Alchymistické Předměty

Teleportační bomby Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Ostatní

Základ: viz níže

Trvání: stále (dokud nebude spuštěna)

Výroba: viz níže

Popis:

Teleportační bomby

Teleportační bomby (dále jen bomby) jsou jednou z věcí, které se naučí alchymista na šesté úrovni vyrábět, když se stane pyroforem.

Nejčastěji se používají k odstranění nepřátel z bezprostřední blízkosti, aby se tak zabránilo přímému ohrožení života. Používají se jako vrhací zbraň s dostřelem: 10/20/30+bonus nebo postih za sílu, rozptyl je 4/1 (vrhá se nepřímo).

Vzhledem k principu funkce (viz níže) je jasné, že tvorové imunní na časoprostorovou magii jsou imunní i vůči účinkům těchto bomb.

Vzhled

Teleportační bomby jsou stříbrné koule o průměru 5 coulů a váze 25 mn. Povrch jedné poloviny bomby je až na malou vyrytou runu uprostřed úplně hladký - podle této runy se pozná o jaký druh bomby se jedná, říká se jí poznávací runa. Druhá polovina je pokryta pěti drobnými, složitými runami, složenými do tvaru pěticípé hvězdy. Pomocí těchto run* se bomba „odjišťuje“ (zabere jednu akci v RSS), je však třeba runy zmáčknout ve správném pořadí, jinak je bomba nefunkční. Toto pořadí určuje pyrofor při výrobě. Runy jsou tedy pokaždé stejné, ale „kód“ se může různě lišit. Špatné zadání kódu však bombu neznehodnocuje, takže trpělivý snaživec přijde na kód i “skusmo“.

Pyrofor má dvě možnosti, jak si obstarat tuto runami popsanou kouli. Buď ovládá umění runotepectví*2 a je schopen vyrýt si runy sám, nebo musí vyhledat nějakého runotepce a tomu potom podrobně popsat jak by měly runy vypadat (případně mu je třeba namaluje). Rychlost tvorby těchto run závisí na zručnosti runotepce, ale vzhledem k jejich drobnosti a složitosti to budou hodiny až dny...
Tyto stříbrné koule lze rovněž zakoupit v každém opravdu dobrém krámku s alchymistickými potřebami (a kdo má štěstí, tak i v těch horších). Jejich cena se pohybuje kolem sta zlatých za kus s runami a kolem čtyřiceti zlatých za hladkou kouli. Cena navaděče k naváděné bombě (viz níže) se pohybuje kolem deseti zlatých bez runy a třiceti zlatých s runou.

Pozn.*: Tyto runy, jsou vlastně jenom věc tradice, značky mohou být jakékoliv, důležité je jejich pořadí (jakýsi “kód“, který stanoví pyrofor při výrobě). Takže pyrofor, který se vykašle na tradice může vyrobit bombu s uplně jinými značkami, třeba jenom jednoduchými. Vyjde ho to levněji než tradiční koule s runami a na účinek bomb to nemá vliv. Jenom musí uvážit, jak potom bude vypadat v očích jiných pyroforů, když se vykašle na tradici...
Pozn.*2: Musel by asi ovládat patřičnou dovednost a ta v pravidlech není, takže nechám na vás/vašem PJ, jak toto vyřešíte. Bude to ale náročná dovednost a naučit se ji nebude lehké…

Rozlišujeme pět druhů Teleportačních bomb, které se liší účinkem, výrobou a poznávací runou.

Krátká teleportační bomba

Magenergie: 100 magů
Suroviny: 20 zl
Základ: stříbrná koule (přibližně 25 mn) s vyrytými runami, nebo i bez nich, pokud si je dokáže vyrýt pyrofor sám +1 mn pouštního písku
Výroba: 1 den; doma + eventuální rytí run

Krátká bomba je základní model, ostatní jsou jen její vylepšeniny. Je nejlevnější a nejméně náročná na výrobu. Podle toho, ale má i slabší účinnost.

