Předměty

Mezeretta Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 11

Skupina: Artefakty

Váha: 10 mn

Popis:

   Není nad mocné meče, silné plátové zbroje a schopné jedince, kteří je použijí a stanou se nositeli smrti v řadách nepřátel. Když takové vidím, jsem prostě unesen. Náš pán, Lord Anghor z Nietzielu, pomáhá takovým stát se pravými rytíři. On sám, když jede v čele zástupu, ach, to je podívaná. Já se vždy jen tísním v davu a poskakuji, abych něco zahlédl. Není to jednoduché, to mi věřte, jsem jenom malý hobit a tohle město je sídlo lidí. Občas tudy projde trpaslík, to ano, ale jinak kromě lidí je nás hobitů tady opravdu pár. Scházíme se v naší hospůdce, jó o tom bych mohl vyprávět. Je malá a útulná, žádní lidé a žádné rvačky. To když náhodou zajdu jinam, to je úplně něco jiného. Není to dávno, co jsem byl U mladý elfky, takovýho pochybnýho podniku. Přesto tam byl, ač se to může zdát divné, jeden z osobní stráže našeho pána. On, v jeho zbroji, bílé a blyštivé - proti špíně a chudobě ostatních, to byl dosti podivný pohled.
   Zdálo se, že ho tam chce skupinka zlodějíčků vyprovokovat k bitce. Moc toho slyšet nebylo, ale já jsem šikovnej, takže jsem opatrně naslouchal od sousedního stolu. Bylo vidět, že to je bojovník a ne rváč, ale nakonec s nimi souhlasil, že se v noci sejdou na palouku na kraji sadů kláštera a tam se rozhodne, kdo je lepší.
   Samozřejmě jsem neváhal a vydal jsem se tam taky. Jasně, bylo to nebezpečné, to jsem samozřejmě věděl. Nejsem úplný hlupák, i když se tak někdy tvářím (lidé pak po mě nic nechcou a já mám klid). Jo, ale moje zvědavost je opravdu velká, takže jsem neodolal a hodinku před půlnocí jsem vyrazil. Během cesty ztemnělými uličkami jsem rozvažoval, jestli to opravdu není chyba. Mé opatrné já mě nutilo se raději vrátit, ale mé zvědavé já bylo tentokrát silnější. Chtěl jsem prostě jednou vidět takového bojovníka v akci. Při pochodech před polednem vypadají rytíři pěkně - ale půlnoční souboj, co vám mám povídat, no a rozhodně ne každý to uvidí (už se těším na Larina, jak bude závidět, že jsem středem pozornosti, che, ty jeho chabý povídky, hanba mluvit). Bylo jaro, ale rozhodně se ještě neohřálo a tahle noc byla obzvlášť studená. Ale nakonec jsem dorazil na místo s dosti velkým předstihem a schoval se v keříku na kraji palouku. Málokoho by napadlo, že se v něm tak pohodlně dá schovat, já ho ale znal již od útlého věku - tenhle palouk byl dějištěm mnoha našich her. Ani jsem ale nestačil ulehnout a už jsem slyšel tiché kroky. Brzy jsem viděl tři stínové postavy. Jeden z nich byl ten chlap z hospody a ty další jsem kvůli temným plášťům s kápěmi nemohl poznat. On zůstal uprostřed, ti dva šli ke stromů, kde se posadili a začali si pobrukovat nějakou píseň. Pouhý její dozvuk mi naháněj husí kůži, ale oni se jen pomalu kývali a zpívali. Ten hlavní stál a ani se nehnul. Vítr nefoukal, začalo být dusno. Začínal jsem dostávat strach, ale na útěk již bylo pozdě, to jsem si uvědomoval. Cítil jsem zlo, opravdu. Nevím jak, ale bylo tam. Najednou se jeho síla zmenšila - odplula z mé mysli a já viděl rytíře. Pomalu nehlučně kráčel k palouku, sám jako by zářil světlem všech hvězd.
   Šel klidně a rozvážně, ale bylo vidět, že pečlivě pozoruje své okolí. Ti dva přestali zpívat a skoro je v tom stínu nebylo vidět. Když rytíř došel kus před stojícího muže, zastavil se. Byl to zajímavý kontrast - rytíř ve stříbrné zbroji s helmicí s rudými pery, hrdě se tyčící do výšky. Ten muž, malý a shrbený, v temně šedém plášti, ale bez kapuce. Jeho černé vlasy mu splývaly až po ramena.
   Muž se mírně uklonil, rozhodil plášť a vytáhl dlouhý meč a dýku. Mě však upoutal jeho amulet. Byl, jako by nebyl. Špatně se mi popisuje, protože věc tak temnou jsem ještě neviděl. Byl jak díra, která do sebe nasává všechno světlo. Všiml jsem si, že rytíř se zarazil a rozvažoval. Byly to jen sekundy, přesto ale chvíli vypadal velice ustaraně. Nevím, jestli to bylo tím amuletem. Pak ale vytáhl svůj obouručák, zvedl ho nad hlavu a zvolal nějaké slovo, já tomu nerozuměl. Znělo ale vznešeně a hřejivě. Okolo celého jeho těla se rozlila zářivá aura. Pak dal svůj meč před sebe. Chvíli bylo ticho a pak muž zaútočil. Bylo vidět, že meč a dýka jsou schopnější než obouručák, ale rytíř se držel. Muž před jeho údery rychle uhýbal, ale sám nedostal moc šancí k útoku. Bylo cítit, že zde nebojují jenom zbraně, ale i silná magie v nich obsažená.
   V jednu chvíli muž uskočil a zastavil se. Dotkl se dýkou amuletu a její čepel ztemněla. Pak se zuřivě znovu pustil do rytíře, který byl nucen rychle přejít do defenzívy. Za chvíli byl několikrát zraněn a zdál se být stále více zmaten a oslaben. V jednu chvíli muž začal klidně ustupovat a pozorovat rytíře. Ten se už jen malátně pohyboval a nemotorně mával svým zlatým mečem. po chvíli se svalil na zem a marně se snažil znova vstát. Jeho zmítání sebou postupně sláblo, až nakonec úplně ustalo. Muž tam chvíli stál a pak se vydal k nehybnému rytíři. Jen sklonil hlavu a zvedl meč. Otočil se a nehlučně odešel. Ti dva se vyhoupli ze stínu a vydali se k mrtvole. Každý se postavil z jedné strany a začali znovu zpívat. Od země se linula zelená záře, která rytíře pomalu úplně obklopovala. Celý začal černat a rozpadat se. Tak dlouho tam stáli, až tam nezbylo nic. Když odešli i oni, tak jsem vylezl z mého úkrytu. Na místě, kde se rytíř svalil byla jen zmačkaná zčernalá tráva, jinak zde nebyla ani stopa po noční události. Zlo zase jednou vyhrálo a já tomu jen přihlížel...

