Nové Rasy

Shreilové Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Pravidla pro Hráče

Herně nezbytné údaje:

Vlastnosti

Síla: 6-11
Obratnost: 6-11
Odolnost: 6-11
Inteligence: 6-11
Charisma: 9-14

Tabulka oprav

Síla: +2
Obratnost: +2
Odolnost: +2
Inteligence: -2
Charisma: 0

Stavba těla

Výška: 110 - 180 coulů
Váha: 1100 - 2100 mincí
Velikost: A-B

Přesvědčení:

1-3 - ZmD
4-7 - N
8-(1)0 – ZmZ

Pohyblivost: 11

Rodová zbraň: dle národa ve kterém žijí

Herně důležité údaje

Vzhled

Shreilové mají všichni elfské rysy díky svému tvůrci a zlatavou pokožku a zlatavé či stříbřité vlasy, ale jejich postava se značně mění. Část magie v nich způsobuje jejich velkou přizpůsobivost podmínkám. Shreilové pracující v dolech budou mít postavu spíše trpaslíků, Shreilové u moře budou mít náznaky blan mezi prsty, větší dlaně, chodidla a větší plíce pro plavání ve vodě i pod vodou. Tato změna je závislá na dlouhodobém vývoji - nemohou se měnit libovolně jak se jim to hodí. Tato schopnost jim ale zůstává po celý život, takže když se změní podmínky, postupně se během několika let promění i Shreil. Postava však zůstává vždy humanoidní.

Pokud nemají nějaké zásadní vlivy okolí, mají podobnou štíhlou stavbu těla jako elfové a nebýt jejich barvy.

Tento vzhled má nevýhodu, že jsou Shreilové o 10% vizuálně nápadnější, pokud nejsou důsledně zahaleni. Je tedy pro ně těžší se chovat, snadno je najdete v davu.

Magie

Protože Shreilové jsou ještě z části magičtí tvorové, má na ně magický původ ještě vliv. Mají tak zranitelnost N/2 (bílá střela). Také pobyt v magickém poli jim může přinést problémy, či užitek. Může se jim stát takřka cokoliv, od oslabení, po zesílení, od únavy po doplnění životů, od deformací po dokonalé přizpůsobení. Záleží na podstatě magického místa – pozitivní se projeví pozitivně, negativní negativně.

Pokud se dostávají do styku s démonem požíračem magie, způsobuje jim zranění rovno polovině množství magenergie, které by démon vysál.

Také jejich blízká svázanost s kouzelnickou magii jim propůjčuje vlastnost, že u zacházení s touto magii se bere jako by měli inteligenci o 2 vyšší (maximum magenergie, pravděpodobnost úspěšného seslání). Tato výhoda se nevztahuje na nic dalšího, jako třeba pasti, mentální souboje, hraničářská magie ani alchymistická.

Alchymistické vidění magie ve Shreilech vidí pozůstatky magie a to v množství 1mg = 1 život. Běžný alchymista ze Shreilů není schopen destilovat žádnou magenergii, ale vyskytují-li se ve vašem světě nějací nekroalchymisti a jim podobná verbež, ti to dokáží.

Dějově důležité údaje

Původ

Tato rasa patří mezi ty novější a poměrně s dobře zmapovaným původem. Za jejich zrodem doslova stálá lenost, permoníci a fascinace. A to v tomto pořadí.

Shreil dea Sinuan elfský čaroděj, který byl líný i na čaroděje. Na vše používal kouzlem vyvolané permoníky (kouzlo z PPE). Ale vadilo mu, jak jsou neschopní, krátkodobí a nepoučitelní. Jako čaroděj s velkou praxí v materiální magii si začal vytvářet lepší permoníky, pro různé činnosti - větší, silnější, déletrvající. Tito vylepšení permoníci se stali jeho zdrojem příjmů od těch, kteří potřebovali silné vytrvalé, i když ne zrovna zručné pracovníky. Nově nabyté peníze Shreil investoval do výzkumů. Stále totiž nebyl spokojen s inteligencí svých výtvorů a nemohl je používat jako sluhy, kuchaře, uklízečky a jiné práce potřebující manuální zručnost. Začal tedy pronikat do tajů psychické magie, ale velice záhy zjistil, že psychika je součástí živého těla. Přišla na řadu tedy i vitální magie.

Zde se historické prameny zmiňují už méně přesně, ale občas se vynořila zmínka o temné magii a podivných praktikách, jinde, že se jednalo jen o pitvy zvířat i lidí, platil theurgům za otázky pro astrální sféry, či rozjímal s druidy.

Nakonec jednoho dne stvořil kouzlo tak komplexní, že dokázalo stvořit magickou bytost, která byla inteligentní, učenlivá a přizpůsobivá. Prý to kouzlo stálo celou jeho denní magenergii.

Začal postupně tvořit jednoho po druhém, kouzlo zlepšoval, byť už jen minimálně, až se jednoho dne, kdy byl Shreil dea Sinuan na sklonku života, stalo, že shreilí muž a žena počali dítě. Stvořil něco tak blízko k životu, že nad tím nakonec převzala vládu příroda.

Protože Shreilové, jak se jim podle tvůrce říkalo, byli žádaní pracovníci a bylo jich poměrně hodně, tak když Shreil umíral, dal jim svobodu nad nimi samými. Prý vzal všechen výzkum, který vedl k jejich stvoření, předal jim ho a od té doby jej Shreilové střeží. Ve skrytí svých postupů před ostatními, byl tak důkladný, že po něm nezbylo nic víc, než opět jen obyčejné kouzlo permoníci.

