Články&Eseje

Stíny Zítřků Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Snažil se otevřít oči, ale nebylo mu to nic platné, všude byla tma. Křičel, ale ani jeho ozvěna mu nepřišla odpovědí. Samota jej trýznila, přesto se více bál, že není sám. Chtěl se rozběhnout, nemohl, jeho strach mu bránil v pohybu. V hlavě mu začal znít tichý vyčítavý hlas Nurima. V celém těle cítil ostrou bolest a před očima se mu objevil jasný svit z městského požáru. Výkřiky trpících a pak jedna určitá tvář. Křečovitě sevřené čelisti, puchýře na rudém obličeji a jizva. Musí to být noční můra strašnější, než jakou kdy měl, tentokráte se však nemohl probudit. Nyní již slyšel zřetelně co se mu elf snaží říct. Ta věta zněla přes všechny výkřiky zoufalství.„Čel svému strachu, příteli. Následuj mě do světla.“

Rád by jej poslechl, ale žádné světlo před sebou neviděl. Otočil by se, ale skoro cítil horký dech žhavého uhlí a pach bachařů z Talný. Byli za ním. Jestli se otočí, chytí ho musí utéct, nebo se jim postavit, ale pak se bude historie opakovat, zapálí Talný všechno to utrpení se bude opakovat. On již, ale nechce. Už se chtěl rozběhnout pryč, ale cosi v něm jej zastavilo. Pokud by tenkrát unikl, nikdy by jí nepoznal. Svojí drobounkou krásku. Nemá na výběr, osud ho povolal do Razbízu a on se musí vrátit, jinak by věčně utíkal v krajině téhle noční můry.Třesoucí se pomalu natočil aby viděl hrůzu těch bestií. Nebyli tam vše co viděl-jas, který vycházel z elfa. Znal jeho tvář i on patří budoucnosti. Je to elf, ale přišel mu na pomoc. Není snad nepřítel? To světlo mu bylo odpovědí, všechny pochyby se rozplývali a Jarim mu vyšel vstříc. Jak se blížil pomalu si začínal uvědomovat, tvary třídy a tváře, mezi prvními Nurim, Ulin a mistr Nefruz. Za chvíli následoval Anut, překrásná Amanda a Jan s Dramem.„Vítej zpět, Jarime.“

I když se snažil starý kouzelník skrýt svůj zármutek, nevyšlo mu to, jeho radostné zvolání bylo prázdné. Jediný žák, kterého si připustil blíže k srdci, zůstal uvězněn uprostřed zlých snů. Nemohl to Nurimovi vyčítat, ten udělal vše co mohl, aby přivedl Rastana ze spánku nazpět.„Milí studenti, situace je velice vážná. Všichni jsme podlehli Rastanovu lektvaru z Alredu, ale díky Nurimovi jsme zpět, až na Anuta s Rastanem. Protože tu chybí Oliver, domnívám se, že to on přidal lektvar do vody. Je to má chyba, že jsem změněnou chuť nepoznal.“

Poslední slova učitele byla spíš šepotem. Selhal a možná má Roxetta pravdu, měl by odejít do důchodu.

„Možná je to tak lépe.“

Začal argumentovat z části veselým hlasem Nurim.

„Lektvar nás uspal, ale jinak než předchozí oběti. Spánek nebyl zdaleka tak hluboký a proto jsem většinu z nás mohl probudit. Mám za to, že díky tomuto odpočinku jsme si prodloužili dobu než mi podlehneme o další den až dva. Anut s Rastanem, které se mi nepodařilo zbudit museli v předchozích dnech málo odpočívat, proto podlehli a mi ne. Ze stejného důvodu se nákaza šíří tak rychle. Od doby kdy o ní víme, se každý v Razbízu bojí spánku a snaží se zůstat vzhůru tím se oslabuje, a tak i mocní kouzelníci, kteří by se mohli snadno probudit sami nakonec zůstanou v krajině snů.“

Brilantnost elfovy mysli Nefruze udivovala. Vše zapadalo. Rastan se přece tvrdě dře od rána do večera, aby splatil své dluhy a Anut během nocí studoval navíc. Darak pravděpodobně pracoval stejně jako Oliver na nesmyslech od Pelimiho a Williem je ještě dítě, musel snadno podlehnout noční můře v takové temné chvíli kdy je město celé v karanténě.„Pokud je čistá mysl a odpočinek, jediný způsob jak přečkat epidemii, pak vám mohu jen navrhnout společnou meditaci.“

