Bestiář

Bánší Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Nemrtvý

Životaschopnost: 6

Útočné číslo: (+3 + 4/+1) = 7/+1 pařáty, + zvl. útok (viz Schopnosti)

Obranné číslo: (+2 + 3) = 5

Odolnost: (21

Inteligence: 15

Velikost: Dle velikosti postav

Zranitelnost: B, C, D2, E2, G, H (pouze kyselina), I, J, K, L, N

Pohyblivost: 17/ magický tvor (na zemi), 14/ magický tvor (ve vzduchu)

Poklady: -

Zkušenost: 600

Bojovnost: -

Síla mysli: -

Popis:

ad. její Přesvědčení: Přesvědčení mrtvé postavy snížené o dva stupně (je-li to ještě možné)
Char.: 4
Manévrovací schopnost: 10

Popis:

Je to zhmotnělý přízrak ženy, který má stejnou podobu jako žena, co zemřela. Její tělo je zšedlé a chvílemi se zdá, že je snad pokryto jemnou bílou pavučinou. Tělo má vyhublé a údy útlé, což ale neznamená, že v nich nemá sílu. Její ruce jsou vybaveny krátkými drápy (jež mají přibližně šest coulů). Tělo bánší je zahaleno v prostém hábitu.

Obličej bánší je hubený s propadlými tvářemi, matně šedýma očima bez zorniček a duhovek. Má dlouhé, šedé, neupravené vlasy. Na jejím obličeji jsou velice poutavá její ústa. Vypadají skoro jako živá: jsou smyslně rudá, plná života. To dodává vizáži bánší silnější auru strachu.

Vznik:

Existují dvě obecně přijaté teorie, které hovoří o vzniku bánší:

Bánší je znovunavrátivší se duše ženy, jež zemřela obzvláště krutou smrtí a nepocítila hněv, ba ani zlobu proti svému trýzniteli. Tato duše je vyhnána zpět sférami (hrajete-li na bohy, tak bohy; či např. Peklem) z poklidného (ne)bytí zpět do materiální sféry (tj. na zem).
Důvody proč je duše navrácena na zem jako bánší jsou uvedeny v sekci Mytologie a příčiny vzniku.

Traduje se ještě jedna verze vzniku bánší a to sice, že může vzniknout z ženy, která zemřela při porodu a spolu s ní zemřelo i její dítě. Proměně lze prý zabránit tím, že při pohřbu se vloží ženě do úst kámen bílé barvy (obyčejný; není vyžadováno, aby kámen byl vzácný, nebo měl mystické schopnosti).

Mytologie a příčiny vzniku:

Mezi lidmi se traduje několik verzí:

Bánší se objevuje, když má oznámit smrt někoho významného nebo pokud se schyluje ke smrti ke smrti ženy, z níž se má stát bánší, či pokud se blíží nějaká pohroma. Vždy, když je poblíž nějaké z těchto událostí, bánší začne prozpěvovat svou píseň (viz níže). Poblíž se v tomto případě nespecifikuje, bánší je přitahována jakýmisi vnitřními silami (můžeme je označit třeba jako astrální, chcete-li).

Některé severské kmeny vzývají bánší jako avatary svých krvavých bohů. Je to z toho důvodu, aby své bohy potěšili.

Křičící obličej bánší se leckdy objevuje na některých štítech či praporech jako symbol utrpení, zkázy nebo pomsty; některé zlodějské gildy si toto znamení velice oblíbily. . .

Chování:

Od soumraku do ranního svítání ji můžeme spatřit, jak si poletuje nad zemí a v tichosti si kvílí. Povětšinu času se vyžívá ve své bolesti nebo plánuje pomstu. Bánší nevnímá čas a dokáže velice dobře plánovat. Každý úplněk a nov (měsíc není vidět) zpívá svou píseň a povolává nemrtvé (viz Schopnosti).

Pokud bánší není venku schovává se v nějakých temných prostorách, kde odpočívá. Tou dobou je nejzranitelnější, protože začíná vnímat až ve chvíli, kdy se začne stmívat. Dobrou otázkou je proč odpočívá. Nikdo to neví; je to podobné tomu, když mumie leží ve stavu nicnedělání v sarkofágu anebo když upír relaxuje ve své rakvi.

