Předměty

Stroj času Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

Skupina: Artefakty

Cena: 2000

Sféra: 23

Váha: 30000 mn

Popis:

Stroj času

(ilustrační obrázek)

Úvod

Nápad stroje času mám rozpracovaný už poměrně dlouho.. v dosti jiné podobě jsem ho sdílel před několika lety na dnes již bohužel neexistujícím serveru RPG portál.

Nejedná se ani tolik o předmět, jako spíš objekt. Jeho cílem je vnést do světa DrD velmi pěkný fantasy/sci-fi prvek, cestování časem a doufám, že to provede i poněkud nenásilnou formou. Kterékoli části článku ať už vizuální popis stroje, historie, nebo jednotlivá kouzla jsou pojata spíše jako nápady a mohou být upravena podle potřeb a představ každého tvůrce dobrodružství.

Ilustrační obraz byl vytvořen za pomoci programu Rhinoceros 5 cca 4 hodiny “práce”.

Hodnoty

 • Démon: Cestování časem
 • Sféra démona: Malahel (23.)
 • Velikost: asi 3 čtverečních sáhů
 • Celková magie: 650 každý den se dobíjí
 • Denní magie: 50/100 mágů

Vzhled a umístění stroje

Stroj je umístěn v kruhové místnosti, která se nachází ve sklepních rozbořeného hradu. Hrad se nalézá v nepřístupném terénu odlehlých hor. Je několik století neobýván, hradby jsou na několika místech pobořené, z větších věží zůstává pouze jedna a která je také ve velmi špatném stavu. U přibližně poloviny místností zbylo obvodové zdivo a někde i částečně zachované kamenné stropy. Sklepení jsou dosti rozsáhlá, jsou v nich patrné zbytky kobek a žalářů, skladů s jídlem a také místnost se strojem.

Místnost sama o sobě je v neporušeném stavu, ikdyž okolí vstupu je části zasypané sutinami. Místnost má kruhový půdorys o poloměru asi 5 sáhů, výška je přibližně 4 sáhy. Vstup je pouhý otvor ve zdi velikosti běžných dveří, délka vstupu (síla zdi) je přibližně jeden sáh. Podlaha je tvořena dlaždicemi různých geometrických útvarů, ty jsou pokryty různými geometrickými obrazci vyjadřujícími souhvězdí a konstelace hvězd. Zdi místnosti jsou popsány nápisy ve starém jazyce popisujícími vznik a fungování stroje. (Pozn.: Pro zahrnutí do příběhu by měl být text z větší části čitelný, alespoň pro jednu z postav (kouzelníka, alchymistu… někoho, kdo se alespoň částečně vyzná v některém starším jazyce..) rozhodně však není nutné, aby mohl přečíst celý text a ne v rychlém čase.)

Stroj samotný má kruhový tvar, po jeho obvodu je pravidelně rozmístěno pět kamenných sloupů přibližně třetina sloupu s výkrojky ve kterých jsou vsazeny kusy onyxu (naoranžovělý lesklý kámen). Uvnitř kruhu je kamenný podstavec na něm leží 4 prstencové otočné desky. Nad z nich vychází užší podstavec kolem něho se otáčí série prstenců a ozubených koles. Ve středu podstavce se nalézá několik tmavě zbarvených krystalů.

Historie Stroje

Ke vzniku stroje se váže několik pověstí a po letech už není vlastně příliš jasné, jak stroj vznikl. Jedna z teorií vychází ze staré písně kočovných pěvců o knížeti, který na hradě sídli a velice miloval svoji dceru. Po její tragické smrti svolal vážené alchymisty a čaroděje z různých končin světa aby mu dceru přivedli zpět. Píseň dále říká, že po dlouhém úsilí zjistili, že to není možné, ale knížeti umožnili strávit s ní jeden poslední den. Utrápený kníže pak podle pověsti vyplatil drahé alchymisty a umírá v chudobě.

Druhá z pověstí se nám jeví pravděpodobnější. Hrad od zadluženého knížete koupila skupina alchymistů a mágů jako sídlo pro své pokusy a výzkum. V ne sice příliš pohodlných, za to však dobře izolovaní a v bezpečí tak mohli nikým nerušeni experimentovat. Jedním experimentů byl také stroj času. Jeho konstrukce i vývoj byla poměrně náročná, jak po stránce technické, tak po stránce magické. A po samotném sestrojení následovala fáze výzkumu a objevování možností a několik následných inovací, které přístroj uvedly do podoby jakou ji známe dnes.

