Předměty

Netradiční zbraně Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 40

Skupina: Zbraně

Síla zbraně: -

Kvalita zbroje: 0

Délka: -

Popis:

Zákeřné zbraně

Úvodem: Zde uvádím zbraně, které měli v historii svůj specifický účel. Bývaly většinou specializované na určitý typ boje. Neříkám, že všechny zde uvedené zbraně jsou vysloveně zákeřné, ale nejsou přinejmenším běžné ve světě DrD a mohou váš svět obohatit.

Kůsa

SZ: 5
Útoč.: +2
OZ: +1
Dosah: 1-2
Hmotnost: 50mn
Cena: 4zl,2st
Zbraň obouruční-střední

Historie: Kůsa se objevuje ve 13.století zvláště v Itálii a ve Francii., ale i u nás či jinde v Evropě. Postupně ztrácí svou bojovou funkci a stává se honosnou zbraní šlechtických dvorů. Bojové kosy, často zaměňovány za kůsy, nejsou však tak kvalitní. Jde o klasickou upravenou kosu (husité).
Popis: Dřevcová zbraň s údernou a sečnou čepelí, připomínající tvarem kosu vztyčenou na ratišti. Některé selské zbraně vznikly tímto způsobem, ale to jsou bojové kosy, nikoliv kůsy! Sloužila jako dobrá zbraň proti jezdectvu a rytířům ve zbrojích vůbec. Lze s ní snadno manipulovat a díky tvaru se mohla zaříznout hluboko mezerou v plátové či rytířské zbroji.
Vlastnosti a využití: Toto byla dosti kritizovaná část. Někteří (i já) jsou toho názoru, že by další schopnosti ztěžovali hratelnost, jiní si myslí opak. Pokud tedy chcete, dávejte jí bonusy podle toho, co jsem psal výše.

Runka

SZ: 4
Útoč.: +1/+6
OZ: +1
DZ: 2
Hmotnost: 65mn
Cena: 8zl
zbraň obouruční-střední

Historie a popis: Dřevcová zbraň italského původu z 15.-16. stol. Na dlouhé násadě je přímá, ostrá čepel, která má po stranách srpovité výběžky.
Vlastnosti a využití: Zbraň má podobný účel jako například šíp se zpětnými háčky. Pokud je rána dostatečně silná a projde hluboko soupeřovým brněním, tak navíc napáchají škodu i tyto výběžky. Pokud tedy váš hod na útok bude větší než soupeřův hod na obranu alespoň o pět, je útočnost této zbraně +6. Pokud je váš hod na útok větší než soupeřův, ale rozdíl je menší než pět, je útočnost pouze +1 (rána nebyla dost hluboká, háčky se nemohly zaseknout).

Blokační trojzubec

SZ: 4
Útoč.: +2
OZ: +1
DZ: 1-2
Hmotnost: 65mn
Cena: 24zl
zbraň obouruční-střední

Historie: Jako velká část podobných zbraní, tak se i tato moc nepoužívala ve velkých bitvách. Byla určena především pro boje jednotlivců. Muži proti mužovi (ne muž proti muži, vysvětleno níže). Tyto typy jsou známi především z gladiátorských zápasů ze starověku a na podobném principu jsou stavěné i některé zbraně z východu.
Popis: Jde o zbraň připomínající trojzubec. Je ovšem lehčí a snadněji se s ní manévruje. Jednotlivé bodce jsou těsněji u sebe. Směrem dovnitř je ten prostřední ukončen háčky, které přesně pasují mezi ostatní výběžky.
Vlastnosti a využití: Pokud se úspěšně ubráníte s touto zbraní soupeři, hodíte si proti pasti: obratnost- 5+obratnost soupeře-zahákne/nezahákne. Pokud se podaří zbraň zaháknout, nemohou se obě strany se zbraní bránit, ani útočit. Protivník si háže každé kolo na past (pokud chce, musí na to však vynaložit 2 akce, respektive kolo): síla-2+síla soupeře, jenž má tuto zbraň-úspěch znamená vytržení, neúspěch znamená, že zbraň je držena dál. Postava, jehož zbraň je takto zaháknutá se o to může pokoušet každé kolo (respektive každou druhou akci). Postava se při tom nesmí pochopitelně pohybovat na dalších hexech.
Lze použít: Proti palcátu, sekeře, kyji, válečnému kladivu, řemdihu, všem tyčovitým zbraním, válečné sekeře a cepu.
Poznámka: Je možné, že pokud nepůjde soupeři zbraň dostat plně do své moci, může ji upustit a vytáhnout další. Jak vidíme, zbraň je dobré použít, pokud jste dva na jednoho soupeře.