V boji neváhá použít jakékoli zbraně. Je mstivá a velice dobře si pamatuje ty, co překazili její plány. Pokud by jí jakkoli ohavný skutek měl přenést blíže k jejímu cíli – tedy pomstě na tom, kdo jí činil za života příkoří, tak nebude váhat v jeho vykonání (osoba jež jí vykonávala příkoří je označována jako „Cíl“).

Jedinou motivací pro ni je touha po pomstě. U některých případů (Neutrální přesvědčení) může stačit upřímná omluva, činěná s nějakým příkořím. V tomto ohledu musím dodat, že bánší mají velice dobrou fantazii.

Interakce s okolím:

S okolím bude jednat podle svého přesvědčení. Uzná-li bánší, že postavy jsou nebezpečím pro její plán k pokoření Cíle, přidá si je na svůj seznam a pokusí se je zneškodnit.
V druhém případě se bude chovat rozumně a mírumilovně. Normálně si s postavami pohovoří (budou-li na to postavy mít srdce). Může se také pokusit zmanipulovat postavy, aby jí pomohli s likvidací Cíle… Více v Slovo PJ.

Interakce s Cílem:

Při setkání s Cílem může dojít k zajímavým událostem. Zde záleží na schopnosti PJ zahrát správně roleplayingovou bánší tak, jak je tu vykreslena. Krom schopností PJ záleží i na přesvědčení samotné bánší. Zabít svůj Cíl a půjde-li to vzhledem k poměru sil, tak ho i pokořit.
V některých případech může bánší uznat i upřímnou omluvu. A to v případě, že by měla neutrální přesvědčení; tedy že by se vyvinula z postavy se zákonně dobrým přesvědčením. Při takové proměně se nikdy neztratí kompletní charakter a je tedy možno hrát i na omluvu.

Hlavní je Cíl zabít. V tom případě nastává čas k odchodu bánší zpět do sfér. Hra bohů (sfér, …) tím končí. Duše má svůj klid a odejde nepompézním stylem. Promění se v popel, jež je během chvilky rozfoukán ve větru.

Schopnosti:

Křik bánší (zvláštní útok):

Křik bánší je její silnou zbraní. Může ho použít jen jednou za týden a rozhodně ne do lecjaké bitvy. Svůj křik použije pokud je tzv. po řeči postav „do tuhého“ nebo pokud by jím měla zabít osobu, jenž je cílem její pomsty.

Samotný křik je rozdělen na několik druhů: pro běžné okolí (resp. pro cíl křiku (většinou nejnebezpečnější postava nebo „Cíl“)) a na smrtelný křik (tedy když bánší umírá).

Křik živoucím:

Dosah: kruh (resp. koule) o poloměru 15 sáhů
Použitá vlastnost: Žvt + Odl
Past: ~8~ nic / 4k6 + 4 (8 - 28)

Bánší otevře svá ústa do Ó a z hlubin své duše vyvolá bolestivé vzpomínky jež metá přetransformované do okolí. Bánší z rozsahu nemůže nikoho vyjmout. Křik platí na všechny živé tvory. Ostatní tvorové jsou z působnosti zvláštního útoku vyjmuti.
Tato schopnost se projeví tím, že oběť cítí velký tlak v hlavě. Z nosu se jí spustí krev, krvácejí dásně, některé svaly se stáhnou a začnou se křečovitě svírat, čímž je vyvolán pocit mravenčení po celém těle.
Křik trvá dvě kola. Během toho nikdo není schopen čarovat (tyto případy platí, pokud neuspěje proti pasti), komunikovat mimosmyslovými schopnostmi a jakkoli se víceméně soustředit.
Proti křiku se nelze chránit žádnou běžně známou magií, pronikne běžnými překážkami (dřevo, kov,…) i skrz vodu, ale pod vodou křik nezraňuje.

Křik mstivý:

Dosah: kruh (resp. koule) o poloměru 15 sáhů
Použitá vlastnost: Žvt + Odl
Past: ~10~ nic / 7k6 + 7 (14 - 49)
Pokud bánší použije křik pro „Cíl“, parametry tohoto zvl. útoku se nastavují pouze na Cíl; pro ostatní platí past a zranění jakoby se jednalo o křik pro běžné okolí.

