Bestiář

Mentální sliz Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 23

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 10

Útočné číslo: ( +2 + 5 / - 1) = 7 / - 1 (chapadlo) + zvl

Obranné číslo: (3 + 0) = 3

Odolnost: 20

Inteligence: 0

Velikost: B

Zranitelnost: C 1/2, G2, H 1/2, I, J, K2, L, N, O, P+

Pohyblivost: 12 / plaz

Přesvědčení: zmatené dobro

Poklady: nic

Zkušenost: 635

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

…takže, uděláme to jako minule. Před námi je tábor asi 40 orků, pod vedením goblinského šamana. Toho si vyčíhám já. Zaútočím mu na mysl, čímž se pokusím ho naprosto připravit o zdravý rozum. Vy ostatní poté na můj povel vyrazíte ze zálohy a rozdrtíte celou tu ohavnou tlupu na padrť ! „ …dokončil přednes svého plánu mág Orxier. „ Jasná páka šéfíku. Dyž sem viděl ty minulý hnusy…víš né… kterejms z toho jejich ohňoflusa udělal úplnýho magora… eden blbější rozkaz než druhej, né a než ztihli vokouknout situaci, tak jich půlka zdechla jen kůli tomu, že je ten… tamten… kouzelnej, né… posílal furt se smíchem pro jahody, prej že to nás zastaví, hehe… mekl eden.“ Přitakal kroll v plátové zbroji za opovrhujících pohledů ostatních členů družiny. A jak mág řekl, tak se také v uplynulé směně stalo.

Neunikl nikdo? “ Optal se Orxier a hodil pohled na ostatní spolubojovníky. Ti odpověděli sborovým NE a pokračovali v házení těl na jednu hromadu. Po dokončení práce, vrhl na mrtvoly jeden z barbarů svazek pochodní a dal se na odchod, ale co to, začíná pršet. „Ksakru!“ pronesl, ale to už ho Orxier chytil za rameno a řekl: „ Jen klid.“ A s tím začal na kopu těl zaříkávat… magický oheň zapálil hranici a dobrodruhové se odebrali v klidu opodál ke spánku… Ještě ani pořádně nezavřeli oči a muž v kápi, který zrovna držel hlídku vykřikl: „ Dívejte, tam nalevo od spáleniště, jak ležel šaman, něco se tam hýbe! “ Dobrodruhové se připravili a začali s obkličováním nového vetřelce vypadajícího jako hromada rosolu. „ Kde se to tu vzalo? “ Zeptal se barbar. „ Jen v klidu, nevypadá nebezpečně. “ Odvětil mág. „ Do toho rubnu. Se uvidí, né!“ Řekl kroll a zasadil hmotě ránu. „ Všichni ustupte! “ Poručil mág a celá družina, až na krolla, udělala pár kroků vzad. Bojovník dál běžel za prchající hromadou slizu, ale najednou uklouzl a nepříjemně si narazil pozadí. Než se stačil zvednout, tak ho do jeho zbroje a obličeje praštila tři chapadla, která z rosolu vylétla nikdo netušil odkud. Válečník se s rozzuřením zvedl a udeřil do slizu. Ten najednou přestal útočit. Stáhl se a začal modře zářit. „ Co je tohle za čertovinu “ Řekl mág a s příkazem, aby se nikdo nehnul, udělal pár kroků vpřed, aby si hroudu lépe prohlédl. Kroll si zatím vychutnával radost ze svých úderů, kterým se sliz marně snažil uhnout, když v tom najednou z hromady vylétl řetězec modrých blesků a usmrtil jásajícího válečníka. S tím udělali všichni několik dalších kroků zpět a vyčkávali co bude dál. Za několik okamžiků srazila do kolen muže v plášti ukrutná bolest hlavy. Orxier na něho pohledl, pohlédl na sliz a vykřikl: „ Podrobování? Útěk!!!! “

… Druhého dne se družina vrátila na místo, kde zahynul kroll. Muž v plášti si klekl kousek od těla padlého a praví: „ Tudy se ta věc pohybovala asi 6 sáhů, pak se zastavila, šla o kus dál…a tady stopy končí! “ „ A po vetřelci ani vidu ani slechu, divné! “ zakroutil hlavou se zamyšlením mág.

