Bestiář

Temná duše kouzelníka Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 33

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 15 - 4 (viz. *)

Útočné číslo: pouze zvl.

Obranné číslo: (2 + 2) = 4 + viz. níže

Odolnost: 14

Inteligence: 0

Velikost: B

Zranitelnost: C 1/2, E, G 1/4, I, J, K 1/4 (ohnivá), K 2 (mrazivá), N 3, P 3, P+

Pohyblivost: 17 / magický tvor

Přesvědčení: zákonné zlo

Zkušenost: 2340

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

* životaschopnost 15 - 4 znamená, že při nahazování životů si Pj hodí 15 krát 1k8, přičemž od každého hodu odečte 4 (minimální výsledek však musí být alespoň 1). Např. tedy hodí: 7 (7 - 4 = 3), počítáme jakoby hodil 3. Poté padne 2 (2 - 4 = -2), počítáme jakoby hodil 1. Atd.

Vzhled:Temná duše kouzelníka jest bestií nehmotnou, měřící přibližně 160 coulů. Její tělo, zbarvené černo-šedivými odstíny vyhaslého ohniště, postrádá veškeré vyrýsování svalů či vykreslení oblečení. Přihlížející tedy duši vždy vidí jako bestii tvarovanou do humanoidní podoby, leč neustále mlhavou a s tělesnou schránkou vizuálně nestálou. Hlava příšery zcela postrádá uši a "obrůstá" nehmotnými vlasy, jejichž účes by se dal přirovnat k dredům temně hořícím rudou barvou. Na celém obličeji pak není patrný žádný nos. Rty příšery jsou úzké, celá ústa vynikají sytě oranžovou barvou. Nejen na tváři, ale na celé temné duši kouzelníka, je jasně dominantním prvkem rubínově rudý pár očí. Právě z nich jde člověku mráz po zádech a to z nich může každý na první pohled přečíst vysokou magickou podstatu celé nestvůry.


Vznik:Věříte v moc Pekla a na existenci ďáblů až po samotného Pána Podsvětí? Pokud ne, je nejvyšší čas začít! Mnozí vysoce postavení lidé světa totiž vděčí za to, kým jsou, právě kruhům pekelným - což má pro ně po smrti samozřejmě neblahý následek. Jejich krvavým podpisem poskvrněné duše poputují po skonání těla přímo do pekla a nikdy nedosáhnou vytouženého odpočinku, a to jen pro několik desítek let blahobytu za živa. Co to má vše společného s temnou duší kouzelníka? V nejzapovězenějších spisech univerzit kouzel a magie se hovoří o tajném spolku čarodějů, který sepsal černou smlouvu s Pánem pekelným. Podle tohoto pergamenu se několik řádů zlých kouzelníků zavazuje peklu k posmrtnému obstarávání duší "nečistou hrou" . V listině je jasně popsán tento nekalý obchod. Strana kouzelníků dostane za živa své 1 splněné přání od posluhovačů zlé moci. Lucifer na oplátku využije temných duší kouzelníků k lovu obětí v materiálním světě, do kterého On nemůže nijak přímo zasáhnout. Po smrti kouzelníka (Jen po smrti magika, nikoli libovolné zámožné postavy!) si pro jeho mysl tedy nepřijde žádný posel z ohnivého království, namísto toho se nad padlým tělem během jednoho kola zhmotní temná duše kouzelnická. Ta si sice nebude pamatovat nic ze svého života (kým byla, koho znala, jaká kouzla ovládala), ale namísto toho obdrží spoustu nových schopností, které jí jsou darem od samotného pekla. A tak začne temná duše kouzelníka putovat světem se snahou nasbírat co největší počet trofejí pro svého nového Pána.


Výskyt:Temné duši kouzelníka nevadí žádné klimatické podmínky až na jednu výjimku, kterou tvoří "země věčného ledu" - v těchto lokalitách je příšera zraňována za 1k10 životů během každé směny (v názvosloví našich podnebných pásů by se dala tato oblast označit za polární podneb. pás). Z čehož vyplývá, že se s ní můžeme setkat v kterékoli části světa až na ledová království a podobně. Dále je však toto monstrum omezeno dle úmrtí temného kouzelníka, z kterého vzešlo a to sice na vzdálenost 10 mil v poloměru od místa, kde černý magik padl. Na území tohoto rozsahu si duše snaží najít nějaké temné místo (zříceninu, jeskyni, srdce lesa...), kam se bude uchylovat během bílého dne a odkud bude noc co noc vyrážet na "lov duší".

