Nové Rasy

Pekelníci Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 37

Skok na část POUŽITELNÝ VÝCUC

Výcuc se zdá dlouhý, avšak jsou to pouze vypsané body a všechny pravidlové texty. Výcuc je dostupný i zvlášť, [ZDE] v upravené html formě pro zobrazení zvlášť, [ZDE] černobílý html dokument pro tisk.


PEKELNÍCI

Kůže rudá, rohy hrůzné, s ostrými drápy pářou těla nepřátel. Krvežízniví kacíři, fanatičtí zabijáci, zrůdy nejhoršího kalibru. Tak je vidí většina bytostí, kteří o nich zatím mnoho neví. Skutečnost je však naprosto jiná. Schopnost myslet a žít civilizovaně jim nechybí v žádném případě. Plnohodnotná rasa s velice vyvinutou tradicí, takoví jsou ve skutečnosti. Pravdaže, jsou "zlí"... z pohledu ostatních. Ovšem házet je do jednoho pytle s krvelačnými zrůdami a loupeživými bandami skřetů není možné. Dnes jsou na zemi, šíří se a množí, a i když trochu bezohledně zabírají území pod svou nadvládu, určitá elegance jim při tom nechybí. Kam pekelníky umístíte, je jen a jen na vás, nijak nároční na terén či klima nejsou, byť je v díle například počítáno s tím, že budou vlastnit a obdělávat pole. Je však nutnost mít ve svém světě jakýmkoliv způsobem existující peklo či podsvětí, odkud Pekelníci na svět přišli. Také je nutno počítat s tím, že je to mocná rasa (ne číselně či herně, ale globálně, je velmi vyspělá a může ohrozit ostatní rasy), takže může být značně obtížné dosadit ji do světa tak, aby příliš nenarušila jeho stabilitu. Pokud ovšem budou alespoň trochu izolováni (tak aby měli jen občasný přísun otroků), mělo by vše fungovat jak má.

1. Přehled

SílaObratnostOdolnostInteligenceCharisma
5 - 1510 - 156 - 118 - 138 - 18
+0+1-3+0+3
 • Výška: 160 - 200 coulů
 • Váha: 1000 - 2200 mincí (50 – 110 kg)
 • Třída velikosti: B
 • Pohyblivost: 11/humanoid
 • Rodová zbraň: palcát
 • Zranitelnost: Humanoid, ale Ohněm (všeho druhu) 1/2, Mrazem 2
 • Postřehy stejné jako člověk, ve srovnání s člověkem zrak stejný, čich lepší (5%), sluch horší (-10%)

1.1 Tabulka přesvědčení:

1.N
2.N
3.N
4.ZmZ
5.ZmZ
6.ZmZ
7.ZmZ
8.ZmZ
9.ZkZ
10.ZkZ

2. Původ

Ne nadarmo se pekelníky nazývají. Dlouho žili před branami pekel jako podřadní tvorové, kteří vzhlíželi k vyšším ďáblům, avšak ani jeden z nich do samotného pekla nikdy nevkročil. Netrvalo ale dlouho a jejich počet a rostoucí síla je donutily (nebo jim umožnily, chcete-li) vyrazit na povrch a šířit se. Dá se tedy říci, že opravdu vzešli z pekla, jejich předci dost možná byli dokonce jeho přímými obyvateli, avšak dnes je to již rasa pozemská, smrtelná, a hlavně rasa, jejíž síla roste. Později byl tento fakt překroucen a pekelníci věří, že byli z pekla vyhnáni. (I to může být pravda, jak je PJ-ova libost.)

3. Vzhled

Byť se řadí mezi humanoidy a mají stavbu těla (včetně orgánů) velice podobnou lidem, jejich vzhled je vlivem pekla poznamenán téměř nejvíc ze všech jejich vlastností. Nejvýraznější je jejich kůže, která je sytě rudá, někdy trochu tmavá, jindy zase naopak zabarvena do ohnivě oranžové. Je možné, že budou mít nějaké části či dokonce většinu těla pokrytou šupinami, nejčastěji to bývají ramena, poté končetiny. Vlasy rostou jen malé části pekelníků, a to ještě téměř bez výjimky černé (stejně jako vousy). Je nemožné si nevšimnout také jejich rohů, které mohou mít roztodivné tvary, od zatočených, beraních, přes obrovské masivní rohy až po dlouhé, rovné rohy (nejpodobnější gazelám). Podobně jako rohy se deformují i jejich drápy a zuby, které jsou masivnější, ostřejší a pevnější než lidské. Poslední výrazná odlišnost proti lidskému tělu je ocas, který však není nezbytný a velká část pekelníků ho nevlastní. I u těch, kteří ho mají, se liší jedinec od jedince, podobně jako rohy. Může být krátký, připomínající bič, nebo spíše silnější, často zakončený ostny. Typický je úzký a dlouhý ocas zakončený do šípovitého bodce. Velikostně a robustností postavy se lidem nerovnají a jsou spíše drobnější postavy. Rozdíly mezi jedinci pekelníků jsou však obvykle mnohem větší než je tomu u lidí, takže občas lze najít i takové odlišnosti jako křídla, druhý pár končetin či zcela překopanou stavbu těla (čili takto vznikají mutanti jako obrovské a ramenaté zrůdy nebo drobní malí pekelníčci nejblíže připomínající impy).
Co se vzhledu žen týče, zastávám názor, že by měly být o trochu lidštější, méně rohaté a méně deformovaných tvarů. Dokonce bych se přikláněl k tomu, že budou lidskými muži pokládány za velmi krásné. Nebál bych se použít obrázky svůdných ďáblic s křídly, spoře oděných a velmi obdařených přírodními dary. Charisma je ostatně tím nejlepším atributem, co pekelníci mají, a zrovna u pekelnic není třeba hrát to všechno jen na vystupování, řeč a jednání. Je klidně možné učinit je opravdu okouzlujícími.

3.1 Ilustrační obrázky

 • http://tn3-2.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/178/d/6/Diablo__s_Minion_by_barretxiii.jpg nebo KLIK. Už příliš nehumanoidní tvary, spíše bojová zrůda než arogantní vznešený pekelník.
 • http://tn3-1.deviantart.com/fs17/300W/f/2007/209/f/0/Imp_by_Shikula.jpg nebo KLIK. To by mohlo být ono.
 • http://tn3-1.deviantart.com/300W/large/indyart/fantasy/Boring_Devil.jpg nebo KLIK. Ano, obličej perfektní, ale trochu moc robustní postava.
 • http://tn3-1.deviantart.com/fs7/300W/i/2005/266/9/b/Red_Devil_by_stuntedsanity.jpg nebo KLIK. Stále trochu moc zrůdný.
 • http://tn3-1.deviantart.com/300W/i/2002/51/e/1/devil_bat.jpg nebo KLIK. Tenhle je dokonalý, jen odmyslet ty uši.
 • http://www.heroes-centrum.com/h3/jednotky-peklo nebo KLIK. Tady to začalo, prvotní inspirace. Prohlédněte si především potvory Gog, Magog, Satan a Pekelný pán, ty jsou ideálu pekelníka nejblíže.

4. Život pekelníka

4.1 Zrod pekelníka

Pekelníci se v dělení na pohlaví a ve způsobu života okolo toho neliší od ostatních (základních) ras. Dělí se na muže a ženy a rodí se stejným způsobem jako běžní smrtelníci. Dítě je nicméně po narození dost choulostivé a čeká ho rychlý a tvrdý vývoj, jelikož zatímco naše děti se trápí nad mléčnými zuby, pekelníci řeší složité procesy při růstu prvních rohů, které ještě dvakrát (v pěti a deseti letech) shodí, než získají trvalé rohy. Podobně je to s drápy a vůbec všemi deformacemi těla, které může pekelník získat. Tělesný vývoj mladých pekelníčků může, ale nemusí hodně podědit po vývoji matky či otce, avšak může nastat zcela nová mutace a zatímco oba rodiče i jejich předci byli nelétaví, robustní pekelníci, jejich potomek může být hbitý pekelník s křídly a bičovitým ocasem. Z větší části je však vývoj dědičný.

4.2 Vývoj pekelníka

V pevně zásadovém světě, fungujícím už pěkných pár let, bývají mladí pekelníci vychováváni dost tvrdě. Bývá zvykem v takové výchově pokračovat i u svých potomků, takže vysoký respekt k rodičům a obecně starší generaci je očividný, ba přímo hmatatelný. To ovšem neplatí jen v jejich uzavřené společnosti, naopak, projeví se to téměř stejným druhem respektu i vůči starším příslušníkům cizí rasy. Nejspíš právě proto jsou nesmrtelní elfové pro ně největší autoritou (myšleno z ostatních ras). Ty jediné považují za sobě rovné a jednají s nimi podle toho, ale aby se nějaký elf nad pekelníka povyšoval, to by nikdy nedovolili (a elfové jsou si toho dobře vědomi). Stejnou aroganci, dá se říci, vštěpují při výchově i svým mladším, a to od útlého dětství. Pětiletý pekelník je zvyklý okřikovat o metr vyšší svalnaté otroky a bez jediného laskavého slůvka po nich žádat jakkoliv banální úkoly.
Fyzicky se pekelníci vyvíjejí téměř stejně jako lidé (i podobnou rychlostí), byť dospívání je v pozdější fázi trochu rychlejší, takže je mladý pekelník v sedmnácti již de facto hotový jak po stránce fyzické, tak mentální. Změny oproti vývoji lidských dětí jsou tedy víceméně spíše kosmetické, například v zmiňovaném růstu rohů. Pro mladé pekelníky jsou ostny na zádech totéž co rašící vousy pro mladé pány v naší společnosti. Je tu také jisté období, ve kterém je třeba přemoct ohromný strach z vody, které nastane zhruba kolem 40-tého měsíce života. Občas je dost obtížné už jen donutit pekelníka se vody napít, dostat ho k většímu objemu vody je téměř nemožné. To ovšem brzy přejde...
Do kapitoly Vývoj pekelníka dozajista spadá také vzdělávání mladých. To začíná v pěti letech věku tři roky trvající domácí výukou základních informací o pekelnictvu, o nejdůležitějších zákonech a hlavních zásadách, a samozřejmě také psaní, čtení a počítání, plus obecné řeči. Poté se nastupuje povinná základní výchova, kde se hromadně pekelníci procvičují v dovednostech matematiky a jazyka. K tomu účelu jsou stavěné školy, každá zhruba pro dvě stovky mladých žáků. Po třech letech této základní výuky, to je pekelníkům kolem jedenácti let, se výuka rozšíří (stále je povinná), dopodrobna se rozebírají zákony země. Vyučující se vyhýbají tématu víry, přenechávají ho na rodičích. Taktéž se začíná vyučovat historie, geografie, nepovinné již jsou základy válečnictví a řemesla. Tyto studia pak pokračují až do sedmnácti let. Poté je možné nastoupit (nepovinný) nejvyšší stupeň studia, tři roky univerzity, kde se vyučuje systémem přednášek a "vyberte si, co chcete umět, pak nám dokažte, že to umíte a my vám to potvrdíme". Škola začíná po obědě a trvá většinou do večera, takže se překrývá s prací a rodiče i děti se tak doma scházejí ve stejný čas. Adepti magie studují zvlášť na školách magie, kde je pochopitelně učí i dalším základním věcem. Adepti alchymie musejí ale čekat až na univerzitní věk, kdy výzkumné ústavy a alchymistické školy zastupují funkci univerzitní.

4.3 Průběh života

Po dovršení dospělosti pekelníka čeká už poměrně jednotvárný zbytek života. Mezi 20-tým až 30-tým rokem slouží každý zdravý a službyschopný pekelník (muž) v armádě, kde se při rozdělování hodností kupodivu nehledí na původ či peníze, nýbrž na schopnosti, což je důvod toho, proč je Infernální armáda tak úspěšná. Ženy v této době studují či pomáhají s domácností. V třiceti se může voják vrátit domů či si založit vlastní bydlení, ovšem nemusí, může sloužit v armádě třeba nadosmrti, což také není zcela nevýhodné. Nicméně většina mladíků se z armády v třiceti vrací. Jejich prioritami (různě poskládanými) se stávají především hledání vhodné partnerky, založení rodu, osamostatnění, vlastnictví majetku, vzestup v společenském žebříčku a touha po prvních úspěších. Téměř všichni dospělí pekelníci jsou veskrze ohromní kariéristi, avšak féroví. Sami sobě málokdy škodí a intriky jsou velmi vzácné, jelikož jim tvrdě zásadový režim už dávno potvrdil, že s poctivostí nejdál dojdou a jejich nezkorumpovaný a čestný život funguje stabilně a pevně. To ovšem neplatí pro život pekelníků mimo jejich země, kde se dokáží zčistajasna chovat jako opravdu solidní rozvraceči a političtí kacíři. To se ovšem stává zřídka. Doma se starají o své sídlo, své otroky, koordinují domácnost a své povolání a podílejí se na veřejném životě. Pekelníci se také rádi baví, nejlépe kolektivně, takže rozvíjejí divadla, fóra, arény a další. Taktéž sportují, závodně jezdí na zvířatech (nejen koních). Dalo by se říci, že si žijí dost dobře, což je také pravda, dost možná by se jejich současná civilizace dala přirovnat k vzestupujícímu Římu, od kterého se ovšem liší především zásadami a neochvějně pevnou vnitrostátní morálkou (jejíž nedostatek nakonec právě Řím položil na lopatky). Kolem 60-tého roku života už Pekelníci upouštějí od touhy po majetku, sílí ambice v oblasti politiky a vlivu. V tomto věku se nachází nejvíce šlechticů řídících zemi. Pekelníci se dožívají kolem 80 let, maximum je stovka, kterou zatím pokořil asi tucet pekelníků.

4.4 Život chudších vrstev

Jak víme, ani chudší vrstvy pekelnictva nejsou až tak úplně chudé. Za chudší pekelnictvo (které tvoří zhruba 65% počtu pekelníků) se počítá každý, kdo nevlastní více než dva otroky, jiné univerzální měřítko není. Takoví pekelníci se většinou musejí uživit sami, v nejhorším případě pobírají od země základní dávky (obdobně jako v Římě nepracující lid dostával alespoň jídlo a základní potřeby, měl i kde bydlet). Náplní dne těchto pekelníků je kupodivu práce, ačkoliv ne nijak těžká. V podstatě každý pekelník má dům, rodinu a nějaký způsob obživy. Ve svém volném čase chudší pekelníci nenavštěvují lázně, divadla a souboje jako ti z vyšších vrstev, ale zabavují se procházkami po přírodě, návštěvou známých nebo popíjením po putykách. Občas by se jejich život dal zaměnit za život běžného lidského vesničana, pouze v nesrovnatelně lepších podmínkách.

4.5 Hygiena

Ačkoliv vodu nemají příliš v lásce a plavat většinou neumějí, hygienu dodržují pekelníci vskutku pečlivě. Věci jako čištění zubu (a rohů), uší či stříhání nehtů (pokud nevlastní namísto nehtů drápy) jsou tu pokládány za standard. Před i po jídle si většinou umyjí ruce, celý den se snaží udržet svěží a v čistotě a po fyzické námaze je čeká voda a koupel. Není tedy divu, že znají takové věci jako mýdlo, vanu, splachovací toalety či tampóny. Navíc jejich alchymisté znají spoustu přípravků, které v honbě za čistším tělem vyzkoumal Hygienis (či jinak, jak je libo); viz Alchymistické předměty - Hygienisovy lektvary. Tyto lektvary se běžně užívají také v lázních, kde jsou aplikovány jednorázově, za poplatek.

4.6 Pekelníci biologicky

Pekelníci jsou biologicky běžní savci bez větších zvláštností (pravidlově humanoidi se vším všudy), jejichž metabolismus je až na výjimky totožný s lidským. Přijímají stejnou potravu, rozmnožují se stejným způsobem a jejich myšlení taktéž odpovídá myšlení člověka. Biologicky se liší pouze ve vzhledu. Jenom se rozmnožují o dost pomaleji (uznejte, kdyby jich bylo tolik co lidí, to by byli všichni pěkně namydlení), pekelnice může mít za svůj život maximálně tři děti. To je dáno jejími vnitřními orgány. Teplota těla pekelníka je okolo 40 stupňů Celsia, teplota je nad 41 a podchlazení 38,5. Kvůli tomu mají o něco silnější kůži než lidé a náchylnější jedinci mají srst. Pak jsou tu základní fyzické vlastnosti; zrak mají pekelníci průměrný, zhruba stejný jako lidé, čich mají o něco lepší, sluch zase horší. V procentech se liší v čichu o +5%, sluch mají o -10% horší. Co se týče postřehu na objekty a mechanismy, je stejný jako u lidí.
Zároveň této kapitoly využiji pro zmínky o sexuálním životě pekelníků, na přání některých lidí v Moudré sově. Pekelníci jsou sexuálně velice aktivní, ovšem protože dítě může znamenat pro rodinu problém, využívají ochrany podobné kondomům na principu kožených pouzder, zjemněných na povrchu, aby nepodráždila pochvu nechtěným způsobem. Pekelníci jsou při sexu velice náruživí a vyvinuli už spoustu potřebných praktik. V tomto oboru jsou obzvlášť pekelnice značně talentované. Tělesný styk mezi pekelníky a jinou rasou je možný, ale dítě s největší pravděpodobností nevznikne, stejně jako nemůže vznikat kříženec mezi žirafou a syslem. I tak stále platí, že jsou si manželé většinou věrni. Pekelníci jsou sexuálně aktivní do 60 let.

4.7 Obživa

Pekelníci jsou všežravci, stravující se přibližně stejně jako všechny ostatní rasy. Nejrozšířenější je maso, které dokáží pekelníci jednak pozřít i syrové, jednak připravit na mnoho způsobů. Pekelníci rádi koření a ostrá jídla. Naopak, sladká jídla, slazená, med, ovoce, to není nic pro ně. Zcela běžným doplňkem masa je pečivo. Pekárny taktéž provozují spíše řemeslníci z jiných krajů. Pekelníci (resp. jejich otroci) tedy pěstují na svých polích především pšenici, ječmen a žito. Je možné nalézt i kukuřici, méně už zeleninu. Mezi pekelníky neexistují vegetariáni. Rozšířený je chov dobytka, daleko více pro maso než pro mléko, ačkoliv i to je využíváno. V případě, že pekelník není doma a není obklopen slušnou životní úrovní, je ovšem překvapivě přizpůsobivý, v divočině se uživí na koříncích a hmyzu, dokonce, je-li v divočině již dost dlouho, začne klasicky lovit jako běžná zvířata, za použití drápů a zubů chytí drobnější a pomalejší zvíře a na místě spořádá. Pekelníci mohou pít krev, ovšem tento zvyk je rozšířen zhruba do poloviny národa, druhá část krev nikdy nepije. Žádný zvláštní význam či účinek pití krve nemá.

