Bestiář

Temná duše kouzelníka Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 33

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 15 - 4 (viz. *)

Útočné číslo: pouze zvl.

Obranné číslo: (2 + 2) = 4 + viz. níže

Odolnost: 14

Inteligence: 0

Velikost: B

Zranitelnost: C 1/2, E, G 1/4, I, J, K 1/4 (ohnivá), K 2 (mrazivá), N 3, P 3, P+

Pohyblivost: 17 / magický tvor

Přesvědčení: zákonné zlo

Zkušenost: 2340

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

* životaschopnost 15 - 4 znamená, že při nahazování životů si Pj hodí 15 krát 1k8, přičemž od každého hodu odečte 4 (minimální výsledek však musí být alespoň 1). Např. tedy hodí: 7 (7 - 4 = 3), počítáme jakoby hodil 3. Poté padne 2 (2 - 4 = -2), počítáme jakoby hodil 1. Atd.

Vzhled:Temná duše kouzelníka jest bestií nehmotnou, měřící přibližně 160 coulů. Její tělo, zbarvené černo-šedivými odstíny vyhaslého ohniště, postrádá veškeré vyrýsování svalů či vykreslení oblečení. Přihlížející tedy duši vždy vidí jako bestii tvarovanou do humanoidní podoby, leč neustále mlhavou a s tělesnou schránkou vizuálně nestálou. Hlava příšery zcela postrádá uši a "obrůstá" nehmotnými vlasy, jejichž účes by se dal přirovnat k dredům temně hořícím rudou barvou. Na celém obličeji pak není patrný žádný nos. Rty příšery jsou úzké, celá ústa vynikají sytě oranžovou barvou. Nejen na tváři, ale na celé temné duši kouzelníka, je jasně dominantním prvkem rubínově rudý pár očí. Právě z nich jde člověku mráz po zádech a to z nich může každý na první pohled přečíst vysokou magickou podstatu celé nestvůry.


Vznik:Věříte v moc Pekla a na existenci ďáblů až po samotného Pána Podsvětí? Pokud ne, je nejvyšší čas začít! Mnozí vysoce postavení lidé světa totiž vděčí za to, kým jsou, právě kruhům pekelným - což má pro ně po smrti samozřejmě neblahý následek. Jejich krvavým podpisem poskvrněné duše poputují po skonání těla přímo do pekla a nikdy nedosáhnou vytouženého odpočinku, a to jen pro několik desítek let blahobytu za živa. Co to má vše společného s temnou duší kouzelníka? V nejzapovězenějších spisech univerzit kouzel a magie se hovoří o tajném spolku čarodějů, který sepsal černou smlouvu s Pánem pekelným. Podle tohoto pergamenu se několik řádů zlých kouzelníků zavazuje peklu k posmrtnému obstarávání duší "nečistou hrou" . V listině je jasně popsán tento nekalý obchod. Strana kouzelníků dostane za živa své 1 splněné přání od posluhovačů zlé moci. Lucifer na oplátku využije temných duší kouzelníků k lovu obětí v materiálním světě, do kterého On nemůže nijak přímo zasáhnout. Po smrti kouzelníka (Jen po smrti magika, nikoli libovolné zámožné postavy!) si pro jeho mysl tedy nepřijde žádný posel z ohnivého království, namísto toho se nad padlým tělem během jednoho kola zhmotní temná duše kouzelnická. Ta si sice nebude pamatovat nic ze svého života (kým byla, koho znala, jaká kouzla ovládala), ale namísto toho obdrží spoustu nových schopností, které jí jsou darem od samotného pekla. A tak začne temná duše kouzelníka putovat světem se snahou nasbírat co největší počet trofejí pro svého nového Pána.


