Alchymistické Předměty

Chléb vypečený Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

Skupina: Ostatní

Magenergie: 17

Suroviny: 6

Základ: chléb, olovo

Nalezení: -

Trvání: 3 směny

Výroba: půlden, doma

Popis:

Chléb vypečený, jinak zvaný též Chlebíček vánoční nebo Krmě Kovožroutovo, vypadá na první pohled jako zcela obyčejný čerstvý chléb, libě příjemné vůně mouky, posypaný kmínem, nikterak spálený či snad okoralý. Od chlebů jiných liší se však zejména tím, že svého strávníka nezasytí, co hůře má po jeho snědení ještě více kamenný žaludek. Celé tělo jím zmítá a těžkne zároveň - v křečích rozličných. Tento alchymistický předmět vymyslel kdys mudrc Bapiján, kterýžto se dostal do různice s kovožrouty zámostskými a ti mu úkolem dali upécti chléb takový, z kterého by živi mohli býti.

Jelikož byl Bapiján hlava šprýmařsky osvícená a arckumštýř na slovo vzatý, brzy obrům kovožroutským pokrm připravil a přelstil je tak v úkolu za vstup do tajné jeskynně Bledý kout. Pořádně vypečený chlebíček může vyrobit alchymista od 5.úrovně. Obtížnost jeho výroby spočívá především v tom, že alchymista, nesběhlý ve vytváření nějakých kovových předmětů, by mohl mít nemalé potíže s procedůrami speciálními. Předmět nevyžaduje spojení s astrálem.

Postup výroby je takovýžto: Nejdříve připravíme mouku na chleba dle běžného pekařského receptu, avšak pozor, do tohoto chleba jest ještě potřebným připraviti právě směs kouzelnou. Nejprve do kousku olova (asi 20dkg) přelijeme příslušný počet (17) magů. Do připravéného těsta potom budeme líti olovo – nyní již s očarovanými vlastnostmi. Postup je stejný jako s klasickým litím olova, čili magické plumbum roztavíme v kovové nádobě nad kahanem nad plamenem, svíčkou etc. Roztavenou surovinou polijeme chleba. Je třeba vylít jen trochu, malý obrazec kruhu. Toto vyžaduje si značnou zručnost. Proto je zde krom běžného neúspěchu alchymisty též 70% pravděpodobnost, že se přelévání nepovede. Nezdar znamená nepovedený obraz, nebo „vyhrknutí“ velkého množství na těsto. Magické olovo je při lití chladné!, na chlebu zůstane jako poleva a po 2 směnách se zcela absorbuje do chleba. Až není po obrazci ani po olovu žádné známky, dá se chléb upécti do předehřáté pece. Alchymista, který již někdy vyráběl tento nebo jiný kovový předmět má za každý takový + 4% vyšší pravděpodobnost úspěchu při lití. Neúspěch znamená, že magenergie, jak patrno vyjde na zmar. Žádné jiné nebezpečenství nehrozí.

Copak to vlastně umí a jak to funguje:

Chléb vypečený funguje na jednoduchém principu. V celistvosti se chová po prvních pět dnů od výroby jako bežný chléb. Při rozlomení, rozkrojení, ukrojení krajíce, sloupnutí kůrky apod. větších! porušeních začne za jednu směnu olovnatět, a to veškeré jeho části i drobky. Olovnatí přichází 10 kol po narušení, trvá 2 kola, po kterých je materiál proměněn na olovo v množství stejném, jaké je momentální látky chlebové. Po třech směnách od proměny se všechno vypaří a zmizí. Zákeřnost jeho spočívá v tom, že postava, která vypečený chléb pozře, bude mít velmi nemilé potíže. Po pozření v závislosti na době, po kterou je chléb poškozen, ukrojen, rozkousán atd. olovnatí v žaludku daného tvora. Otrava a ucpání olovem je vyjádřená pastí Odl -8- 6-18/12-36. Hod na otravu probíhá každou ze 3 směn. Jestliže se “olovnaté” postavě nepodaří poskytnout žádnou efektivní pomoc, po 3 směnách umírá. Past je po všechny 3 směny stejná (8). Tímto způsobem není možné otrávit žádné magické tvory ani nemrtvé. Postava po dobu otravy a ucpání olovem není schopna provádět žádnou akci, kvůli nevýslovným křečem a bolesti.