Co přesně se stalo s hradem a proč je rozbořený dnes s určitostí také nevíme. Mohlo jít o vojenský útok na sídlo magické společnosti, které se svojí rostoucí mocí stala nepohodlnou okolním panovníkům. Takovýto útok by se rozhodně neobešel bez pomoci jiných čarodějů na straně dobyvatelů. Stejně tak mohl být hrad rozbořen v důsledku nepodařeného experimentu, výbuchu silných třaskavin, nebo špatně seslaného ničivého kouzla. Další chátrání samozřejmě proběhlo vlivem času.

Místnost se strojem je s největší pravděpodobností chráněna jistým ochranným kouzlem, které zabránilo jeho poškození vlivem času. (Nepůsobí přímou ochranu před úmyslnou brutální silou, nebo kouzelným útokem).

Nabití

Magenergie stroje se doplňuje každý den o v poledne, navenek se projevuje slabým hučením slyšitelným pouze v místnosti samotné. Proces trvá jednu směnu a během této doby není možné využít žádných schopností stroje. Jedním nabitím se dobije 50 magů, je-li však v místnosti se strojem přítomna živá bytost dojde k nabití o 100 magů.

Ovládání stroje

Po příchodu živé bytosti do místnosti se strojem se lehce rozzáří modré krystaly ve stroji. Pouze, ale pokud stroji zbývá nějaká aktivní magenergie, pokud je zcela vyčerpána krystaly ztrácí světelnou intenzitu do příštího nabití. Detailní popis ovládání stroje zabírá asi jednu třetinu textu na stěnách.

Stroj se ovládá čtyřmi otočnými panely na podstavci, natočením několika otočných kotoučů v centru stroje a jedna kruhová řada dlaždic na podlaze lze také natočit. Otočením panelů se nastavuje cílový čas, dlaždice na podlaze slouží primárně k natočení směru času (vpřed/vzad) a otočné kroužky na stroji vyvažují (“optimalizují”) celý proces a také slouží k finální aktivaci. Každá schopnost (kouzlo) stroje má u sebe popsanou magenergii kterou spotřebuje. Tato hodnota je uvedena v textu, ale nemusí být snadné ji rozluštit.

Pravděpodobnost

Pokud je kouzlo sesláno správně má pravděpodobnost 90%, že proběhne. Pokud neproběhne je pouze spotřebována magenergie stroje, stroj vydá jiný druh hučivého zvuku ale dále nedojde k jakémukoli výsledku a pokud nějaká další magenergie zbývá je možné kouzlo opakovat.

Stroj dodrží nastavené časové souřadnice s pravděpodobností 97% - záleží však na postavách, jestli dokáží podle návodu dobře nastavit souřadnice.

Základní schopnosti

Náhled do minulosti

 • Magenergie: 25 magů
 • Vyvolání: 3 kola
 • Rozsah: místnost se strojem
 • Trvání: 1-10 směn (1k10)

Po nastavení a aktivaci stroje se všechny osoby v místnosti přenesou na určený čas. Postavy se opět objeví v místnosti se strojem. Pokud by se přenesli do doby, kdy ještě stroj neexistoval inteligence démona ve stroji je posune na nejbližší místo na povrchu, kde se nenachází žádný objekt. Zaujmou pouze roli pozorovatelů. Osoby nemohou nijak zasahovat do dění, které pozorují. Pokus mluví slyší pouze samy sebe navzájem.

Chodí po normálně po podlaze, ale nejsou schopny dotknout se žádných předmětů a osob. Pokud se postava například dotkne číše vína, ucítí hmatem materiál sklenice, může čichem cítit víno, ale není schopná sklenici jakkoli pohnout, z vína upít a podobně. Postavy však díky tomu mohou překonávat fyzické překážky, například projít zavřenými dveřmi.

Během doby co byli pozorovateli v minulosti jejich těla nebyla přítomna. Doba po které se postavy opět objeví v normálním čase odpovídá jedné polovině doby pozorování.

