Předměty

Pohlavní guláš Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 33

Skupina: Kouzelné předměty

Popis:

Dremorkovi mágovi noci učenému Vážený příteli. V následujícím budiž obeznámen s tajemným receptem Babice Trejjské Guláš pohlavní se zvoucím. Nechť úmysly jen zlé a zákeřné tě vedou v jeho přípravě a používání a budiž ti sladkou odměnou žalost a zoufalství postižených. Za časů oněch neměla babice Trejjská jak škoditi, neboť ctní rytíři kraje hlídali a mágové světla okem svým vše viděli a zřeli, tedy za časů těchto ukrývati se musela babice ve hvozdech hlubokých a jen v duchu pikle kouti mohla. I zrodil se častým bádáním a zkoušením recept jídla mnoha vůní, které chutí svojí i ty nejjemnější krmě předčiti musí. Oko světa tehdy poprvé Guláš pohlavní zřelo. A jak povaha tvůrkyně jeho poroučela, nabízela jej Babice naše vždy pocestným kolemjdoucím, někdy na oko za dřeva naštípání, či úsluhu jinou, leč vždy úslužně a s úsměvem. Pozřel-li jídlo pozvaný tento, okusil jeho sta krásných chutí a vůní, ale brzy nato do spánku upadl, však jeho probuzení se noční můře rovnati mohlo. I zřel náhle sebe sama na místě v lese neznámém, a co nejhorší, v těle kouzlem v pohlaví opačné změněném. Toť pocit nový strašný a neznámý, neb touhy, potřeby, přání a cíle staré zůstaly a v těle tomto rozkol ducha konaly. Navíce zjevil se před obětí kousku onoho krásného, obraz tvůrce jeho, babice Trejjské a oznámiv neměnnost stavu nového, se smíchem zmizel. Ale dosti radostí, neb jistě znáti receptu bažíš: 530g masa z plece tura lesního 100g masa zaječiny 120g masa z líčka černé [prase divoké] 80g sádlo psí 20g slaniny loňské 3ks cibule 10g Lerků lesních mletých [chutí velmi podobné paprice] 1l vývar z býčích žláz a hadího kořene 0,5l voda na podlévání 30g mouka kukuřičná 4ks hlýzy lilku černého štáva lásky z jednoroční laně [obsah vábicího váčku] brusinkový sirup sůl, kmín, majoránka, šalvěj, anýz, česnek, pražený rmen, durman polní (plod), bazalka Magický zlepšovák [asi 23 pasivních magů] A nyní věz příteli drahý, že kouzlo toto zlomit nedokáže moc světská, ni pekelná. Jen čistá láska lidská. Vzplane-li k muži v ženském těle osoba ženská láskou mocnější nežli smrt a dokáže mu to sňatkem vůlí boha posvěceným, i zlomí se prokletí ono, vše se nazpět vrátí, a nejen on, ale všichni ostatní osvobozeni budou, neb satan sám si pro Babici Trejjskou přijde, do pekla ji odnese, a její veškerá moc nad lidmi na světě vašem bohužel pomine. Leč nevěsta před svatbou nijak zvěděti nesmí nic o předchozím životě ženicha svého, tudíž je kouzla zlomení naštěstí takřka vyloučené. To vše ti příteli píšu, nebs o to žádal. Neprozraď však slova jediného. Můj pán má z duší z těl převrácených časté příjmy a drží proto Babici při živu na světě vašem. Krutě by mě ztrestal. Kráčej opatrně. Krotoss-pokušitel

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 33

Autor:

Diskuze


 Uživatel úrovně 0

Fakt vostrej recepis.....žeby inspirovaný stařenkou Oggovou? Pjet hvjezdiček


 Uživatel úrovně 0

Není už snad ani co dodat. 5* :)


 Uživatel úrovně 0

pěkný historický dojem kazí pouze používání gramů a litrů místo mincí a čtvrtek ... není to však tak závažný prohřešek, abych za něj nějakou hvězdu mohl strhnout ... 5*


 Uživatel úrovně 0

Uz nebudu pracovat zadarmo !! :-0 5*


 Uživatel úrovně 8

Pokud si někdo stěžuje na archaický jazyk, určitě nehraje za mága s vysokou inteligencí :-).
Pozn.: Méně než 5 mohou dát pouze vegetariáni!


 Uživatel úrovně 0

Fakt skvělý. Jenom si myslim, že starousedlíkum by se to nelíbilo. Určitě by řikali, že je to pošpinění jejich tradičního starousedlickýho guláše. 5 hvězdiček


 Uživatel úrovně 5

Díky...


 Uživatel úrovně 0

Dovolí-lli mi plénum veškeré zdvořilosti obejíti a rovnou k hodnocení Tvého díla přistoupiti, jen se slovem jediným vystačím si: Huuuuuuuuustýýýýýýýýýý! :c) Nemohu s chválou zaostati a menším než nejvyšším počtem hvězd na Tvou hlavu Tě počastovati. Jen doufaje, že se snad časem nám bude dovoleno popatřiti další z písemností související s čarovnou kuchyní onou .....


 Uživatel úrovně 5

Nevím, zda-li se předloženému receptu tajemnému vytknouti něco dá, když už tak nutnost interpunkčních čárek ve stati nezanedbávati, neb svědkové jsme stati dokonalé i humorné, v níž i mnohého poučení možno je nalézti, ohodnocuji tedy příspěvek tento pečetí nejvyšší, ryze královskou...