Předměty

Bájná hvězdice Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 24

Skupina: Artefakty

Síla zbraně: 8 + 1

Malý dostřel: 7

Střední dostřel: 15

Velký dostřel: 23

Sféra: 11

Váha: 8 mn

Popis:

Bájná hvězdice ( 8/+1 )

Stalo se to jednoho letního soumraku, kdy Slunce pomalu zapadalo za nejvzdálenější hory na obzoru a na východě se smrákalo k brzkému dešti. Všude bylo ticho a klid, jen tu a tam trochu zabublala horká láva. Krajina byla kamenitá a nehostinná a těžko by se dalo představit, že tu žije něco živého. Všude samé ztuhlé magma a sem tam horká láva, ale nikde ani strom či travička.
Najednou se mezi kameny ozvaly hlasy, drsné hlasy skřetů vylézajících z úkrytu. Nebylo jich mnoho. Byly pouze čtyři, ale zato pěkně rozhněvaní.
,,Gnargo, ty hade!“ sykl největší ze skřetů, ,,Neříkal jsi náhodou něco vo tom, že tu najdem ten podělanej hrad?“ Vytáhl šavli a začal vyhrožovat menšímu skřetovi s širokým nosem.
,,Jo, to říkal!“ vybafl Gnarga, ,,Ale ten hrad tu měl být! Musel někde zmizet. A ty, Bargošu, mě nech radši na pokoji nebo ti udělám v břichu díru!“ Vytáhl nůž.
,,Nechte toho vy dvě hyeny.“ uklidňoval je třetí skřet, ,,Hádáte se sotva, co jsme vyšli. Nechte toho už! Měli by jsme pokračovat v cestě. Hergot, kde je ten pazůr Smarga?“
Snargo byl jejich čtvrtý společník. Kde byl? To nevěděl nikdo.
,,Však se šel jen provětrat.“ chrochtl Bargoš, ,,Už by tu měl být. Ta sviňka určitě pláchla. Poslední dobou byl nějaký divný. Prý něco se vzduchem, pche!“ Odfrkl si.
,,Půjdem,“ navrhl Gnargo, který byl jejich průvodce, ,,Už se setmělo. Když se nevrátí, tak se nevrátí. Však tu sám dlouho nepřežije. Jdem!“
Skřeti vylezli z úkrytu a vydali se na cestu bez jejich kamaráda. Po nějaké chvíli narazili na údolíčko vyplněné lávou. A u něho dřepěla nějaká postava. I když skřeti vidí dobře ve tmě, tady tohle stvoření nemohli na dálku poznat. Napínali zrak do tmy, ale nic jim to nepomohlo.
Nakonec Bargoš rozhodl, že to půjdou obkouknout.
K jejich překvapení to byl Smarga, který hleděl bezvládně do lávy.
,,Smargo, ty osle!“ zařval rozčileně Bargoš, ,,My tě všude hledáme. Mám tě zapíchnout hned nebo až potom? Slyšíš! Kam to furt hledíš?
Bargoš přišel ke klečícímu Smargovi a pohlédl do lávy. Chvíli nic neviděl, ale pak si toho všiml. Na dně, ani ne sáh hluboko, se jasně zablyštěl nějaký předmět. Vypadal jako zlatý.
,,Na tohle tu hledím,“ opáčil zamyšleně Smarga, ,,A tu sviňku si nech! Jak to vytáhnem? Ta láva je tak horká. Zkoušel jsem to, ale roztopila se mně šavle.“
Jak tak přemýšlel, tak si nevšiml, že ze skály poblíž se uvolnil těžký kámen, který začal tiše padat na lávové jezírko.
Bargoš zatím začal honit Smargu kolem jezírka.
,,Ty svině!“ funěl Bargoš, ,,Já ti dám roztopila šavle. Jen počkej, až tě chytííím!“
Jeho poslední ,,chytííím“ přešlo v šílené kvílení. V té chvíli totiž dopadl kámen do jezírka a všude kolem vyprskla horká láva. Bargošovi prskla rovnou do tváře. Ještě chvíli kvílel a pak skonal. Smarga jako zázrakem vyvázl bez zranění, tím, že se nevědomky skulil na zem. Jakmile se vzpamatoval, vzhlédl a tu spatřil, že ostatní skřeti sedí opodál a o něco se hádají.
Vstal a šel poplašeně za nima.
,,Dej mi to ty červe!“ řval jeden, ,,Já jsem to našel, tak mi to neber! Zloději!“
,,Ty jsi to nenašel!“ řval druhý a sápal se mu po krku, ,,Chcípni!“
Smarga na ně hleděl, cože je to popadlo. A pak si všiml té příčiny. Kousek od nich ležel nějaký blyštivý předmět. Byl to ten, co před chvílí ležel nehybně na dně jezírka. Zřejmě ho vymrštil na břeh pád toho kamene. Smarga ho rychle popadl a začal utíkat pryč. Ostatní si ho ale všimli a běželi za ním. Při běhu si Smarga prohlížel předmět a zjistil, že je to nějaká krásná zlatá hvězdice s červeným tlačítkem v podobě sytě červeného diamantu uprostřed. Bezmyšlenkovitě ho zmáčkl a tu se vystrčilo ze všech pěti původně tupých cípů bledě modré, kovové ostří. Za chvíli si Smarga uvědomil svých pronásledovatelů a sjednal, že nemá šanci uniknout, a proto se rozhodl, že si alespoň zachrání krk. Mrskl hvězdicí za sebe v domnění, že ho pronásledovatelé nechají na pokoji a půjdou po hvězdici. Za chvíli kroky pronásledovatelů ustali. Smarga se zastavil a ohlédl. Zděsil se, protože všichni jeho pronásledovatelé leželi v krvi ( to mu zase tak nevadilo, horší bylo to druhé) a k němu se vracel nějaký objekt. Pomyslel si: ,,Když to zabilo ty dva, tak to zabije i mě!!“ Skrčil se, jakoby očekával útok.
Strach na něho jakoby natáhl obrovskou paži. Avšak hvězdice mu jen nevině vklouzla do ruky. Jakoby trochu zmatněla. Z ustrašeného skřeta se stal šťastný skřet. Zjistil totiž, že je to kouzelná hvězdice, která se vrací.
Dále však již jen krátce: Smarga se po dlouhém putování dostal do jeskyní na severu obývaných jeho vzdálenou rodinou. Brzy si díky hvězdici vybudoval velký respekt u jeho přátel a strach u jeho nepřátel. Dobil dokonce i jeho bývalého Pána a dosedl sám na jeho trůn. Jeho věhlas stoupal a stoupal, až se o něm doslechl i samotářský drak Bramburach, který se zanedlouho (zrovna po obědě) vydal se svým věrným přítelem, rudým drakem Skitou, rozbít jeho říši. Společně se jim podařilo zničit Smargovu pevnost Efes a Bramburach si ho za to, že mu Smarga v posledním zoufalém souboji zabil jeho přítele, dal jako druhý chod k obědu.
Od té doby zmizela Hvězdice kdoví kam. Praví se však, že ji náš milý hladový Bramburach spapal zároveň se Smargou a že teď je Hvězdice vězněna v jeho žaludku…..