Misericordia

SZ: 2
Útoč.: +1
OZ: -2
DZ: 1
Hmotnost: 8mn
Cena: 10zl
zbraň jednoruční-lehká

Historie: Misericordia je jméno dýky, které romantická představa přisoudila úkol dobíjet (ranou z milosti?) zraněného (o milost prosícího?) soupeře.
Popis: Jednalo se o typ středověké dýky s úzkou, do špice broušenou čepelí, vhodnou k proražení kroužkové zbroje či k ráně mezerami mezi pláty.
Vlastnosti a využití: Z výše uvedeného důvodu se při boji s touto zbraní proti protivníkovi s kroužkovou zbrojí zvyšuje ÚČ o 1. Někdo by mohl namítat, že postih pro toho kdo se brání by měl být větší, ale i přesto kroužkovka skýtá slušnou obranu.
Misericordia má také i jistou nepříjemnost. A tou je, že není tak pevná a díky své křehké stavbě se s ní nebrání zase tak dobře, jako s dýkou obyčejnou. Ale to je celkem maličkost, která se zase tak neprojeví.
Kvůli její speciální stavbě ji nelze použít k účinnému vrhu (Však to znáte. Vrhat jde téměř vše. Jen se musíte trošku snažit a bude to mít jisté postihy. Např. doporučuji postih -3 k útočnosti, neboť není jednoduché trefit se hrotem. ).

Kombinace:

Dvě Misericordie: SZ: 3, útoč:+2, OZ: +1, Bonus +1 zůstává. Kombinace se řadí do skupiny „lehké zbraně“..

Misericordia a dýka: SZ: 3, útoč: +1, OZ: +2, Útočí se vlastně jen miserecordií , a proto bonus +1 KZ pochopitelně zůstává. Kombinace se řadí do skupiny ,,lehké zbraně“.
Krátký meč a misericordia: SZ: 4, útoč: +1, OZ: +2, Síla zbraně není tak vysoká jako u kombinace krátký meč a dýka, protože se s krátkým mečem tolik neútočí, neboť by trochu překážel. Bonus ke KZ zůstává. Kombinace se řadí do skupiny ,,střední zbraně“.
Široký meč a misericordia: SZ:6, útoč: 0, OZ: +2, Bonus ke KZ zůstává. Kombinace se řadí do skupiny ,,těžké zbraně“.
Další kombinace neuvádím, neboť si myslím, že nejsou nutné. Kdybyste je ale opravdu chtěli, tak se řiďte tím, že se útočí „především“ touhle mrchou a ostatní zbraní se spíš brání nebo se s ní dělají nouzové výpady a finty. I tak byly kombinace posíleny i na ÚČ, protože v souboji na život a na smrt se nerozmýšlíte, kterou zbraní zrovna zaútočíte. Občas je totiž výhodnější vyjet tou druhou.
Poznámka: Kdyby se měl brát v DrD každý faktor, tak by kroužková zbroj nebyla zase tak dobrá. Proti sečným zbraním je výborná, ale proti bodným zase tak moc ne. Stejně jako proti šípům. Také z tohoto důvodu má miserecordia bonus proti kroužkové zbroji „pouze“ +1. Kdybych jí dal větší, tak by mohly mít teoreticky bonusy všechny bodné zbraně. A sečné zbraně zase postihy. No a to by se už přeci nedalo hrát.

