Nové Rasy

Orkové Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 18

Orkové

Historie:

Kdysi v dávných dobách se Gorpos rozhodl, že rasy světa mezi sebou málo válčí a na božském koncilu je proto k smíchu. Tak šel do své dílny, vzal majzlík, kladívko a dva pořádné kusy malachitu a vytesal z nich orka a orkyni. Poté jim vdechl život a vyrobil jim první fisty. Naučil je boji a všemu potřebnému, poslal je dolů do světa a začal tvořit další aby nedegenerovali.

Nikdo ze smrtelných ras ani elfové přesně neví odkud orkové pochází. Sídlí na severu, ne však na ledových pláních, ale v “přívětivějších“ oblastech bažin v horských údolích. Poté co lidé zjistili, že se orkové usídlili na jejich severních hranicích vytáhli proti nim s obrovskou armádou, která se naštěstí pro orky skládala hlavně z těžkooděnců a jezdců, kteří jsou v horském a bažiném terénu oproti lehce oděným a navíc domácím orkům značně nepohybliví, což vedlo k rozprášení takzvané první armády** aliance.* Po tomto neúspěchu lidé požádali o pomoc elfy, kteří jsou pohybliví i pěšky, a trpaslíky, aby jim vyrobili nejlehčí a nejlepší brnění jaké dokáží.

A tak vytáhla druhá obří armáda aliance proti několika málo kmenům orků.Orkové kladli odpor a mnoho vojáků aliance za to zaplatilo životem. Nakonec z kdysi početné orkské populace zbylo jenom několik malých a zapadlých usedlostí. Jen jediný kmen přežil masakr. Byl to kmen jež měl pevnost na vysoké hoře na jejímž vrcholu byla černá skála obklopené hlubokým močálem, kterým se nepřátelští vojáci sotva prodrali (a to i lehcí elfové, kterých už tehdy bylo poskromnu). Kmen se rozrůstal a spojoval pod sebou zbytky ostatních kmenů, až jich bylo skoro stejně, jako kdysi. A tehdy orkové vytáhli proti lidem ze své vlasti za hranice říší aliance.

Aliance začala opět zbrojit a vytáhla proti nim veškerá svá vojska. Orkové byli zatlačeni zpět. Po nedlouhé době aliance poslala k orkům jenž sjednal příměří, které přetrvávalo dlouhá staletí.

Nyní však začínají zlé časy, stezky orků jsou prázdné, po horách zní bubny války a ryk válečníků. Sekera ohně byla ukradena ze svatyně a orkové za to obviňují alianci, která už dávno ztratila svůj dávný lesk.

*Spojení lidí, elfů, trpaslíků a barbarů.

**Aliance měla několik armád, přičemž největší byla lidská. Bylo i několik kombinovaných armád. Jedna armáda měla něco kolem 100 000 mužů. (Pro srovnání kmenové armády orků měli max 10 000 mužů, přičemž i toto množstí bylo k vidění jen zřídka)

Vzhled:

Orkové jsou vysocí, svalnatí a ošlehaní věky. Jejich kůže má mírně nazelenalý odstín, což jim také umožňuje se lépe maskovat v bažinách. Obvykle mají na tváři válečné malování, které se liší od kmene ke kmeni a každý kmen má navíc několik druhů malování, podle společenského postavení. Jejich vlasy mají většinou černou, tmavě hnědou, zřídka také ohnivě zrzavou barvu. Ženy si stříhají vlasy tak, aby jim nesahali dál než na ramena. Muži si vlasy stříhají na velmi krátko.

Oblékají se většinou do koženého oblečení, někteří vysoce postavení válečníci a válečnice nosí celoročně jen brnění, které bývá většinou ocelové, bronzové nebo občas, pokud mají víc peněz koupí od trpaslíků mithrilové. Co se týče šperků, nosí orkové většinou ochrané talismany, které si věší na oblečení, válečníci pak nezřídka mívají brnění ověšené lebkami nepřátel.

Většina Ras s vyjímkou lidí, elfů a trpaslíků se orků bojí, přičemž ani lidé a elfové si nepřipadají v blízkosti orka bezpečně.