Výskyt:Temné duši kouzelníka nevadí žádné klimatické podmínky až na jednu výjimku, kterou tvoří "země věčného ledu" - v těchto lokalitách je příšera zraňována za 1k10 životů během každé směny (v názvosloví našich podnebných pásů by se dala tato oblast označit za polární podneb. pás). Z čehož vyplývá, že se s ní můžeme setkat v kterékoli části světa až na ledová království a podobně. Dále je však toto monstrum omezeno dle úmrtí temného kouzelníka, z kterého vzešlo a to sice na vzdálenost 10 mil v poloměru od místa, kde černý magik padl. Na území tohoto rozsahu si duše snaží najít nějaké temné místo (zříceninu, jeskyni, srdce lesa...), kam se bude uchylovat během bílého dne a odkud bude noc co noc vyrážet na "lov duší".

* Z výše uvedeného výskytu je tedy jasné, že pokud kouzelník padne uprostřed rozsáhlých ledových plání, pak jeho temná duše začne umírat hned po svém zrození a je vůči tomu prakticky bezmocná.


Chování:Tato příšera je osvobozen od jakéhokoli citového, morálního či jiného psychického zatížení. Jedinou její starostí je získávat pro peklo duše povětšinou čestných a spravedlivých lidí, kteří by si s touto mocností nikdy samy nezačínali. Přičemž se drží jediného pravidla, tzv. pravidla výběru oběti. Temná duše kouzelníka si za svůj cíl nikdy úmyslně nevybere obyčejného člověka, to by mohlo jejího Pána rozzlobit a urazit, což žádná z těchto příšer nedopustí. Pro rituál "odevzdání duše" si tedy nikdy nezvolí navenek obyčejného sedláka - tomu se raději vyhne. Bude se soustředit na zámožně vypadající měšťany, velkostatkáře, šlechtu či dobrodruhy. K těm se pak staví naprosto nevybíravě a útočí na ně od pohledu. Její poznávací schopnosti bohatého od chudého však nejsou nikterak speciální a při výběru rozhoduje vždy jen to, jak postava vypadá. (Nepozná tedy bohatého jestliže je oděn v prostý šat a naopak.)


Zvláštní schopnosti a jiné magické i nemagické dovednosti:Schopnosti vyplývající z podstaty temné duše kouzelníka: • Duše se pohybuje levitací zhruba 3 couly nad zemí, proto pro ni není žádný problém kdykoli překročit řečiště či bažinu.


 • Nestvůra ze své magické podstaty slyší a bezproblémově rozumí "lidské" řeči. Nemá ale žádné hlasivky a není vybavena ani hlasem čarovným. Komunikuje pouze telepaticky. Tuto schopnost ovládá stejným způsobem, jako hraničář se stupněm znalosti telepatie 1.


 • Temná duše kouzelníka je schopna se kdykoli a kdekoli znevditelnit a poté opět zviditelnit. Pro tuto schopnost platí všechna omezení jako pro kouzelnické kouzlo téhož názvu (až na potřebu magenergie). Tím se stává příšera zcela nedetekovatelná obyčejným zrakem i infraviděním. Leč zkušený alchymista ji může náhodně zachytit za pomoci své schopnosti "vidění magenergi" . Pro hru použij mechanismu, jako by v bestie obsahovala 101 - 200 magů.


 • Jak jsem již zmínil výše, je tato příšera nehmotná - to jí umožňuje kdykoliv protéct skulinkou o rozměrech alespoň 5 x 5 coulů typu pootevřené okno.(blíže se dá tato schopnost přirovnat k omezené verzi kouzelnického kouzla "améba").


 • Temná duše vždy na první pohled pozná, zda je osoba, na kterou se právě dívá, upsána peklu, či nikoli.


 • Tato příšera svou magickou podstatou velice narušuje citlivé vnímání zvířat, pokud se tedy vyskytne v okolí do 10 sáhů od nějakého zvířete, tak:

 • zvířata s bojovností 4 a méně se dávají na útěk.

