Bestiář

Mentální sliz Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 23

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 10

Útočné číslo: ( +2 + 5 / - 1) = 7 / - 1 (chapadlo) + zvl

Obranné číslo: (3 + 0) = 3

Odolnost: 20

Inteligence: 0

Velikost: B

Zranitelnost: C 1/2, G2, H 1/2, I, J, K2, L, N, O, P+

Pohyblivost: 12 / plaz

Přesvědčení: zmatené dobro

Poklady: nic

Zkušenost: 635

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

…takže, uděláme to jako minule. Před námi je tábor asi 40 orků, pod vedením goblinského šamana. Toho si vyčíhám já. Zaútočím mu na mysl, čímž se pokusím ho naprosto připravit o zdravý rozum. Vy ostatní poté na můj povel vyrazíte ze zálohy a rozdrtíte celou tu ohavnou tlupu na padrť ! „ …dokončil přednes svého plánu mág Orxier. „ Jasná páka šéfíku. Dyž sem viděl ty minulý hnusy…víš né… kterejms z toho jejich ohňoflusa udělal úplnýho magora… eden blbější rozkaz než druhej, né a než ztihli vokouknout situaci, tak jich půlka zdechla jen kůli tomu, že je ten… tamten… kouzelnej, né… posílal furt se smíchem pro jahody, prej že to nás zastaví, hehe… mekl eden.“ Přitakal kroll v plátové zbroji za opovrhujících pohledů ostatních členů družiny. A jak mág řekl, tak se také v uplynulé směně stalo.

Neunikl nikdo? “ Optal se Orxier a hodil pohled na ostatní spolubojovníky. Ti odpověděli sborovým NE a pokračovali v házení těl na jednu hromadu. Po dokončení práce, vrhl na mrtvoly jeden z barbarů svazek pochodní a dal se na odchod, ale co to, začíná pršet. „Ksakru!“ pronesl, ale to už ho Orxier chytil za rameno a řekl: „ Jen klid.“ A s tím začal na kopu těl zaříkávat… magický oheň zapálil hranici a dobrodruhové se odebrali v klidu opodál ke spánku… Ještě ani pořádně nezavřeli oči a muž v kápi, který zrovna držel hlídku vykřikl: „ Dívejte, tam nalevo od spáleniště, jak ležel šaman, něco se tam hýbe! “ Dobrodruhové se připravili a začali s obkličováním nového vetřelce vypadajícího jako hromada rosolu. „ Kde se to tu vzalo? “ Zeptal se barbar. „ Jen v klidu, nevypadá nebezpečně. “ Odvětil mág. „ Do toho rubnu. Se uvidí, né!“ Řekl kroll a zasadil hmotě ránu. „ Všichni ustupte! “ Poručil mág a celá družina, až na krolla, udělala pár kroků vzad. Bojovník dál běžel za prchající hromadou slizu, ale najednou uklouzl a nepříjemně si narazil pozadí. Než se stačil zvednout, tak ho do jeho zbroje a obličeje praštila tři chapadla, která z rosolu vylétla nikdo netušil odkud. Válečník se s rozzuřením zvedl a udeřil do slizu. Ten najednou přestal útočit. Stáhl se a začal modře zářit. „ Co je tohle za čertovinu “ Řekl mág a s příkazem, aby se nikdo nehnul, udělal pár kroků vpřed, aby si hroudu lépe prohlédl. Kroll si zatím vychutnával radost ze svých úderů, kterým se sliz marně snažil uhnout, když v tom najednou z hromady vylétl řetězec modrých blesků a usmrtil jásajícího válečníka. S tím udělali všichni několik dalších kroků zpět a vyčkávali co bude dál. Za několik okamžiků srazila do kolen muže v plášti ukrutná bolest hlavy. Orxier na něho pohledl, pohlédl na sliz a vykřikl: „ Podrobování? Útěk!!!! “

… Druhého dne se družina vrátila na místo, kde zahynul kroll. Muž v plášti si klekl kousek od těla padlého a praví: „ Tudy se ta věc pohybovala asi 6 sáhů, pak se zastavila, šla o kus dál…a tady stopy končí! “ „ A po vetřelci ani vidu ani slechu, divné! “ zakroutil hlavou se zamyšlením mág.

