Alchymista

Runová alchymie Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 11

Runová alchymie

Historie:

Runová alchymie je poměrně nový alchymistický obor a proto máme celkem přesné informace o jejím vzniku. Za vynálezem Runové alchymie stojí trpasličí pyrofor Belvar Spálený Vous. Ten ve svých zápiscích uvádí, že ho k vynálezu vedla, cituji: „potřeba tym nafukanym theurgom ukazať zač je toho loket“. Nicméně ať byly jeho skutečné pohnutky jakékoli, jisté je, že jeho vynález znamenal zásadní průlom. Do té doby bylo vyrábění silných magických předmětů takřka úplně v rukou thergů. Po tomto vynálezu mohl každý zkušenější alchymysta (kupodivu nejen pyrofor ale i theurg) po absolvování dvouměsíčního kurzu vytvořit jednoduchý až průměrně silný magický předmět.

V současné době existuje několik alchymystických univerzit, zabývajících se kromě klasických oborů a i Runovou magií, nicméně všechny jsou pod kontrolou trpaslíků.

Dělení run:

Používané runy se dělí na bojové, posilující a dočasné. Bojové runy se používají na výrobu magických zbraní a zbrojí a jsou nejjednodušší, protože na zbraň nebo zbroj se ryjí velké obrazce. Posilující runy slouží k výrobě nebojových magických předmětů a to nejčastěji šperků. Jsou obtížnější na tvorbu, protože narozdíl od bojových je nutné je vyrýt na malý prostor. Proto potřebuje alchymista zkušenou ruku a zvětšovací aparaturu. Posledním typem jsou dočasné runy. Ty se používají na výrobu jednorázových předmětů a jsou vůbec nejtěžší, protože narozdíl od předchozích je potřeba runu nabít magenergií několikanásobně zhuštěnější a tudíš obtížnější k manipulaci.

Učení:

Naučit se Runovou alchymii není nic jednoduchého. Kurz může absolvovat pouze alchymista na 6. nebo vyšší úrovni. Po absolvování kurzu umí alchymista použít v praxi bojové runy a teoreticky i runy dočasné a posilující. V praxi se posilující runy naučí používat až za čtyři úrovně, po které ovládá Runovou alchymii. Na dočasné runy jsou pak potřeba ještě další dvě úrovně.

Runy vs démoni:

Základních rozdílů mezi předmětem s démonem a předmětem s runou je hned několik. Runové předměty mají trvalé schopnosti a jsou ještě více odolnější proti poškození. Na druhou stranu jsou tyto předměty většinou slabší než předměty s démonem. Navíc se pomocí run nedá vytvořit předmět sesílající kouzla. Kombinovat runy s démonem je zhola nemožné, a to jednak pro velkou citlivost démonů na magenergii a jednak kvůli odolnosti magických předmětů vůči poškození.

Bojové runy:

K výrobě těchto run je potřeba plně vybavená alchymistická laboratoř. Výrobá má celkem čtyři fáze. První fází výroby je příprava tzv. zdroje. Runová zbraň nebo zbroj (dále jen „zbraň“) totiž nemá vlastní zdroj energie (zbraně s démonem mají právě toho démona) a proto musí nejdříve načerpat energii z okolí. Jako zdroj může posloužit takřka libovolná kapalina. Většinou platí, že čím vzácnější a „silnější“ zdroj, tím silnější může zbraň být. Při výrobě se zbraň „naladí“ na jeden tip zdroje. Kdykoli kdy je potřeba schopností zbraně, je nutno jí „aktivovat“ tzn. ponořit, potřít či potřísnit zdrojem. Poté se její schopnosti aktivují a po určitou dobu trvají. Opět platí že čím silnější zdroj, tím déle vydrží zbraň aktivovaná. Další kontakt se zdrojem nemá na zbraň žádný vliv, a to až do doby 15 min před koncem „aktivace“. Kontakt se základem v této době má za následek prodloužení aktivace zbraně o další „aktivační období“. Tzn. pokud má zbraň aktivační dobu 1 h a v posledních 15 minutách působení příjde opět do kontaktu se zdrojem, schopnosti po uplynutí těchto 15 min nezmizí, ale začne nabíhat další hodina funkčnosti zbraně.