Ostatní parametry a efekty jsou stejné jako u Křiku živoucím s tou výjimkou, že tento křik může užít jen jednou jedinkrát.

Smrtelný křik:

Dosah: kruh (resp. koule) o poloměru 15 sáhů
Použitá vlastnost: Žvt + Odl
Past: ~9~ 2k6 +2 / 5k6 + 5

Ve chvíli, kdy bánší nadchází poslední okamžik života, vyvolá svou niterní bolest a vyšle ji do okolí. Zasaženy jsou všechny živé bytosti, které se nacházejí v jeho působišti.

Zpěv bánší:

Zpěv bánší je její smuteční písní. Vyjadřuje jí svou bolest z přebývání na materiální sféře. Někomu může znít jako nesnesitelné krákání, jiný v ní zase slyší píseň, jež vyjadřuje i jeho rozpoložení. Ale ať už každý slyší co chce, na každého člověka má stejný efekt: vyvolává v něm niterní myšlenky, krásné i zlé vzpomínky. Vrací jejich zapomenuté sny do hlavy a našeptává jim, aby je realizovali.
Na zvířata má zpěv taktéž účinky. Některá jindy nevrlá zvířata jsou přívětivá a hravá, jiná zase mohou napadnout z ničeho nic napadnout své pány atp. Zpěv působí pouze na živé tvory. Na specifické tvory, jako jsou např. jednorožci, zpěv nepůsobí.

Pozn. PJ:

Dobře zahraný Zpěv bánší a přesvědčivý popis toku myšlenek jednotlivým postavám může velice zpříjemnit hraní hry a rozhodně dodává perfektní atmosféru.

Povolávání nemrtvých:

Každý nov bánší povolává nemrtvé. Nutno podotknout, že jejím cílem není vytvořit co největší armádu nemrtvých. Za celý měsíc má k dispozici 90 magů. Ty může jednorázově použít na vyvolání nemrtvých, přičemž pro ni platí stejné podmínky jako pro nekromanta.

Let:

Bánší je schopna létat nad zemí. Necítí teplo ani chlad, takže de facto není omezena výškou (omezení existuje z hlediska tlaku, ale nebudu mozky fantazáků zatěžovat úvahami o tlakových pásmech apod.).

Spojení s Cílem:

Tuto schopnost uvádím sem, jelikož v textu byla pouze nastíněna a zároveň abych předešel dotazům jak dokáže vysledovat Cíl.
Jedná se o jakési pouto, jaké cítí v některých případech dvojčata. Jedno se zraní a druhé brečí. Sice tento konkrétní případ zde neplatí, ale jde o tento způsob. Jejich Duše jsou takto provázány a bánší je schopna Cíl takto sledovat. Jejímu ‚zraku‘ Cíl neuteče.
Spojení se ruší v případě omluvy Cíle, smrti Cíle nebo smrti (odchodu) bánší.

Slovo PJ:

Tato nestvůra by měla sloužit k obohacení hry jako nevyzpytatelný herní element. Bánší by se neměla vyskytovat příliš často. Je to unikátní nestvůra, proto ji nemůže vyvolat nekromant a ani ji nemůže ovládnout.

Díky své inteligenci se ale může spojit s nějakým osamoceným nemrtvým či nekromantem a společně mohou si vzájemně vypomoct.

Dá se říci, že bánší je tvořená pro obohacení hry ve směru roleplayingu. Tuto bestii doporučuji mírně zkušenějším PJ. PJ by tuto příšeru rozhodně neměl používat proti slabším družinám, jelikož díky svým schopnostem je vysoce nebezpečná.

Přeji příjemné hraní

Poděkování za nemálo důležité připomínky a nedodělky patří Legarovi, Plžovi a Skewerovi. Za pomoc se stylistikou děkuji Saragonovi.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Hodně již bylo řečeno, ale ještě by mě zajímalo jak to je s tou pastí - opravdu tam má být žvt, nebo spíš životaschopnost(živ)? Pokud tam má být žvt, tak by mělo být za Bánší více zkš, protože je schopná těžce zranit, nebo i zabít slabšího kouzelníka, nebo zloděje na 36. úrovni(pokud si špatně hodí).


