Nové Rasy

Furiani Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 24

Furiani

Stín se přikrčil a pozoroval postavu v ulici před ním. Přesně jak se dohodli, pomyslel si stín a udělal dva krůčky dopředu. Postava uprostřed ulice se rozhlédla okolo sebe, zkontrolovala oba konce uličky. Byla viditelně nervózní. V ulici na ní byla příliš velká tma. Ne však pro stín. Ten se potichu bavil tím, jak je jeho oběť čím dál více nervózní. Nebude to trvat dlouho a nebude mít už žádné obavy. Stín ustoupil o tři kroky dozadu, skrčil se a přitiskl se do rohu mezi dvěma domy. Z druhé strany přicházela druhá postava. Měla viditelně na spěch, šla rychle, ani se neohlížela, tmavou róbu měla uvázanou volně, takže za ní mírně vlála. Bez povšimnutí prošla kolem stínu a pokračovala směrem k první postavě. „Proč jste si proboha vybral takové místo? Sem bych nešel ani ve dne, natož v noci?“

„Já? Vy jste mi přece posílal dopis, že chcete naši věc vyřídit někde v ústraní, nejlépe v téhle uličce a o půlnoci.“ podivila se první postava. Stín viděl, jak na sebe oba úžasem zůstali zírat. Ano, na tohle čekal, teď je ten pravý čas. Narovnal se a tichým krokem se vydal k těm dvou.

„Nejdeme někam jinam? Mě se tady nelíbí.“namítla druhá postava a začala se otáčet k odchodu. Někdo ji však zastavil. Neobyčejně ostrá čepel se dotkla jejího krku. „Dobrý večer, pánové. Doufám, že neruším. Máte u sebe něco, co bych velice rád dostal zpět. Určitě víte, o čem mluvím.“

„Kdo jsi?“ zeptala se první postava.

„Mé jméno není důležité. Máte něco, co mi patří a já to chci zpět.“

„Odhal nám svou podobu, cizinče, a pak spolu můžeme vyjednávat.“ odpověděla první postava.

Druhá mlčela.

„Nemyslím, že jsi v situaci, v které by jsi mi mohl klást podmínky. Kromě toho, už jednou jsem vám na to naletěl, podruhé tu samou chybu neudělám. Vím, že ten prstýnek máte u sebe. Jeden z vás. Chci ho zpět.“

„Musel jsi si nás s někým splést. My jsme tu jen…..“

„Pššššš, moc dobře vím, co jste zač. Kdo myslíš, že vám sjednal tuhle schůzku?

Oba jste dostali dopis. A přišli jste na smluvené místo. Nebo snad ne?“

„To jsi mi neposílal ty? Ale vždyť tam byla i tvoje pečeť?“

Druhá postava mlčela.

„No tak příteli, buď mi ten prstýnek dáš, nebo dopadneš velice zle.

„Nevím o čem mluvíte.“ odsekla první postava.

Ozval se mlaskavý zvuk a bublavý kašel. Druhá postava potemněla. První na sobě ucítila teplé kapky. Stín viděl, jak se na jejím obličeji objevil výraz překvapení a zděšení zároveň. Pobavilo ho to. Na zem dopadlo tělo a první postava se dala na útěk. Stín se rozeběhl a několika málo kroky se dostal na dosah postavě. V dálce zakrákal havran, měsíc se schoval za mrak a vzduchem zazněl svist letícího ostří. Druhé tělo dopadlo na zem.

„Kromě toho pánové, nesnáším zrádce.“

Tabulka vlastností dle rasy
Síla Obratnost Odolnost Inteligence Charisma
12-17 11-16 12-17 11-16 8-13
+2 -1 +1 +1 -1
 • Základní pohyblivost: 8
 • Velikost: 170-210 coulů
 • Velikostní skupina: B
 • Váha: 65-140 kg
 • Rodová zbraň: Furiantské háky- je to zbraň dýkovitého typu, vypadá jako dlouhá zahnutá dýka. Čepel je dlouhá cca 25 coulů a je zahnutá kolem ruky (jako na obrázku).
  Nosí se jedině po dvou, jsou tedy obouruč. (rozumí se dvě jednoroční zbraně)
  Jejich staty jsou 5/+0/+2
  SZ 5 je i s bonusem za rodovou zbraň (jinak 4/+0/+2)
  Jednotliví hák by měl parametry 3/+0/+1
  Furian by nikdy nevzal tuto zbraň jednotlivě !
 • Furiani a zbraně: -Furiani mají velice rádi jakoukoli dýku, ale nepohrdnou kteroukoli kratší i delší zbraní. Dokáží si zbraň udělat téměř z čehokoli. Furian je natolik vynalézaví že by dokázal zabít třeba novinami.