Při výrobě je potřeba takové množství zdroje, aby do něj bylo možno ponořit všechny části zbraně, které ponesou runy. Také je nutno zdroj upravit pomocí surovin. Takto upravený zdroj se nechá odstát a mezitím se pokračuje dalšími fázemi.

Druhou fází výroby je tzv. magická aktivace zbraně. Alchymista pomocí magenergie připravuje určitá místa na zbrani k přijetí runy. Nutno dodat, že čím větší účinek má runa mít, tím silnější runové pole je nutno vytvořit. Na různé zbraně se vejde různý počet run, nicméně žádná zbraň není schopná pojmout více než čtyři runy. Připravené runové pole vypadá jako kruh tmavšího kovu na zbrani.

Třetí fází je samotné rytí runy. Alchymista do předem připraveného runového pole vyryje pomocí dlátka a kladívka runu. V této fázi není potřeba žádných surovin nebo magenergie.

Čtvrtou a poslední fází je tzv. uzamčení. Alchymista ponoří zbraň do zdroje. Zbraň se začne adaptovat na použitý zdroj a zároveň runy začnou vstřebávat magenergii runového pole. Po uzamčení je runová zbraň hotová a připravená k použití. Stačí ji aktivovat.

Příprava zdroje trvá 2 hodiny, magická aktivace další hodinu a rytí runy cca 15 minut až půl hodiny. Uzamčení trvá půl hodiny za každý stupeň nejsilnějšího runového pole na zbrani.

Některé zdroje

zdroj suroviny max. stupeň aktivace trvání
voda 50 zl. 1. ponořit 8h
močovina 70 zl. 1. ponořit 10h
olej 150zl. 2. potřít 16h
svěcená voda 120 zl. 2. ponořit 20h
krev 200zl. 3. potřísnit 24h
láva * ------- 3. ponořit týden
* o lávě se rozhodně nedá hovořit jako o běžném zdroji. Je tak silná, že jí není třeba připravovat na uzamčení.

Runová pole

stupeň

magenergie

1. 100
2. 200
3. 300
Runové pole silnější než třetí stupeň není možno tvořit, protože jedna runa není schopná „ustát“ více než 300 magů.

Runy

Název

popis

účinek 1. stupně

2. stupně

3.stupně

„thet“* zlehčuje ovládání zbraně +1 SZ +2 SZ +3 SZ
„erd“* zpřesňuje pohyby zbraně +1 útč. +2 útč. +3 útč.
„et“* zvyšuje obrané schopnosti +1 OZ +2 OZ +3 OZ
„eru“* zpevňuje materiál +1 KZ +2 KZ +3 KZ
„ard“ předmět vyzařuje světlo o síle: žhavé uhlíky pochodeň lucerna
„sol“ při zásahu vyšle šokovou vlnu odhodí o 1k3s 1k6s 1k10s
„zar“** „zlehčuje“ předmět o: 1/4 váhy 1/2 váhy 3/4 váhy
„ner“*** předmět plane ohněm +1k6 zranění ohněm +2k6 zranění +3k6 zranění
„ar“*** předmět je mrazivě chladný +1k6 zranění chladem +2k6 zranění +3k6 zranění
„lun“ zrychluje uživatelovy pohyby + 1 útok/2kola +1/1 +3/2
„nol“ vrací vržený předmět do ruky 2 kola po vrhu kolo po vrhu po zásahu
„zard“ *' umožní změnu materiálu 2 kovy 3 kovy 4 kovy
„ran“ *'' zmírňuje zranění ohněm o: 5% 10% 15%
„tol“ *'' zmírňuje zranění chladem o: 5% 10% 15%
„xar“ *'' zmírňuje zranění kyselinou o: 5% 10% 15%
„dar“ *''' vysává energi oběti za 2žt/+1 3/+2 4/+3