Po odjištění reaguje bomba na jakýkoliv náraz, proto je třeba s takovou bombou zacházet opatrně. Po nárazu se runy na bombě rozzáří matným nazelenalým světlem a bomba vydá ze svého nitra bzučivý zvuk, potom vše okolo ní zmizí. Zvuk ustane a runy zhasnou. Vytvoří totiž v okruhu 2 sáhů okolo sebe všemi směry díru do prostoru, jakousi hyperprostorovou bránu, nebo okno. Vše co se zde nachází bude teleportováno, ať už je to živé, nebo ne (včetně poletujícího hmyzu a částeček plynů a prachu). Jediná podmínka je, že se to musí nacházet v bráně celým svým objemem (neplatí pro plyny, ale pro kapaliny už ano), takže po sobě nezanechává krátery po zmizelé zemině, ani moře tak nepromícháte a drakovi to neutrhne hlavu... stejnorodých těles, takže předměty dotýkající se postavy se berou samostatně stejně jako jezdec a kůň… Takže pokud je jezdec v bráně, ale kůň z ní “přečuhuje“, je jezdec přesunut a kúň zůstává na místě. Stejně tak válečník, jehož meč vystupuje z pole přesunu, je přenesen a meč zůstává ležet na zemi (respektive zůstává ve vzduchu a na zem spadne).
Teleportováno je sice vše, ale ne vše stejným směrem. Vzdálenost i směr určuje hod k%, přičemž platí, že věci/bytosti, které byly v době “výbuchu“ ve fyzickém kontaktu (dotyk) se zpravidla přenesou na stejné místo. Přenos přeruší i mentální souboj a podrobování, protože přenášené věci/bytosti na zlomek sekundy neexistují. Bomba sama po “výbuchu“ zůstane ležet na místě.
Bomba je na jedno použití, ale koule se potom dá použít k výrobě nové.

Vzdálenost teleportace podle hodu k%:

Tabulka vzdálenosti teleportace
Hod k% Vzdálenost teleportace
01-45 5 sáhů od místa výbuchu
46-70 10 sáhů od místa výbuchu
71-90 15 sáhů od místa výbuchu
91-99 20 sáhů od místa výbuchu
100 50 sáhů od místa výbuchu

Tabulka směru přenosů
Hod k% Směr přenosu
01-12 Sever
13-25 Východ
26-37 Jih
38-50 Západ
51-62 Severozápad
63-76 Severovýchod
77-88 Jihozápad
89-99 Jihovýchod

Pokud padne hod 100% dojde k fatálnímu neúspěchu. Ten se projeví tak, že postava sice zmizí v časoprostorovém okně, ale nikde se neobjeví. Na 1k6 směn se bude věc/postava nacházet nikde. Nebude existovat, poté se objeví tam, kde zmizela. Živé bytosti s alespoň zvířecí inteligencí toto pociťují jako: “výbuch“, jeden úder srdce v klaustrofóbních závratích a objevení se. Po objevení se je potom ještě 2k6-bonus za odolnost (plus postih) kol (minimálně však 2 kola) paralyzována v nic nevnímajícím šoku, než se úplně zotaví... V tomto stavu se postava není schopna pohybovat ani nevnímá dění, je zkrátka v transu (potenciální útok na vyřazenou postavu).

Směr platí pouze pro krátkou a dlouhou bombu.

Směr by byl určený, ale vždy platí, že se věc/bytost objeví tam, kde to lze bez poškození - tj. ne ve zdi, ale ani ve vzduchu 15 sáhů nad povrchem (leda by tam byla propast). Proč? Protože druhá (konečná, výstupní) brána se otevře pouze tam, kde není “plno“. To znamená, že se nemůže otvírat ve skále. A vše probíhá ve vodorovné rovině (ne 15 sáhů nad zemí). Drobné výškové, nebo překážkové odchylky se ale řeší menším posunem místa určení. Pokud to takto nelze vyřešit (všude okolo je skála-není žádné místo v dosahu) zůstane postava/věc na místě a nic se nestane, bomba přijde na zmar...

Tak to by byl základní model, teď si popíšeme pár ostatních, které z něj vycházejí.

Dlouhá teleportační bomba

Magenergie: 230 magů
Suroviny: 20 zl
Základ: stříbrná koule (25 mn) s vyrytými runami, nebo i bez nich, pokud si je dokáže vyrýt pyrofor sám + 4 mn pouštního písku
Výroba: 2 dny; doma + eventuální rytí run

Dlouhá bomba má stejný efekt, jako krátká, ale má větší účinnost. Hyperprostorová koule (brána), kterou bomba vytvoří po “výbuchu“ má poloměr 3 sáhy. A vzdálenosti přenosu jsou o dost větší.

