Předměty

Hadí spása, verze 2 Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 26

Skupina: Kouzelné předměty

Sféra: 7

Váha: 10 mn

Popis:

„Na první pohled (skoro na první):“
Dalo by se říci, že jsme narazili na jakýsi druh náramku. Jedná se o hada přibližných rozměrů jimiž disponuje dospělá užovka našich krajů.Tělo hada je spirálovitě stočeno tak, že kopíruje povrch horní končetiny na níž je pohodlně usazeno. Dominantou trojúhelníkové mírně zakulacené hlavy jsou nesporně dva zelené smaragdy, u nichž si za šera či ve tmě můžete povšimnout slabé záře, kterou vydávají neustále… Mne i jistě vás upoutá nádherný vzhled povrchu hadova těla. Zkuste si představit šupiny, malé šupinky velké asi jako „pancíř“ již zmiňované užovky, které se vzájemně překrývají na hadově trupu. Pro lepší představu se můžete rozpomenout na šupinovou zbroj. Šupiny jsou tvořeny lesknoucím se kovem v barvách špinavého zlata, s odlišnými odstíny – jako u kapra. Ještě k hadově hlavě – po nasazení náramku směřuje směrem k prstům. Tlama je lehce pootevřená. Uvnitř skrývá pár dlouhých špičatých zoubků, patrně ze slonoviny či podobného materiálu. Směrem dovnitř mezi zoubky se nachází jakási tyčinka jejíž funkce bude brzy prozrazena, u živých hadů by se mohlo jednat o jedovou žlázu …

„Pár drobností:“
Hadí spása je slitina několika ušlechtilých kovů, kde hlavní složkou je Lintir, kov popsaný v hlavním modulu Asterionu. Což není příliš důležité, pro tentokrát stačí znát jen to, že je velmi pevný a velice odolný, nekoroduje.
Především by nám v paměti mělo utkvít, že se jedná o kouzelný předmět, opakuji kouzelný předmět! V žádném případě se nejedná o artefakt! Na světě je k mání jen málo kusů…

…Původ tohoto předmětu je zahalen temnou a neprostupnou minulostí. Vypráví se, že kdysi dávno v říši Mithgar žil a podsvětí vládl mocný rod Pieamontů. Sgnir, hlava rodu a celé zločinecké organizace se rozhodl, že bude vládnout ještě silnějšímu a mocnějšímu seskupení než doposud. Shromáždil nejlepší muže a ženy ze svého oboru a založil takzvané „Jednotky moci“. Nejlépe vycvičené, organizované a obzvláště perfektně vybavené zločince. Právě lupičům z této organizace se jako jediným podařilo vykrást královskou pokladnu v období žní, v období výběru daní. Jeden ze strážných vypověděl, že při útěku použili cosi nazpůsobu lana s kotvou, ale kotvu to nemělo, ani o lano se nejednalo…. Na základě informací podaných tímto vojákem začala královská garda pátrat po „Pavoučích mužích“….
Za slunného dne, dva dny po krádeži, se otevřeli dveře jednoho městského alchymistického krámku, jednoho z mnoha prověřovaných. Jeho majitel byl Gnir. Svoji nervozitou a podezřelým chováním se prozradil. Vyslýchali ho. Zjistili vše co potřebovali. - Gnirovi bylo vyhrožováno pod záminkou smrti jeho dětí a ženy. Gnir měl „prostý“ úkol -„Chci něco, co by mi bez námahy umožnilo šplhat kde se mi jen zachce! Podle spokojenosti zákazníka, podle mé spokojenosti, se ti vrátí buť syn, buť cera, buť žena a nebo také nikdo! Máš nato jeden jediný týden, ani o den víc !“...
Královský poklad byl zachráněn… Den po razii našly stáže Gnira ve své pracovně mrtvého, staženého z kůže… Tajemství výroby „Hadí spásy“ si odnesls s sebou do hrobu… Mnozí alchymisté se pokoušeli alespoň napodobit jeho výtvor, ale žádný z nich ne pro lásku! Jen pro peníze. Přirozeně se to nikomu nepovedlo, proto dnes existuje jen těch pár kusů, jenž byly ve vlastnictví sgnirových „Jednotek moci“…..