Vystřelovací kopí

SZ: 5
Útoč.: +1
OZ: +1
DZ: 1-2/2-3
Hmotnost: 80mn
Cena: 45zl
Zbraň obouruční těžká
Historie: Tento druh zbraně používali již staří Japonci, či spíše ninjové. Při tvorbě jsem se nechal inspirovat zbraní BO a HAMBO, Toto však není přesně ona a je upravená pro svět DrD. Pokud se najde nějaký japonolog, tak prosím, ať kritizuje jen praktickou část, neboť to dělám jen pro hru.
Popis:Skládá se z dlouhé pevné a duté rukojeti, ve které je zasunutá tyč s ostřím. Není to založeno na žádném složitém mechanismu. Stačí uvolnit „spoušť“, trhnout proti nepříteli a zbraň sama vyjede. Samotná dutá tyč bývá z lehkých, ale přesto pevných materiálů. Původní materiál býval bambus a vkládaly se do něj pouze nože, šipky či řetězy, ale je jasné, že to by se ve světě DrD moc neuplatnilo. Její délka je asi 180 coulů, pokud je nezasunutá. Rukojeť bývá bohatě zdobená různými ornamenty a runami.
Vlastnosti a využití: Dokud je kopí zasunuté má dosah 1-2 a působí dojem klasické bodné zbraně. Pokud se však uvolní skrytá spoušť na rukojeti a trhne se zbraní proti nepříteli, rychle vyjede a nepřítel se nestíhá bránit, past na obratnost, nebezpečnost 8 - nebrání se zbraní / brání se zbraní. Schopnost vystřelování u vystřelovacího kopí se dá použít kdykoli během boje (podmínkou je, aby byl soupeř vzdálen aspoň 2 sáhy), ale s momentem překvapení (tj. s plnou parádou) jen jednou, protože při dalším použití o tom již protivník ví a dává si pozor. Z toho je past 5- Obr –nebrání se zbraní/brání se zbraní. tato past se dá použít i pokud terč tuto zbraň dobře zná. Zbraň lze zase zasunout, což trvá jedno kolo (1 akci), a normálně s ní bojovat (dosah 1-2). Nebo zbraň nechat vytaženou a bojovat s ní též (dosah 2-3). Další podmínkou je, aby byl soupeř vzdálen aspoň 2 sáhy
Zbraň je to na výrobu náročná, takže je jasné, že se o to nemůže pokoušet nějaký dobrodruh s valnou šancí na úspěch. Musí být řádně vyučený a i tak to není výrobek jako od kovářského mistra. Zvlášť se vyrábí rukojeť a zvlášť zasunutá tyč. Záleží na přesnosti. Sice by měla být tyč pevná, ale také poměrně hladká a dobře tvarovaná, aby mohla snadno vyjet.
Poznámka: Doufám, že jsem dal malý impuls PJ-jům, aby vytvářeli podobné, třebas i menší a lehčí zbraně podobného druhu. Aby se i zloději mohli vyřádit, můžete udělat tyč HAMBO, která je dlouhá 90coulů a je tím pádem i lehčí.

Šermířské zbraně


Může se zdát, že tyto a jiné podobné zbraně do DrD nepatří. To je ovšem věc názoru. I když se první kordy začaly objevovat na sklonku středověku, nevidím důvod, proč by nemohly být v DrD. Koneckonců, díky jejich stavbě se dají docela dobře prorážet méně pevné části zbrojí a díky její hbitosti zasáhnout nepřítele i mimo brnění. Tomuto ohledu jsem se snažil přizpůsobit parametry těchto zbraní.