Vznik

Přestože samotný vzhled tvora byl několirát vcelku přesně popsán různými skupinami dobrodruhů, jeho původ a život je obestřen tajemstvím. Různé skupiny učenců ho střídavě považují buď za magicky pozměněný druh plísně, výsledek neúspěšného povolání démona, neurčitou hmotu vzniklou křížením elementálů, odrůdu zeleného hlenu nebo zplozence Pekel. Pravdu nemají ani jedni. Pravda je totiž ukryta na té nejhornější polici v zapadlém koutě magické knihovny University v Báru. Tam je totiž uložena monumentální (a proto nikdy nečtená) učebnice magie profesora Sigmunda Ulwa Manderia. Zde ve třetím svazku, v kapitole Mentální souboj - vedlejší účinky a jejich průvodní jevy, na straně 1254 čteme:

"Co se týká zraňování kloním se k názoru, který vyjádřil Dr. Manfred Vilerius ve svém díle Anatomia Magna, totiž že každý lidský organismus skládá se z nepatrných a okem neviditelných částeček. A že například částečka oční je odlišná od částečky mozkové. Jak dále tvrdí Vileriův následovník Lafranc v traktátu O nemocech magických, existují i zvláštní částečky, které se vyskytují v hlavách kouzelníků a mágů a umožňují jim ovládat magickou energii. Proto podstatou zraňování mysli může být jedině zraňování těchto částeček. Nicméně skutečnou podstatou není jejich usmrcení, ale pouhé vytlačení z hlavy zraněného. Což vysvětluje namodralý opar, který lze za příznivých podmínek (mj. světelných) pozorovat kolem hlavy napadeného a který je obecně znám jako corona spiritualis. Já tedy tvrdím, že jde o magické částečky z hlavy zraněného, které září zbytkovou magickou energií. Tyto částečky se ovšem liší od jiných lidských částeček. Dokáží totiž přežít i vně těla - tedy i poté, co jsou od zraněného odděleny. Proč tomu tak je, nedokáži říci. Na každý pád si tento jev bude vyžadovat podrobnějšího zkoumání, zejména co do odpovědi na otázku, zda si tyto oddělené částečky uchovávají schopnost ovlivňovat tok magické energie"

Takže máme, naší řečí by se dalo říci, mikroskopické organismy - buňky, které můžeme označit za magické tvory, díky čemuž jsou schopny přežívat i bez živin z lidského těla. Ale k čemu nám jsou nepatrní, neviditelní živočichové, pokud se chceme bavit o slizu velikosti B? Tito na první pohled nenápadní tvorečkové (buňky) zůstávají relativně v hojném počtu (řádově se jedná o stovky, za každý vysátý bod inteligence) na místech, kde byl vysát alespoň 1 bod inteligence. Na tomto území zůstávají jako komunita, dorozumívající se pudovou telepatií o svém (minimálním) pohybu, toho jsou schopni díky žlázám, které jim v hlavě tvora – původce sloužily k vylučování nepatrného množství slizu. Ten byl potřebný k rotaci buňky, díky níž se dle intenzity kmitočtu a dle přerušování dával mozku pokyn k uvolnění určitého množství magenergie na dané kouzlo. Nyní jen získal novou funkci.