4.8 Běžný den průměrného pekelníka

Pekelník ráno vstane a umyje se. Oblékne se a nasnídá. Dopoledne odpočívá, studuje, či se zabavuje po svém. Poté následuje oběd, na kterém se již sejde celá rodina. Oběd je vždy v kruhu rodinném, jednání se pořádají na večeřích. Po obědě vyrazí mladí pekelníci do školy, dospělí do práce či na jednání. Celé odpoledne je pracovní. Domů se vrací až pozdě po západu slunce. Také může skončit v práci o něco dřív a zajít do putyky, kde se schází po večerech velké množství pekelníků (především mužů). Zvláštní je, že spolu jednají opět spíše o práci a málokdy se opijí. Každopádně, jakmile přijde domů, opět se umyje a pokud ještě nevečeřel v rámci práce, učiní tak nyní. Poté se většinou rodina na půl hodiny či hodinu sesedne a zahraje si nějakou společnou hru, popovídají si o svém dni, naplánují další, dohodnou se na zítřek. Poté jdou všichni spát. Pekelníci neznají víkendy, mají to jednoduše zařízeno tak, že volný je každý čtvrtý den. V tomto dni po obědě pekelník nevyrazí do práce, ale do lázní, na kolbiště, na závodiště, na vyjížďku. Všeobecně se dá říct, že do poledne jsou všichni doma, krom těch, kteří musejí pracovat i ráno, a až po obědě začíná pekelnictvo ožívat. Proto před obědem bývají města spíše tichá, vidíte pouze cizince a obchodníky, zatímco po poledni už se ulice hemží lidmi spěchajícími do práce a pekelníky všech tříd.

5. Charakter

Charakterový profil průměrného pekelníka odpovídá arogantnímu a ambicióznímu člověku. Mezi pekelníky je ovšem arogance a nadřazenost běžná, zpravidla se však projevuje pouze vůči jiným rasám, jak vyplývá z kapitoly Průběh života. Další vrozenou vlastností většiny pekelníků je přirozená drzost a troufalost. Již zmíněný smysl pro řád a zásady je kompenzován neuvěřitelnou snahou vymýšlet další řády a zásady a podřizovat jim další rasy. Pekelníci jsou ale také zvědaví, učenliví a praktičtí. Dost podstatná část pekelníků má velmi působivý smysl pro humor. Také se jim nedá odepřít jistá elegance a vybrané způsoby. Pekelníci jsou velice dobří řečníci a dokáží zaujmout posluchače. Milují pocit vítězství a prohry snášejí těžce. Jsou ovšem ochotni zdokonalovat svou civilizaci a dá se říci, že někdy myslí až utopisticky. City jako přátelství jsou pro ně méně významné, do popředí se dostávají pracovní vztahy a kolegialita, přednost před citem dostává praktické spojenectví. Možná proto bývají pekelníci tak obratní diplomaté a právníci. Dá se hovořit i o davové aroganci - arogance se projevuje hodně na civilizaci a jejím postoji, méně už na jedincích uvnitř společnosti. Dalším poměrně výrazným rysem většiny pekelníků, hlavně z vyšších vrstev, je domýšlivost a někdy i narcismus.
Zdálo by se, že pekelníci se svým přesvědčením nemohou respektovat takovou civilizaci jako je ta jejich, nicméně jejich přesvědčení se skutečně projevuje až v souvislosti s okolním světem, uvnitř jejich komunity funguje vše jak má.

5.1 Smysl pro humor

Speciálně vyhrazená kapitolka. Hned na začátek je potřeba zmínit, že pekelníci smysl pro humor rozhodně mají. Lidé by ho ale asi nazvali humorem zvráceným. Černý humor, škodolibost, radost z neštěstí druhých (tedy hlavně jiné rasy), tím se pekelníci baví dokonale. Pravda, najdou se tací, co chápou humor lidský, smějí se vtipům, ovšem většinou těm nejapným a hloupým. Největší zábavou pro ně je šikana otroků, občas jen tak z nudy otroky týrají, otrokyně nutí do různých mírně nevšedních praktik. Ohavnosti, kterých jsou schopni se dopustit v rámci zábavy, to jsou opravdu ohavnosti, které nedělá ani ten nejotrlejší člověk. Smích na ulicích jejich měst neuslyšíte příliš často, pokud se zrovna někdo nepopravuje na skřipci. Zvláštní přitom je, že jejich vlastní smysl pro humor, založený na zesměšnění, cynismu a ironii, dost často imponuje ostatním rasám a projevuje se jako velmi inteligentní. Pekelníkům pak není cizí politická satira.

6. Hierarchie země

6.1 Sociální systém

Pekelníci fungují jako velice zásadová civilizace s velkým smyslem pro hierarchii a autority. Málokdy s tím bývají problémy. Tvoří pevně strukturované kasty, které se třídí podle společenského významu, většinou to však nemá nic společného s majetkem nebo mocí. Jde spíše o původ a společenskou aktivitu (a v neposlední řadě také o věk a zkušenosti). Pekelníci obecně si velice cení své společnosti jako takové a drží pospolu. Dalo by se to považovat snad za národní hrdost, snad za semknutost. Zpravidla to také znamená, že si vystačí sami a neuzavírají spojenectví, maximálně oboustranně výhodná pro válečné konflikty. Kasty se číslují, ale nepojmenovávají, hrají roli spíše v podvědomí pekelníka, avšak ta úplně nejvyšší kasta se dá označit jednoduše jako šlechta. Ta drží v rukách vliv, zároveň však pekelníci vytvářejí spoustu úřadů (obsazované členy vyšších kast, někdy i šlechty) pro moc zákonodárnou a soudní. Poměrně rozvinutý je také smysl pro rodinu. Ten však spíše než citem je seřizován zásadami, kdy pekelníci hledají vhodného partnera víceméně za účelem spolupráce a založení potomstva. K samotným dětem mají podobně praktický vztah, ačkoliv cosi jako rodičovské pudy u nich funguje, jen slaběji. Další poměrně důležitou složkou v sociálním systému je fungování otroctví. Pekelníci samotní málokdy pracují jako horníci či služební, takové funkce téměř bezvýhradně zastávají právě otroci (většinou spíše válečná kořist než obchodem nabytý majetek).

6.2 Základní skupiny

Společenství pekelníků je poměrně rezolutně rozděleno na určité sféry. Obsahuje poměrně silnou vládnoucí šlechtu. Ta vytváří zákony a formuje úřady. Pod ní už jsou běžné kasty pekelníků, kteří jsou si teoreticky rovni ze zákona a jen jejich aktivita a původ určují, jak významní ve společnosti budou. Zahrnuje to veškeré obyvatelstvo pekelnické rasy, armádu, velkostatkáře, podnikatele i úředníky. Pro fungování takové hierarchie a udržení hospodářské a ekonomické stability je potřeba obsáhnout v říši velice početnou skupinu otroků. Ti jsou téměř bez výjimky jiné rasy než pekelnické a jsou zcela bez práv. Leckdy je s nimi zacházeno hůře než kdekoliv v naší reálné historii, což je také jeden z důvodů, proč jsou pekelníci ostatními rasami tolik kritizováni. Nutno zmínit, že v zemi existují i svobodní řemeslníci nepekelnického původu, kteří sice nemají žádná práva, ale nejsou ani ničím majetkem. Vzhledem k vývoji zemí pekelníků a k jejich prosperitě a řádu se leckterým chudším obyvatelům sousedních zemí vyplatí vzdát se svých práv a stát se de facto stínem v rozběhlé mašinérii rostoucí síly pekelníků. Takoví lidé ovšem musejí vlastnit úřední potvrzení o práci v zemi, která jim zaručuje ochranu a víceméně svobodný život, zároveň je ale zavazuje k odvádění velmi vysokých daní (kolem padesáti procent zisku). Řemeslníci bez tohoto potvrzení bývají ze země vyhoštěni. I takto se ale stále některým daří dost dobře, kupříkladu kováři a zbrojíři si žijí výborně i přes vysoké daně.

6.3 Vláda

Vládu tvoří deset vybraných, schopných šlechticů z nejvyšší kasty. Vládnou společně, každý má přidělený svůj obor. Těmi jsou: válka, hospodářství, kultura, magie, zákon, diplomacie, obchod a technologický vývoj, přičemž obory zákona a hospodářství jsou přiděleny každý dvěma z oné desítky. Úřad je zastáván schopnými jedinci, kteří v něm vydrží podle toho jak se jim daří. Každý tak ovládá svůj vlastní obor jak nejlépe dovede, přičemž nad vším dohlíží výbor pěti lidí, který kontroluje rozhodnutí těchto lidí a má možnost zasáhnout. Ti jsou voleni obdobně. Voliči jsou v pekelnickém státě šlechtici, tedy celá nejvyšší kasta. V případě že se projednává něco závažného či obecného má každý obor stejnou váhu při hlasování, avšak jeden náhodně (losováním) vybraný obor získá o hlas víc, aby nehrozil nerozhodný stav. Rozhoduje i malá většina. Zákony připravují zaměstnanci oboru pro zákon, schvaluje je však všech deset šlechticů. Tato desítka se může nazývat i ministerstvy, pekelníci dávají přednost názvu Nejvyšší rady. Poté zde funguje velká skupina úředníků, kteří mají vcelku volnou ruku, takže i oni mají velký vliv. Říká se, že úředníky vymyslel Ďábel, ale spíše to byli pekelníci. Jim ovšem byrokracie funguje.

6.4 Politické směry

Ač se politické směry často překrývají s různými vírami a různými sektami, hlavní dělení je velmi podobné jako kdekoliv jinde. Jedni jsou poměrně konzervativní, jiní chovají otevřenější přístup. Těch s otevřeným přístupem je ovšem v pekelnictvu neuvěřitelné minimum, proto je politické směřování země více než konzervativní, proto žádná demokracie, žádné rušení otroctví, rozvoj se podporuje jen u technologie a armády. Ve své aroganci považuje většina pekelníků svou civilizaci za dostatečně vyspělou, ba přímo dokonalou. Dokud bude fungovat tak jak funguje, asi jim to ani nikdo nevyvrátí, a už vůbec ne radikálové volající po změně životního stylu, požadující trochu volnosti. Chtějí se otevřít světu. Většina politických směry stojí za zachováním otroctví a hospodářství, ale liší se v názoru na otázku zahraniční politiky.

6.5 Zákon a právo

Nejvyšší rada zákona dbá na dodržování zákona stejně jako na jeho tvorbu. Zákony země jsou tvrdé, přísné, ale účinné a rozumné. Daně jsou flexibilní a zemi více než dobře zabezpečují, aniž by skýtaly výhodu té či oné vrstvě, což je vskutku nevídaný jev. Zákony nicméně více než příliš zasahují i do běžného života, diktují například i tak absurdní podmínky jako kolikrát za týden se musí pekelník minimálně umýt, jak často by měl navštívit nějaké veřejné místo, jaké fráze se smí užívat při setkání dvou vlivných činitelů na veřejnosti a podobné. Pravda je, že nediktuje nesmysly a nenutí lidi dělat hlouposti, na druhou stranu v některých ohledech dost svazuje, především vlivnější pekelníky, kteří v podstatě celý den nedělají nic jiného než dodržují omezení. Naštěstí je stejně přísný i na zločince, takže například krádež či fyzické napadení se trestají v nejlepším případě setnutím končetiny, která byla k přečinu užita (vskutku, když nakopnete strážce zákona do zadku, přijdete o nohu), v horším případě pak přijde dotyčný o život. Podobně drsné tresty jsou u všech přečinů, ve velkém množství z nich figuruje trest smrti, a to dost často umučením, jelikož pekelníci jsou i v tomto oboru značně zruční. Bohužel, takto tvrdě jsou trestány i běžné přestupky, takže například za odhazování odpadků na ulici můžete klidně platit až 30 zlatých, jinak vás donutí čistit kanály.

6.6 Strážci zákona

Jako strážci zákona fungují v pekelnické civilizaci rytířské či kněžské řády. Rytířské řády fungují běžně, v podstatě jsou to cechy. Za svou práci si nechávají platit od vlády a protože cena není nízká, dělají svou práci dobře. Jsou čestní a slouží věrně, jako praví rytíři, takže jimi nejsou pouze jménem. Kněžské řády fungují trochu odlišně. Ty spadají přímo pod jednotlivé chrámy a prosazují právo vlivem víry, což na zásadové a hluboce poslušné pekelníky funguje někdy i lépe než násilí. Kněžské řády si pro účely strážení pořádku budují Strážné kláštery, které kombinují kasárna s kostelem. Mohou se zde odehrávat běžné rituály, ale může se tu zbrojit a trénovat. Důležité je však zmínit fakt, že kriminalita je u pekelníků velmi nízká. Problém s pekelníky nastává až v momentě, kdy se nastěhují jinam. (Potvory.)

7. Hospodářství

Již bylo zmíněno, že hospodářství stojí zejména na otroctví a na přistěhovalcích, kteří vykonávají manuální práce a řemesla, která pekelníci již delší dobu spíše neprovozují. Zde ještě hospodářství trochu více rozvedu. Obecně se dá říct, že hospodářství pekelníků je na famózní úrovni, podobně na tom byli Římané či Aztékové, kteří v mnoha ohledech předběhli svou dobu.

7.1 Otrokářství

Otrokářství funguje velice živě, poptávka neustává, otroci často přicházejí při nebezpečné práci k úrazům. Pro pekelníky není problém nové otroky sehnat, z pohraničí se jich valí do země spousty. Z toho důvodu je otrok zdaleka nejlevnější pracovní silou, je levnější než pes či kočka, dokonce se občas vyplatí pekelníkům více než použití praktické magie. Takže suma sumárum, jeden otrok - muž v plné síle má hodnotu asi 1 - 3 zlaťáků. Žena sotva poloviční. Protože je ale nákladné otroky živit, při větším množství jim velkostatkáři propůjčují malý kus půdy a drobnou osadu obehnanou zdí, ve které se sami musejí uživit (a zároveň přes den pracovat pro svého majitele). Jejich nízká hodnota způsobuje, že je o ně prachmizerně postaráno a než by se kupříkladu riskovala epidemie nějaké nemoci, všechny otroky majitel vybije a pořídí si nové. Povstání je teoreticky možné, prakticky je ale společnost zabezpečena, a to díky obrovskému strachu otroků, díky přísnému chování, díky obrovské autoritě pekelníků, a také díky trestům v podobě decimace (postavíme otroky do řady a každému n-tému setneme hlavu) či dokonce úplné likvidace větší skupiny. Protože ale pekelníci vědí, že když někdo nemá co ztratit, je největší šance, že se k něčemu odhodlá, darují občas některému otrokovi svobodu, resp. vydají mu potvrzovací listinu a učiní z něj nevolníka státu. Je to slabá motivace, ale provádějí to dost často, aby udrželi ostatní otroky ve snaze chovat se slušně.

7.2 Zemědělství

Hospodářství týkající se obživy je z největší části zastoupeno ve velkostatcích bohatých pekelníků. Až poté jsou to soukromí farmáři z ciziny a nakonec drobní živnostníci z řad pekelníků, kteří se občas živí i sami, ačkoliv jednoho či dva otroky si pořídí každý. Velkostatky jsou organizovány jako dnešní firmy, s tím, že na nich je možné vlastnit podíl a získávat část zisků v případě prosperity (tedy poměrně spolehlivě). U řek funguje rybolov, specializovaný především na pasti a odchyt většího množství ryb. Existují také státní obilná pole, která slouží armádě a spadají pod správu kasáren.

7.3 Finančnictví

Pekelníci používají běžnou měnu (zlaté, stříbrné a měděné), ovšem přidali ještě další minci, kterou nazvali trojzlatka. Trojzlatka má hodnotu tří zlatých, je ale stejně velká jako stříbrňák. Je vyráběná ze zlata a má stříbrný rám (kruh) po obvodu. Na mince se razí obličej neznámého pekelníka, při jeho volbě záleželo zřejmě na vzhledu. Pekelníci znají banky a bankovnictví a vedou velice funkční burzy. Tam mimo jiné lze odkoupit i podíly na oněch velkostatcích či jiných podnicích. Banky fungují i pro půjčky a úvěry. Pekelníci vedou taktéž úřad poštovní, ačkoliv spíše než o korespondenci jde o vybírání daní a rozesílání upozornění.

7.4 Obchod

Obchod funguje jak vnitrostátně, tak mezinárodně, ovšem v nepříliš dobrém duchu. Většinou se jedná pouze o dovoz potřebných věcí, za které se dobře platí, aby nevznikaly zbytečné spory. Také je možné, že pekelníci si potřebné věci jednoduše ukradnou. V případě přebytku otroků nastane jejich velký vývoz. Pekelníci také rádi nakupují knihy, listiny a záznamy, vedou si poměrně obsáhlé knihovny.

7.5 Řemeslnictví

Zatím jsme se dověděli, že řemeslné práce většinou provádí spíše přistěhovalci, nevolníci a v případě, že řemeslnou dílnu vlastní pekelník, také otroci. Řemeslná výroba všeho druhu je poměrně výnosná a rozšířená, pekelníci mají vysokou poptávku po všemožných výrobcích. Obzvlášť rozvinutá je výroba oděvů (viz Kultura -> Oblečení), protože je Pekelníci často střídají. Další dost rozšíření řemeslníci jsou kováři, zbrojíři, ševci, truhláři a další. V podstatě každý výrobek známý ve vašem světě by měli být pekelníci schopni si sami vyrobit. Většina cizích řemeslníků a koneckonců i řemeslníci z řad pekelníků se budou často sdružovat do cechů. Ušetří tím na daních a lépe se zorganizují. Cechy mají podporu vlády.

7.6 Těžební průmysl

Pekelníci těží hlavně dřevo a železnou rudu, dále také kamenní a hlínu na stavbu domů. Znají princip hloubkových dolů a šachet, jsou po trpaslících nejzručnějšími horníky (resp. jejich otroci jimi jsou - oni jim poskytují nástroje a techniku). Dřevo zpracovávají na prkna i na zátop, podle vhodnosti, v pilách, většinou spíše větších rozměrů. Znají ocel a její výroba probíhá ve velkých komunitách sléváren a kovozpracujících čtvrtích stranou od města. Tyto čtvrti bývají obehnány vysokou zdí a převaluje se nad nimi mrak kouře. Na těchto místech bývají zpracovávány i případné drahé kovy. Hlínu pálí, znají i běžné cihly, přesto dávají přednost kameni (to je způsobeno jeho dostatkem, ve vašem světě to může být naopak). Pokud zná váš svět uhlí, měli by být pekelníci první, kdo ho bude zpracovávat a využívat. Pokud je ve vašem světě nafta a dá se nějak využít, i v tu pekelníci rychle najdou zálibu. Pokud umístíte pekelnictvo poblíž sopky (i vyhaslé), budou využívat magmatických hornin a sopečného popela (toho především k rituálům). A konečně, jste-li tak troufalí, že hrajete se střelným prachem, pekelníci si ho jistě oblíbí, do konceptu jejich armády dokonale zapadá.