Mentalita

Shreilové byli vytvořeni takřka jako utopistická rasa, ale protože jim bylo dáno do vínku učení se a přizpůsobování, začali odkoukávat od ostatních určité nešvary i pozitiva. Nejsou zatím tak daleko, aby měli zákonné přesvědčení, tedy ani tak jako necítí nenávist, ctižádost, lásku, ale ví co to je vztek, či náklonnost. Není u nich zatím tedy nějaká touha po vůdcovství a tedy chuti vytvářet státy, rebelie. Dalo by se říct, že dokonce v nich přetrvává jistá míra poslušnosti, která byla třeba v dobách, kdy byli jen pracovní silou a měli poslouchat svého pána. Se svobodou se tento projev zmenšuje a mnohdy si dokáží postavit vlastní hlavu. Také v jejich životě hrají velkou roli peníze, i když si to mnohdy nepřiznají. Není to ale taková láska ke zlatu jako u trpaslíků. Nezradí za ně svobodu, či život jiného Shreila, ani přítele.

Jsou poměrně pracovití a rádi poznávají nové věci a tak není problém narazit na dobrodruhy z řad Shreilů.

Komunita

Není problém narazit na Shreily u elfů, kde se prvně vyskytli, ale za mnoho generací se rozšířili takřka do všech civilizovaných zemí, pokud tomu nebrání rasové předsudky (jako obchodníci se zbožím, obchodníci s pracovní silou). Cestující parta Shreilů, nechávající se najmout na jakoukoliv práci není zvláštností.

Také jejich rodinný život není tak stálý, protože se ještě nenaučili milovat a nenávidět. Tvoří tak svazky na kratší období, která se prodlužují, pokud mají nějaké potomky. Oč méně intenzivní je jejich blízký rodinný vztah, o to jsou lepší vztahy všech Shreilů, protože nejsou ještě tak rozvětvenou rasou a každý je nějaký vzdálenější příbuzný, kterého si váží. Je-li tak někdo přítelem jednoho Shreila, stává se přítelem všech Shreilů.

Krom běžných povolání řemeslníků a obchodníků se u nich samozřejmě vykytují i dobrodružná povolání. Jen v menším množství se vyskytují jako zloději, kvůli nedostatku chamtivosti a větší pozornosti, kterou jejich vzhled vyvolává. Také si často nevybírají jako obor Mága, protože k němu nemají dobré předpoklady, oproti čaroději, ale je to jen výběr z rozumu. Také netíhnou k hraničaření a ještě méně k druidismu, jelikož nejsou přírodní rasou, ale nic jim v tom nebrání.

Náboženství

Protože Shreilové ví, že je nestvořil žádný bůh a byli stvořeni do fungujícího světa, přebírají jeho náboženství. Pokud se vyskytují rozdílná božstva pro rasy či státy, přizpůsobí se novým podmínkám. Přesto každý uznává Shreila dea Sinuan, jako stvořitele Shreilů a občas k němu, nebo za něj vysloví modlitbu.

Také se tvrdí, že existuje tajný kouzelnický a alchymistický řád, který opatruje tajemství jejich stvoření - sbírky samotného dea Sinuan a tak tedy klíč k jejich rase.

Shreilové se dožívaji v průměru okolo 60 let


Vybrané otázky a odpovědi

Neměli by Shreilové mít větší rozsah vlastností, když jsou tak přizpůsobivý?

V podstatě ano, ale jde o hodnoty „nepřizpůsobených vlastností. Takový dřevorubec bude mít hodnoty síly a obratnosti, či odolnosti podobné jako válečník, ale ostatní malé. Švadlena zase bude mít velkou obratnost a tak podobně.


Nejsou krapet přesílení? Jejich opravy vlastností dávají vysoký kladný součet, ostatní rasy mají hodnoty nulové, nebo záporné.

Přesně o tomhle je tahle rasa. Dá se použít v podstatě ke kterémukoliv povolání. Bude v tom dobrá, ale ne nejlepší. Shreilího válečníka překoná kroll a vyrovná se mu trpaslík. Kouzelník bude lepší elf, zloděj zase hobit i elf. Ale jak vidno nemusíte se bát jej použít na cokoliv, jako si krolla prostě nevezmete na nic jiného, než válečníka, hobita zase jako zloděje či alchymistu atd. Také si povšimněte, že má poměrně nízké základní vlastnosti, takže válečník Shreil nebude mít nijak vysokou obratnost, inteligenci ani charisma, zloděj zase nebude mít sílu ani odolnost…


Když se Shreilové umí přizpůsobovat novému prostředí, nebude třeba si je po čase znova naházet?

Vzhledem k tomu, že změna je pomalá a trvá několik let, nemyslím si, že by se družina dobrodruhů pohybovala skutečně tak dlouho v nějakém prostředí, navíc tato změna by byla spíš „kosmetická“ jako změna výšky. Pravidla DrD nepodporují multipovolání, takže válečník zůstane válečníkem a kouzelník kouzelníkem a tak si není třeba něco nahazovat znova. Pokud s pravidly multipovolání hrajete, budete se s tím muset vypořádat.


Jak umístit Shreily do rozběhnutého světa?

Tato rasa by se měla umisťovat snadno. Jen je vyjmout z šedi NPC postav ve městech. Najednou ti dělníci, obchodníci budou Shreilové, kteří jsou tak běžní, že se to předtím nezmiňovalo. Pokud tomu nic nebrání, budou se vyskytovat v menších množstvích ve většině civilizovaných zemí. Pokud jsou nějaké rozpory, budou se vyskytovat hlavně u elfů.


Shreilové jako dějotvorný prvek?