Vojenský kord


SZ: 4 Útoč.: +1 Oz: +1 DZ: 1 Hmotnost: 20mn Cena: 32zl Zbraň jednoruční střední
Historie: Chladná poboční zbraň, která se vyvinula z pozdních typů bodných mečů (v českém prostředí poprvé doložen počátkem 15.stol.). Se svou štíhlou a dlouhou čepelí postupně vytlačoval mohutnější meče. Kromě šlechtických kordů, které se postupně vyvíjejí v subtilnější soubojový rapír, probíhá souběžně vývoj kordu jako vojenské zbraně.
Popis, schopnosti a využití: Jeho zpevněná čepel má délku okolo jednoho sáhu. Přestože se s ním dá pohodlně krýt většině ran, tak při boji proti drtivým zbraním (válečná sekyra, těžký kyj, palcát…) je šance 1:6 (nebo-li 17%), že se zlomí. Ruka je chráněna košem ze železných úponků, což znamená, že se s ním dá udeřit podobně jako s pěstí. Jen útočnost se zvyšuje na +1. Také se s ním dají vyrážet některé rány. Pokud šermíř ovládá fintu-úder hlavicí- z PPE, má jeho protivník ve 2.akci postih -3 na obranu místo původního postihu -2, avšak bez bonusu +1 k útočnosti.
Tato zbraň je vhodná k nečekaným výpadům, k proniknutí obraného postavení protivníka atd. Proto má šermíř při boji s ním bonus +1 k OZ. Nikoliv ÚČ, neboť si myslím, že tato zbraň pomůže především k šermířově schopnosti útok z obrany a to je její účel.
Poznámka: Ačkoli je vojenský kord pevná zbraň, je jeho použití při obraně podobně jako s rapírem velice záludné, protože se většinou nepoužívá přímo na blokování útoku, ale jeho odvrácení od těla.

Levoruční dýka

SZ: 2
Útoč: 0
OZ: -1
DZ: 1
Hmotnost: 10mn
Cena: 12zl
Zbraň jednoruční lehká

Popis: Levoruční dýka se liší od té klasické následujícími rozdílnostmi. Patrné je to už tím, že má jinou hmotnost a parametry. Má jinak tvořenou záštitu a také má těsně nad ní úponky. Má plochou čepel ve tvaru velmi ostrého trojúhelníku. Je vyráběna v soupravě s kordem či rapírem. Při boji slouží ke krytí soupeřovi zbraně, popřípadě ke zlomení její čepele.
Schopnosti a využití: Záštita je podobná jako u kordu, což znamená, že se s ní dá udeřit podobně jako s pěstí. Jen útočnost se zvyšuje na +1. Také se s ní dají vyrážet některé rány. Je též vhodná pro boj v úzké uličce a stísněných prostorech, protože je tam určitě lehčí bojovat touto dýkou než máchat širokým mečem. Pokud tedy šermíř ovládá fintu-obrana u zdi- z PPE, má při 2. a dalších akcích bonus +3 k OČ místo +2 (pokud ovšem splňuje uvedené podmínky). Toto je možné využít i s kombinací jiné zbraně (šermíř ale musí ovládat tuto fintu).
Poznámka: Nikoho nenutím, ať tento bonus k fintě používá, stejně tak jako můžete po dohodě umožnit každému, kdo s ni bojuje v uličce, či ve stísněném prostoru proti přesile bonus +1 k OČ.

