Nové Rasy

Goblin Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 38

„Zloděj, zloděj!“ začala křičet okradená paní. Venku se již stmívalo, bylo pochmurně a ulice byla bez osvětlení. Už přiběhla stráž, která byla na blízku. Byly to dva strážníci, vcelku slušně oblečeni, bez oděrek a šmouh. „Okradli mne, určitě to byl nějaký goblin“ řekla naštvaně okradená dáma. „Co vy jste dělali, když běžel okolo vás?“ zeptala se. „Mno, my jsme, nó, jedli večeři“, vypravil ze sebe jeden. „Bezva, takže vy si jíte a já nemám svůj měšec“, odpověděla dáma a odešla, poněvadž věděla, že ji stejně nikdo nepomůže. „Kdy už odejdou, kdy je v tomto zastaví. Ti tupí goblini terorizují a okrádají občany. A ty jejich děti. Hrůza.“ Zamumlala pro sebe a zavřela se ve svém domě.

Goblin

Historie:

V mém světě přišly goblini do styku z jinou rasou teprve nedávno. Goblini dříve žili ve velmi úrodných oblastech a zvykly si na lenošení a na to, že mají všeho dostatek. Živily se především bobulemi a jinými podobnými pochutinami, které zde rostly. Na posbírání tohoto jim stačilo pouze několik sběračů. Také chovali osli, kteří jim tahali náklady ve vozech. Jediná gobliní práce byla se dřevem, ale to brali jako zábavu, poněvadž je to bavilo a také jim to šlo. Ze dřeva si zhotovovali vozy, z oslí kůže si dělali oblečení, ale oslí maso nejedli. Byli totiž vegetariáni. Pokud již někde neměli dostatek potravy přestěhovali se někam jinam, a tímto se z nich stali kočovníci. Poté ovšem přišlo ochlazování planety a měnící se klima vytlačilo gobliny z bývalých úrodných míst až k lidským sídlům. Goblini ovšem neuměli takové typy práce, které byly pro ně v nehostinných lidských oblastech potřeba, a tak se z nich stávali zlodějíčci a žebráci (něco jako cigáni ve středověku). Na lidi (myslím tím humanoidy) si nikdy pořádně nezvykli a nemají je v lásce, což je oboustranné. Změnila se i jejich strava (už nebyli vegetariány) a taktéž se změnil styl oblékání viz. níže.

Jak rád bych žil v dobách, kdy jsme byli vlastními pány v úrodných oblastech.

Vzhled:

Goblini jsou malí, nazelenalí humanoidé. Mají poměrně dlouhé a hbité ruce a kratší nohy. Hlava je kulatá, oči malé a nevýrazné. Goblini mají velké a povětšinou i odstáté uši. Ženy se od mužů liší především pohlavními orgány, jinak mají trochu jemnější rysy, ale mužům jsou jinak velice podobné.

Goblini se oblékají do pestrobarevných obleků, potažmo šatů. Muži často nosí také náušnice a náramky ze zlata (nepravého). Ženy se rády zdobí zvláště šperky co ukradnou a všemi možnými líčidly. Goblini určitě jsou, co se týče oblečení, vybíraví. Tyto látky kradou lidem a šijí si z nich svoje obleky, které se jim zdají nádherné. Pro ostatní rasy jsou však příliš extravagantní.

Ostatním rasám goblini moc nevoní a většinou je okamžitě nálepkují jako zloděje a darmožrouty. Goblini mají velice těžké vyšvihnout se do popředí společnosti, získat práci. Zavinily si to ovšem sami, a tak se teď několik málo goblinů snaží tyto pověsti napravit a ukázat, že goblini jsou také například velmi šikovní a zruční.

Máme nejnádhernější různobarevné šaty na rozdíl od špinavých lidí.

Vesnice, nebo spíše karavany, rodina a hierarchie:

Goblini si nezakládají žádná města, žijí v karavanách. Každá karavana má jednoho vůdce, u kterého nezáleží na pohlaví a ten řídí život v karavaně. Karavany mají něco okolo 10 vozů. Ve voze žije jedna rodina se všemi dětmi i starými.

Goblini mívají dětí velice mnoho, asi kolem 6 dětí na každou goblinku. Obživu rodiny zajišťují plnoletí goblini i goblinky. Goblini nabývají plnoletosti ve svých 13 letech života a průměrně se dožívají asi 50 let.

Goblini nemají pražádný systém, jakožto je hierarchie. Jediné takové dělení je na ty co mohou vydělávat, starce a děti. Goblini si svých starých velmi váží a předchází si je. O všechny pečují se stejným nasazením.

V karavanách se cítíme bezpečněji, je to náš domov.