Nejsou tak výstřední rasou, aby se přímo nabízel nějaký dějotvorný prvek, ale jejich "společenský vývin" k tomu může posloužit velice snadno. Jejich mentalita je popsána většinově, ale může se vyvinout u nějakého jedince abnormalita. Může se objevit Shreil, či Shreila, který se dokáže zamilovat, který dokáže nenávidět, mít dobyvačné choutky, být zlí. A okolí nebude schopno uvěřit, že by to mohl být zrovna Shreil a tak budou pátrat jinde. Může se vyskytnout i jedinec, který bude schopen dokonalé přeměny - bude se schopen měnit rychleji, bude se schopen proměnit v nehumanoidní podoby. Nebo hrát v době, kdy teprve vznikají a bojují o své místo na slunci a snaží si zasloužit důvěru.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ale máme se tu bavit hlavně o Dakeových Shreilech. Osobně upřímně na čísla moc nekoukám, možná protože posledních pár let jsem hrál akorát čistý roleplay, ve kterém se na nic neháže, max občas procenta nebo sudá-lichá, jestli se postavě něco povedlo či ne. Ale jak dostanete ránu mečem a ste mrtvý. Z pohledu roleplayingu si dokážu představit postavu shreila, která se tváří neustále jako socha, neprojevuje city, a naopak se diví škále emocí, jenž projevuj íostatní členové družiny, přičemž se u něj po delší době s družinou můžou i nějaké vlastní emoce vyvinout, jak na konci díla popisuje Dakeyras.


 Uživatel úrovně 0

Nathaka : Na kudůky se dle mého názoru při výběru rasy postavy bodá především proto, že je to rasa nezajímavá, která nic pořádného nenabízí. Je to prostě něco mezi trpaslíkem a hobitem. Mohou být dobří alchymisté, což je ale zase nejméně hrané povolání. Rozhodně bych to nedával za vinu stručnému popisu rasy v pravidlech. Kroll nabízí alespoň vysokou sílu a odolnost jakožto ideální válečnická rasa. Že jsou ve většině případů tupí zas tolik nevadí, s blbcem v družině je vždycky sranda :D
Byl bys rád, kdyby byly všechny rasy popsány kompletně každá minimálně na dvě až pět stránek? No prosím, pak by ti ale vyvstal stejný problém, jako u příspěvků na tomhle serveru : Většina lidí by si přečetla jenom to hlavní, a zbytek by prostě přeskočila. Nejen z prostýho důvodu, že by se jim to nechtělo číst, ale hlavně proto, že si chtějí svoje postavy a světy udělat z větší části po svém. Do pravidel bych se určo nenavážel, ty jsou akorát, dle mého názoru. Nedržím se jimi do podrobna, hraju a vedu hru jak se líbí mě. Ale pravidla od Altaru poskytují dostatečné vysvětlení fungování herního systému, do kterého autoři prostě zasadili určitý počet ras a povolání s více méně vyváženými silami a slabinami, aby hráči a PJs viděli, jak by měla hratelná hra na hrdiny vypadat.


 Uživatel úrovně 0

Nevím, kde všichni berete, že je to přesílená rasa?
Vlastnosti se přeci neodvíjejí jenom od tabulky oprav...dokonce bych řekl, že tato rasa je číselně slabá, naopak nejsilnější jsou lidé a elfové(věřte tomu, jako bývalý munchkin to mám v oku).
V porovnání s lidmi, nebo s elfy jsou běžní obyvatelé této rasy naprostí looseři (průměrně nahozený člověk obyvatel má výslednici bonusů +1, elf má +2 a Shreil má -4!!!...trpaslík+1, hobit +1, barbar +1, kroll -3). To že mají celkem dobré vlastnosti pro některá povolání(válečník, alchymista) není na poli herních ras ničím výjimečným. Herně bych to přisoudil právě jejich nevyhraněné povaze, kdy se dokáží něčemu věnovat tak trochu "strojově"(k čemuž je zrovna alchymie a válečnictví ideální roleplayovou volbou) - lepší výraz mě nenapadá.

Z výše uvedeného bych vyvodil závěr, že Shreilové musí držet pospolu v komunitách, aby se rozumně uživili, to že nežijí tolik emocionálně je pro ně asi také dalším plusem(mají více času), kterým mohou vyvážit svou přirozenou slabost. Také bych se nedivil, kdyby se tato rasa cíleně a takřka tradičně věnovala válečnictví a alchymii, protože jinak si myslím, že by nebyla ostatními rasami přijímána jako rovnocenná součást společnosti. Navíc svou vrozenou neduživost nemohou dohnat ani společenskou vřelostí. Jediné, co jim vrací trochu naděje je ona magická přizpůsobivost, kvůli které se mohou snadněji adaptovat na nová prostředí.

Pohyblivost bych rozdělil zvlášť pro velikost A(10) a B(11).

Celkově je pro mě jako PJ tato rasa velice zajímavá a po důkladném přečtení díla mi nic závažného nechybí. Za sebe bych jim naopak přidal možnost získávat například určitou procentuální rezistenci na některé živly, popřípadě přímo na magii obecně(cca 5-20%), aby se alespoň trochu vyvážily nevýhody této rasy.

Hodnotím 4,5 - dlouho tu nebyla tak použitelná, skoro kamkoliv zařaditelná a zároveň originální rasa.

S pozdravem Kibe.


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras, Andokajn: Jde jen o to, že tam, kde by byl nápadný shreil, bude nápadný každý - kroll, trpaslík, hobit i elf. Ale to je jedno, ani to není důležité. :-)

Dakeyras: Podle mě to chyba je. I objektivně. Prostě když něco píšeš, tak hned v úvodu by měl člověk získat představu, co to vlastně čte, a pak to jen rozvíjet dalším čtením. Není správné, aby si během čtení dával dohromady kusé informace a teprve v půlce zjistil, jak si teda má představit rasu, o keré už pět minut čte.