/ Vypravěč se zamyslí/ .. ..Je to stařičké a smutné povídání. Vždyť ještě jako malý capart co se proháněl po zdejších lukách jsme slýchával smutný gnirův příběh. Kdysi dávno, to ještě když žil můj děd, se krajem neslo vyprávění o Gnirově trpkém konci…
Jedna z těchto pověstí se vztahuje k nedalekému měsíčnímu paloučku, takovému co za svitu luny tam víly mají sněm. Říká se, že v kamené věži co se kdysi pjala nad vrcholky stromů , se děli zázraky. To právě gnirova laboratoř tu měla stát, věž jí měla být, tu Gnir měl pracovat! Spousta lidí, i já se vypravil pravdu, poklad hledat, však nenalezl jsem nic, jen prach a špínu cest….
Nevím,snad pravda je to, pověst dále praví o knize v níž Gnir měl své vědy uloženy. Jednou ale, jednou kdysi dávno se nalezl list. Ohořelý kus pergamenu. Stálo tu: „Spása,pro mne, pro rodinu….
. . . . pavoučí p… z měsíčního pal… 10 mf… ..ab…. kov… . Vypadalo to, že recept na gnirův vynález je opět na světě, opak byl pravdou. Nečitelné, často nesrozumitelné pasáže poškozené jazyky rudého ohně a trusem krys, v jejichž hnízdě byl list nalezen…
– knihovník
Piswolla ze Sadidu, hlavního města říše Mithgar

Cena: cenu ať si každý PJ určí sám podle měnového systému u sebe, ve svém světě.
Dva dobrodruhové si prohlížejí zboží na trhu... “Kolik to stojí?” “Nevím, ale za rytířskou zbroj bych to neměnil.” “Já statečný krollí bojovník jo!” Po chvilce odmlky a nedůvěřivého přechmatávaní se kroll přítele opět ptá. “Vážně seš si jistej, že to má tak velkou cenu?” “ Celkem jo.... Už jen kvůli tomu kovu....”
PS.: Mini příběh výše slouží pouze jako „ tlumočení“ přibližné hodnoty. Je snad jasné, že na selském trhu náramek k prodeji nebude.

„A dál?“
Hlavní síla Hadí spásy spočívá v tom, že se jedná o jakýsi fantazii druh kouzelného navijáku, jenž nám mnohdy ulehčí cestu „Klidně i do pekla …“
Vzpomínáte? Na malou tyčinku, trubičku, jak chcete, kterou jste mohli spatřit v hadově tlamě? Jo? - Z této trubičky po vyslovení přání (viz níže) vyšlehne vlasovité lanko…

Lanko: Byli jste někdy pytlačit nebo jen tak na rybách? Ne? I tak jistě znáte vlasec. Pro toho kdo ne, trochu přiblížím.
Jedná se o jakousi nit „Ocelové“ pevností, většinou barvy bílé průsvitné. Tak vypadá i moje lanko, až na pár maličkostí: Barva, ta je spíš ocelových odstínů; šířka- 3* vetší; délka- nekonečno; nosnost- až 3000mn; 6směn bez kontaktu s hadí spásou(viz níže)=přeměna na obyčejnou pavučinu. Základem lanka je prach-obyčejná pavučina. 100 sáhů lanka = cca 50 mn. Lanko není ve spáse uloženo, lanko se v ní „vytváří nebo ztrácí“ při použití jednotlivých příkazů. – Šlehni = vytvoří se max. 100 sáhů lanka, přisuň = lanko se „ztrácí“(uvnitř spásy, je to bezpečné!)
Jen pro představu: Lanko je velmi pevné a proto jej lze jen těžko přeseknout - OČ lanka pro přeseknutí, přeříznutí,… je 7, a jen velmi těžko přetrhnout - je to past sil – 13 nic/přetrhnutí. Lanko je, jak už bylo řečeno, i velmi úzké a díky tomu je jeho OČ pro střelecký souboj 15.

