Nové Rasy

Kavu Hodnocení: Nic moc

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Jednou sem takhle zase šel do lesa, abych si nasbíral dřevo, a vono tam najednou bouchlo cosi velkýho vo zem. Tak sem k tomu šel a najednou tam na zemi byl takej velkej šutr či co, a když sem k tomu přišel blíž, tak se najednou rozpráskl a vevnitř tam byl divnej kruh, ze kterýho najednou vyšlo cosi, co vypadalo strašně a divně, mělo to veliký zubiska, čtyři nohy, takový dlouhý hřebenatý hrby na zádech a bylo to celý červený, a na tom „něčem“sedělo jiný „něco“, co vypadalo jinak. Mělo to veliký tři hřebeny na hlavě, hubený ruce i nohy, za krkem hrb a bodlinky na zádech. Bylo to celý šedý a zuby to mělo jako špičky ve dvou řadách a tvrdej krunýř na břiše. Chvíli se to na mě dívalo a pak to skočilo do temnýho lesa jako šílený. Teď to někde v lese pořád je a já se od tý doby bojím i vyjít z domu. Mohli byste jít do lesa a zničit to,chlapi? Čeká vás slušná odměna…za takový potvory se za mejch mladej let davalo v knížetství pěknejch pár zlaťáků…
Poustevník z Červeného lesa, bývalý dobrodruh


O tři hodiny později už šli kroll, člověk a kudůk lesem s vytaženými zbraněmi. Ve předu šel kroll, silný válečník, s kyjem velikým asi jako kmen stromu. Za ním byl alchymista, kudůk měl vytaženou kuši a třásli se mu nohy. Vzadu pak strážil hraničář, vysoký to člověk, s mečem a štítem, a tvářil se vcelku klidně. Asi o dvacet minut později je vyvedl z míry poražený strom, který byl snad dvousetletý, byl to dub a kolem něj bylo spousta zkrvavených kostřiček a mrtvol zvířat. Hraničář prohlásil, že to bude doupě toho, po čem jdou, a že tu počkají, dokud se to nevrátí z lovu. Po dalších dvou hodinách pochmurné nálady se najednou lesem ozval velice silný řev, který se blížil stále blíž a blíž. Najednou dobrodruzi uviděli velikou červenou jakoby ještěří nestvůru. Na jejím hřbetu byl opravdu zvláštní tvor, jakoby zmenšenina toho velikého červeného ještěra. Ten malý měl v rukou jakýsi malý kostěný nástroj podobný bodáku. Nebyl ostrý, spíše špičatý do tvaru kužele, zužující se na konci. Tvor se na ně chvíli vyděšeně díval, potom si ale uvědomil, že má zřejmě převahu a že dobrodruzi se bojí více než on. Začal se tedy tvářit sebejistě a k údivu dobrodruhů promluvil dokonalou obecnou řečí: „Tak vy jste si na mě počkali, a teď nevíte, co máte dělat?“, načež se z jeho hrdla vydral drnčivý pazvuk, který zřejmě znázorňoval smích. První se probral hraničář. „Co nebo spíš kdo jsi a co tady pohledáváš? Jsi tady, abys ničil lidské domovy, nebo si přišel v míru?“ Monstrózní tvor se zašklebil. „Vy lidé jste vždy tak nechutně přímočaří a nadřazení, co? Kdybych vypadal tak odporně jako ty, tak by ses neptal, že je to tak, člověče? Jak my vám připadáme hnusní a škaredí, tak i vy a ti vaši přátelé, až na támhle toho (ukázal na krolla), připadáte odporní nám. Ta vaše růžová měkká kůže nám leze krkem a to vaše zranitelné tělíčko nám pije krev, ale nejsme takoví tyrani, jak si vy, lidé, o nás myslíte, kdykoliv nám pohlédnete do očí! Jen kvůli tomu, že vypadáme jinak, nás hned dáváte do jednoho pytle se skřety a jinou nájezdnickou cháskou, co? Tak mě poslouchej, člověče! Jsme na této zemi nejméně tak dlouho jako vaše rasa, spíš déle, a tudíž máme stejné právo tady žít jako vy, takže nás nechte být a my se vám za to štědře odvděčíme tím, že necháme vaše domovy a sídliště dále růst bez zásahu. Tento můj návrh předej na vyšší místa, ale pokud nás jen menší skupina vašich mužů napadne, tak vás rozdrtíme na padrť! Počtem vás sice nepřevyšujeme, ale jsme strašlivý bojovníci a neznáme slitování!“ S těmito slovy něco zašeptal nestvůře, na které seděl, ta se otočila a vysokou rychlostí s ním odběhla hlouběji do lesa.