Způsob života a obživy:

Orkové žijí, jak jsem již zmínil v odstavci historie, v horách a bažinách v jejich údolích dalekého severu. Své domy staví z neopracovaných kamenů, které však díky použití kvalitní malty drží pevně u sebe a nepotřebují v podstatě žádnou údržbu. Své opevněné vesnice budují na náhorních plošinách, odkud chodí lovit do bažin v údolí, kde žijí zejména Kanoukové, což je něco mezi kancem a srncem. Jejich lovci jsou skoro stejně vážení jako válečníci. Občas obchodují s trpaslíky, a kupují od nich zbraně pro lov i válku výměnou za kožešiny a to, že smí trpaslíci kutat v jejich teritoriu. Orkové nejsou tak zdatní kováři jako trpaslíci, ale rozhodně si svoje věci umí vyrobit sami, takže nejsou na trpaslících po této stránce nijak závislí. Ovšem raději se věnují méně mírumilovným činnostem než je kovářství.


Kanouk:
Životaschopnost:2+3
Útočné číslo:(-1+3)=2
Obrané číslo:(2+1)=3
Odolnost:12
Velikost:A
Zranitelnost:zvíře
Pohyblivost:zvěř
Vytrvalost:zvěř
Inteligence:1
Přesvědčení:neutrální
Poklady:maso 5 čenů, kly, parohy
Zkušenost:20

Vlastnosti:

 • Síla:10-15 / +2
 • Obratnost:10-15 / 0
 • Odolnost:10-15 / +2
 • Inteligence:3-8 / -2
 • Charisma:5-10 / -3
 • Pohyblivost:12

Je zjevné, že orkové nejsou ani tak silní a odolní jako krollové, ale na druhou stranu nejsou ani tak hloupí a neohrabaní.

 • Třída velikosti: B, zřídka C
 • Váha:1600-3000 mn (80-150 kg)
 • Výška:175-230 coulů

Rodovou zbraní orků jsou takzvané Vlčí drápy, což jsou tzv.“fisty,“ tj. něco jako boxery na obě ruce.

“Fistů“ je mnoho druhů. Zde několik uvedu, PJ si může vymyslet další.

“Fisty“*

Liščí drápy:
SZ:1 útoč:+1 Obr:-2 délka:1 váha:5mn cena:10zl

Vlčí drápy:
SZ:2 útoč:0 Obr:-2 délka:1 váha:10mn cena:40zl

Zmijí zuby:
SZ:2 útoč:+1 Obr:-1 délka:1 váha:12mn cena:50zl

Medvědí tlapa:
SZ:3 útoč:0 Obr:-1 délka:1 váha:12mn cena:100zl

Orlí spár:
SZ:4 útoč:-1 Obr:0 délka:1 váha:12mn cena:125zl

Kanoučí kly:
SZ:5 útoč:-1 Obr:-1 délka:1 váha:12mn cena:neprodejné

*Údaje jsou uvedeny pro jeden fist

Popis fistů:

Liščí drápy:Skládají se z rukojeti k níž jsou připojeny 4 dlouhé čepele, které jsou na konci zahlé a utvoří tím jakési drápy.

Vlčí drápy:V podstatě je to totéž jako liščí drápy s tím rozdílem, že čepele jsou zubaté.

Zmijí zuby:Tvoří je dva k sobě přikované oblouky, tak aby jejich konce čouhaly. Jeden z oblouků je naostřený, druhý omotaný kůží a slouží jako rukojeť.

Medvědí tlapa:Jsou to “zmijí zuby“ na než je přední oblouk rozšířen a jsou v něm zuby

Orlí spár:Skládá se z rukojeti ze které vycházejí dvě čepele dopředu a jedna na každou stranu a na konci jsou zahlé dopředu. Zkušený orkský válečník (34.úroveň) s nimi dokáže zranit i dva protivníky najednou.

Kanoučí kly:Skládají se z rukojeti ze které vychází dopředu několik krátkých a tři dlouhé čepele, které někdy bývají nahrazeny kanoučími kly.