V hlouby své mysli, ještě litoval, že předčasem spotřebovali zbytek alredu v této krizi jej nikde nesežene a tak je jejich výhoda jen dočasná. Krátce poté se studenti sesedli do prořídlého kruhu a zavřeli své oči. Na začátek jim dobrotivý Nefruz vypomohl, pár krásnými konejšivými slovy, takže se všichni brzy ocitli v hluboké meditaci. Ta Nurimova, byla neklidná. On je léčitel, měl by znát všechny choroby, ale o takovéhle nikdy předtím neslyšel.Elfovu mysl pozvolna začala vyplňovat hřejivá vzpomínka na domov, byl to Elnas, ale ne takový jaký ho opouštěl. Tento byl klidný a přívětivý, bez známek nějakého nečistého zločinu, Elnas Nurimova dětství. Vzpomínal na hlas své matky, kterak ho za bouřných nocích těšila, odhalováním mu krás divokosti lijáků i světla blesků. Jedna taková noc se vymkla rámci polosnění. Prudké rány na dveře zněly celým domkem, otec otevřel. Před ním se svalila vyčerpaná žena, dopadla vedle bezvládného těla svého muže. Nurim jí neznal, ale chápal otcovu povinnost, snad to bylo právě tenkrát, kdy se rozhodl stát se rovněž léčitelem. Během chvíle přestala matka zpívat a pomohla otci s bratrem dostat oba cizince dovnitř.„Uložte jí do postele, je jen vyčerpaná.“

„Co je sním?“

„Zatím nevím, je v bezvědomí a rovněž vypadá, jako by několik dní předtím nespal.“

„Můžeš, pro něj něco udělat?“

„Zkusím se dostat do jeho snů a vyvést jej z nich.“

V domku nastalo ticho a atmosféra zhoustla napětím. Nurim věděl, že jeho otec patří k nejlepším Elnaským léčitelům, nepochyboval o úspěšnosti otcova snažení.Z ničeho nic se otec prudce napřímil a těžce dopadl do křesla, oddychoval vyčerpaný.

„Temné prokletí vládlo tomuto nešťastníkovy, po dlouhou dobu. Před několika lety se postavil na odpor čistému zlu a zvítězil takto poznamenán. Musel být silný, jestliže vzdoroval těm nočním můrám tak dlouho. A tak se dostal až sem prchal z dálného severního cípu Ragnadu a osud ho přivedl ke mně. Povstaň udatný reku jenž si zbavil svůj lid temnoty.“

Nurim již věděl co bude následovat, ale pospíchal, jeho zjištění bylo klíčové. Když vize končila a cizinec otevíral oči, stejně tak učinil Nurim, jeho tvář však neznala žádného úsměvu, skutečnost je chmurnější dřívějších iluzí.„Mistře Nefruzi, rád bych s vámi mluvil, myslím, jsem si jist, že již znám původ našich potíží a věřte mi, že nešťastná náhoda s nimi nemá co dělat.“

V následujících chvílích vylíčil nejdůležitější fakta svému učiteli a zakončil vše nářkem, který u něj neznal obdob.

„Krutě mě osud trestá, za mojí zradu proti léčitelské přísaze i když jsem již dosáhl všeho vědění, které měl můj otec, já nemám podporu přírodních zákonů a tak jsem slabší nežli on a všichni léčitelé v Elnasu. Navíc nemáme možnost přivolat pomoc z mé země a i kdyby, než by dorazila obyvatelé Razbízu by již byli ztraceni. Nevidím jiné východisko než informovat radu z Bílé Věže o naší situaci.“

„Neunáhluj se Nurime. Vedl sis dobře a náš nepřítel jistě nepočítal s tím, že by byl takto odhalen, ale tma kterou způsobil a zlo které teď drží vládu nad naším městem je mnohem ukrutnější. Věž, mí žáci již musí vědět o původu „choroby“, ale její ruce budou svázány. Základním předpokladem pro existenci Razbízu byla úmluva, že zachovají rovnováhu sil za každou cenu. Dnes musím se smutkem říct, že tou cenou jsme my.“

„Pak tedy není co ztratit a měli bychom se ponořit do své můry již nyní, dokut jsme dost silní abychom oslabili celé prokletí.“

„Pochybuji milí Nurime, že bychom jej vůbec dokázali oslabit. Spíše šetřeme silami a možná, že nepřítel nebude dost silný aby držel Razbíz v šachu tak dlouho.“

„Při vší úctě k vám mistře Ne…“

Nurim nestačil větu dokončit, protože byl přerušen Dramem, který doslova vřel vztekem.

„Nevím jak vy dva učenci pohlížíte na současnou krizi. Ale támhle leží malý Williem, sirotek, dítě. Je mi jedno jak dopadnu já, my. Vše co chci aby se hned teď probral. A pokud si nějaká temnota myslí, že se mně synu trpasličího kováře může stavět na odpor, rozdmýchám tolik výhní, že v žádné jeskyni nebude místa kam by se ukryla.“

Jeho hlas se prohnal učebnou jako bouřka a ukončil definitivně rozepři elfa a starého kouzelníka.

