Předměty

Kusarigama Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Skupina: Zbraně

Síla zbraně: 3/0

Kvalita zbroje: -1

Délka: 1

Cena: 2

Váha: 40 mn

Popis:

kategorie: Převážně střední oborouční, v některých případech lehká nebo střední jednoruční

http://www.seiryu-kan.com/sizanpage/kusari-gama/kusarigama.jpg

- zbraň je složená z malé kosy na jedné straně krátké dřevěné násady a čtyřsáhového řetězu s kovovým závažím na konci, který je upevněn na opačné straně násady.

kosa:

3/0/-1
délka: 1
- lehká jednoruční (visí-li zbytek třeba u pasu, jinak střední obouruční)

závaží na nabíraném řetězu (řetěz nabíráním zkrácen):

3/+1/-2
délka: 1
- střední jednoruční (visí-li zbytek třeba u pasu, jinak střední obouruční))

roztočené závaží:
Okruh 2-4 sáhů (podle toho, na kolik byl řetěz nabíráním zkrácen): 4/+2 proti prvnímu, kdo do okruhu vleze (nehází se na iniciativu - volný útok a povinná obrana)
- zde se do SZ započítává obratnost
- vyžaduje obouruční ovládání
- závaží se roztáčí dvěma po sobě jdoucími akcemi "roztáčení" ("jiná činnost").
- proti roztočenému závaží je možné se bránit nastavením zbraně do cesty kroužícímu řetězu. V tom případě je sice kroužení závaží zastaveno, ale pro použitou zbraň (případně i část těla) se automaticky uplatní efekt příslušné finty "Omotávání ..." - viz níže.

Přímý útok závažím: 2/+1
Délka: 2-4
- vyžaduje obouruční ovládání

Nyní následuje přehled fint, jaké s touto zbraní může šermíř podniknout.

Finta: Omotání zbraně
bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Zbraň: kusarigama, řemdih
Protivník: ozbrojený humanoid
Průběh:
1. akce: typ Ú OČ 0, ÚČ -1
2. akce: typ O/Ú OČ -1, ÚČ -2
- v případě úspěšného hodu na útok stylem "přímý útok závažím" v první akci, není protivník zraněn, ale jeho zbraň byla omotána řetězem*. Chce-li protivník svou zbraň vyprostit, hází si proti pasti: Sil ~ 3+Sil šermíře ~ vyprostí/nevyprostí. Držená zbraň má postihy k ÚČ -2, ÚT-3 a OČ -2. Na pokus o vyproštění zbraně je třeba obětovat jednu akci. Dokud je protivníkova zbraň omotána, může šermíř učinit několik dalších akcí:
- Vytržení zbraně: Šermíř obětuje jednu svou akci "útok" a protivník si hází proti pasti Sil ~ 1+Sil šermíře ~ udrží/neudrží.
- Krok / Krok a útok: Šermíř využije znehybnění protivníkovy zbraně a o krok k němu postoupí, případně postoupí a zaútočí kosou. Pokud zaútočí, má bonus +1 k ÚČ.

* Úspěšnost omotání zbraně ovlivňují i rozměry a tvar protivníkovy zbraně. To se může projevit zvětšením či zmenšením protivníkova OČ pro účely omotávání. Například pro úspěšné omotání dýky je nutné hodit na útok alespoň o tři více, než je protivníkovo OČ, kdežto pro úspěšné omotání okované hole o dvě méně. Je-li zbraň natolik malá, že je prakticky schovaná v dlani, nelze "omotání zbraně" použít (kámen, boxer...). Pro faktor úpravy OČ není z důvodu rozličných tvarů délek a tvarů zbraní možné určit nějaký jednotný vzorec, proto ho ponechávám na citlivosti PJ (tento faktor by měl nabývat hodnot -3 až -2).

Finta: Omotání těla
bonus k iniciativě: +1
Počet akcí: 2
Zbraň: kusarigama
Protivník: ozbrojený humanoid
Průběh:
1. akce: typ Ú OČ 0, ÚČ -1
2. akce: typ O/Ú OČ -1, ÚČ -2
- probíhá stejně jako předchozí finta, s tím rozdílem, že cílem je část protivníkova těla. V případě úspěchu omotání je protivník normálně zraněn, další okolnosti závisí na tom, které protivníkova část je omotána (cíl určuje před útokem šermíř):