 Uživatel úrovně 0

Četl jsem to ještě jednou s odstupem a musím říct, že se mi dílko velmi líbí. Věci kolem vzniku a mytologie mi sice nesedí, ale nemám problém to upravit a v podstatě - to už je spíš záležitost nastavení světa (protosettingu), než přímo nestvůry.

Co se týče chování bánší, sem tam m to sice přijde lehce nejasné a rozporuplné - například "Pokud by jí jakkoli ohavný skutek měl přenést blíže k jejímu cíli – tedy pomstě na tom, kdo jí činil za života příkoří, tak nebude váhat v jeho vykonání" vs Při takové proměně se nikdy neztratí kompletní charakter a je tedy možno hrát i na omluvu. - Bánší, která má v sobě zbytky původní ZKD povahy by IMHO spíš sama měla výčitky svědomí, případně trpěla pochybnostmi o tom co dělá - asi ne o své touze potrestat cíl, ale o tom, co vše je možno cestou obětovat. Celkově to ale IMHO není až tak podstatné.

Zamlouvá se mi křik bánší, možná by šel buďto ještě rozpracovat, či vložit víc invence, osobně se mi líbí ty varianty bánší, kdy se hází na smrt - ale pro boj je to ok a možná vyváženější takto.

Ohledně vytváření nemrtvých nemám námitek, snad jen by bylo dobré nějak zohlednit přesvědčení bánší, případně to vysvětlit, proč nemrtvé vyvolává i bánší se zbytky ZKD - napřklad bánší s tímto přesvědčením má slabost pro vyvolávání nemrtvých z bytostí, kteří sdíleli za svého života v něčem podobný osud jako ona. Ty často vyvolá v podobě duchů a pokud jejich služby nutně nepotřebuje, umožnuje jim, aby se také snažili dojít své pomsty. Je to ale zase jen nápad a je klidně možné, že není dobrý.

Mimochodem pokud má 90 magů na měsíc, v podstatě se to dá brát tak, že zaostřuje vůli jednou za měsíc. Nemrtvým je třeba na udržení věnovat magenergii vždy při zaostření vůle, takže pokud se to pojme takto, bánší nemá problém si za ideálních podmínek vyvolat postupně spectru! (88 magů) a další měsíc k ní ještě pár slabších nemrtvých a ty potom prostě všechny a každý měsíc doplňovat padlé. Další méžný pohled je ten, že bánší je mocný nemrtvý a slabší nemrtví jako jsou ghůlové a podobně ji budou zřejmě poslouchat i bez toho, aby je musela magicky udržovat - nebude to fanatická poslušnost, ale bánší je zkrátka přirozeně převyšuje. Tím by si mohla bánší stvořit postupně celkem slušnou armádu slabých nemrtvých a jednoho či dva silné na jejich řízení.

No celkově je bánší rozhodně nadprůměrná a rozhodně kvalitní. Uvažoval jsem i o 5*, ale přeci jen mi k tomu ještě něco chybí. Možná víc nápadů nebo je to tím, že mi nesedl ten původ... Ale rozhodně je to velmi pěkné a použitelné, věřím, že mnoho PJů to využije a s bánší se setká dost hráčů, takže gratuluji autorovi. :o)


 Uživatel úrovně 0

Je to zvláštní, ale po prvním přečtení mne zarazily právě ty části o vzniku bánší, mytologii a příčinách vzniku. Jednoduše mi to zatím moc nesedí tak jak je to podané - přijde mi to trochu jako ve stylu - (Matko Terezo) byla jsi celý život hodná a dobrá, pomáhala si svému okolí a i když tě tvůj manžel týral, tak jsi ho dokázala milovat a nikdy jsi se na něj nerozhněvala a proto jsi přišla do pekla, případně do sfér. Tak teď běž zpátky na svět, trp, zabíjej lidi, vyvolávej nemrtvé a pomsti se tomu bastardovi, aby tvá duše mohla odpočívat v pokoji. Prostě kdybych na to přistoupil, musel bych zároveň přistoupit na to, že bohové, sféry a podobně v mém světě jsou příšerné svině a že paladiny a podobně po smrti nejspíš nečeká nic pěkného. :o))

Záměrně to přeháním, je to prostě první dojem. Teď rozhodně nebudu hodnotit, zkusím si o bánší něco nastudovat, nechám si to projít hlavou, pročtu důkladně i zbytek a hodnotit budu až pak.

