Nové Rasy

Wortigové Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Wortigové, wortaj nebo také vodní lid, v elfštině nazývaní Eärendil (“přátelé vody”). Jedná se o humanoidní obojživelnou rasu, která však většinu svého života tráví pod vodou. Není pro ně příliš velkého rozdílu mezi sladkou a slanou vodou, ale města staví v mořích, nebo oceánech.

Mohou se volně pohybovat na souši a dýchat vzduch. Při pohybu jsou však pomalejší než lidé.

Pozn.: Pojednání budu psát lehce situované do mého světa, pro větší ilustraci, jak si Wortigy představuji. Plně obecným psaním bych připravil článek o pár svých myšlenek. Tyto části však lze lehce vynechat a jinak by měli být všechny části textu univerzální, případně vyžadující jen velmi malou úpravu.

Ilustrace

Bohužel jsou moje schopnosti kreslit v poslední době velice omezené (nedostatek tréningu, talentu,...). Dlouho jsem váhal, jestli náčtry do příspěvku zahrnout, nakonec sem se rozhodl ponechat je pro lepší představu. Proto chápejte ilustrace opravdu pouze jako ilustrační, nikoli jako umělecké ztvárnění. Proporce jsou jednoznačně špatně. Proto jsem se také snažil zdůraznit hlavně dominantní znaky wortigů a ostatní části těla ponechat jako jakousi siluetu.

Přehled

Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
6-11 9-14 11-16 10-15 8-13
+1 -1 +2 0 -2
Výška: 155-180 coulů
Váha: 45-60kg ženy (900-1100 mn)
50-80kg muži (1000-1600 mn)
Třída velikosti: B
Věk dospělosti: 20 let
Věk stáří: 350let
Věk maximální: 380 let
Rodová zbraň: Kopí/trojzubec
Pohyblivost: souš: 7 (humanoid)
voda 15 (vodní tvor)

Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné. Mohou se vyskytovat jedinci, kteří by z těchto hodnot vybočovali, ale není to příliž časté.

Tabulka přesvědčení

1ZkD
2ZmD
3N
4N
5N
6N
7N
8ZmZ
3ZmZ
3ZkZ

Vzhled a stavba těla

Wortigové jsou humanoidi s některými tělesnými rysy podobným rybám, nebo jiným mořským živočichům. Co se výšky týče jsou podobní lidem, barva těla se u různých jedinců mění, ale vždy se jedná o odstíny modré (někdy až šedé), Kůže na rukou, nohou a na trupu bývá z větší části pokryta zrohovatělou kůží, která se podobá šupinám. To zvyšuje především odolnost těchto tvorů.

Na předloktí a na lýtkách wortigům vyrůstají ploutve. Jsou velikostí asi třetinové oproti tloušťce dané končetiny a výrazně usnadňují plavání. Proto bývá jejich oděv uzpůsoben tak, aby mohly být ploutve bez větších obtíží vytaženy. Jedná s však o lehce zranitelné části těla a proto bývají na boj opět schovávány.

Tím anatomické zvláštnosti nekončí. Na bocích krku mají dýchací žábry. Výrazné nadočnicové oblouky jsou pokryté zrohovatělou kůží a přecházejí do velmi výrazných uší. V dospělosti se u mužů vyvíjí hlavové prodloužení. Jedná se o výrazný výstupek vyrůstající ze zadní část hlavy. Začíná se tvořit kolem 100 roku a kolem 300 roku sahá až do půly zad.

U mužů se také kolem 20 roku tvoří hmatové vousy. Jedná se o dva výrazné kožovité vousy dlouhé až 10 coulů, které mají hmatovou schopnost.

U žen je situace trošku jiná. Nemají hmatové vousy. Hlavové prodloužení u nich nevzniká jedno, ale hned několik (4-12) a to už od 20 roku. V prvních pěti letec rostou velice rychle (do délky cca po konec krku) po té se rychlost růstu zpomaluje. Výběžky rostou většinou různě rychle, 3-4 dominantní rostou rychleji, než ostatní.

