Zloděj

Živé lano Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 29

Magenergie:6 magů denně
Sféra:3
Cena:2000 zl (200 zl za základ bez démona)
Váha:20 mn


Popis

Živé lano je takovou poněkud netradiční zlodějskou pomůckou. V základním tvaru vypadá jako jeden sáh dlouhý kus silného lana o průměru asi dva a půl coulu. Je na něj použit ten nejkvalitnější materiál, který se dá v dané zemi sehnat a je vyrobené opravdovým mistrem. Nejzvláštnější jsou na něm jeho konce. U normálního lana jsou prostě ustřižené a opletené, aby se netřepily, ale zde tvoří hladké, jakoby do sebe stočené zakončení. Lano je totiž tvořeno mnoha nekonečnými do sebe spletenými smyčkami vláken. Jen do takovéhoto lana je možné zaklít démona lana, který mu pak propůjčuje nadpřirozenou moc.

Výroba

Základ živého lana umí vyrobit jen mistr provazník, který ovládá techniku splátání nekonečných smyček (jak se to dělá, vědí jen mistři sami a lacino to tajemství jistě nevyzradí). Takovýto provazník má většinou kontakty na zlodějský cech, mafii, tajnou službu nebo podobnou organizaci. Výroba Živého lana, respektive jeho základu, je náročná práce trvající asi týden.

Démon

Zbytek práce už je na theurgovi, který do lana zakleje démona lana ze třetí nebo vyšší sféry. Od tohoto okamžiku získá lano své speciální schopnosti. Démona je možné zaklít jen do lana z materiálu rostlinného nebo živočišného původu spleteného z nekonečných smyček. Lano nesmí mít průměr větší než dva a půl coulu a nesmí být delší než třetina pořadového čísla sféry původu démona (v sázích).

Zvláštní schopnosti Živého lana

K čemu je tedy tento neskladný kus provazu dobrý? Démon disponuje denní magenergií rovnou dvojnásobku pořadového čísla sféry původu, kterou používá pro aktivaci svých zvláštních schopností. Nejde tak úplně o kouzla, protože se aktivují v nulovém čase a schopnosti, působící déle než jedno kolo spotřebovávají magenergii postupně.

Pro použití zvláštních schopností Živého lana se zloděj musí lana dotýkat a myslet na to, co chce udělat. Nikdo jiný než zloděj však nemůže tyto schopnosti použít, má to cosi společného se vkusem démona lana.

Popis schopností

Správná délka
Magenergie: 1 mag za každých započatých 10 kol

Ne vždy má zloděj po ruce lano, které je správně dlouhé a správně silné, Živé lano některé tyto problémy řeší právě pomocí této schopnost. Lano se může natáhnout až na dvacetinásobek své původní délky nebo naopak zkrátit zpět až na původní délku. Zkracování nebo prodlužování může probíhat maximálně rychlostí 1 sáh za kolo nezávisle na tom, jak je lano zatížené, pokud onu zátěž vydrží.

Nevýhodou prodlužování je především to, že čím je lano delší, tím je také tenčí a méně unese. Platí přímá úměrnost mezi délkou a průřezem lana a tedy i jeho nosností (z toho mimo jiné plyne, že jeho hmotnost se nemění). Pro zjednodušení při hře lze použít následující tabulku.

Tabulka prodloužení Živého lana
Koeficient prodloužení1234567891011121314151617181920
Nosnost v kg20001000667500400333286250222200182167154143133125118111105100
Nosnost v mincích400002000013333100008000666757145000444440003636333330772857266725002353222221052000
Průměr v coulech2,51,81,51,31,11,01,00,90,80,80,80,70,70,70,70,60,60,60,60,6

Tabulka udává hodnoty pro kvalitní konopí a maximální průměr lana (2,5 coulu). Pro jiné materiály (juta, hedvábí...) nebo menší průřez je nutné ji upravit. Pro základní délku lana 1 sáh je koeficient prodloužení přímo roven jeho délce v sázích, pro jinou základní délku je potřeba ji tímto koeficientem vynásobit.

Průměr je jen orientační. Nosností je míněna takzvaná "bezpečná nosnost", lano může unést až dvojnásobek, ale... nemusí. Zde záleží na PJ, jak chce situaci vyhrotit.
Poznámka: U lana nikdy nevíte, kdy opravdu praskne a neví to ani výrobce, jediná možnost, jak to zjistit, je vyzkoušet to.

Změna délky a tedy i tloušťky je vždy rovnoměrná, není možné, aby část lana zůstala tenčí nebo silnější než zbytek.