Způsob života:

Goblini se živí většinou z toho, co na ně zbude od lidí, popřípadě tím, co ukradnou. Goblini, jak již bylo napsáno, jsou zloději a to je i jejich způsob kolektivní obživy. Občas se sice z nějakého goblina stane poctivý řemeslník, který se pak živí poctivým řemeslem, ale obyčejná gobliní karavana se živí zlodějinou a žebračinou. Čas od času v nějakém vyspělém městě získávají peníze z městské kasy, ale to není příliš běžné.

Zlodějina je nejjednodušší práce.

Náboženství:

Goblini mají také své jednoduché náboženství, které se nazývá Indikarství. Je to náboženství založené na teorii rovnosti, takže všichni goblini si mají být rovni. Goblini také chtějí, aby si byli rovni i s jinými rasami, ale nedokáží to, díky svému nynějšímu chování, realizovat. Jejich bůh se zve Indikar, který řídí obyčejné záležitosti světa goblinů, ale není strůjcem náhod a nadpřirozených jevů.

Jedině Indikar nám může pomoci v našich potížích s lidmi.

Jazyk, písmo:

Goblini měli v dávných dobách i svůj jazyk, který již však umí pouze nejstarší goblini.Obyčejní gobliné se naučili lidskému jazyku a ten používají dodnes. Zápisky o jejich jazyce se dají najít v nějaké prastaré gobliní kronice, která bude uložena hluboko v truhlici někde v karavaně.

Jejich řeč byla podobná latině a písmo byli podivné znaky, které již však nikdo nedokáže rozluštit. Znaků stejně nebylo dostatek, aby se z nich stalo plnohodnotné písmo, a tak se od toho upustilo.

Myslím, že vůdce karavany umí naším prastarým jazykem.

Válka a magie:

K válce i magii mají goblini naprosto stejný vztah. Obojí je jim lhostejné. Magii se většinou nevěnují a válčení také ne. Ani jedno je nefascinuje, ani jedno jim, dá se říci, ve větší míře nevadí. Jediné co se jim zdá trochu užitečné je magie ve formě alchymie. K alchymii mají hezký vztah a v karavaně se vždy vyskytují nějací alchymisté.

Proč bychom bojovali, nebo kouzlili, Indikar to když tak udělá za nás.

Legendy:

Goblini mají spousty svých (většinou nepravdivých) legend a povídaček. Pro inspiraci uvedu dvě:

Povídka o šťastném goblinu jménem Rej:

Rej byl slušný a ctižádostivý goblin. Jeho idea byla, že všichni si budou rovni a ostatní rasy budou vnímat gobliny jako součást světa a nebudou s nimi jednat jako s odpadem. Rej toto hlásal všem gobliním karavanám a snažil se to prosadit i mezi jinými rasami. Poněvadž neměl moc štěstí a většině ras se tento nápad nezdál, jednoho dne ho navštívil samotný Indikar. Poradil a požehnal Reji. Rej se díky tomu stal slavný mezi gobliny a díky nabytým vědomostem začal pomalu získávat úctu i mezi ostatními lidmi. Když už se však schylovalo k tomu, že ostatní rasy uzavřou s Rejem a ostatními gobliny smlouvu o gobliní nezávislosti, zlý lidský bůh pomátl Reji smysly. Kvůli této nehodě se tento pakt neuzavřel a goblini musí stále žít jako zloději ve lži a intrikách.

Legenda o Indikarově druhé pomoci:

S návrhem na vyhubení goblinů přišli lidé. Byli natolik odhodlaní a radikální, že se k nim připojili krollové i barbaři. Když už to vypadalo na vyhlazení goblinů, opět zasáhl bůh Indikar. Spojil karavany goblinů k obraně a sám se stal velitelem. Pod touto ochranou goblini odrazili postupně všechny útoky, které na ně byly vedeny. Indikarovi goblini přežili a žijí dodnes avšak stále mají s těmito rasami velké pře a spory.

Všechno je to pravda, chlapče.

Velikost, váha, pohyblivost a rodová zbraň:

  • Velikost: A (80 – 130 coulů)
  • Váha: 900 – 1300 mn. (45 – 65 kg.)
  • Pohyblivost: 10
  • Rodová zbraň: Prak

Goblini jsou malincí a velice lehcí, což se jim hodí při zlodějských řemeslech. Na svou velikost jsou poměrně pohybliví.

Jejich rodovou zbraní je prak, který využívají k odhánění zvěře od jejich táboráků. Děti ho využívají k všelijakým legráckám jako jsou například: plašení koní, trefování se do zadnic otravných sousedů atd.

Jsme malí, ale šikovní, zvlášť s prakem umíme výborně zacházet.