Pozn. Past během tří směn označuje okamžité následky otravy, smrt je pak výrazem celkových následků otravy, čili součtem předchozích zranění a jejich konečným vyústěním. Jestliže postava okamžitě vyzvrací jídlo, ještě než začne olovnatět, získává pouze 5 bodů únavy v nadcházejících 4 směnách. Je zde též pravděpodobnost zolovnatění přímo v ústech, což může vést k vylámání zubů. Výše zranění je nastavena na plnohodnotné zasycení postavy, (např. takové 3 krajíce u člověka) pán jeskyně ji může upravit v závislosti na množství snědeného chleba, ale především směrem dolů – snížit. Při přejedení nebude past o mnoho vyšší.

Speciální využití chleba:

Chléb bývá také někdy využíván k jiným účelům, ale v drtivé většině v situacích, kdy má alchymista takový chleb předchystán a naskytne se příležitost využít jej odlišným způsobem. Tím může být chvilkové ucpání nějakého prostoru chlebem a následné zolovnatění. Například vycpání klíčové dírky. Nebo vyrobení olověných koulí do střelných či výbušných zbraní a předmětů. Ve fantasii a upotřebení chleba alchymistou se meze nekladou. Jedno je však třeba mít na paměti, že olovo za čas zmizí. Nelze tak magickou cestou vyrábět z trochy olova a mouky velké olovnaté kusy,

Způsoby zachránění postižené postavy:

  • Kouzly hraničářskými i kouzelnickými, ježto odčarovávají zkamenění.
  • Též hraničářským kouzlem neutralizuj jed, sesílaným 3x - jednou za směnu.
  • Černé úmysly chleba je možno odhalit pouze speciálními kouzly, schopnými odhalit zlo v předmětech.
  • Lakmusový papírek s chlebem pochopitelně nedokáže odhalit nic.
  • Chirurgické vyjmutí olova a pročištění těla (téměř nemožný zákrok, pouze mistrného felčara).
  • Speciální lektvar dle úvahy pána jeskyně. Například kouzelný na měknutí nebo odstranění kovu z těla.

Některé vlastnosti chleba, jež je nutno znáti:

Zápach, chuť, barva: veškeré tyto vlastnosti neliší se od běžného chleba.

Trvanlivost: trvanlivost chleba je asi 5 dní, po této době se chléb samovolně drolí a olovnatí, bez ohledu na to, v jakém prostředí či na jakém místě se právě nachází. Od pátého dne je 50% pravděpodobnost jeho samoakce, každý další den +15%. Olovnaté kousky se po 3 směnách roztečou a zmizí.

Tvrdost: podobně jako jiné vlastnosti zůstává nezměněna, kromě toho, je-li chleba nakrojen (odlouplá kůrka, rozdroben), pak pochopitelně olovnatí (až se nakonec rozteče a vypaří). Žvýká se stejně, maže také (i „kluzkost“ zachována).

Váha: Váha chleba je v normálním stavu nezměněna, kdyby celý zolovnatěl váží 15kg, jednotlivé části pak podílem z tohoto.

Známost předmětu (naučení): předmět by měl být znám regionálně, respektive skrze pověst pak vyhledat místního alchymistu, u nehož je recept uložen a může být postavě alchymisty za nějakou cenu či protislužbu poskytnut.

Dodatek k pekařské části

Zadělat na těsto, nechat jej nakynout a posléze i chléb upécti, to by nemělo býti větším problémem pro alchymistu, či jinou postavu, s dovedností “vaření” na alespoň “dobrém” stupni. Poskytnout pec, vhodnou k pečení chleba, by měla být schopna každá větší domácnost, usedlost nebo statek. Nejvhodnější podmínky jsou jistě v mlynářské chlebnici, pekařském (chlebném) krámu. Dobrou radu i nápomocnou ruku mohou poskytnout i pekařští tovaryši a podruzi (tzv. “helfíři”). Správně a akorát propečený chléb bývá zpravidla za tři hodiny, avšak spíše podle ohřátí pece. Na podpal se hodí suché smolné dřevo, například borové, rychle hoří a poskytne ideální žhavý popel. Mouka na chléb závisí na druhu chleba – pšeničná na chléb bílý, žitná na chléb režný, nebo potom ječná a ovesná na chléb horský.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 15

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

já bych měl hlavní faktickou výtku k množství olova a chleba. Bylo to tu zmíněno, ale radši to řeknu zas: na to že to stojí tak málo many, to je setsakramentsky velký kousek, udělat z kilového bochníku chleba 15 kg olova.
Z toho bych odvíjel zbytek vlastností tohoto "jedu" aneb olov zůstává v žaludku nestrávené a postavě je pak zle, dělá se jí špatně a celkové a má problémy - takže postihy při boji, postihu, soustředění.
Pokud by jsme se drželi teorie, mnoha malých kusů, tak by se to dalo vyzvracet s tím ,že by to mohlo ublížit nějakými životy (i stínovými) nebo přejít do střev, kde by to působilo ještě horší problémy a při prudším pohybu by mohli poškodit dutinu břišní a to by teprve byli teda problémy, které by mohli končit smrtí.
Pokud se budeme držet teorie velkého porézního kusu oblého tvaru (protože byl v žaludku ,který nemá ostré hrany, tak se ten kus sám vytvaruje podle něho, ten žaludek nepoškodí. Bude působit stejné problémy co předtím, ale nepůjde to ani vyblít ani to nepřejde do střev...