Varování: Při změně délky je třeba si dát pozor na veškeré uzly, které jsou na laně uvázané - většina uzlů má tendenci se rozvázat při prodlužování lana a absolutní většina uzlů se do sebe zařízne a lano poškodí při jeho zkracování. Jediný bezpečný způsob, jak Živé lano použít jako výtah, jeřáb nebo něco podobného, je využít schopnosti Smyčka a vzniklé "oko" navléknout na pokud možno hladký kůl nebo něco podobného.

Jednou nastavená délka lana zůstane zachována do té doby, než se znovu použije tato schopnost. Dokonce i pokud lano opustí démon, jeho délka se nezmění.

Ztopoření
Magenergie: 1 mag

Lano v mžiku ztvrdne jako kus dřeva a má potom i stejné vlastnosti. Zachovává si svůj tvar před ztopořením (je možné si na něm předem vytvarovat hák nebo tak něco) i stejnou váhu a pevnost v tahu. Pevnost v ohybu, krutu atd. ale odpovídá pevnosti kvalitního, řekněme dubového, dřeva. Lano je tedy možné relativně snadno zlomit, pokud je dostatečně tenké, ale už nepůjde tak lehce přeříznout.

Opětovné použití této schopnosti lano uvede zpět to měkkého (lanovitého) stavu. Jiným způsobem není možné donutit lano, aby změklo, ani jeho zlomením a tedy vyhnáním démona. Ztopořené lano nemůže využívat žádné své speciální schopnosti vyjma Ztopoření (vlastně Změknutí) a samozřejmě Rozcupování.

Rozviň
Magenergie: 1 mag

Lano se rozvine po zemi do požadovaného tvaru. Nemůže to být ovšem žádný složitý tvar ani nesmí obsahovat žádné uzly, pro jednoduchost lze předpokládat, že průměr žádného z oblouků nesmí být menší než půl sáhu a pokud by se po dokončení rozvinutí zatáhlo za oba konce lana, tak na něm budou přesně ty samé uzly jako předtím.

Rozvinutí nesmí bránit nic horšího než půl sáhu vysoký travní porost, pokud by lano například narazilo na nohu stolu nebo člověka, tak na se na tomto místě zarazí bez toho, že by dotyčného nějak vyvedlo z rovnováhy. Na druhou stranu, lano si bude pro rozvinutí vybírat vždy tu nejschůdnější cestu, pokud je nějaká.

Rozvíjení trvá jedno kolo a po jeho skončení je možné s lanem dělat cokoliv jiného, dokonce jej lze rozvinout (svinout) do jiného tvaru.

Smyčka
Magenergie: 1 mag

Pokud je potřeba lano za něco zaháknout, je možné pomocí této schopnosti vytvořit na jeho konci smyčku dlouhou 5x(koeficient prodloužení) coulů. Lano se na konci jakoby rozplete, využije přitom zvláštní způsob výroby, který nikde nevytváří žádný konec, a vlákna opět zaplete do smyčky. Celý tento proces trvá jedno kolo.

Při opětovném použití této schopnosti na stejný konec lana se smyčka opět zcelí do původního hladkého konce. Jiným způsobem smyčka zrušit nejde, nezmizí ani po návratu démona do své sféry.

Lesk jako blesk
Magenergie: 1 mag

Jedna zlodějem zvolená část lana (klidně i celé lano) na malou chvilku změní svou povrchovou strukturu i ohebnost, stane se absolutně hladkým a nekonečně ohebným, nezmění se však jeho nosnost ani podélná pružnost. V praxi to znamená, že hladká část je prakticky nezachytitelná fyzickým způsobem - nikdo jej neudrží ani rukou ani nástrojem a dokonce i všechny uzly na něm se po zatažení rozváží. Rozvazování uzlů na nedostupných místech je také nejčastějším použitím této schopnosti, ale je možné to využít i jinak.

V hladkém stavu část lana vydrží jen do konce kola, v němž byla tato schopnost aktivována, pak se změní zpět do původního stavu

Dlouhý prst
Magenergie: 1 mag + 1 mag za každých započatých 6 kol trvání

Pro použití této schopnosti nesmí mít lano ani na jednom ze svých konců smyčku.

Zloděj přiloží jeden svůj prst k jednomu konci lana, ten se rozplete a prst jemně obalí (je možné jej vytáhnout jako z rukavice, čímž se ovšem schopnost přeruší). To trvá jedno kolo a stojí 1 mag (v ceně je i opětovné spletení po ukončení nebo přerušení schopnosti). V dalších kolech už jsou oba konce lana jakoby spřaženy - co se děje s jedním, děje se i s druhým. V praxi to vypadá tak, že se lano se stane prodloužením zlodějova prstu, volný konec bude vykonávat stejné pohyby jako opletený prst a zpátky se přenesou všechny hmatové vjemy vyjma teplotních z volného konce.