Historie Furianů:

Furiani žijí v temných místech v jakémkoli světě. Rozepisovat se dlouze o furianských dějinách, to je jako rozsypat pytel rýže a pak vše po zrníčku sbírat. Je to na dlouho. Nejdůležitějším milníkem celých dějin byla válka s mágy ze sféry Timriel, kteří se snažili celou rasu furianů jednoduše vymazat z povrchu světa. Žádný z pamětníků nepamatuje, proč tak mágové činili, někteří tvrdí, že v tom viděli vyšší „dobro“, jiní zase říkají, že jim rasa překážela v dosažení vlastních cílů. Furiani byli ale mnohem zručnější a obratnější v boji, než mágové očekávali, a nakonec se jim povedlo útok mágů odrazit. Cenou za vítězství však byli obrovské ztráty na životech. Celý lid se dlouho vzpamatovával z války a staří válečníci nezapomínali připomínat mladým furianťátkám, že to vlastně tenkrát bylo. Díky tomu si celá rasa postupně vypěstovala odpor k téměř veškeré magii i světu pod sluncem (slunci, záleží na PJovo světě) , proto se tehdy rozhodli, že raději budou žít ve skalách. Postupem času si na život téměř bez slunce zvykli, ven vycházeli povětšinou v noci. Koneckonců, na povrchu pro ně nebylo nic, co by nutně potřebovali. Většinu věcí jim nabídli útroby jejich skalnatých měst v bohatém množství, co přebývalo, to si schovávali na horší časy, čeho byl nedostatek, to si zajistili a to buď vypěstovali venku před městem, nebo koupili. Také dost často si pro svou potravu chodili do lesa (především v noci), a to např. chodili lovit či sbírat lesní plody.

Pozn. Pro PJ Sféra Timriel je taková alternativa, která by snad neměla zasahovat do již vytvořeného světa. Pokud ale vymýšlíte nový svět a furiani v něm mají být, měla by se tato důležitá válka objevit v dějinách světa a sféra Timriel se tam tudíž nemusí vůbec vyskytnout. Záleží na PJ, odkud tam pošle mágy. Válka se neodehrávala na moc velkém území a kromě kreseb a legend neexistují jiné památky na tyto časy.

Vzhled:

Začneme od hlavy, furiani mají bílé vlasy i vousy, pleť mají stejnou jako lidé. Ale čím se liší jsou furianské oči. Jejich oči jsou leskle stříbrné, někteří lidé se jich právě kvůli očím bojí.

Furiani mají také lepší sluch i zrak, a jelikož žijí spíše v šeru, tak vidí v noci. (tzn. v boji v noci nemají žádný postih)

Jsou také velmi robusní a v případě mužů i hodně svalnatí.

Písmo a vztahy:

Furiani píšou vlastními Runami. Jsou velice zdatní, co se týče učení, obzvláště cizí jazyky se učí velice rádi.

Furiani žijí v málo probádaných oblastech, a ostatním civilizacím se vyhýbají. V případě, že jsou napadeni, se zuřivě brání.

Když se furian opravdu rozčílí tak má +2k uč , a -1k oč

Ale toto se může stát pouze když furianovi klesnou životy na 1/10 a nebo mu zemře nějaký dobrý přítel. Toto naštvání trvá do konce souboje. Když se něco takového stane 1k10+int~8~nic/berserk

Přepis run:


Runový přepis vytesaný Furiantským neumětelem
Poznámka redaktora: Zde a výše u zbraní měly být zřejmě obrázky, které se ovšem autorovi nepodařilo správně vložit, pokud na tom má zájem, nechť mě kontaktuje poštou

Chování:

Jak už jsem se zmínil, furiani jsou velmi výbušní, ale když jde o krk nebo o peníze jsou rozvážní a dokážou najít ten pravý moment. Když je někdo mučí ,vzdorují až dokonce. Stejně tvrdohlaví jsou i když se pro něco rozhodnou. Jejich nejoblíbenějším povoláním jsou většinou bojová. Jejich přirozená nenávist k magii pak eliminuje jakékoliv mágy, čaroděje, druidy, alchymisty, kněze či nekromanty z řad jejich lidu. Některé ze zvyků jsou vcelku odůvodněné např. nesnáší podrazy a zrady a proto je zvykem, že se zrady trestají velmi brutální popravou.

Furiani jsou velmi zásadoví „lidé“ a nesnáší magii, výjimku tvoří pouze několik případů a vždy se jedná o magické zbraně, zbroje nebo předměty, které se jim jakkoliv hodí ke splnění jejich cílů. Nikdo z nich by se však nesnížil k tomu, aby studoval jakýkoliv obor magie.

„Potřeboval bych do toho meče silného pomocníka, tady jsou peníze, zítra si proto přijdu, díky, nashle…“.Jorg se rychle otočil a jako vítr zmizel z obchůdku, zanechav za sebou zmateného alchymistu.

Jorgova cesta, vyprávění jedné furianské babičky.

Z temnoty se ozvalo:„A teď nám to řekneš, ha ha ha! Řekl kat. Proč?? Odpověděl Helgen. Kat úplně zrudnul a začal být opravdu naštvaný, začal řvát: Hele seš přivázanej, já tě tady mu..mučim..., kat začal zpomalovat, a nakonec ze sebe vysoukal: a sakra!!!!!! Helgen se totiž utrhl z pout a namířil si to přímo ke katovi s mírný úsměvem na tváři.