Obě nohy: Cíli je znemožněna akce "Krok", na to, aby se dostal na některý z vedlejších hexů musí použít dvě po sobě jdoucí akce "Hop". Pokud cíl běžel, upadl a zranil se za 1k3 životů. Šermíř může použít akci "podtržení 1".
Jedna noha: Cíl může chodit, jeho pohyb je ale omezen dosahem řetězu kusarigamy. Pokud běžel - viz výše. Šermíř může použít akci "Podtržení 2"
Ruka: Ruka má omezenou pohyblivost - nemůže být použita k vykonání žádné akce. Svírá-li ruka zbraň, má tato postihy ÚČ -2, ÚT-3 a OČ -2.
Hlava: Cíl má sníženou viditelnost (-1 k hodům na útok a na obranu). Navíc je zraněn za 1k6+1 životů. Navíc je možné použít akci "strhnout na zem"
Krk: Z důvodu omotání krku je cíli znesnadněno dýchání, což se projevuje tím, že pokud se nedokáže vyprostit do patnácti kol, ztrácí vědomí. Navíc je zraněn za 1k6+1 ž a je možné na něj použít akci "strhnout na zem".
- mechanismus vyprošťování částí těla je stejný, jako vyprošťování zbraní.

Podtržení 1 a 2:

Tyto akce může šermíř použít pokud se mu řetězem podařilo omotat jednu nebo obě nohy svého protivníka a k jejich provedení musí obětovat jednu svou akci "útok". Cíl si poté hází proti pasti:
podtržení 1: Obr ~ 3+Sil šermíře ~ neupadne/upadne
podtržení 2: Obr ~ 1+Sil šermíře ~ neupadne/upadne

Strhnout na zem:
Tato akce je použitelná po omotání hlavy nebo krku šermířovy oběti. Cíl si hází proti pasti: Obr ~ 5+Sil šermíře ~ neupadne/upadne
Pozn.: V těchto případech nerozlišujeme různé možnosti držení zbraně a využívání různých svalů - předpokládáme, že šermíř vždy používá nejvýhodnější způsob.

Pokaždé když cíl ve výše uvedených případech upadne, vždy ho pád samotný na jedno kolo zaměstná. Poté může podniknout kteroukoliv z jemu dostupných akcí (je třeba brát v úvahu, že je stále omotán).

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 13

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

nějak mi tam chybí nějaké postihy když ji drží v ruce poprvé, ne? když se mrkneš třeba do asterionu tak tam je u podobných zbraní jako arbalet, ramawi, mahenský bič apod. nějajý počáteční postih, který se snižuje postupně podle toho kolik úrovní postava se zbraní bojuje..tohle přece nepatří mezi obvyklé zbraně
a ještě co znamená tahle věta?: Převážně střední oborouční, v některých případech lehká nebo střední jednoruční...že by se zbraň měnila od lehké po těžkou??


 Uživatel úrovně 0

3)
* z toho, že vyžaduje obouruční držení nevyplívá atomaticky, že by se mělo jednat o střední zbraň (hůl je lehká obouruční)
* pokud je na člověka útočeno, má v RSS vždy dvě možnosti: uhýbat s obranou zbrani (za akci) nebo uhýbat s postihem -3 za OZ (zdarma). To, jestli bude zraněn nebo ne nemá na počet akcí v žádném případě vliv.


 Uživatel úrovně 5

Trochu jsem se podíval i na finty. Dle mého mají zajímavý nápad - přesunout sílu zbraně ze SZ do fint pro šermíře. Celkově je dle mého v díle mnoho číselných nesrovnalostí, skoro jako by autor dílu nedal dostatek času.

- při omotávání zbraně se počítá OČ obránce? Tak nějak nevím, jak KZ ovlivňuje, jestli bude zraň omotána. Definice "přímý útok závažím" dle mého toto říká - je to nešťatná formulace.
- nevím, jak je to v reálu, ale dle mého, pokud by mě někdo omotal ruku řetězem, tak bych místo odmotávání ten řetěz chytl a snažil se jeho držadlo vyškubnout protivníkovi z rukou (já bych měl znepohyblivěnou ruku, ale on by měl po zbrani - buď by s ní nemohl takřka útočit, neob by ji musel pustit a tím odstranit (zredukovat) postihy za obmotání
- opět nevím, jak se na obmotávání těla podílí KZ
- V síle zbraně nevidím problém - srovnávat s palcátem nebo sekerkou je dle mého nesmysl (vhodnější je vskutku srovnávat s cepem a řemdichem). SZ/útočnost zbraní a jejích váhy (krteček v tomto má pravdu) moc z reality nevychází, takže takovéto chyby se nedají považovat za chyby, které bych promítl do hodnocení.

Dílo má nápad, ale pro mnoho "číselných" chyb je v této podobě takřka nepoužitelné. Pokud by dílo někdo chtěl použít, stejně by jej musel celé pravidlově sladit. Na první přečtení se mi dílo líbilo, ale po rozboru chyb budu muset hodnocení oproti prvnímu pocitu snížit.