   Mezeretta, amulet temnoty, symbol utrpení a smrti. Základem je černá destička ve tvaru pěticípé hvězdy. Očarování mění amulet na pohlcovač světla, což dává amuletu nezřetelné obrysy. Jeho vznik někteří spojují s temnými rituály nekromantů, jiní za jeho vytvoření vidí odpovědné černokněžníka. Ať tak nebo tak, určitě byl vyroben pomocí velkého zla a rozhodně ne pro dobré účely.
   Nositel amuletu (pouze ZkZ postavy, ostatním {i ZmZ} amulet vysaje 1/4 životů, které si přemění na magy a na kolo je omráčí {během toho kola se postavám zdají velice temné sny}) může použít několika schopností amuletu:
   1) pokud se dotkne zbraní (nebo šípem či šipkou), může do ní uvolnit za 3 + x magů Sílu temnot - zbraň má na x kol o dvě zvýšené UČ (základní zranění se ale nemění) a cíl si hází proti jedu - past odo~4+x~nic/každé kolo 1-6 zranění po x kol (x může být maximálně 5, to znamená že Síla temnot za maximálních 8 magů má zvýšené ÚČ po 5 kol jed působí také 5 kol).
   2) stejným způsobem může do zbraně uvolnit Slabost temnot za 4 magy na 7 kol. Při zásahu se síla a odolnost cíle sníží na 5 kol o 1, snižování je kumulativní (při snížení na nula to znamená smrt, ale to se asi nestane).
   3) můžou být seslány obě předchozí kouzla zároveň - nazývá se to Mocná temnota. Síla temnot, Slabost temnot i Mocná temnota se sesílají 1 kolo a platí pro ně pravidle vyrušení jako u kouzelníka (i když zde není verbální složka).
   Amulet může mít maximálně 40 magů - ty se ale po použití samovolně nedoplňují. K jejich doplnění je potřeba jiná než ZkZ postava - Čím více je "dobrá", tím více magů amuletu přibude. Každá ztratí 1/4 životů, ale ze ZmZ se převede jen 1/4 ubraných životů na magy, z N se převede 1/2, z ZmD 3/4 a z ZkD všechny ubrané životy na magy (když je tedy použito na ZmZ postavu s 16 životy, postava příjde o 4 životy a do amuletu přibude 1 mag, postava ZkD s 16 životy také přijde o 4 životy, ale do amuletu přibudou magy 4).
   Aby vysátí proběhlo, musí se jednat o silný dotyk - například sevření v ruce, nestačí jen v boji máchnout po nepříteli, i kdyby se amulet měl dotknout holé pokožky (dá se použít jako mučící prostředek pro zajatce, protože pokud se silně přitlačí na čelo ne-ZkZ postavy, ). Součástí amuletu jsou ještě Kuličky moci - dvě malé (2 couly v průměru) materiálně železo připomínající kuličky, které slouží jako přenašeče many pro amulet. Každá může pojmout 80 magů. Jejich dobíjení je popsáno v příběhu - dvě ZkZ postavy musí minimálně 1 směnu zpívat magickou formuli, aby se kuličky "nabudily" - v tomto stavu vydrží 4 směny po první směně zpívání a za každou další směnu zpívání o 2 směny déle (většinou se ale nenabuzují moc dopředu). Během zpívání musí postavy mít ruce zkřížené na prsou, kterými zde přidržují kuličku a až do použití nesmí na postavu zasvítit slunce - jinak se kulička stává nepřipravenou a postava utrží 2k10 + 20 bodů zranění šokem. Poté postavy s kuličkami musí mít ZkD postavu, která není mrtvá více jak 3 kola - jedině tehdy může dojít k nabíjení obou kuliček.