7.7 Chov drantů

Specifickým druhem zvířectva, které pekelníci s oblibou chovají, jsou drantové, které si přivedli z pekla a od té doby se od nich nevzdálili. Chovají jich dost, ale jsou nároční a k jídlu nejsou (jejich maso je odporné), takže se využívají jen jako jezdecká zvířata pro armádu a pro zábavu. Pro chov drantů existují specializované farmy, kde není možné chovat nic jiného (drantové by to buď sežrali, nebo by to pomřelo smrady). Tyto farmy bývají stranou od civilizace, dobře ochráněné zdí a ploty (kvůli krádežím drantích vajec - ta totiž chutnají znamenitě a vydatnost mají asi jako tucet obyčejných vajec). Zaměstnanci farmy (většinou opět otroci) musejí dranty průběžně krmit, čistit a starat se o ně podobně jako o koně. Cena jednoho dranta pro armádu se pohybuje mezi 100 až 150 zlatými. Pro běžného pekelníka to bude až 500 zlatých a pro dobrodruhy klidně dvakrát tolik.
Ale co jsou vlastně ti drantové zač: v podstatě jsou to ještěři (biologicky tedy plazi), podobné stavby těla jako dinosauři typu velociraptor. Běhají po dvou velice silných nohách, zatímco přední ručky mají nepoužitelné, zakrslé. Jsou masožraví, pekelníci je krmí masem drůbeže, která se každé ráno vozí na farmy. Nikdy nežili volně, odnepaměti jsou s pekelníky, nejčastěji připomíná jejich chování na farmě dobytek. Poklidně pobíhají, protahují se, nejsou vzteklí. Jsou krotcí, mírumilovní a zcela zvyklí na krmení. Pouze v boji, jak jsou vycvičeni, se z nich může stát zuřící bestie.

7.7.1 Drant - parametry

 • Životaschopnost: 6 + 2
 • Útočné číslo: (+ 1 + 3) = 4 /+3 (tlama)
 • Obranné číslo: (+ 3 + 2) = 5
 • Odolnost: 13
 • Velikost: C
 • Bojovnost: 2 (běžně; 10 v boji, ztratí-li jezdce či se jinak ocitne sám)
 • Zranitelnost: Zvíře
 • Pohyblivost: 19/zvíře
 • Inteligence: 1
 • Poklady: Nic
 • Zkušenost: 120
 • Váha: 6000 - 8000 mn
 • Nosnost: 750
 • Vytrvalost: 15/zvíře
 • Ujede: 42
 • Čas na 10 mil: 2:30
 • Cena: Viz text

8. Armáda

8.1 Základní informace

Infernální armáda funguje na principu jedné obrovské profesionální armády, která je řízena šlechtou (těmi schopnějšími z řad šlechty). Je tvrdě organizovaná a důstojníci jsou neskutečně přísní. A ačkoliv jsou vojáci v Infernální armádě svobodní lidé, vzhledem k tomu, že sloužit v ní je povinnost, není s nimi vždy zacházeno nejlépe. Přesto jsou dobře trénovaní a vybavení a slaví velké úspěchy. Díky dobré taktice, organizaci a poslušnosti jsou schopni vítězit proti mnohonásobné přesile.
Armáda staví na pěchotě, ve které je asi 80% všech jednotek. Pěchota nemá lehkooděnce či nějaké rychlé úderné jednotky, pouze středně ozbrojené a těžce obrněné jednotky. Používané zbraně jsou kosy, vidle, kladiva, sekery a u lehčích jednotek především palcáty a štít. Elitou Infernální pěchoty jsou takzvaní Harchkarové, kteří používají dlouhé řetězy s bodáky (viz. níže). Dalších zhruba 15% tvoří střelecké jednotky, které v podstatě bez výjimky tvoří jednotky s těžkými kušemi, někdy také dvojhlavňovými. I tyto jednotky jsou poměrně dost kvalitně obrněné. Zbylých pět procent Infernální armády tvoří malé jednotky jezdců na drantech (o jejich chovu a jejich parametry o trochu výše), ti jsou vyzbrojeni dlouhým kopím, lehčí kuší, sítí (kterou vrhají na protivníky, aby je dostali na zem - past Obr (cíle) ~ 6 ~ zamotá se (nehybný protivník)/vyhne se) a šavlí.

8.2 Útvary

Nejmenší jednotka Infernální armády je perrta. Perrta čítá dvanáct mužů pěchoty, osm mužů pěchoty a čtyři muže s kuší nebo dvanáct mužů s kuší. Třináctým do počtu je vždy důstojník, zvaný perrtram (odpovídající desátníkovi). Z třinácti různých perrt se poskládá harrta, ke které je přidělen jeden velící důstojník, harrtram (odpovídající setníkovi). Harrty se pak podle potřeby skládají do gerrt, přičemž minimální počet harrt v jedné gerrtě je pět, maximální není omezen. Vůdce harrty je důstojník pojmenovaný v závislosti na velikosti dané gerrty. Od nejmenších po největší jsou to: demigerrtram, gerrtram, kogerrtram. Kogertram je vůbec nejvyšší vojenská hodnost, pokud se nepočítají taktice velící důstojníci, zvaní marrtramové. Ti plní funkci plánovačů a polních maršálů, do boje nezasahují, neřídí přímo jednotky, ale mají pravomoce udělovat rady i rozkazy všem důstojníkům včetně kogerrtramů. Jízda má útvary menší, hodnosti zůstávají. Místo třináctky se vše bere se sedmičkou.

8.3 Lodě

Námořnictvo pekelníci nevedou, používají pouze drobnější rybářské a větší obchodní lodě. Ty jsou chráněny samy o sobě posádkou. Tudíž nemá loďstvo zavedené žádné hodnosti. Pouze kapitánovi (vlastníkovi, veliteli, etc.) lodě se u pekelníků říká sirrtram. Obecně se dá říct, že pekelníci vodu nemají rádi, většina z nich dokonce ani neumí plavat (čehož si všimnete, až nějakou jejich loď potopíte).

8.4 Taktika

Taktika je mezi pekelníky pojem. Taktiky si pekelníci váží a staví na ní. Neubíjejí nepřátele počtem jako skřeti, ani nestaví na hrdinech a zázracích jako lidé. Tvrdou disciplínou a promyšlenými manévry dokáží odolat a překonat i několikanásobnou přesilu. Není zkrátka v boji krok, který by nebyl velením promyšlen. Pekelníci v boji nikdy nikam nespěchají, postupují pomalu, ale velice jistě a precizně. Vzhledem k obrnění vlastní armády jim ani nic jiného nezbývá. V jejich historii se nachází spousta famózně vyhraných bitev, které by dopadly zcela jinak, kdyby pekelníci tehdy vsadili jen na svou sílu a počty a nezabývali se taktickou stránkou věci. Pravdou je, že umějí být stejně čestní jako proradní. Neutíkají, zajatce nemučí, soupeře neponižují, zato však dokonale využívají jeho slabin, nezdráhají se využít sebevětší úskok k totálnímu vítězství. Takto postupují pomalu k určenému cíli. Nezastavují na dlouho, pěkně pomalu kráčí krajinou a drtí nepřátele, zatímco před sebou sunou hordy prchajících. Jejich postup je jako pomalá, rovnoměrně se pohybující vlna.
Velmi oblíbené jsou u pekelníků zápisy z válek, které někteří generálové sepisují. Nejznámější je Artenkoranovo Smrtící tažení. Z podobných zápisků se učí noví důstojníci a velitelé. Existuje jich velké množství. Díky nim, ale nejen díky nim, získává Infernální armáda ještě jednu zajímavou vlastnost: nikdy neopakuje stejnou chybu. Každý špatný postup si dobře zapamatuje, zapíše, a nikdy více neuskuteční. Například bude vědět, proti které armádě nemá volit pomalý postup, ale raději na chvíli rozpustit formace a vrhnout se na ně s využitím hrubé síly.
Formace vůbec jsou důležitou součástí Infernální armády. Vzhledem k využití obrněných vojsk, štítů a palcátů se nabízí spousta možností takových formací. Relativně používaná je známá Želva, která ale "netěsní" tak jako Římanům, kvůli použití jiných štítů (Infernální armáda nemá na sebe lépe dosedající obdélníkové scutumy, nýbrž šestiúhelníkové věžové štíty). Jiná známá formace je Kruhová průbojnice, kdy se sestaví kruh vojáků z jedné perrty, kteří obrátí štíty ven a palcáty budou hájit prostor. Uvnitř bude perrta složená z mužů s kušemi. Tyto průbojnice se pohybovaly bojištěm ladně a nezávisle na sobě, horší však bylo, když byla štítová hradba prolomena. I proto vznikaly Dvojité a Trojité kruhové průbojnice.
No a poslední velkou součástí Infernální armády jsou obléhací a válečné stroje všeho druhu. Katapulty, balisty, trebuchety, beranidla. Co můžete, to jim dovolte. Pekelníci využívají strojů rádi. Jejich obsluhu pochopitelně obstarávají otroci.

8.5 Harchkarský řetěz s bodci

 • Těžká obouruční zbraň
 • Parametry: 5 /+4 -2 (4 /+6 -2 při útoku přes jeden hex)
 • Cena: 5 zl.
 • Váha: 60 - 80 mn

Harchkarský řetěz je jednoduchá zbraň, založená na dvou částech. Jednou je dva až dva a půl sáhů dlouhý řetěz (podobně tlustý jako u řemdihu), který umožňuje velký dosah (dosáhne k nepříteli i přes jeden prázdný hex) a hlavně propůjčuje kouli s bodci, která je na konci řetězu, potřebný švih. Řetěz se drží v obou rukách, na druhém konci má pro jistotu drobnější držák na míru, aby řetěz nevyklouzával. Může se i libovolně zkrátit, dokonce musí, pokud chceme bojovat zblízka. Nejčastěji se řetěz používá tak, že se roztočí nad hlavou a poté se cvičeným pohybem vrhne na cíl. Dost účinná zbraň, avšak hůře ovladatelná. Někteří Harchkarové ovšem dovedou s touto zbraní zacházet obdobně jako jiní s bičem.

9. Kultura

9.1 Jména

Jména pekelníků se skládají ze dvou částí. První je křestní jméno, které vybírají rodiče. Buď si ho vymyslí, nebo použijí už existující. Druhou částí je rodové jméno, to se v rodu dědí a při svatbě přechází na oba manžele ze strany ženicha. Jak budou jména pekelníků ve vašem světě znít, je samozřejmě na vás. Můžete používat zcela vymyšlená jména, pak doporučuji něco stylu Rantergotan, Rivharflaar, Zambetsu, Moltrezas či Karthagand. Pro příjmení je to ještě složitější, samozřejmě můžete pokračovat v tomto duchu a vytvořit tak postavy jménem Rantergotan Karrphalu nebo Zambetsu Atakare, mně se ovšem osvědčilo sahat v případě příjmení i do anglo-složenin jako Ashburn, Monsterdust, Flametalon, Tigerclaw či Hellhorn. Můžete použít vhodná jména z mytologie, například Hephaistos. Měli byste volit jména tak, aby odpovídala spíše prostředí, ve kterém máte pekelníky umístěné, takže se nebojte dle potřeby sahat do jmen egyptských nebo severských. Spíše bych vsadil na ta severská jména, můžeme dokonce použít určitou podobnost se jmény trpaslíků.
Dále také pekelníci používají spoustu různých přídomků, které si většinou přimýšlejí vlivní a arogantní jedinci, takoví se pak mohou jmenovat například Moltrezas Ashburn zvaný Nemilosrdný.

9.2 Oblečení

Pekelníci na svůj vzhled dbají a u oblečení tomu není jinak. Pekelníci rozhodně znají pojem "móda", určité střihy a barvy se v jejich společnosti postupně prolínají a jejich obliba kolísá. Tradičním oblečením je pro ně dlouhý volný přehoz, naprosto jednoduchý, v podstatě čtverec látky. Důležitý je materiál - čím měkčí a dražší, tím lépe. Dost často se operuje s hedvábím (je-li dostupné ve světě). Tyto látky mívají nejčastěji oranžovou, rudou, žlutou či jinou křiklavou sytou barvu. Často se kolorují a "batikují", ačkoliv technika, kterou pekelníci tyto úpravy provádějí, je spíše magického základu (viz níže). Méně oblíbené, ale stále rozšířené jsou další volné obleky jako roucha, hábity a suknice. Každopádně téměř vždy jsou obarveny. Tyto obleky občas mohou vypadat dost exoticky a pekelníci je koneckonců často mohou při barvení přizpůsobit prostředí, ve kterém se nacházejí, například zeleně pro les. Doplňují je šálami a třásněmi, různými volně visícími doplňky a všemožnými zbytečnostmi, aby se látka co nejvíc natřásala, pohupovala a pohybovala při chůzi. Přesto málokdy vydává výraznější zvuk, právě díky tomu, jak měkké materiály používají. V zimě se oblečou do kožešin, ovšem volí spíše dekorativní kožešiny jako liščí či norkovou.
Boty pak pekelníci buď nenosí (mají tvrdou kůži na chodidlech, jsou zvyklí a nohy mají odolnější než hobiti), nebo chodí v sandálech. Doplňky jako rukavice, pokrývky hlavy, pláště, to není nic neobvyklého.
Pekelníci si také obzvlášť potrpí na šperky, ačkoliv marnivost je překonána touhou po barevném sladění a celkovém efektu, takže spíše než drahé kameny a monstrózní zlaté řetězy jsou to skleněné přívěšky, drobné kamínky, zuby, spíše levnější, i když úhledné a pěkné doplňky. Přesto, jedním oblíbeným drahokamem je rubín a podle počtu rubínů, ať už na prstech či na krku, poznáte boháče. Podobně si také zdobí rohy, korálky a nárohky (= náramky na rohy) se vyrábí běžně. Pekelníci s vlasy většinou nosí copy či menší copánky, vplétají si do vlasů drobné a úzké červené provázky. Ti s bujnější hřívou pak také často nosí cosi jako dredy. Líčení není příliš rozšířené, ačkoliv znát ho pekelníci mohou. Výjimkou je černá barva, kterou kreslí na svou kůži různé obrazce a někdy i nápisy. Používají ji i válečníci jdoucí do boje.

9.2.1 Roztok pro barvení látek a vytváření vzorců

 • Alchymistický předmět
 • Nároky: 1. úroveň
 • Základ: přírodní či umělý extrakt rostlinných barviv pokud možno požadované barvy (nebo blízce příbuzné) (1 flakónek)
 • Suroviny: 3 zlaté
 • Magenergie: 5
 • Výroba: 3 směny
 • Barva/Chuť/Zápach: 100/20/40

Vzniklý lektvar lze aplikovat na jakoukoliv textilní látku. Lektvar má stejnou barvu jakou měl základ, má o něco menší hustotu než voda. Při požití způsobí jen drobnou nevolnost. Trvanlivost je tři týdny. Lektvar dokáže látku v místě aplikace zabarvit do požadované barvy (dané základem) a přitom vytvářet barvou nahodilé abstraktní vzorce, které vytváří jiným odstínem. Přechody mezi barvami jsou plynulé, výsledný efekt je velmi příjemný. Jeden flakónek lektvaru vystačí na metr a půl čtvereční látky.

9.3 Architektura

Pekelníci jsou docela zruční stavitelé, protože patří k národům, které staví trvale osídlená města a nijak zvlášť velké choutky po cestování nemají. Materiál na stavbu už byl zmíněn, jsou jím kameny a cihly, spíše kameny (záleží na světě a na možnostech materiálu). Dá se říci, že technologicky jsou na vyšší úrovni než většina ostatních ras, co se staveb týče. Dokáží vztyčit opravdu impozantní chrámy a velice obrovské budovy, které opravdu staví a to docela v hojném počtu, dokonce i pro obytné účely (ne hromadné, spíše paláce, ale i bytovky je možné najít). K tomuto používají a objevili lešení, kladky, výtahy, mosty, oblouky. Cokoliv je ve vašem světě dostupné a pomáhá při stavbách, měli by pekelníci znát. Mohou používat i beton a omítku.
Co se znaků jejich staveb týče, bývají jejich domy většinou nízké, široké, pokud tedy nejsou vícepatrové, což bývají pouze ve větších městech. (Na vsích se ale stále staví obyčejné dřevěné chalupy a slovansky vypadající dlouhé domy.) Domy bývají složité, s více místnostmi, dokonale (co nejdokonaleji) izolované, s možností větrání. Samozřejmostí jsou oddělené koupelny a toalety s odvodem do kanalizace. Jinak je tomu pochopitelně u paláců, úřadů a jiných honosných budov (těch není potřeba naskládat co nejvíc vedle sebe a hlavně nad sebe), které pekelníci zdobí čtvercovými věžemi, kupolemi nebo se je prostě snaží vytáhnout do výšky (a krásy) přidáním co největšího počtu (klidně i zcela zbytečných) pater. Střechy jsou rovné, aby se po nich dalo chodit, a aby se na ně dalo dále stavět. Vzhledem (ne však materiálem) mohou připomínat jejich domy (střechy) architekturu starého Egypta. Na střechu tam vždy vedly schody jako na terasu, podobně to může být řešeno i zde (u samostatných domů). Okna jsou malá, s okenicemi. Dveře mají pevnou stavbu, mnohdy bývají i dvoje dveře za sebou, nijak velké ale nejsou ani ony. Uvnitř domu bývá čisto, po zemi koberce, po zdech svíce, lampy, spousta nábytku. Jinak ovšem není, co se interiéru týče, zavedena žádná móda či tradice a každý pekelník si vybaví domov tím, co se mu líbí a co sežene.
Města pekelníků jsou většinou předem plánovaná, ulice jsou rovné, v pravém úhlu (či jiném geometrickém útvaru), jasně umístěná jsou náměstí, paláce, úřady (vždy ve zvláštní ulici). Řady domů bývají velmi dlouhé a ulice nejsou zrovna široké, aby se těch prostorných domů natěsnalo do malého prostoru co nejvíc. Pak se staví další úroveň. A začíná to, čemu bytosti mimo pekelnickou říši říkají infernální labyrint. Už s druhou úrovní domů přibude ve městě spousta lávek, ochozů, balkónků a mostků. Ty spojují celé první patro a dolů vedou schody a žebříky na mnoha místech města. V podstatě tak vzniká v prvním patře další umělá úroveň, ve které se dá běžně žít. Postupně se takto může nabalit třeba i sedm až osm úrovní, takže pak vzniká obludný propletenec mostků, chodeb a pater, kde je téměř nemožné se vyznat. Každý byt a každé patro se sice značí (jednoduchými A, B, C... odspoda nahoru a 1, 2, 3... jsou pořadová čísla domů každého patra, před tato čísla se klade název bloku budov, ve kterém je třeba hledat), přesto se ale většinou neobejdete bez průvodce. [ZDE] je přiložen ilustrační obrázek, kreslený v Malování. Není to nic moc, ale jsou tam i nějaké vysvětlivky. Akorát se mi nakonec nezdá ten ochoz, vlastně by to nemělo být takto na střeše domu pod ním (to by totiž každý dům na vyšší úrovni byl menší a menší), ale přistaví se balkónek či podloubí, která jsou velmi oblíbená. Samozřejmě si můžete z obrázku vytáhnout jen co vás zaujalo, není to úplně přesné. Rád bych ale někde sehnal nějaký program na 3D modely a vytvořil bych to pořádně. Architektura, zejména pak stavba měst, je jedním z nejpodstatnějších znaků pekelníků a hlavně mi přijdou jejich města jako jedna z herně nejzajímavějších věcí.