Vznik

Přestože samotný vzhled tvora byl několirát vcelku přesně popsán různými skupinami dobrodruhů, jeho původ a život je obestřen tajemstvím. Různé skupiny učenců ho střídavě považují buď za magicky pozměněný druh plísně, výsledek neúspěšného povolání démona, neurčitou hmotu vzniklou křížením elementálů, odrůdu zeleného hlenu nebo zplozence Pekel. Pravdu nemají ani jedni. Pravda je totiž ukryta na té nejhornější polici v zapadlém koutě magické knihovny University v Báru. Tam je totiž uložena monumentální (a proto nikdy nečtená) učebnice magie profesora Sigmunda Ulwa Manderia. Zde ve třetím svazku, v kapitole Mentální souboj - vedlejší účinky a jejich průvodní jevy, na straně 1254 čteme:

"Co se týká zraňování kloním se k názoru, který vyjádřil Dr. Manfred Vilerius ve svém díle Anatomia Magna, totiž že každý lidský organismus skládá se z nepatrných a okem neviditelných částeček. A že například částečka oční je odlišná od částečky mozkové. Jak dále tvrdí Vileriův následovník Lafranc v traktátu O nemocech magických, existují i zvláštní částečky, které se vyskytují v hlavách kouzelníků a mágů a umožňují jim ovládat magickou energii. Proto podstatou zraňování mysli může být jedině zraňování těchto částeček. Nicméně skutečnou podstatou není jejich usmrcení, ale pouhé vytlačení z hlavy zraněného. Což vysvětluje namodralý opar, který lze za příznivých podmínek (mj. světelných) pozorovat kolem hlavy napadeného a který je obecně znám jako corona spiritualis. Já tedy tvrdím, že jde o magické částečky z hlavy zraněného, které září zbytkovou magickou energií. Tyto částečky se ovšem liší od jiných lidských částeček. Dokáží totiž přežít i vně těla - tedy i poté, co jsou od zraněného odděleny. Proč tomu tak je, nedokáži říci. Na každý pád si tento jev bude vyžadovat podrobnějšího zkoumání, zejména co do odpovědi na otázku, zda si tyto oddělené částečky uchovávají schopnost ovlivňovat tok magické energie"

Takže máme, naší řečí by se dalo říci, mikroskopické organismy - buňky, které můžeme označit za magické tvory, díky čemuž jsou schopny přežívat i bez živin z lidského těla. Ale k čemu nám jsou nepatrní, neviditelní živočichové, pokud se chceme bavit o slizu velikosti B? Tito na první pohled nenápadní tvorečkové (buňky) zůstávají relativně v hojném počtu (řádově se jedná o stovky, za každý vysátý bod inteligence) na místech, kde byl vysát alespoň 1 bod inteligence. Na tomto území zůstávají jako komunita, dorozumívající se pudovou telepatií o svém (minimálním) pohybu, toho jsou schopni díky žlázám, které jim v hlavě tvora – původce sloužily k vylučování nepatrného množství slizu. Ten byl potřebný k rotaci buňky, díky níž se dle intenzity kmitočtu a dle přerušování dával mozku pokyn k uvolnění určitého množství magenergie na dané kouzlo. Nyní jen získal novou funkci.