Helgenovo zajetí.

Hierarchie:

Vládne jim, jako v jiných zemích, král. Král si své místo musí vydobít, a tak se stává králem ten nejsilnější,(něco jako páka…).Samotný boj o královské místo je brán jako veliká společenská událost, je provázen dlouhými přípravami a to nejen bojovníků. Boj se odehrává v upravené hlavní Síni Lidu , uprostřed je bojový ring a kolem, asi do vzdálenosti 5 sáhů, je místo pro diváky. Boj probíhá většinou beze zbraně , ve vyjímečných případech je povoleny dýky,ne však háky. I když je boj o královské místo brán jako výhrada mužů, není výjimkou když se královnou stane žena. V jejich městech vládnou něco jako starostové ,podřízení jsou králi či královně. Rozdělení do vrstev je na krále, starší, poddané, vyšší vrstvu a nižší vrstvu.

Stáří a rodiny:

Dožívají se celkem vysokého věku, cca 250let. Furiani jsou po všech světech známí, hlavně díky své vytrvalosti, houževnatosti a hlavně takřka fanatické tvrdohlavosti. Furiantské rodiny jsou většinou velice rozsáhlé, bývá to několik generací, obvykle tak 4-5.

Architektura:

Furianská architektura je vcelku jednoduchá, důraz je kladen na základní tvary jako čtverec, kruh,obdélník apod. Jen bohatší vrstvy furianů si nechají stavět domy se složitější architekturou, i ti se ale drží základních tvarů, takže za nejsložitější tvar se pokládá např. dvacetiúhelník. Takovéto domy si ale mohou dovolit pouze ti nejbohatší furiani a nevyskytují se příliš často.

Domy jsou obyčejně postaveny z jakékoliv odrůdy pískovce a jsou velice hladce opracovány, jemná zrnitost je znát pouze u domů chudší vrstvy. Furiani si na hladkosti dost zakládají, čím hladší dům, tím větší uznání vynese jeho majiteli, proto se u vyšších vrstev najdou třeba i domy postavené z jednoho kusu mramoru, což je ale záležitost velice, velice drahá a práce jsou velmi obtížné a dlouhé. Když se tedy nějaký furian pro takový dům rozhodne, bývá to obyčejně investice hlavně pro jeho potomky, jelikož sám se jeho dostavby nemusí dožít. Takové případy se ale stávají opravdu jen velice zřídka. Na konci bohaté „čtvrti“ jsou umístěny fontány s pitnou vodou a malé náměstíčko, kde se jednou za čas konají trhy.

Nejdražší a také nejhonosnější jsou Síně Lidu. Nachází se obyčejně až na konci jeskyně, v bohaté „čtvrti“. Síň je postavena zády ke skále, základy mají obvykle tyto tvary: Levá menší síň-pravidelný osmistěn, Hlavní síň-pravidelný šestistěn, Pravá menší síň-pravidelný osmistěn. Síně lidu nejdou vidět celé, hlavní část je zapuštěna do skály a vnější část má tvary zmiňovaných osmistěnů a šestistěnu. Hlavní síň je postavena z černého mramoru a dominují jí velké vstupní dveře. Dveře jsou samostatné umělecké dílo, hlavní kostra je celá ze zlata, občas jsou do ní vtepány stříbřité runy, okno dveří tvoří velká mozaika z drahých kamenů a zlatých nití. Mozaika většinou zobrazuje nějakou velice významnou událost z historie města, ta největší města mají obyčejně v mozaice znázorněnu nějakou důležitou událost celé rasy.

Menší síně jsou postaveny z mramoru bílého, do jejich útrob lze nahlížet jedním oknem se stříbrným rámováním a červeným sklem.

Stavba velké síně trvá velice dlouho a pokud se furiani rozhodnou opustit stávající jeskyni, jsou Síně Lidu kompletně rozebrány a zbořeny. V nové jeskyni se postaví nejdřív Síně Lidu, aby nebyli problémy s místem a pak teprve se stavějí domy obyvatel. Přestěhování je tedy velice zdlouhavé a náročné, proto furiani zůstávají na jednom místě většinou po celé generace.

Musí-li však rychle opustit své město, např. kvůli útoku nepřátel, je rozbořeno vše, co by mohlo posloužit nepřátelům. V nové jeskyni se pak staví jako první Síně Lidu, můžu se tedy stát že několik generací spí doslova na tvrdé zemi.