Tito tvorové si neuvědomují svůj život a nedělají nic jiného, než že se zmateně pohybují. To ovšem trvá jen do té doby, než se v okruhu 10 sáhů objeví kouzlící tvor (předmět), který se pokusí seslat jakékoliv zaklínadlo. V tomto okamžiku totiž naše buňky hned zaregistrují přítomnost, pro ně velice známého prvku, magenergie. Zcela instinktivně se jim vybaví nebezpečí, z tohoto uvolnění energie do prostoru. To má za následek 1. evoluční krok, buňky instinktivně vědí, že ve větším počtu se skrývá větší síla – vždyť čím jich bylo v mozku více, tím byl mozek proti magii odolnější a tak se shluknou dohromady a začnou se panicky množit v domnění, že tentokrát budou na útok lépe připraveny. Takovéto množení má tedy za následek vznik mentálního slizu. Pokud by někdo sledoval proces dělení, který probíhá geometrickou řadou, pak by neviděl nic jiného, než jak se během zhruba jedné směny z ničeho nic začíná seskupovat a zhmotňovat menší hromádka slizu namodralé barvy - ta bude mít po 20 kolech velikost A0, v následujících 40 se ještě zvětší na A a po uplynutí zbytku času z dané směny na B .
Sliz ve své podstatě není ani slizem. Je to pouze nepředstavitelné množství jednobuněčných organismů na jednom místě ve stejném čase. Zhruba po uvedené směně buňky získávají pocit síly a ideální stav společenství, které se dá udržet pohromadě. A dlouho očekávaný sliz je na světě. Po tomto evolučním kroku zcela zapomínají na hrozící nebezpečí a bez obav pokračují v náhodném pohybu, nyní již ale v kruzích na ploše 20 sáhů čtverečních.

Výskyt

Menntální sliz, respektive buňky z kterých je složen, se může pod tíhou mentálního útoku objevit kdekoli na světě. Obecně zde ale platí, že se příšera vyskytuje pouze v mírných až přechodných pásech. To plyne z fyziologického faktoru buněk, který jim umožňuje přežít pouze teploty od – 40 do + 40 stupňů Celsia.

Chování

Jedná se o naprosto mírumilovného tvora, který se náhodně pohybuje po svém území. Na nikoho neútočí jen tak bez důvodu. Nemá žádné potřeby ani životní cíle, či záliby.

Vnímání

Tento souhrn organismů nemá orientační smysly jako jsou: sluch, čich a zrak. Orientuje se podle signálů, které všem telepaticky předávají okrajové buňky. Tyto organismy dokázaly společně, a to v mnohem menším počtu, přenést energii na vzdálenost až několika mil. Pokud tedy nyní vyšlou do všech stran telepatické vlny – které jsou velice podobné krollímu ultrasluchu, jsou schopny zaregistrovat reliéf , postavy a předměty, které se v daném okamžiku nacházejí až ve vzdálenosti 40 sáhů. Takovéto vlny sliz nepřetržitě vysílá do svého okolí a dle jejich návratu po odrazu od okolních překážek, je tedy schopen podvědomé představy o svém okolí i o veškerém pohybu v něm.

Inteligence

Mentální sliz, který jsem nyní popsal má hodnotu inteligence 0. Ale jelikož se jedná o magického tvora, který pochází přímo z mozků těch nejinteligentnějších, tak je jasné, že i on má hluboko ve svém genetickém kódu zařazenu informaci o inteligenci původce a je schopen zdokonalování. Doposud však inteligenci nepotřeboval a nemá žádný podnět k tomu ji rozvíjet. Tento fakt se ovšem okamžitě mění při pocitu ohrožení. To znamená, že pokud na sliz kdokoliv zaútočí, či mu cokoliv jiného způsobí zranění alespoň za 1 život, nastane u buněk 2. evoluční krok. Organismus si opět podvědomě uvědomí nebezpečí a je mu jasné, že pouhý počet už mu nadále k obraně nepostačuje. To ho přiměje k hledání nových cest obrany a nalezne část řetězce inteligence. Tento řetězec začnou buňky zdokonalovat a zdokonalovat. Vývojem, jehož časová osa bude zachycena níže, si tak během několika kol zvedne inteligenci až na zcela nadprůměrnou.