Tito tvorové si neuvědomují svůj život a nedělají nic jiného, než že se zmateně pohybují. To ovšem trvá jen do té doby, než se v okruhu 10 sáhů objeví kouzlící tvor (předmět), který se pokusí seslat jakékoliv zaklínadlo. V tomto okamžiku totiž naše buňky hned zaregistrují přítomnost, pro ně velice známého prvku, magenergie. Zcela instinktivně se jim vybaví nebezpečí, z tohoto uvolnění energie do prostoru. To má za následek 1. evoluční krok, buňky instinktivně vědí, že ve větším počtu se skrývá větší síla – vždyť čím jich bylo v mozku více, tím byl mozek proti magii odolnější a tak se shluknou dohromady a začnou se panicky množit v domnění, že tentokrát budou na útok lépe připraveny. Takovéto množení má tedy za následek vznik mentálního slizu. Pokud by někdo sledoval proces dělení, který probíhá geometrickou řadou, pak by neviděl nic jiného, než jak se během zhruba jedné směny z ničeho nic začíná seskupovat a zhmotňovat menší hromádka slizu namodralé barvy - ta bude mít po 20 kolech velikost A0, v následujících 40 se ještě zvětší na A a po uplynutí zbytku času z dané směny na B .
Sliz ve své podstatě není ani slizem. Je to pouze nepředstavitelné množství jednobuněčných organismů na jednom místě ve stejném čase. Zhruba po uvedené směně buňky získávají pocit síly a ideální stav společenství, které se dá udržet pohromadě. A dlouho očekávaný sliz je na světě. Po tomto evolučním kroku zcela zapomínají na hrozící nebezpečí a bez obav pokračují v náhodném pohybu, nyní již ale v kruzích na ploše 20 sáhů čtverečních.

Výskyt

Menntální sliz, respektive buňky z kterých je složen, se může pod tíhou mentálního útoku objevit kdekoli na světě. Obecně zde ale platí, že se příšera vyskytuje pouze v mírných až přechodných pásech. To plyne z fyziologického faktoru buněk, který jim umožňuje přežít pouze teploty od – 40 do + 40 stupňů Celsia.

Chování

Jedná se o naprosto mírumilovného tvora, který se náhodně pohybuje po svém území. Na nikoho neútočí jen tak bez důvodu. Nemá žádné potřeby ani životní cíle, či záliby.

Vnímání

Tento souhrn organismů nemá orientační smysly jako jsou: sluch, čich a zrak. Orientuje se podle signálů, které všem telepaticky předávají okrajové buňky. Tyto organismy dokázaly společně, a to v mnohem menším počtu, přenést energii na vzdálenost až několika mil. Pokud tedy nyní vyšlou do všech stran telepatické vlny – které jsou velice podobné krollímu ultrasluchu, jsou schopny zaregistrovat reliéf , postavy a předměty, které se v daném okamžiku nacházejí až ve vzdálenosti 40 sáhů. Takovéto vlny sliz nepřetržitě vysílá do svého okolí a dle jejich návratu po odrazu od okolních překážek, je tedy schopen podvědomé představy o svém okolí i o veškerém pohybu v něm.

Inteligence

Mentální sliz, který jsem nyní popsal má hodnotu inteligence 0. Ale jelikož se jedná o magického tvora, který pochází přímo z mozků těch nejinteligentnějších, tak je jasné, že i on má hluboko ve svém genetickém kódu zařazenu informaci o inteligenci původce a je schopen zdokonalování. Doposud však inteligenci nepotřeboval a nemá žádný podnět k tomu ji rozvíjet. Tento fakt se ovšem okamžitě mění při pocitu ohrožení. To znamená, že pokud na sliz kdokoliv zaútočí, či mu cokoliv jiného způsobí zranění alespoň za 1 život, nastane u buněk 2. evoluční krok. Organismus si opět podvědomě uvědomí nebezpečí a je mu jasné, že pouhý počet už mu nadále k obraně nepostačuje. To ho přiměje k hledání nových cest obrany a nalezne část řetězce inteligence. Tento řetězec začnou buňky zdokonalovat a zdokonalovat. Vývojem, jehož časová osa bude zachycena níže, si tak během několika kol zvedne inteligenci až na zcela nadprůměrnou.

Vývoj inteligence

 • První kolo po útoku sliz vyhledává ve svém genetickém kódu informaci o inteligenci.

 • V druhém kole již začíná bleskurychlý vývoj a inteligence vzrůstá na 4.