9.3.1 Možné stavby

Pekelníci jsou opravdu megalomani a rádi staví monumentální stavby a paláce „jen tak“, tedy klidně na okrasu, bez širšího využití. Vzhledem k tomu že možná nemáte představu, jaké budovy by asi mohli za tímto účelem stavět, rozhodl jsem se dát vám na výběr některé monumenty a Divy říše, kterých je celkem dvanáct, a vy můžete (ale nemusíte) do svého světa některé dosadit společně s pekelníky. Můžete přeskočit, pokud vás to nezajímá a vše si dotvoříte, nicméně jsou to občas dle mého názoru pěkné budovy a připojil jsem i pár nápadů ke hraní. Stavby jsou popisovány, jako by ležely ve fiktivním hlavním městě pekelníků, vy je pochopitelně můžete umístit kamkoliv (třeba je i použít pro jinou rasu, když už nepoužijete civilizaci pekelníků, kdoví).

 • Kacířská katedrála Seoux – Velká, gotiku připomínající katedrála, na které je zvláštní to, že je stejně jako obytné domy rozdělena do pater a v každém patře je určitá svatyně zasvěcená jinému rituálu. Celou katedrálu lemují ochozy a podloubí. Má kruhový tvar a po obvodu rovnoměrně rozmístěné věže (a v nich schody pro přístup do vyšších ochozů). Hlavní brána je jedna. Katedrála slouží k schůzím sekt a kněží. Vzhledem k tomu že pater má třináct může připomínat spíše obludnou věž než chrám, přestože nijak obludná není a je krásně zdobena, například sochami.

 • Visutý palác Karnom – Palác je vlastně obrovská plošina s rozlohou tří fotbalových hřišť, kterou podpírají gigantické, několik sáhů tlusté sloupy. Na plošině je umístěno mnoho chrámových i obytných komplexů. Karnom používám ve svém světě jako sídlo vládnoucích institucí a nejsilnějších sekt. Jsou zde hlavní úřady, soudy, bydlí zde ti nejlepší. Celková výška která dělí plošinu od zemského povrchu je asi šedesát sáhů. Po obvodu hlavních nosných sloupů nicméně existují další terasy a stupně, kterých může být nad sebou umístěno až deset, ty jsou podpírány velkým množstvím vedlejších sloupů. Na těchto terasách je hlavní tržiště, obchůdky, sídla těch nejlepších řemeslníků. Probíhá tu čilý ruch. Nejníže položenou budovou celého komplexu je Vstupní chrám, sloužící také jako informační středisko. To je jako jediné umístěné na zemi a je zcela na kraji celého komplexu, takže se k němu jde zvenku. Od brány Vstupního chrámu se totiž na obě strany rozbíhá deset sáhů vysoká zeď, která odděluje podloží komplexu od okolního města. Uvnitř hradeb není nic než jen hustý les sloupů, menších i větších. V podstatě se tam nedá dostat, ze Vstupního chrámu vede cesta rovnou nahoru k terasám, takže tam panuje mrtvolné ticho a většinou tam bývá velká zima, kvůli stínu. Každopádně si dovolím vstup, který se rasy až tak netýká: tento sloupový labyrint je herně dokonalý, miluji ho a dokážu využít spoustu jeho vlastností například pro zápletky. Jedna legenda kupříkladu praví, že některé z gigantických sloupů jsou částečně duté a jsou protkané sítí chodeb, kterými se dá mezi nimi cestovat (prý vedou některé i pod zem). V těch může ukryto mnoho tajemství pekelníků, která si přinesli ještě z pekla. Také můžete použít sloupový les pod Karnomem jako doupě mýtické bestie (Chiméra, Minotaur, Nelétavý drak, Behemot), která mezi sloupy žije. Doporučuji zařídit mezi sloupy magickou mlhu.

 • Tvrz Mortengard – Tvrz je umístěná na umělé vyvýšenině na kraji města, na nejvýhodnější pozici, odkud může chránit celý západní (východní, jižní...) kraj města. V podstatě se jedná o jeden obrovský dutý blok kamene. Zdi jsou tlusté několik sáhů, obléhací stroje nemají téměř žádnou šanci. Je možné, že celá tvrz byla opravdu vytesána do jednoho velkého bloku skály, protože nebyly nalezeny žádné spáry. Tato tvrz je sice nevzhledná, ale účinná. Nemá okna, jen větrací šachty, aby nebyla porušena tloušťka zdi. Proto její hlavní síla spočívá ve strojích umístěných pod střechou. Střecha není tak masivní jako zdi a obsahuje spoustu otvorů, kterými střílí ven obří balisty a katapulty. Ty jsou tak dokonale rozmístěné po „podkroví“, že dokáží trefit na sáh přesně téměř každý bod mimo město (krom těch, které jsou blíže než tři sta sáhů, od toho má tvrz jiný obranný mechanismus). I tyto mířící střešní otvory se ale, pokud není třeba bránit město, zavírají. Pro obranu bližších pozic je tu systém malých tvrzených posádek, de facto bunkrů. Těch je před pevností na několik set, jsou určeny pro tři muže s kuší a je velmi obtížné se do nich dostat. Nejspíše se do nich totiž chodí podzemními chodbami. I těch je totiž Mortengard plný. Vzhledem k tomu že přes zavřenou bránu se dovnitř nikdo nedostane, musí být uzpůsoben tak, aby se z něj dalo uniknout. Proto existuje ohromná síť podzemních chodeb (ty ale naschvál nejdou pod město, aby s Mortengardem nepadlo celé), které krom bunkrů vedou také mimo město. Kdyby se o některé z nich nepřítel dověděl a chtěl se dovnitř dostat tudy, vždy se dá spustit mechanismus, který přístupovou cestu zasype. Mortengard je téměř nedobytná tvrz s obrovskými prostorami, ačkoliv je závislá na přísunu zásob. Její skladiště může pojmout zásoby pro patnáct tisíc (no, upravte raději podle vašeho světa a podle velikosti vašich měst) mužů, které vydrží tomuto počtu lidí déle než měsíc.

 • Věčná věž – Nebo také Věčně rozestavěná věž, záleží na míře cynismu toho kdo o ní vypráví. Pekelníci se snaží o postavení té nejvyšší věže na světě. Nejspíš se jim to už dávno podařilo, přesto ale staví dál. Stále nacházejí nové a nové možnosti jak kolos zdvihnout o pár sáhů, důsledkem toho ale je naprostá neobyvatelnost a hlavně nabalování dalších a dalších vrstev na věž. Z té už je v podstatě jen ohavné monstrum, tyčící se do výše několika set sáhů. Už se ani nedá poznat, z čeho všeho je stavěná, ani co všechno ji podpírá, každopádně kdyby spadla, to by bylo s městem ouvej. Pokud ji chcete využít ve hře, můžete do nejvyššího patra umístit soukromou pracovnu nějakého magicky nadaného záporného hrdiny, který si bude pobyt v takové výšce určitě užívat a dostat se k němu bude velmi těžké. Nebo, jste-li zákeřní, ji můžete nechat spadnout v přítomnosti hráčů. Šikmá sice ještě není, ale nikdo by se incidentu nedivil, zvlášť kdyby tomu něco pomohlo.

 • Bhatnur – Co by to bylo za výčet Divů, kdyby chyběla nějaká monumentální sochařská práce? Pekelnický Bhatnur není ovšem socha jako třeba známý Kolos Rhodský, je to pouze hlava jednoho známého pekelníka. Tím byl Bhatnur, pán Karnomu. Nechal vybudovat velkou většinu těch zbytečných, okrasných chrámů. A toto bylo jeho poslední objednané dílo. Velká hlava Bhatnura je umístěna na jednom z náměstí a nikdo k ní nesmí blíže než na dva sáhy, s výjimkou opravných a udržovacích prací. Dílo vyobrazuje celou Bhatnurovu hlavu i s krkem a viditelným náznakem ramen. Stabilitu hlavy drží řetězy. Bhatnur je zde zobrazen jako arcipekelník, s korunou. Má tvrdé rysy, dravčí nos, nemá vlasy ani rohy, zato však má bradku a dlouhé špičaté uši, mírně odstáté. Celkově má trochu skřetí tvary obličeje, nicméně stále se tváří dost výhružně. V podstatě hyzdí náměstí a dlouho se uvažuje o jeho odstranění, přestože dokonalost odvedené práce je zřejmá a dílo je to opravdu impozantní. Právě jeho odstranění by mohla být zápletka hodná našich dobrodruhů.

 • Kryzendom – Kryzendom je chrám, který má ovšem hned několik zvláštností. Sice není tak velký jako ostatní chrámy, tyčí se pouze do výšky několika sáhů, a to jen díky imitaci sopečného kráteru vytesaného ze sopečné horniny,i tak je to ale velmi důmyslná stavba. Celý Kryzendom má být zasvěcen rituálům sopek, takže má budit dojem chrámu postaveného kolem sopky. Je to kruhová stavba, připomínající kláštery křesťanů, jen na nádvoří není nádvoří, ale tyčí se tam vrchol sopky, ke kterému přímo přiléhá okolní stavba, takže tam není příliš mnoho místa a dá se chodit pouze dokola. Na stavbu chrámu byla použita sloupořadí, ovšem aby se v něm příliš nechodilo, byly mezi sloupy vytvořeny stěny. Průhledné. Byly vytesány ze zvláštního průhledného krystalu, jsou velmi tenké. Průhledné jsou sice jen málo a jen těžko rozeznáte tvary někoho, kdo stojí přímo za zdí, ale velice dobře je přes stěnu vidět světlo a obrysy pohybu. Poslední zvláštností chrámu je jeho využití. Krom rituálu sopek se zde totiž odehrávají také závody ve šplhání na sopku. Ty jsou pochopitelně ilegální, protože se jedná o znesvěcení, takže vše probíhá v noci, nicméně zloděj družiny se o tom asi dozví a mohlo by mu přijít zábavné pokusit se zdolat asi 20 sáhů vysoký kopec nejrychleji ze všech. Další možnost je udělat i v umělém kráteru chodby a vytesané místnosti.

 • Oheň Prathnaru - Oheň Prathnaru je další velice působivá stavba. Je to obrovský kamenný kruh vertikálně postavený na podstavci. Na výšku měří asi 15 sáhů a je tlustý asi 40 coulů. Pochopitelně i on je vyvažován řetězy, aby byl stabilní. Kamenný kruh je složený z více částí, není to jeden blok. Z kovových tyčí (tloušťky několik coulů) jsou pak uvnitř kruhu tvořeny zvláštní tvary a znaky. Je to psáno prastarým jazykem, kterým už dnes žádný pekelník nemluví. Překlad se ale dochoval: "Oheň v našich srdcích plane, aby jednou někdo přilil oleje a naše plameny sežehly celý svět." Nikdo netuší, zda je to pravdivá věštba, jakýsi příkaz či jen projev arogance. To záleží čistě na vás. Nicméně tyto znaky, připomínající runy, nepřetržitě rudě žhnou, ačkoliv kov, ze kterého jsou vytvořeny, není rozžhavený. Způsobila to ztracená magie použitá už při stavbě. Z toho důvodu je nápis vidět z velké dálky, ačkoliv kvůli velikosti není příliš čitelný ze vzdálenosti větší než 80 sáhů. Každopádně zářící kov není jediná zvláštnost, která byla magií do stavby vložena. Celá konstrukce kruhu totiž hoří magickým ohněm. Ne celý den, pouze po západu slunce až do východu. Ten se nedá uhasit vodou ani magií, je odolný, na druhou stranu nezraňuje, pouze svítí a vypadá to opravdu efektně.

 • Khartoumská výheň - Další obrovská stavba, tentokrát kovářská výheň obludných rozměrů. Sálá z ní takový žár, že se k ní nedá přiblížit na třicet sáhů. Nikdo ji vlastně pořádně neviděl, protože je schována pod střechou a izolována od města, jen pracovníci okolo ní k ní mohou a to ji zřejmě neviděli úplně celou (jak by také mohli, ze třiceti sáhů a odděleni zdí). Údajně se v ní dá roztavit úplně všechno, ale protože její provoz je neúnosně nákladný na suroviny (spálí se vozy paliva jen pro uvedení do chodu), používá se jen v případě výroby nějakého artefaktu či při jiných unikátních příležitostech. Trvá ale zhruba týden, než se rozehřeje a ještě déle vychládá, takže to opravdu není žádná hračka. Jestli opravdu roztaví vše, či je to jen báchorka, to je opět pouze na vás.

 • Síň tradic - V této síni se už odpradávna oddávají nejvlivnější a nejmocnější. Probíhají zde snad všechny důležité svátky (většinou zde mají zahajovací projev). Také je tu vyvěšeno spousta listin a památek, funguje to tady zároveň jako muzeum. Budova se Síní tradic je umístěna na jednom z důležitých náměstí a krom ní se tu nachází ještě Síň písařů (knihovna) a Síň spravedlnosti (zde je uloženo spousta mramorových desek s vytesanými zákony). Síň tradic je však nesrovnatelně větší a známější, také její výzdoba je neuvěřitelná. Má vysoký strop (asi dvacet sáhů), na kterém se dají naleznout výjevy ze svateb, které se zde odehrály v minulosti. Celá síň je bedlivě střežena, jak strážemi, tak zaklínadly.

 • Vauperinské lázně - Tyto lázně jsou největšími a nejluxusnějšími ve městě a s velkou pravděpodobností i na světě. Rozlohou odpovídají Pražskému hradu. Mimo lázeňské služby, masáže a lékaře poskytuje Vauperinský komplex také cosi jako hotel, kde se můžete ubytovat na delší dobu. Luxus komplexu je opravdu neuvěřitelný, každá věc z kovu je tu zlatá, po stropech visí křišťálové lustry, personál je oblečen lépe než většina boháčů v okolních městech. Vše se jen blýská. A lázeňské služby tu mají odpovídající kvalitu. Jaký vliv mohou mít lázně na postavy? Prý prodlužují věk, zpomalují stárnutí, léčí tělo i duši (takže mohou například vyléčit postavy z nějakých dlouhodobých nemocí) a poskytují opravdovou úlevu celému bytí člověka.

 • Nerthurganská zeď - Neboli Nerthurganská věznice. I tato stavba, přes svůj prvotní účel, se dostala do výběru dvanácti Divů architektury pekelnictva. Od běžných věznic se liší tím, že je obehnána jen jednou relativně nízkou zdí, která ani nevypadá nijak bytelně. Samotná věznice je obyčejná, ovšem tato zeď je neuvěřitelně zdobená a vypadá lépe než většina chrámových zdí a ozdobných fresek. Krom soch a sloupů jsou tu i nádherné mramorové květináče s exotickými květinami. Navíc je tato zeď očarována podivným starým zaklínadlem Poblouznění smyslů. Celé to pak má za následek, že vězňům je prostě a jednoduše příliš líto tuto zeď jakkoliv poškodit a jsou jí natolik okouzleni, že se bojí jí byť jen dotknout. Je to zvláštní, ale funguje to velice spolehlivě. Dnes už se nedá určit, jak složité bylo zaklínadlo a jak nákladná byla stavba, nicméně funguje to jak zvenku tak zevnitř a zřejmě tu tato zeď bude stát ještě dlouho.

 • Brána modrého ohně - Tato brána je jednou z hlavních bran do města. Není jednoduchá jako její sestry, naopak, je velmi podlouhlá, takže vstup do města skrze ni je víceméně průchod tunelem. Po stranách brány jsou krásné zdobené věže z bílého kamene, ty však ve srovnání s bránou vypadají bledě a nudně. Ta je totiž modročerveně zabarvená a jsou na ní nejrůznější obrazce a výjevy. Krom toho je po celé bráně spousta zlatých ozdob, ochozů a malých věžiček. Celé to působí trochu dětským dojmem a je poznat, že to hraje hlavně na efekt, jelikož obranné možnosti takové brány nejsou nikterak úchvatné (z toho důvodu tato brána stojí ze všech nejblíže Mortengardu, aby nebylo potřeba ji bránit). Právě díky výbornému estetickému dojmu se touto branou vozí do města návštěvníci a jelikož tato honosná stavba bude první co uvidí, budou určitě uneseni. Teprve když ale vjedou do tunelu, zažijí skutečné kouzlo brány - okolo vzplane modrý oheň. Ten nepálí, nehřeje, nedá se hasit. Všeobecně se předpokládá, že je to spíše iluze nebo magií vyvolaný klam než skutečný oheň. Každopádně nádhera takového ohně a pocit, který dostanete při procházce tunelem, to je pro toho kdo vidí bránu poprvé neskutečný zážitek. Oheň pravděpodobně jde rozptýlit kouzlem Rozptyl kouzla, ovšem nikdo zatím neměl potřebu takovou krásu rozptylovat.

9.4 Tradice

Pekelníci mají mnoho tradic a dodržují je velice pečlivě. Spousta z nich jsou spíše zaběhlé zvyky, například pro svatby. Každou tradici zvlášť bych teď rozepsal. Poté se vrátím k obecnému přehledu tradic a jejich významu u pekelníků. Většina z obřadů se koná odpoledne nebo večer, tedy v pracovní části dne, kdy pochopitelně dostanou účastníci obřadu či svátku volno. K většině pekelnických svátků také neodmyslitelně patří veřejné projevy těch mocnějších. Nejsou to ale, jak by se dalo čekat, pouhé žvásty, naopak, tyto projevy často přinášejí nové informace.