Vývoj inteligence

 • První kolo po útoku sliz vyhledává ve svém genetickém kódu informaci o inteligenci.

 • V druhém kole již začíná bleskurychlý vývoj a inteligence vzrůstá na 4.

 • Ve třetím kole stoupá hodnota této vlastnosti již na 8.

 • Ve čtvrtém kole inteligence nabývá hodnoty 13.

 • V pátém, finálním kole se zvýší inteligence na 19, což se dá označit za vrchol evolučního vývoje těchto buněk.

 • Boj a postupné využívání zvyšující se inteligence v něm:

  Jak jsem již zmínil, mentální sliz nikdy nezačíná útok a bojuje pouze v sebeobraně.

 • V prvním kole, kdy sliz pouze vyhledává informaci o inteligenci, je zcela zmaten a ani v již otevřeném boji nevyvíjí žádnou aktivitu krom pohybu směrem od nejbližšího agresora (v částečném obklíčení od nejvyššího).
 • V druhém kole je o něco chytřejší. Pokud se ocitl v boji tváří v tvář, pak se buňky naráz dohodnou, že všechny vypustí co největší množství svého slizu, který užívají k pohybu. To má za následek vytvoření čiré skvrny, která, jak sliz správně předpokládal, bude velice kluzká. Jako herní mechanismus se to projeví tak, že každý v okruhu jednoho sáhu od slizu, kdo se pokusí o libovolnou pohybovou akci nebo zaútočí zbraní pro boj tváří v tvář, čelí pasti na obratnost – 6 – nic / uklouznutí a pád na zem + zranění za 1 – 3 stínových životů. Pokud je sliz ohrožován z větší dálky (střelbou, kouzly), pak se rozhodne co nejkratší cestou dostat ke svému nejbližšímu protivníkovi.
 • S vypuštěním takového množství slizu a to i z horních buněk, plyne ještě jedna nová vlastnost. Pokud se souboj odehrává v otevřené krajině a zároveň za jasného dne (na obloze je vidět slunce), tak se díky neustálému pohybu částic slizu začnou od tohoto monstra odrážet sluneční paprsky, což se jako herní mechanismus projeví následujícími postihy: – 1 k ÚČ pro boj tváří v tvář, – 2 k ÚČ pro souboj střelecký a snížení šance zásahu bleskem jakékoliv barvy o 10 %.

 • Ve třetím kole se dá sliz považovat již za relativně inteligentní stvoření, které dokáže efektivně využít hrubé síly. To znamená, že buňky nejbližší agresorovi se naráz odhodlají tupě udeřit. Takže ze zatím rovnoměrně vypadajícího tělesa slizu se vytvoří na vrcholech zploštělá koule – geoid - se šesti chapadly. Každé chapadlo je situováno jedním ze šesti směrů a má dosah 1. Z toho vyplývá schopnost zaútočit během jednoho kola 2 chapadly na protivníka velikosti A0 – A. Na protivníky velikosti B+ je sliz schopen zaútočit až 3 chapadly v jednom kole.
 • Od tohoto okamžiku si také sliz začne naplno uvědomovat svoji zranitelnost a tak začíná používat i akci obrana. A to sice vždy na první útok tváří v tvář, kterému je vystaven, proti střeleckým útokům však tuto akci nikdy nevyužije.