 • Ve třetím kole stoupá hodnota této vlastnosti již na 8.

 • Ve čtvrtém kole inteligence nabývá hodnoty 13.

 • V pátém, finálním kole se zvýší inteligence na 19, což se dá označit za vrchol evolučního vývoje těchto buněk.

 • Boj a postupné využívání zvyšující se inteligence v něm:

  Jak jsem již zmínil, mentální sliz nikdy nezačíná útok a bojuje pouze v sebeobraně.

 • V prvním kole, kdy sliz pouze vyhledává informaci o inteligenci, je zcela zmaten a ani v již otevřeném boji nevyvíjí žádnou aktivitu krom pohybu směrem od nejbližšího agresora (v částečném obklíčení od nejvyššího).
 • V druhém kole je o něco chytřejší. Pokud se ocitl v boji tváří v tvář, pak se buňky naráz dohodnou, že všechny vypustí co největší množství svého slizu, který užívají k pohybu. To má za následek vytvoření čiré skvrny, která, jak sliz správně předpokládal, bude velice kluzká. Jako herní mechanismus se to projeví tak, že každý v okruhu jednoho sáhu od slizu, kdo se pokusí o libovolnou pohybovou akci nebo zaútočí zbraní pro boj tváří v tvář, čelí pasti na obratnost – 6 – nic / uklouznutí a pád na zem + zranění za 1 – 3 stínových životů. Pokud je sliz ohrožován z větší dálky (střelbou, kouzly), pak se rozhodne co nejkratší cestou dostat ke svému nejbližšímu protivníkovi.
 • S vypuštěním takového množství slizu a to i z horních buněk, plyne ještě jedna nová vlastnost. Pokud se souboj odehrává v otevřené krajině a zároveň za jasného dne (na obloze je vidět slunce), tak se díky neustálému pohybu částic slizu začnou od tohoto monstra odrážet sluneční paprsky, což se jako herní mechanismus projeví následujícími postihy: – 1 k ÚČ pro boj tváří v tvář, – 2 k ÚČ pro souboj střelecký a snížení šance zásahu bleskem jakékoliv barvy o 10 %.

 • Ve třetím kole se dá sliz považovat již za relativně inteligentní stvoření, které dokáže efektivně využít hrubé síly. To znamená, že buňky nejbližší agresorovi se naráz odhodlají tupě udeřit. Takže ze zatím rovnoměrně vypadajícího tělesa slizu se vytvoří na vrcholech zploštělá koule – geoid - se šesti chapadly. Každé chapadlo je situováno jedním ze šesti směrů a má dosah 1. Z toho vyplývá schopnost zaútočit během jednoho kola 2 chapadly na protivníka velikosti A0 – A. Na protivníky velikosti B+ je sliz schopen zaútočit až 3 chapadly v jednom kole.
 • Od tohoto okamžiku si také sliz začne naplno uvědomovat svoji zranitelnost a tak začíná používat i akci obrana. A to sice vždy na první útok tváří v tvář, kterému je vystaven, proti střeleckým útokům však tuto akci nikdy nevyužije.