„Jak se používá?“
…“Potom co sem vzal a důkladně si vokoukal ten předražený kus železa, sem chtěl voskoušet co to umí. Babča už byla pryč, a tak sem postupoval vobdobně jak mi řekla. Nasadil jsem tu bestii a v duchu žblebtl „Vzbuď se, služ mi hade mocný!“ Hned potom se doslova přisál na mou pazouru. Ještě před chvílou zavřená tlama, i oči se vodevřely. Ty dvě zelené koule začaly plát tak silně, že sem myslelil, že si na nich udělám vajíčka, ale v setince svícniny pohasly a zářily přesně jako teďka. „Tak co teť“ Pomyslil sem. „Tak to voskoušíme.“Natáhl jsem hnátu a vykřikl „Šlehni“, z hadovi huby vyletělo lanko a připláclo se, jako lepkavá pavučina přesně na tom místě, na který sem myslil. Tak sem se zhoupl a vono nic. Já myslil, že to bude bolet a vono nic…. „Hochu říkám ti vono to bude asi nějaký začarovaný,majzla nato…..“
– bratři od „Rezavé lišky“

Tak, to byla jaká si malá „předehra“. Teď k tomu přistoupíme taky trochu pravidlově:

Příkazy:
Příkazy jsou vlastně jakousi formou hesel pomocí nichž lze hadí spásu ovládat a tak využívat jejich schopností.

 • 1)Šlehni – Základní a nejvíce používaný příkaz. Tímto příkazem docílíme toho, že z hadovi tlamy, přesněji z trubičky, vylétne lanko. Maximální dostřel lanka je 100 sáhů.
  Lanko se zachytí na požadovaném místě, tedy pokud mu v cestě nic nepřekáží, poněvač se chová jako šíp vystřelený z luku. Při zaměřování tu existuje něco jako telepatické spojení, ty si myslíš místo kde se má lanko uchytit a ono tam prostě zamíří, u dalších příkazů je tomu také tak. Přikázat stačí jen v duchu. Lanko se doslova „přicucne“ na požadovaném místě bez závislosti na povrchu. - Prostě „šlehni“ a drží!
 • 2)Přisuň – Již název příkazu mluví sám za sebe. Vyřčením tohoto příkazu se aktivuje navíjení lanka a to rychlostí 25sáhů za kolo. „Naviják“ je natolik silný aby zvládl vše vážící až 2700mn. S přibívající hmotností se rychlost navíjení dále snižuje a to o polovinu, tudíž cca 12.5s/kolo. 3000mn je konečná hranice únosnosti lanka, tudíž si myslím že nemá cenu dále rozvádět další úvahy skrze sílu „navijáku“.
 • 3)spouštěj – ten samý příkaz jako je přisuň, ale obrácený. -Místo přisouvání se lanko odvíjí. Rychlost zůstává 25s/kolo. Taktéž tu platí pravidlo závislosti rychlosti odv. na zatížení lanka, a to zcela totožné jako v předchozím příkazu.
 • 4) stůj - Tento příkaz je „doplňkem“ k příkazům 2) a 3). Dalo by se říct, že se jedná o brzdu.
 • 5) Svaž - při tomto pokynu vyšlehne lanko na postavu, na kterou je mířeno a pokusí se ji svázat, je to past Roz - obr- 6 nic/svázání postavy. Takto svázaná postava je pevně zajištěna a prakticky neschopná pohybu.
 • 6) Překousni – Tlama hada se bezhlučně zavře a „Překousne“lanko, v zápětí se vrátí do polohy púvodní.
 • *POZN.* - příkazy: „ šlehni“ , „ svaž“ , „překousni“ zaberou jednu akci.