Zmizení: ale no tak chlape prvně uděláš z kilo chleba 15 kilo olova, které necháš znova roztéct, tedy změna skupenského stavu a pak všechno zmizet? To jak to popisuješ by podle mě potřebovalo Pyrofora na úrovni tak 25 a ne 5 a many ne 17, ale tak 217...

Jinak zjistitelnost by měla být přes klasické alchymistovo vidění magenergie, nějaká past na zjištění, pro obič postavy, že ten chleba prostě není normální, protože ne vždycky všechno jde udělat na 100%, pak i lakmusovým papírkem a teoreticky i nějakými detekčními kouzli.

Za nápad 5* za spoustu faktických chyb k pravidlům zase 1* protože by měli mít převahu pravidla tak u mě výsledný 2*... a výmluva, že nehraješ úplně podle pravidel, je podle mě lichá protože to dáváš sem, kde se dbá na pravidla a jejich porušování je už pak na každém zvlášť.


 Uživatel úrovně 5

Maris: Děkuji za komentář.

K pečení: ono je něco jiného, jak pečeš chleba doma. Já jsem vycházel z pramenů o pečení chleba ve 14. století našeho letopočtu, kdy samotný proces pečení chleba trval podle vyhřátí pece a velikosti chlebového pecnu 1-3 hodiny. Tedy čas byl dosti proměnlivý, takže šlo upéci i "rychlý" chleba za jednu hodinu pečení.

K otravě: takto jsem to myslel, jako hrouda hmoty, která zamezí normálnímu fungování trávení. Co se týče operace, tak ta je pochopitelně velmi jednoduchá, avšak je třeba brát v potaz prostředí DrD, kde lidé jistě umírali i na slepé střevo, což je podobně banální operace. Myslel jsem tím spíše neschopnost postav, ale zkušený ranhojič by si určitě poradil. Ale je tu zase zánět atp. Spíše sem chtěl naznačit, aby to nebylo při hře šmik šmik a je to.

K síle: Stále si myslím dvě věci. Že máte na jednu stranu pravdu a zranění mohla být klidně menší. A druhou, že tak, jak říkáš, mi to zase nijak ultimátní nepřijde a zkušený PJ si s tím určitě poradí.

Mort


 Uživatel úrovně 4

Maris
Vzhledem k tomu, že se jedná o fantazii je možné uvažovat oboje. Tedy jak to že celý obsah žaludku zolovnatí tak i moje verze. Osobně jsem zastáncem té své verze i když přiznám se nikdy jsem nic a nikoho nekuchal. Přesto nebo možná právě proto si myslím že i kdyby v reálu k podobné situaci došlo vzhledem ke smíšení toho co dříve bylo chlebem se slinami, žaludečními šťávami a podobným sajrajtem tak by i tak z onoho celku který popisuješ vznikla velmi porézní a křehoučká struktura která by nemusel až zase tak vadit.
Ale na druhou tsranu nejsem přírodovědec obsah žaludku jsem viděl tak maximálně svůj nebo synka (po zvracení) a všechno si domýšlím podle své fanatazie a trochy chemie co si ještě pamatuji.

Plž


 Uživatel úrovně 5

Miluju pečení chleba.... fakticky, kdo u nás byl, jistě ochutnal :-)
Samozřejmě, já užívám jinou techniku, než je pec klasická na dřevo, ale i tak, bílý chléb z čerstvého droždí je udělán za 2 hodiny, některé druhy chleba (například použiju-li suroviny jako kukuřičná krupice) se dělají 3,5 hodiny - ale tím časem myslím vše, tedy včetně vzejítí kvásku, mísení, nakynutí a upečení - nikoli pouhé pečení. Z textu nahoře mi není jasné, zda je zde komplet příprava za cca 3 hodiny - anebo pouze to pečení (a to mi přijde moc).

