Předměty

Kompas Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Skupina: Kouzelné předměty

Délka: 7 c

Váha: 3 mn

Popis:

Kompas

Kompas prostý

velikost: 7 coulů
váha: 3mn.
cena: 500 zl
trvání: stále

„...v jedné škatuli mimo jiných kámen, co železo přitahuje, nestojí zanic.“
soupis pozůstalosti po Vespasianu Baldynovi, alchymistovi z Kroměříže (1617)

Kompas je tvořen krabičkou ze dřeva, nahoře uzavřenou průhledným víčkem ze skla, křišťálu nebo čirého alabastru. Uvnitř krabičky se nachází střelka z magneticky tvrdé oceli, volně se otáčející na hrotu z mosazi, nebo jiného nemagnetického kovu. Střelka má tvar štíhlého kosočtverce, jehož jeden hrot (směřující k severnímu pólu) je obarven. Na dně krabičky je namalována kompasová růžice, představující jednotlivé světové strany.

Vysoká cena kompasu vyvažuje jeho užitečnost. Ve hře by se mělo jednat o vzácnost, na kterou lze narazit jen zřídka. Neměl by být víc jak jeden kompas v družině. Postavy ho můžou dostat za odměnu po splnění náročného úkolu, nebo zakoupit u vzácně se vyskytujících specialistů v některém větším městě. Takovým specialistou bude řemeslně zručný kovář, nebo zámečník. Herně se dá vzácnost a vysoká cena vysvětlit tak, že zpracování materiálu (výrobu lehké a přesně vyvážené střelky) a příslušné vědomosti (jak a čím kov zmagnetizovat) ovládá jen nemnoho zasvěcených řemeslníků1. Výroba trvá 3 dny doma.

(1) Zmagnetizování lze dosáhnout třením střelky (alespoň 20krát přetřít) o přírodní nebo uměle vyrobený magnet. Přirozeně magnetické jsou zejména minerály magnetit, hematit, pyrhotin, ilmenit a další, které lze najít obvykle v blízkosti ložisek železné rudy. Magnet lze vyrobit i uměle. Je nutno rozžhavit železnou tyč na vysokou teplotu, položit ji severojižním směrem a během chladnutí do ní bušit kladivem. Vlivem magnetického pole Země vznikne slabý, ale permanentní magnet.

Kompas vylepšený

cena: 1500 zl
magenergie: 130
suroviny: 10zl
základ: kompas + libovolný neživý nemagický předmět, určený k přeměně ve středobod
trvání: 1 rok
výroba: dle textu
sféra: 3

„Pokud nezměníte směr, můžete skončit tam, kam máte namířeno.“
Lao-c’

Základem vylepšeného kompasu je prostý kompas, který je nutno nejprve získat a následně nechat vylepšit u zkušeného theurga. Dalším nezbytným předmětem je tzv. středobod, libovolný neživý nemagický předmět, který postava zapůjčí theurgovi spolu s kompasem. Theurg obsadí kompas Démonem správné cesty 2. Zaklínání probíhá přesně podle pravidel (PPP), ovšem s podmínkou, že kompas i budoucí středobod musejí být během celého procesu položeny těsně vedle sebe3. Když potom postava přikáže „Ukaž směr!“, střelka se vychýlí ze svého obvyklého směru a ukáže na středobod, ať je jakkoli daleko. Střelka ukazuje 1 směnu, pak se vrací do přirozené polohy (barevným hrotem na sever). Pokud je středobod zničen (roztaven, rozdrcen…), kouzlo okamžitě pomine, démon z kompasu unikne zpět do své sféry a celý proces vylepšování se musí zopakovat.

Příklad:

Pupko Tlačenka je zaníceným sběratelem cizích měšců. Tentokrát využil příležitosti a pozval se v přestrojení na knížecí ples. Zde, v nepřehledném davu rozjařených zazobanců, chce popustit uzdu své sběratelské vášni. Pupko netuší, že v měšci hraběnky Karkarovové spočívá mimo jiné drobný zlatý prsten (středobod). Jakmile si hraběnka povšimne, že její aktiva nenápadně změnila majitele, obrátí se na důstojníka stráže a ukáže mu střelku svého drobného, perletí vykládaného kompasu. Netrvá dlouho a Pupko je zbaven svého zlatého břemene. Za odměnu nastoupí kariéru pokusného hobita v laboratořích hraběnky Karkarovové.

(2)Démon správné cesty
Obývá minimálně 3. sféru. Je strážcem bran a křižovatek, ukazatelem cest. Zároveň je to ale zlomyslný šprýmař. Kompas navigátor (viz dále) pod jeho vlivem ukazuje vždy nejkratší cestu ke středobodu. To ale automaticky neznamená cestu nejjednodušší, nebo nejbezpečnější. Démon nebere v potaz, zda je cesta přehrazena bránou, zda jsou na ní rozestavěny pasti, nebo stráže. Je tedy plně v kompetenci dobrodruha, zda a v jakých situacích se bude řídit kompasem a v jakých situacích se naopak spolehne na vlastní intuici. Démon bere chodbu (ulici,...) jako cestu, pokud je překážka na ní alespoň teoreticky překonatelná. Tzn. chodbu v dolech, neprodyšně zavalenou tunami horniny, nebude démon brát jako možnou cestu. Naproti tomu chodba, byť v principu průchodná, ale chráněná pastmi a uzavřená pevnou branou s ozbrojenou stráží bude démonem vyhodnocena jako cesta. Co démon vyhodnotí jako cestu a co už ne (závaly, zídky, barikády...) nechávám plně v kompetenci PJ.