„Tak dobrá tedy, ale pokud máme temnotě plivnout do tváře, musíme tak udělat společně. Všichni. Ptám se tedy každého z vás, mladí rekové jste ochotni vpustit do vašich duší to nejčernější a nejhrozivější, čemu kdy budete moci čelit?“

Mistrův hlas se v poslední chvilce zachvěl, lámal v sobě všechna svá předsevzetí. Vystaví své studenty jisté zkáze? Výsledkem nemusí být vůbec nic kromě jejich pomalé smrti uprostřed hrůz jenž by neměli být nikým viděny.První se slova ujal Jan.

„Je povinností každého šlechtice ochraňovat bezbranné a zápolit s temnotou do posledních sil, mistře Nefruzi, udělám vše abych třebas jen nepatrně napomohl ke konci tohoto teroru. Ulin, má lásko, kamkoliv půjdu budu myslet na nás dva…“

„Nikdo by neměl takhle ubližovat, jdu s tebou i to té tmy kde světla blednou a mizí, já nebudu stát a hledět, jak vše co mám ráda umírá…Jen mě pevně drž.“

„To je řeč, ať si to zlé myslí cokoliv. My trpaslíci jsme vyrůstali v tmách jeskyní, nikdy nezaváhám, před takovou výzvou. Za Williema a kovářské ohně.“,br> ,br> „Když temnota povstávala v tomto městě, netušila, že se zde najde tolik odhodlání, jsem si jist, že nebudeme osamoceni. Já slyším hlasy plné naděje a v elfích písních po takovýchto chvílích přichází jen vítězství. Mistře Nefruzi, zapomeňte dnes na svojí zodpovědnost, udělejte to po čem vaše srdce nejvíc touží. Nikdo z nás nezná situaci lépe než Vy, prosím pomozte nám vaší moudrostí.“

„Nurime to víš, že rád pomohu, ale ještě se nevyjádřili všichni. Amando, Jarime co si přejete udělat vy?“

Nefruz doufal, že tmavovlasá intrikářka odmítne a celé nadšení jeho žáků opadne, ale snad proto se to nestalo. A nebo nemohla Amanda Dolnodvorká přenést přes srdce myšlenku, že by zůstala tak daleko pozadu za elfí kráskou? Jakou hru hrála nyní? Její hluboké oči se upřeli na Jarima, prosebně, tázavě, možná i provokativně. Snad právě to si myslila. „Teď ukaž ty hloupý barbare kolik máš v sobě odvahy.“Plavovlasý mladík přimhouřil své zelené oči a usilovně se snažil vzdorovat bizardním myšlenkám, kterého ho napadali. Doposud se vyhýbal úvahám a pouze doufal, že on tyto zlé časy přečká, ale i tato iluze jej nyní opouštěla. Navíc se nemohl spolehnout na dobré rady svého přítele Tanyra. Byl to vůbec přítel? Seděl kdesi vysoko ve věži v bezpečí před tímto prokletím a jen mlčky sledoval konec města. Jak ho jen mohl považovat za přítele?
Jarim se rozhlížel po třídě a snažil se číst v obličejích, ustrašených i odhodlaných k čemukoliv. Ti, které považoval za zbabělé nyní jednají udatně. Co má udělat on? Záviděl Tanyrovi jeho místo vysoko nad vší zkázou, ale náhle se probral. Je jedno co teď udělá, stejně se to stane, propadne se do noční můry. Sám, úplně sám. Přeci tam nebyl vždy sám, právě dnes přemohl tmu, to že byla řidší, než ta do které směřuje na tom nic nezmění, přemohl jí s pomocí elfa i ostatních. Tak tedy pokud má přijít konec a pokud jeho pobyt v Razbízu je pouhým snem a on se má probudit na mučidlech v Talný, pak to nemá smysl oddalovat. V zahradě Spočinutí je přeci tolik soch. Ti kouzelníci, mrtví kouzelníci, kteří tam stojí dělali jen to co bylo nutné a tomu ho učil i jeho přítel Tanyr, který dnes dělá jen to jediné správné. A co má dělat on? Zrodil se ve špíně a byl mu dán sen. Pak tedy musí o svůj sen bojovat snažit se každou chvíli využít a on má být tím pánem, on má vládnout svému snu. Ačkoliv jeho tělo asi umírá někde v žalářích, on sní svůj nejhezčí sen. Poznal přátelství i lásku, cítil moc i její stinné stránky, ať jej zdolá kdokoliv on je šťastný.„Temnota je mojí součástí, již od mého dětství, pokut máme zemřít, zemřeme společně….“
v krásném snu. Dodal horal z AnTanejských vrchů ve svých myšlenkách.