Z úryvku můžete vidět, jací Kavuové jsou. Jsou hrdí, pohrdliví, snadno rozzuřitelní, nenávidí bezpráví i zákony, neprolévají krev jen tak, ale při jakémkoliv menším rozzuření jsou krutí a krvelační. Nemají v lásce kouzla, ale nebojí se jich, takže kouzelníci jsou vcelku obvyklým povoláním. Alchymii je však něco jiného. Alchymisty přímo nenávidí. Vyplývá to i jejich náboženství, kde jednoho dne, krátce po stvoření Kavuů, přišel mezi ně jeden malý alchymista, o původu rasy se však vedou spory, měl to prý být skřítek, skřet nebo trpaslík, a ten, potom co mu odmítli pomoci proti druidskému spolku elfů, se kterými již dlouho bojoval, je napadl a pobil nejméně polovinu jejich rodu. Neví se, jestli je to jen pověst nebo krutá realita, ale Kavuové alchymisty nenávidí i kvůli jiným věcem. Podle nich je lepší být na poli a vykonávat své kouzelné schopnosti, než být zalezlý doma a tam něco vyrábět, něco zhoubného a netušeného. Nemají alchymisty rádi také proto, že mají mnohem bližší vztah k magii. Kouzelníci jsou sice podle nich uživatelé magie, ale alchymisté jsou prostředníky mezi magií a zemí. Pokud se někdo z jejich rodu stane z vlastního zajícení alchymistou, bude buď popraven, uvězněn, zabit nebo se stane vlivným tvorem, na kterého si nikdo nedovolí vztáhnout ruku ani pařát. Alchymisty jiných ras sice zavrhují, ale nic jim neudělají bez jiného podnětu, protože se na ně nevztahují stejná pravidla jako na jejich vlastní krev. Říkají že „Když chcete být zkažení, je to vaše věc a nám do toho naprosto nic není, ale netahejte do stejné zkaženosti nás“. K alchymistickým výrobkům mají nedůvěru a jen v opravdové nouzi, v ohrožení života, užijí jeden z lektvarů či výrobků. Potom si to až do konce života tají pro sebe, aby se jich ostatní neštítili. Proti hraničářům však nic nemají, podle nich jejich magie není magie jako taková, ale jen přírodní energie. Hraničáři jsou všude oblíbení. Válečníci se mezi nimi vyskytují snad nejvíce, ale nezřídka se stávají šermíři. Pokud jde o jejich charismu, jsou spíše jiní než oškliví. Jak již bylo uvedeno v úryvku, oškliví se jim zdají lidé stejně jako oni lidem. Tak, to by bylo úvodem vše. Teď trochu tabulek a slov k herním potřebám této rasy.

Základní vlastnosti

Síla: 10 – 15 ( +1); Obratnost: 10 – 15 ( +0); Odolnost: 10 – 15 ( +2); Inteligence: 9 – 14 (-1); Charisma: 5 – 10 ( -4); Pohyblivost: 12

Rodová zbraň

Kostěné zbraně

Vyrábějí se velice zdlouhavě z kostí samotných Kavuů, protože jejich kosti na rozdíl od lidských jsou tvrdé a plné, nejsou duté. Zbraně se však vyrábí z kostí mrtvích neinteligentních Kavuů. O rozdílu mezi inteligentními a neinteligentními bude popsán později. Jejich zbraně se dlouho třou o kámen, až sou úplně hladké, což trvá tři dny čistého času. Kavu dosáhne dospělosti když vyrobí svou první zbraň, a proto je to hodně rituální výroba. Pokud Kavu nikdy nevyrobí zbraň z kostí, nikdy se nestane plnoprávným členem společnosti Kavuů. Tak a teď už ke zbraním: Kavu-dospívající má na výběr 3 zbraně: obouruční bodák, kostěné kladivo a roherny.