* Z výše uvedeného výskytu je tedy jasné, že pokud kouzelník padne uprostřed rozsáhlých ledových plání, pak jeho temná duše začne umírat hned po svém zrození a je vůči tomu prakticky bezmocná.


Chování:Tato příšera je osvobozen od jakéhokoli citového, morálního či jiného psychického zatížení. Jedinou její starostí je získávat pro peklo duše povětšinou čestných a spravedlivých lidí, kteří by si s touto mocností nikdy samy nezačínali. Přičemž se drží jediného pravidla, tzv. pravidla výběru oběti. Temná duše kouzelníka si za svůj cíl nikdy úmyslně nevybere obyčejného člověka, to by mohlo jejího Pána rozzlobit a urazit, což žádná z těchto příšer nedopustí. Pro rituál "odevzdání duše" si tedy nikdy nezvolí navenek obyčejného sedláka - tomu se raději vyhne. Bude se soustředit na zámožně vypadající měšťany, velkostatkáře, šlechtu či dobrodruhy. K těm se pak staví naprosto nevybíravě a útočí na ně od pohledu. Její poznávací schopnosti bohatého od chudého však nejsou nikterak speciální a při výběru rozhoduje vždy jen to, jak postava vypadá. (Nepozná tedy bohatého jestliže je oděn v prostý šat a naopak.)


Zvláštní schopnosti a jiné magické i nemagické dovednosti:Schopnosti vyplývající z podstaty temné duše kouzelníka: • Duše se pohybuje levitací zhruba 3 couly nad zemí, proto pro ni není žádný problém kdykoli překročit řečiště či bažinu.


 • Nestvůra ze své magické podstaty slyší a bezproblémově rozumí "lidské" řeči. Nemá ale žádné hlasivky a není vybavena ani hlasem čarovným. Komunikuje pouze telepaticky. Tuto schopnost ovládá stejným způsobem, jako hraničář se stupněm znalosti telepatie 1.


 • Temná duše kouzelníka je schopna se kdykoli a kdekoli znevditelnit a poté opět zviditelnit. Pro tuto schopnost platí všechna omezení jako pro kouzelnické kouzlo téhož názvu (až na potřebu magenergie). Tím se stává příšera zcela nedetekovatelná obyčejným zrakem i infraviděním. Leč zkušený alchymista ji může náhodně zachytit za pomoci své schopnosti "vidění magenergi" . Pro hru použij mechanismu, jako by v bestie obsahovala 101 - 200 magů.


 • Jak jsem již zmínil výše, je tato příšera nehmotná - to jí umožňuje kdykoliv protéct skulinkou o rozměrech alespoň 5 x 5 coulů typu pootevřené okno.(blíže se dá tato schopnost přirovnat k omezené verzi kouzelnického kouzla "améba").


 • Temná duše vždy na první pohled pozná, zda je osoba, na kterou se právě dívá, upsána peklu, či nikoli.


 • Tato příšera svou magickou podstatou velice narušuje citlivé vnímání zvířat, pokud se tedy vyskytne v okolí do 10 sáhů od nějakého zvířete, tak:

 • zvířata s bojovností 4 a méně se dávají na útěk.

 • zvířata s bojovností 5 a více jsou podrážděná, neklidná (psi začnou štěkat, koně se budou cukat) a při příchodu bestie blíže než na 3 sáhy pomalu ustupují, aby si udržela odstup. Jakmile je však zvíře zahnáno do kouta - nemá žádnou další možnost kam ustupovat, tak se proboří ledy v jeho pudu sebezáchovy a bezhlavě na duši zaútočí.


