Články&Eseje

Sestra noci Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 28

Sestro noci…
Slova zahalena v žalu ve tmě se ztrácejí.
Svět postaven z křišťálu v bouři se rozpadá.
Sny vytesané ze slz stále se vracejí.
Padám temnotou a jediné, co mne napadá,
Jsi ty.

Sestro noci…
Když ještě pln lásky byl tento svět,
Každou noc jsi mne přicházela políbit.
Však ranní světlo zahnalo tě zase zpět,
A vše, o čem jsem přes truchlivý den mohl snít,
Jsi byla ty.

Ach sestro…
Proč skrývá tě mlha v prázdných snech?
Chladivý vítr odvál tvá slova…
Však tvé jméno stále bloudí na mých rtech.
Řekni, kdy uvidím tě znova?
Má milovaná sestro!
Tak jako ty, i já před sluncem utíkám,
abych jedinkrát políbit tě směl.
Tak pověz, kam utekla jsi, kam?
Já nikdy nezapomněl…

Sestro noci…
Tóny ticha po cestě nocí mne provází.
Všechny city, co hřály, už chladnou.
Tepla z pramenů štěstí už dochází.
A až poslední kvítka lásky zchřadnou,
Zbydeš jen ty.

Sestro noci…
Z měsíčního světla utkán byl tvůj šat.
Hvězdy ti prošívaly svým jasem každý vlas.
Pověz, kdy zase bude se mi o tobě zdát?
V hlavě se mi stále ozývá sladký hlas…
Jsi to ty.

Ach sestro…
Copak živí tě mé hořké slzy?
Snad nečiní ti mé trápení potěšení!
Však tvé jméno naposledy vyslovím již brzy…
Řekni, žádná naděje zde není?
Má milovaná sestro!
Tak jako ty, i já před sluncem se skrývám,
přestože před měsícem utíkat bych měl.
Naposledy svou smutnou píseň zpívám.
Že jsem nikdy nezapomněl…

Ale ty snad ano?
Tak proč jsi lhala…
Či odneslo tě ráno?
Kdybys sama pravdu znala…
Tak řekni mi, dámo!
Víš, že mým prokletím ses stala?

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Thales: Je nejlepší na webu . . .


 Uživatel úrovně 0

Tak jako oheň má dar tvořit teplo,
tak teplo vyzařuje z tvých básní,
máš v sobě tvořivé světlo,
a z tvého nadání jsme šťastní...

Patříš k nejlepším na webu.


 Uživatel úrovně 0

nádherná báseň jinak se to nedá říci


 Uživatel úrovně 0

Dlouho jsem se tu neukázal, ale Ty ses nezměnila. Stále nejlepší, nebo alespoň jedna z nich!

5*****


 Uživatel úrovně 5

Toto je nesmírně krásná báseň a nemohu jinak než 5*


 Uživatel úrovně 0

Krásné


 Uživatel úrovně 0

Nenacházím slov


 Uživatel úrovně 0

Z té krásy rozbolela mě hlava a srdce mé poskočilo o trochu blíže ke slasti...


 Uživatel úrovně 0

....fantastika.....


 Uživatel úrovně 0

Nádhera. Těžko slovy popsat. Toto si bez debaty zaslouží nejvyšší možné hodnocení.