Jeho slovy se rozhodlo mnohé, i Amanda již nemohla odolat výzvě, ale samotné odhodlání nevystačí a všechny zraky se nyní upnuli k mistru Nefruzovi. Naléhali a žadonili o způsob jak spáchat sebevraždu a čarodějova mysl nemohla vzdorovat takovému návalu zoufalství příliš dlouho.„Znám klíč k vašim srdcím, každý z vás mi jej i za ten krátký čas svěřil v ochranu a nyní mě žádáte abych vás zradil? Nu dobrá, bránit vám nemohu. Ale vězte, že jsem byl rád učitelem každému z vás a kamkoliv naše cesty povedou, já již nezapomenu na svojí poslední a nejlepší třídu.“ Chvíli nastalo mrazivé ticho, řeč starého kouzelníka mluvila jednoznačně. „Toto je poslední den našich životů.“ Srdce všech bila tak, že je museli slyšet i archmágové schovaní v Bílé Věži. V tu chvíli Nefruz sklopil hlavu a tiše vydal tajemství, jenž je nutně muselo stát život.

„Všichni se sesedněte do kruhy, ale ať jste blízko u sebe. Bude potřeba abychom se chytili za ruce a zbytek zařídím já. Jen se snažte uvolnit jako při meditaci.“

Jarim si sedl vedle Drama a Amandy přímo naproti elfovi, který se již chytil za ruce s Nefruzem. Jakmile se kruh uzavřel a oni pozavírali oči, přestali si uvědomovat svojí přítomnost ve třídě, vše co věděli, že nejsou sami, drželi se přeci za ruce a právě to jim dávalo sílu. Jarimovi se po chvíli zdálo jako by otevíral oči, ale věděl, že je má zavřené i přesto se mu však naskytl děsivý pohled. Celý jejich kruh se vznášel ve vzduchu vysoko nad hlubokým černým jezerem. Zamyšleně hleděl na jakoby v čase zmrzlou hladinu a náhle si byl jistý, že začíná rozlišovat tvary budov. Přesněji budov z Razbízu, všechny pohaslé mrtvolně klidné, uprostřed té scenérie započala vysoká štíhlá věž z bílého kamene výstup k nim. Už, už se jich dotýkala, ale náhle se otřásla, hladina se začala prudce bouřit. A pak to přišlo. Střepy jak z rozbitého zrcadla vymrštěné vlnami je štípavě řezali a mladík jen cítil jak stisk Amandy i Drama povoluje. Pustili se a padali.Jarim se prudce nadechl, jakoby chtěl rozehnat nějaký děsivý sen, ale náhle si uvědomil on je v tom snu. Vysoko nad sebou viděl bouřit hladinu a nad ní svítil Nurim, stejně jako tomu bylo předtím. Teď však jeho světlo kolísalo s každou další střepinou, až nakonec podlehl. Padal do běsnících vln, ale ve chvíli kdy o jednu z nich zavadil ztratil se. Nyní je opravdu sám.Rozhlédl se, ale vše co viděl byly chátrající budovy, kdysi tak krásně cizího města, tam kde před chvílí stála Bílá Věž zbyli pouze rozvaliny a zahrada Spočinutí byla pustá, kašny prasklé a vyschlé, sochy zničené. Tu jednu si náhle vybavil podle zbytku nápisu, snažil si jej vybavit, ale stále musel myslet na to co ho k ní dovedlo. Muselo to být před dvěma dny, kdy tady přistihl Oséna jak se domlouval s tou zrůdou. Co jen na ní stálo? Na část si přece jen vzpomene „…dobrý otec zahynul ve službách Věže…“ On vlastně také zemře ve službách Věže, možná také dostane sochu. Kdo mu jí, ale postaví. Všichni zmizeli a kdo za to může?


To byla ta pravá myšlenka. I když nevěděl proč začal křičet nahlas.

„Kdo za to může? Ukaž se!“

Listí, které již dávno opadlo z na trout uschlých stromů se náhle zdvihlo v prudkém větru. Kroužilo kolem Jarima, až skoro neviděl co se venku děje, stěží jen popadal dech. Pak vše ustalo a jemu se naskytl hrůzný pohled. Všichni, které kdy znal a daleko více těch, které neznal vůbec tam před ním stáli a zírali na něj očima bez života.Padl na kolena a sklopil hlavu, nemohl sledovat ty tváře plné utrpení, kdo jen může něco takového dělat? Znovu se odvážil pozvednout hlavu a náhle jí spatřil, stála hned vedle Nefruze, její krása a temperament vyhasly a vše co kdysi viděl v hlubokých tmavých očích teď nahrazovala jen krvežíznivá touha. Právě tu už nyní viděl v očích všech a než znovu sklopil hlavu všimnul si jak se dav dává do pohybu.Teď již jen vzpomínal na své první setkání s ní. Na to jak ho dlouho trýznila svojí ledovou odměřeností. A také vzpomínal na její provokace, když spolu pili lahodné koktejly z elfího ovoce. Kde je teď elf? Znovu se opovážil zvednout svůj pohled, ale to co viděl v něm vyvolalo otřes. Právě se vněm hroutili všechny naděje. Kousek od něj ležela těla elfů z Razbízu, některé potkával dříve na ulicích, ale nebylo jich mnoho. Jejich těla byla rozsápána na kusy a v jednom těch torz poznal tak nevinou a něžnou Ulin. Z jejích očích vytékala krev a v prsou měla díru jako by jí někdo vytrhl srdce. A skutečně nemusel hledat dlouho její srdce ještě stále beznadějně bijící umíralo v rukou nestvůrného Jana.Byl ochromen, již ani nemohl odvrátit zrak, jen sledoval jak se k němu ty stvůry blíží. A musel myslet na to jak Jan vyrval srdce s Ulinina těla a téměř cítil jak bilo a jak se bude cítit on až jemu Amanda vytrhne jeho nyní zběsile bušící srdce, které mu posílalo vroucí krev do žil takovou rychlostí, až ho to bolelo. A stále pohlížel na její zkrvavené vlasy a vzpomínal jak nedávno nechápavě napadla chorobu, jako čisté zlo. Na její velké slzy a klidný, ale zoufalý hlas. Co to jen říkala?„Není to správné! Jak může být někdo takhle krutý, to není správné.“