Jinak dílko jako takové vypadá velmi slibně, nejspíš i proto mne v něm zarazilo právě tohle a ne nějaké na první pohled viditelné nedodělky v systému.


 Uživatel úrovně 0

Ahoj,

ad omluva vs. zabití:
No, já nevím. Jestli si v případě ZkD zachovává podstatnou část osobnosti, proč by ho musela nutně zabíjet ? Pomstít se je jedna věc, zabít je věc druhá, alespoň podle mě by to takhle neutrál mohl vidět (zákonně zlí asi ne).

Na druhou stranu, pokud jde za pomstou neutrální bánší doslova přes mrtvoly a pak jen donutí Cíl omluvit se, působilo by to podivně. V tom případě by asi nezabíjela kvůli pomstě ani nikoho jiného (což ale neznamená, že by to vylučovalo Syrem zmiňovanou zápletku "Zbavte mě toho!").

Toť ode mne vše
s pozdravem
-skeWer


 Uživatel úrovně 0

Falhir:

Ahoj, rozhodně se na Tebe nebude nikdo zlobit za Tvůj názor. Jistě souhlasím s Tebou, že nemá cenu hru zbytečně zatěžovat další matematikou. Co se týče výskytu, tak je sna dosti zřejmé z příspěvku, či mého dlouhosáhlého příspěvku, že bánší by měla být používána s rozmyslem a ne jako potvora do náhodného setkání.

Jestli jsi ji chceš představit jako přízrak, tak si dle libosti uprav zranitelnost, ale já si ji představuji hmotnou a se zranitelností jakou má.

Mno trpaslíci a jejich zlato je vztah sám pro sebe. Hm, zajímalo by mě, jaký na to mají názor ostatní. Dle mého by jí omluva stačila. I když ono půjde o úhel pohledu. No ale každopádně PJ nebrání zahrát to na omluvu a pak Cíl stejně sejmout.

Jinak díky za hodnocení a kritiku,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Zdravím Tobšu.

Na začátek se zmíním o svém celkovém dojmu: dílo je zajímavé a zpracování je kvalitní (všiml jsem si jen pár chybek, které jsou ale způsobeny spíše kvůli nepozornosti autora, nejsou vážné).
Měl bych snad jen pár připomínek:

- Mohla se blíže popsat kapitolka Povolávání nemrtvých. Jistě, mohu si sám odvodit, že Banší jde především o služebníky, jací ji pomohou s likvidací Cíle.
I tak si mohl autor více pohrát s touto kapitolou (nehněvejte se na mne, očekával jsem od této sekce více).

- Ono kol a kolem, Banší nemá moc veliký význam pro plány a cestování družiny. Jak bylo řečeno: jedná se o tvory unikátní a vzácné. Je tedy jen malá možnost, že dobrodruhům skříží plány, neboť potkat tak unikátního tvora... to je opravdu vzácnost (kdybychom popřemýšleli o tom, na jaké průměrné ploše žije vždy jedinec (Banší), lépe by se usuzovalo. Ale nač zatěžovat hráčům hlavu další matematikou).
Pravda, Banší může skupinu ovlivnit, ale jak jsem řekl: potkat ji je vzácné, ještě když vememe v potaz, že nemusí mít vždy ZkZ přesvědčení. (V podstatě) Nepravděpodobné.

- Jedná se vlastně o přízrak. Omezil bych tedy zranitelnost - v zájmu samotné Banší. Například obyčejné zbraně a snad i ohnivé věcičky a rachejtle (nevypadá to pěkně, když nějaký pyroman zraní Banší rachejtlí).

- S tou omluvou se mi to příliš nezdá. Banší je hnána pouze jedinou myšlenkou: Pomsta. Takže ať je klidně neutrální, pomstu si nenechá ujít.