Funkce výběžků není přesně známá. Existují pozorování, že magicky nadanější jedinci mají výrůstky delší, ale není to nutně pravidlem. Další funkce je možná z pohledu páření. Bývá chápáno, že jedinci s delšími výrůstky jsou plodnější a zdravější. (Opět, nemusí jít o pravidlo).

Život jedince

Dětství a mládí

Po narození je wortig vychován matkou. Dostává se mu podle jeho společenského statutu vzdělání. Společnost má dosti úzká společenská pravidla, hraničící až s kastovním systémem.

Ve všech společenských vrstvách probíhá základní vzdělání v podobě pěti leté školy a to od věku 8 let. Vyučující základy matematiky, čtení a psaní vodního jazyka a základy historie. Poté je na základě jeho příslušnosti dále rozlišováno:

Zemědělci a lovci

Nejnižší společenská vrstva pokračuje ve výuce jeden rok. Skládá se z teoretického základu k jejich profesi a dále přechází do praktické.

Řemeslníci

O něco vyšší společenský statut mají řemeslníci. Ti po absolvování základního vzdělání nastupují na učiliště, kde dostávají 3-5 leté vzdělání ve svém oboru a pak nastupují na praxi k některému řemeslníkovi, kde mnohdy zůstávají pracovat třeba až celý život.

Obě nižší skupiny mohou dosáhnou zlepšení svého společenského stavu hlavně v období mezi 20-25 rokem života, kdy nastupují na povinnou vojenskou docházku (u žen pouze 20-22). Pokud se prokáží, jako schopní válečníci, je jim umožněno zůstat v armádě profesionálně.Vojáci

Děti vojáků (především však synové, ale i dcery mohou) absolvují po základním vzdělání vojenskou akademii, jsou tedy už od malička trénování v boji a učí se o taktice válečnictví a historii. Prochází přísným tréningem a stávají se z nich válečníci a strážci. Hodnost je možné získávat, ale vyšší postavení je možné získat jen za mimořádné zásluhy, jinak také podléhá dědickému právu. Řadoví vojáci žijí v kasárnách. Strážci často v menších domech rozmístěných po městě, nebo přímo v místě své služby. Výše postavení vojáci mají vlastní honosnější domy.

Nejčastěji používané zbraně jsou kopí, trojzubce, někdy i meče.

Úředníci

Další na stupni pomyslené sociální pyramidy jsou úředníci. Ti absolvují vyšší stupeň vzdělání. Platí zde zase především rodový původ, ale také musejí ve 14 letech složit zkoušky, dle toho jak dobře je složili mohou pokračovat ve studiu. Pokud by ve zkouškách úplně propadli, propadá se jejich společenský status a mohou nastoupit mezi zemědělce (toto se však téměř nestává, protože jsou si velmi dobře vědomi svých povinností a proto naprostou času svého času studují). Pokud ve zkouškách dopadnou průměrně končí většinou ve studiu a jsou převedeni na místa, kde stačí menší vzdělání. Stávají se z nich drobní dozorci, menší účetní a podobně. Úspěšnější studenti se stávají například učiteli ve školách a podobně. Pokud jsou jejich výsledky nadprůměrné, pokračují dále ve studiu a na své místo jsou přiřazeni až později. Z nejlepších z nich se stávají učenci a učitelé univerzity.

Mezi tuto skupinu populace se řadí také ti učenci, kteří se zaměřují na léčení.

Duchovní

Příslušnost mezi řady duchovních a kněží se také dědí. V náboženství Wortigů neplatí celibát, ale příslušníci zasvěcené části obyvatel jsou svazováni dalšími pravidly. Žijí v klášterech, jsou od nich vyžadovány účasti na společných modlitbách, časté posty a podobně. Dostávají vzdělání v klášterní škole, které odpovídá jejich pozici a pozdějším postavení v řádu. Akolité do 17 let, kněží do 20.

Kouzelníci

Kouzelnický talent je ceněn a je snaha ho pěstit. Největší část kouzelnické kasty tvoří pouze slabě nadaní jedinci. Především disponují dědičnou schopností tvořit vzduchové bubliny (viz. níže), která je velmi užitečnou a ceněnou dovedností. Dále sem spadají nadanější kouzelníci a alchymisté.