   Obě postavy se postaví kolem mrtvoly, každá drží kuličku v dlani levé ruky přiložené na svém srdci a pravou ruku má vztaženou k mrtvole s dlaní otevřenou. Poté obě pronášejí druhou část magické formule - trvá 5 kol. Během zaříkává se začne mrtvola zevnitř "rozkládat" - první dvě kola je pouze vidět zelená záře linoucí se z těla (intenzita je o něco menší než u svíčky) - další dvě kola se rozpadá kůže a odění (pokud byl ve zbraních, brnění či vybavení mrtvé postavy zaklet démon, tak se navrátil do domovské sféry během prvního kola - výjimkou je artefakt, protože ten znemožňuje nabíjení kuliček. Zaklínající postavy na to přijdou během prvního kola zaklínání a v dalším kole mohou artefakt odnést a v zaklínání pokračovat.). Postava se rozpadá na jemný šedý prášek lehký jako vzduch, takže ho sebemenší závan větru odnese. K samotnému nabití dojde v pátém kole po úplném rozložení mrtvoly. Pokud je jedna z postav zraněna za jeden a více životů během druhého až čtvrtého kola zaklínání, tak je zaklínání neúspěšné a kuličky nemohou být nejbližší 4 směny nabity. Pokud je takto zraněna během prvního, tak je zaklínání pouze přerušeno a postavy se mohou další kolo pokusit zaklínat znova (pokud stáří mrtvoly nepřesáhlo 3 kola). Výsledný výtěžek se určuje podle životnosti rozkládané postavy - Za každé dvě úrovně se do každé nabije 10 magů - pro plné nabití obou tedy musí mít cíl životnost 16 a více.
   Plně nabité kuličky spolu s amuletem mohou sloužit pro kouzlo Povolání mocných. To dokáže vyvolat silného a věrného nemrtvého spojence. Cílová mrtvola nesmí být starší než (lev. kouzelníka / 3) dní. Nesmí jí chybět žádný orgán, musí se jednat o humanoida s inteligencí nejvýše 16 (za každý další stupeň inteligence vzrůstá o 10% pravděpodobnost, že výsledný nemrtvý se bude řídit vlastní vůlí). Amulet se položí asi sáh vlevo od mrtvoly a kuličky vedle něj. Po dvou sekundách obklopí amulet a kuličky zelená záře ve tvaru koule (pokud se nyní někdo "dotkne" záře, je zraněn za 2k6 životů a z amuletu ubude stejně magů (záře zmizí a amulet se musí doplnit). Poté musí postava tři směny pronášet zaříkání. Kouzlo má 15 - int % pravděpodobnost neúspěchu (u nekromantů je šance vždy 99%), magenergie je promarněna a tělo se rozpadne. Při úspěchu povstane nemrtvý s životaschopností rovné úrovní mrtvoly (pokud byl sesilatel na nižší než 15 úrovni, tak se živ. sníží o chybějící počet úrovní) nemrtvému zůstanou dovednosti na dané úrovni (většinou jsou takto přemoženi a následně znovu povoláni bojovníci, zloději, mágové...) s původními omezeními a výhodami (zbroj ale nemůže být lepší než kroužková).
   Poznámka: Gratuluji, pokud jste dočetli až sem. Tento artefakt je dělán jako univerzální, proto záleží na PJovi, které z výše uvedených vlastností použije - jestli bude tento artefakt cílem tažení, nebo jen doplňkovým questíkem. Vlastnosti samozřejmě můžete přidat - například amuletu se můžou bát tvorové se zvířecí inteligencí, může sesílat temná kouzla, apod. To již nechávám na Vaší fantazii.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 11

