obrat...vážně super :)


 Uživatel úrovně 5

No já si myslim že to neni špatný ale že tomu něco málo chybí, ale jak už jsem několikrát řekl, nehledim na gramatické ani stylistické chby tak ti dávám 5*


 Uživatel úrovně 0

Hmm, možná by to chtělo více rozdělit - do více odstavců - jinak se mi to celkem líbí - má to slušnou atmosféru...

T.


 Uživatel úrovně 0

Váhám mezi 3* a 4*...mno, zatím 4*.


 Uživatel úrovně 5

Tolwyn: :-)


 Uživatel úrovně 0

Shelagh> No...tak asi nejsem muz, kdyz teda nemam rad takove ploche vyjadrovani :-)


 Uživatel úrovně 5

Dobrá povídka. Má atmosféru, náboj a švih. Jen postavy by možná potřebovaly trochu víc zvýraznit svůj charakter, je to přece jen krátká povídka (ne z hlediska délky, mám na mysli krátkou povídku jako útvar). Nevadí, že skutečný charakter postav je odhadnutelný, zajímavá je motivace jejich jednání.

Tolwyn:
"I ta otázka ve větě byla slabá" - je perfektní popis mužova plochého vyjadřování, muže, jehož emoce doslova vyhořely. Já jsem se naopak pozastatvila nad tím, jak to trefně v jedné větě Tristan vyjádřil. Tvůj návrh je dost šroubovaný, tak by to člověk asi uvedl do protokolu, ale v této povídce to není vhodné.


 Uživatel úrovně 0

No, vzhledem k tomu, ze my se známe trochu líp, tak si te vezmem pekne pod drobnohled :-)

Takze za prve: pravopis a sloh

"Jakoby celé to místo bylo v plamenech. Od západu přijížděl jezdec, jako by to byl on, kdo to místo za ním zapálil." - zaprvé se ti opakuje slovícko "jakoby" a za druhé ho pises jednou dohromady a jednou jako dve slova, takze nakonec v tom mas zmatek :-)

"Kůň byl obrovský a černý. Stříbrem okovaná kopyta tiše klusala po ušlapané cestě" - No nevím, ja bych si k takovemu dabelskemu koni, obzvast kdyz je jak pises obrovsky spis predstavoval dusot tezkych kopyt, nez tichy klus.

"I ta otázka ve větě byla slabá" - tady je to významove trochu nespravne. Spis se hodilo rict "duraz na otaznik byl slaby" nebo neco takoveho.....

"aby jsi co nejrychleji vypadl!" - ABYS co nejrychleji vypadl.

Za druhe - pocit:No jinak, ta pointa je velice dobrá, to se mi líbí, ale má to chybu, lze ji predvidat uz dlouho dopredu, alespon ja jsem to teda prokouk nekdy uprostred povidky.

Celkem tak za 4 (s primhourenym okem, vsak my na sebe furt jenom mhourime) Uživatel úrovně 5

No není to špatné, v podtsatě je to dobré. Má to i pointu, což se u povídky vždy cení, ale celkově je to pojmuté takovým trochu neosobním stylem. Řekl bych že už na začátku jsem věděl o čem ta povídka bude a kdo je kdo. Takže co se týče originality ta šla stranou...
A chtělo by si to krapet vyhrát s dialogy, nejsou moc promyšlené a postavy mluví jen aby mluvily, ale nemají moc smyslu. vše je totiž jasné z ostatního, v podstatě to mohlo být napsáno bez jediné přímé řeči. Vypadalo by to nakonec mnohem lépe...