Předměty

Chajbanské šátky Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Skupina: Kouzelné předměty

Kvalita zbroje: 0

Sféra: 12

Váha: 7 mn

Popis:

Občas se kroniky mýlí a v tomhle výtažku se mýlí i kronika Chajbanská. To že byly zničeny všechny předměty není tak úplně pravdou. Zůstalo totiž několik Chajbanských šátků, kterými Kuramán vybavil své nejvěrnější palácové strážce. Ti se jich pochopitelně po sultánově pádu chtěli co nejrychleji zbavit. Odnesli je proto tehdy k mocnému muži, který šátky proklel, čímž tak na světě způsobil větší utrpení a podpořil lidskou chamtivost. Kletbu již nelze nikdy odstranit. Nyní mohou být šátky v podstatě kdekoliv. Nějaký může být ve vlastnictví beduína, na voze karavany putující na trh, zakopaný hluboko v písku, na dně vyschlé pouštní studny, jednoduše kde vás jen napadne. Tohle všechno je pochopitelně jen příklad, kterak šátky nějak zapojit do hry. Je jasné, že každému se tento nastíněný úvod do světa nehodí. Proto z Kuramánů udělejte bez starostí El Hajaje nebo místo příběhu o svržení sultána nechte družinou najít šátky třeba v podzemí pouštního chrámu, zasvěceného některému z vašich místních bohů. Také samotný počet šátků není ničím omezen, avšak jedná se o předmět velice vzácný. Osobně bych zvolil 4-8 kusů (přičemž některé mohou být nadobro ztraceny nebo zničeny zubem času).

Vzhled

Všechny chajbanské šátky jsou vyrobeny z bavlníku. V těchto tropických až subtropických oblastech je to hojná rostlina, takže není divu. Jejich barva je vždycky světlá, aby co nejméně přitahovala slunce. Velice častá je šedá, bílá, písková a okrová, naopak nikdy nebude chajbanský šátek černý (můžete použít i kárované vzory nebo nějaké primitivnější pomalování - vzor). Nejedná se o klasický styl - sáh x sáh, ale šátek je přesně ušit jako pokrývka hlavy. Čili nemá žádný čtvercový ani kosočtvercový tvar a nejde skládat. Na chajbanském šátku popisujeme dvě části: „čepec a pláštík“. „Čepec“ je část zakrývající vlasovou část hlavy, „pláštík“ potom zakrývá zezadu krk, z boku uši a splývá někam těsně pod ramena. Čepcová část je pevně přichycena k hlavě čelenkou z velbloudí kůže. Uprostřed čelenky je v čelní části připnuta zlatá ozdoba, ve tvaru žhnoucího slunce. Mimo to jsou na okrajích z obou stran „pláštíku“ dírky. K těm se často přivazovaly roušky na obličej, proti nemocem, kterými trpělo tehdejší zbídačené obyvatelstvo.

Vznik

O samotném stvoření tohoto předmětu se příliš neví. V dobách kdy byli masově ničeny veškeré předměty a vynálezy, byly do jednoho ohně hozeny taktéž všechny theurgické knihy, spisy a kroniky. Je jisté, že k výrobě šátku byla použita 100% bavlna, velbloudí kůže, nit, zlato vytepané do tvaru žhnoucího slunce, bronzová mísa, voda, 10 kapek lamí krve, neznámé množství velbloudího tuku a v neposlední řadě také magenergie. Postup je mírně spekulativní a pravděpodobně vypadal asi nějak takto: Byla připravena bronzová mísa, která se vytřela velbloudím tukem smíchaným s lamí krví. Poté byla celá mísa napuštěna obyčejnou vodou. Po směně odstátí se přidal nyní již sešitý šátek a nechal opět jednu směnu odstát. Nakonec bylo do šátku přidáno 50 alchymistických magů a nechal se osušit. Jakmile oschl byla k němu připevněna čelenka a na ní připnuta zlatá spona. Záhy byl do předmětu povolán démon ze 12. sféry (Nahaiah) za 600 magů. Na samotný závěr se do šátku přidalo 50 magů.Celkový čas výroby jednoho šátku se odhaduje asi na jeden den, kdy nejdéle zabralo jeho sušení. Dnes je ale všechno úplně jinak. Šátky jsou pod těžkou kletbou, tím pádem jsou jejich zvláštní schopnosti hodně odlišné od těch původních. Mimo jiné získaly šátky magickým míšením pozoruhodnou dlouhověkost. Od doby kletby jsou nadále magické po dalších 250 let.