 • Ve čtvrtém kole má sliz již inteligenci nadprůměrnou a buňky si znovu začínají uvědomovat svoji magickou podstatu a některé dřívější schopnosti. Proto se příšera rozhodne takticky poustoupit a celé toto kolo věnuje pro ni dávno ztracené schopnosti – vytváření magenergie. Té během jednoho kola dokáže vytvořit relativně velké množství. Počet magů a zároveň i možná horní hranice, je rovna polovině současného počtu životů celého monstra (zaokrouhluj dolu). Dobít si znovu magenergii, je poté sliz schopen každé kolo, které se tomu rozhodne věnovat.
 • V pátém kole dosáhne sliz svého maxima a v celku buněk se vyvine schopnost sesílat modré blesky. Toho mentální sliz okamžitě využívá a sešle jich na nejbližšího protivníka co nejvíce dokáže. Pravděpodobnost seslání je rovna 90 %. Přerušení sesílání zaklínadla je díky počtu kouzlících organismů fyzickou silou takřka nemožné.
 • Další, šesté, kolo má sliz několik možností, jak si dál počínat. Pokud bude mít dostatek životů (alespoň jednu polovinu maxima), rozhodne se dobít si znovu magenergii a mezi tím bude ještě přemýšlet nad jejím lepším a efektivnějším využitím. Pokud hodnota jeho životů bude mezi jednou čtvrtinou a jednou polovinou, pak si sliz uvědomí, že magy, které má možnost získat nebudou dostačující, a tak se rozhodne opět útočit chapadly a zanevře na své magické schopnosti. Jestliže v této chvíli má sliz méně životů než jednu čtvrtinu z původního počtu, pak u něho v tomto kole začne pracovat pud sebezáchovy a rozhodne se dát se na útěk.
 • Kolo sedmé. Pokud sliz nedobíjel magenergii, bude se nadále chovat obdobným způsobem, jako v kole předešlém. Ale jestliže se v předchozích momentech pro dobíjení rozhodl a rozvíjel dál své magické schopnosti, pak využije své nové schopnosti, kterou v minulém kole nabyl a tou je již jistě dlouho očekávané podrobování. A tak se mentální sliz naplno pustí do podrobování. SM každého slizu dostaneme následovně: nejprve si vypočítáme bonus (postih) dle rozdílu úrovní. Životaschopnost – úroveň slizu je rovna 10. Za každé dvě celé úrovně, o které má sliz úroveň vyšší, než jeho terč si připočte 1 (pokud je sliz na nižší úrovni, než-li jeho terč, pak se jeho SM stejným způsobem zmenší). K tomu přičteme hodnotu vyplývající z počtu buněk, z kterých se sliz momentálně skládá. Jejich počet se dá teoreticky vypočítat z aktuálního počtu životů, tudíž i druhé číslo bude na této hodnotě přímo závislé. To znamená, že číslo bude rovno momentálnímu počtu životů dělenému čtyřmi. Př. : sliz se 44 životy, který bude podrobovat postavu na 8. úrovni bude mít SM 12 ( + 1 za rozdíl úrovní + 11 za současný počet životů).
 • Zraňování

  Po dlouhých úvahách nad způsobem zraňování jednotlivých buněk, problematikou plošných kouzel a celistvostí monstra, při postupném ztrácení životů, jsem původně vymyslel celkem složitý (ale velice přesný) mechanismus zraňování tohoto tvora. Leč po opakovaném čtení zmíněného mechanismu jsem se ho rozhodl v rámci zjednodušení příšery zcela vymazat a zařadit způsob, který je nám znám například od příšery krysí hejno.

  Po boji (po zranění)

  Tak a náš sliz má za sebou svůj první souboj (pokud ovšem přežil). Teď má dostatek času přemýšlet o své minulosti a o chybách, které hned na začátku udělal. O chybách, které zapříčinily smrt mnoha spřátelených buněk, s kterými ty zbývající žily v dokonalém souladu. Rozhodne se tedy přemýšlet nad tím, jak zabránit dalšímu umírání buněk. A hned několik kol po boji má řešení, jak se stát takřka nezranitelným. Tento způsob je nanejvýše jednoduchý - sliz se nakonec rozhodne se rozpustit a nadále žít roztroušen po širém okolí na miliony mikroskopických organismů, kterým zůstává inteligence 19, vytvoří si dobře chráněné sídlo, proti větším mikroskopickým organismům, které je díky své jednoduchosti nikdy neuloví a hledají si novou zábavu, jako například studium složení kamínků na kterých žijí… Mentální sliz je schopen se znovu naprosto rozdělit během 3 kol, po kterých z něho nezbude naprosto nic, snad jen nahromaděné mrtvoly buněk, které zahynuly v boji. Co se týče velikost, tak ta se zde bude snižovat o 1 stupeň za každé kolo. Pokud na sliz někdo v tomto okamžiku začne znovu útočit, pak se toto ubývající společenství dá na útěk, během kterého svůj rozklad dokončí.