  „Ještě něco?“
  Existují jakési dvě fáze bytí hadí spásy - klid a bdění:

  a) klid – Ve fázi klidu je hadí spása vlastně nepoužitelná. Had má zavřená víčka i tlamu, na ruce nedrží, tak jak by měl a příkazy nefungují.
  Potom nastává možnost jej probudit a vyvolat tak žádoucí účinky. „Vzbuď se! Služ mi hade mocný!“, toť kouzelné heslo pro probuzení hadí spásy. Ale ještě před jejím probuzením musíme náramek správně nasadit, hlava směrem k prstům, což je nutné! V opačném případě a v případě, že náramek nebude nasazen vůbec nebude hadí spása na nic reagovat! Další podmínkou, a to neméně důležitou, je fakt že spása musí být navlečena na holou končetinu (pod šaty, zbroj, ...)

  b) bdění – Ve fázi bdění lze využívat hadí spásu na plno a to ze vším všudy. V tomto stádiu je náramek na ruce pevně přisátý a jeho magická podstata umožňuje to, že např. při zhoupnutí není ruka nijak výrazně zatěžována, tudíž nějaké vyhozené rameno nehrozí; dále tu je již zmiňované telepatické spojení;… Po vyřčení příkazu pro bdění následuje „Probuzení hada“ – Tlama i oční víčka se otevřou, oči začnou silně zářit, za chvíli pohasnou téměř úplně, jen slabounká záře zůstane. V tomto stavu nelze náramek jakýmkoliv možným i nemožným způsobem sundat z ruky. Lze tak učinit jen ve fázi klidu a k tomu musíme znát jak „uspat hada“ – prostě přikážete „Odpočívej hade,spi!“ A zase do kolečka…

  *Spása je vyrobena pro postavy velikostí A a B. Ve fázi klidu disponuje největším možným rozměrem a to rozměrem pro B. Po nasazení a správném příkazu se automaticky upraví do požadovaných rozměrů. – Nezvětšuje se! Jinými slovy se vždy přizpůsobí do požadované velikosti, ale pouze zmenšením.

  * Většina bude asi používat příkazy pomocí telepatického spojení navázaného s náramkem ve fázi bdění.- Pro ty výmluvnější - Hadí spása je kouzelný předmět a tudíž „Zná“ všechny možné i nemožné mluvy, jazyky, nářečí....- Když bude rozumět PJ, bude rozumět i hádí spása.

  „A deme se buchat…“
  S Hadí Spásou se dá i bojovat::

  1. Například se můžete pokusit zachytit nepřítelovu končetinu - je to past Roz- obr – 6 - nic/zachycení, a prudce škubnout pomocí příkazu „přitáhni“ pokud by se tak stalo při běhu nepřítel by zcela jistě „šel“ k zemi, ale pokud by stál na místě a pokoušel by se udržet rovnováhu byl by vystaven pasti sil. obránce – (mínus) síl. útočníka – 6-přitahování obránce/přitahování útočníka.

  2. Dalším způsobem boje s hadí spásou může být bičování. V tomto případě se využívá příkazu „šlehni“. Lanko vyletí z hadovi tlamy přímo na terč a šlehne jej ( 3/+1). Pro další šleh je nutné aby had nejdříve lanko překousl. Lanko zpátky navinout nelze, je „přicuclé“ na terči.

  OB: Pomocí hadí spásy se dá vykrýt i “Osudová rána”... Pokud zrovna nemáte jinou zbraň nebo štít je možné se s pomocí spásy bránit, její obrané číslo je + 1. Nesmírnou výhodu, předmětem danou, umožňuje především vysoká kvalita kovů, z nichž je vyrobena, a to obzvláště kovu jménem lintir (viz. Výše, podrobněji viz. Asterion).

  Tuto kapitolu nechávám schválně otevřenou. Podle mého mínění by se dalo se spásou bojovat spoustou variant a kombinací, např. s věcmi tady ze serveru, jako je škrcení, ….