Popis

Hvězdice je artefakt vyrobený za dávných časů jedním neznámým theurgem na příkaz jednoho vesnického šermíře, který strašně záviděl jeho příteli čaroději jeho kouzla (nejvíce blesky). Poručil proto teurgovi, ať něco vymyslí sám, že on nemá čas a neví, co by vymyslel, ale má to být něco vražedného. Říká se, že čaroděj se o tom dozvěděl a našeho šermíře někde venku potichu oddělal. Od té doby si ji theurg nechal.

Na výrobu Hvězdice spotřeboval theurg 550 magů ( ze sféry Laviah)

Hvězdice má ÚČ: 8 + 1, váží 8mn, její dostřel je 7/15/23 a stála by okolo 350 zlatých.

Pokud ji někdo vrhne, tak jí může zadávat lehké úkoly (jakoby měla Int 9). Může jí říct, aby se ihned po útoku vrátila zpět do ruky nebo jí může říct, aby po vrhu začala sama útočit (ty se na ni můžeš dívat nebo bojovat jinou zbraní – ale pozor! Pokud Hvězdice zabije posledního nepřítele, tak se automaticky vrací zpět a pokud máš v ruce jinou zbraň, tak tě zraní za 1K6 životů). Platí zde jedno pravidlo: Vždy při vrhu Hvězdicí z tvé ruky se přičítá tvůj bonus za obratnost, jinak pokud útočí Hvězdice sama, tak se počítá její bonus za obratnost (viz níže) a útočí 3x za 2 kola. Protivník se může pokusit (jen pokud útočí Hvězdice sama) srazit Hvězdici na zem. V tom případě má 20 životů, které je nutné zničit (počítá se jako útok na živého tvora, jakkoliv to zní divně). Pokud se někomu podaří zničit jejích 20 životů, pak padá bezvládně k zemi. Potom platí: kdo ji zvedne ze země jako první, tak se stává jejím novým pánem. Avšak pokud by ji uchopil do ruky nějaký kouzelník, tak se o ni nepříjemně popálí za 1K6 životů.


Hvězdice: 20 životů
Obr: 21 + 5
OČ: 15
(útočí 3x za 2 kola)
zranitelnost: A,B,C,D,1/2G,I,1/2K,L

Má však jistý velmi zvláštní požadavek. Její majitel jí musí dávat každý den zlato v hodnotě 25 zlatých. Pokud tolik zlata máte, tak už jen stačí, aby jste položili Hvězdici tlačítkem na zlato a počkali 1 směnu než Hvězdice zlato vstřebá do sebe. Pokud zlato nemáte, tak je zde ještě jedna možnost. Můžete ji taky na směnu vložit do nějakého opravdu horkého prostředí ( láva, kovářská pec, ale nestačí třeba táborák nebo krb). Hvězdice miluje horko od té doby, co musela ležet dlouhou dobu v lávě. Neví se, jak se tam dostala. Pokud jí někdo potřebné zlato nedodá, tak běda mu. Je více možností, co se stane. Jistě se jí sníží ÚČ o 1 za každý den ,,hladovění“ nebo zimy, jistě ho nebude už tak poslouchat a je možné, že za nějakou dobu bude plnit pravý opak rozkazu. Občas se stává, že dostane proti vám bonus k ÚČ nebo… Však si něco domyslíte podle své fantazie.