Dobře, já to beru, vážně, adaptujou se. Ale pořád myslím, že budou mít něco svého. Aby přejímali úplně všechno, to mi přijde jako přílišný extrém.

A co se týče magické podstaty, ty příklady by to chtělo jen u té inteligence. U interakce s magií je to samozřejmě obtížnější. Příklady by potěšily, ale protože magie funguje pokaždé jinak, tak to tolik nehoří.


 Uživatel úrovně 0

Nathaka: s tím vyčníváním nesouhlasím... já měl svět, kde trpaslíci byli spíše zvláštností... většinou prostě žili na okraji zemně a lidé o nich nevěděli.... a do vesnice přišel trpaslík (jako VP) a tak mu všichni říkali dítě, i když mu bylo asi třicet let... prostě byl majel, ale vypadal ještě jako dítě v jejich očích... takže ano vyčníval z davu... ale kdyby tam přišel elf, nebo barbar, tak vyčnívat nebude, protože na ně jsou lidé zvyklý...


 Uživatel úrovně 5

Nathaka: tak pokud ti po městech běhaj orci a skřeti a vzkazy doručují oživlý golemové, tak nemohu namítat a pak nápadnost Shreila je skutečně zbytečná položka :)

To řazení podle důležitosti. asi je tím, že při výběru nové postavy se řídím tím, že si určím povolání a pak si vybírám rasu a protože znám jejich hodnoty okamžitě selektuji na vhodné a teprve potom řeším jestli chci jít neúprosně po nejlepší kombinaci pro další povolání, nebo chci vybočovat. Ano je pravda, že pokud chci záměrně vybočit tak musím mít nějaký důvod, který se většinou skýtá v tom, že chci okusit novou kulturu, ale mnohdy to může být jen to, že prostě nechci být elfí kouzelník a začnu hledat alternativu.
A tak jsem asi přistupoval k dílu. Nepředstavil jsem rasu pro neznalé, tak jak by to bylo nejlepší, ale vytvořil jej podle podvědomého způsobu jak si o rasách vedu kartotéku ve své hlavě. Takže "chyba" bude na mé straně, ale záměrně dávám do závorek, protože mě to chybné nepříjde, jen uvažuji jinak.

Netvrdím, že Shreilové jsou houbou, která nasaje nějakou kulturu a naplní se jí a hned jak přejde jinam, snadno nová kultura nahradí starou a nebo dokonce, pokud budou jinde, tak vyteče a budou vít s vlky. Jsou jen prázdnou nádobou, která se naplní na začátku nějakou kulturou a jestli se někdy dostanou jinam, zůstává jim velmi dlouho než původní kulturu opustí. Obzvláště byla li to kultura svobodná a přecházejí někam, kde je otročina, robota atd. Ale jako každý nakonec začnou příjmat další prvky kultury, které se promíchají a mohou se následně i nahradit.

Tak do magické podstaty jsem přidal i zranitelnost démonem požíračem magie, to je víc než najdeš jinde. A magická pole jsou asi hodně ojedinělá ve svých použitích, ale zmínil jsem je pro jistotu a začít řešit všechny možnosti by mohlo vydat spíš na traktát o několika stránkách. Řešit vypnutí magie pomocí draků, chodcovi schopnosti na odvracení magie, huňáčovic pojímání magie...


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras: Ve fantasy světech rozhodně není běžné, aby někdo vybočoval z davu jen kvůli zlatavější kůži. Orkové jsou zelení, temní elfové bledě modří a tak dále. Ale i když budeš brát jen pravidlové rasy - co krollové? Vyčnívají z davu méně než shreil? Těžko. Vyčnívat můžeš jen tam, kde je nějaká homogenní populace - třeba lidský nebo hobití venkov. Ale tam vyčnívá úplně každý, kdo je jinak vysoký, oblečený... Shreilové žijí obvykle v komunitách, takže žádné vyčnívání, a pokud cestují s družinou, tak ta vyčnívá vždycky a všude (s výjimkou hospod).

Tak dobrá, řazení podle důležitosti. Takže podle tebe jsou nejdůležitější čísla a teprve potom stručný popis, co je ta rasa vlastně zač? Nejspíš ano, a z díla je to cítit a vadí mi to. Já si ale rasu nevyberu podle čísel a vhodnosti pro povolání. Já si rasu vyberu podle toho, co je zač. Chci statného a brutálního krolla? Chci mrštného a pohodového hobita? Anebo chci... shreila? Co to je? Aha, čísla zajímavá, hodí se na všechno, ale co mi to o nich říká? Jak si ho mám představit pod nějakým povoláním, když mi chybí základní dvouřádkový popis? TO je to, co patří na začátek, TO tam musí vždycky být. I kdyby jen ze stylistických důvodů, aneb čím začínáme pojednání.
Standardní postup totiž je, že prvně přemýšlíš, co chceš hrát, a teprve potom si možná vybereš podle toho, co na to číselně sedí (anebo čísla ignoruješ). A když nevíš, co jsou shreilové zač, tak nad nimi nemůžeš přemýšlet.