Vzdálenost přenosu podle hodu k%:

Tabulka vzdálenosti teleportace
Hod k% Vzdálenost teleportace
01 180 sáhů od místa výbuchu
02-45 15 sáhů od místa výbuchu
46-70 25 sáhů od místa výbuchu
71-90 50 sáhů od místa výbuchu
90-99 80 sáhů od místa výbuchu
00 nic se nestane

Dlouhá bomba však na rozdíl od krátké nefunguje vždy jak má, při hodu 100% se terči nic nestane, bude vyjmut z účinku.

Naváděná teleportační bomba

Magenergie: 130 + (X maximálně však 100) magů
Suroviny: 20 + (8) zl
Základ: stříbrná koule (25 mn) s vyrytými runami, nebo i bez nich, pokud si je dokáže vyrýt pyrofor sám + 1 mn pouštního písku (+ kovová kulička s runou)
Výroba: 2 dny; doma + eventuální rytí run

Tato bomba teleportuje vše na jedno místo, ve stejném uspořádání jako před přesunem. A to tam, kde je “naváděč“ (výrobní hodnoty v závorkách). Naváděč je malá černá kovová kulička o váze 4mn, s jednou vyrytou runou. Maximální vzdálenost naváděče od bomby je dána počtem magů do něj vložených (jeden mag=jeden sáh), jinak bomba účinkuje jako obyčejná krátká bomba. Navaděč se musí stejně jako bomba aktivovat stiskem runy, pokud ale pyrofor chce, může jej, za dvojnásobný počet magenergie, udělat tak aby se aktivovat nemusel.
Naváděč je stejně jako bomba jenom na jedno použití a dá se potom znovu využít při výrobě.
Každá bomba má svůj právě jeden navaděč vyrobený k ní, jiné navaděče v dosahu nebudou mít na bombu vliv.

Záchranná teleportační bomba

Magenergie: 145 + (X - maximálně 100 ) magů
- zbytek jako Naváděná bomba…
Jedná se vlastně o vylepšenou variantu naváděné bomby s tím rozdílem, že tato přenáší sebe samu a vše co se jí dotýká. Platí zde ale omezení, že předmět/bytost musí mít objem menší než 10 sáhů krychlových (tedy žádný drak, ale kůň už ano). Zde je nutno uvědomit si, co je bráno jako jedna bytost. Jezdec na koni jsou bytosti 2, přenese to tedy jen tu která se bomby dotýká. Pokud se ale budou dotýkat obě, budou obě přeneseny.

Proto se tato bomba používá hlavně při útěku z nějakého místa. Jinak pro ni platí samozřejmě stejná pravidla jako pro Naváděnou bombu.

Zákeřná teleportační bomba

Zákeřná bomba je z teleportačních bomb asi nejvíce zbraň. Slouží k zabití protivníka, ne jen jeho přenosu. Návod na její výrobu vás nenaučí každý mistr, tento návod je vzácný a prodává se za těžký peníz...

Magenergie: 220 magů
Suroviny: 30 zl
Základ: stříbrná koule (25 mn) s vyrytými runami, nebo i bez nich pokud si je dokáže vyrýt pyrofor sám + 2mn pouštního písku
Výroba: 2 dny; doma + eventuální rytí run

Po spuštění tato bomba hned neotevře bránu, ale nejdříve vypustí rudý kulový blesk, (který okamžitě vybuchne a zraní všechny v dosahu (viz PPE)). Potom až (v druhém kole po spuštění) dojde k přenosu. Jenže i přenos se liší, protože bytosti/věci se neobjeví na nějakém bezpečném místě, ale přesně 25 sáhů nad místem přenosu. Nastává problém, když je na tomto místě nějaká pevná překážka (skála, střecha, atp.). Ti co by takto měli být teleportováni třeba do skály, zůstanou na místě a hodí si proti pasti:
Roz ~5~ zranění za 4-24životů / zranění za 6-36 životů+paralýza na 2 kola kde Roz je rozdíl úrovní pyrofora výrobce a zasaženého tvora. Paralyzovaná postava sice vnímá svět, ale nedokáže se hnout (potenciální útok na nehybnou postavu).
Co následuje pak je asi každému jasné - tvrdý pád k zemi (ve většině případů).
Velikost hyperprostorového okna je 2 sáhy všemi směry tak jako u všech bomb kromě dlouhé.