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Dobrý příběh i předmět. Velmi by se hodil družině složené ze zlých postav (ovšem ty dvě by se museli naučit zpívat)
K tomu vyvolávání - majitel amuletu si určí koho by chtěl vyvolat nebo je to na vůli PJ?
Předmět je trochu složitě popsán, takže jsem si to musel přečíst asi třikrát než mi to bylo úplně jasné.
Kubz: Nevidím Sniperovi do hlavy, ale k tomu setkání - rytíř tam šel protože ho tam něco táhlo a temná postava zase chtěla někoho ZkD, takže osudy obou se protkly a už to bylo.


 Uživatel úrovně 8

...tahu.


 Uživatel úrovně 8

Kubz: pokusím svůj předmět ospravedlnit:
1) složitost předmětu : tenhle předmět je dělán jako hlavní náplň tažení, neřku-li celé série tažení (to jest že do několika tažení nepříjemně zasáhne, dokud se o něj postavy nezačnou zajímat - tím vlastně rozjedou tažení nové). Většinou je vlastnictvím důležitého ilumináte (stojícího na straně zla, i když se tak na první pohled nejeví). Proto je tak komplexně a tudíž složitě zpracován.
2) ten příběh - tato pro tebe paradoxní situace je tam schválně - původně totiž měl mít předmět ještě jednu důležitou vlastnost (spíš postih), který jsem tam nakonec nezahrnul, ale zapoměl jsem upravit příběh. Takže pro takové, kterým se ten předmět zdá celkem jednoduchý přidávám ještě další vlastnost - Předmět vyzařuje do okolí jedné míle negativní energii. Pokud se dostane do tohoto dostahu dobrá a zkušená postava, tak má šanci, že tuto energii "ucítí". ZkD postava má za každou vyšší než 10. úr šanci 5% a ZmD za každou vyšší než 13. úr 3% šanci (hází se jednou při vstupu do dosahu předmětu). Postava přibližně ví, jakým směrem se daný zdroj "chaosu" nachází a má podvědomou tendenci s ním bojovat.
3) ten popis rituálu je tam spíš na dopnění, postavy sami se ho těžko zůčastní (pokud se ale do okolí dostane zloděj-špeh, tak mu může podle daného postupu PJ popsat, co se asi děje) - je to jenom pro zpestření, PJ se tím vůbec nemusí zabívat...

Uff... a volná hodina je v.....


 Uživatel úrovně 0

Dost dobrý


 Uživatel úrovně 5

Sniper: Beze všeho. Tak v nepovinné části příběh se mi opravdu nezdá, že by člen královské stráže ve zbroji - uniformě potkal tak silného kouzelníka v jakémsi hodinovém hotelu pro nižší vrstvy a vyzval ho na souboj na palouček, kde si ve dne hrajou děti:-)

Potom jsoem odpůrce jednoduchých předmětů, tohle se mi zdá až předimenzováno, hráč bude potřebovat zvl. apír, aby na něco nezapomněl. Co hráč, Pj půjde s tím papírováním k doktoru docentovi Chocholouškovi. Chtělo by to zjednodušit a jednoduššeji zapsat. Nicméně čtyřka je velice dobrý výsledek.


 Uživatel úrovně 8

Kubz: řekni chyby (to jest co se ti na tom nezdá)...


 Uživatel úrovně 0

Velmi velmi pěkný artefakt. I příběh se mi celkem líbí, ode mě to bude basa:O)


 Uživatel úrovně 5

I když je rámcový příběh podle mě trochu moc vykonstruovaný, dávám vysoko - 4* a označuji za příkladný.