Jinak co se týče zolovnatění v žaludku - kuchali jste někdy slepici nebo rybu? Otevírali jste jim žaludek? Padlo tady, že člověk polkne poměrně malá sousta - které by šli dostat ven (horem nebo dolem) - to je pravda, ale tyto malá sousta se změní v žaludku v kompletný maglajz, polotekutý, ale počtem "jeden kus", nikoli v sadu oddělených soust. Pokud by obsah žaludku zolovnatěl, byl by to jeden velký amorfní útvar, který tedy rozhodně neprojde ani tam, ani zpátky. Takže pro Plže - prudce nesouhlasím s tvým názorem. Já mám výslední představu hroudy, poměrně porézní, ve které je tu a tam kousínek zpola rozkousané klobásy, která byla přílohou k tomu chlebu :-)

Vzhledem k času tuhnutí a rychlosti lidského zažívání hmota bude pořád v žaludku. Vyoperovat by to tedy šlo,myslím že snadněji než naznačuje autor.

Ale: kolikrát polknete za deset kol, normálně? Řekněme, že velice hladový kroll by ten jeden krajíc dal, než mu dojde, že vše není, jak má být. Proto - když se nad tím zamyslíme - tohle není předmět, kterým byste se levně zbavili nepřátelské armády v převlečení za dodavatele armádních zásob.... To spíš užijete klasický otrávený chléb (mouku, maso, černýma nešťovicema nakažené deky a co vše známe z válek Američanů s Indiány, že).... Z tohoho hlediska to zase - vzhledem k omezené použitelnosti, není nijak "levný všejed" (pro Folcwina).

S pozdravem Maris.


 Uživatel úrovně 5

Dílo je rozhodně kvalitně a pečlivě zpracováno (mnoho jen málo děl se čtivostí a slohem blíží tomuto.

Přesto jako redaktor prvně hodnotím přínos do hry - což zde může být hodně fatální (můžeme vyhodit všechny jedy v PPZ, PPP a PPE - DrD je děláno tak, že je jen málo vyloženě zabijáckých schopností/jedů/kouzel).

Pro upozornění pro nováčka, že s dílem nemusí být úplně vše v pořádku poslouží redaktorská 0. Tedy jsem nechal snížit váhu oné nuly na běžnou nulu (redaktorské hodnocení normálně má váhu 3 hlasů ostatních uživatelů).

Děkuji tímto Sukovi a Almadovi za ochotné provedení této úpravy.


 Uživatel úrovně 0

Olovo se stává jedem při dlouhodobějším užívání(popřípadě při vdechnutí par- o tom už ale mluvil Plž)...neříkám, že by požití takového množství nezpůsobilo nic, ale ta vražedná čísla jsou naprosto irelevantví.
Navíc se mi nelíbí obhajoba autora, že ve svém světě nehraje na pravidla. Ať tedy ve svém světě na pravidla nehraje, ale pokud se snaží psát pravidlové příspěvky na dračí doupě, měl by mít základní znalosti o rovnovážném systému pravidel a respektovat je. Jinak by kvalita tohoto serveru nadále klesala(hlavně věci okolo pravidel).
Dračí doupě je hra na hrdiny a jediná možnost, jak se na tomto poli můžou různé skupinky navzájem domluvit, je právě díky určitým mantinelům, jinak by se to tu začalo hemžit bejzbolkami 20+10, spodním prádlem nesmrtelnosti a šavlozubýma veverkama, které si k snídani uloví ohnivého draka.

Jinak nápad to není špatný(třeba to jiné využití, než jako travidla se mi líbí).
Skutečné následky by podle mě byly asi tak past: Odl -8- nic /1-6(po 3 směny) (a každou směnu 50%, že obsah žaludku vyzvrátí).


 Uživatel úrovně 0

Mě se to zdá použitelné a nápad byl originální. Také historie nebyla nejhorší ... Navíc se autor nesnažil to zbytečně odbýt . A vzhledem k tomu že jsem četl předmět " kámen úrazu " tak jsem se poučil jak moc věcí může být špatně . Dávám za 4 .


 Uživatel úrovně 0

Mám pár připomínek a dotazů.

1) Lakmusový papírek, proř by přítomnost cizorodých látek neodhalil? Chleba je rozpustný a pokud opatrná družinka uloupne kousek chleba a strčí jej do vody (Jak se dělával kvásek v dřívějších dobách, kdy nebylo droždí). Tak by měl lakmusový papírek v kapalině rozpuštěného chleba a vody poznat cizorodou látku olova.

2) Možná bych trochu zvednul úroveň od jaké tento chleba vyrábět. Uznejme si, že Pyrofor je přes takové hračičky vcelku zaměřený a tím, že by každý trouba mohl udělat s trochou štěstí na ksotkách jed, který si strčí do kapsy všechny Pyroforovi jedy. Nezbývá mu nic jiného než plakat. Sám pyrofora nehraju, jak je zřejmé z mého nicku :) Ale myslím, že Pyrofor by tímto mohl být nadšen.