  Poznámka k výpočtu SM: Vzhledem k tomu, že se mě v MS mnoho lidí ptalo, proč je tento výpočet přímo závislý na aktuálním počtu životů, tak to vysvětlým již zde. Důvod je prostý, zraňováním slizu ubíjí postavy jednotlivé buňky - tím pádem vlastně útokem slizu rovnou snižují maximální životaschopnost - je to tedy stejné, jako když by někdo zraňoval mága a snižoval mu tím úroveň.

  Za pomoc při tvorbě bych chtěl velice poděkovat zejména těmto uživatelům: Igi, Jehuwa, Sirt, Syrus- v abecedním pořadí

  Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 23

  author_nick:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Suk:
  -takze on dokaze podrobovat jako mag na 10. urovni. to ale nevisvetluje co se stane kdyz potka jiniho maga treba na 6.To mu buh zdeli toho nezkousej podrobovat bo to nepujde a mohl by ti to vratit:)))) porad nevim co se stane kdyz na nej nekdo zautoci mentalne. ve zranitelnostech to mas tady ale SM chybi nebo se to pocita jako u maga (SOM =10+10+4) (SOM = zakladni sila mysli + uroven +inteligence). to jsi ale mel napsat.
  -Ted budu stoura ale zajima me tva odpoved
  Takze nekomu se v mentalnim souboji snizi inteligence o 1 vznikne X bunek. Jinemu se snizi o 5 vznikne Y bunek. Jestlize X<Y tak proc vzdy vznikne tvor velikosti B s zivotaschopnosti 10?
  -a mylis se dusevni rozstem jen snizuje inteligenci na jedna, ale co kdyz se po jednom mentalnim utoku snizi inteligence taky na jedna? Uz jsem zazil ze hranicar prisel jednim utokem o 12 bodu inteligence. A navic alchimista muze taky prijit o inteligenci ( neni to magik ), ale dobra beru tvou odpoved ze rostep ty bunky zabiji, i kdyz ja nechapu proc.


   Uživatel úrovně 8

  Fenris:
  chápu to tak, že Duševní rozštěp spíš ničí nervové spoje, než samotné buňky. Jinak viz. Sigmund Ulwo Manderius, Magica, svazek II., str. 256 ;-)

  Suk:
  to ani nebylo zastání. Měl jsem ten den nějakou agresívní náladu, tak jsme po serveru rozesel vícero takových příspěvků :-)


   Uživatel úrovně 5

  Fenris -

  1. - viděl bych to tak, že při duševním roštěpu je to takový nápor na mozek, že buňky nepřežijou - ber to tak, že mentálním útokem se buňky z hlavy vyženou, ale roštěp je úplně o něčem jinym - ten zabíjí.

  Množení do B s životaschpností 10... je to jen orientační číslo, samozřejmě, že buňek nebude vždy stejně, ale to už je dáno i tím, že 1 bod životaschopnosti je hod 1 - 8 ... to udává prostor pro různé slizy... velikost je tak optimalizována . Barbar také může být větčí než kroll, ale nikdy nebude C... Sou to prostě dané hodnoty.

  2. - je tam jasně napsáno, že životaschopnost - úroveň slizu je 10... takže jeho podrobování je logicky stejné, jako podrobování mága na 10. ... čekal sem, že tohle bude pochopitelné.