 • zvířata s bojovností 5 a více jsou podrážděná, neklidná (psi začnou štěkat, koně se budou cukat) a při příchodu bestie blíže než na 3 sáhy pomalu ustupují, aby si udržela odstup. Jakmile je však zvíře zahnáno do kouta - nemá žádnou další možnost kam ustupovat, tak se proboří ledy v jeho pudu sebezáchovy a bezhlavě na duši zaútočí.


 • Bestie má vynikající noční vidění až do vzdálenosti 20 sáhů i za naprosté tmy. • Kouzelnické schopnosti, kterými temná duše disponuje:  Duše kouzelníka má na den k dispozici 40 magů, ty se jí automaticky dobíjí každou půlnoc. Za své magy může sesílat následující kouzla z příruček pro hráče:

  PPZ - dým, oheň, ohnivý déšť, rychlost, světlo, ticho, tma, zlom kouzlo.
  PPP - bábelská rybka, cizí oči, cizí uši, fata morgana, mrak smrti, ohnivá koule, rozptyl kouzla.
  PPE - lomený plamen, ohnivý bič, pekelný oheň, sršatec, třpytivá zář.


  Magické schopnosti pekelných čarodějů: • Zvětšení dosahu kouzla - bestie se může rozhodnout seslat kouzlo s dvojnásobným dosahem a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud má tedy ohnivá koule dosah 90 sáhů a stojí zakouzlit 6 magů, pak se může duše také rozhodnout ji seslat za 12 magů s dosahem 180 sáhů.


 • Zvětšení rozsahu kouzla - tato příšera je schopna sesílat všechna plošná kouzla s dvojnásobným rozsahem a to za trojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud má tedy ohnivá koule rozsah o poloměru 15 sáhů a stojí 6 magů, pak se může duše také rozhodnout ji seslat za 18 magů s rozsahem o poloměru 30 sáhů.


 • Zvětšení doby trvání kouzla - duše se může rozhodnout seslat kouzla, u kterých je v kolonce "trvání" jiný časový údaj než "ihned", na dvojnásobnou dobu tohoto trvání a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud je tedy trvání zaklínadla "bábelská rybka" 3 směny a stojí zakouzlit 5 magů, pak se může temná duše kouzelníka rozhodnout seslat zaklínadlo za 10 magů na dobu 6 směn.


 • Snížení doby vyvolání kouzla - duše kouzelníkova se může rozhodnou seslat kouzlo, u kterého je v kolonce "vyvolání" jiný údaj než "1 kolo" za poloviční čas (zaokrouhluj nahoru), který je za normálních okolností potřeba a to za trojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud je tedy doba potřebná na vyvolání zaklínadla "vidění skrze zeď" 2 kola a kouzlo stojí 9 magů, pak se může duše rozhodnout seslat "vidění" za 27 magů s potřebnou dobou vyvolání 1 kolo.


 • *Výše uvedené zvl. schopnosti nelze žádným způsobem kombinovat!


  Odevzdej duši * repaso la vita *

  magenergie: veškerá současná, ale alespoň 1 mag
  past: Roz + Odl - 10 - 0
  dosah: dotyk
  rozsah: 1 mrtvola humanoida velikosti A - C
  vyvolání: 2 kola
  trvání: ihned

  popis: Toto kouzlo je příšeře propůjčené peklem, jeho jediným účelem je zadržení duše padlého mezi naším světem a vstupem do astrálni sféry a zároveň přivolání nejbližšího z ďáblů. Ten se zpravidla dostaví na místo za 1k3 kol a zpracovanou duši nešťastníka si pokusí převzít. Šance na úspěšné uchopení duše je v procentech vyjádřena jako: 100 - stupeň vlastnosti inteligence zesnulého procent. Pokud měl tedy nebožtík za svého života inteligenci 15, tak má ďábel 85 % šanci, že se mu podaří duši lapit a okamžitě si ji odnést s sebou do vroucího pekla. Kdyby tedy ve výše zmíněném případě padlo PJ (ďáblovi) na 1k100 např. 97, tak služebník podsvětí selhal a duše mu proklouzla mezi prsty do příslušné astrální sféry. Odebrání duše na mrtvém těle nezanechá žádné zjevné následky. Z mrtvoly je možné oživit například zombii, ale nikdy nebude možné oživit padlého samotného. Kouzlo bude účinné pouze na tvory, kteří jsou po smrti maximálně 2 kola.