 • Bestie má vynikající noční vidění až do vzdálenosti 20 sáhů i za naprosté tmy. • Kouzelnické schopnosti, kterými temná duše disponuje:  Duše kouzelníka má na den k dispozici 40 magů, ty se jí automaticky dobíjí každou půlnoc. Za své magy může sesílat následující kouzla z příruček pro hráče:

  PPZ - dým, oheň, ohnivý déšť, rychlost, světlo, ticho, tma, zlom kouzlo.
  PPP - bábelská rybka, cizí oči, cizí uši, fata morgana, mrak smrti, ohnivá koule, rozptyl kouzla.
  PPE - lomený plamen, ohnivý bič, pekelný oheň, sršatec, třpytivá zář.


  Magické schopnosti pekelných čarodějů: • Zvětšení dosahu kouzla - bestie se může rozhodnout seslat kouzlo s dvojnásobným dosahem a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud má tedy ohnivá koule dosah 90 sáhů a stojí zakouzlit 6 magů, pak se může duše také rozhodnout ji seslat za 12 magů s dosahem 180 sáhů.


 • Zvětšení rozsahu kouzla - tato příšera je schopna sesílat všechna plošná kouzla s dvojnásobným rozsahem a to za trojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud má tedy ohnivá koule rozsah o poloměru 15 sáhů a stojí 6 magů, pak se může duše také rozhodnout ji seslat za 18 magů s rozsahem o poloměru 30 sáhů.


 • Zvětšení doby trvání kouzla - duše se může rozhodnout seslat kouzla, u kterých je v kolonce "trvání" jiný časový údaj než "ihned", na dvojnásobnou dobu tohoto trvání a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud je tedy trvání zaklínadla "bábelská rybka" 3 směny a stojí zakouzlit 5 magů, pak se může temná duše kouzelníka rozhodnout seslat zaklínadlo za 10 magů na dobu 6 směn.


 • Snížení doby vyvolání kouzla - duše kouzelníkova se může rozhodnou seslat kouzlo, u kterého je v kolonce "vyvolání" jiný údaj než "1 kolo" za poloviční čas (zaokrouhluj nahoru), který je za normálních okolností potřeba a to za trojnásobnou náročnost na magenergii. Pokud je tedy doba potřebná na vyvolání zaklínadla "vidění skrze zeď" 2 kola a kouzlo stojí 9 magů, pak se může duše rozhodnout seslat "vidění" za 27 magů s potřebnou dobou vyvolání 1 kolo.


 • *Výše uvedené zvl. schopnosti nelze žádným způsobem kombinovat!


  Odevzdej duši * repaso la vita *

  magenergie: veškerá současná, ale alespoň 1 mag
  past: Roz + Odl - 10 - 0
  dosah: dotyk
  rozsah: 1 mrtvola humanoida velikosti A - C
  vyvolání: 2 kola
  trvání: ihned

  popis: Toto kouzlo je příšeře propůjčené peklem, jeho jediným účelem je zadržení duše padlého mezi naším světem a vstupem do astrálni sféry a zároveň přivolání nejbližšího z ďáblů. Ten se zpravidla dostaví na místo za 1k3 kol a zpracovanou duši nešťastníka si pokusí převzít. Šance na úspěšné uchopení duše je v procentech vyjádřena jako: 100 - stupeň vlastnosti inteligence zesnulého procent. Pokud měl tedy nebožtík za svého života inteligenci 15, tak má ďábel 85 % šanci, že se mu podaří duši lapit a okamžitě si ji odnést s sebou do vroucího pekla. Kdyby tedy ve výše zmíněném případě padlo PJ (ďáblovi) na 1k100 např. 97, tak služebník podsvětí selhal a duše mu proklouzla mezi prsty do příslušné astrální sféry. Odebrání duše na mrtvém těle nezanechá žádné zjevné následky. Z mrtvoly je možné oživit například zombii, ale nikdy nebude možné oživit padlého samotného. Kouzlo bude účinné pouze na tvory, kteří jsou po smrti maximálně 2 kola.