Obouruční bodák

Je to obouruční střední zbraň ostrá z obou stran, má délku 2, váhu 60 – 80 mincí a parametry: 5+2+2. Je to oblíbená zbraň lovců. Pokud si ji bude chtít postava koupit, cena by měla být nad 15 zlatých, ale pod 40. Patří ke standardní výbavě dobrodruha na 1. úrovni. Kostěné kladivo: Je to těžká jednoruční zbraň, délka 1-2, váha 50 – 80 mincí a má parametry: 8-2-1. Je to zbraň používaná hlavně válečníky a staršími samci. Výroba této zbraně je velice složitá, náročná na suroviny i na sílu a hlavně zdlouhavá, proto je cena také vysoká – 50-80 zlatých. Pj by si měl rozmyslet, jestli ji dá válečníkovi na 1. úrovni.

Roherny

Tato zbraň se sestává z několika dílů, které se koženými pásky připínají na lokty, dlaně, předloktí, klouby i prsty. Jsou podobní zahnutým špičákům, které jsou na každém místě jinak velké, a jejich cena je 20 – 90 zlatých. Je to lehká obouruční zbraň, dá se používat i jednoručně v kombinaci s dýkou či tesákem a je to oblíbená zbraň zlodějů a banditů. Používají je však i kouzelníci. Jejich délka je 1, jejich váha 30 mn a výroba není zdlouhavá.

Názory Kavuů k jednotlivým rasám a povoláním

Kavuové nikdy neměli moc přátel. Barbaři s nimi bojovali, protože jsou dobří bojovníci, lidé zas proto, že se jim zdáli jiní, trpaslíci kvůli názorům a hobiti se jim z dálky vyhýbali. Skřeti z nich měli strach, tak jednoduše uzavřeli spojenectví s orky a dělali na ně nájezdy. Větší rasy jako trollové si jich nevšímali, protože prý nechutnají dobře. Elfové se s nimi sice nikdy neutkali, snad díky odmítnutí pomoci alchymistovi, který je chtěl vyhladit, ale taky s nimi nenavazovali kontakt ani obchod. Jediná rasa se s nimi postupem času sžila: krollové. Za jejich vzniku již v jejich blízkosti vyrůstala velká města plná Kavuů, a když je chtěli krollové napadnout, nepodařilo se jim ani zdolat hradby. A právě v této chvíli jim napadení podali pomocnou ruku v podobě zbraní, zbrojí, kůží, území i lesklých věcí. A navíc za to vše chtěli jen přátelství! Samozřejmě že krollové vzali za pomocnou ruku až k ramenu a kdykoliv byli Kavuové napadeni, přišli jim hromotluci na pomoc. Trollů si vážili také kvůli tomu, že měli pevné nedobytné tělo, zrovna jako bylo to jejich, a navíc nebyli tak vybíraví ani chamtiví jako lidé a trpaslíci, ani nebyli tak chytří jako ostatní rasy, takže se od nich dalo čekat, že nebudou kout pletichy na jejich účet.
Pokud jde o povolání, alchymisty nenávidí, hraničáře mají rádi, nevadí jim kouzelníci, ostavují válečníky a na zloděje nadávají jen po okradení. Jejich vztah ke zlodějům je lepší než lidský vztah. Podle nich máte být raději lupič přepadávající v lesích staré babičky než být zámožný a mocný dobromyslný alchymista.