Vlastnosti podle rasy, přesvědčení:

Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
6-11 12-17 6-11 7-12 9-14
-1 +2 -1 -2 +1

Goblini nejsou příliš silní ani odolní. Jejich hlavní vlastností je obratnost, u které jsem chtěla dát vyšší bonus, ale to by u goblina zloděje znamenalo hodnotu nad 21. Jejich inteligence není vysoká, nikdy se studováním nezabývali, ale sedlácký rozum mají. Charisma mají vyšší díky roztomilosti a především přesvědčovacím schopnostem.

Vloudíme se všude potichu, všechny ohromíme svou hbitostí.

  • 1 ZkD
  • 2 – 4 ZmD
  • 5 – 6 N
  • 7 – 9 ZmZ
  • 10 ZkZ

Vztah k hráčským povoláním:

Jako válečníci ani kouzelníci goblini nevynikají a neradi se jimi stávají. V řadách hraničářů nenajdeme snad žádného zástupce této rasy. Goblini zejména vůbec o tomto povolání nevědí a nezajímá je. Avšak u alchymistů už goblini zastoupeni jsou a to poměrně hojně. Nejvíce se ovšem stávají zloději. Toto povolání je jim velmi blízké. Na konec lze podotknout, že goblini mají dobrodružství rádi a v mnoha družinách můžeme nalézt goblina zloděje, poněvadž v tomto povolání opravdu vynikají.

Ve zlodějině vidím budoucnost, nezavrhuji ale ani alchymii.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Měse se na tomhle hlavně líbí styl psaní.


 Uživatel úrovně 0

Loras Ereian, Hejpockej - Vy si vybíráte rasu podle povolání, abyste měli dobré statistiky? A povolání podle potřeb družiny? Nikdy vás nenapadlo, že by mohlo být sranda hrát za elfího zloděje, válečníka? Barbarského či trpasličího kouzelníka? Nikdy jste nepocítily touhu zahrát si za skřeta (ať už hodnéhu, zlomislného, nebo zlého)?
Proč hrajete role a rasy, čím pak ožívají vaše postavy?


 Uživatel úrovně 0

S tou charizmou si myslím že je vyšší než by měla být ale jinak je to dobrá rasa.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autorku!
Napíšu ti sem drobnou kritiku tvého díla.
1) Úvodní příběh mě moc neoslovil.
2) Historie goblinů se mi nelíbí.
3) Představuju si gobliny spíš jako skřety.
4) Nelíbí se mi ani způsob života.
5) Náboženství s rovností žen a mužů v rase zlodějů.
6) Rodová zbraň prak. Nechápu proč zrovna prak.
7) Praktické použití goblina ve hře mi uniká. Když chci alchymistu hraju za kudůka nebo za hobita. A když zloděje tak jen hobita.

Jinak je to pěkně zpracováno a tak dávám za 3*.

S pozdravem
Pán Ohně Loras Ereian


 Uživatel úrovně 5

Přál bych si dlelší komentáře než:

"líbí se mi to" a "perfecto"

nebudu trvat dlouho, kdy obdobné komentáře začnu hodnotit repkou i v této rubrice.


 Uživatel úrovně 0

Myslim si že autor udělal goblinům vyšší charizmu aby byla rasa použitelná a já když si budu chtít zahrát zloděje sáhnu po hobitovi. Kdybych napsal něco dalšího určitě bych opakoval předešlé příspěvky.


 Uživatel úrovně 0

perfekto
(no coment)


 Uživatel úrovně 0

mi se to líbilo


 Uživatel úrovně 5

Když už jsem tu, řekl jsem si že se zajdu podívat do rubriky, v níž jsem kdysi strávil mnoho a mnoho času :)

Kouknu na poslední schválený příspěvek a hned mě zaujme název. Říkám si, že by konečně nějak schopně

zpracovaná rasa goblinů? Zatím jsem se nesetkal s verzí, kterou bych v tomto směru uznal za schopnou. leč zde

mě to zklamalo...

Tak sem něco napíšu. třeba si z toho někdo něco vezme, třeba to někoho naštve. To záleží na vašem přístupu:

Historie
Hned tato část mě ihned vyvedla z omylu, že se bude jednat o zpracování rasy goblinů. To by bylo pro autorku

zřejmě příliš velké sousto. V historii se píše o nějaké nové rase, navíc rase, která nemá až zas tak mnoho

společného s gobliny, jak jsou běžně vnímání. Z historie mi připadá, že je to zkráztka nějaká nová rasa, která

si jen nevhodně osvojila cizí název, který k ní vůbec nesedí.

Název
Název této rasy mi připadá zcela mylný. Když už by měla tato rasa mít něco více společného z gobliny, tak měla

být vytvořena jako odrůda goblinů a ne jako jejich podstata, kterou nejsou. Stačilo, aby se jmenovali třeba

Goblini z Rageru aj. A jako odrůda, by to mělo mnohem lepší dopad. Leč nejlepší by bylo do toho gobliny ani

nemíchat, protože toto je dost osobitá rasa.