 • Dalším posílením, kterým tuto duši obdařilo peklo, je zvýšení schopností v "noci ďábla" , to jest za úplňku. V tuto noc vyráží duše ze svého úkrytu na lov, při kterém ji budou stát všechna kouzla pouze polovinu potřebné magenergie oproti ostatním nocím. • Vypalování mozků
  Stejně jako někteří nevidění má i temná duše kouzelníka moc při mentálním souboji útočit přímo na inteligenci kouzelníka. Základní síla mysli této bestie je 1, celou SUM dostaneš pokud k ZSM přičteš 15 (za životaschopnost) a bonus za charisma (ten je - 1). SOM bude poté obdobně jako u mága rovna ZSM (1) + životaschopnost (15) + bonus za Int (dle kouzelníka). Jak je z nepříliš vysokých čísel a zároveň z velkých zranění, které mentální útok příšeře způsobuje (P3) patrno, temná duše nebude tento (v případě úspěchu drtivý) styl boje upřednostňovat. Je zde totiž vysoká pravděpodobnost, že by na to monstrum samo doplatilo a to i při střetu s mágem na nižší úrovni. Zároveň je jasné, že duše zabitím nepřítele za pomoci vypalování prakticky nic nezíská. (duši postavy s konečnou int 3 se neodváží odevzdat peklu). Tento útok tedy duše použije jen v případě neschopnosti sesílat kouzla (viz. slabiny v boji).


  Zvláštní schopnosti, kterými příšera disponuje v boji: • Tato pekelná bestie nemá žádné útočné číslo, pokud se ale rozhodne zaútočit svým pařátem, ber útok jako past na Odl + Obr - 6 - minula / zranění za 1k6 životů + odebrání 1 stupně vlastnosti odolnosti postavy. Odolnost, kterou takto duše "vysaje" se postavě vždy všechna vrátí na původní hodnotu po 8 hodinách nepřerušeného spánku. Další možností jak vrátit ztracenou vitální sílu je hraničářské kouzlo "uzdrav nemocného" , to zasaženému okamžitě navrátí 1k3 + 1 bodů odolnosti za každé seslání. Zásah nestvůry tedy není nebezpečný ve zranění, ale právě ve snížení vlastnosti - pokud totiž postavě klesne odolnost na 0, tak upadá do bezvědomí a je zraňována za 1k6 + 4 životy během každého kola. Zachránit takto padlou bytost je možné pouze výše zmíněným hraničářským kouzlem.

 • V okamžiku, kdy temná duše přijde o polovinu svých životů, se otevřou její ústa a z nich vyjde nesnesitelný, výkřik (magické podstaty). Ten má za následek hod na past pro všechny tvory v blízkosti. Použitou vlastností je odolnost, s efektem - nic / strnutí na 1 kolo (útoky na strnulou postavu se počítají jako útok na nehybného soupeře). Výši pasti určuje vzdálenost postav od duše:


 • 0 - 5 sáhů, hodnota pasti 7
  6 - 9 sáhů, hodnota pasti 5
  10 - 12 sáhů, hodnota pasti 3
  13 - 15 sáhů, hodnota pasti 1

 • V okamžiku, kdy temná duše přijde o 3 / 4 životů, se otevřou její ústa znovu a z nich se ozve další úzkostlivý výkřik. Ten má za následek hod na past pro všechny tvory do vzdálenosti 5 sáhů: - Odl - 8 - strnutí na 1 kolo / panika na 1k6 kol. Ta se projeví zběsilým útěkem postav co nejkratší cestou od temné duše, přičemž je každé kola 50 % šance, že postava zakopne a zraní se za 1k6 stínových životů. • Slabiny a smrt:
 • Ačkoli má temná duše kouzelníka s ďábly minimum společného, je možno se proti ní úspěšně bránit za použití svitku: "Ochrana pře ďábly" .


 • S neviděnými má bestie společnou zvl. schopnost vypalování mozků. Jako daň za tento útok dal osud kouzelníkům možnost zahubit temnou duši pouhým odvracením neviděných. Příšera se počítá pro tyto účely jako chtivá hrůza.


 • Duše sama je v boji velice těžko zranitelná, ale stačí jediný pohled do zrcadla (o přibližné velikosti alespoň 100 x 50 coulů )a tato bestie se s tichým zasyčením rozplyne(viz. níže).


 • Duše kouzelníka je svázána s temnotou a denní světlo do značné míry oslabuje její schopnosti. Jako herní mechanismus se to projeví neschopností duše využívat za denního světla schopností "pekelných čarodějů", postihem na OČ 2 a dvojnásobnou magovou náročností všech kouzel až do západu slunce.