Vlastnosti

Prachová clona

Díky 50 alchymistickým magům přidaným v bronzové míse, získal šátek velice zajímavou vlastnost a to prachové clony. Nositel této chajbanské pokrývky hlavy si nebude muset protírat ani zakrývat oči, jestliže se z písečné duny zvednou oblaka prachu. Prachová clona je schopna zamezit pronikání libovolného množství prachu, písku, krátce všech sypkých látek (ne magických). Když bychom to přehnali, tak postava zakopaná například v poušti do písku nebude mít žádný písek na obličeji. Prachová clona působí 3 couly před obličejem. Tato vlastnost není nikterak omezena a bude fungovat kdykoliv si někdo šátek nasadí na hlavu (nikam jinam). Clonění sypkým hmotám vypadá asi jako by bylo před šátkem sklo. Tato vlastnost se nevztahuje pouze na poušť, ale funguje kdekoli.

Poškození

Bavlněný šátek lze poškodit běžnými způsoby jako je spálení, roztrhání, rozpárání a cokoliv jiného, stejně jako magicky. Kromě poškození jako takového taktéž normálně podléhá zubu času. Šátek funguje jako celek, tudíž po odejmutí některé z jeho části je nadále nefunkční. Z toho vyplývá, že části jsou k sobě „připoutány“ od svého vzniku, takže například čelenka se sponou by nefungovali s nějakým jiným šátkem apod. Démon je konkrétně zaklet do spony nikoli do šátku – stejně tak kletba. Sama o sobě ale spona nic neumí. Mezi ní a šátkem je „magické pouto“ (oněch 50 magů přidaných v poslední fázi výroby). Jediné co by bylo možné, tak vyrobit šátek podle stejného postupu a spojit 50ti magy s již zakletou sponou. Tento postup by šel jistě provést i opačně. K šátku vytvořit sponu, do ní začarovat démona a spojit „magickým poutem“. Zde je ovšem třeba připomenout, že postup výroby a veškeré její náležitosti nejsou známy a postavy tak prakticky nemají možnost zjistit informace výše popsaného vzniku.

Zvláštní schopnosti

Šátek není zajímavý pouze svými kladnými schopnostmi, nýbrž také negativními. Každá zvláštní schopnost je draze vykoupena velkou nevýhodou. A aby to bylo ještě složitější, projevují se negativity v dobu, kdy je nejméně čekáte a potřebujete. Dalo by se říci, že zvláštní schopnosti šátku z vás vpodstatě vytváří bytost dokonale přizpůsobenou k pouštnímu stylu života a někdy zas naopak postavu dokonale neschopnou a nemohoucnou.

Používání

Je možná podivné, že zvláštní schopnosti nemusí působit, jestliže má postava šátek na hlavě a naopak působit mohou, pokud jej nenosí. Zde je stručné vysvětlení. Veškeré zvláštní schopnosti začnou působit až po 12 hodinách nepřetržitého nošení. Stejně tak po jeho sundání budou působit ještě dalších 12 hodin. Zbývá dodat, kdy se nevýhody šátku projevují. Nevýhoda se projeví vždy 6 hodin poté, co byla nositeli poskytnuta výhoda. Tak šátek dodržuje rovnováhu, aby musel jeho majitel vždy výhodu vykoupit a nemohl negativa nijak obejít (ano ani sundáním šátku, jelikož platí dvanáctihodinové doznívání). Všechno tedy nasvědčuje tomu, že jde o prokleté předměty. Ano je tomu tak, jak bylo řečeno v úvodu, dokonce je to ještě horší, než se zdá. Záporné vlastnosti nositele pomalu ale jistě ničí a mohou na něm zanechat trvalé následky. Záleží kam až to nechá dojít. Hod na trvalý postih se provádí při doznívání dané nevýhody. Výhoda se projeví automaticky, samovolně.