“Kanoučí kly“ není možné koupit, ale u náčelníka svého kmene si může ork vyžádat jejich vyrobení, za což ale musí udělat nějakou “prácičku“ pro náčelníka.

Všechny fisty patří mezi lehké jednoruční zbraně a je možné je kombinovat například s meči a jinými jednoručními zbraněmi, což ale orkové dělají málokdy

Rodina:

Rodiné klany orků žijí ve velkých domech. Jsou vedeny rodiným starším (každá rodina má svého zástupce v radě starších a svatyni ohně) a jeho ženou. Každá malá rodina (manželé a děti) mají vlastní malý “byt.“ Může to vypadat, že orkové žijí ve stísněných podmínkách, lae není tomu tak, protože orkové jsou převážně válečníci a většinu času podnikají nájezdy na vesnice lidí na hranicích jejich teritoria, případně jsou zde lovci, což jsou většinou mladíci tak kolem 20ti let, kteří jsou přes den na lovu atkže doma zůstávají jen ženy a děti. Orkové se mohou dožít až 150 let, což platí hlavně pro ženy a starší, případně vysloužilé válečníky, kteří jsou vybráni do chrámu ohně. Orkové jsou až do věku kolem 80-100 let poměrně svěží a při síle. Jejich ženy jsou plodné až v podstatě do smrti.

Hierarchie:

Nejvýše postavení jsou starší a kněží ve svatyni ohně, což jsou bývalí válečníci.

Tady je něco jako tabulka společenských vrstev orků:

 • Náčelník-Většinou nejmocnější, nejoblíbenější a nejbohatší válečník kmene
 • Rada starších-zástupce každého klanu. Mají nejvyšší rozhodovací právo v kmeni po náčelníkovi a mají právo veta.
 • Kněží ohně- zástupce každého klanu. Rozhodují hlavně o válce.
 • Válečníci-mají vysoké postavení a stavějí si většinou velké domy ve ktrých žije jen jejich úzká rodina. Někteří vlastní menší vesničku lidských otroků.
 • Kněžky-kněžky udržují ohně na okrajích vesnic, vyrábějí rozličné amulety a tvoří různé zastrašující označení kmenového teritoria. Každá kněžka má 5-10 mladých pomocnic, které si někdy (dost často) berou válečníci za ženy.
 • Řadoví “občané“ ( řemeslníci apod.)- nemají příliš velký politický vliv.

Kněží ohně a rada starších tvoří v kmeni něco jako senát.

Jazyk, písmo:

Orkové používají obecnou řeč, ale občas používají i svůj vlastní jazyk, který zní podobně jako skřetí jazyk, ale slova jsou podobná elfštině.

Válka:

Orkové jsou válečnou rasou. Válčí vždy a všude a pokud mají naději na vítězství, nikdy neutíkají. Před každou bitvou o které vědí si malují válečné malování. Jejich taktika je jednoduchá, před bitvou si najdou výše položený bod a vyčkávají za horizontem popřípadě skryti v lese. Vidět je pouze jejich velitel, který dává povel k útoku jakmile jsou nepřátelé na dosah. V době spojenectví orků s elfy byly přední řady složené z orků a elfích pěšáků a za nimi byli elfové s luky. Tato strategie vedla k “vítězství“ v “Bitvě za rozbřesku.“

Měna:

Orkové platí kůžemi ale razí i své mince, které jsou ze zváštního zeleného kovu.

Magie a povolání:

Orkové se k magii jakou používají elfové a lidé staví spíše nedůvěřivě. Jejich magie je magie duchů a válečná. Jejich nejčastějším povoláním jsou válečníci. Zloděje a alchymisty se skoro nestávají a hraničáři jsou k vidění jen zřídka. Kouzelníci jací se rekrutují z ostatních ras k vidění nejsou vidění téměř vůbec.

Pokud se objeví nějaký kouzelník, tak má několik zvláštních kouzel, které ostatní rasy nemají. Za tuto výhodu platí tím, že se nemůže naučit silnější blesky než obyčejné zelené.