Konec lana může píďalkovitým pohybem lézt po podlaze nebo po šikmé stěně a táhnout za sebou zbytek. Musí se mít ovšem za co zapřít, po leštěné mramorové podlaze prostě bude klouzat stejně jako po kolmé zdi bez větších spár a nikam se nedostane (pro jednoduchost lze předpokládat, že má stejnou přilnavost jako lidský prst). Nejvyšší rychlost, jakou je možné tímto způsobem vyvinout je zhruba 2 sáhy za kolo, uvázání nebo rozvázání jednoduchého uzlu trvá asi 5 kol - polovina zlodějova bonusu za obratnost, závisí samozřejmě na složitosti uzlu a na tom, zda zloděj vidí na to, co váže. Vázání poslepu trvá asi dvojnásobek této doby.

Přenos vjemů směrem ke zloději má ovšem své meze, pokud by mělo dojít ke zranění zloděje v důsledku hrubé manipulace s příslušným koncem lana (nešetrné ohýbání, údery nebo dokonce jeho useknutí), schopnost se okamžitě přeruší a ke zloději se nepřenese nic z toho, co by mu mohlo ublížit.

Rozcupování
Magenergie: není potřeba

Toto je jakási pojistka, kdyby se zloděj dostal do situace, kdy je pro něj lepší se lana zbavit. Lano se v mžiku promění na hromádku cupaniny. Tato sebezničující schopnost se dá použít kdykoliv, kdy se zloděj lana dotýká a přeje si ji použít.

Poznámka:

Schopnosti Správná délka, Ztopoření, Smyčka a Rozcupování mění přímo strukturu materiálu lana, není možné je tedy zvrátit žádným jiným způsobem než tím popsaným u každé schopnosti. Nepomůže ani vyhnání démona ani zaklínadlo Rozptyl kouzla. Rozptyl kouzla jde použít jen proti právě probíhající schopnosti Správná délka a Dlouhý prst. Nezabrání to však uživateli lana, aby s tím pokračoval v dalším kole.

Životnost a poškození lana

Živé lano nemá, jako žádné jiné, neomezenou životnost. Zde nejde o životnost démona, ta je obvyklá, ale o výdrž materiálu. Dá se říct, že vydrží zhruba rok pravidelného denního používání, pokud je s ním dobře zacházeno. Různé nešetrné operace ale mohou jeho výdrž velmi výrazně ovlivnit. Záleží na PJ, jak ohodnotí skladování lana ve vlhkém sklepě plném plísní, vytahování břemen přes ostrou hranu skály, zkracování lana s pevně navázanými uzly a podobné nepřístojnosti. Může to vést jen ke snížení nosnosti a životnosti, ale i k návratu démona do své sféry.

Sepsat nějaká obecná a navíc použitelná pravidla pro poškození lana je dost obtížné a tak uvedu jen činnosti, které donutí démona lano opustit:

  • rozdělení lana na více kusů
  • odseknutí, odříznutí nebo úplné rozedření konce)
  • naříznutí nebo prodření lana více než do poloviny
  • zlomení ve ztopořeném stavu, pokud byla přerušena více než polovina vláken

Spravit poškozené lano je prakticky nemožné, nedokáže to ani provazník, který ho dělal. Jediná možnost je použít magii. Například kouzlo Sprav z pravidel pro experty lano opraví i v případě, že je pro démona nepoužitelné (pokud není rozděleno na více kusů, viz popis kouzla), ale jde použít jen na lano bez démona, případně se zneaktivněným démonem (třeba pomocí chodcova meče).

Při opětovném zaklínání démona do lana je třeba si uvědomit, že lano zůstalo v tom stavu, v jakém je předchozí démon opustil, takže pokud je například moc dlouhé nebo ztopořené (smyčka jako jediná nevadí), tak jej démon odmítne. Jako základní délka se počítá ta při zakletí démona

Příklad: Pokud měl někdo Živé lano se základní délkou 1 sáh, prodloužíl ho na 2 sáhy a poté z něj uprchl démon (na důvodu nezáleží), tak nový démon musí být minimálně ze 6. sféry (6/3 = 2), základní délka bude 2 sáhy a bude mít poloviční základní nosnost. Bude jej však možné natáhnout až na 40 sáhu, ovšem jen s nosností 1000 mn (50 kg).