Král slunce

 • Výhoda: Nositel chajbanského šátku si může připadat jako skutečný sluneční král. Stane se totiž imunním vůči všem typům oslnění, ať už přírodního nebo magického původu. Žádné prasátka od šavlí či štítů, prudké sluneční paprsky, magické záblesky na něj nebudou mít vliv. Ten, kdo šátek nosí nemhouří oči a toto oslnění vůbec nevnímá (nevidí).
 • Nevýhoda: Nevýhoda této zvláštní schopnosti je ta, že nositel může oslepnout. Tato slepota trvá vždy 1 hodinu. Nelze ji sejmout žádným kouzlem ani se jí jinak zbavit. Slepota je absolutní, postava nevidí ve tmě ani na slunci a není schopna rozeznávat světlo. U postavy, které se tato nevýhoda projeví poprvé v životě je 1% pravděpodobnost, že oslepne trvale. Jakmile bude postižena tou samou nevýhodou znovu bude tato pravděpodobnosti vždycky o 1% vyšší.

Plný žaludek a vlhké hrdlo

 • Výhoda: Na poušti toho moc k snědku nebývá, proto myslí šátek i na tohle. Po dobu, kdy ho postava nosí, nemá potřebu jíst ani pít. Nevysoušejí se jí rty, nestahuje žaludek, krátce připadá si spokojeně (nasyceně).
 • Nevýhoda: Nevýhoda této zvláštní schopnosti je ta, že nositel dostane silné křeče a bude jej po 1 hodinu trápit nesnesitelný pocit hladu. Pokud se během této hodiny postava nenají ztratí v důsledku hladovění 1k6 životů. I když se během hodiny nají bude stále hladná akorát, neztratí žádné životy. U postavy, které se tato nevýhoda projeví poprvé v životě je 1% pravděpodobnost, že bude hladovějící trvale. Jakmile bude postižena tou samou nevýhodou znovu bude tato pravděpodobnosti vždycky o 1% vyšší. Pokud postavu postihne trvalé hladovění, jestliže se každou hodinu nenají bude ztrácet 1k6 životů každou hodinu. Z toho vyplývá, že může umřít na hladovění stejně jako na „užrání se“.

Oči sfingy

 • Výhoda: Možná nejzajímavější a nejzáludnější schopnost šátku. Jak už to tak v poušti bývá, člověk snadno podlehne fatě morgáně, nebo jiným iluzím. Přesně proti tomu chrání chajbanský šátek. Jeho nositel je zcela imunní vůči všem fatám morgánám, iluzím, sugescím, respektive všem kouzlům, trikům apod. narušujícím jeho psychiku. Postava jež je takovým věcem vystavena o těchto věcech nemá ani ponětí.
 • Nevýhoda Nevýhoda této zvláštní schopnosti je ta, že nositel bude po dobu 1 hodiny vystaven nepřetržitému toku iluzí, fata morgán, sugescím (zde záleží na PJ, může jej například pro zpestření postihnout i Montyho čardáš apod.). Jestliže je postava v dané době ve spánku, stane se náměsíčnou, což se projeví tak, že to co dělá ve snu (opět dle PJ) bude dělat i ve skutečnosti, se zavřenýma očima. Pozor! Je zde velké nebezpečí, že by mohla postava spáchat pod vlivem kouzel sebevraždu. U postavy, které se tato nevýhoda projeví poprvé v životě je 1% pravděpodobnost, že spáchá pod vlivem kouzel sebevraždu. Jakmile bude postižena tou samou nevýhodou znovu bude tato pravděpodobnosti vždycky o 1% vyšší.