Vladaři

Jedná se o nejvýše postavenou skupinu obyvatel. Příslušnost k vrstvě je dědičná, ale hlasovací právo připadá jen nejstaršímu žijícímu potomku minulého příslušníka. Toto platí bez ohledu na pohlaví. Ostatní potomci předchozích vládnoucích zastávají především role vyšších úředníky, vojáků atd.

Počet míst v senátu je kolem 100 příslušníků, kteří ze svého středu volí 5 vladařů, jejichž funkční období je 10 let. Ti mají nejvyšší moc v různých oblastech (podobně jako vláda), na většinu rozhodnutí však potřebují, aby proběhlo hlasování tohoto senátu (vládnoucí vrstvy). Mezi vládnoucími s hlasovacím právem bývá zpravidla také 10 nejvýše postavených představitelů církve a ti nejmocnější z řad kouzelníků.

Každý z pěti vladařů bude mít svoji vlastní ochranku. Stejně tak i ostatní vládnoucí rody budou pravděpodobně disponovat vlastními strážemi.

Dospělost

Mužští zástupci druhu jsou plodní přibližně od 80 let. Žena je plodná pouze v půlročním období a to 3x za život. První období nastává kolem roku 100. Projevuje se lehkým nafialovělým zbarvením kůže, zvýšenou žádostivostí a také vyšší chutí k jídlu. V tomto období také porostou její hlavové výrůstky o několik coulů. Další dvě plodná období přicházejí přibližně v intervalu 20-25 let. Oplodnění je tělní, následuje po něm 10dnů "těhotenství" zakončené vypuzením 5-15 vajíček. Vajíčka dozrávají 5-20 let. Po tuto dobu se o ně stará matka. Vejce se ukládají do speciálních nádob, nebo “líhní”, které je chrání před poškozením a vnějšími vlivy. Tyto “líhně” bývají velmi často opatřena ochranou magií. (Zde platí, že čím bohatší rodiče, tím silnější ochrana). V zásadě se jedná ale o zvýšenou opatrnost a k dozrání vajíčka může postačit i situace, kdy by bylo pouze dobře uschováno. Uložená vejce nevyžadují matčin stálý dohled, ale málo která žena je nechává dlouhodobě bez dozoru, aniž by je minimálně jednou za několik dní nekontrolovala.

I přes magickou ochranu a podporu jsou velice háklivá a pravděpodobně se jim také zkrátka nedaří v našem světě, proto se jen velmi malé procento vajíček opravdu vylíhne. Není vůbec výjimečné, že nepřežije žádné. Bývá pravidlem, že se žena snaží využít každý pokus na jiného partnera.

Stáří

Období stáří není v poměru k celkové délce života příliš dlouhé. Těla wortigů fungují poměrně dobře po většinu jejich života, takže období opravdového chřadnutí nastává přibližně 15-25 let před přirozenou smrtí. Projevuje se postupným zhoršováním fyzické síly, na paměť a rozum však příliš velký vliv nemá. Staří příslušníci národa proto pracují dále, ale v omezenější míře. U vyšších vrstev je akceptována možnost odebrat se na odpočinek a věnovat se četbě nebo studiu náboženských textů.

Zemědělství a lov

Primární produkci a zisk potravy tvoří především rybolov a pěstování různých druhů řas a chaluh. Ty jsou pro wortigy běžnou potravou a liší se samozřejmě v kvalitě, běžnější (dle našeho chápání je lze přirovnat třeba k bramborám) přes lepší až po vzácnější řasy, které jsou považovány za delikatesy. Mimo jiné je běžná také úprava jiker ryb a produkce různých druhů falešného kaviáru. Ryby jedí v různých úpravách, jsou bez větších obtíží jíst sirové ryby, ale osvojili si také tepelné úpravy. V posledních letech ve speciálních sklenících pěstují také suchozemské rostliny a z nich vytvářejí běžnou lidskou potravu, jako doplnění svého vlastního jídelníčku. Tyto skleníky jsou ochráněny již zmíněnými vzduchovými bublinami a často vybaveny nízko-magickým zdrojem světla (především UV zářením potřebným pro růst rostlin).