Zvláštní kouzla:

Křik
Magenergie: 3 za kolo
Rozsah: 1- x postav
Dosah: Podle síly kouzelníkova hlasu (tj. Cca 20+Sil sáhů, tak aby byl hlas dostatečně silný)
Vyvolání: ihned
Trvání: dle dodané magenergie

Kouzelník zakřičí: „Boooj“ a všechny v daném dosahu, kteří bojují na jeho straně dostanou +1 k ÚČ. Postavy s tímto bonusem se musí stále držet v dosahu kouzelníkova hlasu. Pokud se vzdálí, o bonus přijdou.

Horský duch
Magenergie: 5 za kolo
Rozsah: 1 osoba
Dosah: dotek
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Postava, na kterou je sesláno toto kouzlo je na určitou dobu imuní proti ohni a bleskům a ledu.

Bažiný duch
Magenergie: 7 za kolo
Rozsah: 1 osoba
Dosah: dotek
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Postava, na kterou je sesláno toto kouzla může po uřčitou dobu dýchat pod vodou a je imuní proti útoku divokých zvířat.

Obětuj tělo
Magenergie: !!!5 životů!!!
Rozsah: kouzelník
Dosah: kouzelník
Vyvolání: 2 kola
Trvání: stále

Po seslání tohoto kouzla kouzelníkovi ubude 5 životů a přibudou mu 4 magy, ne však více než je jeho maximum. Pokud má kouzelník 5 životů a méně, kouzlo je automaticky neúspěšné.

Náboženství:

Orkové mají čtyři bohy. A to tyto:

 • Gorpos: Bůh války. Jsou mu obětovávány orgány ulovených zvířat a lebky zabitých nepřátel.
 • Néros: Bůh ohně. Jsou kvůli němu udržovány ohně na okrajích vesnic.
 • Mália: Bohyně plodnosti. Jsou jí obětovávány mladé otrokyně, povětšinou panny.
 • Neia: Bohyně bouří. Jsou obětovány stromy, které po obřadu zasáhne blesk.

Legendární zbraňe:

Sekera ohně
Říká se, že byla skuta jako pozemská zbraň boha ohně. Má obrovskou sílu a je do ní zakletý démon, který pochází z Néroova domu. Jejím nositelem byl legendární Gorfos, přítel elfů.

Sekera bouří

Údajně byla stejně mocná jako sekera ohně ale její moc vycházela z moci bohyně Neii. Jejím nositelem byl Rylan, elf ohňů.

Obě sekery byly mocnou zbraní aniž by cokoliv prováděli, protože z nich šel strach který až přimražoval. Obě byli ztraceny po “bitvě za rozbřesku,“ kde byli orkové a elfové rozdrceni temnou silou ze Západního moře a nikdy se nenašli ani mrtvoly jejich nositelů. Říká se, že jsou v citadele Smrtonoše na konci světa, kde jejich nositelé bojují za náš svět v “Aréně věků.“

Závěrem děkuji Unknownovi, Shadowmagovi a Corwinovi45a za rady v MS

Diskuze


 Uživatel úrovně 0

Mi to prijde trochu jako nacate, ale ne zcela dodelane, skoro bych az rek, ze toho je tak polovina. Neni to spatny, to ne, ale zkratka dost podstatnych veci chybi a videl jsem daleko, daleko lepe zpracovane orky.


 Uživatel úrovně 0

Co bych řekl....nemám nic víc,co bych u díla vytkl,než co zde bylo řečeno.
Ale nejhorší je ta absolutní nečtivost! Ok,bral bych to,když by se to dalo číst.
Máš tam jistý potenciál,avšak jsi ho prostě pohřbil. Nemohu hodnotit,tudíž se vzdávám hlasu.


 Uživatel úrovně 0

Takže -
1) na dílku ej jasně vidět, že je od nezkušeného uživatele serveru.
2) Aspekty Warcraftu sou zde nepopřetelné, což je první problém -
a) je to kopírování známého světa
b) PJ si to do svého světa bude dosazovat těžko. Měl by si příspěvek psát tak, aby mohl pasovat do většiny světů. Historii bych tedy psal jen teoretickou

Příště nech dílko více uležet a přečti si jiné dílka, hodnotit budu dobře, jako povzbuzení do další tvorby.