Rozumím tomu, žes jim kulturu nedal záměrně. Však taky neříkám, že chci kulturu jako takovou. Mluvil jsem třeba o těch komunitách. Úplně se asimilovat s cizí kulturou nemůžou, protože jsou prostě jiní. Nestane se, že bude lidská vesnice a v každé třetí rodině bude shreil. Všichni shreilové budou žít pospolite, i když v rámci cizí kultury. Ano, převezmou ty největší věci, ale jak funguje ta jejich komunita? Ta musí mít nějaká vlastní pravidla. A shreilové musí být schopni vybudovat si nějaký základ, pokud nemají od koho co odkoukat. Nebo to chceš hnát do takového extrému, že rasa shreilů umístěná do totální divočiny začne napodobovat smečky vlků? Nebo mraveniště?
Já bych prostě čekal od díla nějakou základní kulturu, jakoukoliv, která se může přizpůsobovat okolí, ale nepřijde mi správné, aby nějaká rasa prostě jen totálně přejala vše, co uvidí, a nic netvořila. To už je na mě moc velký ústupek hratelnosti.

Že kouzelnou podstatu neřeší pravidla, to není směrodatné, nám jde o co nejlepší hratelnost. Pokud mají pravidla blbě udělanou magickou podstatu a ty tvoříš něco s magickou podstatou, tak to rozvíjej, nenech to na té mizivé úrovni jen kvůli pravidlům.
Kromě toho je dost rozdíl mezi magickou bytostí na jedno setkání, kterou postavy rozstřílí na cucky, a hráčskou rasou. Hráčská rasa už by si zasloužila nějaké větší niché, něco nového, něco zajímavého, ne jen zranitelnost N/2 a vágní formulaci, že mohou být různě ovlivněni magickým polem (se kterým jsem mimochodem ještě nikdy nikoho hrát neviděl).
Dobrá, tu inteligenci beru, zas tak častý problém to nebude, ale tím pádem to chce příště jasně a konkrétně vypsat v bodech všechny případy, kdy se počítá inteligence o dva vyšší. Tys podle všeho vypsal jen příklady a nechal hráče dumat nad tím, kdy si vlastně hází kouzelník a kdy jen "postava obecně"...

Ale dobrá obhajoba, to se musí nechat. :)

---
Podčarník o přejímání ras do světa: Tahle rasa je výjimka. Je u ní odůvodněné, aby se vzala a někam prskla bez jakýchkoliv cavyků. U jiných ras ale potřebuješ co nejvíc informací, abys měl co nejlepší představu. Je navíc daleko snazší informace jen měnit a rasu trochu ohnout pro vlastní svět než přečíst si rasu na tři řádky a potom si všechno ostatní budovat úplně od začátku sám.

A k SuperBarbarovi: Ano, pravidla nabízí jen velmi stručný popis ras, z kterého se dá vždycky vybočit. Vlastně z něj vybočit MUSÍŠ, protože nemáš pořádně popsáno NIC. A to je právě sakra chyba. Elfy, trpaslíky, hobity a lidi můžeš zahrát v pohodě jen proto, že je všichni známe, proto je nemuseli v pravidlech složitě popisovat. Ale co krollové a kudůci? Tam už se projevuje přesně to, co říkám. Nedostatek informací vede k tomu, že každý PJ si je ve světě musí zpracovat pěkně sám a od začátku. A většinou to bohužel vede k tomu, že se na to vybodne a NIKDO netuší, jak má tyhle rasy hrát. Krollové jsou proto VŽDYCKY blbí bouchači bez vlastní kultury a kudůky NIKDY nikdo nehraje, leda kvůli číslům, a pak je hraje buď jako hobity, nebo jako trpaslíky, ale ne jako kudůky.

Není pravda, že tvoříme inspiraci. To bychom mohli posílat jen třířádková díla, kde je jen stručný nápad. A chtěl bych vidět nadšení PJ-ů, kteří si přečtou toto: "Shreilové jsou rasa, která vznikla umělým stvořením života díky jednomu kouzelníkovi. Původně to byli něco jako permoníci a sluhové, ale když se začali množit, kouzelník jim dal svobodu a tak vznikla tato rasa. Jsou extrémně přizpůsobiví a často se mění vlivem svého prostředí." A teď si to PJ-ové vemte a dělejte si s tím co chcete.

Ne, my tvoříme kompletní díla, která obsahují vše, co by mohl PJ využít. Čím víc, tím líp. Pokud si to PJ chce předělat, předělá si to. Pokud ne, použije to. A pokud chce jen nápad? Tak si přečte úvod díla, zbytek jen tak proletí, utvoří si vlastní představu a pak si to doma sepíše podle svého. Brání mu v tom komplexní a rozsáhlé zpracování? Ne, prostě přeskakuje. Ale příliš stručné a nekompletní povolání HODNĚ brání v tom, aby se to dalo okamžitě použít, obzvláště nezkušeným PJ-em, který nemá na to, aby si rasu dotvořil zcela sám.

To je něco, co se tady snažím hlásat už roky.


 Uživatel úrovně 0

Zpracování díla je podle mě tak akorát a dokáži si představit, že bych si postavu shreila naházel a dlouhodobě za ní hrál. S Dakeyrem musím souhlasit v tom, že piplat se s hráčskou rasou do nejtitěrnějších detailů, nemá smysl. Však i samotná pravidla nabízejí jen stručný popis stereotypního chování ras, ze kterého se dá kdykoliv vybočit. A my tu ani netvoříme pravidla, tvoříme inspiraci pro kolegy hráče. Dáváme všem možnost rozšířit hru o naše nápady, s tím, že si je každý mlže přizpůsobit svému pohledu či potřebě. Aspoň tak se na to dívám já. Moji Trudu si vytisklo 14 lidí, a vsadím se, že minimálně polovina z nich na ní něco změnila, než ji pustila do hry. A to je v pořádku.