Charakter

Wortigové jsou většinou odtažití a chladní. Řídí se zákony a logikou. Ale ve vyšších vrstvách jsou naprosto běžné politické intriky a vypočítavost. Jedinci s ušlechtilými názory (“ZKD”) tedy většinou nebývají příliš úspěšní v politice.

S jejich způsobem rozmnožování souvisí láska a manželství. Mezi wortigy je láska považována za jakýsi exces a je fakticky akceptována jen v mladším věku, nebo v nižších společenských vrstvách. V dospělosti se od jedinců očekává, že sňatek, který uzavřou bude spíš ekonomicko-politický. Manželská loajalita je pak ale na místě.

Většinu výchovy provádí matka. Otec se dětmi stýká pouze několikrát do měsíce. Vztah mezi otcem a potomky je tedy spíše chladný a založe na předávání vědomostí a zkušeností, než na lásce a osobním sdílení. První dítě matka počne s manželem a další pokusy většinou provádí s jiným mužem, aby zvýšila šance na přežití potomků. Potomci jsou však vždy uznáváni jako potomci zákonného manžela.

Historie a původ

Wortigové jsou humanoidi schopní přežívat ve vodě i na souši. O jejich přesném původu si již dnes nemůžeme být jistí. Zastánci wortigžského náboženství mají na tuto otázku jasnou odpověď a to, že jejich prapředci jsou potomky božské dvojice (viz. náboženství).

Z biologického pohledu není jisté, zda-li jsou wortigové kříženci nějaké humanoidní rasy a nějakých vodních tvorů. Jedna z teorií (těch málo lidí, kteří měli možnost nad touto otázkou věděcky bádat) zní, že byly před tisíciletími vytvořeni za pomoci magie, jako vojáci pro boj na moři i na souši.

Wortigové původně obývali velkou část moří a oceánů. Po dnes již blíže neznáme magické (nebo také přírodní) katastrofě byla většina jejich měst zničen a wortigové se staly téměř vyhubeným druhem. Druhá verze zní, že obývali původně jiný svět, tvořený především oceány a v důsledku magické katastrofy byly “vhozeni” do našeho světa. Známá města jsou dvě. Tedy přesněji jedno - Aldemis. Druhé město - Ga’erdil - utrpělo velmi fatální poškození při katastrofě a většina jeho populace pravděpodobně zahynula. Dnes jsou z tohoto města jen ruiny na dně moře.

Aldemis utrpěl také velké škody, navíc některé části města nepřežily vůbec. Po tisíciletí se obyvatelé města snaží obnovit jeho slávu.

Legenda praví, že při kolizi světů se přesunulo ještě třetí město - Tirilanis, které se mělo přesunout nepoškozené a plné zdravých wortigů. Tuto legendu přejalo náboženství a z Tirilanis se stává něco jako ráj, nebo nebe. Domněnku o existenci třetího města popisují výpovědi několika svědků skrz historii. Někteří z nich tuto svoji výpověď dokonce doložili nějakým předmětem přineseným z tohoto nádherného města. Jisté je ale, že každá oficiální výprava, která byla vyslána najít město se buďto nevrátila, nebo vrátila s prázdnou.

Náboženství

Naprosto drtivá většina wortigů je věřících a všichni se hlásí k oficiálnímu náboženství. Moc církve je tak silná, že společenské a právní uspořádání nedovoluje nic jiného. Wortigové věří v trojici vodních božstev. Většina wortigů dále věří v Tirilanis, posvátné město a zaslíbený ráj, kam se dostanou, pokud budou svůj život žít, tak, aby byly dobrými potomky svých bohů.

Z náboženských úkonů bývá zvykem dodržovat jednou měsíčně (při úplňku) bohoslužbu v chrámu spojenou s drobnou obětí. Kněží a příslušníci náboženské kasty se účastní bohoslužeb každý den a to v různých hodinách. Modlitby provádějí wortigové veřejně v chrámech recitací posvátných textů nebo vlastními slovy polohlasně.