 Uživatel úrovně 5

Bydlí v bažinách a horách. Ty jo na podmáčeným povrchu se uplně bezvadně stavěj velký domy. Aji v horách. Ty jo, je jednoduší v horách postavit panelák než vesnici s malými domky.

Stavějí si velké kamené domy (a maji maltu!). I v horách i v bažinách.
Tu maltu kradou na výpravách proti lidem. Nebo jim lidská království jako tribut musej odvádět cement a vápno a když přestanou, orci vyjdou demonstrovat (teda do pole). Hola hej!

Nemají prakticky hraničáře. Jsou to zálesáci a horalové, musej odmala znát cestičky v bažinách, vysledovat jak se měni po každých deštích, znát skryté horské stezky a přežít v horách kde se počasí mění klidně z hodiny na hodinu. Ale nikdo z nich se nedá na cestu hraničáře - válečníka žijícího v souladu s přírodou.

Obchodují s trpaslíky, hlavně prodávají kožešiny za zbraně a povolení k těžbě. Ale jsou vlastně docela dobří kováři a většinu si vyrobí sami. Vlastně s trpaslíkama obchodovat vubec nepotřebujou. Ale dělaji to. Oni s něma obchodujou leda málo, prostě pár kožešin za pár zbraní aby se neřeklo. Vlastně to ani nestojí za řeč a proto se to zmiňuje.

Naprosto geniální taktika. Jak na to reagovat? Třeba ustoupit do nejbližšího města a čekat až odhodlaji jít orcové do pole kde je smetem jízdou. A když se neodhodlaj? Ať si klidně zustanou v bažině. Ty woe komu tam jako vaděj? Ať si tam klidně shnijou.

Tu taktiku co použili v boji společně s elfama bych nečekal. Já sem myslel že poslali prvně elfí lučišníky na zteč a dvoumetroví orcové se sekerama (pardon, fistama) jim kryli záda kdyby něco. Třeba kdyby elfové chtěli ustupovat aby nemohli. Aspoň já bych to tak udělal. Vo něco se ta lidská jízda zbrzdit musí a pak do ní vlítnem, né?

Prostě
-- prvotní inspirace orci z Lineage
-- přečten návod "jak psát rasy"
-- zkouknuto pár jinejch ras
-- podle toho tam bez ladu a skladu napasovány věci jako náboženství (každá taková rasa musí mít aspoň jednoho boha války nebo aspoň bouře (a jak se dívám tady sou dokonce oba a závdavkem nechybí ani ohně)) a rodinej život, pokud možno v zajetejch kolejich maloměsta 19. století.
-- MS korekce MS korekce MS korekce odesláno

Béčková rasa, i když práci si s tim dal, v MS to byla dlouho stálice.

V hodnoceni nebudu tak tvrdej. Ze dvě?


 Uživatel úrovně 0

No chtěl bych říct autorovi že má nakousnutých spoustů věcí a příběhu např.:ty sekery nebo valky atd. mohl jsi se o tom více rozpovídat a vzhledem k tomu že orkové jsou zde zpracováni už několikrát tak bych řekl že by to mohlo být spracováno na vyšší úrovni ztotožňuji se s názory tobsy a i Beregunda
přeji ti aspoň hodně úspěchů do další tvorby
tvůj Pilipo


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,

Tvé dílo je bohužel nepoutavé, znudilo mě na začátku, když jsem byl vržen do reálií, kterým jsem nerozumněl, v hlavní pasáži díla se to nijak nezlepšilo a na konci jsem zjistil, že jsem si mohl zatím číst nějakou kvalitní knížku.

Takža: snad jsem svou úvodní větou dostatečně naznačil, že dílo nemá náboj, nápad tu je a řekl bych, že docela dobrý, ale pokulhává v rámci zpracování. Myšlenku díla ani žádné objevné, či vylepšující informace či nápady jsem nenašel.