  Závěrem bych chtěl požádat o schovívavost vůči gramatickým chybám. Moje vřelé díky patří všem, kteří se zasloužili o tento projekt, hlavně lidem z moudré sovy. Dík!

  gugla

  Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 26

  Autor:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  2) No, tady je to myšleno právě na první možnost, kterou uvádíš. Po překonání pasti lanko prostě povolí, spíše se roztrhne. Jo, souhlasím s tebou, možná jsem to mohl upřesnit, ale já doufal že přez zkutečnost poměrně vysokých pastí to každému dojde,ještě když něni uvedena životaschopnost lanka.
  3) jasně, přesně tak. Předpokládám, že každý kdo to někdy méně či více využije má pravidla při sobě a ví kde hledat. Trvání, jasně, beru na vědomí, uznávám chybu.
  4) "přemrštěně silný" - Právě proto jsem to napsal tak jak jsme to napsal. Existuje tu spousta jiných omezení, jako je nedostupnost a především omezený počet kusů, které jejich majitelé nedají jen tak z ruky, a majitele už většinou mají (viz.příběh). Další z omezení - jak chceš využívat schopností spásy když ani nevíš jak se ovládá, jak funguje a především jak se aktivuje...

  Už jsem se přiznal, trvání opravdu chybí, ale ten kdo zná Lintir ví že je to celkem jedno. Démon v tomto kovu vydží déle něž život kdejakého dobrodruha... neposlouchej mě, jen se vymlouvám, ale s tím kovem je to pravda. : )
  A tu čtyřku, no, jak to vezmeš, ale právě nad tímto problémem jsem se zamýšlel a podle mě když to vezmeš kolem a kolem tak by se to snad i dalo. nesmíš se na mě zlobyt, ale s tímto s tebou opravdu nesouhlasím.

  Jinak 5*


   Uživatel úrovně 0

  S Raindancer jsem mluvil poštou, vyřízeno.

  T.


   Uživatel úrovně 0

  Raindancer byl vyzván poštou, aby osvětlil svoje chování.

  T.


   Uživatel úrovně 0

  Všechny otázky, kteé tu pokládáte nebo "nesrovnalosti" jimž říkáe chyby charizmaticky a především s obdivuhodnou obratností uvádí na správnou míru "Lucik" v předchozí diskuzi. Kdybych chtěl odpovědět na vaše dotazy, tak bych musel skopírovat právě její příspěvek,ale...


   Uživatel úrovně 0

  Velice zajímavé a dle mého názoru i dobře zpracované

  Hodnotím 5* protože:


  1. Způsob zpracování se mi líbí, vložené příběhy jsou inteligentní


  2. Předmět je detailně popsán tak, že si jej lze bez problémů představit ( což není zas tak časté )

  3. Možnosti předmětu jsou taktéž dobře popsány. Spory se vedou ( jak jsem viděl v diskuzi ) hlavně kolem oblastí, kde autor trochu nešťastně použil poněkud nejasných formulací ( viz. maximální délka lanka )


  4. Sympatizuji s autorem v jeho názoru na artefakty. Mně samotnému se celá pravidlová koncepce kouzelných předmětů mnoho nezamlouvá a taktéž její význam pro reálné hraní se mi nezdá tak veliký. Z toho důvodu nepovažuji neuvedení doby trvání za chybu.


  5. Předmět celkově působý užitečně, sympaticky a použitelně pro hraní. Líbí se mi.


  Cpt.Bilsn


   Uživatel úrovně 0

  Nápad je to dobrý, celkově je to dobré, ale je tu pár chybiček
  1)Výše je napsáno, že to je kouzelný předmět, že ano? No me prijdemoc silny kdyz teda treba ze by to melo nekolik magu na den a pak by to bylo fakt dobre.
  2)jak pise desaan trochu vice popsat samotny predmet
  Jinak dilo dobré líbí se mi to jak bych to rikal tak na 3 nebo 4 hvezdicky.

  hyperhobit


   Uživatel úrovně 0

  Našel jsem zde některé nesrovnalosti:
  1) Je to moc silný
  2) Přehnaná obrana
  3) Lepší popis samotné "Hadí spásy"

  I přes tyto nedostatky je to zdařilé dílo...

  s pozdravem Desaan


   Uživatel úrovně 0

  Celkově je to docela pěkné, ale mám pár výhrad:

  1) Myslím si, že by bylo lepší, aby měl náramek určitý počet magů na den, takhle se mi zdá být moc silný...