Vladce moři

Vládce moří bývá zobrazován, jako starší muž (wortig) v brnění, plášti, s korunou na hlavě a trojzubcem v pravé ruce. Dle náboženství wortigů se jedná o stvořitele a vládce moří, kterému jsou podřízeni všichni vodní tvorové (i všechni ostatní). Jeho úkolem je vládnout mořím a dohlížet na přirozený koloběh vody. Je také patronem veškeré magické moci a svoji moc propůjčuje svým kněžím, kteří také mohou vykládat jeho vůli.

Trojzubec vládce moří se také stává symbolem moci. Zdobené trojzubce tedy nosí hlavně úřadující panovníci a vrchní přestavitelé církve. Méně zdobené trojzubce pak jejich osobní stráže, které se kromě oděvu tak odlišují od běžných vojáků.

Dcera moří - matka

Ženskou bohyní je Dcera vládce moří, uctívají ji především ženy. Je ochránkyní všech žen, jedná se o silnou ženu, která si nenechá od nikoho rozkazovat a necítí se svázána pravidly nikoho. Také symbolizuje vyrovnanost, klid, rozhodnost, kontrolu, svobodu a dobrý spánek. Vyobrazována je v lehkých šatech bez většího zdobení.

Syn moří - válečník

Posledním z trojice vodních božstev je syn. Je zároveň bratr dcery a také její druh/milenec. Božská dvojice v milostném páru je v protipólu, proti společenskému názoru, že láska je pouze výstřelkem mládí. Zdůvodňují to dva názorové proudy 1. láska bohů něco mnohem vznešenějšího, než u obyčejných smrtelníků a 2. láska se tak stává výlučně božskou záležitostí, která obyčejným lidem nepřísluší… Dle tradičního mýtu jsou prapředci wortigů dětmi tohoto páru.

Syn moří je patronem válečníků, kovářů, všech co se ohánějí kopím a také těch, co poslouchají své pány. Vyobrazován je v plné zbroji (bez helmy), s kopím v ruce.

Zvláštní schopnosti a magie

Vzduchové bubliny

Vzduchové bubliny jsou pro wortigy poměrně důležité, protože jim umožňují dělat některé úkony, které by jinak nebylo možné dělat pod vodou. (Jako kovat železné zbraně, pěstovat suchozemské rostliny,...). Větina hlavních budov je tady vybavena vzduchovými bublinami. V osobních domech většinou velikost bublin (tedy suchá část domu) většinou ukazuje na bohatství majitele. A to i přesto, že wortigové rádi žijí pod vodou, například spaní preferují bez výjimek ve vodě. Jednás se o bublinu v prostoru, ze které se při její vytlačení zratí voda a přemění se na normálně dýchatelný vzduch. Vzduch v ní nedochází, ikdyž v ní dýchá několik osob. Bublina je volně prostupná a osoba, při prostupu z vody do bubliny je osoba mírně osušena a může volně dýchat. V bublině neplatí nadnášivost vody, proto jsou z pravidla vytvářeny spíše jako polokoule (polovina bubliny zůstane pod povrchem). Pokud je bublina vytvořena v místnosti, která má rozměry ne moc větší, než je kapacita bubliny, vyplní bublina celý prostor místnosti.

Možností dosáhnutí bublin je hned několik.

Přirozená schopnost

Vytávřet vduchové bubliny je speciální schopnost, která se dědí mezi určitou části populace wortigů. Produkovat bubliny je schopno, kterou má asi 10% populace, její příznaky se objevují kolem 12. roku života. U některých jedinců je tento proces téměř spontální, pro jiné vyžaduje roky tvrdého tréningu.

Wortig vytovří silou vůle vzduchovou bublinu. Hned při vytvoření zjistí podvědomě, jak dlouho bublina vydrží (pravidlově dle hodu viz. níže). Může se rozhodnout při “sesílání” rozhodnout, že tuto dobu libovlně zkrátí. Ušetří si tím tak daný čas a může tak vytvořit další bublinu.

Poslední směnu před rozpadnutím bublina začne viditelně slábnout (Ale nepropouští vodu). Jiný worig obdařený totou schopností může bublinu kdykoli posílit, buď ji 2x rozšíří poloměr, nebo jí prodlouží životnost dle svých schopností. Opět platí, že hned po posílení koule podvědomě zjistí, jak dlouho koule vydrží.