Ovšem, pokud má někdo nervy a náladu na to, aby se babral s naprosto kompletním popisem rasy, proč ne, ať se dotyčný vyřádí. Zde je ale riziko, že vznikne sálodlouhé dílo, které mnohé odradí od jeho čtení (opět můj pohled na problematiku. Já od jisté doby dlouhá díla nečtu a tím pádem ani nehodnotím, obvykle nemám náladu pátrat po mouchách v dlouhých textech, jenž na první pohled vypadají povedeně - nekamenujte mě). A dále je jasné, že ten, kdo nápad použije ve hře, tyto detaily často vypustí a opět si rasu sám upraví.

Dílo dle mého názoru vypadá tak, jak by měl vypadat správný příspěvek do této rubriky, takže ode mě za 5*.


 Uživatel úrovně 5

Pro začátek můžu alibisticky přidat - dílo vyselo v MS dost dlouho na to, aby se k němu kde kdo mohl vyjádřit...

Ascella
Jako druhé přidám, že v podstatě toto dílo jsem sepisoval tak, že jsem čekal, že bude mít 3-4*. Nechtěl jsem se tomu věnovat tak aby z toho byla 5* obludnost (Promiň Ascello, ale třeba tvoji Mardůci takoví jsou a četl jsem je jen proto, že jsi je psala ty. Ale číst menší brožuru proto abych se dověděl o odrůdě Kuduků, a v pohodě by se to dalo napasovat jen na Kuduky nějakého státu a jejich kulturu), kde budu vnucovat všem to, jak se mají chovat, co mají uctívat, jak mají tokat, když se chtějí spářit... To je podle mě obrovský nesmysl. Sevřu tím hráče do okovů herců hrající dle scénáře, byť napsaného Shakespearem, ale já raději děj "Del arte" kde si to každý herec může pojmout po svém a hrát to 100x a 100x jinak a pokaždé se přitom bude bavit.
Takže chceš li, budou přesně takový jakými je chceš - mít nějaký bladerunerovský syndrom, zasadit je do nějaké vzpoury dělníků...

Jejich reprodukce je běžná, jako u běžných ras, tedy skrze sex a potomky, kterých můžou mít od 1 po klidně 10. Diktovat někomu kolik mají mít dětí třeba je nesmysl. Vždyť i u lidí je někde běžné mít dětí 12, někde už jen 1, jde jen o konvence dané státní příslušnosti, ne rasy. Schopnost křížení s jinými rasami není, to jsem bral jako samozřejmost. Ve spoustě světu se nemohou křížit ani konvenční rasy jako elfové, trpaslíci, ...
Jaká pojistka proti přemnožení a posílání jako vojáků? Kde máš takovou pojistku u ostatních ras? Nemají sex jako králíci a na rozkaz a kouzlo, které by je tvořilo je ztraceno, nebo hluboce tajně střeženo. Je jich tolik, kolik dovolíš, aby jich bylo, stejně jako u ostatních ras. Když řekneš, že máš miliony barbarů, tak máš vlastně potencionální super armádu nějaké rasy bez nějaké pojistky.

Jak je berou jiné rasy? Jak je máš nastavené... máš-li povýšené elfy, kteří berou ostatní rasy jako inventář planety a ne sobě rovnou rasu, nebudou tak brát ani Shreili, jsou li naopak společenští, rádi obchodují, budou je brát jako rovné rovným. Snad určující bude do jak vzdálené doby od stvoření je vsadíš. Můžeš se pak inspirovat v USA a přerodu černochů z otroků na rovnou rasu. Taky to trvalo dlouho, ale podařilo se.
Proč si váží svých příbuzných a jiných Shreilů? Proč ne? Ví že jsou odlišní a měli by držet pospolu, není jich tolik, aby si konkurovali. Proč se přítel jednoho stává všech? No hlavně všech v komunitě, ve které se to děje. O jeho dobrých skutcích se hned nedoví všichni a ani to nemůže dát někdo glejtem, když nemají vládce. A citově, nejsou roboti. To že nezvládnou lásku a nenávist a zákonné přesvědčení, že nezvládnou menší. Mohou hrát zmateně dobrého, nebo zlého. I to stačí na to aby to nebylo jen nudné hraní a i neutrál může být slušný egocentrik, který může zatopit ostatním, protože nebude chtít něco udělat, nebo naopak bude.
A zase píšeš o tom, že je někdo stvořil jako vojáky? Tak jak je dílo psané, tak to nejde a pokud bys někomu do ruky dala svitky, které to dovolí, tak je to tvůj problém, ale můžu ti odpovědět - opravud by to byla nějaká mega armáda, když je na ně potřeba veškerá denní magenerge Čaroděje, který zjevně byl na mnohem víc než 16. úrovni? Kde který Nekromant bude tvořit silnější nemrtvé za mnohem méně magenergie. Nebo "povolávat bytosti" (kouzlo myslím že z PPE) které jsou schopnější válečníci za méně magenergie. A ještě k tomu, že mohou být posláni do války a cítit nenávist. Zeptej se vojáků, kteří odjeli do války, zdali pocítili nenávist. Mnozí to brali prostě jako službu, zabíjení jako součást práce, která není příjemná, ale necítí nenávist k nepříteli, ani k pánovi, který je tam poslal. Ale budeš li si to přát může se u některých objevit i nenávist, což jsem nijak nevyvrátil. Řekl jsme, že se učí a vyvíjejí a byl by to jen další krok...