(3) Přeměna předmětu ve středobod je v ceně vylepšení kompasu.

Kompas – navigátor

cena: 2500 zl
magenergie: 150
suroviny: 30zl
základ: kompas + libovolný neživý nemagický předmět, určený k přeměně ve středobod
trvání: 2 roky
výroba: dle textu
sféra: 4

„Altera longior, quae circumducet te, non abducet, planaea est, et facilis, si te Magnetis auxilio, neque ad dextrum, neque sinistrum abduci patieris.“
Johann Valentin Andrae: Chymická svatba (1616)

Základem kompasu - navigátora je opět prostý kompas a dále předmět, z něhož se má stát středobod. Vylepšování probíhá obdobně jako v prvním případě. Navigátor najde využití především v městské zástavbě a v podzemních chodbách. Na příkaz postavy „Ukaž cestu!“ se střelka natočí rovnoběžně s ulicí/chodbou tak, že obarvený hrot střelky ukazuje směr cesty ke středobodu. Na křižovatce ulic/chodeb šipka ukáže tu odbočku, která představuje nejkratší cestu ke středobodu (Pozor, viz popis Démona správné cesty). Pokud je středobod zničen (roztaven, rozdrcen…), kouzlo okamžitě pomine, démon z kompasu unikne zpět do své sféry a celý proces vylepšování se musí zopakovat.


Příklad 1:

Rytíř von Alzheimer zapomněl během své unáhlené výpravy do jeskyně kreslit mapu. Po několika zákrutách a křižovatkách si uvědomí, že se ztratil. Naštěstí s sebou na každou výpravu nosí svůj kompas a před vstupem do jeskyně zanechal poblíž vchodu středobod. Pokud nezapomene, ve které kapse kompas obvykle nosí, může bez problému najít cestu ven.

Příklad2:

Strigomil Dráček dostal za úkol vypátrat, kam mizí zlatá jablka z královy zahrady. V nejpřísnějším utajení nechá královského alchymistu proměnit jedno z jablek ve středobod, načež plod jen tak pohodí pod strom. Druhý den ráno jej kompas dovede až na zápraží zlatníka Straky. Tedy v případě, že Straka očarované jablko do té doby neroztavil.

Děkuji všem, kteří v Moudré sově pomohli při finálním dokončení textu. Jmenovitě: Andowero, Ascella, Kamerask a Sccion.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 12

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Jo, tak už je mi to hned jasnější :)


 Uživatel úrovně 0

Dakeyras: "Kompas vylepšený" a "Navigátor" jsou dvě různé možnosti vylepšení prostého kompasu. Rozdíl je dobře patrný na tvojem příkladu:

Pokud máš vylepšený kompas, tak ti ukáže směr ke středobodu, chodby nechodby. Takže by ukázal zhruba směrem té první chodby.

Pokud máš navigátora, ukáže ti chodbu, která ke středobodu skutečně vede. Či-li tu druhou.


 Uživatel úrovně 5

Tak pochopil jsem, že vylepšený kompas a kopas navigátor jsou to samé, jen se to nějak opomnělo smazat.

Jinak líbí se mi to, trošku mě to připomíná kompas Jacka Sparowa, akorát ten nepotřeboval středob, ale jen pomyslet na to co chci.

Jen by mě zajímalo, kam by ukázal kompas, pokud jsem u křižovatky a středobod leží směrem kam vede chodba, která se pak stáčí a nemíří k němu, zato k němu míří cesta v ten okamžik mířící zcela jinam.


 Uživatel úrovně 0

Fafrin: A to jsem se ještě držel na uzdě a nedával poznámky k poznámkám a poznámky k poznámkám k poznámkám :-)
Ale uznávám, že to vypadá dost exoticky a příští příspěvky už by měly více odpovídat zdejším zvyklostem.


 Uživatel úrovně 0

Ty v*le! číslovaný poznámky.
Zpracování je vskutku výborné, i ostatní zásadní věci sení, není tu moc co vytknout.


 Uživatel úrovně 0

Globox: Nejde to, leda bys předchozí středobod zničil nebo se ti nějak povedlo vyhnat z něj démona. Pak by se dal celý rituál zopakovat s jiným předmětem.

Samrai: OK. Dobrý nápad.


 Uživatel úrovně 0

Ve zkratce bych řekl, že zpracování na výbornou, obsah taky. Není to přemrštěné a nevznikají zbytečné zásahy do světa. I cenově bych to bral jako dobře trefené.
Na to, že je zde uživatel ani ne 20 dní, myslím, že dílo je výborné.

Přičemž měnit středobod asi není možné, bez nutnosti opětovného vyvolání, že?

Glob.


 Uživatel úrovně 8

Samurai a Hooke: Takže to Hook ber ako dielo s priemerom štyri hviezdičky, Samuraiova chyba, to vlastne nieje :)


 Uživatel úrovně 0

Samuraji, mohl bys prosím smazat ten text na začátku?
Tohle: "---Při minulém vkládání jsem opomněl předmět správně otagovat a chybí taky část textu. Omlouvám se a přidávám opravenou verzi.--- "
To bylo totiž určeno redaktorovi jako vysvětlení, proč je tam kompas 2x.
Děkuji