 • Ve čtvrtém kole má sliz již inteligenci nadprůměrnou a buňky si znovu začínají uvědomovat svoji magickou podstatu a některé dřívější schopnosti. Proto se příšera rozhodne takticky poustoupit a celé toto kolo věnuje pro ni dávno ztracené schopnosti – vytváření magenergie. Té během jednoho kola dokáže vytvořit relativně velké množství. Počet magů a zároveň i možná horní hranice, je rovna polovině současného počtu životů celého monstra (zaokrouhluj dolu). Dobít si znovu magenergii, je poté sliz schopen každé kolo, které se tomu rozhodne věnovat.
 • V pátém kole dosáhne sliz svého maxima a v celku buněk se vyvine schopnost sesílat modré blesky. Toho mentální sliz okamžitě využívá a sešle jich na nejbližšího protivníka co nejvíce dokáže. Pravděpodobnost seslání je rovna 90 %. Přerušení sesílání zaklínadla je díky počtu kouzlících organismů fyzickou silou takřka nemožné.
 • Další, šesté, kolo má sliz několik možností, jak si dál počínat. Pokud bude mít dostatek životů (alespoň jednu polovinu maxima), rozhodne se dobít si znovu magenergii a mezi tím bude ještě přemýšlet nad jejím lepším a efektivnějším využitím. Pokud hodnota jeho životů bude mezi jednou čtvrtinou a jednou polovinou, pak si sliz uvědomí, že magy, které má možnost získat nebudou dostačující, a tak se rozhodne opět útočit chapadly a zanevře na své magické schopnosti. Jestliže v této chvíli má sliz méně životů než jednu čtvrtinu z původního počtu, pak u něho v tomto kole začne pracovat pud sebezáchovy a rozhodne se dát se na útěk.
 • Kolo sedmé. Pokud sliz nedobíjel magenergii, bude se nadále chovat obdobným způsobem, jako v kole předešlém. Ale jestliže se v předchozích momentech pro dobíjení rozhodl a rozvíjel dál své magické schopnosti, pak využije své nové schopnosti, kterou v minulém kole nabyl a tou je již jistě dlouho očekávané podrobování. A tak se mentální sliz naplno pustí do podrobování. SM každého slizu dostaneme následovně: nejprve si vypočítáme bonus (postih) dle rozdílu úrovní. Životaschopnost – úroveň slizu je rovna 10. Za každé dvě celé úrovně, o které má sliz úroveň vyšší, než jeho terč si připočte 1 (pokud je sliz na nižší úrovni, než-li jeho terč, pak se jeho SM stejným způsobem zmenší). K tomu přičteme hodnotu vyplývající z počtu buněk, z kterých se sliz momentálně skládá. Jejich počet se dá teoreticky vypočítat z aktuálního počtu životů, tudíž i druhé číslo bude na této hodnotě přímo závislé. To znamená, že číslo bude rovno momentálnímu počtu životů dělenému čtyřmi. Př. : sliz se 44 životy, který bude podrobovat postavu na 8. úrovni bude mít SM 12 ( + 1 za rozdíl úrovní + 11 za současný počet životů).
 • Zraňování

  Po dlouhých úvahách nad způsobem zraňování jednotlivých buněk, problematikou plošných kouzel a celistvostí monstra, při postupném ztrácení životů, jsem původně vymyslel celkem složitý (ale velice přesný) mechanismus zraňování tohoto tvora. Leč po opakovaném čtení zmíněného mechanismu jsem se ho rozhodl v rámci zjednodušení příšery zcela vymazat a zařadit způsob, který je nám znám například od příšery krysí hejno.

  Po boji (po zranění)

  Tak a náš sliz má za sebou svůj první souboj (pokud ovšem přežil). Teď má dostatek času přemýšlet o své minulosti a o chybách, které hned na začátku udělal. O chybách, které zapříčinily smrt mnoha spřátelených buněk, s kterými ty zbývající žily v dokonalém souladu. Rozhodne se tedy přemýšlet nad tím, jak zabránit dalšímu umírání buněk. A hned několik kol po boji má řešení, jak se stát takřka nezranitelným. Tento způsob je nanejvýše jednoduchý - sliz se nakonec rozhodne se rozpustit a nadále žít roztroušen po širém okolí na miliony mikroskopických organismů, kterým zůstává inteligence 19, vytvoří si dobře chráněné sídlo, proti větším mikroskopickým organismům, které je díky své jednoduchosti nikdy neuloví a hledají si novou zábavu, jako například studium složení kamínků na kterých žijí… Mentální sliz je schopen se znovu naprosto rozdělit během 3 kol, po kterých z něho nezbude naprosto nic, snad jen nahromaděné mrtvoly buněk, které zahynuly v boji. Co se týče velikost, tak ta se zde bude snižovat o 1 stupeň za každé kolo. Pokud na sliz někdo v tomto okamžiku začne znovu útočit, pak se toto ubývající společenství dá na útěk, během kterého svůj rozklad dokončí.