Kord a levoruční dýka

SZ: 6 Útoč.: -1 OZ: +3 DZ: 1 Hmotnost: - Cena: - Zbraň obouruční střední

Popis: Jedna z nejlepších kombinací vůbec, pokud s ní umíte dobře zacházet. Z tohoto důvodu doporučuji každé postavě kromě válečníka jistý výcvik, aby dokázala obratně bojovat s oběma zbraněmi najednou. Často se prodávají sady těchto zbraní, které se stávají často takovým malým uměleckým dílem. Také berme v úvahu, že ve světě dračího doupěte není moc krajů, kde jsou tyto zbraně známé, a proto by se měli dostat dobrodruhům do rukou jen zřídka.
Schopnosti a využití: Šermíř zde může uplatnit také svůj bonus +1 k OZ. Jiné zbraně při boji s kordem spíše překážejí tomu pořádnému šermování. Díky jejich stavbě by bylo někdy výhodnější si je držet za zády. Stavba levoruční dýky je však trochu jiná a má tak vytvořenou záštitu, že i když po ní sklouzne vaše čepel tak neriskujete to, že už se nikdy pořádně nenajíte.
Pro ujasnění zde uvádím kombinaci kordu a klasické dýky.

Kord a dýka

SZ: 5
Útoč.: 0
OZ: +2
DZ: 1
Hmotnost: -
Cena: -
Zbraň obouruční střední

Jde vidět, že ÚČ není tak vysoké. Je to díky výše popsaným důvodům. Také zde neplatí bonus +1 k OZ pro šermíře. Postava si musí dávat větší pozor.

Rapír

SZ: 4
Útoč.: -1
OZ: +1
DZ: 1
Hmotnost:15mn
Cena: 24zl
Zbraň jednoroční-lehká

Historie: Dlouhá, poboční chladná zbraň. Vyvinula se z kordu jako jeho lehčí varianta, určená pro civilní účely (souboje). Názvem rapír jsou označovány různé civilní bodné zbraně od 16. do 18. stol., přímým pokračovatelem je kordík. Ten už tu ale uvádět nebudu, neboť je ve světě DrD nepoužitelný.
Popis: Dlouhá, štíhlá čepel je broušená do špice, košový nebo zvonový jílec bývá opatřen komplikovanou soustavou úponků.
Schopnosti a využití: Jakožto lehká zbraň má docela velkou obranu, ale stejně jako u kordu je šance při obraně proti drtivým zbraním 1:5 na k6, že se čepel zlomí. Ruka je také chráněna košem ze železných úponků, což znamená, že se s ním dá udeřit podobně jako s pěstí. Jen útočnost se zvyšuje na +1. Také se s ním dají vyrážet některé rány.
Narozdíl od ostatních zbraní, kde se do ÚČ započítává vaše síla, tak sem je započítávána ještě navíc obratnost. Oba bonusy sečteme a vydělíme dvěma (zaokrouhleno dolu). Příklad: Člověk-zloděj se silou 12/0 a obratností 17/+3 má při boji s touto zbraní ÚČ dohromady 5/-1.
Jak je výše psáno tak je určený pro rychlé, civilní souboje. Pokud má tedy postava dostatečný výcvik (např. na nějaké bojové akademii) má při boji s touto zbraní +1 k iniciativě. Možná se to zdá dost, ale postavy určené pro boj (válečníci, hraničáři) si ještě dvakrát rozmyslí, jestli budou používat tuto zbraň. Funguje to spíše jako zpestření hry pro postavy, které se namísto čarování chtějí týdny mořit s výcvikem jen kvůli tomu, aby byly s touto zbraní rychlejší.
Ještě bych chtěl dodat, že i s touto zbraní má šermíř bonus +1 k OZ.

Rapír a levoruční dýka

SZ: 5
Útoč.: -1
OZ: +3
DZ: 1
Hmotnost: -
Cena: -
Zbraň obouruční-střední

U této kombinace platí úplně to samé jako u kombinace Kord a levoruční dýka.

Kombinace levoruční dýky:

Levoruční dýka by mohla být kombinována i s jinými zbraněmi, ale pozor, aby při máchání jednou zbraní (např. šavle) levá ruka moc nepřekážela. Potom by už nemusela překážet vůbec. Doporučuji zvednout OZ kombinace asi o 2 stupně, neboť s touto zbraní se především odrážejí soupeřovi útoky. ÚČ bych nechal přibližně stejné. Pro postavy, které nemají patřičný výcvik, je možno snížit uvedené parametry nebo jim dokonce nedovolit danou kombinaci nést.