Správně kdo může být takhle krutý, že nesobecky milující elfce nechá vyrvat srdce jejím milým? Náhle v sobě cítil hněv. Určitě ne menší, než ten který cítil v Talný k bachařům. Křečovitě sevřel pěsti, až cítil jak mu z nich kape horká krev a vší silou praštil o dlaždici, která se pod tím náporem zlomila. Ani už nevnímal, že nahlas křičel, ale ty stvůry jako by najednou vnímali zase jako lidé. Všichni společně mručeli a v očích měli stejnou zlost jako měl on. A jak jeho krev vyplňovala mezery mezi precizním dlážděním zněly jejich hlasy stále jasněji. Až jim nakonec rozuměl.„Kdo za to může? Ukaž se! Já ti přikazuji ukaž se!“

Náhle chápal, že on je jejich bolestí i hlasem a že jeho tekoucí krev je nástrojem pomsty tisíců zatracených. A pak vše utichlo a vybledlé postavy se sesunuli na zem, právě tak jako by to udělal na místě mrtvý člověk. Všechny padli, ale on viděl několik postav v kápy, které stály v uzavřeném kruhu, kde vše zlé muselo mít počátek. Krátce se podíval na své zakrvácené dlaně a v prudkém vypětí sil skočil po jedné z těch osob. Strhl jí kápy a zůstal bez dechu.Ta tvář mu nejprve splýval s tou Oliverovou, ale pak si uvědomil, že je to Pelimi. Dvorský čaroděj ragnadu a králův rádce, ale proč? Jeho zmatení trvalo jen chvilku a už věděl svůj další krok, přiloží své ruce k jeho krku aby zaplatil za vše co napáchal. Už se přibližoval a kapka jeho krve dopadla na Pelimiho hrdlo, kde zanechala kus zuhelnatělé kůže, ale dříve než stačil své dílo dokončit tělo čaroděje zmizelo a on dopadl na jeho černou róbu zdobenou drobnými stříbrnými lebkami.Vše co se pak dělo vnímal jen velice zmateně, ale jasně viděl jak se temnota protrhává a město děsu pomalu mizí ve světle zapadajícího slunce, které pronikalo do učebny. Jen si z celého srdce přál, aby smrt těch všech nevinných lidí a elfů byl jen další zlý sen, ale nic nemohl říct jistě. Jen se nechal svojí unavenou myslí přenést k tříštivým vodám fontán ve věčně kvetoucí a zelené zahradě. Tam mezi sochy těch, které již nikdy nepozná.Chodil mezi záhony svého přítele, vše mu připadalo tak pravé a přeci pocity byli silnější a nikde neviděl jediného kouzelníka, kromě smutné přítomnosti důstojných soch. Necítil hlad nevnímal chlad a vše ubíhalo tak zvláštně, bez jediné myšlenky na návrat. Byl zde. Zrovna stál nad fontánou, když se jeho šedozelené oči otevřeli doširoka hrůzou, je mrtvý?S chmurnou myšlenkou přišla noc a zima. Bělostný měsíc se dvořil nespočetnému množství hvězd a celá zahrada byla zahalena mlhou. Zahlédl osobu v róbě jak se plíží ulicemi. Pelimi! Spěchal za ním a náhle si uvědomil, že to není Pelimi, ale Oliver. Stále byly ve městě, ale nepoznával příliš zdejší ulice. Kde jen sou? Velké domy, některé přízemní s vysokými komíny a vývěsnými štíty. Tohle musela být průmyslová část města, Nefruz je do ní ještě nikdy nezavedl, ale co tu hledá Oliver?Z myšlenek ho vytrhl hlas jeho spolužáka a ještě jeden, hrubý a jaksi prázdný. Instinktivně se přikrčil. Vedle Olivera stál nějaký žebrák, nic co by Jarim v Talný nepoznal, ale zde ho to udivovalo, možná právě proto je sem nikdy Nefruz nevzal. Na něčem se domlouvali, ale bál se jít blíž aby ho neviděli. Pak se společně vydali na hradby. Následovala zmatená scéna a Jarima nenapadlo nic jiného, než utíkat za tím žebrákem. Jaký to byl pro něj šok, když se špinavec najednou otočil a koukal jakoby přes něj, pohrávaje si s dvojicí zlatých mincí. On ho nevidí? Tak to muselo být. Takže je asi opravdu mrtvý, ale proč má tak podivný představy? Tohle nemůže být smrt, čekal by od ní něco víc, než jen opilého žebráka. Náhle ho rozbolela hlava až úplně přestal vnímat co se děje kolem.Když už konečně viděl, zahlédl kousek před sebou toho žebráka jak zvedá ze země s rozbitou hlavou, všímal si kolik je vedle něj prázdných láhví, nemusel složitě hádat co v nich bylo. Poté sledoval žebráka jak se vrací na hradby, na místo kde byl předtím s Oliver a při tom si sám pro sebe povídá, nebo spíše nadává.„Jareku ty hlupáku starej. To si to všechno musel propít včera? Dneska abych zase sušil hubu. Taková fajnová prácička už je jen tak nenask…. “