 • Dalším posílením, kterým tuto duši obdařilo peklo, je zvýšení schopností v "noci ďábla" , to jest za úplňku. V tuto noc vyráží duše ze svého úkrytu na lov, při kterém ji budou stát všechna kouzla pouze polovinu potřebné magenergie oproti ostatním nocím. • Vypalování mozků
  Stejně jako někteří nevidění má i temná duše kouzelníka moc při mentálním souboji útočit přímo na inteligenci kouzelníka. Základní síla mysli této bestie je 1, celou SUM dostaneš pokud k ZSM přičteš 15 (za životaschopnost) a bonus za charisma (ten je - 1). SOM bude poté obdobně jako u mága rovna ZSM (1) + životaschopnost (15) + bonus za Int (dle kouzelníka). Jak je z nepříliš vysokých čísel a zároveň z velkých zranění, které mentální útok příšeře způsobuje (P3) patrno, temná duše nebude tento (v případě úspěchu drtivý) styl boje upřednostňovat. Je zde totiž vysoká pravděpodobnost, že by na to monstrum samo doplatilo a to i při střetu s mágem na nižší úrovni. Zároveň je jasné, že duše zabitím nepřítele za pomoci vypalování prakticky nic nezíská. (duši postavy s konečnou int 3 se neodváží odevzdat peklu). Tento útok tedy duše použije jen v případě neschopnosti sesílat kouzla (viz. slabiny v boji).


  Zvláštní schopnosti, kterými příšera disponuje v boji: • Tato pekelná bestie nemá žádné útočné číslo, pokud se ale rozhodne zaútočit svým pařátem, ber útok jako past na Odl + Obr - 6 - minula / zranění za 1k6 životů + odebrání 1 stupně vlastnosti odolnosti postavy. Odolnost, kterou takto duše "vysaje" se postavě vždy všechna vrátí na původní hodnotu po 8 hodinách nepřerušeného spánku. Další možností jak vrátit ztracenou vitální sílu je hraničářské kouzlo "uzdrav nemocného" , to zasaženému okamžitě navrátí 1k3 + 1 bodů odolnosti za každé seslání. Zásah nestvůry tedy není nebezpečný ve zranění, ale právě ve snížení vlastnosti - pokud totiž postavě klesne odolnost na 0, tak upadá do bezvědomí a je zraňována za 1k6 + 4 životy během každého kola. Zachránit takto padlou bytost je možné pouze výše zmíněným hraničářským kouzlem.

 • V okamžiku, kdy temná duše přijde o polovinu svých životů, se otevřou její ústa a z nich vyjde nesnesitelný, výkřik (magické podstaty). Ten má za následek hod na past pro všechny tvory v blízkosti. Použitou vlastností je odolnost, s efektem - nic / strnutí na 1 kolo (útoky na strnulou postavu se počítají jako útok na nehybného soupeře). Výši pasti určuje vzdálenost postav od duše:


 • 0 - 5 sáhů, hodnota pasti 7
  6 - 9 sáhů, hodnota pasti 5
  10 - 12 sáhů, hodnota pasti 3
  13 - 15 sáhů, hodnota pasti 1

 • V okamžiku, kdy temná duše přijde o 3 / 4 životů, se otevřou její ústa znovu a z nich se ozve další úzkostlivý výkřik. Ten má za následek hod na past pro všechny tvory do vzdálenosti 5 sáhů: - Odl - 8 - strnutí na 1 kolo / panika na 1k6 kol. Ta se projeví zběsilým útěkem postav co nejkratší cestou od temné duše, přičemž je každé kola 50 % šance, že postava zakopne a zraní se za 1k6 stínových životů. • Slabiny a smrt:
 • Ačkoli má temná duše kouzelníka s ďábly minimum společného, je možno se proti ní úspěšně bránit za použití svitku: "Ochrana pře ďábly" .