 • Pro tuto nestvůru je velice nepříjemný zvuk, který vydávají kohouti při kokrhání. Pokud tedy tento křik uslyší, bude se duše snažit co nejrychleji dostat od kohouta pryč. Kokrhání je pro temnou duši nepříjemné nezávisle na vzdálenosti kohouta, ale pokud je od duše blíže jak 15 sáhů, pak má kokrhání stejný vliv, jako zaklínadlo "kouzelná rušička". (duše není schopna sesílat žádná kouzla, ale pořád se může pokusit o vypalování mozků)


 • Temná duše kouzelníka má nehmotnou podstatu. Pokud se tedy střetne s nepříznivými povětrnostními podmínkami (vánice, vichr), tak bude její pohyb omezen. A to naprosto stejným způsobem, jako pohyb tvora, který je za vichříce pod vlivem alchymistického lektvaru "mlhovina" z PPZ.


 • Po smrti se temná duše rozplyne a odchází přímo do pekla, kde ji nečekají muka, ale další protekční práce pro ďábly (to už ponechávám na Pj – pravděpodobně se však bude jednat o dozorčí duši apod.). Na místě kde dříve příšera stála, zůstanou pouze její rubínové oči. Ty mohu postavy využít 3 způsoby:


 • 1) Můžou je prodat jako rubíny zlatníkovi za cenu 10 x vyšší než je cena uvedená v příručce pro Pj.
  2) Oči také může využít alchymista k destilování magenergie -> 15 - 25 magů z každého oka. ( v tom případě však rubínové oči ztrácí následující uplatnění...)
  3) Nejužitečnější jsou však tyto pozůstatky právě pro ty, kteří jsou samy upsáni ďáblu. Tzn.: pokud postava, jejíž duše má po smrti mířit do pekla, svírá v okamžiku svého úmrtí v každé ruce právě jedno oko z této mrtvé příšery, nemá nad její duší peklo žádnou moc (inu - magie je nevypočitatelná) a ta v klidu odchází do své astrální sféry. Každý rubín je možno použít maximálně jedenkrát!


  * Oči nelze z temné duše kouzelníka žádným způsobem vyjmout před její smrtí!

  * Temná duše kouzelníka není nijak zachytitelná hobitovým čichem, lze ji však i jako neviditelnou a "rozteklou" lokalizovat krollým ultrasluchem.

  Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 33

  author_nick:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  vskutku precizní dílko...oc se mi to líbí a je to dobře použitelné...ode mě bz duše dostala 4-5


   Uživatel úrovně 0

  Zdar..

  Je to vskutku výborné dílo. I když teď píši pozdě, a všechny výtky jsou již řečeny, nezbývá mi absolutně nic jiného než ti pogratulovat a říct, že je to dobré dílo.

  hyperhobit


   Uživatel úrovně 0

  naozaj pekné, budem to pouzivat aj s tym napadom posledného úderu(tie oči keď padnú), aj keď je možné, že sa na tie drahokami radšej moja družinka vybodne, lebo som im daroval málo neprekliatych vecí:D
  Nemôžem hodnotiť, ale dal by som 5


   Uživatel úrovně 0

  Jeste se omlouvam, ze jsem to nepsal s interpunkci, pisu to z pocitace jednoho anglicana...


   Uživatel úrovně 0

  Zdravim, Suku.

  Precetl jsem tvuj prispevek a prisel mi opravdu hodne kvalitni. Vetsina problemu je uz resena nize, a proto jsem se snazil jen `vystourat` neco noveho. Stoural jsem a stoural jsem, az jsem vystoural. Zajimalo by me, jak je to s odolnosti. Tdk maji za odolnost bonus +1, ten by se mel zapocitat do zivotu - ale v prikladu s nim nepocitas. Je uz zapocitan v tom pausalnim -4? (To je jinak skvely napad, urcite to taky pouziju u nektere sve priserky.)

  A jeste se chci zeptat, zda by nemel nektera mraziva kouzla zvazit PJ. On sice chlad hvezd za dvojnasobek zivotu je mocny, ale dle mne by tyto potvory zabijel prakticky automaticky - to je taky jejich obrovska slabina, a pokud na ni postavy prijdou. No, snad ne...