  3. - Mentální souboj vyvolat neumí - tím pádem je SUM a SOM pasé... kdyby to uměl, tak to tam napíši... upřímně si myslím, že tohle byl dost zbytečnej dotaz. Připadá mi to, že ses mohl rovnou zeptat, jestli umí i blesky jiné barvy a jak to pak bude se sesíláním.

  Sliz se dále dělit nebude - buňky zahynou... ber to tak, že po prvé nezahynuly - měli navýběr... utéct z hlavy nebo v hlavě zemřít - tak utekly... teď už nemají utíkat kam a navíc si v tomto množství můžou velice věřit (narozdíl od situace v hlavě)... až pak se rozpustí.

  ----------rád sem ti odpověděl na dotazy, ale myslím, že stačilo se trochu zamyslet a na vše by jsi přišel sám...

  Syrus - díky za zastání - vážím si ho.


   Uživatel úrovně 0

  Gramatiku hodnotit nebudu ( rozebrali jste ji tu uz dost ).
  mam par nejasnosti ktere mi v textu chybi:
  1. vznikaji na místech, kde byl vysát alespoň 1 bod inteligence
  Mam to chapat tak, ze vznikaji na miste kde se nekomu snizila inteligence alespoň o 1 stupen? Jestli ano tak je to mysleno při mentálním souboji? Nebo na to staci kouzlo z PPE Dusevni rozstep (myslim ze pokud cil neuspeje proti pasti snizi se mu inteligence na 1 a pokud uspeje stane se to sesilateli ). Toho mi vypliva ze jich nikdy nebude stejne mnozstvi. Proc se tedy budou množit jen do poctu : co staci na velikost B a životaschopnost 10?
  2. chybi vzdalenost na kterou je mozno podrobovat.
  3. co kdyz narazi na nekoho s vlastni SM (kouzelnik, hranicar, alchymista) dokaze vyvolat mentalni souboj? Jaka je jeho SUM a SOM. Je normalne zranitelny mentalnim utokem ? Defakto je vytlacovan z lidskych (inteligentních ) tel, ale co kdyz uz je v podobe slizu. Bude se rozdelovat na vice casti? zmensovat? rozkladat do okoli? Umirat?
  Z toho vypliva ze mi chybi: zakladni sila mysli, bonus k iniciative v mentálním souboji.


   Uživatel úrovně 0

  Moc se mi to libi. Gramatika neni vsechno a jak rekl Syrus pokud se to da cist tak je to dobry.Davam 5.


   Uživatel úrovně 8

  Morter:
  to, že jedna chyba nebyla chybou, nic neznamená. I tak je jich tam velké množství (zejména v interpunkci. Namátkou viz. "Možná jsem to přehlédl (,) ale jaký...").

  Já si zase myslím, že gramatika v příspěvku v Bestiáři je totéž, jako gramatika v diskusi (protože stojí na stejné úrovni: je nepodstatná).

  Ale máš pravdu. Tohle nikam nevede. Měl jsem ale pocit, že strháváš mj. za gramatiku, protože jsi to ve své kritice tak akcentoval. Pokud ne, tak je to samozřejmě vyřízeno.

  Jenom malé PS: samozřejmě chápu, že je snaha o gramatickou správnost všech příspěvků. Podporuji to. Jsou mezi námi i školou povinní uživatelé a čtením příspěvků s chybami si samozřejmě vytvářejí chybné gramatické návyky do života. Proto by IMHO nebylo od věci vracet gramaticky špatné příspěvky autorům s poznámkou, ať si opraví chyby. Ale je to jenom návrh...


   Uživatel úrovně 0

  Příspěvek je skcěle napsanej,, ale šíleně podrobnej. Nemyslim tim, že je to mínus, ale spousta lidí to v praxi prostě nevyužije.