Pokud neutrálnímu trpaslíkovi seberete jeho hromádku zlata, nebude mu stačit omluva, aniž byste mu zlato vrátili)

Jinak bych už snad další připomínky neměl. Myšlenku dílo rozhodně má. Hodnotím jako kvalitní dílo.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím všechny,

prvně děkuji za hodnocení a kritiku, která je více něž kvalitní. Objevily se tu některé otázky (body) a ma mně je teď hájit si své dílko.

Jak je to s jejím tělem: Tělo jí zůstává, není pro ní stvořeno žádné nové. S tím souvisí u tvorba vlastností: inteligence a charismy. Charisma je snížena na poměrně nízkou hodnotu, což u nemrtvých asi nikoho nepřekvapí. Tvorba její inteligence byl pro mě trochu oříšek. Nevěděl jsem zda se přiklonit k pevné mezi anebo k vlastnosti snížené o jistý počet. Přiklonil jsem se ale k pevné mezi, jelikož pro hraní bánší a promýšlení jejich plánů je nutná jistá (snad i v díle odůvodněná) inteligence. Kdybych zvolil snižování inteligence postavy, z níž bánší vznikla, vedlo by to k tomu, že by mohla vzniknout bánší poměrně hloupá. Neříkám, že by se s ní nedalo hrát, ale v mých představách bánší má jistou inteligenci, tedy i cíle apod. a to by se neslučovalo. Pokud by PJ nahodil nízkou inteligenci a chtěl bánší využít hlavně pro RP, tak by si stejně inteligenci upravil podle svého a na nějaké nahazování se vykašlal.

Vznik Cobře vysvětlil Fafrin, tím mu děkuji.

Cobra: Jak uvězní? V dílo jest, že bánší nemá standardní vnímání času. Bere na vědomí, jak běží ostatním (lidem,...), ale sama ho nevnímá. Je to pro ní postradatelná veličina. Tedy pokud její cíl právě neumírá stářím :o) Takže ale k samotnému uvěznění. Logicky by se pokusila osvobodit. Netlačí-li ji 'pozemský' čas, může přemýšlet, jak se dostat i z velice komplikovaného vězení. Pokud by byla bánší uvězněna tak, že by nenašla možnost úniku, nebo neměla schopnosti a ani svými dovednostmi by nedokázala utéci, začala by čas trávit strádáním, vnitřním polcením. Pak už jde jen o to, zda by se nějakou souhrou náhod nedostala po čase pryč. Jež kdyby byla uvězněna absolutně, po čase (po velice dlouhé době) by zešílela a chovala se jako standardní nemrtví.
Ale myslím, že v těchto případech by ji PJ užívat neměl, tedy alespoň mým záměrem nebylo vytvořit obyčejnou neduchaplnou hack´n´slash potvoru.

Je hmotná, jest to napsáno v úvodní větě. Pokud jste byli zmámeni mým nepříliš kvalitním stylem psaní, tak se omlouvám za tuto nejasnost.

Sluneční světlo: musím se přiznat, že na to jsem opravdu zapomněl. Tak tedy, sluneční světlo jí neubližuje. Vadí jí, nevyhledává ho, má z něj strach; asi jako někdo z pavouků, ale tento strach není léčitelný.

Proč nemůže být ovládnuta: znovu podnětná věc, jež uklouzla mé pozornosti. Protože je tvořena jako 'něco víc' než obyčejný nemrtvý, ač svou povahou nemrtvá stále je. Tato výhoda je pevně daná (nelíbí-li se Vám jako Dějepravcům, upravte si ji podle libosti) stejně jako některé potvory nemohou být podrobeny, stejně tak jako nekromant nemůže vyvolat stína apod. (když už jsem smíchal hrušky s jablky, tak to snad pochopíte).

Povaha jejího křiku: samotná povaha je čistě psychického základu. Fyzického býti nemůže, jelikož jako nemrtvá nemusí míti zachované hlasivky a lidské ústrojí ani snad není možno vyvolat hlasitý křik bánší. Tedy specifikace by byla M nebo L, jelikož se o tom dá ale spekulovat, sám jako autor bych se klonil k M. [Bohužel již vidím, co vše uniklo pozornosti v MS.]