Žebrák se chvíli odmlčel a překvapeně hleděl za roh, Jarim si pospíšil aby to se mohl také podívat. Za rohem stála krásná žena, snad až v příliš vyzývavých šatech, jemné elfí rysy a krvavě rudé vlasy s mléčně čistou pletí bez jediné vrásky a také velké zlaté šperky. Náhle chápal úžas žebráka a chvíli zauvažoval stejně tak jako to dělal v Talný. Jarek, ten špinavec jí napadne a při nejlepším jen okrade. Cítil, že je jeho povinností zabránit tomu, ale ve chvíli kdy se pokusil toho lumpa zastavit, propadl skrz něj.Neměl dokonalou představu o tom co se stalo, když ležel na zemi, ale zahlédl Jareka jak leží opodál a s velkou námahou se zvedá. Žebrák se znovu vyrazil do útoku, ale ta žena ho bez sebemenší námahy chytla pod krkem a zvedla jej mírně do vzduchu. Znovu s ním praštila o zem. Teď už byl žebrák naprosto střízlivý a snažil se zmizet jí z očí, ale neuběhl příliš daleko a žena stála opět předním.„Ani mi nestojíš za tu námahu, ale máš až příliš opovážlivé myšlenky. Raději si měl dnes zůstat ve svém brlohu, protože je mojí povinností odklízet takové smetí jako jsi ty.“

Krátce na ubohého muže ukázala ukazováčkem pravé ruky a pak naznačila pohyb jako by něco uchopovala a drtila. Jarim v úžasu sledoval jak se muž rozpadá na prach a ten prach dále mizí. Nic z toho chudáka nezůstala a to ho celkem hněvalo. I on býval takový, možná chytřejší a obratnější, ale také se živil okrádáním lidí a taková věc se mu klidně mohla stát.Měl chuť si to s ní vyříkat, ale nemohl, připadal si jako nějaký stín bloudící bez těla po tak velkém a i po dlouhé době stále cizím městě. Nevěděl co má dělat a tak h napadlo jediné sledovat jí. Dlouho se procházela liduprázdnou čtvrtí a když obloha začala vykazovat známky svítání vydala se opět k hradbám. Avšak Jarimovi došlo, že není jediný kdo tu kouzelnici sleduje. Nikoho neviděl, ale byl si jistý, že tam někdo je, a připadal mu i známí ať to byl kdokoliv.
Když se kouzelnice dostala na hradby náhle se za ní ozval panovačný, ale přesto třesoucí se hlas, hlas ke kterému neodmyslitelně patřila bledá tvář často plná hněvu a opovržení. Jarim nevěděl, jak je to možné, ale z jasným zábleskem se kousek od ženy objevil Anut s napřaženýma rukama. Evidentně jeho kouzlo zabralo, protože okolo kouzelnice byly jakési skruže a museli nějak plnit úkol pout.„Nemusíš se mě bát. Věděl jsem, že jsem museli někoho propašovat, aby to dokázali. Pustím tě, něž se rozední, ale musíš mi odpřísáhnout na život tvého pána, ať je jím kdokoliv, že mě za ním dovedeš a přestavíš nás.“

„Proč bych to měla dělat?“

„Protože jinak tě k tomu přiměji násilím.“

„Co by student Razbízské školy po něm mohl chtít?“

„Přidat se k vašemu cechu, poznal jsem jejich práci, ty děsivé sny jsou jasným důkazem práce nekromantů.“

„Takže ty doufáš, že ti pomohu stát se členem Nekromancerského Cechu?“

„Přesně tak, mám už plné zuby těch Nefruzových blábolů a arogantní politiky Věže.“