9.4.1 Svatby a rozvody

Sňatků může pekelník uzavřít za svůj život libovolný počet, vždy ale musí být ve svazku manželském nejvýše s jedním partnerem (monogamie) a znovu si někoho vzít nemůže, dokud se nerozvedou. Rozvody jsou ovšem povoleny pouze na základě prokazatelného prohřešení proti manželství, těmi jsou nevěra, zrada, nemanželské dítě či porušení zákona. Pouze pokud se tedy partner nějak proviní, může se pekelník rozvést a znovu vdát. Většinou ovšem vydrží pekelníci s jedním partnerem na celý život, nevěra není příliš běžná (z pohlavního styku sice pekelníci mají také stejné potěšení, ale nejsou tak nároční jako my a vystačí si skutečně jen se svým partnerem) a i přes drobnější prohřešky se manželství většinou přenese. Samotný obřad bývá většinou záležitostí spíše společenskou, vznikají tu krom svazků manželských také svazky obchodní a diplomatické, a to především, ale nejenom, mezi rodinami obou novomanželů. Samotná svatba se koná ve vybraném chrámu (vybírá se většinou podle víry, která v chrámu sídlí). Všechny přípravy probíhají už nejméně měsíc předem, pozve se velké množství lidí a zařídí se hostina. Začíná se po poledni, odpoledne se celá sešlost sejde přímo u obřadu oddání. Ten je krátký, stručný. Po obřadu už se rozběhnou jednání a ti které společenské styky nezajímají se nají a napijí. Manželé mohou zůstat jak dlouho chtějí, jelikož něco jako svatební noc pekelníci nemají (většinou spolu mají manželé pohlavní styk dávno předtím). Svatba trvá většinou až do rána. Naopak rozvod není nijak oslavován, spíše se řeší co nejvíc v tajnosti, jelikož pro oba pekelníky to není zrovna reklama. Rozvod dokonce může vlivnou osobu společensky potopit. I rozvody jsou však řízeny kněžími, nikoliv úřady.

9.4.2 Adopce

Adopce je mezi pekelníky specificky pojatá. Je víceméně běžná, protože sirotků se okamžitě ujímají rodiny s menším počtem dětí či rodiny bezdětné. Adoptován může být pekelník v podstatě jakéhokoliv věku, nejčastěji však do plnoletosti, pak je pekelník samostatný a nepotřebuje již rodiče. Před obřadem adopce musí adoptovaný sirotek být týden sám s rodičem stejného pohlaví, takže dívka s budoucí matkou a chlapec s budoucím otcem. Vyrazí spolu na delší výlet, kde se musejí poznat a udržovat spolu kontakty. Když se vrátí, jsou k večeru předvedeni do chrámu, kde kněz potvrdí, že se stávají rodičem a jeho potomkem. Tento obřad je dlouhý, trvá dlouho do noci a kněz dost často také zkouší různými otázkami, jak se stihli za týden oba dva poznat. Adopce je úplná, takže se v podstatě zapomíná na biologického rodiče a nový rodič se chová ke svému adoptovanému potomku stejně jako k vlastním, mnohdy dokonce lépe. Nejčastěji k adopci dojde, když v mládí přijde pekelník o rodiče a ujme se ho strýc či teta, případně babička. Biologický vztah nehraje roli, adoptovat může tedy například i sestra svého mladšího bratra, v případě, že je plnoletá a on ne, takže by se museli oddělit. Takto ho přijme za syna a může se o něj postarat.

9.4.3 Pohřby

Pekelníci si svých mrtvých velmi ctí a po smrti je jim prokazována taktéž velká úcta. Přednost při pohřbu dávají celkem pochopitelně ohni, tedy kremaci. Jako hřbitovy slouží takzvané Chrámy smrti. V těchto chrámech se provozují rituály zasvěcené smrti a pohřby, ale především jsou tu rozsáhlá zdobená sklepení, kde jsou uloženy urny s popelem. Pohřeb se koná vždy po západu slunce. Trvá většinou do půlnoci. Součástí pohřbu je mimo jiné i projev někoho z blízkých přátel zesnulého, který ho přiblíží davu, pochopitelně v co nejlepších barvách. Urny zůstávají měsíc po pohřbu vystavené veřejně a lidé mohou vzdávat čest modlitbou, poté je umístěna do sklepení na své čestné místo. I tam mají pekelníci přístup. Rodina zesnulého drží týdenní smutek, kdy nemusí pracovat. Vdova by tento týden měla chodit v černém rouchu. Celý rok si teď nesmí nikoho vzít. Pohřby význačnějších lidí pak neprobíhají v chrámu, ale na veřejném prostranství, třeba na ohromném nádvoří v Karnomu.

9.4.4 Svátky

Se svátky je ta potíž, že váš svět může mít zcela jiný běh dní a počasí. Proto budu uvádět názvy svátků a jejich způsob oslavy, nikoliv však datum, jen přibližné umístění do roka, k datu si je musíte přiřadit sami podle světa. Zde tedy svátky, které pekelníci slaví:

 • Nygayra - Nový rok: Tento svátek je samozřejmě umístěn na začátek kalendářního roku. Svátek je to významný, protože po tomto dni začíná sčítání investic, majetku, lidu, vše se přepočítá. Tvoří se statistiky. Důležitější je způsob oslavy Nového roku. Narozdíl od většiny ras nemají pekelníci oslavu vůbec bujarou, naopak, na konci roku, při západu slunce, se nahrnou všichni (všichni, pouze strážní, kteří musejí hlídat cizince, zůstávají ve městech, jinak se vše zastaví) pekelníci do svých chrámů. Tam pěkně potichu usednou a v modlitbách stráví celou noc. Ráno, při východu slunce, se stejně potichu rozejdou a jdou spát až do oběda. Den pokračuje jako každý jiný, přesto každý pekelník cítí ve svém nitru zvláštní povznášející pocit hrdosti.

 • Karthega - Karthežský svátek: Tento svátek nastává tři týdny po Novém roce. Je poměrně nový a především málo rozšířený. Zavedli ho totiž více radikální a pokrokoví pekelníci, většinou z řad mladých, kterým se už nelíbí ta formální upjatost. Tento den chtějí dát najevo, že se necítí svobodní, že by raději trochu uvolnili napětí ve společnosti. Dá se říct, že je to protest proti zásadovosti. Bohužel, ta byla v historii národa značně úspěšná a národ stmelila, takže radikálních mladých opravdu není mnoho. Ta trocha se ovšem v tento den sejde a prochází městem, obdobně jako to dělají demonstranti dnes. Nedělají výtržnosti, ale hlasitě se baví a holdují pití. Pouze v tento den se to však pokládá za normální, ačkoliv přidat se mezi ně znamená pro pekelníka konec kariéry.

 • Damortan - Den padlých: Den padlých je dvakrát do roka, v podstatě je jedno které datum mu určíte. V tento den lidé vzdávají modlitbami a oběťmi hold svým padlým válečníkům. Projevuje se pekelná minulost, když nejvyšší hodnostáři kráčí do Chrámu krve, aby tam prolili spoustu krve nevinných obětí, naštěstí "pouze" zvířecích. Oběťmi bývají krávy. Svátek trvá celý den a nepracuje se.

 • Sumalu a Vinalu - letní a zimní slunovrat: Tyto svátky připadají na letní a zimní slunovrat. V podstatě je celý svátek o jídle. Hodně se jí a také pije. A v tento den také vzniká nejvíce obchodních závazků za celý rok, neboť na slunovrat se scházejí obchodníci v hlavním městě, aby projednali změny cen a kurzy.

 • Kopantera - karneval: Kopantera je karneval, konající se čtyřikrát do roka. Dny Kopantery jsou rozděleny do roka rovnoměrně, aby mezi nimi byly stejné rozestupy. Všechny probíhají stejně. Do oběda je Kopantera normální den, poté se však pekelníci oblečou do neuvěřitelně barevných převleků a nasadí pozlacené masky s rohy. Celý den procházejí ulicemi a zpívají mírné, melodické písně. Hraje se na píšťaly a bubny. Večer se pak zapalují pochodně a celé město se promění v kouzelné místo.

 • Lakarta - Oslava úrody: Lakarta se slaví na podzim, po sklizni obilí. Symbolicky se slaví tím víc, čím byla větší úroda. V případě velmi nízké úrody se dokonce "truchlí". Úrodě je přizpůsoben také projev Nejvyšší rady pro hospodářství, která velmi do detailů popisuje rok z hlediska pěstování a udílí rady pro roky budoucí. V tento den se mají velmi dobře především hospodářská zvířata.

 • Fimratan - Den rodiny: Den rodiny se slaví v jednom z nejteplejších dnů roka. Ráno se vstává brzy, před východem slunce (a že vychází dost brzy), nasnídá se a sbalí se jídlo. Pak se vyráží do přírody. Navštěvují se památky, rodina se prezentuje pohromadě. Jak už to tak bývá, nejde ani tak o stmelení rodiny, jako o soutěž "hele, my jsme nejlepší rodina". Čím lépe se na veřejnosti rodina jako celek projeví, tím lépe. Večer se vrací rodina domů a dojde na hřeb večera, který ocení menší děti - dárky. Většinou jsou to drobnosti, ovšem vždy je možné dostat od hlavy rodiny něco velmi užitečného. Často se právě v tento den předává dědičný majetek dospívajícím prvorozeným.

 • Jmeniny: Ta nejrozšířenější pekelnická jména se dostanou do kalendáře a slaví se jejich jmeniny. Slaví se mírně, vlastně jen tak, že v práci pekelníkovi pár přátel popřeje. Večer může buď uspořádat drobnější oslavu pro rodinu, nebo zajít s přáteli ven. Jmeniny jsou poměrně novou záležitostí a příliš pevnou tradici nemají, navíc jen málo jmen je zapsaných v kalendáři. Už pár let se však stává, že si z těchto jmen vybírají rodiče jména pro děti.

 • Další drobné svátky: Je jasné, že podobných svátků budou slavit pekelníci daleko více. Ty už však nejsou oficiálně uznávány vládou a mají spíše regionální význam. Vznikají především jako oslavy a výročí podstatných historických událostí. Například, byla-li u nějaké vsi vyhrána bitva, budou si ji lidé v této vsi připomínat a časem se tento den bude každoročně slavit jako regionální svátek. Takových svátků je opravdu mnoho a slaví se většinou jako hostiny, poslední dobou se také rozmáhá zvyk hrát v tyto dny divadla.

9.4.5 Sváteční oblečení

Nebylo-li uvedeno přímo u svátku jinak, budou se pekelníci na svátky oblékat vždy jen o trochu jinak než běžně. Vezmou si trochu lepší oblečení, více se ozdobí. Oblečení si vezmou více barevné. Je možné, že použijí to nejlepší co mají. Na svatbách se pak pochopitelně nejvíc předvádějí nevěsty. Na pohřeb se naopak berou obleky mírnější, tmavší. V dnešní době si mohou pekelníci oblíbit masky a čelenky.

9.5 Kalendář

Kalendář je zlá věc. Není možné tvořit zcela přesný kalendář, když ve vašem světě může rok trvat klidně 115 dní. Z toho důvodu je třeba říct si jen obecné věci.
Pekelníci kalendář mají a vedou. Vedou přesné datování, které začíná založením jejich hlavního města. Hlavním celkem kalendáře je jako vždy rok. Ten dělí pekelníci podle měsíců. Nový měsíc začíná při úplňku. V případě že měsíců obíhá kolem vašeho světa více se budou muset na jeden upnout a označit ho za hlavní. V případě že tam není žádný rozdělí rok na třináct částí a pojmenují je měsíce. Měsíc se dělí na jednotlivé dny, přičemž den začíná východem slunce. Tyto dny ale můžeme sloučit do týdnů, zde však nastává změna oproti našemu kalendáři, týden má 13 dní (třináctku mají vůbec rádi). Jak už bylo řečeno, každý čtvrtý den je volný. Třináctý den je vždy výplata mezd, zúčtování za týden. Pak se ovšem volný den posouvá, takže se dá říct, že den výplaty se do pracovních dnů nepočítá. Volné dny v týdnu jsou tedy 4., 8. a 12., v příštím týdnu to bude opět 4. a ne 3., jak by vyšlo, kdybychom onen den výplaty započítali. V den výplaty se běžně pracuje, ale není to pracovní den, ty jsou po sobě vždy tři. Označíme-li si pracovní den "P", volný den "V" a den výplaty "Z", výsledný vzorec na týden (13 dní) je "PPPV PPPV PPPV Z" a další týden to opět pokračuje PPPV...

9.6 Jazyk a písmo

Pekelníci mají dva druhy jazyků svých a používají také jazyk lidský (obecnou řeč). Nejdříve hovořili prastarou Řečí pekel, ta dokonce měla údajně i magické účinky (podobně jako runy). Ta se zapisovala runovým písmem, kterým je zapsán i nápis na Ohni Prathnaru. Postupem času se však tento příliš složitý a náročný jazyk přestal používat a pekelníci na povrchu začali hovořit tzv. Infernálštinou (vychází z cizího označení pro pekelníky - infernálové, někdy také s oblibou, ale mylně, infernáti). Infernálština je daleko jednoduší než Řeč pekel, přesto bude patřit ve světě k jazykům složitějším. Pro cizí postavy nebude snadné se jej naučit, nejspíše by měl odpovídat elfštině. Zapisuje se stejným písmem jako obecná řeč. Z toho výzkumníci soudí, že tato řeč vznikla až po setkání pekelníků s lidmi a jinými národy, aby umožnila lepší komunikaci. Ani to už ale nestačí, takže se na školách běžně vyučuje obecná řeč, kterou pekelníci ovládají perfektně jako druhý rodný jazyk.
Infernálština je tvrdý jazyk, který zní (co se výslovnosti týče) podobně jako většina germánských jazyků. Dává důraz na "R" a jeho kombinace "DR", "HR" a "KR". Samohlásku "A", pokud se nachází ve slově, neznámo proč zkracují a vyslovují ji rychle, úsečně. Takže například slabika "har" zní spíše jako vyštěknutí. Dá se říci, že je to jazyk impozantní a působivý, autoritativní, přizpůsobený jejich aroganci. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že na jeho tvorbě zřejmě pracovali velmi dobří řečníci a lingvisté, protože ta obrovská slovní zásoba a horda synonym, které vytvořili, umožňuje pekelníkům opravdu velmi barevné vyjadřování (ve všech směrech).
Pekelníci nicméně krom obecného jazyka žádný jiný cizí jazyk tolerovat nebudou. Pokud se k nim chcete vydat, rozhodně byste měli umět alespoň obecnou řečí, když už ne infernálsky.
Písmo je taktéž na dobré úrovni, znaky jsou přehledné a čitelné. Vzhledem k tomu že používá stejnou abecedu jako obecná řeč nebylo třeba příliš do něj zasahovat. Písmo ostatně kvalitní být musí, když jsou pekelníci takoví blázni do knih. Profese spisovatele už se dokáže samostatně živit.

10. Víra a rituály

Víra pekelníků je silná a má vliv. Víra pekelníků je také ale rozkouskovaná. Neexistuje v podstatě žádná jednotná víra. Existují jednotlivá kněžstva, sekty, řády, ti všichni se pak snaží prosadit své učení. Naštěstí v tomto chaosu platí, že není nutné podporovat jen jednu víru, ale že se pekelník může hlásit k vícero vírám, byť jednu musí upřednostňovat. Běžná víra nemá podstatné nároky na věřícího, pouze v den svého volna je téměř vždy povinen jít na rituál s vírou spojený. Rituály se provádějí masově a vlastně se ani moc neliší od křesťanské mše. Trvají nejdéle hodinu. Některé víry však vyžadují více projevů víry, takže jejich věřící musejí nosit specifické oblečení, činit určité skutky či prosazovat určité názory. Pochopitelně se najdou i extrémistické sekty, které fungují na principu davového fanatismu a občas se to pěkně zvrhne. Podobných řádů, sekt a vír je mezi pekelníky obrovské množství a některá mají třeba jen tucet vyznavačů, proto vypíšu jen ty hlavní a nejdůležitější, abyste mohli do vašeho světa dostat případnou další víru, která se vám bude zrovna hodit. Povětšinou se jedná o výklady pekelnického původu, respektive dohady o účelu jejich existence na povrchu, proto lze víry snadno upravit právě pro účely, které jim ve světě nachystáte vy. Sice se to nezdá, ale ač je kapitola o víře nesrovnatelně kratší než kapitola o architektuře, bude mít právě víra na chod pekelnické civilizace ten největší vliv a umožní vám hrát pekelníky tak, jak se do vašeho světa nejlépe hodí, a hlavně tak, aby nehrozilo, že tak vyspělá a stmelená civilizace se rozhodne vyhladit ostatní národy. Zde tedy víry:

 • Ankath - Víra původu: Toto je nejsilnější víra, která čítá nejvíce zastánců. Její učení říká, že jak byli pekelníci z pekel vyhnáni, tak by se tam měli později vrátit. Podněcuje touhu po pomstě. Věřící této víry budují civilizaci a počítají s tím, že jednou už budou dost silní, aby se pokusili najít vstup do pekla a znovu tam proniknout. Právě díky této víře se pekelníci příliš neroztahují, i když by většinu slabších národů porazili. Nechtějí riskovat střet s celým povrchem, proto raději budují svou armádu na svém vlastním území a soustřeďují se na plánování invaze. Naštěstí veškerá příprava bude zřejmě trvat ještě stovky a stovky let, protože nikdo netuší, na co je má vlastně ta příprava připravit. Tato víra je jedna z těch nejumírněnějších. V podstatě brzdí expanzi pekelníků. Každopádně má hluboký filozofický základ a vyznavači této víry jsou většinou ti nejrozumnější. Rituály provozuje tato víra v Chrámech hledání. Její rituály jsou v podstatě meditacemi a rozjímáním.

 • Mesirentar - Víra ve vyšší moc: Tato víra je ze všech pekelnických nejpodobnější běžným náboženstvím, neboť praví, že vyhnání pekelníků z pekla má na svědomí někdo vyšší, který se poté pekelníků ujal a sleduje nyní jejich kroky. Trvá na přísných tradicích a dodržování morálních zásad, aby pekelníci před onou vyšší bytostí po smrti obstáli. Tato víra má také velký počet zastánců a je pro ně výhodná především v tom, že nemyslí příliš dopředu a nechává věci vyvíjet se. Tato víra má o trochu delší a teatrálnější rituály, které provozuje v Chrámech vyšší moci.