Oživení nemrtvých: eh, zde nevidím, co konkrétně vadí... k UnknowNovi: jest žádní literární autoři mi nebyli předlouhou a nestvořil jsem tak nestvůru opsanou od někoho jiného. Mně osobně se tato schopnost líbí.

Důvod proč je Duše ženy navrácena zpět jako bánší: snad jsem to špatně napsal, snad je to špatně pochopitelné z textu. Pokusím se to tedy znovu říci. Je vyhnána sférami, aby se pomstila... Důvod proč je vyhnána sférami? To je velice filozofické. Stejně tak se můžeme ptát proč sféry, bozi, Bůh, Peklo dělají to a to a proč zrovna takhle. Ale chybí-li Vám znatelně tento důvod, pak vězte, že třeba jen a jen proto, aby sférám bánší donesla nějaké ty Duše. Můžete si to představit jako konflikt Pekla a Sfér. Soupeří o Duše, ale mají jakási pravidla, co si buď dohodly nebo jim je někdo stanovil. Jasné je, že je budou obcházet a hledat všemožné možnosti jak vítězit. Ale proč by to tak neudělaly u všech Duší? Protože to někdo buď zakázal nebo si uvědomí, že by zvrátily Rovnováhu světa a víc než by získaly, by ztratily.

- Specifičtí tvorové: tím jsou myšleni tvorové jako např. jednorožec.
- Kvůli povaze křiku bánší zalití uší nepomůže.
- Stejně tak nejsou zvýhodněni hluší lidé.
- Křik obecně platí na živé tvory. Nerozhoduje u nich inteligence.

Musím říci, že jste objevili spoustu věcí, jež nebyly jasně sepsány či zdůrazněny, proto ještě jednou děkuji Vaše hodnocení a kritiku,

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 8

Tak předně je tu otázka, do jaké míry si duše může takové věci uvědomit po své smrti... Mě přijde zvláštní, proč by měla být zpět na zem posílána duše, která do astrálu dorazila "v pohodě" - bez žádných výčitek svědomí apod... Dá se to sice svést na zlomyslnost sfér, ale na tu se dá svést všechno :-)

Zhmotnělý přízrak... To vypadá na hmotně se tvářící potvůrku, ale je to také divné...

"Důvody proč je duše navrácena na zem jako bánší jsou uvedeny v sekci Mytologie a příčiny vzniku..." ... No, já nevím... V příslušném odstavci jsem nenašel nic, co by mi vysvětlilo, proč sféry tu dušičku vyhnaly... (nehledě na to že nazývat tento kousek díla přímo "sekcí" mi přijde hodně nadnesené (-: )... V podstatě v tom kousku je zmíněno akorát to, co bánší dělá na tomto světě, ale PROČ to dělá tam vůbec není... To je podle mě velký nedostatek.

Další věci jako je interakce s okolím, zpěvy, křiky a létání, to je vcelku přijatelné a nemám proti tomu žádné námitky... Co mi přijde ale zvláštní je to vyvolávání nemrtvých... Nevím, kde se to u bánší vzalo - já teda co jsem o bánší slyšel, tak je to prostě tvor, který kvílením ohlašuje blížící se smrt (pokud uznáváte Pratchetovské podání tak proto, že svým křikem paralyzuje cíl a pak ho rozšmelcuje)... Vyvolávání nemrtvých jen tak pro nic za nic mi tam prostě moc nesedí (přijde mi to jen jako takové nastavování příspěvku) - jakou má pro to motivaci? Nebo to dělá samovolně? Mrtvoly co slyší její zpěv ožívají? Zatím 3*...


 Uživatel úrovně 0

Fafrin: Což ovšem poměrně dost vylučuje zlé postavy ne?
T.


 Uživatel úrovně 0

Pravidlových chyb, respektive nedodělků je mnoho (viz. Syrius a Tuvy). dílo mě však nadchlo a tak se v něm nechci toliko rýpat.
Cobra - co se týče vzniku "nepocítila hněv, ba ani zlobu proti svému trýznitely" my příjde jako dost zásadní podmínka. Ta žena ho musela milovat, nebo musela být zcela přesvědčena o správnosti či prospěšnosti jednání svého trýznitele a vraha, budoucího cíle. Aź po své smrti k ní došlo uvědomění, jak byl strašný a příšerný