Úryvek z Milieuvova deníku:

„Milieu měl značné obavy. Furiané, jak se mu představili, byli lidé neobyčejně zvláštní. A ty jejich oči. O to méně se mu líbilo, že ho vedli přímo do skály, dovnitř jeskyně, která byla mnohem větší, než se zdála z pološera lesa. Ale co naplat, jednou se do toho pustil tak to zkusí. V momentě, kdy vstoupil dovnitř však jeho zrak zastínila hustá tma. Teprve po několika minutách se jeho oči alespoň trochu přizpůsobily absenci světla a poodhalily trochu z architektury města. „Jestli špatně vidíte pane bojovník, klidně si rozsviťte, protentokrát to vydržíme. Ale dávejte si pozor, ne každý by s vámi mohl mít tak přátelské úmysly, jako my. Už jsem vám přeci říkal, že jste jen opravdu velká výjimka.“Milieu udělal, co mu bylo dovoleno a zapálil si pochodeň. Mihotavé paprsky světla téměř okamžitě dopadly na hladce opracované skalní budovy. Z dálky vypadaly téměř stejně, jako okolní stěny skalního masivu, zblízka však byla každý budova lehce rozeznatelná od okolních skal. Domy byl pravidelné, základy měly jednoduché, zaoblené tvary. „Tady bydlí střední vrstva, naše domy jsou ještě o něco dál.“ozval se jeho průvodce. Netrvalo dlouho a domy začaly pomalu měnit svou podobu. Z jednoduchých tvarů přecházeli do složitějších obrazců, nejčastěji se jako základ objevoval desetiúhelník. „Velice působivé,“ pomyslel si Milieu a pokračoval dál do ustupujícího šera.

Milieuvo setkání s furiany.

Zvláštní schopnosti:

Zrak

-Furiánský zrak je velice dobrý, v noci vidí stejně dobře jako ve dne, ve dne vidí lépe než člověk, poté co si na slunce zvyknou(vidí dál a ostřeji, dokáží si přiblížit např. věc na celkem velkou vzdálenost. Příklad- hrnek na 100 sáhů vzdáleném stole, pro tuto vlastnost jsou velice dobří lučištníci.). Furian si každé ráno při východu slunce hází na to jak dlouho si bude zvykat na slunce a to 1k6 hodin. A při boji vidí narudle, v podstatě se nevědomky před bojem přepnou do módu lepšího vidění = o 30% lepší postřeh. Tato vlastnost se dá využít i jindy např. při hledání pastí, na to se však musí furian soustředit, mimo boj nemá totiž furian přísun adrenalinu a endorfinu. Každému furianovi po 3 směnách mimo boj, kdy je rudé vidění aktivováno, dostane furian 1 bod únavy. Je to tím že to velice namáhá organismus, při boji se to adrenalinem a endorfinem ruší. Při boji vlivem adrenalinu furianům vždy rudne vidění.

„Co vidíš??“ Zeptal se Mork. „Rudou!!“ odpověděl Halgen, a pousmál se.

Halgenova hláška při hledání pastí.

Vliv na zvířata

- Když se furian zahledí svýma pronikavýma očima do očí zvířete, skoro vždy zvíře zmámí.Furian má 58% šanci na zmámení zvířete.(hod 2k10 na procenta) Furian nesmí mít víc jak jedno zvíře najednou. Toto zmámení trvá tak dlouho dokud zvíře nezahyne, nebo dokud nezahyne jeho pán

„Táááák, hodnej vlček, pojď ke mně.“ Vlk se neustále díval Jorgovi do očí, jeho dech se pomalu zklidňoval, tlama plná obrovských tesáků se pomalu zavírala. Už se začal pomalu přibližovat k Jorgovi, když v tom se z lesa vynořilo šest jeho přátel. „A sakra, smečka.“ zaklel Jorg a tasil meč.

Jorgova cesta, vyprávění jedné furianské babičky.

Odolnost na magii

-Furiani se po dlouhé době bojů proti magii naučili těmto vlivům odolávat. Každý furian je testován proti působením magie. Na čím vyšší úrovni furian je tím je jeho odolnost na magii vyšší.

ÚroveňBonus na hod
1-8+0
9-14+1
15-20+2
21-26+3
27-32+4
33-36+5

-na furiany působí kouzla čím dál, tím méně a při hodu na pasti spojené s těmito kouzly má bonus na hod (tabulka)

-Tato odolnost nepůsobí na ochranná kouzla ,ale furian je vždy odmítne. Když už je na furiana kouzlo zakouzleno nic si z toho nedělá a pracuje či bojuje(nebo dělá nějakou jinou činnost) dál. Nějaký čas má však dotyčného kouzelníka v neoblibě.

Zvyky:

Jak už jsem řekl tak jedním ze zvyků a zásad je absence téměř veškeré magie, furiani jí nesnáší.

Zvyky trestů, pro upřesnění teď některé vypíšu:

 • při krádeži je běžné osekání ruky podle míry krádeže. Tresty jsou různě stupňované, od několika článků až po celou končetinu, každý kmen má výši trestu určenou jinak (tzn. Useknou-li někomu za ukradení prstýnku dva články, jinde už to může být třeba i celá ruka.) Je-li zloděj usvědčen, useknou mu část končetiny, kterou byl čin spáchán. Není-li známo, která končetina čin spáchala, automaticky se počítá ta obratnější. Je-li tedy zloděj pravák, utrpí újmu jeho pravačka a naopak.
 • při rvačce či napadení se furiani řídí zákonem „oko za oko, zub za zub“
 • téměř to samé platí i u vraždy, s tím rozdílem, že když byl viník z nižší vrstvy, je veřejně oběšen, když z vrstvy vyšší tak, je veřejně setnut.
 • jak jsem již zmínil o řádek výše, veškeré popravy jsou provozovány veřejně za účelem varování ostatních případných vrahů. Mezi furiany je toto dobře známo, proto se vrazi vyskytují jen velice zřídka, když už se ale nějaký objeví a je usvědčen, tzn. bude popraven, stane se většinou poprava paradoxně veřejnou událostí číslo.
 • provozování magie se trestá vždy upálením či utopením v tzv. studně mrtvých.
 • Jedním ze zvyků je také učení, každý furian má povinnou 10letou školní docházku přibližně od 6-ti let.