 • Lurra - Řád krve: Tento řád je jedním z těch potencionálně nebezpečných. Dokonce nejnebezpečnějších. Věří, že krev pekelníků je na vyšší úrovni než krev ostatních bytostí na povrchu světa. Považuje pekelníky za rasu, která má světu vládnout. Je v přímém rozporu s Vírou původu, tvrdí, že pekelníci nebyli z pekla vyhnáni, ale vysláni na povrch, aby ho pro peklo dobyli. Naštěstí nemá tato víra příliš mnoho zastánců. Rituály spojené s ní jsou většinou spojené s oběťmi a podporují války a expanzi. Provádějí se v Chrámech krve. Částečně čerpá z Ohně Prathnaru.

 • Mortra - Řád smrti: Tento řád uctívá smrt jako to nejlepší, co může pekelníka potkat, přijde-li ovšem přirozeně. Podle ní každá duše k smrti směřuje a bude poté souzena podle toho, jak se chovala na zemi. Tato víra pracuje s principem osudu. Zároveň je to právě tato víra, která má vliv na pohřbívání mrtvých a vystavování jejich uren. Je sice značně flegmatická, ale poměrně vlivná. Rituály spojené s ní jsou většinou jen odříkávačky pro uctění smrti, pokud se nejedná o pohřby. Využívá Chrámů smrti.

 • Karra - Řád ohně: Tato víra uznává oheň jako nejvyšší ztělesnění moci, jako prapůvod všeho. Podle ní se svět zrodil v ohni (případně chaosu) a v ohni také skončí. V podstatě je to víra kouzelníků a alchymistů, kteří se na oheň zaměřují (tedy většiny z pekelnických kouzelníků i alchymistů). V Chrámech ohně neustále oheň hoří, při rituálech se pálí omamující látky a věřící upadají do transu.

 • Hieragona - Dračí sekta: Většina pekelníků má z draků především pro jejich mistrovské zacházení s ohněm a pro jejich moudrost obrovský respekt. Tato sekta ovšem otevřeně hlásá, že pekelníci přišli na povrch, aby drakům pomáhali a aby je uctívali. Existuje ještě určitá větev této sekty, která spolupracuje s Vírou původu a zastává názor, že draci v budoucnu oplatí pekelníkům jejich úctu, a to tak, že jim pomohou získat zpět části pekla, které museli opustit. Dračí sekta nestaví chrámy, ale Dračí kruhy, což jsou prostranství ohraničená sloupy tvaru zubů, uprostřed pak stojí oltář. Na oltář dračí sekta pokládá dary drakům - je na vás, zda si je budou brát draci, zda je bude krást nejvyšší hodnostář sekty (a tím tedy jasně popřete pravdivost jejího učení) či zda tam budou jen tak ležet. Členové dračí sekty nosí na veřejnosti zvláštní pláště či přehozy, na kterých jsou imitovány dračí šupiny.

 • Taumara - Řád naděje: Tento honosný název dali svému náhledu na víru mladí radikálové, když prohlásili své učení o svobodě a volnosti za víru. Je tedy už jasné, o co Řád naděje usiluje. Jde mu o svobodu pekelníků, především mladých, o uvolnění morálních pravidel, o otevření se světu. Kupodivu je to však víra rozumná. První dojem je sice takový, že jsou mladí pouze nespokojení a chtějí si více užívat, ve skutečnosti však rozumnější z řad Taumary vědí, že tato víra otevírá brány pekelnictva okolnímu světu a zapojí je to běžného chodu povrchu. Jako jediná si totiž pravděpodobně uvědomuje, že pekelníci už jsou jeho pevnou součástí a nejsou tam pouze omylem zasazeni. Nechtějí se vracet do pekel, ani nechtějí získat povrch pro sebe. Chtějí se stát jeho součástí a spolupracovat s ním. Tato víra je na vzestupu a pravděpodobně bude sílit. Chrámy nevyužívá, žádná pravidla nediktuje.

Pozn.: Je očividné, že podle toho kolik zastánců které víře připočtete se bude ubírat směr celé civilizace. Považuji to skromně za jeden z největších kladů celého díla. Potřebujete-li do světa hrozivou civilizaci, nadřazenou a podobně smýšlející jako hitlerovské Německo, nechť masy pekelníků vyznávají Řád krve a pokusí se podmanit si svět násilím. Potřebujete-li mýtickou rasu, která byla opravdu na svět dosazena omylem, nechť zastávají Víru původu a hledají cestu zpět do pekla. Potřebujete-li plnohodnotnou rasu, která bude mít na povrchu své místo, pak rozložte víry jak uznáte za vhodné a dejte pekelníkům šanci stát se součástí světa.
Pozn. 2: Pochopitelně k tomuto účelu mohou sloužit i vaše vlastní víry. Nebojte se vytvářet zaměření dle svých potřeb. Pekelníci mají opravdu otevřený přístup k vírám a oficiálně uznají každou rozumnou, nehledě na počet lidí, kteří ji vyznávají.

11. Magie a vztah k ní

Rozhodně se dá říct, že magie je pekelníky využívána téměř stejně jako válečnictví. Samozřejmě to záleží na rozšířenosti magie ve vašem světě, ovšem pekelníci by měli být alespoň průměrně nadaní, srovnáme-li s ostatními rasami. Mají k ní spíše pozitivní vztah, využívají ji i prakticky. Zakládají školy magie a nestaví se k ní zády jako některé technologicky vyspělejší civilizace. Dokonce se snaží, aby spolu technika a magie spolupracovaly. Záleží na jednotlivcích, čemu dají přednost, zda budou důvěřovat pokroku, či zda budou spíše podporovat magii.
Specifikem je magie ohnivá, kterou pokládají pekelníci za magii vznešenou a krásnou. Odvíjí se od toho i jejich schopnosti.
Pak je tu magie theurgů, alchymistů a pyroforů. Tato povolání se těší velké oblibě. Zejména pak pyrofor. Výrobky jako ohnivá hlína, bomby a rachejtle jsou pekelníky využívány v boji zcela běžně. Stejně jako magické školy existují i školy alchymistické, těch je dokonce ještě víc a neučí se tam pouze alchymie, ale i základy věd. Tyto školy bývají většinou spojeny se školami pro výzkumníky, pokud nefungují ve vašem světě jako výzkumníci a vědci sami alchymisté.

12. Zvláštní schopnosti

Čili bonusy a schopnosti za rasu.

Ovládnutí ohně: Rozhodně jedna z nejdůležitějších schopností. Její důsledek je vidět hned na začátku v kolonce Zranitelnost. Pekelníci jsou s ohněm opravdu velice sžití a proto s ním zcela běžně dovedou věci, které mohou na neznalého velmi zapůsobit. Každý pekelník ovládá částečnou pyrokinezi, i když velmi slabou. Dokáže zapálit jen dobře připravené ohniště, a to po dlouhém soustředění (minimálně dvě směny, past šance na zapálení je 60%, upravuje se v rozsahu dvaceti procent podle ohniště a kvality paliva). Samozřejmě je sporné, co vše dovedou pekelníci zapálit, uvažuje se většinou o ohrazeném prostoru (ohništi) velikosti nejvýše půl krát půl sáhu, ale třeba pochodeň zapálí také zcela bez problémů. Dále jsou pekelníci na rukách a nohách (nejvíce na chodidlech) zcela odolní vůči běžnému ohni. Způsobuje to zvláštní druh pigmentu, který se při kontaktu s ohněm dostává nahoru na pokožku. To jim umožňuje chodit přes nepříliš rozžhavené uhlíky, sahat do ohně pro opékané maso, hasit rukou pochodeň, poměrně pohodlně procházet nevysokým ohněm a další kusy. Souvisí s tím i další schopnost, "přenášení ohně". Pekelník totiž může oheň vzít do ruky, například z ohniště, kde pak dokáže hořet ještě přibližně směnu. Při rychlejším pohybu zhasne, takže není možné s ním někoho udeřit, dá se však relativně snadno přenášet. Takto pekelníci zapalují pochodně na hradbách a na ulicích (kde nejsou lampy). Navíc to může dost efektně vypadat, takže když někdo vidí poprvé, jak pekelník sáhne do ohně, vytáhne hořící ruku a jen tak si s ní svítí, zřejmě ho to přinejmenším zarazí. Další schopností týkající se ovládnutí ohně je částečné ovládnutí šíření ohně, rozuměj požáru. Nikdo nechápe pravou podstatu této schopnosti, ale pekelník, vidí-li požár šířící se polem, může oheň částečně ovládnout a například mu udat směr, kterým se má dál šířit (a odvést ho tak pryč od sýpky). Šance na ovládnutí požáru je maximálně 25% a klesá se zvětšujícím se požárem, kdy ovšem záleží na ploše, výšce, teplotě, větru a dalších věcech, proto si netroufám tvořit tabulky. Může to zkoušet každou směnu. Samozřejmostí pak je větší odolnost vůči žáru, takže mohou například jen s minimálními potížemi proniknout do hořícího domu. Existují poté také pekelníci, kteří tuto schopnost dále rozvíjejí. O těch bych rád někdy napsal něco víc, ale to až zvlášť.

Bonusy:

 • Kouzlo Oheň, seslané pekelnickým kouzelníkem, má o 1 vyšší škody.
 • Přirozená odolnost proti běžnému ohni a další věci týkající se ohně viz Ovládnutí ohně.
 • Alchymista má při výrobě rachejtlí a dalších vylomenin s ohněm šanci na úspěšnou výrobu o 3% vyšší.
 • Pozměněné hodnoty zranitelnost viz Přehled.
 • Při boji se zvířaty mají pekelníci stejný postih jako hraničáři bonus (a pekelničtí hraničáři nemají ani bonus, ani postih).
 • Pekelníci - mágové mají v mentálním souboji o 1 větší obranu.
 • Past na nachlazení o 2 nižší (= menší šance nachladnout), avšak následky jsou horší a léčení trvá o den déle. Stejné pro další fáze nemoci.

13. Pár zajímavostí

Tyto zajímavosti jsou doplňujícím informacemi, mohou něco rozšířit, upřesnit, mohou také přinést zcela nové informace. Některé z nich můžete vynechat a nahradit dle libosti, některé jsou pro fungování pekelnictva podstatné.

 • Nejstarší pekelník se dožil 113-ti let.
 • Nejvyšší pekelník měří 2 sáhy a třicet coulů.
 • Nejmenší pekelník je vysoký pouze 93 coulů.
 • Nejoblíbenější jídlo mezi pekelníky je želví maso.
 • Jednomu pekelníkovi narostlo celkem 14 ocasů.
 • Největší křídla, která kdy pekelníkovi narostla, měla plochu osmnácti metrů čtverečních (každé).
 • Nejvyšší běžně obytná budova má 11 pater.
 • Největší shromáždění lidu nastalo při stém výročí založení města, to se do něj nahrnulo údajně 79% veškeré populace.
 • Infernální armáda zatím oficiálně vyhrála 89% bitev.
 • 57% populace jsou muži. 40 procent populace jsou ženy. 3% jsou bezpohlavní jedinci či hermafroditi.
 • Sexuální orientace je kupodivu velmi striktní. 100% populace jsou heterosexuálové.
 • Nejdelší doba, po kterou vydržel pekelník stát v ohništi, byla 18 hodin.
 • Nejdelší doba, po kterou vydržel pekelník venku v mrazu (pod nulou) bez oblečení, byla 17 hodin.
 • Průměrný pekelník vystřídá za život 18 párů sandálů.
 • Jeden pár sandálů nosí za dobu jejich funkčnosti v průměru 2,18 pekelníků.
 • Jeden manželský pár má v průměru 2,18 dětí.
 • Jedno dítě má v průměru 2 rodiče.

14. Pekelníci v povoláních (+ inspirace - pár CP z mých archivů)

Pekelníci zastupují všechna povolání, jsou v tomto ohledu podobně univerzální jako lidé. Válečníků je dostatek, zejména pak z řad robustních a silných pekelníků. Hraničáři také existují, avšak zdaleka v nejmenším počtu ze všech povolání - a když už, tak chodci. Pekelníci pro přírodu příliš velký cit nemají. Zlodějů je velké množství, obratnost a charisma pro to pekelníky předurčuje, méně však jejich morálka a zásadovost, takže drtivá většina pekelnických zlodějů žije mimo jejich území. Na druhou stranu, drtivá většina pekelníků mimo jejich území jsou právě zloději. Pekelníci jsou velmi zruční zloději hlavně po stránce působení na lidi a po stránce diplomacie, jejich fyzická zdatnost v tomto povolání je už spíše nadprůměrná než skvělá. Kouzelníků a alchymistů je "tak akorát", povolání jsou to uznávaná a podporovaná, ale příliš velké vlohy pro ně pekelníci nemají. I proto bude poměrně velká část pekelníků vždy bez povolání.

Nyní tedy seznam možných CP, která jsem použil ve svých hrách či povídkách. Jsou zde pouze pro inspiraci. Dá se na nich postavit dost zápletek souvisejících s rasou pekelníků.

 • Nortregan je velice inteligentní arcimág, který ovšem nezůstal v pekelnické společnosti, neboť ho uchvátily krásy přírody, magie života a lidská civilizace. Dal se tedy na cesty. Nejdřív si vysloužil dobré jméno, když pomohl jednomu městu zbavit se fanatické skupiny mnichů, poté se usídlil v centru lidského vědění. Tady ho přijali na magickou univerzitu a učí ho tajům všech možných magií. Narozdíl od ostatních pekelníků je velice dobrosrdečný, i když trochu cholerický. Pokud ho budete hrát jako CP, doporučuji multipovolání mága, čaroděje a druida. Nortregan je magicky velmi nadaný, takže vůbec neuškodí, když bude všechna tato povolání dokonale ovládat, ostatně je to velmi mocná postava.

 • Narzael je jeden z nejmocnějších vyznavačů Řádu krve. Neustále touží chopit se moci jako absolutní vládce a vést pekelníky do bitvy se světem. Je pravděpodobné, že by ji vyhrál, protože není jen ambiciózní, ale také schopný a má dost přátel. Je ještě arogantnější než většina pekelníků a nesnáší odpor. Je to potencionální vládce, tudíž je třeba dost si tuto postavu hlídat. Jako CP bude Narzael nejspíše šermíř.

 • Khalim je stařešina a mudrc, který už sedí v Nejvyšší radě pro zákon déle než padesát let. Je jedním z předních filozofů země a napsal spousty knih. Je hrdý na svůj národ a chce ho vést správně, proto se snaží oprostit od vrozené arogance a hledá v cizích národech potencionální spojence, zatím ale tajně. Vychovává si svého učně, Mithala, aby později tento úkol vzal na sebe a pokusil se získat pro pekelníky spojence. Khalim spíše než na dodržování zákona dbá na dodržování tradic a morálních zásad, aby nedošlo k rozpadu civilizace zevnitř. Proto pochopitelně ví o choutkách Narzaelových a dobře ho hlídá, což je také důvod, proč se Narzael za jeho života nikdy nedostane k moci. I v tom by měl později Mithal pokračovat. Jako CP je bez povolání.

 • Mithal, Khalimův učeň, je mezi vlivnými osobami země jedním z nejmladších. Je tichý a nemluvný, doprovází svého mistra téměř všude a vždy mlčí a vstřebává informace. Khalim tvrdí, že za ta léta stihl Mithal po jeho boku plně pochytit vše co zná on sám a zřejmě se u toho nezastaví. Mithalův potenciál je neznámý. Dost možná to bude on, kdo rozhodne o osudu celé civilizace. Jako CP bude zřejmě bez povolání. Mithal, i přes svou zjevnou inteligenci, věří velmi pevně v cestu Víry původu.

 • Malartus je velkoobchodník a majitel největších farem, kde pěstuje všechno možné. Vlastní i pár lomů na kámen a těží dřevo. Obchoduje zkrátka se vším, k čemu se dostal. Jeden z nejbohatších lidí v hlavním městě. Naštěstí pro jeho konkurenty je Malartus nevěřící a nepodporuje žádnou víru, stará se pouze o současnost a o peníze. Je tlustý, rozhazovačný a nejspíš brzy umře, do té doby však ještě zřejmě stihne rozšířit obchod. Jeho význačná role pro svět spočívá v jeho snaze navazovat co nejvíce obchodních kontaktů s cizinou.

 • Arankora je vůdkyně Řádu naděje. Mladá, milá slečna, která našla zálibu v okolním světě a ráda by v něm pro pekelníky získala určité místo. Ta myšlenka, které se Řád naděje drží, pochází z hlavy její matky. Ta již nežije, takže Arankora se musí o Řád starat sama. Dělá to tajně, neboť je adoptovanou dcerou Khalimovou a učí se spolu s Mithalem. Nerada proti Khalimovi jde, ale považuje cestu Řádu naděje za správnou. Mithal o jejích plánech ví, ale zasahovat se neodvažuje. Je dost pravděpodobné, že až si pekelníci budou muset vybrat kam jít, rozdělí se mezi tyto dva lidi (případně přejdou k Narzaelovi).

15. Závěr a dodatky

Pekelníci jsou poměrně silná rasa, je jich dost, jsou vyspělí, mají silnou armádu, kvalitní kouzelníky, úžasnou infrastrukturu. Z toho důvodu může být obtížné je zahrát tak, aby příliš nenarušili rovnováhu světa. Výhodou pekelníků je, že je PJ může pomocí jejich víry kontrolovat. Chcete-li raději vyvážený svět, hrajte pekelníky jako rasu, která je tam jen na návštěvě a ráda by se dostala zpět do pekel. Naopak, pokud chcete, aby byli součástí světa, ale nehrozilo vyhubení okolních ras, ať následují Mithala a rozumně se s nimi domluví. A vůbec bych se nedivil, kdyby někdo pekelníky chtěl použít přímo k tomu, co by jim šlo nejlépe - k ohrožení rovnováhy světa. Je možné zahrát invazi pekelníků a bude to zase něco jiného než tolikrát omílané invaze nemrtvých. Vše se díky jejich víře dá zvládnout a jejich kultura tak může sloužit přesně k těm účelům, ke kterým ji předurčíte.
Všeobecně bych ale rád varoval hráče, aby si nemysleli, že za pekelníka si mohou vše dovolit. Od toho je tu právě jejich zásadová a přísná společnost, aby podobné excesy kontrolovala. Hrát pekelníka by mohlo být pro hráče naopak daleko obtížnější než hrát běžné rasy, jelikož se bude muset přizpůsobovat přísným zákonům a tradicím.
Každopádně doufám, že se vám budou pekelníci líbit, že máte v díle vše, co pro hru potřebujete, a nejlépe ještě o něco víc.Použité obrázky - u kapitoly Vzhled je uveden zdroj v adrese a odkazuji přímo na zdroj obrázku. Obrázky použité v díle jsou obličeje hrdinů hradu Inferno ze hry Heroes of Might & Magic III Complete. Ilustrace v kapitole Architektura je má vlastní tvorba.