  Poznámka k výpočtu SM: Vzhledem k tomu, že se mě v MS mnoho lidí ptalo, proč je tento výpočet přímo závislý na aktuálním počtu životů, tak to vysvětlým již zde. Důvod je prostý, zraňováním slizu ubíjí postavy jednotlivé buňky - tím pádem vlastně útokem slizu rovnou snižují maximální životaschopnost - je to tedy stejné, jako když by někdo zraňoval mága a snižoval mu tím úroveň.

  Za pomoc při tvorbě bych chtěl velice poděkovat zejména těmto uživatelům: Igi, Jehuwa, Sirt, Syrus- v abecedním pořadí

  Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 23

  author_nick:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Morter: Add interfunkce: Chápu, že se snažíš, aby výtvory v této rubrice neobsahovaly příliš mnoho chyb (gramatických), ale pokud Tě třískne přes oči "zdraví rozum", tak je podivné, že Tě netřískne absence interfunkce ve tvé první diskusi. Holt někteří lidé vidí na první pohled špatné přídavné jméno a někteří interfunkci (mezi které bych se dovolil zařadit) a někteří ani jedno:-)

  K výtvoru: Já si teda nemyslím, že je to špatnš čitelné. Já jsem to pochopil chned na první přečtení a to je úspěch! Je dobře, že se to snažíš vypilovat k dokonalosti (hodně uživatelů by si z tebe mohlo brát příklad) a mně nezbývá nic jiného, než Ti dát kuli.


  Skorpion


   Uživatel úrovně 0

  Tak jsem kvuli serveru DraDou.cz rozchodil IE... Precetl jsem tento prispevek a muzu tedy hlasovat.
  Uvodni text nehodnotim, nic moc,ale v Bestiari by se nemel projevit v hodnoceni. Je proste "postacujici"...
  Tve teorie o mikrostrukturach - budiz... Myslim,ze tato "nestvura" je alespon zajimava, presto pro hrace bude vypadat nejak takto:"No proste tam byl nakej vohromnej chrchel s chapadlama, obcas kouzlil... "Podrobovani je jedina zajimava schopnost organismu. Co se tyka rustu(1 SMENA), to trva dooost dlouho... Aby si toho hrdinove vubec vsimli(neocekavam, ze by nejaky PJ mel Ment.sliz jako beznou nestvuru) Pripada to v uvahu snad jen pri utaborovani atd. Inteligentni sliz se mestum atd. predpokladam vyhyba. Co se tyka rozpadu bunek...budiz.
  Clekovy verdikt - je to zajimave, ale nepatri to k tvym nej prispevkum. O herni pouzitelnosti se hadat nebudum, hraju DnD,s Doupetem jsem skoncil pred delsi dobou... Takze se nezlob, ale davam 3*, pricemz ale nepovazuji prispevek za "spadajici do prumeru"


   Uživatel úrovně 0

  Ardalith: právě proto je umění najít vyváženost mezi jednoduchostí (čtivostí, pochopitelností) a propracovaností (délkou, sem tam zbytečnosti). Tento se přiklonil k té druhé variantě. Ale když se podíváš do MS k úplně první verzi Mentálního slizu, tak už tam jsem psal, že bych tomu 5* asi nedal. Je to asi nápadem, který mi moc nesedl. Není to typická nestvůra, a přiznejme si, že ji mnoho PJ nepoužije, protože není lehké ji zařadit do příběhu a světa. To je moje odůvodnění.