  Ale celkove je to skvele dilo a i pres tyhle chybky (a ty nize uvedene) jsem dal poprve (kratka historie ;-)) 5*.


   Uživatel úrovně 0

  Suk:Moc se mi líbý jak si vystihl ten vzhled,a chování+výskyt.nemám co dodat. 5


   Uživatel úrovně 5

  A ta dvojí interpretace je právě svárem všeho. Tvé citace jsou správné a já si jejich obsah plně uvědomuji, což myslím dokazuje zase má citace z příspěvku:


  ... Lucifer na oplátku využije temných duší kouzelníků k lovu obětí v materiálním světě, do kterého On nemůže nijak přímo zasáhnout....


  Jsem si tedy plně vědom toho, že pekelníci nemohou na duše nijak přímo působit. To Pána pekel hlodalo tak dlouho a tak dlouho hledal způsob, jak to obejít až po četných nezdařených pokusech přišel den "D" a peklu se podařilo stvořit tvora, který má se samotnou podstatou pekelnou minimum společného (TDK není pekelník, je to magický tvor) - od pekla má propůjčenou moc (stejně jako spousta jiných smrtelníků, kteří se upsali peklu). Ale samotná duše by pravděpodobně zůstala na živu, i kdyby peklo zaniklo, ona není na peklu přímo závyslá (ďáblové ano), jen by ztratila část svých schopností.
  Obš tvé interpretace mohou být správné a na každém je jak si to z pravidel vyloží. Já říkám, že peklo je natolik lstivé, že dokázalo částečně obejít několik zákonů materiálního světa.
  Ty říkáš, že to co platí pro ďábly, to by mělo platit i pro TDK... To by pak ten tvor ale neměl žádný opodstatněný smysl bytí a nemusel by vůbec existovat. Proto se jako autor musím přilonit k tvé první variantě (více méně). Pokud si stojíš za tou druhou, tak je pro tebe TDK nepoužitelná, ale uvědom si, že pravidla na tuto možnost nemyslela - nechala skulinku a já ji využil jako autor nového pravidlového příspěvku a pekelného mechanismu. To že ty bys tu mezeru rači zalepil, to už je věc jiná. Pravdu můžeme mít oba, ale já tu svoji řekl první a ty už pouze oponojuš (za což ti vzdávám hold) - na to nezapomínej. Kdo ví - kdybych to udělal opačně, třeba bys ty, nebo nikdo jiný, nemítl, že to může být i tak jak je to nyní.

  (jinak +1 k rep. za tvoji snahu a nalezení další alternativy... i když s ní nesouhlsím.)

  Ad tvá poznámka - přesně tak! Je to nespravedlivé! A o tom to je - život není spravedlívý...


   Uživatel úrovně 0

  RE: Suk
  Co se týče těch dvou vlastností, nezbývá mi, než se postavit do kouta a stydět se a stydět... Věz, že po přečtení tvé a Igiho reakce jsem si připadal jako naprostý idiot už jen proto, že jsem nedávno na tento problém s číselným formátem při odesílání příspěvku sám narazil. No jo, to jsou ti nováčci...

  Inu, ale abych tomu dodal patřičný kontrast, v druhém bodě diskuse jsem naopak odhodlán se s tebou přít. Ačkoli nejsem v diskusích k příspěvkům příznivcem dialogů stylu 'Je!-Není!-Je!-Není!...', tvou větu 'Prostě je to dle pravidel Dračího doupěte a ne podle českých pohádek' nemohu nechat bez komentáře. Dle mého názoru je totiž t.d.k. právě v rozporu s duchem pekla v DrD, pohádky nechme stranou. Svou argumentaci bych rád podpořil citací z PPE PJ, sekce Bestiář-Duše:

  'Ďáblové nikdy nezabíjejí. Ďáblové touží po nových Duších, ale ty nemohou získat povražděním jejich nositelů. Naopak platí, že kdyby ďábel někoho zabil, jeho Duši by získat nemohl. I jakékoli jiné přímé působení na inteligentní osobu při plnění zadaných úkolů zodolní danou Duši vůči moci Pekla.
  (...)
  Každé utrpení, způsobované ďábly na tomto světě se totiž počítá jako budoucí možné utrpení v Pekle a Duše se tím nadlehčuje.
  (...)
  Proto se i sebečernější Duše dokáže před Peklem zachránit, pokud bude natolik prohnaná, že některého ďábla donutí, aby ji zabil vlastní rukou.'