Na závěr tu máme jeden pěkný příklad využití (sepsáno Barbarem Cohenem) :

Nebylo času nazbyt. Zlatá soška holohlavého, nahého muže, držícího obouruční meč se vyzývavě třpytila ve vitríně Palácového muzea. Barbar Cohen neváhal a vztáhl po ní ruku. Vtom se spustila magická past a všude kolem se rozezněl ostrý, vysoký tón.
Hned se ozvalo dupání mnoha nohou a křik. Barbar neváhal, strčil sošku do torny, vytáhl kouzelný bastard a připravil se na boj. Zpoza rohu se vyvalilo tucet černě oděných nindžů se zakřivenými čepelemi v rukou. Rozestavěli se do půlkruhu, zařvali: „Hai!“ a začali postupovat směrem k barbarovi. Ten se ovšem žádnými finesami nezdržoval, a jednoho z nich probodl dřív, než se stačili vzpamatovat.
Pak si ale vzpomněl, že času je málo a co když je ta legenda o strašlivém strážci Zlaté sošky pravdivá? Zatímco jednou rukou s mečem odrážel čím dál tím zuřivější údery nepřátel, druhou rukou vytáhl z kapsy malou černou kuličku, a prudkým švihem ji vyhodil z okna. Pak rychle vytáhl malou stříbrnou kouli, cosi na ní rychle zmáčkl a...zmizel. Po udatném barbarovi zbyl jen kvílivý tón poplachu, střepy a krev na podlaze a vyděšené výkřiky dole pod oknem.
Kolem udatného Cohena svištěl chladný vzduch. V duchu proklínal sám sebe, že tu novou věcičku s dílny pana Kju vyzkoušel v takové situaci, vždyť se mohlo něco podělat a byl by v háji. Jeho úvahy však přerušil pohled na rychle se blížící zem.
Dopadl tvrdě, na střepy. Rychle se sebral a rozhlédl se kolem sebe. Byl v Palácové zahradě, všude okolo samé okrasné rostliny, fontánky, sochy, bazénky... Do jednoho z nich si barbar odplivl a pokračoval směrem přímo ke stájím, než se začnou sbíhat stráže. Když byl asi v polovině cesty ke stájím, z jednoho vchodu na něj vtrhlo asi deset uniformovaných stráží s halapartnami. Na nic nečekal a vyrazil sprintem ke stájím s řevu: „ZA NÍM!!!“
Běžel co to dá, jenže přece jen měl meč, zbroj a spoustu dalšího vybavení, takže jeho náskok se pořád zmenšoval. Neváhal, hrábl do torny a vytáhl další podivnou bombu. Rychle ji na různých místech pomačkal a hodil ji za sebe. Chvíli se zdálo, že jediným zvukem je zvuk odrážející se bomby od země. Pak se za barbarem ozval sborový výkřik, který byl přeťat v půli, a pak ve velké výšce nad ním hlasitý řev z mnoha hrdel.
Barbar vtrhl do stájí, ignoroval překvapeného podkoního, nesoucího balík nějakých podivných podkov a vyšvihl se na nejbližšího koně. Když tryskem vyjížděl ze stáje, zabodla se do trávy první halapartna. „Kryjte se, prší vojáci,“ zařval triumfálně barbar Cohen a vyjel vstříc dalším dobrodružstvím…

Poděkování: Chtěl bych tentokrát poděkovat všem kdo mi pomohli. Doufám, že na nikoho nezapomenu, jestli jo, tak ať mě dotyčný nechá linčovat…
Děkuji:
Za pomoc v Dílně: Archerovi, CArtmanovi, Doranalovi, Elwinovi a Sukovi
Za příběh: Barbaru Cohenovi
Za korekci jazyka českého a html: Dádoslavovi
Díky Vám…

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Mnohem víc mě udělá radost, že to někdo použije.. než nějaké průměrné hodnocení davu :)


 Uživatel úrovně 0

Opravdu zajímaví nápad.S takovou technikou se dá už lecos udělat,třeba by bylo zajímavé ji hodit mezi menší armádu a válečníci by padali z nebe jak švestky ze stromu. Musím to ukázat mému PJ, aby mi to schváli :)


 Uživatel úrovně 0

Dobrý příspěvek.... do nějakého mého dobrodrodružství ji dám...
To budou koukat...
škoda že nemůžu hlasovat dal bych ti zato 5*


 Uživatel úrovně 0

Latar: Zaslouží si víc. tohle je dobrý příspěvek

PS: Hned zítra mám sraz s družinou, hned jim tam tu bombu dám. ha ha ha


 Uživatel úrovně 0

Málo kdy dávám více jak 3 hvězdičky ale myslím si že tohle si je fakt zaslouží.