Náboženství

Kavuové neuctívají boha jako takového, spíše jen takové jakési přírodní zákony, které jsou neměnné a nadpozemské. Mají také tři přikázání:
1. Nezradíš svou rasu ani při mučení dříve, než si budeš jist, že tvá rasa dokáže vzdorovat s nízkými ztrátami na životech a majetku.
2. Nezradíš svou rodinu ani nejlepšího přítele dříve, než to udělá on.
3. Nestaneš se alchymistou do doby, než budeš vyhoštěn z rodu, ze země nebo neporušíš jedno ze dvou prvních přikázání.
Tato přikázání byla neměnná a to pozdějším generacím přišlo hloupé, protože si přes tuto okliku ve třetím přikázání nacházeli „zrádci“ kličku jako hrom.
Proto se neuposlechnutí přikázání trestalo od pokuty po vyhoštění ze země a z rodu, případně popravou, i když ta se málokdy provozovala. Častější bylo veřejné bičování nebo useknutí nějaké končetiny až po předloktí či nárt. Proti ostatním náboženstvím jsou však velice tolerantní, ovšem ne ve svých řadách.

Vynález: přemisťovací díry

Na tento vynález přišli kouzelníci ve spolupráci s jedním krollím alchymistou a hraničářskou Stráží míru. Jde o jedinečný pakt spolupracování s alchymistickým povoláním. Avšak jsou pouze 2 stále otevřené nepřemisťovatelné díry, z nichž jedna je z podzemí na zem a ta druhá z hlavního města Kavuů Rarrkatu v hoře stejného jména do druhého největšího města Kranoru pod hvozdem Kuur. V úryvku je hrubě popsáno, jak tento vynález funguje, avšak tam jde o vylepšenou posuvnou formu, kterou lze jednoduše vyslat v podobě velkého kamene (který je ovšem jen iluzí) z podzemního stanoviště na zemský povrch. Tato přemisťovatelná forma děr má ovšem tu nevýhodu, že se průchod uzavře již po dvou kolech po projití tvora.

Zvláštní schopnosti

Regenerace

Kavuové mají schopnost se do určité míry sami regenerovat, ale to je velice zdlouhavý proces. Například pokud Kavu ztratí ruku, už mu nedoroste, ale pokud je mu až ke kosti naříznuta, do tří dnu se mu to k nepoznání zhojí.

Inteligentní a neinteligentní druh

Inteligentním druhem je Kavu popsaný výše, neinteligentní je načrtnut v úryvku (většinou totiž slouží jako jízdní zvířata inteligentních Kavuů). Pohyblivost neinteligentních Kavuů je 20-30, ale ne každý Kavu má svého jezdeckého přítele (je to spíše výsada než zásada). Tento tvor je udělován, nedá se nikde koupit. Dá se sice zkrotit, ale je to velice obtížné, a po nezdařeném pokusu o zkrocení zpravidla nastává smrt krotitele.


Tak, to je asi tak vše o této hrdé rase.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Takže zdravím autora. Předem ti chci říct, že vymyslet plnohodnotnou a hlavně "HRATELNOU" rasu, je velice obtížné.Jak už zde bylo řečeno, chybí ti spousta důležitých informací jako Původ rasy.Tím že jsi napsal že jejich města vyrůstala za vzniku krollů si prakticky nic neřekl.Jen to že jsou zhruba stejně staří.Nebylo by určitě od věci si stím ještě trochu pohrát.Navíc mi místo vedle krollů moc nesedí,u mě jakýkoliv ještěří druh vévodí v těch nejhlubších a neprobádaných džunglích, kde je teplo a vlhko.Je to jen můj názor ale víš co...Ještěr-Plaz-Studenokrevný.(prostě mluvící dinosaurus). Základní rasové vlastnosti jsou celkem fajn, ty bych klidně nechal ale jsi si vědom toho,že když jsi jim dal několik průměrných atribut a žádnou nadprůměrnou, by mohlo být někdy obtížné za ně hrát.Naopak rodovými zbraněmi si mě velice potěšil, obzvlášt obouručním bodákem.Je to silná a dobrá zbran.Výrobu zbraně kvůli dospělosti, bych také nenazíval ohraným klišém.Vždyt Něco, jako je tento případ bylo vždy nedílnou součástí spousty kultur v dějinách našeho světa,který znamenal přechod mladého chlapce v muže a tedy získání některých výsad, které jako nedospělí nemohl míti.Když si jde patnáctiletý pro občanku,taky to asi nepovažuje za ohrané klišé.K názorům jednotlivých ras ti nikdo nic vytknout nemůže,to opravdu záleží na autorovi fantazii a ty jsi je pěkně a logicky odůvodnil ale s tím alchymismem to je opravdu málo rozepsané.že ji nenávidí? Proč ne, ale trochu to rozved.Náboženství. Podle mne náboženství znamená, že lid nebo rasa chceš-li, věří v nějakou vyšší bytost nebo aspon nějakou entytu.Vždyt to stojí i v názvu (ná-bož-enství) bož-bůh.Toto jsou opravdu jen morální předsudky,kteří upřednostnují žití ve společnosti. Přemistovací díry.Hezké ale beru to spíš jako zajímavost ze světa tvých kavuů. Regenerace mi nepříde nijak přemrštěná, vzhledem k základním vlsnostem kavuů, ale byla by pěkná nějaká tabulka.Pochybuji,že kavuovi level 5 se hojí rány stejně dobře a rychle jako kavuovy level 15.Já osobně s tebou ve výběru rasy sympatyzuji,je to dobrý nápad.V mém vlastním DrD světě Mám také ještěřany a když jsem je tvořil tak sem hodně čerpal z kultury aztéků a májů.Nehodlám jej sem poslat,takže ti jej vřele doporučuji. S pozdravem Medok, Pán Znesvětitel