Zmatení jazyků

 • Výhoda: Šátek myslí dokonce i na komunikaci. Proto bude nositel schopen rozluštit, hovořit a poslouchat cizí řeči, které normálně neumí (ovšem nikoli zvířecí). V praxi to vypadá tak, že umí veškeré jazyky na úrovni velmi dobré (pokud umí některý dokonale, zůstává mu dokonale stále). Navíc, nejenže umí všechny běžné jazyky ale je také schopen rozluštit velice staré znaky a dávno zapomenuté jazyky.
 • Nevýhoda: Nevýhoda této zvláštní schopnosti je ta, že nositel bude 1 hodinu schopen verbální komunikace pouze formou skřeků a vyluzování zvuků. Mimo to nebude umět číst ani psát v žádné ani obecné řeči. Bohužel mu nezůstane ani schopnost rozumět některé řeči, takže pro něj budou všechny jazyky nesrozumitelnou hatmatilkou. Odstranění je jak už tradičně nemožné a to ani magicky. Je třeba tu 1 hodinu vyčkat. Jestliže by se postava během této hodiny nějakým způsobem něčemu učila, má to zcela marné. U postavy, které se tato nevýhoda projeví poprvé v životě je 1% pravděpodobnost, že bude toto postižení trvalé. Jakmile bude postižena tou samou nevýhodou znovu bude tato pravděpodobnosti vždycky o 1% vyšší.

Poustevník

 • Výhoda: Poslední zvláštní schopností je poustevník. V poušti je velkým problémem lazebník, a proto šátek zastavuje růst vlasů a vousů. Postava jenž bude šátek nosit bude mít vousy a vlasy stále takové, jaké byli před nasazením šátku. Může je ale klidně i potom ostříhat a nové již neporostou.
 • Nevýhoda:Nevýhoda je ta, že nositeli se na dobu jedné hodiny objeví (během jednoho kola) na hlavě sáh dlouhé vlasy a 50 coulů dlouhé vousy. Jakmile se někdo pokusí vousy či vlasy odstranit, začnou jejich majiteli způsobovat šílenou bolest a postava přechází pod kontrolu Pána jeskyně, přičemž se bude snažit uniknout tomu, kdo/co se snaží vlasy/vousy odstranit. Jestliže únik nebude možný, pak přeříznuté/odstraněné vlasy/vousy znamenají ztrátu 5 životů (což se projevuje jako krev tekoucí s úst nebo hlavy) a jeden permanentní bod únavy, jako následek zběsilého křiku a snahy o únik. Obojí mizí až po jedné hodině. U postavy, které se tato nevýhoda projeví poprvé v životě je 1% pravděpodobnost, že jí tento hustý porost zůstane navždy (dále ale již neporoste ani nepůjde nijak odstranit) . Jakmile bude postižena tou samou nevýhodou znovu bude tato pravděpodobnost vždycky o 1% vyšší.

Dodatky

 • Váha 7 mincí je za celý komplet, čili šátek, sponu i čelenku.
 • Schopnost Krále slunce nebrání opalování v obličeji.
 • Všechny zvláštní schopnosti šátku působí v jakémkoliv prostředí.
 • U schopnosti poustevník je jasné, že vousy a vlasy rostou pořád, proto bude postava vždy 6 hodin ve výhodě a každou sedmou hodinu se ji objeví nevýhoda. To znamená, že pokud bude šátek dlouhodobě nosit, bude pak dosti velká pravděpodobnost trvalého „zarostení“.

Magenergie

Šátek má také svou denní magenergii v podobě 10 magů. Ty se dobíjí vždy o půl noci a lze za ně sesílat kouzelnické kouzlo rychlost.