* platí stejná pravidla o SZ, OZ, útč, a KZ jako pro démony, viz PPP

** předmět pouze nadnáší, nezbavuje jej hmotnosti

*** tyto dvě runy se navzájem vyruší a obě nezraňují svého uživatele

*' původní kov zbraně + první (první dva nebo tři) na které byla zbraň transmutována

*'' zaokrouhluje se nahoru

*'''zaokrouhluje se dolů

V tabulce záměrně neuvádím vzhled run, protože každý PJ si jistě vymyslí runy vlastní, které nejlépe zapadnou do jeho světa. Stejně tak výčet zdaleka nemusí být úplný a nic nebrání jejich dalšímu vymýšlení.

Runová slova

Samotné runy většinou nejsou příliš silné, ale jejich krása a moc je v jejich kombinacích. Runová slova jsou právě těmito kombinacemi run. Nicméně ne každá kombinace je runovým slovem. Tím je pouze známá, léty prověřená kombinace, která je předávána jako základní znalost runového alchymisty. Oproti obyčejné kombinaci run, kterou je schopný dát dohromady jakýkoli runový alchymista, mají Runová slova jednu nezanedbatelnou výhodu. Během let přišli alchymysté na způsoby jak mírně poupravit runu v runovém slově tak, aby nejenže neztrácela své schopnosti, ale zároveň dohromady s ostatními runami (také mírně poupravenými) usměrňuje magenergii tak, že vytváří další, na první pohled nadbytečný magický efekt. Runové slovo má proto kromě efektů run ještě jednu schopnost.

Některá slova:

 • Zabiják zar + nol
  • Bonus: + 2 útč. při útoku zezadu
 • Kroll sol + zar
  • Bonus: Odhozená osoba je navíc omráčená
 • Šermíř thet + erd + lun
  • Bonus: + 1 OZ proti humanoidům
 • Tlustokožec ran + tol + xar
  • Bonus: Postava je jednou denně imunní na vysátí úrovně
 • Špicl ard + et + zar
  • +10% na naslouchání
 • Vysavač thet + erd + dar
  • +1 SZ proti upírům (nemrtvým oživeným nekromantem)

Posilující runy:

Hlavní rozdíly mezi bojovými a posilujícími runami jsou tyto: na jednom předmětu nemůže být víc jak jedna runa a síla či stupeň runy je dána materiálem do kterého je runa vyrytá. Také se nemusí nijak aktivovat.

V první fázi výroby alchymista vyryje runu na povrch materiálu, potom do runy „nahustí“ magenergii čímž aktivuje její schopnosti. Síla runy je dána základovým materiálem. Runa na polodrahokamu má sílu 1. stupně a na drahokamu 2. stupně.

Nic ovšem není dokonalé a nejinak je tomu i s runami. Přesně po roce funkce z runy vyprchá veškerá magenergie a runa své schopnosti ztrácí. Zůstává v ní pouze jeden jediný mag, který drží její schopnosti uzamčené uvnitř runy a runa samotná se navenek nijak neprojevuje. Tento stav trvá rok, po který může runu znovu nabít jakýkoli alchymista. To je umožněno právě tím jedním magem který proces nabíjení značně ulehčuje. Nicméně pokud po celý rok stagnace runy nedojde k dobití runy, ta strácí schopnosti úplně a mizí i poslední mag. K opětovnému nabití runy je pak potřeba runového alchymisty.

Runy

Název

popis

1.stupeň

2.stupeň

„kor“ vytváří antimagické pole -10% na seslání kouzla -20%
„ex“* snižuje hlasitost zvuků vydávaných uživatelem nápadnost 0% nápadnost -10%
„gal“ zlepšuje uživatelův zrak vidí dobře i za šera i za měsíčné noci
„lut“ nositel je citlivější na zlo do 20 sáhů do 40 sáhů

* pokud je uživatelem zloděj má bonus + 10%/+15% k tichému pohybu pozn. - bojové runy ard, ran, tol, xar a zar jsou tzv. runami univerzálními, tzn dají se použít i jako runy posilující

Dočasné runy:

Dočasné runy pracují na diametrálně odlišném principu než předchozí typy run. Ty využívaly magenergii v nich obsaženou k dlouhodobému udržení magických schopností, dočasné runy svojí magenergii v jednom jediném momentu uvolní, čímž dosáhnou kýženého účinku. Síla těchto run se proto neudává ve stupních ale v množství použité magenergie.