Jak již bylo řečeno, Hvězdice záměrně nemá ráda kouzelníky. Má proti nim bonus k ÚČ +1 a ještě jeden zvláštní bonus. Pokud totiž po hvězdici vystřelí blesk, tak ji ,,nezraní“, ale posílí její útočnost na jeden útok o sílu toho střeleného blesku a Hvězdice s největší pravděpodobností zaútočí s tímto bonusem na toho kouzelníka, který daný blesk seslal. Tenhle bonus však platí jen u blesků. Pokud nějaký kouzelník střelí např: Ohnivou kouli, tak to zraní normálně dle zranitelnosti. Jde ji samozřejmě také magenergií přehltit (tak, jako u Darosha). V tom případě by mělo jít o velké množství. Pokud někdo do ní střelí například nejprve modrý blesk a vzápětí třeba zelený blesk, tak se do jejího ÚČ započítává bonus toho posledního blesku (tj. zelený blesk). Avšak magenergie těchto blesků se sčítá, dokud se na nějakém kouzelníkovi ,,nevybije“.

Vzhled

Naše pěticípá Hvězdice je artefakt se srdcem ve spouštěcím diamantu, který je nutné aktivovat k vysunutí ostří. Celá vypadá jakoby ze zlata. Sem tam se dá na ní zahlédnout slabounký třpyt, jako zapomenutá touha po pořádném boji (nebo po zlatě).

PS: Zapomněl jsem dodat, že má ještě bonus + 1 proti všem skřetům. Proč? Protože si u nich dlouhá léta mnoho zlata neužila (Smarga byl hamoun!).

Díky za přečtení…
S pozdravem zerafel

Nazdar

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 24

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Mě se to teda po všech stránkách líbí.... i když je fakt, že to Uč by mohlo byt menší...


 Uživatel úrovně 0

Víš, já na příběh dost dám a tady se mi líbí, ale O/ÚČ a ostatní čísla se mi moc nezdají. Zabít draka hvězdicí??? No, jinak dobrý - 3*


 Uživatel úrovně 5

Tak to je teda blbí.... No uvid
íme, co řeknou ostatní...


 Uživatel úrovně 0

Zerafel: má to asi 2,38 nebo tak nějak :-)) jde o to, že hlas redaktora (T.) se počítá 3krát :-))


 Uživatel úrovně 5

Dík lorde.....
No, jak to teda tak počítám, tak by to měla být v průměru 3* a ne stále jen 2*....


 Uživatel úrovně 0

Veškerá kritika již byla řečena přede mnou, ale i přesto se mi to zdá jako trochu nadprůměrný příspevek, takže dávám 3,5 což znamená 4*. Ale jsou vážně s hooodne odřenýma ušima :-))


 Uživatel úrovně 0

Mě se to teda dost líbí...

Vcelku souhlasím s Octopusem... a v tom hodnocení i se zerafelem - na to jaké to je, mít jen 2 hvězdičky.....


 Uživatel úrovně 0

Celkově se mi to docela líbí!
Akorát několik věcí bych upravil:

1)Příběh - když je ta hvězdice tak těžká a leží na dně sáhový jezírka lávy, zdá se mi nemožný, aby ji šutr co tam spadne vymrštil nahoru. To prostě nejde.

2)Stavba - moc se mi nelíbí to diamantový tlačítko a vysunovací čepele. Asi bych tyhle dvě věci zrušil a diamant tam nechal jen tak na "okrasu".

3)Síla - zdá se mi poněkud přesílená, trochu bych srazil její parametry.
Snad si mohl přidělat i ještě nějaké zvláštnosti...

4)Absorbce zlata - dobrý nápad, ale měl jsi pořádně promyslet co bude dělat, když ho nedostane...


 Uživatel úrovně 0

No nevim co bych na to řekl asi jen to že bych ti to mohl ohodnotit standartní 2 jelikož něco je přehnané a docela souhlasim s Schollin Koulle má pravdu že artefakt nedělá síla ale jeho jedinečnost Pařbě zdar Helis


 Uživatel úrovně 0

Octopus: Artefakt nedělá síla, artefakt je něčím jedinečý. A když už je silný tak ne blbým statistickým útokem, ale svými zvláštními vlastnostmi. Tento předmět má asi pododbnou myšlenku, ale prostě mu tam něco chybí a nevyhnul se jisté kýčovitosti. Jak jsme pravil mohl na tom zapracovat mnohem víc a vytlačit z toho něco originálnějšího!

zerafel: Daří, no protože už vímj ak na to 8). A shodnocením máš dle mého názoru pravdu!