Doslov

Tento předmět byl vytvořen do dobrodružství v pouštních oblastech, kde se dá narazit na spousty dávných pokladů, hrobek atp. Lze jej využít i při putování s karavanou nebo jiných obchodních záležitostech. Šátek slouží spíše ke zpestření hry, ale může se klidně stát i základem pro celé tažení zaměřené například na hledání dávného království a pátrání po historii šátků. Pán jeskyně by měl být také velice opatrný na používání šátku přímo některou z postav. Je pravděpodobné, že po prvních projevech jeho nevýhod se jej bude chtít majitel co nejdříve zbavit, ale i přesto, zahrávat si s ním se příliš nevyplácí. Je dobré mít stále na paměti, že šátek byl proklet, aby podpořil lidskou chamtivost a způsobil nositeli postupné utrpení.

Legenda

Je tomu již mnoho let, kdy v Chajbanské říši sta a jedné pouště vládl sultán Kuramán. Hned od samého počátku jeho vlády, začaly panstvím kolovat divné zvěsti. Odevšad se ozývaly klepy, že Kuramán je ďáblův přisluhovač, provádí krvavé obřady a zakázané rituály, jindy zas že s démony je ruku v ruce. Tehdy ještě běžné obyvatelstvo pronikalo do tajů theurgických jen zřídkakdy. Zato Kuramán byl tímto uměním přímo posedlý. Na svůj palác vždy zval nejrůznějších mistrů a arcimistrů, kteří jej vždy obeznámili se svými nově vyrobenými předměty. To dá rozum, že to nedělali zadarmo. Kuramán platil dobře – zlatem a drahým kamením. Sultánova vášeň byla velmi hluboká. Za nějaký čas lidé zjistili, jak Kuramán utrácí a utrácí a mezitím je v panství hlad a bída. A tak to v říši šlo od čerta k ďáblu. Panovník se vůbec o svou zem nestaral a u moci byli v podstatě jeho dvorní rádcové. Jedné bezměsíčné noci se kuramánovi mudrcové theurgických věd, pokoušeli pronikat do velice vzdálených astrálních sfér. Pokus ale skončil nezdarem a samotný sultán byl postižen démonem posedlosti. Prý snad trpěl chechtavým šílenstvím. Je jasné, že v takovém stavu nemohl nadále vládnout, ale co se sultánem, který má neomezenou moc? Jenomže chajbanští lidé byli muži činu. Vtrhli do paláce, sesadili Kuramána z trůnu, vyhnali mudrce ze země a zničili a roztavili veškeré aparatury, kouzelné předměty a všechny věci, které by mohly připomínat ještě nedávné pokusy. O týden později usedl na trůn nově zvolený panovník a situace v zemi se opět uklidnila.

Kronika Chajbanská II. Díl/ (849) - říše sta a jedné pouště, El-Hasmán

-M-

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 22

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

noční stín: Světlejší barva má vyšší světelnou odrazivost než barva tmavější. Proto se černé předměty na slunci zahřívají více, než předměty světlé, protože absorubují více světla a mění se na teplo.


 Uživatel úrovně 0

Pro autora: moc jsem to nepročítal, ale máš tam jednu chybku, světlé barvy přitahujou slunce více než tmavá barva;-), To bys měl vědět. Ale jinak je to dobré.


 Uživatel úrovně 0

Morter: To sem chtěl slyšet.
Folcwine: Můžeš mi vysvětlit pojem "normální poloprokletý magický předmět". Já si vždy myslel že normální a poloprokletý (popř. prokletý) předmět jsou trouchu jiné pojmy:) Jinak bych s tebou mohl souhlasit, po tom co jsem si přečetl v diskusi ( dřív ne ).

Octopus


 Uživatel úrovně 5

Octopus. Měl by mít 24 magů, ale počet musel být snížen v důsledku toho, aby mohl šátek umět jiné zvl. schopnosti.


 Uživatel úrovně 0

Je to velmi povedené dílo. Má spoustu zajímavých schopností. Velmi se mi líbí systém kladných a záporných vlastností.

Fakt umí jen rychlost? Chtělo by to aspoň ještě jedno. A podle pravidel by měl mít 24 magů ( 12 sf. = 24 magů ).