3) Mohl by Alchymista v daném předmětu odhalit magenergii? Nemusí jí tam odhalit, ale že byla použita? Trošku by to zvedlo využití Alchymisty v družince, kdyby měl šanci tohle odhalit. Přecejenom, kdybych koukal na chleba na přání často umírající družinky a uviděl, že se manipulovalo s magenergií, sakra bych se zajímal co s tím chlebem pekař vyváděl :)

4) Dávení. Organismus jakmile zjistí nebezpečné látky či přilišné množství nestravitelných látek v žaludku, vyvolává proces dávení (tzv. zvracení). Problém by byl, kdyby se chléb dostal do střev, ale svěrač od žaludku do střev se otevírá za určitý čas, mezi tím by žaludek zjistil že má uvnitř kus olova a snažil se jej vyvrhnout.
Tohle je spíš jenom otázka, kterou asi žádný PJ nebude řešit, trávící pochody humanoidních organismů. Ale všiměte si, že to může zachránit postavě život.
V tomto případě bych přidal buď test proti pasti Vyvrhnutí/pokračování jedu a nebo % šance, zda žaludek pustil potravu dál, což by se odvíjelo od toho jestli postava zbaštila něco dýl před snědením chleba.
Samozřejmě, že žaludek nevyvrhne třeba kukuřici, která je nestravitelná. Na to jsou "perceptory". je rozdíl, když máte v žaludku sotva kilogram kukuřice a 20kg olova :)

5) Předmět by měl mít vlastní reputaci a pověst. Pakliže jsem alchymista už víc jak na páté úrovni a chcípl bych na tenhle chleba. Byl bych dost naštvanej, protože pokud se jedná o takto silný jed a alchymista na 5. úrovni ví, jak se připravuje. Měl by mu PJ připomenout, že by si měl na něco takového dávat bacha. Například známe všichni Kianid ... Arzenik a podobné jedy. Proto by bylo dobré třeba alchymistu varovat, že o tom četl a nebo varovat družinku prostřednictvím zkazek jako "Městem putují fámy o smrtícím chlebu". Hned to vnese do družinky trochu rozvahy, Role playingu a paranoidnosti :)

Mě se to dílo líbí. Kdyby se trošinku upravilo, tak aby nevyšachovalo pyrofora a trochu se upravily zjistitělnosti. Rozhodně by měla být napsaná varianta pro ostatní PJ aby tohle nebraly za tutovku. Pokud s tímhle hraješ jako PJ dle svých pravidel, byloby dobré to zmíňit v díle.

Dávám 4* za předpokaldu, že se jedná o věc, kterou užíváš sám ve svých jeskyních. A budu věřit, že to přispívá k zábavě :)


 Uživatel úrovně 4

Trochu k olovu v reálu a možné následky výskytu tolika olova v žaludku.

Chleba je v ústech rozvýkán a teprve potom polknut tedy do aludku se dostávájí malinké kousky (většinou) a to ještě zaoblené a obalené slinama a následně žaludečními šťávami. Pokud takovéto kosky zolovnatí nestane se zas až tak moc a vzhledem k tomu že byly dost malé aby mohli jít do žaludku mohou jít i zpět tedy nemyslím si že by nešli zpět vyvracet. Stejně tak mahou odejít i druhou stranou. Příjemné nebude ani jedno.

Vyloení zubů vzhledem k tomu že proces trvá tři směny dochází asi k postupnému tuhnutí a tedy není pravděpodobné že by se najednou utvořilo olovo do kterého by oběť silně kousla a vylomila si tak zub.

Co se týče jedovatosti olova tak ve velkých kusech (i brok jze považovat za větší kus) neškodně projde organismem jedovaté jsou hlavně páry při lití olova a působý především na potenci pokud si dobře pamatuji. Olovo se v těle uládá a hromadí ale musí se do těla dostat ve formě aby se mohlo vstřebat nikoliv jako kus kovu. Třeba rtuť se ve středověku používala jako projímadlo a skutečně tak kovová rtuť funguje jedovaté jsou opět páry.

K hodnocení:
Nemám ve zvyku moc hodnotit takže ani zde nehodnotím.


 Uživatel úrovně 0

Teď mě napadlo: Chléb není až tak smrtelný. Kdo jí chleba stylem: uříznu a hned jím? Maximálně dobrodruzi, a to taky jak kdo. Někdo si třeba chleba nařeže než upeče pečínku a podobně.
Každopádně je opravdu moc levný a transmutace prostě nepoměrná.