Vzhled
Popis vzhledu nemá hlavu a patu. Je to chaotické sepisování určitých partií, bez důsledku a nějakých napojení,

souvislostí. A při větě: Ženy se od mužů liší především pohlavními orgány jsem se zarazil. Z toho tak

trochu vyplývá, že na letmý pohled jsou od sebe k nerozeznání a nebo mají ty své orgány tak vyvinuté, že je

dle nich každý hned určí. Protože jemnější rysy mají leckdy i někteří muži.

Přitom rozdíly mohly být jasné, například stavbou těla, že muži jsou robustnější, než ženy. Muži mohou nostit

vous. Nebo mohou mít vyholené hlavy narozdíl od žen atd. Je dost prvků, které dají rase jasný ráz a přitom

usnandní rozlišování mezi jejími jedinci, než aby se každý díval po jejich orgánech aby věděl ským mluví. Byť

by to bylo třeba jen v tom, že muži maji hrubý hlas a ženy pištivý hlásek.

Protože v ošacení jsou asi tak extravagantní, že dle toho se mezi nimi příliš rozdílu hledat nedá. Pokud by

měli být zlodějia má k nim pasovat popis vzhledu, tak to budou všechno zlodějíčci z vyšších tříd. protože oni

vlstně neumějí obléci se nenápadně, jejich vzhled je ošacením a šperky tak výrazný, že je nelze přehlédnout.

proto by se uchytili jen u smetánky, než u klasického zlodějského cechu.

Vsi aj.
Pokud jsou tolik kočovní jak je zde uváděno, tak k nim vůbec nepasuje popis jejich šacení. Ano mohli by tomít

na sobě jako sváteční, když jsou zrovna někde zakempení, ale pokud stále trajdají, tak není možné aby nosili

honosné šaty, které si udrží v naprosté čistotě a eleganci.

I to málo co je popsáno je hierarchie. Když má každa karavana vždy jednoho vůdce, tak když mají vůdce už je to

hierarchie. Nehledě pak na to uvedené dělení vydělečně činných, dětí a starců.

A že o všechny pečují se stejným nasazením. No, to nejde moc do shody s větou předchozí, že stare uznávají a

předcházejí si je. Bylo by dobré si ve dvou po sobě jdoucích větách neprotiřečit. Jednotlivé části by do sebe

měly zapadat a ne se vzájemně nabourávat.


život

Je zcela zřejmé, kde byla brána motivace k jejich životu. Ale tohle opět nesedí k většině z výše zminěného

popisu rasy autorkou. Mohlo by to pasovat, kdyby to bylo smysluplně provázano. Škoda.

Náboženství

Rasa , která uznává rovnocenost mezi svými, je rasou zlodějů? Nápad je zde pěkny, ale je to nevhodně

zapracované do díla. I zde jako v jiných částech je pěkný potzenciál, ale nevyužitý.

....

No a dál už se raději nebudu rozepisovat, aby to nebylo tolik únavné. Stejně na to není nikdo zvědavý :) Rasa

je to zajímavá, má velký potenciál, nápad a myšlenku. Ale nesměla by být spojována z gobliny a muselo by se

zapracovat na propojení jednotlivých částí jejich života. Pak by z toho byla opravdu moc pěkná rasa. Takhle je

zde vidět jen spousta zmařeného potenciálu. Což je škoda.

Pravdou je, že svým způsobem v tom vidím můj rukopis. V takových případech mě to vždy mrzí o to více, ale

věřím, že další díla autora, autorky už budou zase o kousek lepší a lepší.

S přáním veselé mysli, liška Tuax


 Uživatel úrovně 0

Nechci to říkat,ale autorka v tomto článku
nadělal hodně pravopisných chyb.Samozřejmě,
člověku vždycky něco ujede,ale,některé chyby
zde(odborně nazývané "hrubky",popř. "hrubice")
jsou silně proti ZČP(zásady českého pravopisu).
Mohu jmenovat:také chovali osli(správně osly-pány),
goblini si zavinily(zavinili-páni),písmo byli(bylo-to písmo)
a místo popřípadně popřípadě.

Dále se mi zdá(ale je to jen můj osobní názor),že goblini mají
vyšší charismu,než by měli mít.Když jsou mezi ostatními rasami
známi jako odporní zloději a když v začátečním příběhu žena zvolá:
"A ty děti!",nechápu,jak mohou být "roztomilí".

Ale,chtěl bych jen nakonec říci,že takový "hnidopich" jako
já se najde vždycky a že je to jinak moc pěkné dílo.