 Uživatel úrovně 8

1) Tuhle chybku jsem si již přiznal níže...
2) Ano, s tím by se dalo souhlasit (je to prakticky jen drobná úprava)

* V reálu býva kosa většinou zastrčená za opaskem... Nejspíš jsem to měl popsat blíže...
* Parametry jsou přibližně odvozeny od řemdihu (4/+3/-2) a to tak, aby se hodnotami blížily lehkým zbraním, kam mělo závaží na nabíraném řetězu původně směřovat. Ale ani mezi středními zbraněmi by nešlo o příliš velkou odchylku.

3)
* Je tam napsáno "Vyžaduje obouruční držení" - takže střední obouruční.
* Pokud do okruhu vejdeš, pak nastanou dvě situace - vyhneš se, nebo jsi zasažen. Tak jako tak musíš buď obětovat akci na vyhýbání, nebo je ti jedna akce "sežrána" zásahem...

4) Ne - probíhá podobně jako prostý vrh (využije se energie jediného švihu)

5) Zde se jedná pouze o jakési zjednodušení... Jak zbraň tak části těla jsou omotatelné přibližně stejným způsobem... Ačkoliv omotání těla by mohlo být lehce náročnější, uznávám...


 Uživatel úrovně 0

Takže jednoruční rýživá kosa čínských malorolníků obohacená řetězem na konci. Zajímavé. Vyděl bych to takle.
Udělat tuto jednoruční kosičku (nemá více jak 30 cm) bez řetětu jako jednoruční lehkou zbraň. (Jako taková je zde velmi dobře zpracovaná.)

Pak se dostáváme k verzi s řetězem. To je střední zbraň. Mávat s kosou je vlastně stejně obtížní, v druhé ruce uď držíte řetěz, nebo ho máte u pasu a i tak vám vlastně zavazí, nebo ignorujete kosu a začnete roztáčet řetěz. Vzhledem k tomu, že hlavní síla řetězu je až ve fintách, nevidím problém v tom, že by s takovýmto řetězem mávaly hraničáři či zloději (myslím, že těm to bude velmi slušet.)
Problém je se statistikami se závažím:
1) Očekával bych statistiky při obouručním držení kosy (v druhé ruce řetěz na poměrně krátko) - běžné statistiky s +1 do OZ
2)závaží na nabíraném řetězu (řetěz nabíráním zkrácen):
3/+1/-2
délka: 1
- střední jednoruční (visí-li zbytek třeba u pasu, jinak střední obouruční))

* nedokážu si představit, že se mi během souboje u kolena houpe taková veselá ostrá kosa
* 3/+1 je poněkud moc na prostou železnou kouli na žetězu (šance na účinný zásah i zranění - statistiky sekery(nejedná se o sekerku na dřevo, ale o zbraň určenou k boji) jsou stejné, přitom má IMHO snadnější ovladatelnost, lepší průraz a v důsledku větší zranění. Stajné má i palcát, že.)

3)roztočené závaží
* chybí specifikace náročnosti - vyžadoval bych střední
* povinná obrana znamená, že "musím" vyplítvat akci?
4)přímí útok závažím
*je nutno ho nejdříve roztočit?
5)z fint vytáhnu už jen, že omotání zbraně je stejně obtížné jako omotání části těla (a postih je dost nízký)

Dál už se mi v tom nechce rípat, nechám prostor ostatním.


 Uživatel úrovně 0

Ako by som to... Je to hezké, ale nechci to... Skrátka po zhliadnutí opisu a obrázka som vôbec nepochopil ako sa tá vec používa (akože v reáli), ale inak pekné spracovanie, dve finty využiteľné aj pre iné zbrane (bič, ostnatá reťaz...)
Keby to malo nejaký popis pre laikov, ako sa to vlastne používa, mohlo to byť za 4*


 Uživatel úrovně 5

Folcwine:

S váhou zbraní má DrD problém dlouhodobě. Ve starších verzích se objevovala poměrně vysoká čísla, která se u nové (určitě 1.6 D, nevím jak předchozí edice) verze snížila na cca. polovinu.

Proto alespoň přibližně správná čísla uznávám jako OK, protože nebudu strhávat za něco, v čem má bordel i sám Altar :o))


 Uživatel úrovně 5

Dnes jen pár postřehů, komplexní kritiku s hodnocení bych dodal později.

Třída zbraně (lehká, střední, těžká) je dána náročností na ovládání. Toto je exotická zbraň se složitým ovládáním, takže bych ji celkově řadil jako težkou (může používat jen cvičená osoba - válečník). Nepovažuji to za chybu, spíše naopak chválím komplexnost zpracování pro dílčí využití zbraně.