Furiani se při přestupu do pokročilých zařazují do klanů. Každý klan provádí před přijetím zkoušku pro každého, kdo chce vstoupit. Tvoření zkoušek nechám na PJovi, ale měla by odpovídat danému povolání.

Klany:

Harga-kark
Vůdce klanu: Horrianick
Výhody: +1 k OČ
Výhoda je díky výcviku obrany, výcvik trvá 2 měsíce
.
Nagata-kark
Vůdce: Baratar
Výhody: +1 k ÚČ s těžkými zbraněmi
Výhoda je díky boji s těžkými zbraněmi

Surany-kark
Vůdce: Neukty
Výhody: +2 k ÚČ se zbraněmi na dálku
Tato výhoda je díky častým soutěžím ve střelbě a hráč i když je opilý tak má bonus +1 k ÚČ se stř. zbraněmi

Natti-kark
Vůdce: Nuran
Výhody: H2/3 odolnost na jedy, umění využívání jedů
Je to kvůli „zkoušce jedem“ zkouška je velmi nebezpečná a proto si každý hráč hází na %. Jeho procentuelní šance na přežití je 65%
.
Lenur-kark
Vůdce: Sen
Výhody: Zvýšená odolnost na magii
6-8úroveň bonus+1, a 9-14úroveň+2, dál se to zvýší vždy o jeden stupeň nahoru. Je to dané vyšším náporem magie při zkoušce.

Závěrem:

Chtěl bych poděkovat hlavně Řepovi za jeho pomoc. Taky děkuji Rastm4novi, jelikož nemalá část textu a nápadů přišla z jeho hlavy.

Snažil jsem se vytvořit něco nového, nějakou novou rasu, a jelikož je to má první zkušenost s psaním pravidel pro DrD, tak doufám že jsem to moc nezeslonil (to je jako zkonil ale 1000x horší ).

-Foir -

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ach jo. Tak jsem narazil na další ze spousty nových ras které jsou nové jen tím že to má spousty bonusů a možná sem tam nějaké postihy. Dát postavě spoustu mimořádných vlastností mi přijde jen jako hrubá záplata na celé dílo.
Například takový kroll nebo kudůk. Ty si autoři DRD rozhodně nevycucali z žádného Tolkiena , tudíž je museli vymyslet a přesto necítili žádnou touhu dát jim spoustu superschopností aby si někdo nemyslel že se jedná jen o lidi co žili nějakou dobu mimo běžnou civilizaci . Jednoduše jim veškeré vlastnosti které mají mít dali pomocí základních vlastností a basta. Rasa která by se vyrovnala hobitům nebo elfům v jejich jednoduchosti aniž by spadla do samého bonusování by byla dle mne dokonalá.


 Uživatel úrovně 0

Hm.. celkem dobře inspirovaný slavným filmem o furianském chlapci Riddickovi, ale přesto opravdu nadlidsky silná rasa vhodná tak možná pro CP. Jasně Riddick byl nadlidsky silný, ale to neznamená že celá jeho rasa musí být taková. Pozitivně na mě zapůsobili třeba klany, celkově je to dobře napsané a nápad to byl taky dobrý. Já osobně se občas inspiruji při tvoření ras či povolání nějakým filmem čí hrou. Jen tak dál, ale bacha na staty.


 Uživatel úrovně 5

celkově hodně přesílený ( vypíchnu jen ty NEJVIDITELNĚJŠÍ body )
- součet bonusů za vlasnosti je +2 ( elfové mají +1, ale mají to kompenzované malou odolností - takřka nejdůležitější vlastností pro všechna povolání; kroll má dokonce -9 )
- odolnosti na kouzla jsou také celkem nad normál ( "pak nevím proč nesnáší magii, když jim skoro nic nedělá" )
- celkem zajímavý by mohl být Furion renegád ( jide mimo zvyky ostatních ), třeba čaroděj ( hotový polobůh )

skóre by to mohlo mít lepší, kdyby tam byl aspoň kousek dobrého nápadu ( nezvaklý zjev ), není to ani vyvážené a ani původ není nějak převratný

vychází mi z toho lezce podprůměrná práce


 Uživatel úrovně 0

nebylo to špatné ale zdá se mi moc přesílenej


 Uživatel úrovně 0

Kritik už je zde dost, takže se omlouvám, ale nečetl jsem je všechny, myslím, že to hlavní beztak bylo zmíněno v těch pár na začátku. Pokud se budu po někom opakovat, pak se hluboce omlouvám za další plané kecy.