  S pozdravem Sirt


   Uživatel úrovně 3

  Hlasování uživatelky Salmina bylo odstraněno


   Uživatel úrovně 0

  2 Sirt i ostatni: Kdyz si projdu prispevky, prijde mi, ze kazdy hlasujici chce neco jineho. Sirt napise, ze by chtel prispevek jednoduchy, lehce pochopitelny. Kdyby Suk takto prispevek napsal, dostal by prinejlepsim podobne hodnoceni, spise bych cekal nizsi. Krom toho by se vetsina "stouralu" pustila do prispevku prave zde v diskuzi. Pochybuji, ze bys pak napsal, ze se ti prave "porozumitelnost a jednoduchost" libi, a proto davas 5*. No a tak je to tu s kazdym prispevkem od kohokoliv. Myslim, ze Suk je velmi kvalitni autor, a nesouhlasim, ze by "propracovanost a pripravenost najit pravidlove reseni vetsiny problemu", mela byt vadou. Bohuzel nechci hlasovat, jelikoz Opera mi nedovoli precist texty psane kurzivou(uvod a pribeh atd.)...


   Uživatel úrovně 0

  Fenris: Alchymistovi ani jeho jeho oborům můžeš ubrat pouze životy, magenergii ani inteligenci mu snížit nemůžeš. Je to tak v pravidlech. Aspoň v 1.5 to tak bylo.


   Uživatel úrovně 5

  Fenris -

  ze začátku - dobrá měl jsem to tam s tím MS ještě trochu rozepsat :) - hlavně, když si s tim umíš poradit :)... BTW a jak pozná mág, jestli tohodle mága podrobit může nebo ne?? Taky od Boha :)

  Co se týče životaschpnosti 10 - to může být 10 - 80 životů (takže každý sliz není stejně životný - nemá stejně buněk)

  Co se týče velikosti B ...dám ti malý příklad :

  elf - 145 coulů a velikost B.
  barbar - 220 coulů a velikost B.

  a teď mi řekni, jak je to možný, když je tam takovej rozdíl???
  A úplně stejně je to u slizu - rozdíly budou, ale velikost zůstane :)

  P. S. - píše se alchymista (tvrdý) :)

  Sirt: Vím, že kdybys k tomu něco měl, tak mi to řekneš a souhlasím s tím, co si myslíš o příspěvcích, které píšu... na čtivosti to ubírá.
  Ale to je můj osobní problém - já bych to tak, jak to dělám nebo ještě líp vyžadoval i po ostatních - dle mě je to tak prostě správné... je to bestie a ne příběh...

  =

  máš pravdu, že to ubírá na čtivosti a tím to klesá...ale pro mě by to jinak nebylo kompletní... dík.


   Uživatel úrovně 0

  Sirt: no podle pravidel kdyz vyrajes v metalnim souboji muzes
  a) vzit magy b) vzit zivoty C) snizit inteligenci ale to jen v tom pripade ze dotycny magy nema
  - a alchimista se mentalniho souboje muze ucastnit tak muze prijit i o inteligenci, jestlize o ni prijit nemuze nemela by byt moznost ho vyzvat na mentalni souboj.
  Nevim jak vy ale u nas ta moznost je, ale vetsinou se alchimistum berou zivoty, protoze i alchimista s ineligenci krola muze hazet ohnivky:)


   Uživatel úrovně 0

  Suk: Tvoje příspěvky mají poslední dobou jednu vadu. Snažíš se je vždy vypilovat úplně k dokonalosti, a tím ztrácejí na čtivosti a pochopitelnosti, a také ten původní nápad se dostane úplně do hloubi těch rozsáhlých odstavců. Kdybych k tomu něco měl, řekl bych to už v MS. Ale na těch slavných 5* tomu něco chybí.

  Fenris: Alchymista nemůže přijít o inteligenci mentálním soubojem.

  S pozdravem Sirt


   Uživatel úrovně 5

  Salmina: A prečo toto my ostatní musíme čítať? Prepáč, ale tvoj konflikt s Igim nás, hodnotiacich, nezaujíma, a ako k tomu Suk príde, že mu dávaš 0? Pre tvoj konflikt s Igim?

  I tak tvoje hodnotenie bude vymazané, po tejto hláške určite, tak prečo to robíš - ty predsa nie si dávno dieťa, aby sme chápali ( o tolerancii už nehovoriac) toto tvoje chovanie?

  O vulgárnych výrazoch ani nehovoriac...