Dočasné runy mají dvě možnosti aktivace, pohybem okolo runy, nebo jejím nárazem. Prvně jmenovaný spustí runu jakmile se něco pohne v její bezprostřední blízkosti, druhý při prudším nárazu runy.

Při výrobě se musí alchymista nejprve rozhodnout zda chce mít přenosný předmět nebo umístí runu staticky, např. na zeď. Pak příslušnou runu obvykle vyryje. V závěru pak musí runu magicky aktivovat. Od této chvíle je runa aktivní a za správných podmínek splní svůj účel.

Všechny runy se primárně spouštějí nárazem. Pokud chce alchymista vytvořit runu které bude reagovat na pohyb, musí navíc okolo runy vyrýt kružnici a dodat 10 magů navíc které se nepromítnou do síly runy. Díky těmto opatření runa po své aktivaci vytvoří magické pole citlivé na pohyb.

Ani dočasné runy ale nevydrží neomezeně dlouho. Nicméně i tak dokáží magenergii udžet poměrně dlouho. Základní délka trvanlivosti je jeden rok a zkracuje se o jeden měsíc za každých načatých 10 magů nad základní množství. (tzn. 10 magů).

Všechny runy se primárně spouštějí nárazem. Pokud chce alchymista vytvořit runu které bude reagovat na pohyb, musí navíc okolo runy vyrýt kružnici a dodat 10 magů navíc které se nepromítnou do síly runy. Díky těmto opatření runa po své aktivaci vytvoří magické pole citlivé na pohyb.

Runy

„nad“ vybuchující runa, při aktivaci vybuchne se silou 1k6 žt. za každých pných 10 magů použitých při výrobě
„ka“ tato runa při aktivaci vytvoří oblak hustého, leč neškodného dýmu o průměru 1 sáh na 10 magů
„son“ při aktivaci vyšlehne oslnivý záblesk, oslepující s pastí obr ~ 7 ~ oslepení na na 1k3 kol na 10magů / oslepení na 1k6 kol na 10mg
„nal“ vytváří šokovou vlnu o síle: sil ~ 2 za 10 magů ~ nic / sražení na 1k6 kol

Pozn. - přenosné runy mají maximální magenergii 100 magů.

Výcenásobný efekt několika run


Může se stát, že postava bude používat vícero stejných run jednoho druhu najednou. Například na zbrani a na zbroji. V takovém případě se započítává pouze efekt silnější runy, protože runy působí nezávisle na sobě a nemají (logicky) žádný způsob jak spolu komunikovat. Proto silnější runa svým efektem přebije runu slabší, místo aby se jejích efekty sčítaly. Trochu odlišný případ je kombinace bojové runy s runou posilující. V tom případě posilující runa zlepší působení danné vlastnosti, ale vzhledem k tomu že bojové runy jsou co do působení silnější, nedokážou se schopnosti posilující runy naplno rozvinout. Proto v případě současného působení obou přidává posilující runa pouze efekt 1. stupně nezávisle na tom jakou má sílu. Pokud se sejde působení dvou stejných posilujících run opět se promítne pouze efekt silnější.

Vysvětlení účinků na základě Teorie magického pole od Corwina (Corwin45A)

V této části se pokusím vysvětlit, nebo alespoň naznačit fungování run na základě výše zmíněného článku. Je to část pro PJ nepovinná, pokud Teorii magického pole nebudete používat, s klidem tuto část přeskočte. Pokud o jejím využití uvažujete, či ji již využíváte, měla by vám ulehčit práci s její aplikací na runy.