 • S neviděnými má bestie společnou zvl. schopnost vypalování mozků. Jako daň za tento útok dal osud kouzelníkům možnost zahubit temnou duši pouhým odvracením neviděných. Příšera se počítá pro tyto účely jako chtivá hrůza.


 • Duše sama je v boji velice těžko zranitelná, ale stačí jediný pohled do zrcadla (o přibližné velikosti alespoň 100 x 50 coulů )a tato bestie se s tichým zasyčením rozplyne(viz. níže).


 • Duše kouzelníka je svázána s temnotou a denní světlo do značné míry oslabuje její schopnosti. Jako herní mechanismus se to projeví neschopností duše využívat za denního světla schopností "pekelných čarodějů", postihem na OČ 2 a dvojnásobnou magovou náročností všech kouzel až do západu slunce.


 • Pro tuto nestvůru je velice nepříjemný zvuk, který vydávají kohouti při kokrhání. Pokud tedy tento křik uslyší, bude se duše snažit co nejrychleji dostat od kohouta pryč. Kokrhání je pro temnou duši nepříjemné nezávisle na vzdálenosti kohouta, ale pokud je od duše blíže jak 15 sáhů, pak má kokrhání stejný vliv, jako zaklínadlo "kouzelná rušička". (duše není schopna sesílat žádná kouzla, ale pořád se může pokusit o vypalování mozků)


 • Temná duše kouzelníka má nehmotnou podstatu. Pokud se tedy střetne s nepříznivými povětrnostními podmínkami (vánice, vichr), tak bude její pohyb omezen. A to naprosto stejným způsobem, jako pohyb tvora, který je za vichříce pod vlivem alchymistického lektvaru "mlhovina" z PPZ.


 • Po smrti se temná duše rozplyne a odchází přímo do pekla, kde ji nečekají muka, ale další protekční práce pro ďábly (to už ponechávám na Pj – pravděpodobně se však bude jednat o dozorčí duši apod.). Na místě kde dříve příšera stála, zůstanou pouze její rubínové oči. Ty mohu postavy využít 3 způsoby:


 • 1) Můžou je prodat jako rubíny zlatníkovi za cenu 10 x vyšší než je cena uvedená v příručce pro Pj.
  2) Oči také může využít alchymista k destilování magenergie -> 15 - 25 magů z každého oka. ( v tom případě však rubínové oči ztrácí následující uplatnění...)
  3) Nejužitečnější jsou však tyto pozůstatky právě pro ty, kteří jsou samy upsáni ďáblu. Tzn.: pokud postava, jejíž duše má po smrti mířit do pekla, svírá v okamžiku svého úmrtí v každé ruce právě jedno oko z této mrtvé příšery, nemá nad její duší peklo žádnou moc (inu - magie je nevypočitatelná) a ta v klidu odchází do své astrální sféry. Každý rubín je možno použít maximálně jedenkrát!


  * Oči nelze z temné duše kouzelníka žádným způsobem vyjmout před její smrtí!

  * Temná duše kouzelníka není nijak zachytitelná hobitovým čichem, lze ji však i jako neviditelnou a "rozteklou" lokalizovat krollým ultrasluchem.

  Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 33

  author_nick:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Takže konečně jsem se dostal k tomu, abych si to přečet. Ale dneska ode mě nečekejte žádnou sáhodlouho kritiku, protože všechno co jsem chtěl říct už řekl někdo přede mnou.
  Takže já už jenom dodam, že se mi to fakt líbí a na 5* to fakt je. Jen tak dál.