Dílo na mě působí skvěle. Nevím jak to, ale hodně mě to zaujalo a „nabudilo,“ jsou tam nicméně omické chyby, takže to zas až tak růžové nebude. Přesto, na to, že je to tvé první dílo, smekám, musím ti ale říct, že by ses rozhodně neztratil ani v neplavidlových rubrikách, ta povídka se mi velice líbí.

1.: Mají stříbrné oči (IMHO světlá barva, obecně mi k nim ta temnota moc nesedí), ale vidí v noci a červeně. Trošku divná kombinace… k tomu vidění v noci, musíš dát postih ve den – ne další zlepšení. Vidění je dáno citlivostí očí a ty se nesmí zahltit. Zkus se podívat přímo do slunce a vydržet co nejdéle… Je tam víc světla, než jinde, ale lépe vidět taky nebudeš.
2.: Jsou to svalovci, ale k ladění rasy mi chybí nějaký filosofický směr. Poměrně inteligentní rasa, stříbrné oči… a samí brutální válečníci? To nějak nejde dohromady.
3.: Když takovýmhle způsobem nesnáší magii, musí být dost zabednění. Upřímně, nevím, jak mohou vyhrát válku proti mágům (mimochodem, ze sféry? Mágové jsou bytosti, nepřichází ze sfér…), když sami neumí kouzlit ani trochu. Pokud nemají možnost bránit se nepřátelským útokům… na armádu může pršet ohnivý déšť, mohou snadno zabloudit, nebo je může někdo navést úplně do… pryč. Stačí ošálit velitele.
4.: Jak už bylo řečeno, je to přesílené. Ano, existují i rasy, které jsou oproti ostatním povoláním velmi silné, ale ty by pak měly být spíše v bestiáři. Obecně se mi zdá, že panuje trend, házet každého humanoida s rozvětvenou rodinou do ras (přeháním, ale jsou rasy, které by se mi líbily v bestiáři víc).
5.: Nevím, co nosí atp. Ani kultura není moc popsaná… trhy a jednou za několik let souboj králů (mimochodem, jak se tedy dostane na trůn královna, když nebojuje?)… nemají divadlo? Neposlouchají hudbu?
6.: Gramatika, gramatika, stává se mi, že ostatní na ni nadávají a já si ani ničeho nevšimnu, ale tady jsem si těch chyb všiml a dost mi vadily, a to už je co říct. Že si já všimnu pravopisných chyb.
7.: Nějak si neumím představit, jak chtějí obdělávat půdu… V noci? No, moc se mi to nelíbí. To samé u lovu, nemyslím, že humanoid má větší šanci něco v noci ulovit.

Našly by se i další věci, ale nebuďme puntičkáři…

Teď ale ke kladům díla, abychom autora nepotopili hned na začátku jeho kariéry :-):

1.: Dílo je čtivě napsané.
2.: Snaží se o komplexnost, což se mu do značné míry daří, byť ne v ideálním provedení.

Kolik tomu dát hvězdiček?

Nápad: Vidím jenom přesílené lidi zalezlé ve skalách, ale uznávám, že tam máš nějaká nápaditá vylepšení, třeba ty oči atp., takže 40%.
Zpracování: Slohově skvěle, ale věcně, chyby tam jsou, přiznejme si to. Dílo je ale celkem dlouhé a jsem ochoten počet chyb přisuzovat právě jeho větší délce, takže 50%.
Použitelnost: Jako rasa, nevím, ale jako bestie, s atmosférou to udělá divy… po snížení vlastností pak ani nevidím tak velký problém v použití jako rase, takže 55%
Dojem: I přes chyby, zde je pro mě nejsilnější složka díla. Dílo mě oslovilo, což nedokáže jen tak nějaké. Je v něm cítit jakási vnitřní jiskra… 70%
Celkem: Dílo je dobré, řekl bych, dost dobré, na to, že je tvoje první… nechvalme ale dne před večerem a v tomhle pohledu si radši počkejme na tvoji další tvorbu. Tomuhle konkrétnímu kousku ale s klidným svědomím dávám 3*, tedy nad průměr, a upřímně, nevím, proč se někomu zdá výrazně podprůměrné… možná jsem zaujatý pro, ale jelikož zaujatost vychází ze zpracování, pak jenom smekám. Celkově tedy 53%.

Příště si dej víc záležet na gramatice a dej to do MS, pokud chceš, kontaktuj mě pomocí pošty, rád pomůžu, když vím, že výsledek může za něco stát.


Firefanatic


P.S. S tím sluncem to radši nezkoušej, ať nám neoslepneš :-)


 Uživatel úrovně 0

Mno, Ta část, kterou jsem přečet (do architektury( mi příde docela dobrá, ale...

Na začátku je zmínka o tom, že žijí ve skalách... Proč si tedy staví domy ?

Když něco pěstují, tak se o to starají v noci ?

Dále je tam pár pravopisných chyb (např. shoda podmětu s přísudkem).