„Nemám tedy na výběr.“

Anut se vítězně usmál a očekával přísahu, místo toho se proti němu žena vrhla. Pouta, která jí měla zabránit v pohybu jí jen nepatrně zpomalila, dostatečně na to aby Anut stačil uhnout a vrhnout proti ní blesk. Žena jen se smíchem absorbovala jeho pokus o útok do roztažené dlaně a pomalu se k němu blížila. Bledý mladík se v zoufalství podíval k východu kde právě svítalo a s vypjetím všech sil se rozkřikl.„Odstup nečistá, vrať se do tmy hrobu!“

To co následovalo připadalo Jarimovi nestvůrně zběsilé. Žena se rozesmála velice nahlas až byly zřetelně rozpoznatelné tesáky v jejích ústech a s pramalou námahou odtáhla ruce, kterými se snažil Anut bránit. Se vší divokostí se mu zakousla do krku a zůstala právě tak dokut z mladíkova těla nevyprchal všechen život. Výraz Anutových očí ,zděšení, když celé město zalili první paprsky a ta stvůra nevykazovala sebemenší známky utrpení, o kterých čítal v knihách. A pak jen tma.Jarim se rychle posadil ve své posteli, celý zpocený a unavený. Zmateně se rozhlédl. Vše při starém, akorát vedle jeho postele seděla polekaná Amanda. Usmál se na ní, jako by se nažil zapomenout na to co se mu právě zdálo.„Jsi v pořádku miláčku?“

„Ono už svítá?“

„Ano, nevypadáš, že by se ti zdálo něco pěkného.“

„Nemyslím si, že by se to mělo považovat za něco zvláštního.“

Opět se snažil smát, ale nemohl zapomenout na ty hrůzy.

„Jsou všichni v pořádku?“

„Ano všichni jsou v pořádku, ale Anut někam zmizel.“

„Promiň mi to lásko, ale jsem hrozně unavený, mohli bychom si popovídat až zítra?“

„Nurim říkal, že budeš slabý, prý si vydržel víc než ostatní a taky to vypadá, že se nám podařilo probrat celé město. Takže zítra ráno půjdeme zase do školy jako by se nim nestalo.“

Něžně ho políbila a pak odešla. Jarim se zhroutil zpět do postele. Tak to nemůže nechat. Musí vědět kdo ta žena je a proč za sebou nechává mrtvoly. Neměl Anuta příliš v lásce, ale takovou hroznou smrt si nezaslouží nikdo. Musí počkat, až se setmí a pak jí půjde hledat do průmyslové čtvrti. Lehl si do postele a snažil se usnou, ale stále si musel přehrávat všechny ty události. Nejdřív Osén, pak Oliver, teď Anut čím byli vinni? Osén byl zabiják, ale ani Oliver ani Anut nic zlého neprovedli. A vůbec jak je možné, že taková stvůra se prochází ulicemi Razbízů a stráže si jí nevšimnou?Nakonec se mu podařilo usnout a byl velice rád, že neměl žádné další sny. Když se probudil slunce zapadalo a měsíc se opět hlásil o nebeský trůn. Tato noc, ale nebyla tak jasná jako ta včerejší a každou chvíli celé město upadlo do tmy, dokonce ani na ulicích se nesvítilo tak jak tomu bylo zvykem dříve. I když to Jarima trochu zneklidnilo, musel uznat, že se mu ta výborně hodí, aby mohl proniknout k té stvůře a zjistit, kde by se dal najít její pán a jeho společníci, kteří mají tohle vše na svědomí.Když dorazil na místo, kde se s ní zápolil Anut už ho čekala. Chvílemi zalitá světlem měsíce vypadala velice bledě a krásně tak jak si tam v klidu seděla na okraji hradeb. V tu chvíli si Jarim uvědomil, že proti ní nemá sebemenší šanci, jestliže Anut se svými zaklínadly neuspěl, ale bylo již příliš pozdě.„Dovol abych se ti představila.“

„Nechci znát tvé jméno, chci vědět proč?“

„Proč co?“

„To všechno. Smrt Olivera, Anuta i toho žebráka a celá ta šaráda s morem.“

„Takže popořadě. Jmenuji se Elizabeth a pokut nezlepšíš své chování tak nebudu mít důvod nechat tě naživu.“
,br> „Nečekej po mě zdvořilost, po tom všem.“
,br> „Vy mladí jste tak nevychovaní. Tak dobrá. Uklidni se vidím, že jsi horal a ti se tady jen tak nevidí. Co kdyby ses představil? A já ti pak odpovím na tvé otázky, pokud budu znát odpověď.“

„Jmenuji se Jarim a jsem z Talný, to je elfí město na severu.“

Kouzelnice se usmála a mírně pohnula hlavou, tak aby se její vlasy pohnuly ve větru.„Talný, dlouho jsem tam nebyla, ale jak jsi se dostal sem?“

„Slíbila jste mi, že mi odpovíte na mé otázky.“

„Dobrá takže začneme. Olivera neznám. Žebráka jsem odklidila, protože byl opravdu odporný a já nemám takové věci ráda. Anutovi bude lépe se mnou a světu se taky uleví. A co se týče toho prokletí s tím nemám nic společného, vlastně je to důvod proč mě můj učitel požádal abych sem zaskočila. Teď ty.“