 Uživatel úrovně 0

Zdráv buď

takže nevim kde začít dílko jako celek mě neoslovilo, ale po důkladném pročtení mě začalo postupně přivádět n a spoustu nápadů. myslím si, že myšlenku to má jen to je špatně podané. má to potenciál jen ho využít.
Dal jsem ti dvě hvězdičky. jednu proto, že už sem čet i horší díla a druhou proto, že to má nápad.

jinak nebudu tě nijak kritozovat každej jsme nějak začínali jen ti chci říct, že pokud budeš mít další nápad hoď to do MS a budeš koukat jak tě tam dostrkaj k dobrýmu výsledku.

s pozdravem Bromm


 Uživatel úrovně 5

"O tři hodiny později už šli kroll, člověk a kudůk lesem s vytaženými zbraněmi."

Já když to četl, tak mě to tak příjemně naladilo... Čekal jsem nějakej vtip, veselou historku - totální Bčko pojaté s humorem a nadhledem. Příběh to splnil na 50% - Totální Bčko: CONAN, conan a Conan potkali ještěra na JEŠTĚROVI. Ten ještěr se jmenoval Martin Luther King :-D.

Ale tak nebudu zlej, na 51%. Tochu mě to pobavilo, ale obávám se že to nebyl úmysl.

Do nějakýho konkrétního světa kterej hrajou 10ti, 12ti letí hráči ve škole v poslední lavici během vyučování je to OK. Ne je to super. Taky jsme tak hráli, měli jsme tam mnohem větší trapárny na totálně hliněnejch nohách.

Ale prostě tady, myšleno vážně s tím že to má bejt buť universálně použitelný, inspirativní, nebo třeba trochu jako provokace s tim že to něco v pozadí nese. To prostě sorry ale ne.

Po formální stránce, 1* to dostat může, na 0 je podle mě to co by redaktor ani nemohl schválit.

Nevim co ti poradit, sám jsem rasu nikdy nenapsal. Dokonce nelze říct že rasa s takovým přepjatě trapným patetickým chápáním světa, vlastní hrdosti a podobně nemůže existovat - stačí se podívat na Afghánce nebo Kurdy.

Hodnotím to převážně tak že mě tenhle příspěvek prostě nic nepřináší.

Ale nevzdávej to a nenech se kritikou rozhodit. Jako jak jsem psal, u jistýho typu hry prostě proti patetickýmu ještěrovi na JEŠTĚROVI nelze nic namítat.

Shaodowmage: nevím jak tvoje ale moje kosti dutý jsou - mám v nich morek.


 Uživatel úrovně 4

Ahoj,
v první řadě nevím, jak si ty Kavu mám představit. Znám Kavu z MTG, například http://sales.starcitygames.com/cardscans/MAGPLA/fl ametongue_kavu.jpg

Takovýhle ještěr má ale k humanoidům daleko, což může ztěžovat herní využití v "humanoidním prostředí". Kavu se pak nabízí spíš jako nestvůra, než rasa.