Číselná pravidla

Navrhuji zde obecný mechanismus, jak určovat, kteří wortigové umějí tvořit bubliny a jak moc. Dá se použít například na náhodnou skupinu wortigů. Pravidla by měla být spíše ilustrativní, jako ukázka rozsahu schopností. Pokud by za wortiga hrál nějaký hráč navrhoval bych například přeskočit první hod a nechat pouze hod na kvalitu koulí + přidat na 6. a 16. úrovni stupeň navíc. Vše je ale samozřejmě na dohodě hráče a PJ.

Schopnost tvořit bubliny (hod při založení postavy/puberta):

1k10 (na určení schopností daného wortiga.

1-9 - bez schopností

10 - úspěch - wortig má přirozenou schopnost tvořit bubliny

Síla bubliny:

1k10

1 - koule o poloměru 2,5 sáhu na 1k6 směn/den

2 - koule o poloměru 2,5 sáhu na 2+3k6 směn/den

3,4 - koule o poloměru 2,5 sáhu na 2+3k10 směn/den (nebo poloměr 5 na 3k6 směn/den)

5,6 - koule o poloměru 2,5 sáhu na 2+1k6 hodin/den (nebo poloměr 5 na 5+3k10 směn/den)

7.8 - koule o poloměru 5 sáhu na 3+2k6 hodin/den

9,10 - koule o poloměru 5 sáhu na 5+2k10 hodin/den

Pozn.: Wortig je schopen bublinu udělat libovolně menší, je na pj, jestli se tím prodlouží doba výdrže koule.

Př. 1: wortig “hodil” 5, druhý hod už nebyl třeba, schopnost tvořit bubliny nemá.

Př. 2: wortig “hodil” na schpnost bublin 10 a 1. je sice obdařen schopností tvořit bubliny, ale naprosto základní. Schopnost je u něj tak slabá, že nijak neovlivnila jeho společenský status, bubliny, které vytvoří jsou slabé a vydrží 1-6 směn.

Př. 3: wortig je na tom o poznání lépe hodil 10 a 7. Jeho koule jsou o pozdnání silnější, jeho talent byl rozpoznán a byl ve svém umění pravděpodobně trénován. Přirozeně je schopen tvočit bubliny, které mají průměr až 5 sáhů a je schopen jim vdechnout výdrž 5 až 10 hodin. Svojí bublinou může například bezproblémů zaplnit místnost 5x5x2,5 sáhu.

Tato přirozená schopnost však po čase přestala wortigům stačit a věnovali se jejímu rozvíjení pomocí magie.

Kouzlenická bublina

Magenergie: 5 magu za první, 1 mag za každou další směnu

Dosah: 0

Rozsah: 3 sáhy

Vyvolání: 1 kolo

Trvání: podle dodané magenergie

Wortigští kouzelníci se naučili tyvtářet kouzlo bubliny. Kouzlo vytvoří podobně, jako přirozená schopnost bublinu o poloměru 3 sáhy, rozdíl je v tom, že je bublina vytvořena kolem kouzelníka (je jejím středem) a pohybuje se s ním. Kouzleníci, kteří mají jakoukoli prirozenou schopnost tvořit bubliny toto kouzlo stojí za první směnu 1 mag.

Trvalé bubliny - Alchimistický produkt

Démon vzduchové bubliny

Je démon, kterého se wortiogové alchymisté naučili vkládat do libovolných předmětů, aby tak vytvořili statickou bublinu. Vyskytuje se už od druhé astrální sféry a s každou další sférou se zvyšuje jeho síla (velikost bubliny). Démon bývá zaklet do rodinného emblému, obrazu, amfóry, ozdobného kusu nábytku… zpravidla do něčeho drahého, zdobného, co se nachází uprostřed domu, nebo místnosti. Z tohoto předmětu vychází vzduch, který vyplňuje bublinu.Pokud je bublina na otevřeném moři má tvar koule, jinak vyplňuje tvar místností, podobně, jako dočasná bublina.

Velikost trvalé bubliny

sféra2345678...
poloměr [sáh]2,557.510152550...