   Uživatel úrovně 5

  Mne sa tento príspevok velmy páči, ale uvedomujem si že je plno hráčov a PJ-ou ktorý ho budú považovať za nepoužitelný. Čo sa týka vedeckej formy akou bol príspevok napísaný mne celkom sadla. V každom prípade sa jedná o pomerne zaujímavý výtvor, ale myslím že nie každý bude súhlasiť s týmto modelom magických schopností bytosí. Ja váham medzi 4-5*.


   Uživatel úrovně 5

  Syrus: Několik podstatných poznámek na mou obhajobu: Nikdy jsem nestrhával hodnocení za gramatiku, to je myslím fakt, který mi nevyvrátíš. To, že ji zmíním v diskuzi neznamená, že za ni snižuji hodnocení, jen mám snahu o to, že by příště mohl být zkontrolován i pravopis a interpunkce. ( někde jsem opravdu s dechem nestačil ). Syrusi, co se týče hrubky zdraví rozum tak ji tam Suk měl, ale protože mě praštila do frňáku, tak jsem ji opravil na zdravý, takže se opravdu nenamáhej. Tedy omluv mou snahu o čitelnost příspěvků. ( PS. myslím že gramatika v příspěvku je něco jiného než gramatika v diskuzi. ) Chápej že nechci bazírovat na češtině, protože jak říkáš v bestiáři to není tolik podstatné, jen mi jde o čtenáře příspěvku. Myslím, že to není tak nepochopitelné.

  S pozdravem


   Uživatel úrovně 8

  S tou gramatikou je to divná věc. Už několikrát se stalo, že příspěvek, který byl v Dílně několikrát poměrně důkladně kontrolován (často i několika lidmi), byl po schálení plný chyb. Dost dobře to nechápu.
  Jiná věc je princip. Osobně si myslím, že není vhodné strhávat za gramatiku v "pravidlových" rubrikách. Za gramatiku by se mělo hodnocení strhávat v ČajE nebo Hřbitově - to jsou rubriky, které mají dávat jakousi literární kvalitu. Nechci Morterovi zasahovat do koncepce rubriky, ale myslím, že Bestiář si nedělá ambice poskytnout svým čtenářům hodnotný literárrní zážitek. Bestiář je tu od toho, aby poskytl nové nestvůry. A na to gramatické chyby (pokud nejsou v takovém počtu, aby činily text nesrozumitelným) nemají vliv.
  To by bylo jako strhávat reputaci za gramatické chyby v diskusích. Ostatně kdybych chtěl být škodolibý, tak poukážu na Morterovu kritiku, které je rovněž plná chyb. Je jich plný dokonce i odstavec, kde Morter kritizuje gramatickou správnost díla (viz hrubka v sousloví "zdraví rozum". Ne, nenamáhejte se: v díle samotném je to správně).

  Ad tvar a barva: myslím, že autor to na vaší fantazii ani zdaleka nenechává. Na několika místech se o slizu zmiňuje jako o "hroudě" nebo "hromadě". Někdy dokonce "přímo o hroudě slizu namodralé barvy". Jakkoliv bych s namodralou barvou nesouhlasil (jde přece o "maličké šedé buňky - jak říká Hercules Poirot) :-).

  Problém geoidu je podružný. Myslím, že většina lidí vnímá geoid tak, jak "nám to ve škole říkali" (Hamster). Chápu, že Erlandilovi vadí, že przníme jeho obor. S mým oborem se to čas od času dělá stejně. A taky mi to vadí :-)

  Problém s inteligencí buněk se řešil v Dílně. Nakonec se dospělo k int. 0, protže zvířata jednají přecijen mnohem složitěji. Chování hlenu lze přirovnat k hmyzu, který má z hlediska DrD int. 0

  Mé hodnocení je 5*

  Á vidím, že jsme se se Sukem minuli, takže je tu mírná duplicita