  Chrochtal

  PS: Teď na to tady koukam. Krollým ultrasluchem? Fujtajksl


   Uživatel úrovně 5

  Embir - Igi má pravdu.
  Pohybuji se v bestiáři už delší dobu a vím, že hodnoty:

  Inteligence,
  Bojovnost

  musí být dle tabulky číselné hodnoty! Takže do těch kolonek musíš prostě udat nějaké číslo, jinak ti to hodí 0.

  Tzn. ,že se svým popiskem:

  inteligence: dle původního kouzelníka
  bojovnost: neudává se...

  ... s tím prostě mezi číselné hodnoty neprorazím - takže proto!

  Což bych považoval za vysvětlení problému s inteligencí :-)

  Temná duše kouzelníka neútočí bezmyšlenkovitě!
  Své oběti si vybírá - nikdy si nevybere nikoho, kdo bude vypadat jako chudák! Má zájem jen o relativně mocné lidi - sedláci jí nezajímají. Druhá stránka je, jak pozná mocného člověka (bohatého člověka) - ale to už jsem řešil v příspěvku. Jen tak pro ilustraci je ale možné, že duše nechá chodce na 20. úrovni - pokud bude vypadat otrhaně a nemajestátně (po dlouhé pouti divočinou), ale vezme si kouzelníka na 5. úrovni, protože na něm vidí vyšívanou róbu za 250 zl.
  Temná duše kouzelníka si prostě vybírá dle vzhledu terče a svého uvážení.
  To, že je peklu v DrD jedno, jestli je duše od zloducha nebo počestného člověka, už jsem vysvětloval níže.
  Prostě je to dle pravidel Dračího doupěte a ne podle českých pohádek :-) .

  Igi - díky za podporu :-)


   Uživatel úrovně 5

  Embir: K tej inteligencii - v prispevku je uvedene, ze je rovnaka, aku mal kuzelnik, z ktorej priserka vznikla!!! Ta 0 na zaciatku je len kvoli tabulkam, pravdepodobne bolo toto pole nutne vyplnit, aby sa dala odoslat...


   Uživatel úrovně 0

  Co do věcných výtek, většina z toho, co mi při čtení příspěvku vyvstanulo na mysli, již bylo v diskusi rozebíráno (hl. slovo 'nehmotná' a ty kýčovité rubíny), takže do toho zde nebudu znovu rýpat. Snad jen...

  Inteligence: 0 - Ta by mi přišla opodstatněná pouze tehdy, byla-li by t.d.k. nemyslící loutkou pekla, bez vlastní vůle. V ostrém rozporu s tímto pojetím je však kapitola Chování, kdy její vůli jednoznačně separuješ od přímé kontroly pekla (citace: 'to by mohlo jejího Pána rozzlobit a urazit, což žádná z těchto příšer nedopustí'). Kromě toho v některé reakci v diskusi píšeš cituji 'Duše je velmi chytrá potvůrka (...)'.

  Toto, i jiné diskutované nedostatky jsou jen nepatrnou poskvrnkou na jinak bezmála dokonale zpracovaném příspěvku. Jenže zpracování není všechno a na přetřes přichází můj subjektivní názor, který není až tak positivní. Nápad je bezesporu originální (až na ten vzhled, který se mi zdá skutečně kýčovitý), ale z mého subjektivního pohledu poněkud 'divný'. Bytost charakteru t.d.k. (tedy chladně smrtící a útočící bez varování na kohokoli nezávisle na přesvědčení) mi k peklu absolutně, ale skutečně absolutně nesedí.

  Kvůli tomuto problému jsem chtěl původně hodnotit 'pouze' 4*, ale když se znovu podívám na kvalitu, literární úroveň a komplexnost zpracování, asi to bude přecejen těch 5...