Náhled do budoucnosti

 • Magenergie: 50 magů
 • Vyvolání: 3 kola
 • Rozsah: Místnost se strojem
 • Trvání: 1-10 směn (1k10)

Platí stejná pravidla jako pro náhled do minulosti. Budoucnost, kterou postavy vidí, je však pouze jedna z možných budoucností. Jedná se o nejpravděpodobnější budoucnost pokud by postavy nepoužily stroj času tedy dokud nijak nebyly ovlivněny tím co uvidí. Což je informace, kterou postavy (pokud nepřeloží správnou část textu) nemají k dispozici, proto si nemohou být jisty, že jejich nové jednání povede k těmto událostem.

Směřovaný náhled do minulosti

 • Magenergie: 150 magů
 • Past: Int ~ */**/*** ~ úspěch/lehký neúspěch/fatální neúspěch
 • Vyvolání: 5 kol
 • Rozsah: Místnost se strojem
 • Trvání: 1-10 směn (1k10)
 • Požadavek: Toto kouzlo může aktivovat pouze kouzelník od 6. úrovně a bude ho stát 5 magů.

Postava sesílající kouzlo se soustředí na místo, kam má stroj zacílit časový přenos. Čím lépe místo zná, tím větší šance úspěchu. Pokud tedy myslí na svůj rodný dům má větší šanci na úspěch, než pokud myslí na hrad ve kterém nikdy nebyl.

PJ si při hodu na past stanový tři hodnoty v závislosti na tom, jak kouzlící postava zná dobře cílené místo. * - úspěch - postavy se objeví na cíleném místě. ** - lehký neúspěch směřování kouzla se projeví vzdáleností mezi postavami a cílovým místem (například se postava objeví na kraji vesnice místo na náměstí), *** - fatální neúspěch postavy umístí na náhodné místo. Čísla pasti by měla být stanovena tak, aby postava mohla dosáhnout alespoň částečného úspěchu i když na daném místě nikdy nebyla.

Hod na past by mohl být nahrazen hodem na pravděpodobnost s tím, že si PJ stanoví pravděpodobnosti různých stupňů úspěchu.

Směřovaný náhled do budoucnosti

 • Magenergie: 250 magů
 • Past: Int ~ */**/*** ~ úspěch/lehký neúspěch/fatální neúspěch
 • Vyvolání: 5 kol
 • Rozsah: Místnost se strojem
 • Trvání: 1-10 směn (1k10)

Pravidla kombinují směrovaný náhled do minulosti se stejnou změnami, jako v případě náhledu do budoucnosti.

Pokročilé schopnosti

Pozn.: Použití následujících schopností může být velice diskutabilní, proto nechám na zvážení PJ jestli postavám umožní tyto schopnosti využít. Každopádně by mělo být mnohem složitější rozluštit návod na aktivaci těchto schopností. Pokus by tyto schopnosti nebyly zahrnuty doporučuji použít démona z nižší sféry a to pravděpodobně Harie (15. sféra - “moc nad časem”). Tato úprava však nemusí nijak ovlivnit dění v družině a proto není tolik důležitá.

Fyzický přenos v čase

 • Magenergie: 250 magů
 • Vyvolání: 3 kola
 • Rozsah: Místnost se strojem
 • Trvání: neomezeno

Po seslání kouzla se všechny postavy v místnosti objeví opět v místnosti se strojem, ale v určeném čase, který zadaly. Cestovat je možné pouze do doby kdy stroj existuje, pokud je zadán jiný čas, kouzlo neproběhne a pouze spotřebuje magenergii. Při cestování v čase do budoucnosti platí stejné pravidlo jako u náhledu do budoucnosti - postavy se přenášejí do budoucnosti která by nastala kdyby se do ní nevydali.

Přetížení stroje - Lehké

 • Magenergie: 250 magů
 • Vyvolání: 3 kola
 • Rozsah: stroj
 • Trvání: viz. níže

Přetížení stroje může vzniknout záměrně, nebo velmi neopatrným počínáním. Lehké přetížení se projeví silně hučivým zvukem na jehož konci dojde k určitému poškození stroje. Hod na pravděpodobnost určí:

 • 1-15% - velmi lehké poškození stroj sám začne fungovat po 5-6 dnech, navenek se projeví zhasnutím krystalů, jako při vybití magenergii
 • 15-49% - lehké poškození stroj sám začne fungovat po přibližně 10 měsících.
 • 50-85% - středně vážné poškození stroj sám začne fungovat po 5-6 letech.
 • 86-95% - velké poškození magické schopnosti stroje jsou vyčerpány na dobu 5let, na stroji dále dojde k mechanickému poškození které je potřeba opravit.Nejpravděpodobnější závadou je poškození ozubených kol a je nutné vyrobit jejich přesné kopie.
 • 96-100% - fatální poškození stroje, dojde ke slabé explozi která pravděpodobně poškodí fialové krystaly a vnitřní mechanismus stroje. Magické schopnosti jsou nepoužitelné minimálně na dobu 10 let a je nutné vyměnit krystaly.