Na konci mě velice pobavilo - u jednoho klanu Tato výhoda je díky častým soutěžím ve střelbě a hráč i když je opilý tak má bonus +1 k ÚČ se stř. zbraněmi To znamená, že když se opiju a du grát DrD, mám bonus +1... :o))


 Uživatel úrovně 0

Je to jakési nedotažené, ale já to nebud hodnotit, ani kladně, ani záporně. Mám doma "na stole" také furiany, ale zpracovávám to jako nehráčskou rasu.
To by bylo trochu nespravedlivé.

Chybky:

Úvodní příběh:
První větu bych upravil takhle: Stín - jmenoval se Feron - se přikrčil a pozoroval postavu v ulici před ním. A potom bych ho pojmenovával vždy Feron a nebo jinak, prostě jak ho pojmenuješ. A pak bych tam napsal místo prstýnku bych tam dal prostě prsten, víc se to k tomu "tvrďákovi" hodí. Pak ten řádek „Musel jsi si nás s někým splést. My jsme tu jen…..“ mělo by tam být: „Musel sis nás s někým splést. My jsme tu jen…..“ je to za 1) lépe znějící 2) gramaticky zprávně

Zbraň:
Podle mě by byly lepší parametry: Sz:3/+1 Oz:1 a ještě bonus za rodovku.

Historie:
Jen takový malý dotaz. Nepocházejí ze sfér jenom démoni? Dál bych tam nepsal o jejich hospodářství, to bych nechal na samostatný odstavec.

Vzhled:
To že jsi popsal vlasy, vousy a svaly je sice pěkné, ale když neřekneš, že vypadají jako svalnatí barbaři tak si můžeme představit i inteligentní opice. A mimochodem co mají zrak a sluch společného se vzhledem? Ve větě ...někteří lidé se jich právě kvůli očím bojí. bych vypustil slovo někteří.

Písmo a vztahy:
Tuhle část bych rozdělil na dvě části(protože nemají téměř nic společného)
Když se furian opravdu rozčílí tak má +2k uč , a -1k oč
Ale toto se může stát pouze když furianovi klesnou životy na 1/10 a nebo mu zemře nějaký dobrý přítel. Toto naštvání trvá do konce souboje. Když se něco takového stane 1k10+int~8~nic/berserk. Tak tuhle část bych a)přesunul úplně jinam b) vypustil nechápu co má společného ať už s písmem nebo se vztahy k jiným národům.

Hierarchie:
Proč nemohou bojovat háky? Mě by připadalo logické kdyby mohli bojovat jenom háky. Prosím tě nešlo by to víc rozepsat(ty společenské vrstvy), já si teda nepředstavím nic.

Stáří a rodiny(!!!)
Furiani jsou po všech světech známí, hlavně díky své vytrvalosti, houževnatosti a hlavně takřka fanatické tvrdohlavosti. Co to tam zase sakra strkáš! Rodina má 4-5 generací no a co mi to řekne, jsou to rodiny patriarchální nebo matriarchální, vládne tam nejstarší nebo nejsilnější? Jsou to detajly, ale co by byla třeba Mona Lisa ez detailů.

Architektura:
Tady toho není moc ke zkritizování nejvíc asi: V nové jeskyni se pak staví jako první Síně Lidu, můžu se tedy stát že několik generací spí doslova na tvrdé zemi. To mi chceš tvrdit že tu síň staví třeba 500(!!!) let? Sám jsi psal, že se dožívají cca 250 let, 2 generace jsou 500 let a několik generací může být třeba 4 generace(1000 let).

Dál už nemám sílu to tu rozebírat tak to dopíšu jindy...
Doufám, že se někdo těmi zmatenými řečmi až sem...
Děkuji za pozornost a ochotu si to přečíst a vydržet...
Dobrá tak už končím, s úctou já tedy já tedy Rendor...


 Uživatel úrovně 0

Mno je to dobře propracované, ale je to trochu silnější rasa a popis je dost dlouhý(čož mi samozřejmě vůbec nevadí) jinak žádné chyby nevidím.


 Uživatel úrovně 0

hm... takže začnem, ak dovolíte:

kritika:
1. našiel som pár chybičiek ohľadom vzhľadu textu (žiadne medzery okolo čiarok alebo až moc medzier, pomlčky/zarážky občas "prilepené" k textu)...
2. história: "Nejdůležitějším milníkem celých dějin byla válka s mágy ze sféry Timriel ... (atď.)" - neviem, čo chceš povedať sférou Timriel, pretože takáto astrálna sféra neexistuje a aj keby, tak odtiaľ neprídu mágovia, pretože sféru tvoria iba duše, nič viac... v poznámke píšeš, že to je iba taká alternatíva.. no potom by som to nenazval sférou, ale iba nejakým druhým svetom... či by som tam len napísal, že mágovia prišli cez nejaký teleport, ktorý sa hneď zavrel a nikdy sa podobný nepodaril vytvoriť..
3. vzhľad: ako vyzerajú? máš tam iba popis tváre a svalov, ale ako si ich mám predstaviť? sú takí istí ako ľudia, iba oči majú iné? a chýba mi tam ich veľkosť (A, B alebo C)...
4. písmo a vztahy: akéo sa môžu učiť cudzie jazyky, keď sa vyhýbajú cudzím civilizáciam? a keď sa už tak radi učia, tak prečo nemajú sklon ku kúzelníctvu alebo iným vedám, ktoré rozvíjajú inteligenciu?
5. bonusy k ÚČ, OČ - berserker sa mi moc nepáčia.. nemali by to byť vlastnosti rasy.. načo je potom bojovníkova vlastnosť (berserker).. to je ďaľši dôkaz presilenosti ako už spomínala väčšina iných prispievateľov...
6. "Ale toto (berserk) se může stát pouze když furianovi klesnou životy na 1/10 ... (atď.)" a "... když jde o krk nebo o peníze jsou rozvážní ... (atď.)" sa navzájom krížia... keď životu klesnú pod 1/10 tak ide o krk a je možnosť dostania berserkra... a potom píšeš, že sú rozvážni.. ako môže byť berserk rozvážny? - veď mláti všetko, čo vidí!
7. "Rozdělení do vrstev je na krále, starší, poddané, vyšší vrstvu a nižší vrstvu." popísal by som bližšie vyššie a nižšie vrstvy.. dá sa tam dostať iba pôvodom alebo aj nejakými činmi? alebo to funguje tak ako aj u ("normálnych") ľudí (a iných rás)? volenie kráľa: Furianovia sú pomerne intelientní, tak prečo sa budúci kráľ musí mlátiť, keď sa môžu uzákoniť "normálne" voľby..?
8. rodiny: "Furiantské rodiny jsou většinou velice rozsáhlé, bývá to několik generací, obvykle tak 4-5." a potom čo? všetci vymrú alebo čo? tak stará "rodina" (mal by to byť rod, nie?) by mala byť dosť rozšírená, čiže by mohla vydržať dlhšie..
9. architektura: nezdá sa mi stavba síne lidu.. je vraj celá zo zlata (či tepaná zo zlata či jak), tak aké majú oni platidlo? nejaké iné ako zlaté? predstav si, že by v dnešných časoch postavili budovu a oblepili ju päťtisíckorunáčkami... čo by sa stalo? asi by od nej začali tie peniaze odtrhávať... to by sa mohlo stať aj u Furianov...
10. vplyv na zvieratá: prečo? veď Furiani žijú v jaskyniach, tak nemajú "dôvod" na vypestovanie tejto schopnosti, pretože sa nedostávajú často do styku so zvieratami... keby žili v lese a častejšie by sa s nimi stretávali, čím by sa aj dostávali do nebezpečenstva "vďaka" tým zvieratám, tak by to bolo viac reálne...
11. staroba: prečo sa dožívajú 250 rokov? v PPZ je uvedené, že najlepšie by bolo, keby sa všetky rasy dožívali 100 rokov... preto by to malo byť v nejakom dodatku... a zase nemajú až takú vysokú odolnosť, aby sa dožívali tak vysokého veku... ešte by to trebalo opraviť vekom iných rás... túto časť (o veku) by som úplne vylúčil...
12. veta "Furiani jsou po všech světech známí, hlavně díky své vytrvalosti, houževnatosti a hlavně takřka fanatické tvrdohlavosti." sa vylučuje s vetou o vyhýbaní sa cudzím civilizáciam, čím sa obmedzí aj komunikácia... ako by sa o nich iné rasy vlastne mohli dozvedieť a ešte by boli aj "po všech svete známí" ?
13. škola: ako vznikla? čo sa tam učia?
14. klany: vodca: to je titul alebo meno? meno by bolo úplne nevhodné, no príp. by som tam uviedol vek, aby sa vedelo, že kedy by asi umreli (prirodzenou smrťou)... trošku by som ešte popísal okolo tých klanov... táto rasa je i tak posilnená aj týmito klanmi a to o dosť... koľko trvá výcvik? platí sa zaňho?
15. aké majú vzťahy Furianovia s inými rasami?
16. osobne by som dal túto rasu do bestiáře, pretože na vyváženosť "pravidlových" rás sú Furianovia naozaj silní....

Chvála:
osobne som ten film, o ktorom sa tu hovorilo, že v ňom táto (či jej podobná rasa) vystupovala, nevidel, ale nápad celkovo sa mi páči... tie odolnosti a iné schopnosti by som dal síce preč (pravidlové rasy majú max. jednu a to ani nie všetky rasy), no rasa ako taká by mohla byť v poriadku... ešte sa mi páčil popis architektúry a trestov :-)
ešte by ma zaujímalo, že prečo si v prvej poviedke hovoril o Furianovi (aspoň myslím, že to bol Furian) ako o tieňovi...

to je odo mňa asi všetko a za opakovanie iných príspevkov a otázky, postrehy, ktoré boli už vysvetlené v texte a za chaos v mojom príspevku sa ospravedlňujem...

s úctou

Andros


 Uživatel úrovně 0

Díky za krytiku, díky za pochvaly. Budu to muset asi trošku přepracovat, a zaslat novou v. Takže mě čekají dalčí hodiny práce. :-)))

Všem dík f úctě
Foir