Octopus


 Uživatel úrovně 0

Je to velice zajímavé a použitelné v každém dobrodružství,ale je tu možnost že by se postavy zalekly těch mínusů ale je to pořád dobré.


 Uživatel úrovně 5

Nehal jsem dílo si uležet v hlavě. Už jsem hledal kazy na moc velkých detailech. Shrnuto - dílo má nápad a náboj a je s menšími úpravami požitelné ve světě a dílo by mohlo být přínosem.

K dokonalosti toho chybí hodně ( hlavně po sdělné stránce, ale i po obsahové stránce ) - proto nehodnotím až druhým nejvyšším hodnocením.

Dílo nemusí mít použití jen v celku, po rozkouskování dostaneme až 5 normálních poloprokletých magických předmětů ( každý s jedným kladným a jedním záporným účinkem ), z toho jsou 4 originální ( Zmatení jazyků se moc podobá démonovi jazyků ).


 Uživatel úrovně 5

Ano, výhoda se aktivuje, pokud majitel pomyslí na to, že ji chce použít.

Btw. Ode mě nic nečekejte.


 Uživatel úrovně 5

Takže uživatel si říká kdy chce danou výhodu použít ( je-li ji již požno použít )? V textu jsem to nenašel ( buď to tam není nebo to některá věta zase byla nepřesně pochopena ).

Pokud ne, tak některé zvl. schopnosti se aktivují skoro automaticky ( vztaženo na poušť - místo původu ):
- lazebník-problém s umýváním je vždy, proto asi je použitelná tato schopnost vždy
- oči sfingy- vždy za dne vznikájí nad rozehřátým pískem zrcadlové obrazy ( fata morgány ), v létě i u más je tento jev celkem častý
- plný žaludek nebo vlhké hrdlo: aby člověk nebyl na poušti dehydrovaný, musí takřka pít neustále a i po směně může postava začít žíznit a tato schopnost by se měla zapnout
- král slunce: jakýkoli pohled přibližně směrem cca ke slunci způsobuje oslnění, nehledě na záblesk zbroje nebo zbraně putujícího společníka

Od tak zkušeného uživatele bych čekal pečlivěji sepsané dílo. Je zde několik nejasností a nepřesností vzniklých špatnou formulací. A také je zde několik odlišností od pravidel ( např. zakletí na dlouhou dobu ). Rozmýšlým se mezi *** a ****, nevím ještě, ke které straně se přikloním, musím to nechat z den v hlavě uležet a pak se podívat znovu ( už v díle hledám i prkotiny ).


 Uživatel úrovně 5

Folcwine: Ne nemáš pravdu. Citace z díla: "Nevýhoda se projeví vždy 6 hodin poté, co byla nositeli poskytnuta výhoda." Může to znít divně ale zvl. schopnosti jsou připraveny (působí), ale výhoda není poskytnuta. Pokud postava výhodu nepotřebuje, tak není poskytnuta. Citace: "Veškeré zvláštní schopnosti začnou působit až po 12 hodinách nepřetržitého nošení. Stejně tak po jeho sundání budou působit ještě dalších 12 hodin." Tím je opět myšleno že jsou připraveny a MOHOU poskytnout výhodu, ne že ji poskytují pořád. Máš pravdu, že je to asi špatně popsáno. Takto to bylo zamýšleno, jen je to nešťastně zformulováno.

Ad nemrtvý: schopnost je zaměřena pouze na zrak, čili pokud jsou háklivý zrakem na světlo, pak je ochrání, pokud na celé tělo, jinou část, nebo magickou vazbu, pak ne.

Ad slepota: Jde o slepotu, kterou je postava oslepena v důsledku kletby. Je možné ji odstranit nějakým kouzlem jako sejmutí kletby, nebo jejího vymítání cizí postavou. Toto by mohlo zrušit nevýhodu i ostatních schopností, při větší síle i trvalé postihy.