Přetížení stroje - vážné

 • Magenergie: všechna zbývající (minimálně 300 magů)
 • Vyvolání: 10 kol
 • Rozsah: 200 sáhů
 • Trvání: neomezené

Vážné přetížení stroje nelze vyvolat náhodou, vyžaduje úmyslný zásah a znalost fungování a ovládání stroje. Návod na jeho spuštění není napsán na zdech. Přetížení stroje se v prvních kolech vyvolání projeví silným hučením v druhé polovině vyvolání se začne v centru stroje koncentrovat silná záře. Do 8. kola je možné proces zastavit otočením libovolného panelu. Pokud k tomu nedojde vyšlehne ze stroje všemi směry silný výboj magické enrgie, která vypaří obsah místnosti se strojem a dojde ke zborcení prostory místnosti. Všem živým tvorům mimo místnost stroje způsobí zranění popálením (10-x)K6 - kde x se zvyšuje o 1 za každých 20 sáhů vzdálenosti od stroje. (Postava stojící 10 sáhů od stroje utrpí zranění 10K6, postava stojící 100 sáhů utrpí zranění 5k6,...)

Časové paradoxy

Pokud cestují postavy do minulosti a cokoli v ní změní ovlivňují tím budoucnost a vytvářejí novou časovou linii, po návratu do původního času může být jejich zásahem historie pozměněna.

Pokud například jedna postava zabije v minulosti svého dědečka postavu to nijak neovlivní, ale už se v této nové linii znovu nenarodí. Vznikne tedy paradox, postava dále existuje, pamatuje si svůj život, ikdyž k jejímu narození v této časové linii vůbec nedošlo.

Pokud postavy rozhodnou cestovat zpět v čase a narazí sami na sebe v minulosti nebudou mít o tomto zásahu žádnou paměť. Pokud se sami sebe dotknou, nebo se klidně zabijí bude to fungovat stejně, jako v případě rodičů. Pokud postavy potkají zásahem PJ sami sebe z budoucnosti nemusí sami tuto cestu absolvovat.

Závěr + Drobné náměty na dobrodružství

Pokud jste došli až sem děkuji za přečtení. Rád příjmu jakoukoli kritiku.

Může vyvstat otázka co dál s tímto strojem? Jak ho vlastně použít ho vlastně použít v dobrodružství. Námětů je celá řada. Zkusím zmínit alespoň některé:

První možností je nechat postavám volnou ruku (alespoň v první fázi) a zjistit co s ním udělají. V podstatě je tu tato možnost vždy, ať už se bude původní dobrodružství odvíjet jakkoli. Pokud tvůrce příběhu umožní postavám použít schopnost fyzického cestování v čase může tak dojít k dočasnému i trvalému přesunu postav do jiného času. Ať už do budoucnosti (například svět procházející nějakou formou průmyslové revoluce) nebo do minulosti a odhalit tajemství hradu a jeho obyvatel.

Postavy se mohou setkat s nějakým “průvodcem” který jim vysvětlí fungování stroje a vyšle je sám na nějakou výpravu. Například ukrást nějakou knihu z hradní knihovny, posbírat předměty z různých časových období a podobně… Třetí námět může být například setkání s vážně zraněným členem družiny z budoucnosti, jehož poslední slova budou, že celou družinu čeká jistá smrt a poloha stroje. Bude pak na postavách jak použijí stroj cílenými náhledy do budoucnosti aby přišli na původ jejich ohrožení.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 6

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Rozhodně zajímavý prvek do hry. Každý může mít jiný pohled na věc, ohledně toho jako cestovat, či nahlížet do budoucnost, či minulosti. Tohle je jeden z nich a je poměrně propracovaný. Být PJ se středněúrovňovou družinkou určitě to zasadím někam do mapy.


 Uživatel úrovně 8

Cestování v čase není na serveru nijak výrazně probírané téma - dosud se mu věnovalo jen pár děl. Jsem proto rád, že tu máme další přírůstek do této kategorie ;-)