Zbraně: kosti lidí taky nejsou duté, duté kosti mají ptáci, aby byli lehcí. Kavu asi potřebuje kosti spíš pevné, tak nemá k vývoji dutých kostí z hlediska evoluce důvod. Ve fantasy se to asi neřeší, ale i tak je informace zbytečná. Rituální tvorba zbraně jako zkouška dospělosti mi už přijde ohraná, hlavně se předpokládá, že každý jedinecje takto zdatný. Je u této rasy obvyklá nějaká dělba práce nebo všichni dělají všechno? Vím, že rasa není společnost, ale aspoň náznak, jakého druhu života jsou schopni, by se hodil.

To s alchymií mi přijde přehnané, trojice přikázání se vůbec navíc netýká teologie, ale spíše jakýchsi společenských pravidel pro jednotlivce. K čemu víra, když nemá symboly, autoritu, tradici... Stačí rovnou říci, že jde o společenstí bez náboženského založení se smyslem pro čest a společenskou vzájemnou odpovědnost, ctící přirodu. Proč by nebyli tolerantní k jiným, když jiné víry nemohou být v rozporu s jejich? žádné znaky, které by jiní mohli shazovat, tu totiž ani nejsou.

Ty díry jsou tu úplně navíc, pokud chybí tolik naprosto základních informací, spíše odhalují absenci dalších údajů, třeba zrovna bydlení, míst, kde žijí, potravu, údaje o životě... je toho hodně moc.

Regenerace mi na hráčskou rasu přijde přesílená.

_____

Když shrnu, co nám autor předložil, máme tu:
1) další ještěří rasu, bohužel s nejasným popisem a chybějícími údaji o životě
2) ničím neobohacující nástin rituálů a společenských pravidel, neodůvodněných
3) Tři nové zbraně, o číselném vyvážení lze vést spory
4) Nahrubo do všech částí cpaný odpor k alchymii, který je otřesně zdůvodněn - kdyby jejich rod pobil válečník mečem a ne alchymista, vzdali by se Kavu boje celkově?
5) Jednu naznačenou alchymistickou (!) vychytávku a jednu přesílenou schopnost rasy
6) Obrovské množství chybějících údajů

____

Co bych udělal jinak:
1) Pojal Kavu ne jako rasu, ale jako nestvůru
2) Určitě se rozepsal o prostředí, kde se s postavami mohou setkat
3) Jsou-li inteligentní, nazančit možný styl společnosti
4) Něčím je ozvláštnil - takhle je to jen nějaký další ještěr, co se pěkně regeneruje a jezdí na svých tupějších příbuzných
5) Úplně předělal víru a vše okolo
6) Vyhnul se úvodnímu příběhu, když je plný chyb a nemá literární ani informační přínos
7) Asi bych se inspiroval Kavu v MTG, uměli dost věcí a zpracovat ještěry, kteří všelijak třeba kombinujé své vrozené schopnosti a díky své inteligenci tak jsou postrachem, by mohlo být přínosné

Takhle bohužel není fér, abych dal více než hvězdičku, a to za inspiraci pro další čtenáře.

S úctou Shadowmage Uživatel úrovně 0

No, úvodní povídka je nic moc, úvodní odstavec také neoslní přehledností a smysluplností. Základní statistiky celkem ujdou, možná trochu silnější, ale dalo by se s tím žít.
Chybí třída velikosti?
Rodové zbraně jsou dosti silné a pokud se na ně na všechny aplikuje pravidlo o rodových zbraních, e to opravdu moc.
Rohenům chybí statistiky.
Náboženská přikázání zní, no, nesmyslně? o je to probůh za náboženství, které se ve svých základní postulátech vyjadřuje k alchymii.
Přemisťovací díra vypadá jako ... portál? démon brány? (existující mechaniky)
Regenerace není pravidlově popsána, stajně jako jízdní ještěrka.
Způsob života, hierarchie, uspořádání, obživa (je to sice otázka kultury, nikoliv rasy, ale když už tu máme náboženství)
Pro úplnost uvedu, že chybí statistiky pro PPE-svět: Morálka, početnost


 Uživatel úrovně 0

Hmm...Kavuové ( podle mě malinko převzatí z Magic The Gathering) nenávidí Alchymisty a při tom jejich největší vynález přemisťovacích děr vznikl ve spolupráci s alchymistou? Nenávidí bezPRÁVÍ a ZÁKONY? Neprolévají krev jen tak, ale když se sebemíň naštvou tak jsou krutí a krvelační?
První přikázání je dost hloupé, protože pochybuju že je možné odhadnout, kdy uškodí zrada hodně a kdy méně, takže to je docela přitažené za vlasy.