 Uživatel úrovně 0

Doobrý príspevok, ale nezdá sa mi pašáž, ktorú budem citovať : ,,Nastává problém, když je na tomto místě nějaká pevná překážka (skála, střecha, atp.). Ti co by takto měli být teleportováni třeba do skály, zůstanou na místě a hodí si proti pasti:
Roz ~5~ zranění za 4-24životů / zranění za 6-36 životů+paralýza na 2 kola..." - zdá sa mi to trochu divné! Postava, by vlastne (ak by to šlo automaticky) bola teleportovaná do pecnej skaly, steny alebo niečoho podobného a to by ju podľa môjho na mieste zabilo. Preto sa mi zdajú tie hodnoty ubraných životov dosť malé! Je to tak trochu benevolentné!
Toto jediné by som tomu asi vytkol, ale inak celé dielo hodnotím pozitívne a dávam 4 hviezdy.


 Uživatel úrovně 0

Tak sem se sem konečně dostal. Omlouvám se že odpovídám se spožděním, ale neměl sem přístup k netu...

zombie
1) Díky za opravu, splet sem se. U naváděné bomby platí to samé co u krátké: Drobné výškové, nebo překážkové odchylky se ale řeší menším posunem místa určení. Pokud to takto nelze vyřešit (všude okolo je skála-není žádné místo v dosahu) zůstane postava/věc na místě a nic se nestane, bomba přijde na zmar...
Zachování prostorové orientace... To je přesně to co sem tam měl napsat, takhle sem myslel to "přenese stejně".
2) Co říct? Možná než stejnorodost by šlo říct stejnolitost, jednotlivost? Nevím, každopádně válečník a kus železa v jeho pěsti sou dvě věci, kdežto kus železa skutý s jiným kusem v celek (meč) je jeden předmět. Kdyby byl meč přirostlý, nebo přilepený k ruce, je válečník a meč jedno těleso... Média: Voda se bere jednolitá, vzduch nikoliv... Z toho mě vyplývá, že bomba je do vody nepoužitelná, ale pokud to někomu přijde jako blbost, klidně může dovolit přenos i do vody...
3) Původně byl ještě větší, zmenšil sem ho protože mě to lidi kritizovali v Dílně. Asi sem to ale stejně přepísk...
4)Fatalák je tam přesně popsaný. Vlastně se jedná o selhání okna a uvíznutí v časoprostoru (tedy "nikde" :). Zde nepotřebuje kyslík ani teplotu, je to místo kde neplyne čas a není prostor (mimoprostor :).
6) Stačil by hod 1k8 jo, ale já su holt zvyklej na procenta...
7)Museli by se dotýkat obě bomby. Myslel sem že to z textu vyplývá...
Gabriel_reaper
100 zl je cena kovové koule s runami, tedy základu k výrobě, ne hotové bomby.
A pro všechny-Zákeřná bomba
V reálu by pád asi nikdo nepřežil, ale v DrD to možný je. Blesk je taková pojistka. Při malých hodech, nebo dobrém místě dopadu, či v případě kdy bytost dokáže létat by zákeřná bomba zcela zklamala...

Děkuju za hodnocení i kritiku Dilvish


 Uživatel úrovně 0

Dost podařené, propracované, skvělý nápad. Dávám 4*


 Uživatel úrovně 0

Musím říct že se mi to velmi líbí, v alch. věcech se ale moc nevyznám, takže žádná kritika ode mě nebude...podle mě je hlavní ten NÁPAD, nějaké ty pravidlové nesrovnalosti si každý PJ upraví snadno sám. Určitě to použiju. Příběh je samozřejmě skvělý ;-)))


 Uživatel úrovně 0

Nápad velice pěkný. Jediné co by vytknul je efekt zákeřné tel. bomby. (jak už uvedl Marwik) K čemu rudý blesk kolový? Není lepší pouhý teleport do větší výšky?
A co se stane s těmi kterí během prvního kola (kdy jenom vyletí blesk) ustoupí z rozsahu Teleportačního okna?