   Uživatel úrovně 0

  Tony Z:
  nejak jsi nepochopil o co mi jde. nenamitam nic proti tomu, ze ty oci tam nemohou byt - samozrejme mohou, magie je magie. Jenom jsem psal, ze se mi to moc nelibi. krome toho, Suk uvazuje tuto bytost jako mlhatou, takze stejne nemuze prochazet zdmi (jen mezerami), takze je to jedno. je to spis vec nazoru.

  Suk:
  ano, popsano to mas opravdu hezky, ale stejne jsem do hodnoceni musel zahrnout nakonec i to, jakym dojmem na me ta nestvura pusobi. Proto jsem nedal maximalni pocet. Stejne jsem zatim jediny, takze ti to nemusi nijak vadit :)


   Uživatel úrovně 0

  Tak jsem to celé přečetl, dále diskuse a nemám k tomu co říct.5* H.


   Uživatel úrovně 0

  Konecne ma po dlhej dobe nieco uputalo ... (velmi pekne dielko)


   Uživatel úrovně 0

  Suk:
  Na životaschopnost by tedy místo uvedených složitostí stačilo házet k4 nebo ne? Možná, že by statisticky vycházel jiný počet životů ale bylo by to jednodušší.

  irook:
  Nevzpomenu si přesně, jak se ta nestvůra jmenovala, je z PPE a je to tuším nějak žhnoucí oči, rudé očí, planoucí oči nebo tak nějak. Nestvůra je mrak kouře o velikosti E v jehož středu se nachází dvě velké hořící oči, které také jen tak visí v prostoru. A mrak si může procházet kudy chce a pokud se do toho místa vlezou i oči mohou tam také. Přitom je to také magická nestvůra. Takže fakt hmotných oči v poli něčeho napůl hmotného nebo velmi řidké hmoty, což vyplívá z toho jak již napsal Suk, že nemůže procházet zdmi ale může protékat stísněnými prostory mi nepřipadá nijak zarážející.


   Uživatel úrovně 5

  irook:

  Ad tvá kritika k nehmotnosti - přiznávám, nevyjádřil jsem se v příspěvku správně a je to chyba. Naštěstí to ale dle mého zůstalo jen u toho pojmenování (použití špatného pojmu), každopádně tedy bytost není nehmotná, ale mlhavá - zdá-li se ti to tak přesné. To že nedokáže procházet zdmi, ale umí protékat jsem v příspěvku uvedl celkem jasně. Tedy ano, máš (a Fergus také) pravdu - nehmotná asi není to pravé slovo, ale doufám že popis schopností a možností je dostatčně jasný, aby si každý udělal představu o tom, jaké pohybové možnosti příšera má.

  Ad rubínové oči - tato výtka mi zde připadá velmi zvláštní... tedy, přijde mi zvláštní, že v MS nevadily oči nikomu (neříkám jejich funkce - ta ano) a tady vadí naprosto každému. Na každý pád proti vašim názorům nic nenamítám - pokud bys viděl duši raději jako:

  druh nevideneho. Byly by videt jen jeho oci, dva rude zarici body (zadne drahokamy),

  tak si ji tak klidně vytvoř - vyžaduje to minimální změny - skoro žádná práce, jen menší změna vzhledu a vynechání očí jako celku a máš. Píši to snad u každého svého příspěvku a už jsem se pomalu bál, že k tomuto to vynechám, ale hold ne.
  Já navrhl jen možnou formu - pokud si to chcete jakkoli změnit, tak v tom nevidím žádný problém - i já bych si dokázal duši představit jinak, ale tahle forma mi prostě přišla nejlepší - je to otázka názoru. :-)

  Děkuji za tvoji kritiku a za přání zdaru. S úctou, Suk.


   Uživatel úrovně 0

  Tých 5 hviezdičiek si si rozhodne zaslúžil. Excelentné.