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

celkově ta tabulka parametrů mi přijde nějak přehozená.... síla 6 - 11 (a +1) OBR 9 - 14 (a -1?) int 10 - 15 (+-0)... vím že v pravudlech pro Drd to také není zrovna ideální, takže by to bylo asi akceptovatelné ale tu sílu a obratnost bych alespoň prohodil...(myslím +-1)


 Uživatel úrovně 3

Mám dotaz... jak je řešený tlak vody, resp. do jaké hloubky se Wortigové mohou "potápět". Někteří tvorové žijící v možích žijí v různých podmořských hloubkách a jen málokterý může z malé hloubky několika metrů/desítek metrů do velké hloubky.

Dále pro pěstování suchozemských rostlin je potřeba světla. Pokud by něco takového chtěli dělat, pravděpodobně tedy musí žít v malých hloubkách a pole by měla být jen několik metrů pod hladinou, aby tam nějaké pořádné světlo dopadlo. Proč by ale nepěstovali normální podmořské řasy a rostliny?

V neposlední řadě, jestliže se jedná o tvory takto civilizivané, možná by měli mít větší inteligenci a naopak menší sílu vzhledem k tomu, že se pohybují většinu času pod vodou, která je nadlehčuje, či odolnost, protože nemusí odolávat tvrdým podmínkám (jako např. barbaři). To jen k zamyšlení...


 Uživatel úrovně 5

Beru v potaz že je to fantaskní rasa a tak nebere v potaz některé realistické aspekty.

Pokud je jejich hlavní pohyb plavání, tak by se jim oči měli přesouvat na vrch hlavy, protože jinak by se museli buď zaklánět a tím by silně zhoršili svou hydrodynamiku a tím vynaložili extra energii navíc. Nebo neuvidí pořádně kam plavou.

Oči ještě jednou - běžná velikost oči ve vodě je vhodná jen do prvních pár desítek metrů (odhadem tak 50), řekněme že pro evolučně lepší oči by to mohl být snad dvojnásobek), kam proniká dostatek světla. Pokud je tu potápěč, mohl by dát přesnější info, jak hluboko ještě vidí bez přídavného světelného zdroje. Takže by to Wortigy odsoudilo k životu u pobřežních vod, případně "stolových hor" pod vodou někde dál v moři. Ale rozhodně ne moc velké, teda hlavně vysoká města.
Život ve větší hloubce by si vyžádal větší oči.

Zbraň - kopí, harpuna či trojzubec jsou zbraně absolutně nevhodné pro použití ve vodě. Je třeba si uvědomit, že to jsou zbraně používané ze sucha a vrhají se do vody. Takže přímé bodnutí by šlo sice perfektně, ale s takovou zbraní se nedá švihnout, změnit směr, prostě nic. Ta páka a odpor vody z toho dělají nepoužitelnou věc. Naopak si umím představit nože, nebo "drápy" či jak se jmenují ty návleky na zápěstí s ostřím přes hřbet ruky.


Jak píše Syrus, jedná se spíše o rasu dokreslující atmosféru světa, než herní. Ale sám vím že některé takové věci je těžké zařadit a nemusí být vůbec problém vytvořit dobrodružství, které bude prostě celé podvodní a hrát jen za wortigy. Případně jestli se tu dají vyhledat jiné podvodní rasy.

Celkově zpracování je pěkné a obsáhlé.


 Uživatel úrovně 0

Souhlasím se Syrusem ohledně hodnocení i v bodech které připsal. Budu trochu hnidopich a navezu se do atributů rasy.
Jakožto vodní tvorové jsou pravděpodobně zdatní plavci. A v rámci systému je plavání funkcí Síly. Základ síly 6-11 mi moc nejde ruku v ruce s opravou +1 a oproti tomu na druhou stranu charisma je 8-13 s opravou -2. Moc nerozumím volbě takových čísel. Takhle z hlavy mi to přijde, že jejich válečníci jsou o mnoho silnější než ostatní kdežto jejich kouzelníci, diplomati (zlodějská povolání) nejsou o moc charismatičtější než ostatní jedinci dané rasy. Osobně si myslím, že vodní tvor by měl v základu vyšší sílu a nižší charismu (základní rozsahy bych prohodil). Přijdou mi to pak lépe vyvážené. Odolnost, Obratnos, Inteligenci chápu, ty mi přijdou v pořádku, ale toto mě bije do očí.