Závěr

Jako inspirace k tvorbě většiny těchto zbraní mi pomohla knížka Zbraně a zbroj-stručný průvodce sbírkami od Leonida Křížka.

Poděkování

Vážení spoluobčané tohoto města, chtěl bych vám všem, co jste mi pomohli s tímto dílem, poděkovat. Tímto děkuji: zerafelovi, Emielovi, CrazyMysovi, sanife, Zdenálovi, Keydžovi, Schullinovi Koullemu, Dvojčepeli a Samuraiovi za veškerou ochotu a pomoc s tímto dílem. Doufám, že se nebudou hněvat ti, jimž jsem zapomněl vyjádřit svou vděčnost. Na závěr bych i poděkoval vám všem, kdož jste si přečetli toto dílo.
S úctou Snorch

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 40

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Shardack: Je tím na mysli, že se objevují přednostně v těchto zemích.

QuidoYáfet: Je docela možné, že jsi to četl a v Číně se nějaká obdoba používala. Já v jiném dokumentu viděl tuto zbraň v rukách ninji.

Ale pamatujte. Tyto zbraně a spousta jiných věcí točících se kolem DrD nemůžete vždy úplně přirovnávat k naší historii. Ta může běžet v každém světe DrD jinak, proudí jiné fylozofické proudy, styly válčení. Já jsem to sepsal jen jako jakýsi návrh pro vás. Když si některé názvy spojíte se skutečnými zbraněmi v našem světě, je to trošku jiného než co já tady popisuji (runka, vystřelovací kopí).

Zase děkuji za pozotivní kritiku a chválu. Snad si do hry odnesete něco navíc.


 Uživatel úrovně 0

zajímavé, a já si myslel (a taky jsem četl) že to vystřelovací kopí je čínská zbraň...


 Uživatel úrovně 0

Velmi pěkné a do hry přínosné dílo. Jedinou výhradu mám k historii kůsy: Kůsa se objevuje ve 13.století zvláště v Itálii a ve Francii., ale i u nás či jinde v Evropě". Francie i Itálie jsou jak víš součástí Evropy, takže se buď objevuje ve Francii a Itálii nebo jednoduše v Evropě. Jinak se mi to velice líbí, ten rapír nemá chybu.


 Uživatel úrovně 5

Snorch:

Zase tak moc jsi nepropadl - jsi druhý, a to je co říct :o)
Lepší druhý než poslední :o))


 Uživatel úrovně 0

Rozhodnul jsem se vám poděkovat za kladné kritiky, a tak doufat, že aspoň něco někdy ve hře šťastně využijete. Stejně tak doufám, že jsem v OHZD úplně nepropadl proti zerafelově křesílku ;)

Jsem rád, pokud jste to všechno pobrali, případně diskuze můžou mnohé vysvětlit. Leč, někomu se nelíbil můj smysl pro diskuzi o všem a individuálně. Výsledkem bylo jejich smazání (18 diskuzí, 2 x reputace +).

Se vší vážností a díkem
Snorch


 Uživatel úrovně 0

Taky souhlasím s Vedrem. Zrovna moji hráči jsou po takových zbraních lační jak vlci a tohle je fantastická inspirace. Fakt dobrá práce!!


 Uživatel úrovně 0

Naprosto a bez výhrad souhlasím s Vedrem. Spousta práce, řekl bych...ale přinesla opravdu sladké ovoce. Klobouk dolů.


 Uživatel úrovně 5

Mé jméno jest VEDRO

Líbí se mi veškeré příspěvky, které přinášejí "praktické" prvky do hry DRD. To ocením nejen já, ale i každý další PJ. Koho baví vymýšlet neusále stejné meče s rozdílnými hodnotamy dle druhu démona... Tento článek je tedy podle mne cennější, nežli pytel příspěvků s perfektní gramatikou a podrobnou historií...