Náhle si Jarim uvědomil, že má nutkání jí vše vyzradit, přesto, že si sliboval, že o sobě prozradí co nejméně.„Byl jsem na mučidlech a nějak se mi podařilo rozpoutat požár. A pak jsem byl tady. Oliver se pokoušel o útěk, musel zemřít byla tam přeci ta bariéra. Co jste zač?“

„Možná to přežil, ale musela bych mluvit s někým kdo ho viděl krátce předtím, než se to stalo a předpokládám, že ty si to na vlastní oči neviděl. K tvé další otázce ti nemohu říci vše, sama to nevím přesně. Než jsem potkala svého učitele tak jsem bývala šlechtična a pěkně umíněná a on mě změnil, na něco co by mnozí nazvali jako upír, ale jsem jiná než většina upírů. Možná by si mi mohl pomoci. Anut mluvil o nočních můrách, ale myslím, že ty víš víc.“

„Jste upír, tak by jste to měla vědět lépe než já. Váš „učitel“ by to měl vědět, musí být nekromant nebo upír. Nevíte kde bych našel ty co to způsobili? Rád bych se jim pomstil.“

„Na pokusy o pomstu zapomeň. V tvé mysli čtu jako v otevřené knize a oni by to také dokázali. Jsou silnější než si vůbec dokážeš představit a na jejich hřišti by si neměl nejmenší šanci. Nějakou dobu dají pokoj, vždycky to tak dělají. Tahle akce měla archmágům připomenout kde jsou jejich hranice a myslím si, že to brzy poznáš sám jak se budou více soustředit na vlastní území, místo aby se pomocí poboček svého cechu rozpínali a radili vladařům jiných území. Pokud jde o mistra Pelimiho, přenechám ti ho. Stejně je to jenom poskok ve srovnání s jinými. Užívej si toho, že Razbíz je chráněné město, kde žádný skutečný útok nehrozí. Aby si pochopil můj učitel není ani spojencem Razbízu, určitě je ale nepřítelem těch rádoby „Vládců nad Smrtí“ jak se často nazývají. Ještě něco. Mají své špehy všude, takže by jsi se měl mít na pozoru, protože podle toho co vím z tvých myšlenek tak jsi velice hledaný.“

„To všechno jste mi řekla abych se držel stranou?“

„Ta hra kterou hrají oni je pro tebe prozatím příliš vysoká a nebezpečná, užij si mládí, protože věčnost je otravná nuda.“

Než stačil jakkoliv zareagovat či jen položit další otázku tak se k němu Elizabeth přiblížila a dlouze a vášnivě jej políbila. Nejdřív byl vyděšený k smrti, ale poté se uvolnil a jakoby na chvíli usnul v každém případě, když otevřel oči nebylo tam po této podivné bytosti ani stopy. Chvíli setrval ještě zasněný, ale pak se otřepal a sáhl si pro jistotu na krk. Nic. Ať už byla kdokoliv, evidentně má pro něj slabost, protože stále žije. Věděl, že má o čem přemýšlet, ale rozhodně se o svá tajemství nehodlá dělit. Ne, když mají špehy všude.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Velice povedená povídka a nenech se odratit od Cefeuse že je dlouhá(asi nečetl moc knih)...podle mě - čím delší ,tím výstižnější a čtenáře to zavede přímo do děje...


 Uživatel úrovně 0

Díky za pěkné hodnocení s definitivní platností oznamuji, že pokračování bude. Už jsem dostal pár nápadů a zatím je nechávám uležet.


 Uživatel úrovně 5

Velmi povedéné a obsáhlé takže 5*


 Uživatel úrovně 0

Afeireeeeeee ty potforo jak dlouho mne zas nechas cekat na dlasi dil? hmm aaach jo cim dal lepe tentokrat jsem to zhltl pekne naraz nicim nerusen a velmi spokojen :))) Ani mne nenapada co ti vytknout fnuk... leda nake preklepy :-))

Je to moc pekne atk pospes pospes s dalsim dilem (ale ne na ukor kvality to si radsi pockam)

P.S. Cefeus doporucuji ti precist si prvni dil


 Uživatel úrovně 0

Krásné - trochu sem se ztrácel v ději, ale vždy sem zase nalezl nit. Obdivuji jak si napsal příběh s tolika postavama.

S pozdravem SAT


 Uživatel úrovně 0

pekné, veľmi pekné, je to zase dlhé, ale zato aspoň prehľadné, čo sa týka prvého dielu, tak som ho tiež nečítal, ale bude určite dobrý... cool


 Uživatel úrovně 0

Je to poměrně dlouhé a po prvním přečtení trochu chaotické pro někoho, kdo nečetl první díl.

Ale líbí se mi to.