Řešit degeneraci mi přijde jako už obrovské piplání, ale můžeš to brát tak, že prozatím mají magické pojistky... ale nemělo by jich být tak málo, aby to bylo potřeba (v počtech několika tisíců jedinců, problém by byl pokud by jich bylo jen několik desítek)

Takže to nejsou stroje bez emocí, dokonalí otroci, co se pokorně skloní a jdou. Píšu že nemají touhu něčemu vládnout, ale ne že se nechají obírat o osobní svobody. Tu si naopak velice cení a budou za ni bojovat. Svou svobodu dostali od svého tvůrce a nikoho jiného neuctívají natolik aby si ji nechali vzít snadněji, než jiné rasy. Otroky si můžeš udělat i z barbarů a krollů, máš-li prostředky a chuť to tak udělat.

A potom, že nemají kulturu. Tu nemají, protože jsou takoví jací jsou. Nemají dlouho historii, navíc žitou pospolu vedoucí k vytváření vlastních kultur, nevynalezli žádné hudební nástroje, nežili na konkrétním území bez vlivu jiných ras, nebo kultur. Byli stvořeni do světa, který jim vše nabídl, neměli potřebu tvořit něco nového aby zaplnili nějakou mezeru, která jim chyběla a přišla tak s něčím ,co by bylo typicky Shreilí. Nabízela by se možnost podobnost s elfí kulturou, ale opět bych šel jen s loučí do skladu rachejtlí - někdo má elfy vznešené z měst s dokonalou architekturou, u někoho žijí v nejhlubších lesích v chatrčích v korunách stromů... máš li jiný názor, opravdu, ale skutečně upřímně jsem zvědavý, jak by vypadala kultura rasy, která byla stvořena asi před 200 lety z úplného ničeho. Nepřinesla si nic od předků z jiného světa, nepřišla na prázdný svět, který by je nutil si to něčím zaplnit a nebyli pohánění extra silnými emocemi.

Podle mě hráč za tuhle rasu si může skutečně užít, protože už konečně může hrát něco, co není svázáno nějakou předpojatostí. Kdybych hrát tvé Mardůky, tak bych se pořád jen koukal do "Manuálu" abych věděl co je typické, jak bych to měl udělat, co bych měl vědět a umět. Tady nemusím, tady můžu hrát hrdinu a dát mu osobnost jakou chci. Jen ho nebude hnát touha po pomstě, lásce své milé, ale touha po nových informacích a životních zkušenostech, nebo i penězích.

A k poznámce pod čarou - ano takové světy existují, ale pak u čarodějů musíš omezit materiální a vitální kouzla a dost možná pak budou problémy s kdejakou magickou bytostí, protože jsou v podstatě nepřirozené... navíc bavíme se tu o světech, nebo jen státech? To že v Hepčíkově, který ovládá i nejbližší státy vládne taková kultura, ještě neznamená, že v Kýchalově za velkým oceánem už takové předsudky nemají.

Nathaka:

Tak nevím co považuješ za úvod. Pokud ty herně nezbytné údaje, tak jsem je dal prostě prakticky k sobě tak, aby si mohl hráč vytvořit postavu a nemusel listovat/rolovat někam dál, kde bych spojil čísla i s textem vysvětlujícím proč je zvoleno to či ono číslo. Vzhled je možná trošku odfláknutější, ale je to opět kvůli návaznosti na elfy. Mají všichni elfové špičaté uši, šikmé oči mandlového tvaru a ostře řezané rysy? A proč vyčnívají z davu? Zlatá pokožka a zlaté, či stříbrné vlasy jsou málo? To je podle mě dost patrný rys asi jako černoch na Islandu.
Taky nejsou menší než elfové, spíš o něco větší, protože přece jen první smysl jejich vytvoření bylo zastat fyzickou práci s dostatečným řemeslnou zručností. Opravy Inteligence a Charismy jsem nedával, kvůli slabší emocialitě, tím že nemají vůdcovské choutky a hlavně tím, že si nemůžu říct, teď budu charismatičtější, nebo inteligentnější a dokážu si představit, co by se na mě sneslo, kdybych mu dal +2 ke všemu. Věř mi, ty choutky jsem ale měl. Možná kdyby byl bonus jen +1 tak by to taky prošlo.

K tomu popisu díla / rasy - já to bral tak nějak postupně podle důležitosti, když si tvořím postavu. Prvně si nahážu postavu a pak přemýšlím jaká asi bude. Takže vzhled a ovlivnění. Pak ty další věci, které když nebudu chtít dodržet tak se svět nezboří. Dohodnu-li se s PJ, že budu hrát zrovna Shreila co bude ZkD, nebo zamilovaný až po uši... to už je věc osobního vkusu na hru.

Taky narážíš na tu kulturu. Jejich vlastní kultura bude možná ta z které přicházejí - tedy bude dost podobná elfí. Ale jinak? Dovez 100 miminek z Číny, třeba do Finska a nech je tam vyrůstat, učit se, pracovat, bavit se.. jakou budou mít kulturu? Pokud by měli dostat kulturu, museli by v podstatě mít i stát, kde by se vytvářela a to jsem jim do vínku nedal. Ano tato rasa byla vytvořena právě tak, aby PJ, který přibere nového hráče, nebo, některá postava umře a hráč chce novou, neměl problém se zasazením do světa, kde už má státy a najednou se mu nebudou hodit Minotauři, Enthulienové, Džinové, prostě cokoliv co by najednou musel někam umístit, přemazávat hranice a říct, jo tady na tom přemazaném malém kousku země, kde jste nebyli, takže to nevadí, bude žít tvoje nová rasa.