Nikdy jsem zbraň nedržel v ruce, ale 40mn (2kg) se mi zdají docela málo, odhadoval bych váhu na 60mincí nejméně (možná se pletu - nepovažuji za chybu).

Obrana zbraní může také znamenat obranu štítem. Pokud by se do dráhy roztočené koule vložil štít, tak o žádném obmotávání dle mého nemůže být řeč.

Shrnutí - dle mého zbraň má nápad, dobré zpracování bez závažnějších chyb. Také chválím to, že jako jeden z mála si autor uvědomil, že finty jsou dány zkušenostmi šermíře a ne samotnou zbraní (první musí se umět finta, a pak s danou třídou zbraně se dá provést). Spíše slabší zbraň (co se do zranění týče) pro trochu jiný boj.

Ještě popřemýšlým nad fintami, zatím bych hodnocení viděl na 3* - 4*


 Uživatel úrovně 8

Různé kategorie: Ano, pokud by chtěl alchymista/kouzelník používat kusarigamu obouručně, pak je jen logické, že bude mít postihy - Obouruční ovládání kusarigamy je jednou z lehce náročnějších činností a proto by postavy, které nemají dostatečný výcvik v používání zbraní, měly s jejím ovládáním potíže.

OZ v úvodu se týká pouze samotné kosy.

Ano, u postihů se jedná o postih k OZ :-)

Eh, ano... Už ani nevím, jak jsem k těm patnácti kolům dospěl... Při popsiu topení u dovednosti "plavání" se poměrně často objevuje patnáctka, ale teď už si bohužel nevybavuji bližší souvislosti... Jinak tvůj příklad s Barbarem/Elfem - tam je to vyváženo tím, že barbar se snáze osvobodí...

Stejný je pouze mechanismus - nikoliv celý průběh. Postava se tedy nevytrhává, ale pro jednoduchost se prostě "zbavuje řetězu"...

Výroba zbraně:

Pro základní, mnou popsanou verzi musí kovář umět:

Udělat kosu (srp)
Udělat řetěz
Udělat železnou kouli

Podle mě jsou výše uvedené operace v rámci možností běžného kováře - nepovažoval jsem tedy za nutné to zmiňovat. Případné dokonalejší verze by pak samozřejmě vyžadovaly i dokonalejší vybavení.

Jako mnohem závažnější chybu bych viděl absenci parametrů kusarigamy pro obouruční držení. Ačkoliv mám popsány činnosti, které je možné provozovat pouze za obouručního držení, popis jakožto kombinace dvou zbraní chybí...


 Uživatel úrovně 5

Komentář: Řazení do rozdílných kategorií (střední, lehká) je kontraproduktivní. Znamenalo by to, že kouzelník/alchymista mohou bez postihů používat kosu, s řetězem omotaným kolem pasu, ale v okamžiku, kdy by ho odmotali, by museli bojovat s postihy. Kdyby se zbraň rovnou zařadila mezi střední (jednoruční/obouruční), tento problém by odpadnul.

OZ je IMHO zbytečně nízká, 0 nebo dokonce +1 by takové zbrani slušelo mnohem víc. Ale nejsem odborník na šerm, rád se nechám poučit od někoho, kdo mu rozumí.

„Držená zbraň má postihy k ÚČ -2, ÚT-3 a OČ -2.“
Jistě se jedná o obranu zbraně, tedy OZ.

Pokud je Kusarigamou omotán krk (finta Omotání těla), není dobré nasadit paušálně 15 kol, než škrcený ztratí vědomí. Jistě to závisí na řadě faktorů, které můžeme shrnout do dvou: odolnost škrceného (tedy Odl) a náhoda (jak přesně se řetěz omotá, aktuální stav škrceného atd.) Pak by nutná doba škrcení vypadala asi takto: X + odl (bonus) + k6 (nebo k10, dle vkusu). Ovšem představa, že začnu škrtit plachého elfského mladíčka a zarostlého barbarského válečníka a oni oba po dvou a půl minutách (!) padnou k zemi takřka současně, je dosti úsměvná.

- mechanismus vyprošťování částí těla je stejný, jako vyprošťování zbraní.
Takže při omotání krku i nohy je stejná nebezpečnost pasti na vytržení se? To snad ne…

Chybí mi nějaká kapitola o výrobě zbraně, tedy konkrétně kde se dá taková zbraň sehnat.
Vesnický kovář ji zmákne? Jak dlouho mu to bude trvat?
Připadá mi to, jako by příspěvek někdo usekl v půlce. Alespoň pro formu by to mohlo mít nějakou závěrečnou větu, něco, z čeho by člověk pochopil, že tady má dočíst... :o)

Příspěvku mírně přilepším, jako omluvu za dlouhotrvající schvalovací proces.