Příklad

A ještě jeden trochu obsáhlejší příklad na závěr

Zloděj Artif prchá před strážemi, které ho hledají za krádež zlaté sošky z pokladu místního šlechtice. Musí se dostat z města a to rychle. Vběhne tedy do uličky poblíž hradeb, prohlédne si dům, který k nim přiléhá, sevře v ruce své Živé lano a to se během tří kol zkrátí z původních 10 sáhů (Artifova "pohotovostní délka") na 7 sáhů (pomocí schopnosti Správná délka), což je zhruba výška domu. Artif neztrácí čas, a rozvine lano (Rozviň) do rovné přímky narušené jen nerovností dlažby, na konci lana rukama vytvoří malý hák a hned na to lano na jeho příkaz ztuhne (Ztopoření). Lano/hůl, pak zahákne za chrlič, rychle po něm vyšplhá a vytáhne ho dřív než zespodu dorazí biřici. Lano pak zahákne za hradby a už je nahoře. Ještě dolů a je hotovo, ale po hradbách se blíží strážný. Artif se tedy rychle spustí po laně/holi, ale zůstane viset na jeho konci asi 7 sáhů nad zemí. "To bude bolet, ale zvládnu to," řekne si a nechá lano změknout (opět Ztopoření). Očekávaný pád se však nedostaví, protože příliš aktivní strážný lano zachytil a teď se ho pokouší vytáhnout zpět. Artif ale není zádná lehká váha a tak musí strážný počkat na posily. Artif tedy jen v duchu pokrčí rameny a nechá lano postupně prodlužovat (Správná délka). Ve chvíli, kdy se lana chopí další vojáci, už je asi dva sáhy nad zemí a nechá jim lano proklouznout mezi prsty (Lesk jako blesk). Než se všichni nahoře na hradbách vzpamatují, Artif rychle sbalí lano (pomocí Rozviň). Vběhne do tmy a spolu se svými družiníky, kteří již na něj netrpělivě čekají, skočí na koně a zmizí odtud.

Je vidět, že na tuto akci by Artif potřeboval minimálně 7 magů v lanu, takže jeho démon musel pocházet nejméně ze čtvrté sféry.


K výsledné podobě příspěvku výrazně přispěl Tuvy svým neúnavným, i když občas trochu únavným, hledáním chyb. Děkuji ale i ostatním, kteří se k tomuto dílku v dílně vyjádřili.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tuvy: Také zdravím a děkuji

Současná podoba poškození a spravování lana je z velké části tvoje zásluha (občas potřebuji navést na správnou cestu a to se ti povedlo).

1) Kouzla nebo schopnosti, v podstatě je to snad jedno, kouzla má chodcův meč, schopnosti zas lupičův klíč a oboje potřebuje magenergii. Prostě jsem se chtěl vyhnout problémům, které by mohlo přinést používání kouzel, která si berou magenergii postupně (to je dosti nesystémové).

2) Po pravdě řečeno, tohle už jsem neřešil. Snížení nosnosti by nastalo, ale vlivem tření by bylo vnohem menší než polovina. Jedině v kombinaci se schopností Lesk jako blesk by to byla pravda. Jinak asi ano, nosnost by se snížit měla.

3) Tahle schopnost je opravdu problematická, chtěl jsem něco na rozvazování uzlů, co by se nepodobalo kouzlu Magický provaz a tak trochu jsem to přehnal. S olejem je ten problém, že v reálu se s konopím nemá rád (rozežírá ho), ale jinak je to v podstatě docela vhodná úprava.

4) Tady si opravdu nejsem jistý, jestli démon ví, že je vyháněn dřív, než už je pozdě. Jinak to pravidlům neodporuje a naprogramovat by na to šel.

5) Tak tohle v textu je /*úsměv*/. Tažná síla je opravdu omezená jen nosností. Tvůj příběh byl bezva, ozvi se, až se ti to pod nějakým PJ podaří realizovat /*úsměv*/.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím

Konečně jsem se rozhoupal sem něco taky napsat. Dílo je opravdu výborné, pěkně doladěné a oceňuji i komplexní pojetí (např. o spravování poškozeného lana). Zbývá jen několik drobností:

1) Rozpor schopnosti/kouzla - stojí magy, lze je (některé) rozptýlit = dle mého názoru kouzla. Kouzla démonů (chodecký meč, atp.) jsou také sesílána v nulovém čase.

2) U Smyčky jsme řešili, zda se nosnost sníží na polovinu (rozdvojené lano) nebo zůstane stejná (ve vrcholu smyčky stále stejný průměr - zkrátí lano zdvojením). Zde to nevidím, ale není zmíněno ani zkrácení - zvolil jsi tedy rozpůlení a snížení nosnosti?