Citlivost na Magii - to jsem řešil v MS víc a nakonec my bylo odpovězeno, že je spousta magických bytostí a v podstatě krom zranitelnosti bílou střelou se to neřeší. Pak by se mohlo řešit, co dělají kouzelníkovy přítelíčci v takovém prostředí atp... Nebráním se ale debatě o tom co vše by s tím mohlo vzniknout za možnosti, samotného mě to zajímalo.
A ta inteligence? Je tak těžké si pamatovat, že můžeš zaostřit magenergii v takovém množství, jako by jsi měl inteligenci o 2 více a měl i stejnou pravděpodobnost seslání? Víc s tím neřešíš.


 Uživatel úrovně 8

Nechápu, co všichni řeší. Pitomý součet oprav o síle rasy vypovídá asi tolik, kolik vypovídá váha torny o síle válečníka - může leda tak něco naznačit. Ale začnu od začátku...

Mně se rasa nejdřív nelíbila vůbec, kvůli úrovni díla. Ten úvod je dost odfláklý a nicneříkající. Je tam spousta nešikovných obratů a nejasností. Vzhled je popsán mizerně. Jsou to tedy o něco menší elfové, ale přizpůsobují se prostředí? A co je na tom proboha tak výrazného? Proč by měl někdo takový vyčnívat z davu? To jako kvůli blánám mezi prsty? Uf. No a k tomu se váže Morterova dobrá poznámka, že pokud jsou podobní hlavně elfům, ale ještě jsou menší, tak by jejich opravy opravdu měly směřovat spíš k charismě a intelektu, ne k síle a obratnosti. (Anebo můžou zůstat, jak jsou, jejich původ to odůvodňuje, ale popis by je pak neměl přirovnávat k elfům.)

Hlavní problém s úvodem ale je, že představuje rasu jen jako "adaptabilní rasu, která může dělat cokoliv", ale ne už rasu jako takovou - co jsou zač? To se dozvídáme až v půlce díla. A od té chvíle už se mi Shreilové líbili. Dokonce docela hodně.

Nesouhlasím s Ascellou, že je to jen přesílená konvenční rasa, kupa čísel a nic překvapivého. (Dokonce si myslím, že hrabat se ve věcech jako reprodukční cyklus a další exotično nepřinese nikdy nic dobrého, jen velmi podivné rasy, které se špatně hrají - různé kytky, hmyz a podobné blbosti. To, že hrajeme rasy podobné lidem, má svůj důvod.) Podle mě je myšlenka rasy vzniklé z permoníků a sluhů dost dobrá (a dostatečně nekonvenční). Dává to rase nejen jasný původ a kulturní předobraz, ale hlavně skvělý potenciál pro roleplay. A v tom se právě Ascella mýlí - není to jen plochý člověk a další "stejná rasa" (byť opět připomínám, že rasa mimo "lidský" koncept civilizace obvykle ústí v zbytečné a nehratelné zrůdnosti), právě naopak, je to dobrý mix mezi domácím skřítkem a živoucí uvědomělou bytostí. Balancování na téhle hraně bych si jako hráč rád vyzkoušel.

Dokonce si troufnu tvrdit, že se tahle rasa pohybuje na téměř ideální hranici konvencí. Není ještě příliš jiná a divná, aby mě akorát odpuzovala a nedala se hrát, ale má svůj originální původ, svou odůvodněnou a odlišnou mentalitu (i když příliš stručně nastíněnou) a tedy to není jen o rozdílu velikosti a čísel.

Musím ale dát Ascelle za pravdu v tom, že tady dost věcí chybí. Rčení "přizpůsobí se prostředí" je šíleně alibistické, protože ne vždycky a ne všemu se mohou Shreilové přizpůsobit. Něco musí být jim přirozené. Něco musí nějak fungovat jen mezi nimi. Musí mít aspoň základy své kultury, i kdyby na komunitních úrovních. A to dílo citelně poškozuje (a je to vidět i na jeho délce).

Ta jejich citlivost na magii je sice aspoň jakýsi náznak niché, ale šlo z toho vytřískat víc. A hlavně ten bonus ke kouzelnickým hodům na inteligenci mi přijde strašně nešikovný, člověk má vlastně dvě inteligence a musí hlídat, kdy se která počítá.

Celkově bych tu rasu nestavěl tolik na čísla a na využití pro kterékoliv povolání. Je na to kladen zbytečně velký důraz a dílo tím trpí, hlavně v parametrech. Ne kvůli přesílenosti, ale kvůli nelogičnosti. Nedává mi smysl, proč mají zrovna tyhle opravy, a je hned poznat, že jen kvůli tomu, aby mohli dělat určitá povolání, což je špatně. Já bych tu rasu stavěl víc na jejich původ a možnost "hledat duši", případně poprat se se svou poslušnou náturou a vybičovat se k dobrodružení, jak psala Ascella. Čísla bych umírnil a poupravil směrem k menšímu vysazení na sílu a odolnost.

Hlavně myslím, že se opravdu hodí jako dokreslení světa. Mají své místo a opravdu bez potíží si je dovedu představit jako námezdní sílu a ochotné pomahače. Chce to ještě hodně věcí domyslet, ale pak by z toho mohla být dobrá rasa. A to jak z hlediska světa, tak i pro hráče. Jen by jim to chtělo vtisknout víc osobitosti a hlavně nějaký charakter lákavý pro hráče - já ho tam vidím, ale jen protože si ho domýšlím.

Verdikt: Chce to ještě několik věcí domyslet, chce to pár věcí rozepsat, pár dodělat. Chtělo by to příjemnější stylistické zpracování. Ale asi se to blíží nadprůměru, protože mně se ta myšlenka líbí a pravdou zůstává, že u rasy s adaptabilitou ve vínku se všecko domyslí snadno.