Nebudu opakovat chyby, které přede mnou již zmínili ostatní, takže snad jenom doplním, že mé hodnocení jsou 2*...

s úctou,

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Celkově se mi tvůj ork nelíbí - hlavně jeho vzhled a vlastnosti. Fisty jsou sice zvláštní (až moc - přijde mi totiž, že se neustále někdo snaží vymýšlet podobné nešikovné zbraně), avšak tyhlety typy zbraní mi přijdou moc fantasy (nerealistické). To jsou ale spíš věci, které prostě cítím jinak. Nejhorší na tomhle článku jsou však bohužel pravopisné chyby (jsem na to citlivý, přestože píšu jak prase), neúplnost a někdy nezajímavost (pro mne třebas je nejlákavější využití realistických prostých věcí zkombinovaných do nějaké originální půvabné fantasy představy). Na závěr sice děkuješ za rady v MS (to je hezké), ale vůbec jsi se podle nich nezařídil, jestli si nějaké jejich nápady začlenil, tak jen v minimální míře (to mi vadí).

1) Historie - většina již vyřčena - je to historie z tvého světa, poměrně nezajímavá, plní funkci nudného úvodu, se Sukem nesouhlasím, že by to bylo nějak nepřehledné a že by tam vadil ten Gorpos a ten způsob stvoření (mě docela pobavil narozdíl od zbytku díla), ale má pravdu, že jsi tam měl alespoň do závorky dát, že to byl bůh války.
Dle mého názoru je zbytečné u rasy popisovat její historii v tvém světě. Patří tam spíše to s tím majzlíkem a dlátem. To je sice zábavné, ale děsně neoriginální. Vyskytuje se to v téměř každém mýtu o stvoření člověka. Daleko zajímavější by byl nějaký evoluční princip (- z jakého prasete se vyvinul), na který by mohl navazovat nějaký obecný prehistorický vývoj (od vzniku rasy, jak se naučil používat jaké nástroje až dokonce začal umět mluvit a psát).

2) Vzhled - na mne to je hroznej velikán, mně se nelíbí ta výška a mohl si napsat už do vzhledu, jak vysokej (pak to hledat u vlastností..překvápko?)

- ošlehaný věky? - za prvé se tato fráze používá spíše při popisu nemovitostí (skály, budovy stromy) a to opravdu starých, za druhé, o tom věku si napsal až někam k rodině, kde bych to moc nečekal a docela dlouho jsem to hledal (proč to nebylo u vlastností?) a 150 let - to není ošlehanost věky (leda tak 1,5 věkem - dříve věk často totéž co století)

- nazelenalý odstín ČEHO? JAKÉ BARVY? - osobně nesnáším sytě zelené orky z warcraftu a jiných píčovin - takže žluté? hnědé? šedé?

- brnění (výraz používaný většinou pro kovovou zbroj) na holém těle (a co mráz - ten je nespálí? to mají chlupy? - to tam přeci nepíšeš ...)

Až na tyhle věci ten vzhled jde ...

3) Obživa - Myšlenka obchodu s trpaslíky pro mne sice není přitažlivá, ale asi i v tvém světě už orci zapomněli na debilní války s aliancí elfů, trpaslíků a barbarů.

- Když už jsi zmínil nové zvíře, měl si ho více popsat, nebo ho rozepsat do bestiáře zvlášť. Jedna z nakousnutých, ale nedokončených věcí (viz Gonzáles, Folcwine).

4) Fisty - tohle bych dal někam k válce, hierarchienejsou skoro popsané (Suk to podrobně rozebral) a k orkům bych čekal nějaké klasičtější zbraně... tady je jediné místo, kde jsem si všiml, že jsi to oproti MS doplnil.