Panu Snorchovi a kolektivu s pozdravem
VEDRO


 Uživatel úrovně 0

Dle mého názoru velmi pěkné.Autor si s tímto článkem musel
dát opravdu velkou práci,jelikož takovéto zbraně nenajdete v kdejaké knize.
Navíc pokud jste ten typ PJ,který rád svým hráčům představuje zbrojnice plné podivných zbraní,tak vás tento článek přímo uchvátí.Prosťe,není co dodat.


 Uživatel úrovně 5

Zdravím autora...

Tak jsem se konečně dostavil, abych ti to zkritizoval. Popravdě řečeno mé názory již znáš z Moudré sovy, přesto je zde ještě raději vypíši. Většinu z mých výtek jsi, vidím, již opravil, a tak není moc co říct. Většinu věcí bylo již řečeno a já bych se jen zbytečně opakoval.

Líbí se mi nápad vložit ke každé zbrani reálnou historii vzniku - Pj si může potom vytvořit obdobnou nebo reálnou napasovat na tu svou a jen změnit názvy a jména.

Vlastní schopnosti zbraní jsou dle mě k ničemu. Postava přece nemůže získat schopnost jen tím, že chytne do ruka zbraň. Schopnost je třeba se naučit. V drd je to praktikováno v rámci povolání, nebylo by tedy nejhorší třeba říct, že danou schopnost té a té zbraně se může naučit šermíř od 10. úrovně výše, bojovník od 12. úrovně výše a chodec od 22. úrovně výše atd. Tohle jsem ti říkal už v MS. Vidím ale, že jsi sám bezradný, máš-li to tam dát, nebo ne. A udělal jsi dobře, že jsi napsal u Kůsy tu úvodní řeč k tomuto tématu. Toto vlastně automaticky maže všechny mé výtky k této věci, neboť, jak píšeš a naznačuješ, každý si to může změnit, opravit či dokonce i zrušit.

Název misericordia vidím opraven :o)
Tím, že je tato dýky tenší, bych jí dal proto útočnost nižší. Bodnutí touto dýkou nezpůsobí větší zranění jako dýkou normální. Porovnejme: Pokud zarazím obyčejnou dýku do břicha až po střenku a pokud to samé učiním i touto dýkou, kde bude vyšší zranění? Která tkáň na tom bude hůře? Asi ta s obyč. dýkou. Proč? Je širší. Misericordií se zase na druhou stranu lépe člověk trefí - lépe se sní zajede až po střenku, proto bych jí dal na druhou stranu větší SZ.
Mohlo by to pak vypadat takhle: 3/-1/-2...
To je ale pouze maličkost a věc názoru.

Podobně bych řešil i kombinace - větší SZ, menší útočnost.

Kord - podobně jako misericordia.
Jde o lehkou zbraň do ruky, dá se jím lehce měnit směr a dělat obdivuhodné výpady (mohl jsi mu dát bonus ke schopnosti výpad a kryt :o)). Proto bych mu opět zvýšil SZ a snížil útočnost - ne vždy se trafí dobře, spíše jen poškrábe, ale dokáže i pěkně bodnout.

Gramatika sloh jsou zde na vysoké úrovni, což se mi zamlouvá. Dílo je čtivé, podněcuje Pj k vlastní tvorbě zbraní. V MS jsi vychytal snad všechny velké mouchy - některé malé však zbyly, ale já jsem náročný člověk, vždyť mě znáš :o))

Jelikož je to tvé první dílo (tuším), tak po přihmouření všech tří očí ti nakonec musím dát 5* z výše zmíněných důvodů.

S pozdravem a úctou...zerafel

PS: Jestli vyhraješ OHZD, tak poděkuj mému kamínku :o))