3) Lesk jako blesk mi neseděl v dílně a nesedí mi ani nyní (bez oleje). Ostatní kouzla manipulují s nekonečnými smyčkami a jejich vzájemnou interakcí - zde je nutno něčeho ještě menšího. Pro použití ve svém světě přidávám zmiňovanou nutnost pravidelně impregnovat olejem pro toto kouzlo.

4) Rozcupování - toto jediné mi přijde jako čistá schopnost. Napadlo mě - Lze ho použít ve chvíli, kdy zrovna někdo démona z lana vyhání (zadat démonovi dopředu už při zakletí, že pokud bude vyhnán, má lano nejprv rozcupovat)?

5) U zkracování (Správná délka) není uvedena síla, kterou se takto zkracuje - dá se tedy předpokládat, že je lano omezeno pouze svou nosností. Tady si s úsměvem vzpomínám na příklad s hobitkem Kravkou a jeho hrdinským zabitím draka.

Víc asi nic. Legarovi gratuluji a hodnotím 5*.
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Amras Tasartir: Nevím, jak přesně by se dalo definovat "dotýkat se", ale asi bych to bral jako dotyk libovolné obnažené části těla (tedy žádné rukavice). Ale asi bych to nechal spíš na dohodě s PJ (bez té stejně není možné nic, že?). Rozcupování bylo právě míněno pro případy, kdy je zloděj lanem omezován a nemůže se z toho dostat jinak. Pokus o oběšení by do toho určitě spadal.

Jinak, tleskejte a chvalte hlavně existenci Dílny v MS, protože původní nápad nebyl nic moc (možná by se tam dal i dohledat) a teprve lidé tam mi pomohli (někteří i donutili /*úsměv*/) to předělat do této podoby. Ještě jednou díky všem.


 Uživatel úrovně 0

"egra znovu předvedl své kvality y my můžeme jen tleskat.


 Uživatel úrovně 0

Skvělá práce Legare!
Krom několika drobných překlepů nenacházím nic, co bych Ti vytkla. Mohu Tě jen zaslouženě chválit ;o)

S přáním dalších úspěšných a inspirujících nápadů,
Tinmiriel


 Uživatel úrovně 0

Chtěl bych se zeptat jen na jednu věc - je pro aktivaci schopností lana (kromě dlouhého prstu samozřejmě) nutné, aby se ho zloděj dotkl rukou, nebo stačí dotýkat se ho jinou částí těla? Dejme tomu kdyby na něm chtěl někdo zloděje oběsit, může zloděj lano rozcupovat?

Co dodat... perfektní zlodějská pomůcka, pravidlově je to dotažené do detailů, text se mi zdá přehledný. Nevím, co bych tomu vytkl, tak to dělat nebudu :)
S hodnocením mám jasno, tohle je na nedostatečnou... tedy 5
AmT.


 Uživatel úrovně 0

Legar: Omlouvám se, jestli to píšu znova, ale já si nerad čtu diskuzi pode mnou, ovlivňuje mi to pak...

S úctou
Found

P.S. S láskou, upřímně, lásku už mam, ale kdybych byl volnej, hned bych tě zbalil ... :)))


 Uživatel úrovně 0

Zatím jsem neviděl příspěvek, který by byl tak mistrně zvládnutý, abych mu po detailně pravidlové stránce nebyl schopen nic vytknout. Takže to nemusíš řesit.


 Uživatel úrovně 0

Fafrin Vok atd.: Hmm, to bude tím, že už dlouho hraju jen DrD+ a nemám nová pravidla pro klasiku. V plusku to řešené je přes dovednost (docela slušně) a tak jsem předpokládal, že to bude podobné... No jo, to je moje blbost, měl jsem se lépe informovat.

found: Jo, jo, už mi to někdo připomínal, prostě kiks.
"S láskou"? Ehm, to už mi dlouho nikdo nenapsal...


 Uživatel úrovně 0

2) a víš, že přesná nejsou? Pravidla pro šplh má dispozici toliko zloděj (přestože IMHO můžo klidně šplhat i jiné postavy - já nahrazuji používáním dovednosti obecná akrobacie s zvýšenou nebezpočností nebo pravděpodobností alá zloděj na 0. úrovní (zloděj na 1. -10%)). A ten má základní pravděpodobnost uvedenu pro šplhání po zdi s velkými hrubímy kvádry a s velkými spárami, po které je prý šplhání stejně obtížné jako po hromosvodu (nekecám, takhle je to fakt v pravidlech.) Moc lidí si to neuvědomuje a málokdo dělá úpravy za jiný ty zdi (bonus za pomůcky jako lano apod.)