Při práci s runami alchymysta využívá pouze Lapis. Pokud tvoří bojové runy ,napustí alchymysta Lapisem oblast výše zmiňovanou jako runové pole. Do této oblasti pak vyryje runu. Při uzamčení se Lapis „naladí“ na základ a změní na mikroskopické úrovni strukturu runy, která je poté při kontaktu se základem schopná některé z afinit, pomocí které dosahuje svých účinků. Pokud alchymysta tvoří posilující runy, napouští Lapisem (polo)drahokam na kterém je runa vyryta. Ten se poté pozvolna uvolňuje a runa jeho činnost usměrňuje do jednoho nebo více druhů afinit. Dočasné runy jsou svým principem poněkud podobné, ačkoli se liší v jednom podstatném detailu. Lapis se z nosiče uvolňi najednou, a usměrňován runou pomocí afinit pracuje s jednotlivými individuii.

Závěrem

Runy slouží alchymystům k tvorbě kouzelných předmětů, aniž by se museli spoléhat na ne zcela spolehlivé démony (excelsiie). Její zvládnutí není jednoduché, ale výsledky většinou stojí za to.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tak jsem to pročetl několikrát od zvrchu až dolů, podíval se na komentáře a návrhy na úpravu, ale nikde jsem nenašel, kolik přesně magenergie je potřeba vložit do drahokomu/polodrahokamu na výrobu posilující runy, je tam jen zmínka o tom že rok po vyprchání vložených magů tam 1 mag ještě rok zůstane, ale kolik se tam má vložit při výrobě nikde není... no hold to budu muset nějak odhadnout


 Uživatel úrovně 0

Myslel jsem to tak, že koho by to zajímalo, tak by tam určitě našel přinejmenším mnoho inspirace;-)


 Uživatel úrovně 0

To je možná pravda ale tady vytváříme přízpěvky pro základní DrD ;)


 Uživatel úrovně 0

Runy a jejich využití k vytváření magických předmětů jsou dobře popsány na Asterionu...trpasličí záležitost.


 Uživatel úrovně 0

Ty sopky na Havaji sou takový a lidi se na to choděj dívat a navíc ta láva může být v nějaký nádobě, třeba s démonem stálé teploty.


 Uživatel úrovně 0

Heh... to možná je, ale zkus přinutit někoho, aby dočel k sopce, tam ti vyryl všechny runy a pak držel zbraně půl hodiny v lávě. Nehledě na to, že bys musel každý týden alespoň jednou navštívit sopku, aby ti runy fungovaly permanentně ;). Já bych to neviděl tak horký ;)


 Uživatel úrovně 0

Sakra, já už to počítal jako 2 dýky , ty maj SZ 3 A k těm výšinám, ta láva je blízko, a pravidelně, takže bych tu cenu nedával tak vysoko.


 Uživatel úrovně 0

No.. tak kdybys četl komentáře, tak bys zjistil, že runu ner jsem i já uznal za silnou a omezil její zranění, navíc by ten alchymysta musel obě dýky do lávy ponořit což by cenu vyhodilo do astronomických výšek. Jo a pokud vím dýka má SZ 2 a pro runy platí stejné omezení jako pro démony - maximálně dvojnásobek SZ - takže tvé +3 jsou nesmysl... ;)

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 0

Tak jinak, řekněme že žije jakýsi člověk blízko pravidlně vybuchující sopky. Vezme si své oblíbené dvě dýky. Přijde k místnímu alchymistovi, a ten mu za né moc slušný příplatek dá 1 runu 3. stupně na obě dýky. na 1, si dá runu thet, neboli +3 k SZ, a na 2.dýku si dá runu ner, čili +3k6 zranění ohněm¨. A nevím proč tohle se mi zdá příliš silné. Jestli se pletu, v tom případě se omlouvám.


 Uživatel úrovně 0

Mno... já počítám netradiční komba celkem běžně a nepotřebuju vysokou matematiku... Stačí trošku hledat na internetu...