Použitelný výcuc

Na začátek

Úvod

 • Civilizovaná a plnohodnotná rasa s vyvinutou tradicí.
 • Pekelníky lze zasadit téměř kamkoliv bez větších nároků.
 • Nutnost mít ve světě peklo, odkud pekelníci pocházejí.
 • Doporučuje se částečná izolace s přísunem otroků.

1. PřehledSílaObratnostOdolnostInteligenceCharisma
5 - 1510 - 156 - 118 - 138 - 18
+0+1-3+0+3
 • Výška: 160 - 200 coulů
 • Váha: 1000 - 2200 mincí (50 – 110 kg)
 • Třída velikosti: B
 • Pohyblivost: 11/humanoid
 • Rodová zbraň: palcát
 • Zranitelnost: Humanoid, ale Ohněm (všeho druhu) 1/2, Mrazem 2
 • Postřehy stejné jako člověk, ve srovnání s člověkem zrak stejný, čich lepší (5%), sluch horší (-10%)


 • 1.1 Tabulka přesvědčení:


 • 1.N
  2.N
  3.N
  4.ZmZ
  5.ZmZ
  6.ZmZ
  7.ZmZ
  8.ZmZ
  9.ZkZ
  10.ZkZ

2. Původ

 • Původně pekelníci obývali vnější peklo (neobývali přímo peklo, jen jeho okraj).
 • Kvůli velkému počtu a síle vyrazili na povrch a usídlili se tam.
 • Dnes pekelníci věří, že z pekla byli vyhnáni.

3. Vzhled

 • Humanoidní stavba těla, která včetně orgánů je téměř totožná s lidskou.
 • Nejtypičtějším rysem je rudá kůže. Vlasy jsou málo rozšířené a vždy černé, stejně jako vousy.
 • Další možné znaky (rohy, ocas, křídla) se liší pekelník od pekelníka.
 • Robustnost postavy se různí mezi jednotlivými pekelníky více než v lidské rase.
 • Mohou nastat mutace, které mění jak stavbu, tak rozměry (do obou extrémů).


 • 3.1 Ilustrační obrázky v díle.

4. Život pekelníka

 • 4.1 Zrod pekelníka
  • Rozmnožovací proces totožný s lidským.
  • Narozené dítě je choulostivé, čeká ho rychlý a tvrdý vývoj (obtížný růst rohů).
  • Dědičnost funguje omezeně, pekelník se nemusí rodičům vůbec podobat.
 • 4.2 Vývoj pekelníka
  • Přísná a tvrdá výchova, vštěpování zásad.
  • Úcta a respekt ke stáří a ke starým.
  • Děti jsou od útlého věku arogantní a zvyklé rozkazovat podřadným bytostem (u nich převážně otroci).
  • Tělesný vývoj podobný lidskému, pouze v pozdější fázi trochu rychlejší. Pekelník dospívá v 17-ti letech.
  • Okolo 40-tého měsíce života překonávají děti strach z vody (problémy s koupáním a pitím).
  • Vzdělávání začne domácí výchovou v pěti letech (psaní, čtení, počítání, základy společnosti, obecná řeč), kolem osmého roku se nastupuje povinná výchova ve škole.
  • Po třech letech základní výchovy se výuka rozšiřuje a přibydou i nepovinné předměty (řemesla, válečnictví), v sedmnácti má pekelník vystudováno.
  • Další tři roky může strávit (nepovinné) na univerzitě zaměřené na jím vybraný obor. Adepti magie studují už od osmi zvlášť a adepti alchymie mají pro tento účel své univerzity, kam nastupují po ukončení základní výuky.
 • 4.3 Průběh života
  • 20-tý až 30-tý rok života nastupuje pekelník (muž) povinnou službu v armádě. Ve třiceti může, ale nemusí z armády vystoupit.
  • Po návratu získají nové priority - hledání vhodné partnerky, založení rodu, osamostatnění, vlastnictví majetku, vzestup v společenském žebříčku a touha po prvních úspěších.
  • Ve vlastní společnosti jsou karieristy, avšak férovými. Dodržují zásady společnosti. V cizích společnostech umějí být daleko zrádnější.
  • Starají se o svůj majetek, kontrolují příjmy. Rádi se baví, rozvíjí se divadla a další kolektivní zábavy.
  • Žijí si dobře, avšak nenechávají se zhýčkat. Pevná vnitřní morálka.
  • Kolem 60-tého roku upouštějí od těchto priorit, angažují se více do společnosti a politiky. Dožívají se většinou 80, max. 100 let.
 • 4.4 Život chudších vrstev
  • Ani chudší pekelníci na tom nejsou hospodářsky zle.
  • Tzv. chudší vrstvu tvoří zhruba 65% obyvatelstva.
  • Více práce, méně zábavy. Zábava většinou ve formě procházek po přírodě a návštěv putyk.
  • Tímto životním stylem žije většina pekelnických venkovanů.
 • 4.5 Hygiena
  • Hygiena je pečlivá, běžné je čištění zubů, nehtů, rohů.
  • Spousta objevů pro účely udržování hygieny - toalety, vany, tampóny, mýdlo.
  • Spousta alchymistických přípravků - viz Hygienisovy lektvary, rubrika Alch. předměty.
 • 4.6 Pekelníci biologicky
  • Běžní savci, pravidlově humanoid.
  • Liší se v možnosti množit se. Pekelnice může mít za svůj život maximálně tři děti.
  • Teplota těla běžně kolem 40 stupňů Celsia.
  • Smysly a postřehy viz Přehled.
 • 4.7 Obživa
  • Pekelníci jsou všežraví, stravují se podobně jako ostatní rasy. Nejběžnějším jídlem ja maso, jedí ho i syrové.
  • Pekelníci raději ostrá jídla a koření, sladké a ovoce oblíbené není.
  • Běžně se pěstuje obilí, chová se dobytek.
  • Mimo civilizaci je pekelník přizpůsobivý a uživí se lovenou zvěří a kořínky.
  • Zhruba polovina národa se běžně živí krví, zbytek ji nepije.
 • 4.8 Běžný den průměrného pekelníka (citace kapitoly)

   "Pekelník ráno vstane a umyje se. Oblékne se a nasnídá. Dopoledne odpočívá, studuje, či se zabavuje po svém. Poté následuje oběd, na kterém se již sejde celá rodina. Oběd je vždy v kruhu rodinném, jednání se pořádají na večeřích. Po obědě vyrazí mladí pekelníci do školy, dospělí do práce či na jednání. Celé odpoledne je pracovní. Domů se vrací až pozdě po západu slunce. Také může skončit v práci o něco dřív a zajít do putyky, kde se schází po večerech velké množství pekelníků (především mužů). Zvláštní je, že spolu jednají opět spíše o práci a málokdy se opijí. Každopádně, jakmile přijde domů, opět se umyje a pokud ještě nevečeřel v rámci práce, učiní tak nyní. Poté se většinou rodina na půl hodiny či hodinu sesedne a zahraje si nějakou společnou hru, popovídají si o svém dni, naplánují další, dohodnou se na zítřek. Poté jdou všichni spát. Pekelníci neznají víkendy, mají to jednoduše zařízeno tak, že volný je každý čtvrtý den. V tomto dni po obědě pekelník nevyrazí do práce, ale do lázní, na kolbiště, na závodiště, na vyjížďku. Všeobecně se dá říct, že do poledne jsou všichni doma, krom těch, kteří musejí pracovat i ráno, a až po obědě začíná pekelnictvo ožívat. Proto před obědem bývají města spíše tichá, vidíte pouze cizince a obchodníky, zatímco po poledni už se ulice hemží lidmi spěchajícími do práce a pekelníky všech tříd."

5. Charakter

 • Na první pohled připomíná pekelník charakterem ambiciózního a arogantního člověka. Arogance je však mezi pekelníky běžná (projevuje se tedy až při setkání s jinou rasou).
 • Pekelníci jsou přirozeně drzí a troufalí. Jsou také zvědaví a učenliví.
 • Elegance a vybrané způsoby. Nad city převládá kolegialita a pracovní vztahy. I proto jsou pekelníci obratní diplomaté.
 • Běžná je domýšlivost a u velké skupiny pekelníků se projevuje narcismus.


 • 5.1 Smysl pro humor
  • Smysl pro humor spíše zvrácený. Škodolibý, zesměšňovací. Často hraničí se zvrhlostí (z pohledu ostatních).
  • Jejich vlastní humor, založený na ironii, zesměšňování a cynismu, však může i dost imponovat (je inteligentní).

6. Hierarchie země

 • 6.1 Sociální systém
  • Zásadová civilizace se smyslem pro hierarchii a autority uvnitř ní. Pekelníci jsou na svou rasu hrdí, drží pospolu, stmelují se.
  • Společenské kasty, dělené spíše podle sociální aktivity a vlivu než podle majetku. Nejvyšší kastou je šlechta. Následují úřady.
  • Rozvinutý smysl pro rodinu, fungují zde však více praktické vztahy než city. Rodičovské pudy jsou slabší než je běžné.
  • Nejnižší, ale velmi důležitá vrstva jsou otroci.
 • 6.2 Základní skupiny
  • Šlechta - utváří zákony, formuje úřady.
  • Mimo šlechtu jsou si pekelníci teoreticky rovni ze zákona. Jejich význam určuje jejich aktivita a schopnosti.
  • Otroctví podporuje celý systém. Otroci pracují v dolech, na farmách, slouží pekelníkům. Je s nimi ohavně zacházeno (kritika ze strany okolních národů).
  • Cizí řemeslníci - svobodní. Nutnost úředního potvrzení o pobytu a práci. Vysoké daně. Zastávají řemeslnou výrobu, kterou pekelníci sami většinou nevykonávají.
 • 6.3 Vláda
  • Deset nejvyšších šlechticů pro osm oborů (dva jsou zastoupeny dvojicí šlechticů). Tento šlechtic je nahrazen, pokud se mu v oboru nedaří.
  • Nad těmito osmi "ministerstvy" dohlíží pět lidí s možností zasáhnout do rozhodnutí každého oboru.
  • Zákony schvaluje všech deset šlechticů. Pekelníci těchto deset oborů nazývají Nejvyššími radami.
  • Úředníci ve vládě mají vcelku velký vliv, funguje silná (nicméně účinná a úspěšná) byrokracie.
  • Voliči jsou všichni členové šlechty, tedy nejvyšší kasta. Jiná vláda než Nejvyšší rady neexistuje, deset lidí řídí stát, každý ve svém oboru.
 • 6.4 Politické směry
  • Politika se často překrývá s vírou a působením sekt a řádů.
  • Základní dělení je však jednoduché - konzervativci (velká většina) versus liberálové (minimum populace).
 • 6.5 Zákon a právo
  • Zákony země jsou tvrdé, přísné a účinné. Daně jsou flexibilní.
  • Zákony ale zasahují i do běžného života, diktují i četnost umývání či společenské fráze. Může svazovat, ale nediktuje až takové nesmysly.
  • Stejně přísný je na zločince. Tresty jsou kruté, figuruje v nich smrt. I běžné přestupky postihují vysoké finanční sankce.
 • 6.6 Strážci zákona
  • Jako strážci zákona fungují buď rytířské nebo kněžské řády.
  • Rytířké řády jsou de facto běžné, placené cechy.
  • Kněžské řády spadají pod jednotlivé víry, prosazují právo vlivem víry. Na většinu pekelníků to má velký vliv. Budují Strážné chrámy, kombinaci kasáren s kostelem.
  • Kriminalita je nízká. Problém s pekelníky nastává až v momentě, kdy se odstěhují mimo svou společnost.

7. Hospodářství

 • 7.1 Otrokářství
  • Funguje živě, poptávka je vysoká.
  • Zdaleka nejlevnější pracovní síla (muž - otrok v plné síle má hodnotu kolem 1 - 3 zlatých při počtu s cenami podle DrD).
  • Než by je majitel živil, daruje jim kus půdy, aby se o sebe postarali. Tam pak otroci v hrozných podmínkách musejí přežít a ještě pracovat pro majitele.
  • Tvrdé tresty, decimace a autorita pekelníků zabraňují otrokům v rebeliích.Napomáhá tomu i fakt, že pekelníci udělují dobrým otrokům svobodu (právě za tímto účelem).
 • 7.2 Zemědělství
  • Největší podíl mají na zemědělství velkostatkáři. Až poté menší farmáři a nakonec farmáři z ciziny.
  • Velkostatky organizované jako podílové společnosti. Zakupují se podíly a investuje se.
  • U řek rybolov, specializovaný na pasti. Státní obilná pole, spadající pod správu kasáren.
 • 7.3 Finančnictví
  • Běžná měna (zlaté, stříbrné, měďáky). Přibyla ale další mince, trojzlatka.
  • Funkční bankovnictví a burza. Zde se obchoduje s podíly na velkostatcích. Existuje poštovní úřad.
 • 7.4 Obchod
  • Nepříliš vyvinutý. V podstatě funguje pořádně jenom dovoz potřebných věcí. V případě přebytku otroků nastane velký export.
  • Pekelníci nicméně skupují spisy a knihy z ciziny do svých knihoven.
 • 7.5 Řemeslnictví
  • Provozováno nejčastěji cizími řemeslníky a nevolníky. Až poté otroky, vlastní-li dílnu pekelník.
  • Řemeslná výroba je výnosná a rozšířená kvůli vysoké poptávce po výrobcích všeho druhu. Nejrozvinutější jsou oděvy, následně pak zbraně a kovové výrobky.
  • Vznikají cechy řemeslníků, které mají podporu vlády a platí nižší daně.
 • 7.6 Těžební průmysl
  • Těží se hlavně stavební materiály (dřevo, hlína, kámen) a železo. Hornictví je na vysoké úrovni.
  • Velké pily. Kovozpracující průmysl a slévárny (znají ocel) je umístěn ve čtvrtích stranou od města a obehnán zdí.
  • Pálí hlínu, znají cihly, přednost dávají kameni (dáno nedostatkem hlíny, možnost změnit).
  • Umístíte-li do světa uhlí a bude objeveno jeho využití, budou ho pekelníci znát. Využijí magmatické horniny i sopečný popel. Hrajete-li se střelným prachem, perfektně jim zapadá do konceptu armády.
 • 7.7 Chov drantů
  • Jezdecká zvířata, ještěři, běhají po dvou zadních nohách. Masožravci. Nejvíce připomínají velociraptora, jen jsou mohutnější. Chovají se na specializovaných farmách.
  • Cena dranta pro armádu se pohybuje kolem 100 - 150 zlatých, pro běžného pekelníka to bude kolem 500 a pro cizince klidně dvakrát tolik.
  • Drantové mají mentalitu dobytka, pouze v boji se mohou rozzuřit a útočit.


  • 7.7.1 Drant - parametry
   • Životaschopnost: 6 + 2
   • Útočné číslo: (+ 1 + 3) = 4 /+3 (tlama)
   • Obranné číslo: (+ 3 + 2) = 5
   • Odolnost: 13
   • Velikost: C
   • Bojovnost: 2 (běžně; 10 v boji, ztratí-li jezdce či se jinak ocitne sám)
   • Zranitelnost: Zvíře
   • Pohyblivost: 19/zvíře
   • Inteligence: 1
   • Poklady: Nic
   • Zkušenost: 120
   • Váha: 6000 - 8000 mn
   • Nosnost: 750
   • Vytrvalost: 15/zvíře
   • Ujede: 42
   • Čas na 10 mil: 2:30
   • Cena: Viz text

8. Armáda

 • 8.1 Základní informace
  • Princip jedné velké armády kontrolované schopnými šlechtici. Služba povinná, výcvik přísný. Vojáci poslušní a trénovaní, armáda tedy úspěšná.
  • 80% jednotek je pěchota. 15% kuše, 5% jezdci na drantech. Elitou jsou Harchkarové.
 • 8.2 Útvary
  • Perrta - 12 mužů a 13. je velitel (perrtram). Harrta - 13 perrt, velitelem je harrtram. Z harrt se skládají gerrty (velitelé od nejnižší hodnosti demigerrtram, gerrtram, kogerrtram).
  • Vše kontrolují velící důstojníci, polní maršálové a taktici - marrtramové.
  • Jízda obdobná, počet mužů v jedné perrtě je ale 7.
 • 8.3 Lodě
  • Námořnictvo nevyužívané, lodě rybářské a obchodní, ty se brání samy. Kapitánem lodi je sirrtram.
 • 8.4 Taktika
  • Taktika je rozvinutá, válečné postupy jsou promyšlené, rozvážné. Postup je pomalý, ale precizní a ve většině případů drtivý.
  • Zápisy z válek, ze kterých se učí jak noví důstojníci, tak celá armáda, aby neopakovala chyby.
  • Velké využití rozličných druhů formací. Další poměrně hodně využívanou částí armády jsou obléhací a válečné stroje.


 • 8.5 Harchkarský řetěz s bodci
  • Těžká obouruční zbraň
  • Parametry: 5 /+4 -2 (4 /+6 -2 při útoku přes jeden hex)
  • Cena: 5 zl.
  • Váha: 60 - 80 mn

  Harchkarský řetěz je jednoduchá zbraň, založená na dvou částech. Jednou je dva až dva a půl sáhů dlouhý řetěz (podobně tlustý jako u řemdihu), který umožňuje velký dosah (dosáhne k nepříteli i přes jeden prázdný hex) a hlavně propůjčuje kouli s bodci, která je na konci řetězu, potřebný švih. Řetěz se drží v obou rukách, na druhém konci má pro jistotu drobnější držák na míru, aby řetěz nevyklouzával. Může se i libovolně zkrátit, dokonce musí, pokud chceme bojovat zblízka. Nejčastěji se řetěz používá tak, že se roztočí nad hlavou a poté se cvičeným pohybem vrhne na cíl. Dost účinná zbraň, avšak hůře ovladatelná. Někteří Harchkarové ovšem dovedou s touto zbraní zacházet obdobně jako jiní s bičem.