  První argument pro t.d.k., který asi každého při čtení uvedených citací napadne, je samozřejmě 'tam je ale řeč pouze o ďáblech, nikoli o obecných principech fungování pekla'. Zde vyvstává problém dvojí interpretace - totiž buďto jsou citované zákonitosti (tedy odlehčení duše přímou intervencí ze strany ďáblů) specifickým pravidlem pouze pro ďábly, a nebo jsou obecnými zákonitostmi Pekla a jsou prezentovány na ďáblech jakožto jediných pekelných bytostech v DrD. Já se přikláním jednoznačně k té druhé interpretaci, a proto nemohu tvou t.d.k. přenést přes srdce. Nicméně uznávám, že se zde jedná o věc názoru, a proto jsem ti za to také nesnížil hodnocení.

  Pozn.: V mé první reakci jsem se nevyjádřil moc přesně, nešlo mi ani tak o to, že by snad t.d.k. útočila na kohokoli bez rozdílu, nýbrž už o samotný fakt, že t.d.k. je ochotna na někoho od pohledu fyzicky zaútočit bez jakýchkoli důvodů, kromě toho že 'vypadá mocně'. Nešťastný kolemjdoucí je pak vystaven riziku věčného zatracení zcela nezávisle na povaze své duše, nýbrž pouze v závislosti na svých bojových schopnostech.


   Uživatel úrovně 5

  Aldarix

  Tvůj drobný problém...

  Nemáte peklo? Nevadí! Z té potvory můžeš filozoficky udělat úplně něco jiného.

  Rodit se bude samovolně z velmi mocných čarodějů, kteří za svého života prosluli svojí krutostí a kteří například zemřeli za působení magie nebo na místě, kde je magie velice silně koncentrována (něco už by tě jistě napadlo).

  Za jakým účelem by žíly? Za stejným jako ten čaroděj - chtěly by co největší moc! Jenom už by měly (ty temné duše) jiná měřítka. Podobně jako vodník loví dušičky, tak temná duše v tvém světě by si mohla pomocí magie dělat sbírku z uvězněných duší inteligentních tvorů, přičemž by si zakládala na kvalitě svého pokladu a tak by sedláky nechávala jako něco, co je absolutně pod její úroveň mít.

  Skupinu by asi bylo třeba změnit na nemrtvého (samovolně vzniklého - stejně jako může samovolně vzniknout duch). S tím by přibyla i zranitelnost svěcenou vodou.

  Oči by ztratily svoji magickou schopnost, ale nebyl by problém jim vymyslet jinou. Mohl by to být třeba základ pro výrobu talismanu, který bude podporovat nekromancii apod.

  ...nevím, dle mého není žádný problém si příšeru pozměnit ani do světa bez pekla ani kamkoliv jinam :-) .


   Uživatel úrovně 0

  Už dlouho jsem tu neviděl něco tak originálního. Zcela mě to fascinovalo. Musím uznat, že na něco takového bych nepřišel.
  Výtky k pravidlům už tu byly mnohokrát zmíněny a proto si nebudu hrát na přeskakující gramofon.

  K vzhledu bych chtěl říci, že je to každého věc jestli mu připadá kýčovitý (zdravím Embira). Pokud se mu nelíbí ať si ho upraví dle své potřeby. Sám za sebe-líbí se mi...

  To s tou nulou chápu, stalo se mi to u mého příspěvku také.

  Tuhle nestvůru bych mile rád zaklínil do svého dobrodružství, jenže narážím na drobný problém. Na mém světě není peklo, v tom smyslu jaký udává PPE. (Můj svět by se dal popsat jako peklo na zemi-hrajem převážně horory.)
  Tady bych se tě, Suku, chtěl zeptat, jestli máš promyšlenou aplikovatelnost na svět kde není peklo, ďáblové...atd. (Pokud je to někde dole tak řekni, já si to vyhrabu...)
  S jakýmkoliv hodnocením vyčkám do tvé odpovědi.

  S úctou k tak skvělému dílu Aldarix půltemný