5) Vlastnosti - součet bonusových oprav odolnosti a síly by měl být maximálně +2, ideálně spíše nula

6) Rodina, hierarchie - jediné, co jsem se u rodiny dozvěděl, jak a kde žijí (spíše způsob života) a pak, co dělají muži (lov + válka)- co dělají ženy? děti - chodí do školy :-)? Kdy zakládá muž rodinu, kolik musí přinést staršímu kanouků, kolik žena vrhne mláďat, jak dlouho ja březí, jak často se otelí, co dělá s mrtvým dítětem/sežere ho?, proč se orci nepřemnoží?, kdo a jak dědí?, ...
Hierarchie je docela zajímavá, ale není naznačen její účel. Existuje sociální mobilita? Mohou se ženit a vdávat mezi kastami navzájem? Jalým způsobem ta společnost funguje ??

7) Válka - naprosto nedostatečné, tady ses na Corwinovy rady úplně vysral, jinak to již docela popsali Suk a Gonzáles.

8) Jazyk a písmo, měna - darmo mluvit ...(viz Suk)

9) Magie - je sice neúplná, ale základní nápad se mi líbí, Suk má určitě pravdu se svými otázkami, kdybys více popsal to bleskové omezení, možná by ti došlo, že je nelogické (zkus třeba úplně vynechat energetickou magii, jinak jim vybuchuje mozek /nějaká ppst/, protože jsou stvoření z bahna...nebo tak něco )
Křik je moc silný - chce to 3 magy na postavu a kolo

10) Náboženství - uplně průměrné - co ty oběti, kolik jich je a jaký mají účinek, co vztah bohu k orkum, svátky, nějaká fanatičnost? bojí se nějakého dobrého boha?

Legend.zbraně - zajímavý nápad zařadit k rase její legendární zbraně (nevím nakolik je tvůj původní), ale nejsou dodělané - nepostihnuté jákymkoli pravidlovým číslem, doplněné divnými jmény, o kterých nic nevíme.

Takže buď nebudu pes a dám dvojku (některé nápady jsou skoro za tři hvězdy, ale zpracování je chabé, místy 0-1*) anebo budu vzhledem ke svému způsobu hodnocení spravedlivý a dám 1*. Promyslim to.


 Uživatel úrovně 0

Bieda.... Mno, je sice pekné, že tu máme novú potvoru, a popisy "Fistov*", neviem, ši by nebol lepší pojem pästné zbrane, že? počítačový onlinovkový slang do odborného štýlu nepatrí, že?
Každopádne 11 riadkov málokto dokáže formulovať tak, aby vistihol pravú podstatu rasy... tu ti to bohužiaľ nevyšlo, a nevyvážili to ani aplikácie do DrD
Skrátka snaha urobiť to pravidlovo tu prevládla a zničila dobrý nápad. Je mi ľúto, ale inak ako 1* nemožem....


 Uživatel úrovně 0

Áve!
No, ani mě tohleto dílko nijak nenadchlo...
Přijde mi to takové moc málo obecné hlavně v tom, že my neznáme Tvůj svět, ze kterého se na nás přišli Tví orkové podívat a tak nám (nebo alespoň mě) ona jména vpodstatě nic neříkají, nikde nejsou řádně vysvětlena...
Některé věci si jen nakousnul (třeba ty legendární zbraně) a dohromady si o nich neřekl vlastně nic.
Kdyby ses rozepsal více (nevim jak vy, ale já bych delší pojednání klidně snesl) a více nad nimi popřemejšlel a vysvětlil co jsi některými věcmi chtěl říci, bylo by to určitě dílo mnohem lepší...

Jeden rejpanec na konec - nevim jestli oním mithrilem myslíš onen mithril z pána prstenů, ale myslim si, že by ten válečník musel bejt sakra bohatej a u trpaslíků oblíbenej, aby se s nim o něčem takový vůbec bavili...
dobře tak přidam ještě jeden... Jak vypadá ten Tvuj kanouk, kterým se orkové ládujou? Umýš si něco takovýho vůbec představit? K čemu by měl kly a paroží? :-)
Jinak taky většinou jsou orkové nepřátelé lidí a jim podobných ras, tak proč mluvíš najednou o jakémsi elfo-orčím spojenectví? Má nějaký důvod? Já neříkám, že to neni možné, jen by mě zajímalo jak našli společnou řeč... :-)
áve Gonzáles