Příběh - poražený strom, kostry zvířat - přicházíšš v míru obludo?

Omlouvám se, že to zní až posměšně, ale tohle není dobré dílo.
Ortis


 Uživatel úrovně 0

Jak již pravili mnozí přede mnou, po slohové stránce toto dílo moc nevyniká, nápad také není nic zvláštního.
přemisťovací díry:obyčejný nápad, který byl spíš jen nastíněn, žádné faktické informace (kromě místa, kde se nachází)
Regenerace:opět jen letmé nastínění, pravidlově tam není vůbec nic
Inteligentní a neinteligentní druh?Co si pod tím mám představit?Jakože vypadají skoro stejně, jeden je větší a slouží jako jízdní potvora, a druhý je Kavu?Celkově mlhavý popis, žádné uvedení na míru, chybí staty.
Náboženství:no co říct.Taková nějaká trojice fádních nařízení.A že vyznávají přírodní zákony chmm...
Názory na jiné rasy:celkem jsem se zasmál, i když o to autorovi zřejmě nešlo.Dobře, že uvádí dost věcí na pravou míru, po předchozích odstavcích jsem v tom měl celkem bordel.
Odkdy mají lidé duté kosti?OD té doby co si je pleteš s holuby?
Co dodat.Dílo je nevýrazné, nepřináší nic nového a ještě se blbě čte.Minimum technických chyb,
ale podání špatné a nevytváří moc dobrý dojem.
S pozdravem,
minister


 Uživatel úrovně 5

Je poznat že tohle dílko je ušito rychlou jehlou a rychle vhozeno na schválení. Kdyby existovala pracovní verze, nad kterou by se mohlo pozastavit aspoň trošku kritické oko někoho dalšího, jistě by se vypilovalo o dost lépe.


 Uživatel úrovně 0

Po slohové stránce nic moc. Ještěří rasa samotná už taky není nic moc nového, takže bych očekával nějakou zajímavost navíc, ale tady ji nějak nenacházím. A když už ano, je popsaná tak nějak vágně, nemastně (nenávist k alchymistům, nábožesntví...).

Vlastnosti jsou imho mírně přemrštěné, opravy jsou už o něco lepší. Dost vyniká jako válečník. 3 Rodové zbraně, navíc lehká, střední a těžká, to si snad vybere každý. Nejsem si jistej jestli obouruční bodák není moc imba, když srovnám s obouruční sekyrou, -1 útoč a +3 OZ. Jediné co to zachraňuje je možná délka 2 místo 1-2. Ale nevím, spíš bych ho asi oslabil.

Vynález, regenerace a rozdělení na inteligentní a neinteligentní druh jsou popsané děsně nejistě, vůbec nevím co si o nich mám myslet. Kdyby tam nebyly, nechyběli by mi.
Názory na ostaní rasy a povolání... opět docela nezáživné, taky by mi to nechybělo.
Ve finále... hodnotím 1*.


 Uživatel úrovně 8

Příspěvek jsem schválil po delším zvažování. Příspěvek dle mého názoru zůstává hluboko pod obvyklou úrovní rubriky. Řada věcí (týká se to nezjména kultury Kavuu) není popsána dostatečně podrobně a o rase jako takové se čtenář příspěvku nedočte téměř nic.

Nakonec jsem ale dospěl k závaru, že příspěvek obsahuje alespoň nutné minimum nejsem-li si jeho úrovní jistý, bude lepší nestát příspěvku v cestě a schválit jej.Hodnocení pnechám v tomto případě na uživatelích.