  2) Taky mi tam chybí podrobnější popis náramku, tj. barva, trvanlivost (jak se již někdo zmínil) a hlavně jiné schopnosti (ne pouze s lankem).

  3) Hadí spása by také mohla mít něco jako Kouzelníkovu schopnost "kouzlení bez gestikulace a mluvení" (samozřejmě by se pak snížila pravděpodobnost úspěšného "seslání"), protože někdy by se určitě hodilo nenápadně a zničeho nic chytnout někoho za nohu a svalit ho na zem :).

  4) Jak už napsal ravager, ta rychlost mi připadá taky podivná. 2.5 m/s (asi 8.5 km/h) není moc, tudíž by nešlo o tak prudké pohyby, ale toho by si snad každý PJ všiml... :(

  5) Jak už taky někdo psal, ta obrana je na to, že je to "jen" kouzelný předmět poněkud přehnaná, musíme totiž brát v úvahu i velikost náramku.

  -----

  Raindancer: Nepřipadá ti ppodivný, že všichni dávaj 3-5 a ty 1*?

  SHRNUTÍ
  Tahle věcička se mi líbí, je pěkně vymyšlená a nebylo by vůbec od věci použít jí v nějakém napínavém dobrodružství... I s těmi nedostatky je to lehce nadprůměrný příspěvek = 3*

  P.S.: Doufám že sem nenasekal moc chyb a jestli jsem napsal něco špatně, nebo jsem si toho v textu nevšiml, tak se moc omlouvám :-)

  Miki


   Uživatel úrovně 0

  LUCik - hm,...

  Díky vystihla jsi to. ..... : )

  S tou povídkou bych nebyl úbec proti, ale šlo by to?? Už to bylo použito u jinného příspěvku.

  Sabotérů je tady kopec. Zvykej si.


   Uživatel úrovně 0

  Důkladně jsem si příspěvek pročetla, důkladně promyslela co a jak autor zamýšlel a musím říct:

  - Ze začátku bych chtěla vyzvednout skvělou úvodní povídku jenž považuji za dílo vhodné k udělení poklony. Pro autora: Co takhle ji trochu poupravit a dát do článků a esejí ?
  - K často skloňovaným chybám kterých se autor měl dopustit patří neuvedení trvanlivosti. Autor uznává svoji chybu, ale já říkám – proč chybu??! Možná malá věc k zamyšlení. Znám Asterion a proto souhlasím s prokletým Dilvishem –„Za předpokladu vysokého umění Gnira a kouzelných vlastností linthiru to bude tuším tak tisíc let...“--- Já uznávám že každý nemůže znát Asterion, ale stačí se zeptat! Tudíž nepovažuji trvání za neuvedené… Takhle se vymlouvají pouze ti, co neví a jsou lenošní si to zjistit!
  - Další s čím nesouhlasím s ostatními je omezení hadí spásy. Omezení jsou zajímavě řešená a mě se líbí! Vypadá to že tu autora obhajuji, ale postavte před svoji babičku PCčko a teť se předveď babi. Výsledek? – neudělá nic, nerozumí tomu, maximálně řekne „podej mi prachovku“. A tady je to samé! Vživotě jste to neviděli a prd víte co to úbec je….. (Jen příklad)  Takže moje hodnocení zní:
  Nápad: ****
  Propracovanost (zpracování): *****
  Čtivost: ****
  Vyváženost: *****
  Použitelnost: *****
  Celkový dojem: *****

  Výsledek : *****

  S pozdravem Lucik
  Ps.: přemýšlej o tý povídce...


  Raindancer - Sabotér...?? : /