No a abych jen nekritizoval, chválím za speciální schopnost bubliny u malého vzorku obyvatel a jeho magických alternativ u kouzelníka a alchymisty. Klidně bych se nebál dát i nějaké extra kouzlo hraničáři.


 Uživatel úrovně 8

Příspěvek je zpracován na vysoké úrovni a je relativně velmi obsáhlý.Příspěvek si dle mého názoru zaslouží plné hodnocení a jakékoliv připomínky, které k němu budu mít, jsou spíš detaily.První z mých připomínek spočívá v omezené použitelnosti rasy jako hratelné rasy. Wortigové jsou vylíčeni jako obojživelná rasa, která žije prakticky na jediném místě na světě (jestli jsem to správně pochopil) a má relativně striktní hierarchii, přičemž bude zjevně jen velmi málo jedinců, kteří se od tak organizované společnosti oddělí a vydají se na dráhu dobrodruha. Celkově z nich mám spíše pocit, že by patřili do Bestiáře, než do Nových ras.Pokud jde o základní vlastnosti rasy, pak jsem si všimnul, že jak muži, tak i ženy mají relativně nízkou hmotnost k poměru k výšce. Osobně mám dojem, že tvorové, kteří žijí ve vodě, jsou spíš těžší, oproti stejně velkým suchozemcům.Dále mě zarazil jejich vysoký věk (350 let je strašně moc) a současně podstatné životní milníky (volba povolání, dospělost, pohlavní dospělost, věk pro nabytí politických práva atd.), které jsou s celkovou délkou života ve značném nepoměru.Nevím, nakolik je vhodně zvolená rodová zbraň. Představoval jsem si, že by to spíše mohlo být něco lépe použitelného ve vodě. Např. harpuna nebo tak něco.Dál jsem si všimnul, že mají profesionální armádu. To je na – řekněme – středověké poměry, z nichž fantasy světy obvykle čerpají, relativně unikátní věc. Je to uspořádání, které dost zatěžuje ekonomiku každého státu, čili si ho v běžných poměrech můžou dovolit jenom velké a bohaté říše. Současně není z textu patrné, proč vlastně takovouhle armádu mají. Jejich město je zjevně skryté a žádné zásadní nepřátele nemají. Expanzivní politiku taky nevedou. Dál nevidím žádný zásadní přínos takové armády. Profesionálové zpravidla tvoří (resp. ve starověku a středověku tvořili) elitní jádro vojska a jsou to dobře vyzbrojené disciplinované jednotky, které mají vysokou bojovou hodnotu, a proto se vyplatí do nich dávat tolik peněz. Zpravidla nějaké těžké jezdectvo nebo dobře vyzbrojená elitní pěchota. Tady jsou ale jejich vojáci vyzbrojení spíš jako nějaká milice.Mimochodem mě u obojživelné rasy zarazilo, že se vůbec nevěnují mořeplavbě a nemají žádné loďstvo válečné ani jiné. To by mi přitom přišlo přirozenější.Dále vladaři – na čem je vlastně založena jejich moc? Myslím to tak, že každá vládnoucí vrstva čerpá svou moc z něčeho. Tady ale nemůžu nic takového najít. Majetek (např. zemědělská půda) to není, protože zjevně žádný nehromadí. Není to ani demokratická volba, protože nic takového se tam nepraktikuje. Není to ani nějaké rodové stařešinství. Je to tedy nějaká dědičná aristokracie? Ale čím se pak odlišuje od běžných wortigů?Konečně pokud jde o náboženství, je zmiňována „moc církve“. V celém relativně složitém popisu jejich společnosti o ní ale jinak není ani zmínka. V čem se tedy tam moc (tj. vliv na chod společnosti) projevuje?Závěrem se omlouvám za extrémní dobu, kterou mi trvalo schválení příspěvku. Bohužel to bylo dáno pracovním vytížením, které bylo podobně extrémní. Na těch obrázcích ještě pracuju...