9. Kultura

 • 9.1 Jména
  • Jména se skládají ze dvou částí, křestní jméno volí rodiče, rodové jméno je dědičné. Příklady jmen v díle.
  • Je možné volit jména historická, v závislosti na prostředí klidně egyptská či severská. Možná podobnost s trpaslíky.
 • 9.2 Oblečení
  • Oblékání se řídí módou. Obleky jsou volné, povislé, s třásněmi. Hodně barevné, s použitím vzorců. Nosí se přehozy, roucha.
  • Materiály jsou měkké, volné. Často volí pekelníci hedvábí. V zimě jsou to pak kožešiny, spíše zdobné.
  • Spousta doplňků, náramky, nárohky. Šály. Šperky jsou jednoduché, výjimkou je oblíbený rubín (funguje i jako odznak bohatství).


  • 9.2.1 Roztok pro barvení látek a vytváření vzorců
   Alchymistický předmět
   Nároky: 1. úroveň
   Základ: přírodní či umělý extrakt rostlinných barviv pokud možno požadované barvy (nebo blízce příbuzné) (1 flakónek)
   Suroviny: 3 zlaté
   Magenergie: 5
   Výroba: 3 směny
   Barva/Chuť/Zápach: 100/20/40

   Vzniklý lektvar lze aplikovat na jakoukoliv textilní látku. Lektvar má stejnou barvu jakou měl základ, má o něco menší hustotu než voda. Při požití způsobí jen drobnou nevolnost. Trvanlivost je tři týdny. Lektvar dokáže látku v místě aplikace zabarvit do požadované barvy (dané základem) a přitom vytvářet barvou nahodilé abstraktní vzorce, které vytváří jiným odstínem. Přechody mezi barvami jsou plynulé, výsledný efekt je velmi příjemný. Jeden flakónek lektvaru vystačí na metr a půl čtvereční látky.

 • 9.3 Architektura
  • Stavitelství na vynikající úrovni, vyspělé technologie. Monumentální stavby.
  • Obytné budovy jsou nízké a rozlehlé, s plochými střechami (tam lze přistavět další patro). Interiéry jsou dobře vybaveny podle vkusu majitele.
  • Pekelnická města jsou rozplánovaná, ulice se staví v geometrických vzorcích. Obsahuje spoustu chrámů.
  • Město je mnohoúrovňové, na střechy se nastavují další budovy. Město je propletené labyrintem ochozů, lávek, podloubí a žebříků. Obrázek v díle.


  • 9.3.1 Možné stavby v díle.
 • 9.4 Tradice
  • Tradice je silná, svátky slaví téměř celá populace. K svátkům patří rituály, oblékání a veřejné projevy veřejných činitelů.
  • 9.4.1 Svatby a rozvody
   • Pekelník může být pouze v jednom manželství současně. Rozvod povolen jen na základě závažného problému či provinění partnera proti zákonu.
   • Svatba je společenská akce, kde se sejde množství lidí a vzniká spousta obchodních styků.
   • Hostina trvá celé odpoledne a většinou až do rána, samotný obřad je stručný a krátký.
  • 9.4.2 Adopce
   • Adopce relativně běžná, hlavně mezi příbuznými v případně osiření dítěte.
   • Před obřadem jsou spolu týden sami dítě a budoucí rodič stejného pohlaví. Obřad je dlouhý, trvá do noci.
   • Adoptivním rodičem se může stát ale i žena svému mladšímu bratru, aby se o něj mohla postarat.
  • 9.4.3 Pohřby
   • K mrtvým je chována velká úcta. Při pohřbu se dává přednost kremaci.
   • Obřad začíná většinou po západu slunce a trvá až do půlnoci. Součástí je projev na téma života zesnulého.
   • Urny se ukládají do sklepení v Chrámech smrti, kde je možné je navštěvovat a modlitbou vzdávat mrtvým čest.
  • 9.4.4 Svátky
   • Pekelníci slaví Nový rok, Den padlých, letní i zimní slunovrat, karnevaly, Oslavu úrody, Den rodiny, jmeniny a spoustu dalších, drobnějších svátků. Veškeré podrobnosti v díle.
   • Důležité svátky jsou oficiálně podporované.
  • 9.4.5 Sváteční oblečení
   • Výjimky uvedené v díle u jednotlivých svátků, jinak je oblečení barevnější než obvykle. Pekelníci si na svátky berou ty nejlepší obleky, které vlastní.
   • V poslední době se stávají oblíbenými čelenky a masky.
 • 9.5 Kalendář
  • Přesné datování, začíná založením hlavního města.
  • Rok se dělí na měsíce, měsíc na dny. Dny se dají sloučit do týdnů, týden má 13 dní.
  • Každý 4. den v týdnu je volný, 13. je výplatní a zúčtovací. Pro P - pracovní, V - volný a Z - zúčtovací platí schéma PPPV PPPV PPPV Z.
 • 9.6 Jazyk a písmo
  • Prastarý jazyk zanikl, nyní hovoří pekelníci svou infernálštinou a obecnou řečí. Používají abecedu přejatou od lidí. Jiný jazyk se pekelníci učit nebudou.
  • Infernálština je tvrdý jazyk, nejvíce připomíná germánské jazyky. Má velkou slovní zásobu a barvité obraty.
  • Písmo je na vysoké úrovni, snadno čitelné, jednoduché. Pekelníci píší hodně knih, i proto tomu tak je.

10. Víra a rituály

 • Víra pekelníků je silná a má velký vliv na společnost. Dává možnost kontrolovat vývoj jejich civilizace a jejich herní využití díky různým směrům.
 • Pekelník může vír a řádů vyznávat více, jeden musí upřednostňovat.
 • Dle své víry podstupují pekelníci ve volný den večer rituály, podobné křesťanským mším.
 • Na tom, která víra je pravdivá, příliš nezáleží, záleží spíše na tom, které víře pekelníci více věří.
 • Víru zastupují jak běžné víry a učení, tak řády kněžích a sekty. Nejzastoupenější je Víra původu, která věří, že by se pekelníci jednou měli vrátit do pekla. Více podrobností v díle.

11. Magie a vztah k ní

 • Vztah k magii je kladný, je využívána. Zakládají se školy magie.
 • Pekelníci se snaží podporovat jak magii, tak techniku.
 • Za nejkrásnější a nejvznešnější pokládají pekelníci magii ohnivou.
 • Alchymie je taktéž podporována, školy alchymie jsou většinou spojeny s výzkumnými akademiemi.

12. Zvláštní schopnosti

 • "Ovládnutí ohně: Rozhodně jedna z nejdůležitějších schopností. Její důsledek je vidět hned na začátku v kolonce Zranitelnost. Pekelníci jsou s ohněm opravdu velice sžití a proto s ním zcela běžně dovedou věci, které mohou na neznalého velmi zapůsobit. Každý pekelník ovládá částečnou pyrokinezi, i když velmi slabou. Dokáže zapálit jen dobře připravené ohniště, a to po dlouhém soustředění (minimálně dvě směny, past šance na zapálení je 60%, upravuje se v rozsahu dvaceti procent podle ohniště a kvality paliva). Samozřejmě je sporné, co vše dovedou pekelníci zapálit, uvažuje se většinou o ohrazeném prostoru (ohništi) velikosti nejvýše půl krát půl sáhu, ale třeba pochodeň zapálí také zcela bez problémů. Dále jsou pekelníci na rukách a nohách (nejvíce na chodidlech) zcela odolní vůči běžnému ohni. Způsobuje to zvláštní druh pigmentu, který se při kontaktu s ohněm dostává nahoru na pokožku. To jim umožňuje chodit přes nepříliš rozžhavené uhlíky, sahat do ohně pro opékané maso, hasit rukou pochodeň, poměrně pohodlně procházet nevysokým ohněm a další kusy. Souvisí s tím i další schopnost, "přenášení ohně". Pekelník totiž může oheň vzít do ruky, například z ohniště, kde pak dokáže hořet ještě přibližně směnu. Při rychlejším pohybu zhasne, takže není možné s ním někoho udeřit, dá se však relativně snadno přenášet. Takto pekelníci zapalují pochodně na hradbách a na ulicích (kde nejsou lampy). Navíc to může dost efektně vypadat, takže když někdo vidí poprvé, jak pekelník sáhne do ohně, vytáhne hořící ruku a jen tak si s ní svítí, zřejmě ho to přinejmenším zarazí. Další schopností týkající se ovládnutí ohně je částečné ovládnutí šíření ohně, rozuměj požáru. Nikdo nechápe pravou podstatu této schopnosti, ale pekelník, vidí-li požár šířící se polem, může oheň částečně ovládnout a například mu udat směr, kterým se má dál šířit (a odvést ho tak pryč od sýpky). Šance na ovládnutí požáru je maximálně 25% a klesá se zvětšujícím se požárem, kdy ovšem záleží na ploše, výšce, teplotě, větru a dalších věcech, proto si netroufám tvořit tabulky. Může to zkoušet každou směnu. Samozřejmostí pak je větší odolnost vůči žáru, takže mohou například jen s minimálními potížemi proniknout do hořícího domu. Existují poté také pekelníci, kteří tuto schopnost dále rozvíjejí. O těch bych rád někdy napsal něco víc, ale to až zvlášť."

 • Bonusy:

  • Kouzlo Oheň, seslané pekelnickým kouzelníkem, má o 1 vyšší škody.
  • Přirozená odolnost proti běžnému ohni a další věci týkající se ohně viz Ovládnutí ohně.
  • Alchymista má při výrobě rachejtlí a dalších vylomenin s ohněm šanci na úspěšnou výrobu o 3% vyšší.
  • Pozměněné hodnoty zranitelnost viz Přehled.
  • Při boji se zvířaty mají pekelníci stejný postih jako hraničáři bonus (a pekelničtí hraničáři nemají ani bonus, ani postih).
  • Pekelníci - mágové mají v mentálním souboji o 1 větší obranu.
  • Past na nachlazení o 2 nižší (= menší šance nachladnout), avšak následky jsou horší a léčení trvá o den déle. Stejné pro další fáze nemoci.

13. Pár zajímavostí

 • Nejstarší pekelník se dožil 113-ti let.
 • Nejvyšší pekelník měří 2 sáhy a třicet coulů.
 • Nejmenší pekelník je vysoký pouze 93 coulů.
 • Největší křídla, která kdy pekelníkovi narostla, měla plochu osmnácti metrů čtverečních (každé).
 • Nejvyšší běžně obytná budova má 11 pater.
 • Největší shromáždění lidu nastalo při stém výročí založení města, to se do něj nahrnulo údajně 79% veškeré populace.
 • Infernální armáda zatím oficiálně vyhrála 89% bitev.
 • 57% populace jsou muži. 40 procent populace jsou ženy. 3% jsou bezpohlavní jedinci či hermafroditi.
 • Sexuální orientace je kupodivu velmi striktní. 100% populace jsou heterosexuálové.
 • Jeden manželský pár má v průměru 2,18 dětí.

14. Pekelníci v povoláních (+ inspirace - pár CP z mých archivů)

 • Poměrně univerzálně zastupují všechna povolání.
 • Válečníků je dostatek a stává se jimi značná část lidí v armádě.
 • Zlodějů je velké množství, mají pro toto povolání vlohy. Drtivá většina zlodějů ale existuje mimo jejich vlastní zemi.
 • Kouzelníků je průměrné množství, pekelníci nejsou až tak nadaní. Přesto si kouzelníků cení a podporují je.
 • Alchymisté jsou na tom stejně jako kouzelníci.
 • Hraničárů je zdaleka nejméně. Pekelníci nemají velký cit pro přírodu, a když už je některý z nich hraničářem, bez výjimky se stává chodcem.
 • Inspirace pro CP v díle.

15. Závěr a dodatky

 • Je třeba pekelníky vyvážit a omezit, částečně izolovat, pokud hrozí napadení sousedních národů.
 • Využitelnost a hratelnost závisí na zvládnutí víry, která chod civilizace ovlivňuje. Dává PJ-i do rukou kontrolu.
 • Když je třeba, lze pekelníky zahrát i nevyvážené a přesílené.
 • Přeji příjemnou hru
Na začátek

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Jedním slovem: Špičkové.
Takhle nějak si představuji perfektně vytvořenou rasu: Z díla jsem se dozvěděl prakticky všechno, co bych mohl kdy potřebovat o Pekelnících vědět. Také díky komplexnosti informací můžu lépe vidět, co a kde případně změnit, abych rasu mohl začlenit do svého Světa, aniž bych zničil její charakter.

Navíc si autor s Pekelníky nehraje na obvyklá fantasy klišé (která já osobně naprosto nemohu vystát).

Hodně zdaru v další tvorbě.
Cpt.Bilsn


 Uživatel úrovně 8

Moc rád bych dílo ohodnotil ale... Nemůžu. Omlouvám se, prostě při čtení nedokážu udržet pozornost a začnu přeskakovat řádky, pak celé odstavce... A to i v "použitelném výcucu"... Dílo je určitě působivé svým rozsahem a promyšleností, ale to je tak všechno, co k němu zatím můžu říct...


 Uživatel úrovně 8

ad utopie: v Singapuru je taky minimální kriminalita...


 Uživatel úrovně 5

uuf, i ten výcuc je teda pekelně dlouhej.

perfektní forma, i během prvního "rychločtení" jsem získal dobrou představu
už posledně když byla použita podrobná a zkrácená verze jsem hodnotil pozitivně

S tuvym bych souhlasil v tom že plno konkrétních detailů je slabších, nicméně tím že je to tak podrobně a přehledně rozpracováno myslím může člověk který dané problematice třebas rozumí i líp rychle naroubovat svou představu, chceli. Navíc s ohledem na počet oborů do kterejch to zasahuje... člověk by musel mít zdrcující všeobecnej rozhled těžce za standart zdejší komunity, aby to někde nepokulhávalo takže asi tak...

No, forma mě tak rozmlsala... na začátku mohl být udělaný ještě obsah z kterýho by se skákalo na jednotlivý témata.

Co se hodnocení týče, neni o čem diskutovat.


 Uživatel úrovně 0

Byl jsem u toho, když mne Nathaka neustále informoval o svých pokrocích s Pekelníky. Čekal jsem dlouho, ale stálo to za to. Nathaka Warrior na toto dílo vsázel a já se domnívám, že zcela správně.

+ Nápad. Málokoho by napadlo, že může existovat něco mezi pravým démonem a člověkem. Už napoprvé, ještě když mě o tom autor zpravoval před MS, se mi tato myšlenka zalíbila. Věděl jsem, že tím se do díla vsákne originalita. Za to první bodík.

+ Nathaka se překonal taktéž ve stylu psaní. Takřka bezchybná gramatika, dobře formulované věty vytváří z Pekelníků opravdovou slohovou práci, optimální čtivost.

+ Kvantita versus Kvalita? Kdeže! Pro ty méně náročné je tu výcuc (tedy souhrn všeho podstatného) a ti, kteří si rádi počtou, mají o delší četbu postaráno. To je vynikající kompromis.

+ Hratelnost a více využití hry s Pekelníky. To počítám jako další kladný bod veškeré Nathakovy práce. Jednak tu máme charismatické dobrodruhy a manipulátory z tohoto lidu, ale také se nám tu může vyklubat nebezpečná a navíc dokonale civilizovaná rasa, která má na to, aby si mohla dělat zálusk na ovládnutí světa. Takže možnosti jsou hnedle dvě.

+ Obsáhlost. Neříkám "délka", ale "obsáhlost" zcela úmyslně. Výtvor má vše potřebné, co jen chceme vědět. Autor se pitval takřka ve všem - Politika, tradice, život Pekelníka atp. -, za což mu patří další světlý bodík.

+ A na závěr, o lalá, musím ze všeho nejvíce pochválit všechnut tu píli a neskutečnou práci, kterou si s tím autor dal. I kdyby tu nebylo to optimální zpracování a nápad, automaticky dávám za takovou délku, několika týdenní práci a pitvání ve všech tématech jeden světlý bodík.Suma sumárum, copak nám z toho vyplývá? Já před sebou vidím špičkovou práci, hodnou špičkového hodnocení.


 Uživatel úrovně 5

noční stín:
citace z díla: "Použité obrázky - u kapitoly Vzhled je uveden zdroj v adrese a odkazuji přímo na zdroj obrázku. Obrázky použité v díle jsou obličeje hrdinů hradu Inferno ze hry Heroes of Might & Magic III Complete. Ilustrace v kapitole Architektura je má vlastní tvorba."


 Uživatel úrovně 0

Priznam se, ze jsem Tve dilo necetl cele (az bude cas, tak si ho prectu). Ale trosku si rypnu, nejsou obrazky z Heroes of Might and Magic 3?


 Uživatel úrovně 1

Tuvy: Pravidlovou Obratnost to nesnižuje. O té je snad řeč.


 Uživatel úrovně 0

Neudržím se: Nathako, drápy velmi snižují obratnost. Nemůžeš s nimi šplhat (pokud nemáš drápy ala kočka), nemůžeš s nimi zneškodnit mechanismus (zloděj), nemůžeš s nimi montovat drobné předměty (pyrofor), pomalu s nimi ani nenatáhneš budík.
T.


 Uživatel úrovně 1

Beregund: +1. Díky :)

Zásadně popírám, že bych někde, ať už v díle nebo v diskuzi, tvrdil, že pekelníci neovlivní chod světa. V diskuzi jsem to dvakrát opakoval: ovlivní.
Taky netvrdím, že je to izolovaná banda blbečků, kteří si žijí spokojeně a berou otroky odnikud. Kupují, loví, shání, kde se dá, ale bydlí furt na jednom místě. Stejně tak netvrdím, že nejsou velmocí - jsou velmocí, ale malou a koncentrovanou. Tvrdím ale, že nejsou světu nebezpečni (ne nutně), protože nemají touhu dobýjet území.

To s těmi otroky je sice hezká dedukce, ale... Kde je dvacet procent mužů? :B V armádě a v práci, jsou neženatí. A svobodné pekelnice mohou ukojit více mužů. :) To prostě není faktický problém.
A jak jsi proboha, ty zvrhlíku, přišel na to, že těmi "praktikami" myslím u otroků zrovna sexuální zneužívání?

Zlí jsou. Nejsou ale zlí k sobě, protože se drží zákonů, morálky, zásad, a ví, že když pospolu budou držet, tak budou silní a můžou potom být o to zlejší na okolní svět :-)

Kibe: Silnější kůže, drápy a srst tě v ničem neomezují v pohybu. Viz šelmy (vlk, medvěd, tygr).
Inu, těžké zbroje nosí, protože jejich armáda je pomalá, vytrvalá, taktická, a obranná. Nemá tak velkou výdrž, právě z důvodů, které jsi uvedl. A proto to nejsou žádní dobyvatelé.
Rozmanití mi až tak nepřijdou. Běžná představa pekelníka. :)
Otroci se nicméně skvěle chytají třeba sítěmi házenými z drantů. :)

Co jsem nestihl, napíšu až se vrátím domů.